Garmin | Dakota® 10 with TOPO Germany Light | Quick Start Guide | Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light hurtigstartveiledning

Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light hurtigstartveiledning
Dakota 10 og 20
®
hurtigstartveiledning
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Dakota-enhetene drives av to AAbatterier. Bruk alkaliske batterier,
NiMH-batterier eller litiumbatterier.
Det beste resultatet får du ved
å bruke forhåndsladede NiMHbatterier eller litiumbatterier.
Slik installerer du batterier:
1. Skyv sperren, og ta av
batteridekselet.
Sperre
2
Batterideksel
2. Sett inn batteriet. Juster de
positive + og negative - merkene
på enheten med batteriet.
3. Sett på batteridekselet igjen.
Slik velger du batteritype:
1. Trykk på Oppsett > System >
Batteritype.
2. Velg Alkalisk, Litium eller
Oppladbart NiMH.
Merk: Ta ut batteriene når du
ikke har tenkt å bruke Dakotaenheten på noen måneder. Lagrede
data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Hurtigstartveiledning for Dakota-serien
Slik slår du av eller på
Dakota-enheten:
1. Du slår på Dakota-enheten ved å
trykke på .
2. Du slår av Dakota-enheten ved å
trykke på og holde nede .
Slik justerer du
bakgrunnsbelysningen:
1. Når Dakota-enheten er på, trykker
du på og slipper den raskt.
2. Trykk på
eller
lysstyrken.
for å justere
Slik låser og låser du opp
skjermen:
1. Trykk på og slipp den raskt.
2. Trykk på Lås skjerm (eller Lås
opp skjerm).
Slik innhenter du
GPS-satellittsignaler:
1. Finn et åpent område utendørs
der det ikke er høye bygninger
og trær i nærheten.
2. Slå på Dakota-enheten. Det kan
ta noen minutter å hente inn
satellittsignaler.
Linjene
på hovedmenyen
angir satellittstyrken. Når linjene
er grønne, har Dakota-enheten
innhentet satellittsignaler.
Slik bruker du kartet:
1. Trykk på Kart. Den gjeldende
posisjonen angis av et
posisjonsmerke .
2. Trykk på
eller
for å zoome.
3. Trykk på og dra skjermen for å
panorere kartet.
Hurtigstartveiledning for Dakota-serien
3
Slik viser du kompasset:
1. Trykk på Kompass.
Slik kalibrerer du det
elektroniske kompasset:
Retningspekeren peker mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning
du beveger deg i. Hvis retningspekeren peker mot toppen av
kompasset, beveger du deg direkte
mot bestemmelsessted. Hvis den
peker i en annen retning, snur du
deg mot denne retningen til pilen
peker mot toppen av kompasset.
1. Kalibrer det elektroniske
kompasset utendørs. Ikke stå
i nærheten av objekter som
påvirker magnetiske felter, for
eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
Kalibrer kompasset når du har reist
lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet
batterier.
3. Trykk på Start, og følg
instruksjonene på skjermen.
4
Merk: Det elektroniske
kompasset kan ikke brukes
sammen med Dakota 10-enheten.
2. Trykk på Oppsett > Retning >
Trykk for å starte kompasskalibrering.
Hurtigstartveiledning for Dakota-serien
Slik kan du se på informasjon
om et punkt på kartet:
1. Trykk på den posisjonen du vil
se på.
2. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen.
Slik merker du gjeldende
posisjon som et veipunkt:
1. Trykk på Marker veipunkt.
2. Trykk på Lagre.
Slik kan du redigere et veipunkt
når du skal lagre den gjeldende
posisjonen som et veipunkt:
1. Trykk på Marker veipunkt.
2. Trykk på Lagre og redigere.
3. Trykk på det attributtet du vil
endre (for eksempel navnet
eller symbolet).
5. Trykk på . Endre andre
attributter om nødvendig.
6. Trykk på
for å forkaste
endringene.
Slik redigerer du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet.
3. Trykk på attributtet.
4. Trykk på bokstavene, tallene
eller symbolene for å gjøre
endringene.
5. Trykk på
(bortsett fra når du
endrer et symbol). Endre andre
attributter om nødvendig.
6. Trykk på
for å forkaste
endringene.
4. Trykk på bokstavene, tallene
eller symbolene for å gjøre
endringene.
Hurtigstartveiledning for Dakota-serien
5
Slik sletter du et veipunkt:
1. Trykk på Veipunktstyrer.
2. Trykk på veipunktet du vil slette.
3. Trykk på Slett veipunkt.
Slik bruker du tripcomputeren:
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og
annen nyttig statistikk.
Trykk på et felt for å endre det som
vises i dette feltet.
Slik navigerer du til et punkt med
Hvor skal du?:
Hvor skal du?-siden gjør det mulig å
navigere til de lagrede veipunktene,
angi koordinater, finne punkter av
interesse osv.
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på elementet du vil
navigere til.
4. Trykk på Kjør. En farget linje
angir ruten.
> Kompass.
Slik viser du tripcomputeren:
I hovedmenyen trykker du på
Tripcomputer.
5. Trykk på
Slik tilbakestiller du tripdata:
Trykk på Oppsett >
Tilbakestilling > Tilbakestill
tripdata > Ja.
Slik navigerer du til et punkt på
kartet:
1. Trykk på Kart.
6
6. Bruk kompasset til å navigere
til bestemmelsesstedet.
2. Trykk på punktet på kartet.
Hurtigstartveiledning for Dakota-serien
3. Trykk på informasjonsknappen
øverst på skjermen.
4. Trykk på Kjør >
> Kompass.
5. Bruk kompasset til å navigere til
bestemmelsesstedet.
Du stopper navigeringen ved å
trykke på Hvor skal du? > Stoppe
navigering.
Slik oppretter du en ny rute og
navigerer i den:
1. Trykk på Ruteplanlegger >
<Opprett rute> > <Velg første
punkt> for å velge et startpunkt.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på det første elementet i
ruten.
4. Trykk på Bruk > <Velg neste
punkt>.
5. Gjenta dette til ruten er fullført.
Hurtigstartveiledning for Dakota-serien
6. Trykk på
for å lagre ruten.
7. Trykk på
> Hvor skal du? >
Ruter for å navigere ruten.
Slik registrerer du sporene dine:
1. Trykk på Oppsett > Spor >
Sporlogg.
2. Trykk på Ikke registrer,
Registrering, Ikke vis, eller
Registr., vis på kart.
Hvis du velger Registr., vis på kart,
indikerer en linje på kartsiden sporet
ditt.
Slik sletter du det gjeldende
sporet:
Trykk på Oppsett > Tilbakestill >
Slett gjeldende spor > Ja.
Du finner mer dokumentasjon og
informasjon på www.garmin.com.
7
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene
(ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins
webområde på www.garmin.com.
© 2009–2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2010
Delenummer 190-01069-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising