Garmin | DC™ 40 Dog Tracking Collar | User guide | Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Användarhandbok

Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Användarhandbok
Komma igång
Meddelande
Försök inte att spåra din hund med Astro®
och DC 40 förrän du har utfört följande steg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Installera batterierna i Astro-enheten.
Ladda DC 40-enheten.
Slå på enheterna.
Hämta satellitinformation.
Kalibrera kompassen.
Fäst DC 40-enheten på hunden.
Påbörja en ny jakt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
Ladda DC 40-enheten
Ladda DC 40-enheten helt innan du
använder den i jakt. Det tar 4 ½ timme att
ladda ett förbrukat DC 40-batteri.
1. På Astro-enheten trycker du på och håller
ner ➊.
➊
Astro drivs av två AA-batterier (medföljer
ej). Använd alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier.
➋
➊
TIPS: Slå på DC 40-enheten och låt den
hämta satellitinformationen innan du
fäster den på hunden.
➋
Slå på enheterna
1. Anslut strömkabeln ➊ till lämplig
elektrisk källa.
Installera batterier i Astroenheten
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra den
uppåt.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
2. Skjut på laddningsfästet ➋ över DC 40enheten.
3. Ladda DC 40-enheten helt.
Den blå lysdioden blinkar när DC 40enheten laddas. Den blå lysdioden lyser
med fast sken när DC 40-enheten är
fulladdad.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. På DC 40-enheten trycker du på och
håller ner ➋.
Den röda lysdioden ➌ blinkar (enkel
blinkning) när DC 40-enheten är
påslagen och söker efter satellitsignaler.
➌
Söka satellitsignaler
Innan du kan spåra din hund med Astro och
DC 40 måste båda enheterna hämta GPSsatellitsignaler. Det kan ta några minuter
innan de hittar satellitsignalerna.
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Vänta tills
-staplarna på
Astro-enheten är svarta.
Staplarna anger styrkan på mottagningen.
3. Vänta medan DC 40-enheten söker efter
satellitsignaler.
Den röda lysdioden blinkar (enkel
blinkning) när DC 40-enheten söker
efter satellitsignaler. Den röda lysdioden
dubbelblinkar vid varje puls när DC 40enheten har hittat satellitsignaler.
Kalibrera kompassen
Meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt batteriet.
1. Tryck på DOG för att öppna
hundpejlsidan.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Kalibrera
kompass > Start.
4. Följ instruktionerna
på skärmen.
Sätta fast DC 40-enheten
på hunden
Sätt fast DC 40-enheten runt
hundens hals så att VHFantennen pekar uppåt ➊.
➊
Påbörja en ny jakt
1. Tryck på MENU >
MENU.
2. Välj Starta ny jakt.
3. Följ instruktionerna på
skärmen.
Din nuvarande position sparas
så att du enkelt kan navigera tillbaka till
positionen efter jakten.
Flera hundar
Om du köper ytterligare en DC 40-enhet kan
du koppla den till Astro-enheten. Astroenheten måste antingen vara inom räckhåll
för DC 40-enheten eller så måste du känna
till DC 40-enhetens ID-nummer.
1. Tryck på DOG > MENU.
2. Välj Hundlista > <Ny hund>.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Som standard får den nya hunden
namnet "Hund" och tilldelas ett
slumpmässigt ID-nummer.
Ett felmeddelande kan visas om IDnumret orsakar konflikt med en annan
hunds ID-nummer. För att lösa problemet,
följ instruktionerna på skärmen och läs
informationen i användarhandboken.
Knappar
DOG
Tryck på knappen för att visa
hundpejlsidan.
MARK
Tryck på knappen för att markera
din aktuella position.
BACK
Tryck på knappen för att avbryta
datainmatningen eller återgå till
föregående meny eller sida.
MAP
Tryck på knappen för att visa
kartan.
MENU
Tryck på knappen för att öppna
alternativmenyn för den sida som
för närvarande är öppen.
Tryck på knappen två gånger för
att öppna huvudmenyn.
Justera belysningsnivån
1. När Astro-enheten är på trycker du
snabbt på .
2. Använd navigeringsknappen för att
justera ljusstyrkan.
3. Tryck på ENTER för att spara
belysningsnivån.
ENT
(ENTER)
Tryck på knappen för att
välja alternativ och bekräfta
meddelanden.
Navigeringsknapp
Tryck på knappen för att välja
menyalternativ och för att flytta
kartmarkören.
IN
Tryck på knappen för att zooma in
på kartan.
OUT
Tryck på knappen för att zooma ut
på kartan.
Mer information
 varning
I avsnittet Viktig säkerhets- och produktinformation i användarhandboken finns
viktig information om produkten och
säkerhet.
Du hittar mer information om produkten på
Garmins webbplats.
• www.garmin.com/products/astro
• www.garmin.com/astro (tutorial)
Kontakta Garmins produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport om
du har frågor om produkten.
• I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
• I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
för inhemsk supportinformation eller
kontakta Garmin (Europe) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia,
på ett säkert ställe.
Astro
®
snabbstartshandbok
0470
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Juli 2010
Artikelnummer 190-01237-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
GPS-system med hundspårning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising