Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Garmin Colorado® 400i, U.S. Naslaggids

Garmin Colorado® 400i, U.S. Naslaggids
Waypoints
Kaartpagina
Systeemstatus
Het menu Snelkoppelingen gebruiken:
De schermverlichting aanpassen:
1. Selecteer Snelkoppelingen.
Het menu Snelkoppelingen
wordt weergegeven.
2. Draai de Rock ‘n Roller™ naar de
gewenste toepassing en druk op de
invoertoets.
1. Druk kort op de aan-uitknop . De systeemstatuspagina
wordt weergegeven op de Colorado.
2. Draai de Rock ‘n Roller naar rechts of naar links om de
schermverlichting te verhogen of te verlagen.
3. Selecteer Terug om de systeemstatuspagina te sluiten en
terug te keren naar de vorige pagina.
Een waypoint markeren:
1. Selecteer op de kaartpagina
Snelkoppelingen. Draai de
Rock ‘n Roller en selecteer
Markeer waypoint. Het scherm
laat zien dat het waypoint is
opgeslagen. Er wordt een driecijferig
nummer toegekend aan het nieuwe
waypoint (uw huidige locatie).
2. Selecteer Gereed om het waypoint
op te slaan. Selecteer Wijzig om de
eigenschappen van het waypoint te
bewerken. Selecteer Annuleren om
het waypoint te verwijderen.
1. Selecteer Snelkoppelingen > Kaart.
2. Selecteer Opties om de gegevensvelden weer te geven
of te wijzigen of om de softkeylabels te verbergen.
In- en uitzoomen op de kaartpagina:
Batterijniveau
Colorado -serie
™
1. Draai de Rock ‘n Roller naar rechts als u wilt inzoomen.
2. Draai de Rock ‘n Roller naar links als u wilt uitzoomen.
Zoomschaal
GPSsignaalsterkte
Schermverlichting
aanpassen
Systeemstatuspagina
Naar een waypoint gaan:
1. Selecteer Snelkoppelingen >
Waar naartoe? > Waypoints.
2. Markeer het gewenste waypoint en
druk op de invoertoets. Er wordt
een groene cirkel weergegeven,
met daarin het woord Ga.
3. Druk op de invoertoets om naar
het waypoint te navigeren of druk op
Opties om het waypoint te projecteren
of te bewerken.
4. Als u wilt stoppen met navigeren,
selecteert u Snelkoppelingen >
Stop navigatie.
De kaartpagina openen:
Tijd, dag en datum
Markeer waypoint
op Snelkoppelingen
Naslaggids
Waypoint
opgeslagen
Opmerking: de systeemstatuspagina is ook een snelle
manier om de tijd, de dag, de datum, het batterijniveau en
de GPS-signaalsterkte te controleren.
Weergave Uitzoomen
Weergave Inzoomen
Pannen over de kaart:
1. Druk de Rock ‘n Roller omhoog, omlaag, naar links en
naar rechts om de cursor over de kaart te bewegen.
2. Selecteer Gereed als u wilt stoppen met pannen.
Ga naar www.garmin.com voor extra
documentatie en informatie.
Pagina Waypoint
190-00751-55 Rev. A © 2007 Garmin Ltd.
of haar dochtermaatschappijen
Gedrukt in Taiwan
GPS-navigator voor
alle gebieden
Overzicht
Starten
WAARSCHUWING: Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen
en andere belangrijke informatie.
Rock ‘n Roller
Linkersoftkey
Aan-uitknop
(schermverlichting)
Rechtersoftkey
Beschermkap
Kleurenscherm
De Rock ‘n Roller™ gebruiken
Invoertoets
• Draai de Rock ‘n Roller om
in menulijsten naar boven
en naar beneden
te bladeren. U kunt
ook door de lijsten
bladeren door de
Rock ‘n Roller
omhoog, omlaag,
naar links en naar
rechts te drukken.
Rock ‘n Roller
• Druk op de
invoertoets om selecties op de Colorado te bevestigen.
• Druk de Rock ‘n Roller omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts om op de kaart te pannen.
Softkeys gebruiken
Aan-uitknop
(schermverlichting)
Aan-uitknop
(schermverlichting)
Bevestigingsvlak
Lipje
Mini-B-aansluiting (USB)
(onder beschermkap)
Klep van de
batterijhouder
Externe GPSantenneconnector
(onder beschermkap)
Mini-B-aansluiting (USB)
(onder beschermkap)
Aan-uitknop
(schermverlichting)
Basisbediening
Extra functies
• De linkersoftkey en de rechtersoftkey worden gebruikt voor
toegang tot specifieke opties die worden weergegeven op de
softkeylabels.
• Als een softkey een label heeft, kunt u erop drukken om een
beschikbaar menu weer te geven.
• Als een softkey geen label heeft, is deze niet beschikbaar
voor de desbetreffende pagina.
Batterijen aanbrengen:
1. Verwijder de klep van het
batterijcompartiment door
het lipje op te tillen en de
klep van de Colorado af te
schuiven.
2. Plaats de batterijen volgens
het diagram dat in het
batterijcompartiment is
aangebracht.
3. Plaats de klep van het
batterijcompartiment terug
door deze op de Colorado
te schuiven en het lipje te
vergrendelen.
Klep van de batterijhouder
Lipje
Batterijvak
De clip met karabijnhaak bevestigen:
1. Plaats de clip met karabijnhaak in de sleuven op de behuizing
van de Colorado.
2. Schuif de clip omhoog totdat deze vastklikt.
3. Als u de clip met karabijnhaak wilt verwijderen, tilt u de
onderkant van de clip omhoog en drukt u er voorzichtig
op totdat deze ontgrendelt.
Eerste gebruik:
1. Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het Garmin-logo op
het scherm wordt weergegeven.
2. Als u de Colorado voor het eerst gaat gebruiken, dient u uw
taal, tijdzone en de zomertijdmodus in te stellen. Wanneer de
pagina Taal wordt weergegeven, markeert u de gewenste taal
en drukt u op de invoertoets.
3. Markeer de gewenste tijdzone en druk op de invoertoets.
4. Markeer de gewenste zomertijdmodus en druk op de
invoertoets. Vervolgens wordt er op de Colorado de
kaartpagina weergegeven.
5. Neem uw Colorado mee naar een plek met een onbelemmerd
zicht op de hemel.
6. Als de cursor op de kaartpagina knippert, dient u even te
wachten tot de Colorado satellietgegevens heeft verzameld
en de huidige locatie heeft bepaald.
7. Als u de Colorado wilt uitschakelen, houdt u de aan-uitknop
ingedrukt.
Opmerking: voor de ontvangst van satellietsignalen moet u
buiten zijn met een vrij zicht op de hemel.
Clip met karabijnhaak
Linkersoftkey
Rechtersoftkey
Softkeylabel
Softkeylabel
Taal
Karabijnhaak bevestigd
op Colorado
Tijdzone
Zomertijd
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising