Garmin | Dakota® 10 with TOPO Germany Light | User guide | Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light kayttoopas

Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light kayttoopas
Dakota 10 ja 20
®
käyttöopas
© 2009–2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai
tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin
ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle
tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden
kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti
kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Dakota® ja BlueChart® g2 ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. myGarmin™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Neliruutuinen geokätkölogo ja Wherigo-logo ovat Groundspeak Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Niiden käyttö on luvanvaraista. Geocaching.com-sivuston tiedot ovat
Geocaching.com-sivuston käyttöehtojen (www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx) alaisia. Wherigosovelluksella on patentti 6 691 032. Yhdysvaltain ja muiden maiden patentteja on haettu. Windows® on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® OS on Apple
Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Syyskuu 2010
Osanumero 190-01069-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
ue lisätietoja varoituksista ja
L
muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Johdanto
Vinkit ja pikavalikot
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja
valitsemalla
tai .
• Palaa edelliseen näyttöön
valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon
valitsemalla .
• Voit lähentää tai loitontaa
valitsemalla karttasivulla
tai .
Oppaan merkintätavat
Kun ohjeessa neuvotaan valitsemaan
jotakin, kosketa mainittua kohdetta
näytössä sormella.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>)
kehottavat koskettamaan useita
kohteita peräkkäin. Jos tekstissä lukee
esimerkiksi “valitse Minne? > Jäljet”,
kosketa Minne? -painiketta ja sen
jälkeen Jäljet-painiketta.
• Hyväksy muutos valitsemalla
.
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla
.
• Näytä näppäimistö valitsemalla
.
Dakota-sarjan käyttöopas
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto..................................i
Vinkit ja pikavalikot......................... i
Oppaan merkintätavat.................... i
Aloitus.....................................1
Tuotteen rekisteröiminen............... 1
Garminin yhteystiedot.................... 1
Valinnaiset lisävarusteet................ 1
Dakota-laitteen huoltaminen.......... 1
Akkutiedot...................................... 2
Dakota-laitteen virran kytkeminen
ja katkaiseminen......................... 2
Taustavalon tason säätäminen...... 3
Näytön lukitseminen...................... 3
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen.................................. 3
Perusnavigointi......................4
Sovellusten avaaminen
päävalikosta................................ 4
Reittipisteiden luominen................ 4
Navigoiminen kohteeseen............. 5
Lopeta navigointi........................... 7
ii
Kartan käyttäminen ...................... 7
Kompassin käyttäminen................ 9
Suuntiman osoitin ja
suuntaosoitin............................. 10
Reittipisteiden, reittien ja
jälkien hallinta.......................12
Reittipisteiden muokkaaminen.... 12
Reittien luominen......................... 13
Tallennettujen reittien
tarkasteleminen........................ 13
Reittien muokkaaminen ja
poistaminen.............................. 13
Aktiivisen reitin
tarkasteleminen........................ 14
Jälkien hallinta............................. 14
Lisätyökalut..........................16
Korkeuskäyrä.............................. 16
Langaton tiedonsiirto................... 17
Alueen koon laskeminen............. 17
Muut työkalut............................... 17
Satelliittivastaanoton
tarkasteleminen........................ 18
Ajotietokone................................. 19
Dakota-sarjan käyttöopas
Johdanto
GPS-pelit...............................20
Geokätköt.................................... 20
Dakota-laitteen
mukauttaminen.....................21
Profiilin muuttaminen................... 21
Profiilien määrittäminen............... 21
Järjestelmäasetusten
käyttäminen.............................. 22
Näytön mukauttaminen............... 22
Kartta-asetus............................... 23
Jäljen asetukset........................... 24
Päävalikon mukauttaminen......... 24
Reittiasetukset............................. 25
Merenkulkuasetusten
muuttaminen............................. 25
Aika-asetusten muuttaminen....... 26
Mittayksiköiden muuttaminen...... 26
Sijaintimuoto................................ 27
Kompassin muokkaaminen......... 27
Korkeusmittarin asetukset........... 28
Dakota-laite ja pariliitos............... 29
Palauttaminen............................. 30
Dakota-laitteen tietojen
tarkasteleminen........................ 30
Dakota-sarjan käyttöopas
Liite........................................31
Tekniset tiedot............................. 31
Esittelytilan käyttäminen.............. 32
Dakota-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen......................... 33
microSD™-kortin asettaminen
paikalleen.................................. 33
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen......................... 34
Tiedostojen lataaminen ja
poistaminen.............................. 35
Akun käyttöiän optimointi............ 36
Tehdasasetusten
palauttaminen........................... 36
Pidikkeen, kaulahihnan,
kiinnityksen tai muun valinnaisen
lisävarusteen liittäminen........... 37
Kosketusnäytön kalibroiminen..... 37
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus................ 38
Vaatimustenmukaisuusvakuutus................................... 38
Hakemisto.............................39
iii
Johdanto
Virtapainike
Kosketusnäyttö
mini-USB-liitin
(suojuksen alla)
Salpa
Akkupaikan
kansi
iv
Kiinnityskohta
Dakota-sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Siirry sivustoomme osoitteessa
http://my.garmin.com. Säilytä
alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja Dakota -laitteen
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Siirry Yhdysvalloissa
osoitteeseen www.garmin.com/support
tai soita (Garmin USA) numeroon
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
®
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):
0808 2380000.
Dakota-sarjan käyttöopas
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Voit ottaa yhteyttä
Garmin (Europe) Ltd.:hen myös
puhelimitse: +44 (0) 870 8501241.
Dakota-laitteen sarjanumero sijaitsee
akkukotelossa. Poista akut sivun 2
ohjeiden mukaisesti.
Valinnaiset lisävarusteet
Saatavilla olevien lisävarusteiden
ja karttojen luettelo on Garminin
web-sivustossa osoitteessa
http://buy.garmin.com.
Dakota-laitteen
huoltaminen
Näytön puhdistaminen
Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
Käytä vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta. Kostuta
liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.
1
Aloitus
Akkutiedot
Dakota-laite tarvitsee kaksi AA-akkua.
Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja.
Akkujenasettaminen paikoilleen:
1. Työnnä salpaa ja irrota akkupaikan
kansi.
Salpa
Akkupaikan kansi
Akkutyypin valitseminen:
1. Valitse Asennus > Järjestelmä >
Akun tyyppi.
2. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava
NiMH.
Pitkään kestävä varastointi
Poista akut, jos et aio käyttää Dakotalaitetta useisiin kuukausiin. Tallennetut
tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
Dakota-laitteen
virran kytkeminen ja
katkaiseminen
1. Kytke Dakota-laitteen virta
painamalla -painiketta.
2. Sammuta Dakota-laite painamalla
-painiketta pitkään.
2. Aseta akku. Kohdista akku laitteen
positiiviseen (+) ja negatiiviseen (-)
napaan.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
2
Dakota-sarjan käyttöopas
Aloitus
Taustavalon tason
säätäminen
1. Kun Dakota-laitteeseen on kytketty
virta, paina -painiketta lyhyesti.
Näytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset
lukitsemalla näytön.
1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Valitse Lukitse näyttö
(tai Avaa näyttö).
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen
Dakota-laite voi määrittää nykyisen
sijainnin ja navigoida reittiä vasta
haettuaan GPS-signaaleja.
2. Voit säätää kirkkautta valitsemalla
tai
.
Lisätietoja taustavalon aikakatkaisun
muuttamisesta on sivulla 22.
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä Dakota-laite.
Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
Päävalikon
-palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun palkit ovat vihreitä, Dakota-laite
on löytänyt satelliittisignaaleja.
Dakota-sarjan käyttöopas
3
Perusnavigointi
Perusnavigointi
Sovellusten avaaminen
päävalikosta
Kaikki Dakota-laitteen sovellukset voi
avata päävalikosta.
Päävalikko
Voit avata lisäsovelluksia
tai
.
valitsemalla
4
Reittipisteiden luominen
Reittipisteet ovat Dakota-laitteeseen
tallennettuja sijainteja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen
reittipisteeksi:
1. Valitse Merkitse reittipiste.
2. Valitse Tallenna ja muokkaa.
3. Kosketa sitä luettelon kohtaa,
jonka haluat muuttaa.
• Voit tehdä muutoksia
koskettamalla kirjaimia,
numeroita tai symboleita.
(paitsi muuttaessasi
• Valitse
symbolia). Muuta muita
ominaisuuksia tarvittaessa.
• Voit poistaa muutokset
.
valitsemalla
Lisätietoja reittipisteen
muokkaamisesta tai poistamisesta on
sivulla 12.
Dakota-sarjan käyttöopas
Perusnavigointi
Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida kohteeseen Dakotalaitteen avulla valitsemalla Minne?
tai valitsemalla pisteen kartassa.
Navigoiminen määränpäähän
Minne?-valikossa:
1. Valitse Minne?.
2. Valitse luokka.
3. Valitse jokin seuraavista kohdista.
Luettelo voi vaihdella Dakotalaitteeseen ladattujen karttojen
tyypin mukaan.
• Viimeksi löydetyt—aiemmin
löydetyt kohteet.
• Reittipisteet—reittipisteiden
luettelo (sivu 4).
• Jäljet—jälkien luettelo
(sivu 14).
• Reitit—reittien luettelo
(sivu 13).
Dakota-sarjan käyttöopas
Kaikki kohdep.—jos esiladatut
tai valinnaiset kartat tukevat
toimintoa, luettelossa voi näkyä
useita kohdepisteitä.
• Koordinaatit—anna sijainnin
koordinaatit.
• Kaupungit—lähimpien
50 kaupungin luettelo.
• Vuorovedet—lähimpien
vuorovesiasemien luettelo.
4. Valitse Aja. Värillinen viiva osoittaa
reitin.
> Kompassi.
5. Valitse
6. Navigoi määränpäähän kompassin
avulla.
•
Määränpään etsiminen
kirjoittamalla nimi:
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kaikki kohdepisteet.
.
2. Valitse
3. Kirjoita muutama merkki
määränpään nimen alusta
koskettamalla merkkejä.
.
4. Valitse
5
Perusnavigointi
5. Valitse määränpää.
6. Valitse Aja. Värillinen viiva osoittaa
reitin.
> Kompassi.
7. Valitse
8. Navigoi määränpäähän kompassin
avulla sivun 9 ohjeiden mukaisesti.
5. Navigoi määränpäähän kompassin
avulla sivun 9 ohjeiden mukaisesti.
Navigoiminen reittipisteen tai
aiemmin löydetyn paikan lähellä
olevaan määränpäähän:
1. Valitse Minne?.
Navigoiminen kartan pisteeseen:
1. Valitse Kartta.
2. Kosketa kohtaa kartalla.
3. Kosketa näytön yläreunassa olevaa
tietopainiketta.
Tietojapainike
4. Valitse Aja >
6
> Kompassi.
2. Valitse
.
3. Valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista:
• Aiemmin löydetty
• Reittipiste
• Nykyinen sijaintini
• Karttapiste
Dakota-sarjan käyttöopas
Perusnavigointi
4. Valitse paikka, jonka läheltä haluat
hakea.
5. Valitse luokka. Kohteiden järjestys
luettelossa määräytyy sen mukaan,
miten kaukana valitsemastasi
paikasta ne ovat.
6. Kosketa määränpäätä.
7. Valitse Aja. Värillinen viiva osoittaa
reitin.
> Kompassi.
8. Valitse
9. Navigoi määränpäähän kompassin
avulla sivun 9 ohjeiden mukaisesti.
3. Voit vierittää karttaa koskettamalla
ja vetämällä karttaa.
Zoomausalue
Lopeta navigointi
Karttapisteen tietojen
tarkasteleminen:
1. Vieritä kartta tarvittaessa
haluamaasi paikkaan.
2. Kosketa tarkasteltavaa kohdetta.
3. Näytä lisätiedot koskettamalla
näytön yläreunassa olevaa
tietopainiketta.
Voit lopettaa navigoinnin valitsemalla
Minne? > Lopeta navigointi.
Kartan käyttäminen
Kartan käyttäminen:
1. Valitse Kartta. Nykyisen sijainnin
osoittaa paikkamerkki .
2. Voit lähentää ja loitontaa
tai .
valitsemalla
Dakota-sarjan käyttöopas
Zoomauspainikkeet
Paikkamerkki
7
Perusnavigointi
Tietojapainike
Näytön yläreunan tietokenttien
näyttäminen tai piilottaminen:
1. Valitse Asennus > Kartta > Näytä
tietokentät.
2. Valitse Ei koskaan, Navigoitaessa
tai Aina.
Karttasivun tietokenttien
muuttaminen:
1. Kosketa jotakin tietokenttää
karttasivulla.
2. Kosketa tietotyyppiä.
8
Reittipisteen tallentaminen
karttasivulla:
1. Kosketa tallennettavaa pistettä
karttasivulla.
2. Kosketa näytön yläreunassa olevaa
tietopainiketta.
3. Tallenna reittipiste valitsemalla
.
Dakota-sarjan käyttöopas
Perusnavigointi
Kompassin käyttäminen
Kompassin kalibroiminen
Lisäksi siinä näkyy tietoja esimerkiksi
nykyisestä nopeudesta, etäisyydestä
reitin seuraavaan pisteeseen sekä
arvioidusta saapumisajasta.
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona.
Älä seiso lähellä kohteita, jotka
vaikuttavat magneettikenttiin, kuten
autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Sähköinen kompassi muistuttaa
magneettista kompassia, kun olet
paikallasi tai kävelet. Jos nopeutesi on
suurempi esimerkiksi ajaessasi autolla,
kompassi määrittää liikesuunnan GPSsignaalien avulla. Lisätietoja sähköisen
kompassin poistamisesta käytöstä on
sivulla 28.
Kalibroi kompassi, kun olet kulkenut
pitkän matkan, lämpötilanvaihtelu on
yli 11 °C tai olet vaihtanut akut.
Kompassisivu opastaa sinut perille
kompassin ja suuntiman osoittimen
avulla.
huomautus: Sähköinen
kompassi ei ole käytettävissä
Dakota 10 -mallissa.
Kompassisivun avaaminen:
Valitse Kompassi.
Dakota-sarjan käyttöopas
9
Perusnavigointi
Sähköisen kompassin
kalibroiminen:
1. Valitse Asennus > Kulkusuunta >
Aloita painamalla kompassin
kalibrointi.
TAI
Pidä kompassin keskikohtaa
painettuna kompassisivulla.
2. Valitse Aloita ja seuraa näytön
ohjeita.
Jos näyttöön tulee teksti
Kalibrointivirhe, valitse OK,
ja toista kalibrointi.
Suuntiman osoitin ja
suuntaosoitin
Dakota voi käyttää kompassissa
suuntiman osoitinta tai suuntaosoitinta.
Suuntiman osoitin näyttää määränpään
suunnan ja suuntaosoitin näyttää
sijaintisi suhteen navigointiviivaan,
joka johtaa määränpäähän.
Lisätietoja suuntiman osoittimen tai
suuntaosoittimen valitsemisesta on
sivulla 27.
Nykyinen
kulkusuunta
Suuntima
määränpäähän
Suuntiman osoitin
10
Dakota-sarjan käyttöopas
Perusnavigointi
Suuntiman osoitin osoittaa määränpään
suuntaan liikesuunnasta riippumatta.
Jos suuntiman osoitin osoittaa
kompassin yläreunaa kohti, olet
matkalla suoraan kohti määränpäätä.
Jos se osoittaa mihin tahansa muuhun
suuntaan, käänny kyseiseen suuntaan,
kunnes nuoli osoittaa kompassin
yläreunaa kohti.
Nykyinen
kulkusuunta
Asteikko
Navigointiviiva
määränpäähän
Kurssilta
poikkeamisosoitin
Suuntaosoitin
Suuntima
määränpäähän
Dakota-sarjan käyttöopas
Suuntaosoitin näyttää ajautuman
(oikealle tai vasemmalle)
kompassirenkaan reunan mittakaavan
mukaan. Mittakaava viittaa kurssilta
poikkeamisosoittimen pisteiden
väliseen etäisyyteen. Suuntaviiva
määränpäähän perustuu alkuperäiseen
aloituspisteeseen.
Palaamalla määränpään
navigointiviivalle voit kompensoida
poikkeamaa ja palata reitille. Tästä on
eniten hyötyä, kun navigoit vedessä
tai paikassa, jossa reitillä ei ole suuria
esteitä. Sen avulla voit myös välttää
reitin lähellä olevia vaaroja, kuten
matalikkoja tai vedenalaisia kareja.
Kompassisivun tietokenttien
muuttaminen:
1. Kosketa tietokenttää
kompassisivulla.
2. Kosketa tietotyyppiä.
11
Reittipisteiden, reittien ja jälkien hallinta
Reittipisteiden,
reittien ja jälkien
hallinta
Reittipisteiden
muokkaaminen
Voit muokata reittipisteitä ja muuttaa
niiden nimeä, symbolia, kommenttia,
sijaintia, korkeutta ja syvyyttä.
Waypoint Managerilla voit myös
siirtää reittipisteen nykyiseen sijaintiin
ja poistaa reittipisteitä.
Reittipisteen muokkaaminen:
1. Valitse Waypoint Manager.
2. Kosketa reittipistettä.
3. Kosketa ominaisuutta.
4. Voit tehdä muutoksia koskettamalla
kirjaimia, numeroita tai symboleita.
(paitsi muuttaessasi
5. Valitse
symbolia). Muuta muita
ominaisuuksia tarvittaessa.
12
6. Voit poistaa muutokset
.
valitsemalla
Reittipisteen siirtäminen
nykyiseen sijaintiin:
1. Valitse Waypoint Manager.
2. Valitse siirrettävä reittipiste.
3. Valitse Siirrä tähän.
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse Waypoint Manager.
2. Valitse poistettava reittipiste.
3. Valitse Poista reittipiste.
Voit poistaa kaikki reittipisteet
valitsemalla Asennus > Palauta >
Poista kaikki reittipist. > Kyllä.
Dakota-sarjan käyttöopas
Reittipisteiden, reittien ja jälkien hallinta
Reittien luominen
Voit luoda ja tallentaa enintään
50 reittiä.
Uuden reitin luominen ja
navigoiminen:
1. Valitse aloituspiste valitsemalla
Route Planner > <Luo reitti> >
<Valitse 1. piste>.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen kohde.
4. Valitse Käytä > <Valitse seur.
piste>.
5. Toista, kunnes reitti on valmis.
.
6. Tallenna reitti valitsemalla
>
7. Navigoi reitti valitsemalla
Minne? > Reitit.
Dakota-sarjan käyttöopas
Tallennettujen reittien
tarkasteleminen
Reitin näyttäminen kartassa:
1. Valitse Route Planner.
2. Valitse reitti, jonka haluat näyttää >
Katso karttaa.
Reittien muokkaaminen
ja poistaminen
Voit muokata kaikkia tallennettuja
reittejä.
Reitin muokkaaminen:
1. Valitse Route Planner.
2. Valitse reitti, jota haluat muokata >
Muokkaa reittiä.
3. Valitse muokattava piste ja
valitse sitten jokin seuraavista
vaihtoehdoista:
• Katso—näyttää pisteen
kartassa.
• Siirrä alas (tai ylös)—vaihtaa
reitin pisteiden järjestystä.
13
Reittipisteiden, reittien ja jälkien hallinta
•
•
Lisää—lisää uuden pisteen
reitille. Uusi piste lisätään
muokattavan pisteen edelle.
Poista—poistaa pisteen reitiltä.
Reitin pisteiden järjestyksen
muuttaminen käänteiseksi:
1. Valitse Route Planner.
2. Valitse reitti, jonka haluat muuttaa
käänteiseksi > Käännä reitti.
Reitin poistaminen:
1. Valitse Route Planner.
2. Valitse reitti, jonka haluat poistaa >
Poista reitti.
Aktiivisen reitin
tarkasteleminen
1. Valitse Aktiivinen reitti. Laite
näyttää nykyisen reitin pisteet.
2. Näytä pisteen tiedot koskettamalla
pistettä.
Jälkien hallinta
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.
Jälkien tallentaminen:
1. Valitse Asennus > Jäljet >
Jälkiloki.
2. Valitse Älä tallenna, Tallenna, älä
näytä tai Tall., näytä kartassa.
Jos valitset Tall., näytä kartassa,
jälki näkyy karttasivulla viivana.
Lisätietoja jälkien asetuksista on
sivulla 24.
14
Dakota-sarjan käyttöopas
Reittipisteiden, reittien ja jälkien hallinta
Nykyisen jäljen tallentaminen ja
tarkasteleminen:
Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen
jälki.
• Näytä kartassa—näyttää
nykyisen jäljen kartassa.
• Korkeuskäyrä—näyttää
nykyisen jälken korkeuskäyrän
sivu 16.
• Tall. jälki—tallentaa nykyisen
jäljen.
• Tallenna osa—voit tallentaa
nykyisen jäljen osan.
Dakota-sarjan käyttöopas
Nykyisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse Asennus > Palauta >
Tyhjennä nyk. jälki > Kyllä.
Tallennetun jäljen avaaminen:
1. Valitse Minne? > Jäljet.
2. Valitse tallennettu jälki.
Arkistoidut tai ladatut jäljet
näkyvät Jälkienhallinta-sivulla.
Voit näyttää jäljet kartassa, tarkastella
korkeusprofiileja tai navigoida jälkeä.
15
Lisätyökalut
Lisätyökalut
Tietokentät
Korkeuskäyrä
huomautus: Korkeuskäyrä
ei ole käytettävissä Dakota 10
-mallissa.
Dakota-laite voi tallentaa korkeuden
muutoksia matkan tai ajan kuluessa
tai paineen (ilmanpaine tai ympäristön
ilmanpaine) muutoksia ajan kuluessa.
Lisätietoja tallennettavista muutoksista
on sivulla 28.
1. Avaa korkeuskäyräsivu valitsemalla
Korkeuskäyrä.
2. Voit säätää korkeus- tai aikaasteikkoa valitsemalla asteikon
tai
.
ja sen jälkeen
3. Voit näyttää korkeustiedot
koskettamalla pistettä käyrällä.
Laite näyttää kyseisessä pisteessä
tallennetun ajan, päiväyksen ja
korkeuden.
16
Etäisyys- tai
aikaskaala
Korkeuskäyräsivu
Korkeuskäyräsivun
tietokenttien muuttaminen
1. Valitse Korkeuskäyrä.
2. Kosketa näytön yläosassa olevaa
tietotyyppiä.
3. Voit vaihtaa näytön tietotyyppiä
valitsemalla haluamasi vaihtoehdon
luettelosta.
Dakota-sarjan käyttöopas
Lisätyökalut
Langaton tiedonsiirto
huomautus: Tietojen
jakaminen langattomasti ei ole
käytettävissä Dakota 10 -mallissa.
Dakota-laite voi jakaa langattomasti
reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja
geokätköjä muiden langattomien
Garmin-ulkoilulaitteiden kanssa.
1. Tuo laitteet vähintään 3 metrin
päähän toisistaan.
2. Valitse kummankin laitteen
päävalikosta Jaa langattomasti.
3. Valitse vastaanottavasta laitteesta
Vastaanota. Vastaanottava
laite ilmoittaa, kun se on valmis
vastaanottamaan tietoja.
4. Valitse lähettävästä laitteesta
Lähetä.
5. Valitse lähetettävästä laitteesta
lähetettävien tietojen luokka.
Dakota-sarjan käyttöopas
6. Valitse lähettävästä laitteesta
lähetettävä kohde ja valitse Lähetä.
7. Molemmat laitteet ilmoittavat, kun
siirto on valmis.
8. Valitse molemmista laitteista OK.
Alueen koon laskeminen
1. Valitse Pinta-alamittaus > Aloita.
2. Kävele laskettavan alueen ympäri.
3. Valitse Laske, kun olet valmis.
Muut työkalut
Voit käyttää lisätyökaluja valitsemalla
päävalikosta seuraavia kohtia:
•
•
•
Kalenteri—kalenterin
käyttäminen.
Laskin—laskimen käyttäminen.
Aurinko ja kuu—
auringonnousun ja -laskun
ajankohtien sekä kuunkierron
tarkasteleminen.
17
Lisätyökalut
•
Kellohälytys—Dakota-laitteen
hälytyksen asettaminen.
Voit myös määrittää laitteen
käynnistymään tiettynä aikana.
huomautus: Kellohälytys ei ole
käytettävissä Dakota 10 -mallissa.
•
•
•
•
18
Metsästys & kalastus—
nykyisen sijainnin parhaiden
metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteiden tarkasteleminen.
Sekuntikello—ajanotto,
kierroksen merkitseminen ja
kierrosaikojen tarkasteleminen.
Man Overboard—mies yli
laidan -sijainnin merkitseminen
ja navigoinnin aloittaminen.
Seuraa näytön ohjeita.
Waypoint Averaging—
reittipisteen sijainnin hienosäätö
useiden näytteiden avulla, jotta
sijainti on mahdollisimman
tarkka. Seuraa näytön ohjeita.
Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietoja Trail Techista on
osoitteessa www.garmin.com.
•
Sight N’ Go—suuntaa laite
kohteeseen, lukitse suunta ja
navigoi kohteeseen. Seuraa
näytön ohjeita.
huomautus: Sight N’ Go
-ominaisuus ei ole käytettävissä
Dakota 10 -mallissa.
Satelliittivastaanoton
tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen
sijainti, GPS-tarkkuus, nykyinen
korkeus, satelliittien sijainnit ja
satelliittisignaalin voimakkuus.
Satelliittisivun avaaminen:
Valitse päävalikon
.
alareunasta
Dakota-sarjan käyttöopas
Lisätyökalut
Kojelauta
Satelliittien
sijainnit
Korkeus
Satelliitin
voimakkuus
Satelliittisivu
Vihreät palkit osoittavat GPSsatelliittisignaalin voimakkuuden.
Valkoiset palkit osoittavat, että Dakota
etsii edelleen tietoja.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen
nopeuden, keskinopeuden,
enimmäisnopeuden, matkamittarin ja
muita hyödyllisiä tilastotietoja.
Voit muuttaa kentässä näkyvää
kohdetta koskettamalla kenttää.
Dakota-sarjan käyttöopas
Ajotietokone
Voit nollata matkatiedot valitsemalla
Asennus > Palauta > Nollaa
matkatiedot > Kyllä.
Työpöydän taustan muuttaminen:
1. Valitse näytön alareunasta
.
2. Valitse Oletus, Ajoneuvo,
Geokätkentä, Pienet tietokentät
tai Suuret tietokentät.
Kahden suuremman tietokentän
näyttäminen:
Valitsemalla
voit vaihdella
kahden suuremman tietokentän ja
oletusnäkymän välillä.
19
GPS-pelit
GPS-pelit
Geokätköt
Geokätkentä on tietynlaista
aarteenetsintää, jossa geokätkijät
etsivät piilotettuja aarteita geokätkön
kätkijöiden internetissä ilmoittamien
GPS-koordinaattien perusteella.
Voit ladata geokätkösijainteja
osoitteessa www.geocaching.com.
Web-sivusto tukee geokätkösijaintien
siirtämistä Dakota-laitteeseen, ja voit
ladata geokätköjen tietoja suoraan
Dakota-laitteeseen sen jälkeen,
kun olet rekisteröinyt ja asentanut
Garmin Communicator -laajennuksen
osoitteesta www.garmin.com/products
/communicator.
20
Navigoiminen geokätkölle
Geokätköt-toiminnolla:
1. Valitse Geokätköt > Etsi geokätkö.
2. Kosketa geokätkön sijaintia.
3. Valitse Aja. Värillinen viiva osoittaa
reitin.
> Kompassi.
4. Valitse
5. Navigoi määränpäähän kompassin
avulla sivun 9 ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja geokätkennästä on
osoitteessa www.geocaching.com.
Dakota-sarjan käyttöopas
Dakota-laitteen mukauttaminen
Dakota-laitteen
mukauttaminen
Profiilin muuttaminen
Profiilit ovat asetusryhmiä, joiden
avulla voit optimoida Dakota-laitteen
käyttötavan mukaan (esimerkiksi
maasto- tai autokäyttö).
Kun olet profiilissa ja muutat asetuksia,
kuten tietokenttiä, mittayksiköitä
tai sijaintiasetuksia, ne tallennetaan
automaattisesti nykyiseen profiiliisi.
Profiilien määrittäminen
Profiilin muuttaminen:
1. Valitse päävalikosta Profiilimuutos.
Nykyinen profiili näkyy näytössä.
2. Valitse käytettävä profiili.
Dakota-sarjan käyttöopas
Profiilin nimen vaihtaminen:
1. Valitse Asennus > Profiilit.
2. Valitse profiili > Muokkaa nimeä.
3. Voit tehdä muutoksia koskettamalla
kirjaimia, numeroita tai symboleita.
.
4. Valitse
Profiilien järjestyksen
vaihtaminen:
1. Valitse Asennus > Profiilit.
2. Valitse siirrettävä profiili.
3. Valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.
Profiilin poistaminen:
Nykyistä profiilia ei voi poistaa.
1. Valitse Asennus > Profiilit.
2. Valitse profiili > Poista.
21
Dakota-laitteen mukauttaminen
Uuden profiilin lisääminen:
Valitse Asennus > Profiilit >
<Luo uusi profiili>. Tämä profiili
on kopio nykyisestä profiilista. Uusi
profiili tulee nykyiseksi profiiliksi.
Järjestelmäasetusten
käyttäminen
Valitse Asennus > Järjestelmä.
GPS—valitse Tavallinen, WAAS
(Wide Area Augmentation System)
tai Esittelytila (GPS ei käytössä).
Tietoja WAAS-ominaisuudesta on
osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html.
Kieli—valitse Dakota-laitteen tekstin
kieli. Tekstin kielen vaihtaminen ei
vaihda käyttäjän antamien tietojen
tai karttatietojen (kuten kadunnimet)
kieltä.
22
Akun tyyppi—valitse käytettävän
akun tyyppi.
Äänet—äänten ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä.
huomautus: Äänet eivät ole
käytettävissä Dakota 10 -laitteessa.
Näytön mukauttaminen
Valitse Asennus > Näyttö.
Taustavalon aikakatkaisu—valitse,
miten kauan taustavalo palaa sen
jälkeen, kun olet koskettanut näyttöä.
Kuvan sieppaus:
1. Valitse päävalikosta Asennus >
Näyttö > Kuvan sieppaus >
Käytössä.
2. Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat
siepata.
3. Paina -painiketta lyhyesti.
Dakota-sarjan käyttöopas
Dakota-laitteen mukauttaminen
4. Liitä Dakota-laite tietokoneeseen
laitteen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla. Bittikarttatiedosto
tallennetaan Dakota-aseman
Garmin\scrn-kansioon.
Kartta-asetus
Valitse päävalikosta Asennus >
Kartta.
Suuntaus—määrittää kartan
näyttötavan sivulla. Pohjoinen
ylös näyttää pohjoisen aina sivun
yläreunassa. Jälki ylös näyttää
nykyisen kulkusuunnan sivun
yläreunaa kohti. Ajoneuvotila näyttää
autonäkymän ja seuraavan käännöksen
tiedot ajon aikana.
Automaattinen zoom—valitsee
automaattisesti optimaalisen käytön
mukaisen zoomaustason kartassa.
Kun valitset Ei käytössä, lähennä ja
loitonna manuaalisesti.
Dakota-sarjan käyttöopas
Näytä tietokentät—näytä tai piilota
tietokentät karttasivulla.
Kartan lisäasetukset—määritä
kartan zoomaustasot, tekstin koko ja
yksityiskohtien määrä.
• Zoomaustasot—valitse
karttakohteiden zoomaustaso.
• Tekstin koko—valitse
karttakohteiden tekstin koko.
• Tiedot—kartan yksityiskohtien
määrän säätäminen. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
• Varjost. korkeusero—voit ottaa
käyttöön varjostetut korkeuskartat,
jos ne ovat käytettävissä.
Kartan tiedot—voit näyttää kartan
valitsemalla valintaneliön. Tästä on
hyötyä, jos Dakota-laitteeseen on
ladattu useita karttoja.
23
Dakota-laitteen mukauttaminen
Jäljen asetukset
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.
Valitse päävalikosta Asennus > Jäljet.
Jälkiloki—jälkien tallennuksen
ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä.
Tallennustapa—valitse jälkien
tallennustapa. Valitse Etäisyys, Aika
tai Automaattinen. Jos tallennustapa
on aika tai etäisyys, voit määrittää
aika- tai etäisyysvälin manuaalisesti.
Valitsemalla Automaattinen voit
luoda jäljistä optimaalisen esityksen
tallentamalla jäljet vaihtelevassa
tahdissa.
Väli—valitse jälkilokin tallennustahti.
Jos pisteitä tallennetaan usein, jälki
on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
24
Päävalikon
mukauttaminen
Voit sijoittaa usein käytettyjä
sovelluksia päävalikon ensimmäiselle
sivulle.
Sovellusten järjestyksen
muuttaminen päävalikossa:
1. Valitse Asennus > Päävalikko.
2. Valitse siirrettävä sovellus.
3. Vaihda sovellusten paikkoja
koskettamalla jotakin toista
sovellusta.
Sovelluksen poistaminen käytöstä
ja siirtäminen luettelon loppuun:
1. Valitse Asennus > Päävalikko.
2. Kosketa sovellusta.
3. Valitse
.
HUOMAUTUS: voit ottaa
sovelluksen uudelleen käyttöön
valitsemalla sen ja vaihtamalla
sovellusten paikkoja valitsemalla
jonkin toisen sovelluksen.
Dakota-sarjan käyttöopas
Dakota-laitteen mukauttaminen
Reittiasetukset
Valitse Asennus > Reititys.
Opastustapa—valitse opastustapa
reitin laskentaa varten.
• Poissa tieltä—laskee reittejä
pisteestä pisteeseen.
• Tiellä, aika—laskee
mahdollisimman nopeita tiereittejä.
• Tiellä, matka—laskee
mahdollisimman lyhyitä tiereittejä.
Laske reitit—valitse kuljetustapa,
jonka mukaan reitit optimoidaan.
Lukitus tiehen—kompensoi
karttasijainnin tarkkuutta lukitsemalla
nykyisen sijainnin merkki lähimpään
tiehen (edellyttää reititettäviä karttoja).
Pois tieltä -siirtymät—valitse
siirtymätapa pois tieltä -reititystä
varten.
Dakota-sarjan käyttöopas
• Automaattinen—muodostaa
reitin automaattisesti seuraavaan
pisteeseen.
• Manuaalinen—voit valita reitin
seuraavan pisteen koskettamalla
pistettä aktiivisen reitin sivulla.
• Etäisyys—reitittää reitin
seuraavaan pisteeseen, kun olet
tietyn etäisyyden päässä nykyisestä
pisteestä.
Vältettävien määritys—kosketa
tietyyppiä, jota haluat välttää.
Merenkulkuasetusten
muuttaminen
Valitse Asennus > Merenkulku.
Merikarttatila—valitse kartan tyyppi.
Syvyysluotaus—ota syvyyksiä
osoittavat syvyysluotaukset käyttöön
tai poista ne käytöstä.
25
Dakota-laitteen mukauttaminen
Valosektorit—ota käyttöön tai
poista käytöstä navigointivalo
tietyillä sektoreilla. Jos valitset
Automaattinen, jotkin sektoriloistot
eivät näy, kun alueella on paljon
sektoriloistoja.
• Matala vesi—määrittää laitteesta
kuulumaan merkkiäänen, kun
alueen vesi on liian matalaa.
Merkistö—valitse käytettävät
merimerkkisymbolit.
Valitse Asennus > Aika.
Merihälyt. asetukset—merihälytysten
ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä.
• Ankkurihälytys—määrittää
laitteesta kuulumaan merkkiäänen,
kun ylität määritetyn
laahausetäisyyden.
• Suuntapoikkeamahälytys—
määrittää laitteesta kuulumaan
merkkiäänen, kun olet määritetyn
etäisyyden ulkopuolella.
• Syvä vesi—määrittää laitteesta
kuulumaan merkkiäänen, kun
alueen vesi on liian syvää.
26
Aika-asetusten
muuttaminen
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
kello.
Aikavyöhyke—valitse paikan
mukainen aikavyöhyke.
Mittayksiköiden
muuttaminen
Valitse Asennus > Yksiköt.
Etäisyys/Nopeus—valitse matkan ja
nopeuden yksiköt.
Korkeus (pystynopeus)—valitse
korkeuden ja pystynopeuden yksiköt.
Syvyys—valitse merenkulkusyvyyden
yksiköksi jalka, syli tai metri.
Dakota-sarjan käyttöopas
Dakota-laitteen mukauttaminen
Lämpötila—valitse veden lämpötilan
yksiköksi Celsius tai Fahrenheit.
Paine—valitse ilmanpaineyksiköksi
tuuma (Hg), millibaari tai hektopascal.
Sijaintimuoto
Käytä oletusasetuksia, paitsi jos
käyttämässäsi kartassa on määritetty
jokin toinen sijaintimuoto.
Sijaintimuodon vaihtaminen:
Valitse Asennus > Sijaintimuoto.
Kompassin
muokkaaminen
Valitse Asennus > Kulkusuunta.
Näyttö—valitse kompassissa näkyvän
liikesuunnan tyyppi.
• Suuntakirjaimet—näyttää
kompassisivulla suuntakirjaimet
(P, E, I, L).
Dakota-sarjan käyttöopas
• Asteet—näyttää kompassisivulla
asteet (0°–359°).
• Mils—käyttää kompassisivulla
yksikköä mils (0–1000 mils).
Pohjoisen viite—valitse kompassin
pohjoisen viite:
• Tosi—määrittää pohjoisen
suuntaviittaukseksi.
• Magneettin.—määrittää sijainnin
magneettisen deklinaation
automaattisesti.
• Ruudukko—määrittää
suuntaviittaukseksi
pohjoisgridin (0°).
• Käyttäjä—antaa käyttäjän
määrittää magneettisen poikkeamaarvon.
Viiva määränp./osoitin (laitteen
mukaan)—valitsemalla Suuntima
voit näyttää suuntiman osoittimen,
joka osoittaa suunnan määränpäähän.
Valitsemalla Suunta voit määrittää
27
Dakota-laitteen mukauttaminen
suuntaosoittimen, joka osoittaa
sijaintisi suhteessa navigointiviivaan,
joka johtaa määränpäähän (sivu 10).
Kompassi—valitsemalla
Automaattinen voit siirtyä sähköisestä
kompassista GPS-kompassiin, kun
kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan. Valitsemalla Ei käytössä
voit poistaa sähköisen kompassin
käytöstä ja käyttää GPS-kompassia.
huomautus: Kompassin
automaattinen määritys ei ole
käytettävissä Dakota 10 -mallissa.
Korkeusmittarin
asetukset
huomautus: Korkeusmittarin
asetukset eivät ole käytettävissä
Dakota 10 -mallissa.
Valitse Asennus > Korkeusmittari.
Autom. kalibrointi—voit määrittää
korkeusmittarin kalibroitumaan aina,
kun kytket virran Dakota-laitteeseen.
28
Ilmanpainemittaritila—valitse
Muuttuva korkeus (oltaessa
liikkeellä) tai Kiinteä korkeus
(käytetään oltaessa paikallaan. Tällöin
korkeusmittari toimii ilmapuntarina).
Painetrendit—valitse, milloin
painetietoja tallennetaan. Valitsemalla
Tallenna aina voit tallentaa
painetietoja 15 minuutin välein, vaikka
Dakota-laitteesta olisi katkaistu virta.
Valitsemalla Tallen. kun virta pääl
voit tallentaa tietoja ainoastaan, kun
Dakota on käynnissä. Tästä on hyötyä,
kun tarkkailet painerintamia.
Käyrätyyppi—valitse korkeuskäyrän
tyyppi:
• Korkeus/Aika—tallentaa
korkeusmuutoksia ajan mukaan.
• Korkeus/Matka—tallentaa
korkeusmuutoksia etäisyyden
mukaan.
• Ilmanpaine—tallentaa
ilmanpainetietoja ajan mukaan.
Dakota-sarjan käyttöopas
Dakota-laitteen mukauttaminen
• Ympäröivä ilmanpaine—tallentaa
ympäristön painetietoja ajan
mukaan.
Korkeusmittarin kalibroiminen
manuaalisesti:
1. Mene paikkaan, jonka korkeuden
tai ilmanpaineen tiedät.
2. Valitse Asennus > Korkeusmittari
> Aloita painamalla kompassin
kalibrointi.
3. Valitse Kyllä, jos tiedät korkeuden.
Valitse Ei > Kyllä, jos tiedät
ilmanpaineen.
4. Kirjoita korkeus tai ilmanpaine ja
.
valitse
Dakota-laite ja pariliitos
huomautus: Yhteyden
muodostaminen langattomiin
antureihin ei ole käytettävissä
Dakota 10 -mallissa.
Dakota-laitteen kanssa voi käyttää
valinnaista Garmin-sykemittaria. Sen
kanssa voi käyttää myös valinnaista
Garminin poljinnopeusanturia. Kun
Dakota-sarjan käyttöopas
sykemittari tai poljinnopeusanturi
on liitetty asianmukaiseen Garminlaitteeseen, syke- ja poljinnopeusarvot
näkyvät tietokenttävaihtoehtoina
kartta- ja kompassisivulla sekä
ajotietokoneessa.
Pariliitos tarkoittaa Dakotalaitteen liittämistä langattomiin
antureihin, kuten sykemittariin tai
poljinnopeusanturiin. Kun laitteiden
välille on kerran muodostettu pariliitos,
Dakota tunnistaa langattoman anturin
automaattisesti aina, kun laitteisiin
kytketään virta ja laitteet ovat lähellä
toisiaan.
Pariliitoksen muodostaminen
Dakota-laitteen ja langattoman
anturin välille:
1. Tuo Dakota-laite vähintään 3 metrin
päähän langattomasta anturista
(sykemittari tai polkupyörän
nopeus-/poljinnopeustunnistin).
2. Kytke langattomaan anturiin virta.
29
Dakota-laitteen mukauttaminen
3. Valitse päävalikosta Asennus >
Kuntoilu > Sykemittari tai Pyörän
poljinnopeuden tunnistin.
4. Valitse Etsi uusi.
5. Näyttöön tulee ilmoitus Yhteys
valmis.
Huomautus: Voit estää
Dakota-laitetta kommunikoimasta
langattomien anturien kanssa
valitsemalla Asennus > Kuntoilu
> Sykevyö (tai Pyörän poljinnop.
tunn.) > Ei käytössä.
Dakota-laitteen tietojen
tarkasteleminen
Valitsemalla päävalikosta Asennus >
Tietoja... voit tarkastella Dakotalaitteen ohjelmistoversiota, laitteen
tunnusta, GPS-ohjelmistoversiota ja
lakitietoja.
Palauttaminen
1. Valitse Asennus > Palauta.
2. Nollaa kohde koskettamalla sitä.
30
Dakota-sarjan käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Mitat:100 × 55 × 33 mm
(3,9 K × 2,2 L ×
1,3 tuumaa S)
Paino:100 g (3,5 unssia )
ilman akkuja
148,8 g (5,25 unssia)
akkujen kanssa
Näyttö:halkaisija 66 mm
(2,6 tuumaa), taustavalaistu
65 000 värin TFT-näyttö
(160 × 240 kuvapistettä)
Kotelo:kestävä muovi, vesitiivis
IPX7-standardin mukaan
Lämpötilat: -15–70°C (5°F–158°F)*
*Dakota-laitteen lämpötila-alue saattaa
ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan.
Jotkin akut saattavat haljeta kuumassa.
Dakota-sarjan käyttöopas
Virtalähde:Kaksi AA-akkua
(alkali, NiMH tai litium)
Akun varauksen kesto: Jopa 20 tuntia
Tarkkuus
GPS:< 10 m (33 ft.),
95 % tyypillinen*
*Tarkkuus heikkenee 100 m 2DRMS
Yhdysvaltain puolustusministeriön
Selective Availability -ohjelman puitteissa.
DGPS:3 - 5 m (10–16 jalkaa)
95 % tyypillinen
(WAAS-tarkkuus
Pohjois-Amerikassa)
Nopeus: 0,1 m/s (0,328 ft./sec.),
tasainen tila
Liitännät: USB-massamuistilaite
Tietojen säilyvyys: M
äärittämätön,
muistiparistoa ei
tarvita
31
Liite
Karttamuisti: Sisäinen tai microSD™kortti
Suorituskyky
Vastaanotin: yli 12-kanavainen
WAAS-yhteensopiva/
Erittäin herkkä
Hakuajat:< 1 s (lämminkäynnistys)
< 33 s (kylmäkäynnistys)
< 36 s
(automaattipaikannus)
Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva
Kompassi:Tarkkuus: ± 2 astetta
(± 5 astetta maapallon
pohjoisimmilla
ja eteläisimmillä
leveyspiireillä)*
Tarkkuus: 1 aste
Korkeusmittari: Tarkkuus:
± 3 m (± 10 ft.)*
Tarkkuus: 0,3 m (1 ft.)
Alue: - 610 - 9144 m
(-2,000 ft. - 30,000 ft.)
*
Esittelytilan käyttäminen
Esittelytilassa GPS-vastaanotin ei ole
käytössä sisäkäyttöä tai harjoittelua
varten. Esittelytilassa laite ei seuraa
satelliitteja.
Varoitus: Älä yritä
navigoida esittelytilassa,
koska GPS-vastaanotin on
pois käytöstä. Mahdollisesti
näkyvät satelliittisignaalien
voimakkuuspalkit ovat simuloituja.
Ne eivät osoita todellisten
satelliittisignaalien voimakkuutta.
Edellyttää asianmukaista kalibrointia.
32
Dakota-sarjan käyttöopas
Liite
Voit ottaa esittelytilan käyttöön
valitsemalla Asennus > Järjestelmä >
GPS > Esittelytila.
Dakota-laitteen
kytkeminen
tietokoneeseen
Dakota-laitteen voi liittää
tietokoneeseen laitteen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.
Dakota-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen:
1. Avaa suojus Dakota-laitteen
yläosasta.
2. Kytke USB-kaapelin pienempi liitin
USB mini-B -liitäntään.
3. Kytke kaapelin toinen pää
tietokoneen USB-porttiin.
microSD™-kortin
asettaminen paikalleen
huomautus: microSDvaihtoehto ei ole käytettävissä
Dakota 10 -laitteessa.
Dakota-laitteen microSDmuistikortti sijaitsee AA-akkujen
alla. Voit ostaa microSD-kortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai hankkia
esiladattuja karttamuistikortteja
Garmin-jälleenmyyjältä. Karttaja tiedontallennuksen lisäksi
muistikorteille voi tallentaa myös
esimerkiksi kuvia, kasetteja,
geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja
mukautettuja kohdepisteitä. Tarkista
yhteensopivat karttatuotteet
osoitteesta http://buy.garmin.com.
microSD-kortin asettaminen tai
poistaminen:
1. Työnnä Dakota-laitteen
taustapuolella olevaa salpaa
(sivu 2) ja irrota akkupaikan
kansi ja akut.
Dakota-sarjan käyttöopas
33
Liite
2. Nosta metallikansi.
3. Aseta kortti microSD-korttipaikkaan
ja sulje metallikansi.
metallikansi
microSDkortti
microSDkorttipaikka
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
Kun olet liittänyt laitteen
tietokoneeseen, voit kopioida ja
liittää tiedostoja tietokoneesta laitteen
asemiin/taltioihin.
1.
2.
3.
4.
Etsi tiedosto tietokoneesta.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
5. Valitse Muokkaa > Liitä.
4. Voit poistaa microSD-kortin
nostamalla metallikannen ja
poistamalla kortin microSDkorttipaikasta.
5. Aseta akut ja akkupaikan kansi
paikoilleen.
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi
microSD-kortille voi tallentaa
myös esimerkiksi kuvia, kasetteja,
geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja
mukautettuja kohdepisteitä.
34
Dakota-sarjan käyttöopas
Liite
Ennen kuin siirrät tietoja sivustoon
Dakota-laitteesta tai sivustosta
Dakota-laitteeseen osoitteesta, asenna
Garmin Communicator -laajennus
osoitteesta www.garmin.com/products
/communicator.
Tiedostojen lataaminen ja
poistaminen
Voit käyttää Dakota-laitetta USBmassamuistilaitteena ja ostaa
erillisen microSD-kortin ulkoiseksi
lisämuistiksi.
Huomautus: Dakota ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me- tai
NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei
toimi myöskään Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmässä tai sitä
vanhemmissa.
Dakota-sarjan käyttöopas
Tiedoston lataaminen Dakotalaitteeseen tai microSD-kortille:
1. Irrota akkupaikan kansi ja aseta
microSD-kortti paikalleen (sivu 33).
2. Liitä USB-kaapeli Dakotalaitteeseen ja tietokoneeseen.
3. Kopioi tiedosto tietokoneesta.
4. Liitä tiedosto Garmin-laitteeseen tai
microSD-kortille/-taltioon.
Tiedoston poistaminen Dakotalaitteesta tai microSD-kortilta:
1. Avaa Garmin-asema tai
SD-korttiasema/-taltio.
2. Korosta tiedosto ja paina
tietokoneen näppäimistön
Delete-näppäintä.
huomautus: Kun poistat
tiedostoja, älä poista karttatietoja
(tiedostot, joiden tunniste on .img).
Niitä ei voi palauttaa.
35
Liite
Akun käyttöiän optimointi
Käytä laadukkaita akkuja, jotta
suorituskyky ja akun käyttöikä olisi
optimaalinen. Parhaan suorituskyvyn
saa litiumakuista, esiladatuista
(käyttövalmiista) NiMH-akuista ja
alle vuoden vanhoista ladattavista
NiMH-akuista, joiden kapasiteetti on
yli 2500 mAh.
Voit maksimoida akun käyttöiän
seuraavien ohjeiden avulla:
• Älä säädä taustavaloa
tarpeettomasti (sivu 3).
Jos taustavalon taso on kauan
yli 50 % enimmäistasosta, akun
käyttöikä lyhenee huomattavasti.
• Määritä taustavalon aikakatkaisun
arvo mahdollisimman pieneksi
(sivu 22).
• Jos et tarvitse ääniä, poista ne
käytöstä (sivu 22).
36
• Jos et tarvitse sähköistä kompassia,
poista se käytöstä (sivu 28).
• Jos aiot käyttää Dakota-laitetta
enimmäkseen autossa, harkitse
ajoneuvon virtajohdon hankkimista
(http://buy.garmin.com).
Tehdasasetusten
palauttaminen
Voit palauttaa Dakota-laitteen
alkuperäiset tehdasasetukset.
Asennus-kohdasta tekemäsi muutokset
tallennetaan oletusasetuksiin.
Voit palauttaa tehdasasetukset
valitsemalla Asennus > Palauta >
Palauta oletusarvot tehdasasetuksiin
> Kyllä.
Dakota-sarjan käyttöopas
Liite
Pidikkeen, kaulahihnan,
kiinnityksen tai muun
valinnaisen lisävarusteen
liittäminen
1. Aseta pidike Dakota-laitteen
kiinnityskohdan paikkoihin.
Lisävaruste
(pidike)
Pidike
Kosketusnäytön
kalibroiminen
Dakota-laitteen näyttö ei tavallisesti
edellytä kalibrointia. Jos painikkeet
eivät kuitenkaan näytä toimivan oikein,
toimi seuraavasti.
Kosketusnäytön kalibroiminen:
1. Kun virta on katkaistu laitteesta,
paina -painiketta noin
30 sekunnin ajan.
2. Seuraa näytön ohjeita, kunnes
näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi
valmis.
Kiinnityskohta
2. Työnnä pidike paikalleen siten,
että se lukittuu.
Irrota pidike nostamalla sen
alaosaa ja liu’uttamalla pidike irti
kiinnityskohdasta.
Dakota-sarjan käyttöopas
37
Liite
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ DakotaLAITETTA HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN
EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi
käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston
rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää
Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja
lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garminin arvokkaana liikesalaisuutena.
Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään
sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai
luo sen perusteella johdannaisteoksia.
38
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai
jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
Dakota-laite on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta
osoitteessa www.garmin.com.
Dakota-sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
E
esittelytila 32
A
äänet 22
aiemmin löydetyt 5
aikakatkaisu, taustavalo 22
aikavyöhyke 26
ajoneuvotila 23
ajotietokone 19
akku 2
optimaalinen akun
tyyppi 36
vaihtaminen 2
aktiivinen reitti 14
alueen koko
laskeminen 17
asteet 27
aurinko ja kuu 17
automaattinen zoom 23
G
geokätköt 20
GPS-asetus 22
C
Communicator
Garmin 20
Dakota-sarjan käyttöopas
H
hälytykset, meri- 26
I
ilmanpainemittaritila 28
J
jakaminen
langattomasti 17
jäljet
asetus 24
nykyisen
tyhjentäminen 15
tallentaminen 24
tarkasteleminen 15
jälki ylös 23
K
kalenteri 17
kalibrointi
kompassi 9
korkeusmittari 29
kartan lisäasetukset 23
kartan tiedot 7
käyrätyyppi 28
kellohälytys 18
kieli 22
kiinteä korkeus 28
kohdepisteet 5
kolmiulotteinen
näkymä 20
kompassi
kalibrointi 9
pohjoisen viite 27
korkeus
kiinteä tai
muuttuva 28
korkeus/aika 28
korkeus/matka 28
korkeuskäyrä 16
mukauttaminen 28
39
Hakemisto
korkeusmittari
asetus 28
kalibrointi 29
kuntoiluasetukset 29
L
laskin 17
lisävarusteet 1
lopeta navigointi 7
lukitus tiehen 25
M
magneettinen
pohjoinen 27
merenkulku 25
merkitse reittipiste 4
metsästys & kalastus 18
microSD-kortti
asentaminen 33
tiedostojen
lataaminen 35
mies yli laidan 18
mils 27
muokkaaminen
reitit 13
40
muuttaminen käänteiseksi
reitin pisteet 14
muuttuva korkeus 28
N
navigointi 5
pysäytä 7
näytön avaaminen 3
näytön lukitseminen 3
näyttäminen
jäljet 15
O
oletusasetukset 36
opastustapa 24
P
paine
ilmanpaine 28
mittayksikkö 26
trendit 28
ympäristö 28
pariliitos 29
pidike 37
pohjoinen ylös 23
pohjoisen viite,
kompassi 27
pohjoisgrid 27
POI 5
pois tieltä 24
pois tieltä -siirtymät 25
poljinanturi 29
profiilit 21
R
reitit
asetus 24
laskeminen 25
muokkaaminen 13
muuttaminen
käänteiseksi 14
näyttäminen 14
reittipisteen keskiarvo 18
reittipisteet
luominen 4
S
sarjanumero 1
satelliittisignaalit 3
SD-kortti 33
Dakota-sarjan käyttöopas
Hakemisto
sekuntikello 18
sijaintimuoto 27
suunta 27
suunta, kartta 23
suuntakirjaimet 27
suuntima 27
sykevyö 29
syvyysluotaus 25
T
tähtää ja mene 18
tallennustapa, jäljet 24
tausta
työpöytä 19
taustavalo 3
aikakatkaisu 22
tehdasasetukset 36
tekstin koko, kartat 23
tiellä, aika 24
tiellä, matka 25
tietokentät
muuttaminen 8, 11,
16, 23
näyttäminen tai
piilottaminen 8
Dakota-sarjan käyttöopas
todellinen pohjoinen 27
tunnistimet 29
V
valosektorit 25
vältettävien määritys 25
W
WAAS 22
Y
ympäröivä ilmanpaine 28
Z
zoomaaminen 23
41
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009–2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Syyskuu 2010
Osanumero 190-01069-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising