Garmin | Dakota® 10 with TOPO Germany Light | Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light aloitusopas

Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light aloitusopas
Dakota 10 ja 20
®
aloitusopas
ue lisätietoja varoituksista ja
L
muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Dakota-laite tarvitsee kaksi AAakkua. Käytä alkali-, NiMH- tai
litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä esiladattuja NiMH- tai
litiumakkuja.
Akkujen asettaminen paikoilleen:
1. Työnnä salpaa ja irrota
akkupaikan kansi.
Salpa
2
Akkupaikan kansi
2. Aseta akku. Kohdista akku
laitteen positiiviseen (+) ja
negatiiviseen (-) napaan.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
Akkutyypin valitseminen:
1. Valitse Asennus > Järjestelmä >
Akun tyyppi.
2. Valitse Alkali, Litium tai
Ladattava NiMH.
huomautus: Poista akut,
jos et aio käyttää Dakota-laitetta
useisiin kuukausiin. Tallennetut
tiedot eivät häviä, kun akut
poistetaan.
Dakota-sarjan aloitusopas
Dakota-laitteen virran
kytkeminen ja katkaiseminen:
1. Kytke Dakota-laitteen virta
painamalla -painiketta.
2. Sammuta Dakota-laite painamalla
-painiketta pitkään.
Taustavalon tason säätäminen:
1. Kun Dakota-laitteeseen on
kytketty virta, paina -painiketta
lyhyesti.
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen:
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä Dakota-laite.
Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
2. Voit säätää kirkkautta valitsemalla
tai
.
Pääsivun
-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun palkit ovat vihreitä, Dakota-laite
on löytänyt satelliittisignaaleja.
Näytön lukitseminen tai
lukituksen poistaminen:
1. Paina -painiketta lyhyesti.
Kartan käyttäminen:
1. Valitse Kartta. Nykyisen sijainnin
osoittaa paikkamerkki .
2. Valitse Lukitse näyttö (tai Avaa
näyttö).
2. Voit lähentää tai loitontaa
valitsemalla
tai
.
3. Voit vierittää karttaa
koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
Dakota-sarjan aloitusopas
3
Kompassin tarkasteleminen:
1. Valitse Kompassi.
Suuntiman osoitin osoittaa
määränpään suuntaan liikesuunnasta
riippumatta. Jos suuntiman osoitin
osoittaa kompassin yläreunaa
kohti, olet matkalla suoraan kohti
määränpäätä. Jos se osoittaa mihin
tahansa muuhun suuntaan, käänny
kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli
osoittaa kompassin yläreunaa kohti.
Kalibroi kompassi, kun olet ajanut
pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
4
Sähköisen kompassin
kalibroiminen:
huomautus: Sähköinen
kompassi ei ole käytettävissä
Dakota 10 -mallissa.
1. Kalibroi sähköinen kompassi
ulkona. Älä seiso lähellä
kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot,
rakennukset tai jännitelinjat.
2. Valitse Asennus > Kulkusuunta
> Aloita painamalla kompassin
kalibrointi.
3. Valitse Aloita ja seuraa näytön
ohjeita.
Dakota-sarjan aloitusopas
Karttapisteen tietojen
tarkasteleminen:
1. Valitse tarkasteltava kohde.
2. Kosketa näytön yläreunassa
olevaa tietopainiketta.
Nykyisen sijainnin
merkitseminen reittipisteeksi:
1. Valitse Merkitse reittipiste.
2. Valitse Tallenna.
Reittipisteen muokkaaminen,
kun tallennat nykyisen sijainnin
reittipisteeksi:
1. Valitse Merkitse reittipiste.
2. Valitse Tallenna ja muokkaa.
3. Valitse muutettava ominaisuus
(kuten nimi tai symboli).
4. Voit tehdä muutoksia
koskettamalla kirjaimia,
numeroita tai symboleita.
Dakota-sarjan aloitusopas
5. Valitse
. Muuta muita
ominaisuuksia tarvittaessa.
6. Voit poistaa muutokset
valitsemalla
.
Reittipisteen muokkaaminen:
1. Valitse Waypoint Manager.
2. Kosketa reittipistettä.
3. Kosketa ominaisuutta.
4. Voit tehdä muutoksia
koskettamalla kirjaimia,
numeroita tai symboleita.
5. Valitse
(paitsi muuttaessasi
symbolia). Muuta muita
ominaisuuksia tarvittaessa.
6. Voit poistaa muutokset
valitsemalla
.
5
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse Waypoint Manager.
2. Valitse poistettava reittipiste.
3. Valitse Poista reittipiste.
Ajotietokoneen käyttäminen:
Ajotietokone näyttää nykyisen
nopeuden, keskinopeuden,
enimmäisnopeuden, matkamittarin
ja muita hyödyllisiä tilastotietoja.
Voit muuttaa kentässä näkyvää
kohdetta koskettamalla kenttää.
Ajotietokoneen näyttäminen:
Valitse päävalikosta
Ajotietokone.
Matkatietojen nollaaminen:
Valitse Asennus > Palauta >
Nollaa matkatiedot > Kyllä.
6
Navigoiminen pisteeseen
Minne?-valikossa:
Minne? -sivulla voit navigoida
tallennettuihin reittipisteisiin, antaa
koordinaatteja, etsiä kohdepisteitä
jne.
1. Valitse Minne?.
2. Valitse luokka.
3. Valitse kohde, johon haluat
navigoida.
4. Kosketa Aja-painiketta. Värillinen
viiva osoittaa reitin.
5. Valitse
> Kompassi.
6. Navigoi määränpäähän
kompassin avulla.
Navigoiminen kartan pisteeseen:
1. Valitse Kartta.
2. Kosketa pistettä kartassa.
Dakota-sarjan aloitusopas
3. Kosketa näytön yläreunassa
olevaa tietopainiketta.
4. Valitse Aja >
> Kompassi.
5. Navigoi määränpäähän
kompassin avulla.
Voit lopettaa navigoinnin
valitsemalla Minne? > Lopeta
navigointi.
Uuden reitin luominen ja
navigoiminen:
1. Valitse aloituspiste valitsemalla
Route Planner > <Luo reitti> >
<Valitse 1. piste>.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen kohde.
4. Valitse Käytä > <Valitse seur.
piste>.
5. Toista, kunnes reitti on valmis.
Dakota-sarjan aloitusopas
6. Tallenna reitti valitsemalla
.
7. Navigoi reitti valitsemalla
Minne? > Reitit.
>
Jälkien tallentaminen:
1. Valitse Asennus > Jäljet >
Jälkiloki.
2. Valitse Älä tallenna, Tallenna,
älä näytä tai Tall., näytä
kartassa.
Jos valitset Tall., näytä kartassa,
jälki näkyy karttasivulla viivana.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse Asennus > Palauta >
Tyhjennä nyk. jälki > Kyllä.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa
www.garmin.com.
7
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009–2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Lokakuu 2010
Osanumero 190-01069-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising