Garmin | Edge® 605 | Garmin Edge® 605 PL Instrukcja Obslugi

Garmin Edge® 605 PL Instrukcja Obslugi
Instrukcja Obsługi
Edge® 605/705
Komputer Rowerowy z nawigacją GPS
MB
© 2010 Garmin Ltd.lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
Garmin (Europa) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park,
Tel. (913) 397.8200 lub
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
(800) 800.1020
UK
Fax (913) 397.8282
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK)
0808 2380000 (w UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie
określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część
niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,
kopiowa, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana
ani przechowywana na jakimkolwiek nośniku, w
jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody
Garmin. Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie
pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej
na twardym dysku albo innym nośniku elektronicznym
w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego
egzemplarza niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek
jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna
lub drukowana kopia będzie zawierać pełny tekst
niniejszej informacji o prawach autorskich i pod
warunkiem, że jakiekolwiek nieautoryzowane
komercyjne rozpowszechnianie niniejszej instrukcji
lub jakiejkolwiek jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
zostać zmienione bez obowiązku powiadomienia.
Garmin zastrzega prawo do dokonania modyfikacji lub
wprowadzenia poprawek w swoich produktach i do
wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu
Kwiecień 2010
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub
organizacji o takich zmianach lub poprawkach. Prosimy
o odwiedzenie naszej strony internetowej (www
.garmin.com), na której można znaleźć uaktualnienia
i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania i
pracy tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin® jest znakiem handlowym firmy Garmin Ltd.
lub jej podmiotów zależnych, zarejestrowanych w
USA lub innych krajach. Garmin Training Center®,
Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner®, Edge™,
Garmin Connect™, GSC™10, Dynastream™, ANT™,
and ANT+Sport™ są znakami handlowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Te znaki
handlowe nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej
zgodny firmy Garmin.
microSD™ jest znakiem handlowym kart SD Card.
Windows® jest znakiem handlowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
państwach. Mac® jest znakiem handlowym Apple
Computer, Inc. Inne jest znaki i nazwy handlowe
reprezentujące właścicieli, są ich własnością.
Numer katalogowy 190-00813-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Przedmowa
Dziękujemy za wybór urządzenia
Garmin® Edge® 605/705. Teraz
będziesz mógł kontrolować
swoje treningi kolarskie dzięki
komputerowi połączonemu z
zaawansowaną technologią GPS.
Uwaga: Zawsze konsultuj się
ze swoim lekarzem lub trenerem
przed rozpoczęciem lub zmianą
programu ćwiczeń. W pudełku
od urządzenia znajduje się
przewodnik Important Safety and
Product Information zawierający
ważne komunikaty i informacje o
urządzeniu.
Rejestracja Produktu
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć,
dokonując rejestracji on-line jeszcze
dziś! Odwiedź stronę internetową
http://my.garmin.com. Przechowuj
Przedmowa
dowód zakupu urządzenia w
bezpiecznym miejscu lub dołącz jego
kserokopię do instrukcji.
Kontakt z Garmin
Na terenie USA, kontakt ze
wsparciem Garmin: (913) 397.8200
lub (800) 800.1020, Poniedziałek–
Piątek, 8:00–17:00 czasu
Centralnego lub odwiedź www
.garmin.com/support.
W Europie: +44 (0) 870.8501241
(poza terytorium UK) lub 0808
2380000 (w UK).
Darmowe
Oprogramowanie
Garmin
W celu pobrania oprogramowania
dla urządzenia lub Garmin
Connect™ udaj się na stronę www
.garmin.com/edge.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Przedmowa
Spis Treści
Przedmowa........................... i
Rejestracja Produktu................. i
Kontakt z Garmin....................... i
Darmowe Oprogramowanie
Garmin................................... i
Rozpoczynamy.................... 1
Przyciski Urządzenia................ 1
Resetowanie Edge’a................. 2
Podświetlanie............................ 3
Ikony.......................................... 3
Krok 1: Ładowanie Baterii........ 3
Krok 2: Umieszczenie Edge’a.. 5
Krok 3: Włączanie Edge’a........ 6
Krok 4: Akwizycja Sygnału
Satelitów.............................. 7
Krok 5: Zapisz pozycję
swojego domu
(opcjonalnie)........................ 7
Krok 6: Ustawienia czujników
(opcjonalnie)........................ 8
Krok 7: Ustawianie Profilu
ii
Użytkownika........................ 8
Krok 8: Rozpocznij podróż!... 10
Krok 9: Pobierz darmowe
oprogramowanie............... 10
Krok 10: Przesył danych
historii do Twojego
komputera.......................... 10
Dokąd?................................11
Zapisane Trasy........................ 11
Zapisane Trasy........................ 11
Powrót do Startu..................... 12
Wyszukiwanie Miejsc.............. 12
Wyszukiwanie Ulubionych... 12
Wyszukiwanie Adresów....... 13
Wyszukiwanie Punktów
POI................................ 13
Zatrzymanie Nawigacji........... 13
Trening................................ 14
Auto Pause® ........................... 14
AutoLap® . ............................... 14
Alerty........................................ 16
Alerty Czasu i Odległości.... 16
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Przedmowa
Używanie Alertów
Prędkości....................... 17
Używanie Alertów Tętna...... 17
Używanie Alertu Rytmu
Pedałowania.................. 18
Używanie Alertów Mocy...... 19
Virtual Partner® ...................... 21
Treningi: Szybki, Interwałowy
i Zaawansowany................ 21
Używanie Treningów........... 21
Szybki Trening..................... 22
Trening Interwałowy............ 23
Treningi zaawansowane...... 24
Wyścigi.................................... 28
Tworzenie wyścigów........... 29
Ekran danych wyścigu........ 30
Używanie Map.................... 32
Zaznaczanie i wyszukiwanie
pozycji................................ 32
Ekran Satelitów....................... 34
O GPS...................................... 34
Używanie Akcesoriów....... 35
Czujnik Tętna.......................... 35
Strefy Tętna......................... 36
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Baterie Czujnika Tętna........ 38
GSC 10..................................... 38
Trening z Czujnikiem
Pedałowania ................. 41
Baterie czujnika GSC 10..... 42
Czujnik Mocy........................... 42
Kalibracja Mocy................... 42
Strefy Mocy......................... 42
Historia............................... 43
Przeglądanie Historii.............. 43
Przesyłanie Historii Do
Urządzenia......................... 44
Usuwanie Historii.................... 44
Zarządzanie Danymi.......... 45
Przesyłanie Plików.................. 45
Krok 1: Włóż kartę MicroSD
(Opcjonalnie)................. 45
Krok 2: Podłącz kabel USB 45
Krok 3: Przesyłanie Plików
Do Komputera............... 46
Krok 4: Odłącz i wyciągnij
Kabel USB..................... 46
Usuwanie Plików..................... 46
iii
Przedmowa
Przesyłanie Plików do innego
urządzenia Edge
(tylko 705).......................... 47
Ustawienia.......................... 48
Konfiguracja Własnych Pól
Danych............................... 48
Pola Danych w Edge........... 49
System..................................... 54
Mapa......................................... 54
Ustawienia Samochód/
Motocykl........................ 55
Ustawienia Pieszy lub
Rower............................ 55
Profile i Strefy......................... 55
Profil użytkownika i roweru.. 55
Strefy Prędkości.................. 56
Strefy tętna i Mocy
(Edge 705)..................... 56
Wyświetlanie........................... 56
Urządzenie i Czas................... 57
ANT+Sport............................... 58
Akcesoria............................ 58
iv
Dodatek.............................. 59
Akcesoria Dodatkowe............ 59
Informacje o Bateriach........... 59
Bateria Czujnika Tętna........ 59
Bateria GSC 10................... 60
Specyfikacja............................ 61
Edge.................................... 61
Uchwyt Rowerowy............... 61
Czujnik Tętna...................... 62
Czujnik GSC 10................... 62
Barometryczny Czujnik
Wysokości......................... 63
Rozmiar Opony i Obwód........ 63
Deklaracja Zgodności............. 65
Rozwiązywanie Problemów... 66
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
➊ power
Przyciski Urządzenia
➊
➐
➋
➏
➌
➎
➍
• Naciśnij i przytrzymaj, aby
włączyć lub wyłączyć.
• Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć podświetlenie.
➋ mode
• Naciśnij aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
• Naciśnij i przytrzymaj aby
zmienić profil roweru.
➌ reset/lap
• Naciśnij i przytrzymaj aby
zresetować stoper.
• Naciśnij aby rozpocząć nowy
odcinek / okrążenie.
➍ przycisk kursora/enter
• Używając przycisku kursora
możesz poruszać się po menu,
opcjach i polach danych.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
• Naciskając przycisk kursora
dokonujesz wyboru opcji oraz
potwierdzasz komunikaty.
start/stop
Naciśnij aby uruchomić /
zatrzymać stoper.
menu
• Naciśnij aby wywołać Ekran Menu.
• Naciśnij i przytrzymaj aby
zablokować / odblokować
klawisze urządzenia.
➎
➏
➐ in/out
Resetowanie Edge’a
Jeżeli Twój Edge zablokuje się i
przestanie odpowiadać, naciśnij
równocześnie przyciski mode i
reset/lap aby zresetować urządzenie
Edge. Czynność ta nie usunie danych
i ustawień urządzenia.
Podświetlanie
Naciśnij przycisk aby włączyć
podświetlanie. Użyj przycisku
kursora aby dopasować moc
podświetlania ekranowego.
Naciśnij aby przybliżać/oddalać na
ekranie mapy i ekranie wysokości.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
Ikony
Stan naładowania baterii
Ładowanie baterii
Ikona Satelity, zmienia się z
pustej na „3D” gdy odbierany
jest sygnał z satelitów
Aktywny czujnik tętna
Aktywny czujnik kadencji
Aktywny czujnik mocy
Aktywna blokada klawiszy
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Krok 1: Ładowanie
Baterii
Uwaga: Urządzenie zawiera
baterię litowo-jonową. Zobacz
przewodnik Important Safety
and Product Information w
celu uzyskania informacji o
bezpieczeństwie baterii.
Edge jest zasilany przez wbudowany
akumulator litowo-jonowy, który
może być ładowany za pomocą
dołączonego zasilacza sieciowego.
Edge’a możesz również ładować za
pomocą kabla USB po podłączeniu
do komputera.
Zanim rozpoczniesz używanie
Edge’a, musi on być ładowany
przynajmniej trzy godziny.
Rozpoczynamy
Uwaga: Przed
podłączeniem do zasilania
lub do komputera, w
celu uniknięcia korozji,
upewnij się, że port mini
USB, osłona portu oraz
jego otoczenie są suche.
Uwaga: Edge nie będzie
ładował baterii, kiedy
temperatura otoczenia
nie mieści się w zakresie
0°C–50°C.
Aby naładować Edge’a:
1. Zdejmij gumową osłonę portu
mini USB znajdującego się na
tylnej ściance urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę mini USB
do odpowiedniego portu
urządzenia.
Port Mini-USB
pod osłoną
gumową
3. Podłącz zasilacz (AC) do
gniazda sieciowego lub jeżeli
jest to kabel USB - podłącz do
portu USB komputera.
Gdy akumulator zostanie
naładowany, powinien umożliwić
pracę przez ok. 12 godzin, przed
ponownym ładowaniem. Aby
uzyskać więcej informacji o
bateriach, zobacz na stronę 60.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Krok 2: Umieszczenie
Edge’a
Dla uzyskania najlepszych
efektów, zamocuj Edge’a ekranem
ku górze. Pozycja ta umożliwia
najefektywniejszy odbiór sygnałów
z satelitów GPS. Uchwyt Edge’a
możesz zamontować na ramie
lub kierownicy roweru. Instalacja
na ramie (pokazana poniżej) jest
lokalizacją pewniejszą. Opcjonalny
gumowy klin powinien być użyty
pod uchwytem montażowym, w celu
zmiany kąta patrzenia.
Aby zainstalować Edge’a na
ramie roweru:
1. Umieść klin na ramie roweru,
a na nim umieść uchwyt
urządzenia. Upewnij się, że
dźwignia zatrzasku jest po
lewej stronie.
Rozpoczynamy
Dźwignia
zatrzasku
Klin
(opcjonalnie)
Uchwyt Rowerowy
Montaż na kierownicy: Rozdziel
uchwyt na dwie części, górną
obróć o 90 stopni i złącz uchwyt z
powrotem. Przejdź do kroku 2.
Rury o średnicy mniejszej niż 1
cal (25.4 mm): Pod uchwyt podłóż
pasek gumy, aby zwiększyć średnicę
rury. Podkładka ta zabezpiecza
uchwyt przed przemieszczaniem się.
Przejdź do kroku 2.
2. Przymocuj bezpiecznie
uchwyt używając dwóch
opasek zaciskowych.
Upewnij się, że opaski są
przewleczone przez obie
części uchwytu.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
3. Załóż Edge’a na uchwyt, tak
aby był on pionowo.
Dźwignia zatrzasku
Dźwignia
zatrzasku
Opaski zaciskowe
4. Przesuń urządzenie w lewo aż
zatrzask zatrzaśnie się.
Widok Edge’a zamontowanego
na rurze poziomej.
Aby zdjąć urządzenie:
Naciśnij dźwignię zatrzasku i
przesuń urządzenie w prawo.
Krok 3: Włączanie
Edge’a
Naciśnij i przytrzymaj aby
włączyć Edge’a. Postępuj według
wyświetlanych wskazówek
konfiguracji wstępnej.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Krok 4: Akwizycja
Sygnału Satelitów
Zanim rozpoczniesz użytkowanie
Edge’a, musi on ustalić pozycję,
odbierając sygnały z satelitów GPS.
Akwizycja sygnałów satelitarnych
przeważnie zajmuje 30–60 sek.
1. Wyjdź na zewnątrz, na
otwartą przestrzeń z dala od
drzew i zabudowań.
2. Poczekaj do chwili znalezienia
sygnału przez urządzenie.
Przybywaj nadal na terenie
otwartym, nie przemieszczaj
się aż do momentu ukazania
się ekranu lokalizacji satelitów.
Rozpoczynamy
Krok 5: Zapisz pozycję
swojego domu
(opcjonalnie)
Miejsce, do którego często
powracasz, możesz zapisać jako
pozycję domową.
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Znajd Miejsca >
Ulubione > Jedź Do Domu.
2. Postępuj według instrukcji
ekranowych.
Uwaga: Gdy używasz
Edge’a w pomieszczeniu
możesz wyłączyć
odbiornik GPS. Zobacz na
stronę 54.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
Krok 6: Ustawienia
czujników
(opcjonalnie)
Jeżeli Edge zawiera czujnik tętna,
prędkości i kadencji GSC™ 10 oraz
ANT+Sport™ , są one fabrycznie
sparowane z urządzeniem Edge.
Naciśnij przycisk menu. Ikona
i
przestaną migać w momencie,
kiedy czujniki zostaną sparowane.
Jeżeli akcesoria nabyłeś oddzielnie,
zobacz stronę 58.
Informacje o tym jak używać
czujnika tętna są na stronie 34.
Instrukcja czujnika GSC 10 znajduje
się na stronie 38.
Krok 7: Ustawianie
Profilu Użytkownika
Edge wykorzystuje podane przez
Ciebie informacje do dokładnego
obliczenia danych podróży i
treningu.
Aby określić profil użytkownika
1. Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Profil i Strefy >
Profil Użytkownika.
2. Wprowadź płeć, datę urodzin i
wagę.
Uwaga: Po dokonanym
wyborze opcji lub
prowadzeniu danych do
Edga, naciśnij przycisk
mode aby opuścić dane
pole lub ekran.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
Użyj
przycisku
kursora aby
zmienić
wartości
Aby określić profil roweru:
1. Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Profil i Strefy >
Profil Roweru.
2. Określ profil roweru. Możesz
określić do trzech profilów.
3. Wprowadź informacje o
Twoim rowerze.
4. (Tylko dla Edge 705) Jeżeli
posiadasz czujnik prędkości
i kadencji GSC 10, zaznacz
pole Kadencja. Jeżeli
posiadasz czujnik Mocy
producentów niezależnych
zaznacz odpowiednie
pole. Więcej informacji o
akcesoriach znajdziesz na
stronach 35–42.
5. W polu Rozmiar Kół, wybierz
Automatycznie aby GSC10
(korzystając z danych GPS)
automatycznie rozpoznał
rozmiar używanych opon
lub wybierz Własne aby
ręcznie podać rozmiar opon.
Tabela rozmiarów i obwodów
znajduje się na stronie 64.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozpoczynamy
Krok 8: Rozpocznij
podróż!
1. Naciśnij mode aby wyświetlić
ekran komputera podróży dla
roweru.
2. Naciśnij start aby włączyć
stoper.
3. Po ukończonej podróży
naciśnij stop.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
lap/reset aby zapisać dane
podróży i zresertować licznik.
Krok 9: Pobierz
darmowe
oprogramowanie
Krok 10: Przesył
danych historii do
Twojego komputera
1. Podłącz mniejszą końcówkę
kabla USB do portu mini-USB
w urządzeniu (znajduje się
pod osłoną gumową).
2. Podłącz większą końcówkę
kabla USB do portu USB w
komputerze.
3. Otwórz program Garmin
Connect lub Garmin Trening
Center. Postępuj według
informacji o przesyłaniu
danych, zawartych w instrukcji
od oprogramowania.
1. Odwiedź stronę www.garmin
.com/edge.
2. Postępuj według instrukcji
pobierania dla programu
Garmin Trening Center i
Garmin Connect.
10
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Dokąd?
Używaj opcji Dokąd (Where To) aby
nawigować według podróży z historii,
podróży wgranych z zewnętrznego
źródła, powrócić do punktu
startowego, udać się do punktów
ulubionych oraz punktów POI.
Uwaga: Aby
pokonywaną podróż (trasę)
zapisać do historii Edge’a,
należy włączyć stoper.
Zapisane Trasy
Możliwa jest nawigacja według
każdej zapisanej podróży (trasy) w
pamięci (historii) urządzenia.
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Śledź Historię.
2. Wybierz trasę z listy.
Urządzenie dokona kalkulacji
trasy, włączając w to listę
zwrotów z aktualnej pozycji
aż do punktu startowego
zapisanej podróży (trasy).
Zapisane Trasy
Dokąd?
Nawigacja może się odbyć trasą
wgraną do Twojego urządzenia ze
źródła zewnętrznego. Dla przykładu
znaleziona trasa na Internecie lub z
innego urządzenia Edge.
Uwaga: Pliki trasy,
które są obsługiwane
przez urządzenie
powinny być zapisane z
rozszerzeniem *.gpx.
1. Nagraj pliki *.gpx do katalogu
Garmin\GPX w Twoim
urządzenie Egde. Więcej
informacji o wgrywaniu plików
do Edge’a znajdziesz na
stronach 45–47.
2. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd > Zapisane
Przejazdy.
3. Wybierz trasę z listy.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70511
Dokąd?
Powrót do Startu
Uwaga: Pamiętaj
o włączaniu stopera,
zapisywane dane
umożliwiają wykorzystanie
funkcji Back To Start.
Po dotarciu do punktu docelowego lub
zakończonej podróży, naciśnij menu >
wybierz Dokąd > Powrót Do Startu.
Urządzenie Edge dokona nawigacji do
punktu początkowego trasy.
Wyszukiwanie Miejsc
Możesz wyszukiwać zapisane
Punkty (Waypointy) oraz ostatnio
znalezione w Ulubionych
(Ulubione). Na odpowiednich
mapach możesz również wyszukiwać
adresy i punkty POI.
12
Wyszukiwanie Ulubionych
Go Home (Udaj się do domu)
Jeżeli jeszcze nie zapisałeś swojej
pozycji domowej, zobacz stronę 7.
Naciśnij menu > Wybierz Dokąd
> Znajdź Miejsca> Ulubione>
Jedź Do Domu. Urządzenie Edge
automatycznie utworzy trasę do
Twojego domu.
Ostatnio Znalezione
Urządzenie Edge zapamiętuje 50
ostatnio wyszukanych elementów.
Ostatnio znalezione elementy są
wyświetlane na szczycie listy.
Naciśnij menu > wybierz Dokąd?
> Znajdź Miejsca > Ulubione >
Ostatnio Znalezione.
Uwaga: Możesz
zapisywać, edytować i
usunąć z listy Ostatnio
Znalezionych.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Dokąd?
Ulubione (Moje Ulubione)
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Znajdź Miejsca >
Ulubione > Moje Ulubione.
Uwaga: Używaj
klawiatury ekranowej
aby zawężać wyświetlaną
listę. Wybierz OK aby
wyświetlić określoną listę.
2. Wybierz żądane miejsce z listy.
3. Wybierz Go To (Idź Do).
Edycja punktów Ulubionych
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Znajd Miejsca >
Ulubione > Moje Ulubione.
Usunięcie Ulubionych
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Znajd Miejsca >
Ulubione > Moje Ulubione.
2. Wybierz Usuń.
3. Aby potwierdzić wybierz Tak.
Wyszukiwanie Adresów
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Znajd Miejsca >
Adresy.
2. Wpisz region, miasto, numer
oraz nazwę ulicy
3. Wybierz interesujący Cię
adres z wyszukanej listy
4. Wybierz Go To.
2. Wybierz odpowiednie miejsce.
3. Odpowiednio zmień informacje.
4. Naciśnij mode aby wyjść.
Uwaga: Po wyjściu
zmiany są automatycznie
zapisywane.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70513
Dokąd?
Wyszukiwanie Punktów POI
1. Naciśnij menu > wybierz
Dokąd? > Znajd Miejsca.
2. Wybierz kategorię oraz
pod-kategorię (jeżeli jest to
konieczne).
3. Wybierz miejsce z listy
4. Wybierz Idź Do.
Zatrzymanie Nawigacji
Naciśnij menu > wybierz Dokąd? >
Stop Navigation.
14
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Trening
Edge oferuje opcje treningowe oraz
inne opcjonalne ustawienia. Używaj
go aby określać cele treningu i
alarmy, trenować z Wirtualnym
Partnerem (Virtual Partner®), ustalać
treningi oraz planować trasy na
podstawie zarejestrowanych podróży.
Auto Pause®
Możesz ustawić, aby Edge
automatycznie wstrzymywał stoper
gdy zatrzymasz się lub Twoja
prędkość spadnie poniżej określonej
wartości. Ustawienie to jest pomocne
jeśli Twoja trasa zawiera światła
stopu lub inne miejsca gdzie trzeba
zwolnić lub się zatrzymać.
Gdy włączysz Auto Pause, Edge
będzie zapisywał wszystkie czasy
wstrzymania jako Czas Odpoczynku
a wszystkie odległości wstrzymania
jako Dystans Odpoczynku. Aby
dodać te pola danych do własnego
ekranu, zobacz stronę 48.
Trening
Uwaga: Auto Pause
w czasie i dystansie
odpoczynku nie jest
zapisywana w historii.
AutoLap®
Funkcja Automatycznego Zaliczania
Okrążenia służy do automatycznego
rozpoczęcia zliczania nowego
okrążenia (odcinka) po przebyciu
określonej odległości lub osiągnięciu
określonego punktu na trasie
treningu. Jest to pomocne dla
porównania wyników w różnych
częściach trasy (np. na danym
odcinku czy wzniesieniu).
Aby użyć AutoPause/Okr:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Auto Pause/Okr.
2. W polu Auto Pauza Stopera
wybierz Po Zatrzymaniu
lub Prędkość Własna aby
wprowadzić wartość.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70515
Trening
lap oraz przekroczeniu
określonej pozycji.
3. W polu Auto. Zalicz.
Okrążenia wybierz Wg.
Dystansu aby wprowadzić
wartość lub Wg. Pozycji aby
wybrać opcję:
• Tylko przycisk
Okrążenie–rozpoczyna
nowe okrążenie po
każdym naciśnięciu
przycisku lap i
przekroczeniu określonej
pozycji.
• Start i Okrążenie–
rozpoczyna nowe okrążenie
po każdym przekroczeniu
punktu początkowego,
naciśnięciu przycisku
16
• Zaznacz. i Okrążenie–
rozpoczyna nowe
okrążenie od pozycji
zaznaczonej przed
rozpoczęciem treningu,
po każdym naciśnięciu
lap oraz przekroczeniu
określonej pozycji.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Alerty
Trening
Dzięki alertom Edge’a możesz
prowadzić trening do osiągnięcia
założonego czasu, odległości,
prędkości, tętna lub rytmu
pedałowania.
Alerty Czasu i Odległości
Alerty czasu i odległości są
użyteczne przy długich treningach,
gdy celem treningu jest osiągnięcie
określonego czasu lub odległości.
Gdy osiągniesz założony cel, Edge
wyda dźwięk i wyświetli komunikat.
2. W polu Alert Czasu, wybierz
Raz lub Powtórz.
3. Wprowadź czas w polu Alert
Przy.
Aby ustawić alert czasu lub
odległości:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Alerty > Alert
czasu/dyst..
Instrukcja Obsługi Edge 605/70517
Trening
4. W polu Alert Dystansu
wybierz Raz lub Powtórz.
5. Wpisz odpowiedni dystans w
polu Alert Przy.
Używanie Alertów Prędkości
Alerty Prędkości powiadamiają Cię o
przekroczeniu ustalonej prędkości.
Alert Prędkości wykorzystuje Strefy
Prędkości, które są zdefiniowanymi
zakresami wartości tempa
przechowywanymi w pamięci
Edge’a. Więcej na ten temat
znajdziesz na stronie 56.
Aby ustawić alert prędkości:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Alerty > Alert
Prędkości.
2. W polu Alert Dużej
Prędkości wybierz strefę
prędkości lub opcję Własne i
wprowadź wartość alarmu.
18
3. Wykonaj to samo dla pola
Alarm Małej Prędkości.
Używanie Alertów Tętna
Uwaga: Aby umożliwić
włączenie Alertów Tętna
wymagane jest urządzenie
Edge 705 i czujnik tętna.
Alert tętna informuje Cię o
przekroczeniu lub spadku poniżej
określonej liczby uderzeń serca na
minutę (bpm). Alerty tętna mogą
również powiadamiać o przekroczeniu
lub spadku poniżej określonej strefy
tętna (zakresu uderzeń na minutę). Pięć
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
powszechnie przyjętych stref tętna
może pomóc określić intensywność
Twojego treningu. Więcej informacji
na ten temat oraz o strefach tętna
znajdziesz na stronie 36.
Aby ustawić alert tętna:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Alerty > Alert
Tętna.
2. W polu Alert Maks. Tętna
wybierz strefę lub opcję Własne
aby określić własną wartość
alarmową. Maksymalna wartość
to 235 bpm.
Trening
3. Powtórz powyższy krok
dla pola Alert Min Tętna.
Minimalna wartość to 35 bpm.
Uwaga: Gdy podajesz
własną wartość tętna,
musisz ustawić alerty
minimalnej i maksymalnej
wartości o różnicy
przynajmniej 5 bpm.
Używanie Alertu Rytmu
Pedałowania
Uwaga: Alert rytmu
pedałowania dostępny jest
wyłącznie w urządzeniu
Edge 705 z GSC 10.
Alerty rytmu pedałowania
powiadamiają o przekroczeniu lub
spadku poniżej określonej wartości
obrotów ramienia korby na minutę
(rpm). Więcej informacji o treningu z
użyciem rytmu pedałowania page 41.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70519
Trening
Aby ustawić alert rytmu
pedałowania:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Alerty > Alert
Kadencji.
2. W polu Alert Dużej Kadencji,
wybierz On.
3. Wprowadź wartość w polu
Alert Powyżej. Maksymalna
dopuszczalna wartość to 255.
4. Powtórz tą procedurę dla
pola Alert Małej Kadencji.
Minimalna dopuszczalna
wartość to 0.
Używanie Alertów Mocy
Uwaga: Alert Mocy
dostępy jest wyłącznie
w urządzeniu Edge 705
wraz z odpowiednim
czujnikiem producentów
niezależnych.
Alert Mocy informuje o tym, że
strefa intensywności Twoich ćwiczeń
przekroczyła określoną wartość
w określoną w Waty lub % FTP
(functional threshold power). Aby
uzyskać więcej informacji odnośnie
używania czujników producentów
niezależnych zobacz stronę 42.
20
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Aby ustawić alert mocy:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Alerty > Alert
Mocy.
2. W polu Alert Maks. Mocy
wybierz strefę lub wybierz
Własne aby określić własną
wartość alarmową.
Virtual Partner
Trening
®
Virtual Partner jest unikalnym
narzędziem zaprojektowanym, aby
pomóc Ci w osiągnięciu celów
treningu. Po włączeniu, podczas
treningu typu Szybki oraz Wyścigu
Virtual Partner współzawodniczy z
Tobą.
Aby zobaczyć Virtual Partner:
1. Skonfiguruj Trening Szybki lub
Wyścig.
2. Naciśnij start.
3. Naciśnij enter aby przejrzeć
ekrany dla treningu lub wyścigu.
3. Powtórz powyższy krok dla
pola Alert Min. Mocy.
Virtual Partner
Ty
Instrukcja Obsługi Edge 605/70521
Trening
Aby wyłączyć Virtual Partner:
Naciśnij menu > wybierz Trening >
Wirtualny Partner > Wył.
Treningi: Szybki,
Interwałowy i
Zaawansowany
Naciśnij menu > wybierz Trening
> Treningi aby wybrać żądany tryb
treningu.
Treningi Szybki i Interwałowy są
zastępowane za każdym razem, gdy
tworzysz nowy trening danego typu.
Treningi zaawansowane mogą zostać
zapisane, edytowane i przesyłane
między programem Trening
CenterTM i Twoim Edge’em.,
zobacz stronę 10.
Używanie Treningów
Podczas treningu naciskając mode
możesz przejrzeć ekrany danych
Treningu. Gdy zakończysz wszystkie
22
kroki treningu pojawi się komunikat
„Trening Zakończony!”.
Aby wcześniej zakończyć
trening:
Naciśnij menu > wybierz Trening >
Zakończ Trening.
Aby wcześniej zakończyć krok
treningu:
Naciśnij przycisk lap/reset.
Szybki Trening
Aby dokonać szybkiego treningu
wpisz czas, dystans, prędkość,
urządzenie Edge wyświetli
Wirtualnego Partnera, który pomoże
je osiągnąć. Jest to łatwy trening w
oparciu o kryteria:
• Dystans i czas
• Czas i prędkość
• Dystans i prędkość
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Aby zdefiniować szybki
trening:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Treningi > Proste.
2. Wybierz rodzaj szybkiego
treningu.
3. Wprowadź wartości w
pierwszym i drugim polu. Pole
trzecie jest obliczane przez
urządzenie Edge.
4. Wybierz Gotowe.
Trening Interwałowy
Trening
Przy pomocy Edge’a możesz
utworzyć proste i zaawansowane
treningi interwałowe w oparciu o
następujące kryteria:
• Trening na określonym dystansie i
odpoczynek przez określony czas.
• Trening na określonym dystansie
i odpoczynek na określonym
dystansie.
• Trening na określonym dystansie
i odpoczynek na określonym
dystansie.
• Trening przez określony czas
i odpoczynek na określonym
dystansie.
Aby utworzyć trening
interwałowy:
5. Naciśnij start.
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Treningi >
Interwał.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70523
Trening
2. Wybierz rodzaj treningu
interwałowego.
3. Wprowadź odległość
lub wartości czasowe w
odpowiednie pola.
4. W polu Powtórzenia
wprowadź liczbę powtórek dla
każdego interwału.
5. Wybierz Rozgrz. i ćw.
rozluźniające (opcjonalne).
6. Wybierz Gotowe.
7. Naciśnij start.
24
Jeżeli wybrałeś Rozgrz. i ćw.
rozluźniające, naciśnij lap pod
koniec okrążenia rozgrzewającego
(okrążenie rozgrzewające) aby
rozpocząć pierwszy interwał.
Pod koniec Twojego końcowego
interwału urządzenie Edge
automatycznie rozpocznie
okrążenie uspokajające (cooldown
lap). Po zakończeniu okrążenia
uspokajającego naciśnij przycisk lap
aby zakończyć trening.
Przy zbliżaniu się do końcowego
odcinka każdego okrążenia
wydawany jest sygnał alarmowy oraz
pojawia się komunikat. Rozpoczyna
się wtedy odliczanie do rozpoczęcia
następnego okrążenia. W każdej
chwili treningu interwałowego
możesz nacisnąć przycisk lap aby
wcześniej zakończyć dany krok
treningu.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Treningi zaawansowane
Edge umożliwia tworzenie i
zapamiętywanie zaawansowanych
treningów zawierających cele
dla każdego kroku treningu
oraz dystansy, czasy i okrążenia
odpoczynkowe. Gdy utworzysz
i zapiszesz trening, możesz użyć
oprogramowania Garmin Trening
Center™ do zaplanowania treningów
na poszczególne dni. Planowanie
pozwala zaoszczędzić czas przez
wcześniejsze zaplanowanie
treningów i przesłanie ich do Edge’a.
Trening
Tworzenie Treningów
Zaawansowanych
Garmin zaleca korzystanie z
oprogramowania Trening Center do
tworzenia treningów i przesyłania
ich do Edge’a. Możesz również
tworzyć treningi bezpośrednio w
urządzeniu. Pamiętaj jednak, że w
tym wypadku nie masz możliwości
planowania treningów wg. dni;
planowanie umożliwia tylko Trening
Center lub Garmin Connect.
Uwaga: Jeżeli
utworzyłeś trening w
urządzeniu Edge, upewnij
się, że przesłałeś go do
programu Garmin Trening
Center lub Garmin
Connect. W innym
wypadku trening zostanie
nadpisany przez nowe
treningi wgrywane do
Edge’a.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70525
Trening
Aby utworzyć trening
zaawansowany w urządzeniu:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Treningi >
Zaawansowane > <Utwórz
Nowy>.
2. W górnym polu wprowadź
nazwę treningu.
3. Wybierz 1. Otwarty Brak cel
> Edycja Kroku.
podczas treningu, wciskając
lap.
5. W polu Cel wprowadź wartość
dla wybranej opcji Prędkość,
Tętno, Kadencja, Moc lub
Brak.
Uwaga: Wartości: tętno,
kadencja i moc dostępne
są tylko w urządzeniu
Edge 705.
6. (Opcjonalnie) Wybierz strefę
celu (Target) oraz zakres.
Przykładowo, jeżeli Twoim
celem jest tętno, wybierz strefę
tętna lub wpisz ręcznie zakres.
7. Jeżeli jest to ostatnie okrążenie
wybierz Tak w polu Odpocz..
8. Aby kontynuować naciśnij mode.
4. W polu Czas Trwania wybierz
jak długo dany krok ma trwać.
Jeśli wybierzesz opcję Otwarty,
będziesz mógł zakończyć krok
26
9. Aby wprowadzić kolejny krok
wybierz <Dodaj Nowy Krok>.
A następnie powtórz punkty
4–8.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Trening
Aby powtórzyć krok:
1. Wybierz <Dodaj Nowy
Krok>. (Dodaj Krok).
2. W polu Cz. Trwania (Trwanie)
wybierz Powtórz (Powtórz).
3. W polu Wróć Do Kroku
(Wróć do kroku) wybierz krok,
do którego chcesz wrócić.
4. W polu Ilość Powtórzeń
wprowadź liczbę powtórzeń
cyklu.
Aby uruchomić trening
zaawansowany
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Treningi >
Zaawansowane.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Uruchom Trening.
4. Naciśnij start.
Uwaga: Aby zobaczyć
więcej danych naciśnij
przycisk enter.
5. Aby kontynuować naciśnij
mode.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70527
Trening
Gdy rozpoczniesz trening
zaawansowany, Edge będzie
wyświetlał każdy krok treningu w
postaci nazwy kroku, celu (jeśli jest)
oraz aktualnych danych treningu.
Gdy kończysz krok treningu,
generowany jest alarm dźwiękowy.
Pojawia się komunikat i odliczany
jest czas lub dystans do rozpoczęcia
kolejnego kroku.
Edycja Treningów
Zaawansowanych
Treningi możesz edytować w
programie Garmin Trening Center,
Garmin Connect lub bezpośrednio
w urządzeniu. Pamiętaj jednak,
że Garmin Trening Center i
Garmin Connect działa jako
„lista nadrzędna” treningów. Jeśli
edytujesz trening bezpośrednio
w urządzeniu, przy najbliższym
transferze danych z Garmin
Trening Center lub Garmin Connect
28
wprowadzone zmiany zostaną
nadpisane. Aby dokonać trwałych
zmian w treningu, dokonaj edycji w
programie Garmin Trening Center
lub Garmin Connect i prześlij je do
Edge’a.
Aby edytować trening
zaawansowany:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Treningi >
Zaawansowane.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Edytuj Trening.
4. Wybierz krok.
5. Wybierz Edytuj Krok.
6. Dokonaj wymaganych
zmian i naciśnij mode aby
kontynuować.
7. Naciśnij mode aby wyjść.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Aby usunąć trening
zaawansowany:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Treningi >
Zaawansowane.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Usuń Trening > Tak.
Wyścigi
Innym sposobem wykorzystania
Edge’a do własnych treningów jest
utworzenie „wyścigu” w oparciu
o wcześniej zarejestrowaną trasę
treningu. Możesz wówczas ponownie
pokonać taką trasę, próbując osiągnąć
lub przekroczyć poprzednio ustalone
cele. Przy tym typie treningu możesz
też używać Wirtualnego Partnera.
Informacje o tym jak włączyć Virtual
Partner znajdziesz na stronie 21.
Tworzenie wyścigów
Trening
Do tworzenia wyścigów oraz
przesyłania ich do Edge’a Garmin
zaleca używanie programu Garmin
Trening Center lub Garmin Connect.
Po ich utworzeniu są one gotowe do
wysłania na urządzenie Edge.
Mimo to wyścigi możesz tworzyć
i zapisywać bezpośrednio w
urządzeniu.
Aby utworzyć wyścig w
urządzeniu:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Kursy > <Utwórz
Nowy>.
2. Z ekranu historii wybierz wpis,
w oparciu o który chcesz
utworzyć wyścig.
3. W górnym polu wprowadź
nazwę opisową wyścigu.
4. Naciśnij mode aby wyjść.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70529
Trening
Dodawanie punktów wyścigu
Możesz zaznaczać punkty wyścigu
lub miejsca, które będziesz mijał,
przykładowo te, które chcesz
zapamiętać, punkty czerpania
wody lub punkty odległości. Aby
załadować punkty wyścigu należy
użyć oprogramowania Garmin
Trening Center lub Garmin Connect.
Aby uruchomić wyścig:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Kursy.
2. Wybierz trening z listy.
3. Wybierz Uruchom kurs.
4. Naciśnij start. Dane do historii
są zapisywane nawet jeśli
nie dokonujesz wyścigu.
Po zakończeniu wyścigu
wyświetlany jest komunikat
“Kurs Zakończony” (Wyścig
zakończony).
30
Ekran danych wyścigu
Gdy uruchomisz wyścig, naciskaj
przycisk mode aby zobaczyć
ekran wyścigu. Naciśnij enter aby
zobaczyć dodatkowe dane wyścigu.
Opcje „Poza Kursem”
Przed rozpoczęciem wyścigu
możliwe jest dokonanie treningu.
Naciśnij przycisk start aby
rozpocząć trening i dokonaj
ćwiczeń rozgrzewających. Podczas
rozgrzewki trzymaj się z dala od
trasy wyścigu. Kiedy jesteś gotów
do wyścigu udaj się bezpośrednio na
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
trasę wyścigu. Kiedy znajdziesz się
na jakimkolwiek odcinku treningu,
urządzenie Edge automatycznie
wyświetli komunikat „On Course”.
Uwaga: W momencie
naciśnięcia przycisku
start Twój Wirtualny
Partner (Wirtualny
Partner) zaczyna wyścig
i nie czeka, aż dokonasz
rozgrzewki.
Jeżeli znajdziesz się poza trasą
wyścigu, Edge wyświetli komunikat
“Off Course”. Aby powrócić do trasy
wyścigu użyj ekranu kompasu lub
ekrany mapy.
Aby ręcznie zatrzymać wyścig:
Naciśnij menu > wybierz Trening >
Zatrzymaj Kurs.
Trening
Aby zmienić nazwę wyścigu:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Kursy.
2. Wybierz wyścig, którego
nazwę chcesz zmienić.
3. Wybierz Edytuj Kurs.
4. Zmienić nazwę wyścigu.
5. Naciśnij mode aby wyjść.
Aby usunąć wyścig:
1. Naciśnij menu > wybierz
Trening > Kursy.
2. Wybierz trening, który chcesz
usunąć.
3. Wybierz Usuń Kurs.
4. Wybierz Tak aby potwierdzić
usunięcie wyścigu.
5. Naciśnij mode aby wyjść.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70531
Używanie Map
Używanie Map
Uwaga: Zobacz przewodnik
Important Safety and Product
Information w celu uzyskania
informacji o mapach.
Naciśnij przycisk mode aby
wyświetlić ekran mapy. Kiedy
włączysz stoper i zaczniesz się
przemieszczać, na mapie zostaje
rysowana cienka linia oznaczająca
miejsce, które pokonujesz. Linia
ta jest nazywana śladem. Naciśnij
in/out aby zmieniać powiększenie
mapy. Użyj Przycisku Kursora
aby wyświetlić dodatkowe dane
o pozycji. Możesz również dodać
dodatkowe pola danych na ekranie
mapy. Zobacz stronę 48.
32
Wzkaźnik
mapy
Poziom
powiększenia
Ty
Zaznaczanie i
wyszukiwanie pozycji
Pozycja na mapie zaznaczana jest
jako waypoint, można go zapisać
do punktów ulubionych (Favorite).
Jeżeli zechcesz zapamiętać pewien
punkt orientacyjny lub powrócić do
danego miejsca, zaznacz punkt na
mapie. Zaznaczona pozycja pokaże
się na mapie z nazwą oraz symbolem.
Miejsce takie możesz wyszukać,
wyświetlić i powrócić do niego.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Aby zaznaczyć aktualną
pozycję:
1. Udaj się do miejsca, gdzie
chcesz zaznaczyć pozycję..
2. Naciśnij menu > Zapisz
Pozycję.
3. Wybierz symbol i wprowadź
nazwę.
4. Dokonaj innych, wymaganych
zmian i wybierz OK.
Aby zaznaczyć znaną pozycję
przy użyciu koordynat:
Używanie Map
Aby zaznaczyć pozycję na
mapie:
1. Naciśnij mode aby włączyć
ekran mapy.
2. Użyj przycisku kursora aby
przemieścić wskaźnik mapy w
miejsce, które chcesz zapisać.
3. Naciśnij enter.
4. Wybierz Tak aby zapisać
waypoint.
5. Wybierz symbol i wprowadź
nazwę.
1. Naciśnij menu > Zapisz
Pozycję.
2. Użyj klawiatury ekranowej do
wprowadzenia współrzędnych
i wzniesienia.
3. Dokonaj innych wymaganych
zmian i wybierz OK.
6. Naciśnij mode aby
kontynuować.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70533
Używanie Map
Ekran Satelitów
Ekran Satelitów pokazuje informacje
dotyczące sygnału satelitów GPS
aktualnie odbieranych przez Edge’a.
Aby zobaczyć Ekran Satelitów
naciśnij menu > wybierz Satelita.
Na Ekranie Satelitów migający słupek,
reprezentujący siłę sygnału satelity,
oznacza oczekiwanie na sygnał
satelity. W momencie odbioru sygnału
kolor satelity i odpowiadającego mu
słupka zmienia się na zabarwiony.
Dokładność GPS i współrzędne
wyświetlane są na górze ekranu.
34
O GPS
Global Positioning System (GPS)
jest satelitarnym systemem
nawigacyjnym, zbudowanym
w oparciu o sieć 24 satelitów
umieszczonych na orbicie,
opracowanym i zarządzanym
przez Departament Obrony USA.
Początkowo GPS został opracowany
do zastosowań wojskowych, ale
od roku 1980 został udostępniony
do zastosowań cywilnych. GPS
działa niezależnie od warunków
pogodowych, w każdym miejscu
na świecie, 24 godziny na dobę.
Użytkowanie systemu GPS nie
wymaga wykupywania abonamentu
ani uiszczania opłat wstępnych.
Więcej informacji znajdziesz na
stronie: www.garmin.com/aboutGPS.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Używanie
Akcesoriów
Używanie Akcesoriów
Czujnik Tętna
W tej części instrukcji opisane
akcesoria kompatybilne z
urządzeniem Edge 705:
• Czujnik tętna
• Czujnik rytmu pedałowania
(kadencji) oraz prędkości GSC 10
• Czujnik mocy
Informacje na temat zamawiania
dodatkowych akcesoriów znajdziesz
na stronie: http://buy.garmin.com.
Dołączony do odbiornika czujnik
tętna jest w stanie gotowości do
wysyłania danych. Umieszczaj go
bezpośrednio na skórze, tuż pod klatką
piersiową. Pasek powinien sztywno
przylegać wokół klatki, tak aby nie
przemieszczał się podczas treningów.
1. Włóż zaczep paska czujnika w
otwór czujnika tętna.
2. Zwilż oba czujniki tętna w celu
dokładnego ich przylegania do
klatki piersiowej.
Zaczep
Pasek czujnika tętna
Otwór
Czujnik tętna (Przód)
Czujniki
Czujnik tętna (Tył)
Instrukcja Obsługi Edge 605/70535
Używanie Akcesoriów
3. Załóż pasek czujnika wokół
klatki piersiowej i zaczep go z
drugiej strony czujnika tętna
(tak by ściśle przylegał).
Strefy Tętna
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Profil i Strefy > Strefy
Tętna.
Uwaga: Zwróć uwagę by
logo Garmin znajdowało się
po prawej stornie.
4. Włącz urządzenie i trzymaj je
w promieniu (3 m) od czujnika
tętna. Pojawi się ikona serca
na ekranie głównym.
5. Aby spersonalizować pola
danych zobacz na stronę 48.
6. Jeżeli Twoje tętno nie jest
wyświetlane lub wyświetlane
jest jako nierówne, należy
mocniej zacisnąć pasek wokół
klatki piersiowej lub dokonać
5–10 minutowej rozgrzewki.
Jeżeli problem nadal nie
ustąpi, należy sparować
czujniki. Zobacz stronę 58.
36
Uwaga: Konsultuj się
ze swoim lekarzem lub
trenerem w celu określenia
tref tętna odpowiednich
dla Twoich zdolności
fizycznych i kondycyjnych
Wielu sportowców posługuje
się strefami tętna aby określić i
zwiększyć wydolność sercowonaczyniową oraz poziom
wytrenowania organizmu. Strefy
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Używanie Akcesoriów
Strefa
% Maks
Tętna
Odczuwalny Wysiłek
Korzyści
1
50–60%
Relaksacyjne, spokojne
tempo; oddech rytmiczny
Trening dla początkujących;
redukuje stres
2
60–70%
Tempo komfortowe; lekko
głębszy oddech, nie
przeszkadza w romowie
Podst. trening wydolnościowy,
dobry w okresie
przygotowawczym
3
70–80%
Tempo umiarkowane;
oddech powoduje trudności
przy rozmowie
Rozwijanie wytrzymałości
tlenowej; trening optymalny dla
układu krążenia
4
80–90%
Wysokie tempo,
niekomfortowe, oddech
gwałtowny
Rozwijanie wytrzymałości
beztlenowej; zwiększanie
szybkości
5
90–100%
Tempo sprinterskie, tylko na
krótkie dystanse; trudności
w oddychaniu
Trening wytrzymałości
beztlenowej; zwiększanie mocy
tętna są określane za pomocą
liczby uderzeń serca na minutę.
Jest zdefiniowanych pięć stref
tętna, ponumerowane są od 1 do
5 w zależności od intensywności
pulsu. Strefy tętna są generowane
głównie na podstawie minimalnego i
maksymalnego pulsu.
Jak Wpływają Strefy Tętna
Na Osiągi Fizyczne?
Znajomość swoich stref tętna
pomaga w określeniu i poprawieniu
wytrenowania Twojego organizmu.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70537
Używanie Akcesoriów
• Twoje tętno jest dobrym
wskaźnikiem intensywności
treningu.
• Trening w określonych strefach
tętna może pomóc w zwiększeniu
wydolności i wzmocnieniu
układu krążenia.
• Znając swoje strefy tętna możesz
zapobiegać przetrenowaniu i
zmniejszyć ryzyko urazów.
Jeśli znasz swoje maksymalne tętno,
możesz wprowadzić je i pozwolić
aby Edge obliczył strefy tętna
oparte o procentowe zakresy, jak w
tabeli na stronie 37. Jeżeli nie znasz
swojego maksymalnego tętna użyj
jednego z kalkulatorów dostępnych
w Internecie.
GSC 10
Urządzenie Edge 705 jest
kompatybilne z czujnikiem prędkości
i rytmu pedałowania GSC 10.
Oba magnesy muszą być ustawione
równo z odpowiednimi markerami
na czujniku, aby Edge mógł odbierać
dane.
Aby zainstalować the GSC 10:
1. Umieść GSC10 na ramieniu
tylnego widelca. Lekko
zaciśnij dwie opaski
zaciskowe czujnika GSC10.
Informacje o bateriach znajdziesz na
stronie 60.
2. . Za pomocą taśmy
samoprzylepnej i opaski
zaciskowej przymocuj magnes
do korby pedału. Upewnij
się, że magnes ten jest nie
dalej niż 5 mm od czujnika
GSC10 a markery na czujniku
i magnesie na korbie pedału
są w jednej linii.
38
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Baterie Czujnika Tętna
Używanie Akcesoriów
Marker
Przycisk Reset
Opaski zaciskowe
GSC 10 na tylnim widelcu
Opaski
zaciskowe
Marker
Magnes na korbie pedału
Instrukcja Obsługi Edge 605/70539
Używanie Akcesoriów
Magnes koła
GSC 10
Magnes korby pedału
Marker na ramieniu
czujnika
GSC 10 i umieszczenie magnesu
3. Odkręć plastikową obejmę od
magnesu przeznaczonego do
montażu na kole. Następnie
załóż na szprychę plastikową
obejmę, tak by weszła ona w
rowek w obejmie, a następnie
delikatnie dokręć magnes.
Jeśli nie ma wystarczająco
miejsca między ramieniem
czujnika a szprychami,
magnes może być zwrócony
w inną stronę. Upewnij się
40
tylko, żeby magnes pokrywał
się z markerem ramienia
czujnika.
4. Odkręć śrubę na ramieniu
czujnika i ustaw je na
odległość 5 mm od magnesu
na kole. Możesz również
przesunąć GSC10 bliżej
jednego z magnesów aby
osiągnąć lepsze wyrównanie.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Używanie Akcesoriów
5. Naciśnij przycisk Reset
na czujniku GSC10. LED
zaświeci się na czerwono,
a potem na zielono. Pedałuj
przez chwilę, aby sprawdzić
ułożenie magnesów.
Czerwony LED błyska przy
każdym przejściu magnesu
korby, a zielony LED - przy
przejściu magnesu koła.
Uwaga: W ten sposób
można przetestować
pierwszych 60 przejść.
Naciśnij ponownie Reset
jeśli potrzebne są dalsze
testy.
6. Gdy wszystko jest właściwie
ustawione i pracuje poprawnie,
zaciągnij opaski zaciskowe,
dokręć śrubę ramienia czujnika
i magnesu koła.
Trening z Czujnikiem
Pedałowania
Czujnik pedałowania mierzy ilość
obrotów ramienia korby pedału na
minutę (rpm).
Czujnik GSC10 posiada dwa
czujniki: jeden do pomiaru rytmu
pedałowania, a drugi do pomiaru
prędkości. Dane z GSC10 dotyczące
pedałowania są zapisywane cały
czas. Dane z czujnika dotyczące
prędkości są zapisywane i
wykorzystywane tylko do obliczania
odległości, gdy GPS nie może ustalić
pozycji lub GPS jest wyłączony.
Więcej informacji o ustawieniach
i używaniu alertów rytmu
pedałowania na stronie 19.
Więcej informacji o strefach
prędkości na stronie 56.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70541
Używanie Akcesoriów
Baterie czujnika GSC 10
Aby uzyskać informacje o bateriach
czujnika GSC 10 zobacz na stronę 62.
Czujnik Mocy
Aby uzyskać listę niezależnych
producentów czujników mocy
kompatybilnych z urządzeniem
Edge 705 odwiedź stronę
www.garmin.com/edge.
Kalibracja Mocy
Naciśnij menu > uruchom
Ustawienia > ANT+Sport >
Akcesoria > Calibrate Power.
Szczegółowe informacji o kalibracji
posiadanego czujnika mocy
znajdziesz w instrukcji od czujnika
oraz na stronie www.garmin
.com/edge.
Możesz zdefiniować siedem
własnych stref mocy (1=najniższa,
7=najwyższa). Jeżeli znasz swoją
wartość progową mocy (FTP
- functional threshold power),
możesz wprowadzić ją i pozwolić
aby urządzenie Edge automatycznie
określiło Twoje strefy mocy. Możesz
również ręcznie określić strefy mocy.
Aby zmienić jednostki mocy zobacz
na stronę 57.
Strefy Mocy
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Profil i Strefy >
Strefy Mocy.
42
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Historia
Edge automatycznie zapisuje
wszystkie dane treningu (gdy stoper
jest uruchomiony). Urządzenie
Edge posiada około 500 MB wolnej
pamięci. Gdy pamięć zostanie
zapełniona, najstarsze dane będą
nadpisywane. Aby zachować
wszystkie dane swoich terningów,
pobieraj je okresowo do programu
Trening Center lub Garmin Connect.
Więcej informacji zgrywaniu danych
z Edge’a znajdziesz na stronie 57.
Dane historii zawierają czas, dystans,
średnią i maksymalną prędkość,
spalone kalorie, wysokość oraz
szczegółowe dane o okrążeniu. Edge
305 przechowuje ponadto dane o
tętnie, tempie pedałowania i mocy
Uwaga: Gdy stoper jest
zatrzymany dane nie są
zapisywane.
Historia
Uwaga: W pamięci
Edge’a nie jest zawarta
pojemność pamięci
karty microSD™. Zobacz
zarządzanie danymi na
stroni 45.
Przeglądanie Historii
Gdy skończysz trening, Edge
zapamiętuje dane historii, które
możesz przeglądać wg. dni, tygodni
lub całościowo.
Aby zobaczyć historię wg. dni:
1. Naciśnij menu > wybierz
Historia > Wg. Dnii.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70543
Historia
2. Używając przycisku kursora
przewijaj listę. Podczas
przewijania listy w dole ekranu
wyświetlane są informacje
ogólne.
3. Wybierz żądany wpis
aby wyświetlić informacje
szczegółowe o danym
treningu lub okrążeniu.
4. Wybierz Pokaż Mapę aby
zobaczyć swoją trasę na mapie.
5. Naciskaj in/out aby zmieniać
poziom powiększenia mapy.
Aby wyświetlić kolejne
okrążenie naciśnij Nast.
6. Aby wyjść naciśnij mode.
Przesyłanie Historii Do
Urządzenia
Informacje na temat przesyłu danych
treningowych do urządzenia Edge
znajdziesz na stronę 10.
44
Usuwanie Historii
Po przesłaniu danych z Twojego
Edge’a do programu Trening Center,
lub Garmin Connect, możesz usunąć
je z urządzenia.
Aby usunąć historię:
1. Naciśnij menu > wybierz
Historia > Usuń.
2. Wybierz Zachowaj 1 miesiąc,
Zachowaj 3 miesiące lub
Usuń Wszystko.
3. Aby potwierdzić wybierz Tak.
Aby usunąć okrążenia lub całe
treningi z historii:
1. Naciśnij menu > wybierz
Historia > Wg. Dnii.
2. Wybierz okrążenie lub trening.
3. Wybierz Usuń.
4. Aby potwierdzić wybierz Tak.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Zarządzanie Danymi
Zarządzanie Danymi
Urządzenie Edge możesz używać
jako dysk wymienny USB, możesz
dodatkowo dokupić kartę pamięci
microSD, w ten sposób rozszerzysz
pamięć odbiornika.
Uwaga: Edge nie jest
kompatybilny z systemami
operacyjnymi Windows®
95, 98, Me, NT oraz Mac®
OS 10.3 i wcześniejsze.
Jest to spowodowane
ograniczoną obsługą portu
USB tych systemach
operacyjnych i dotyczy
większości urządzeń USB.
Przesyłanie Plików
Krok 1: Włóż kartę
MicroSD (Opcjonalnie)
1. Wysuń blokadę slotu kart
microSD znajdującą się w
tylnej części Edge’a.
2. Aby włożyć kartę, wsuń ją w
slot i delikatnie wciskaj aż do
usłyszenia odgłosu kliknięcia.
Krok 2: Podłącz kabel USB
1. Włóż mniejszą końcówkę
kabla USB do portu miniUSB urządzenia Edge
znajdującego się na tylnej
ściance urządzenia (pod
gumową zatyczką).
Instrukcja Obsługi Edge 605/70545
Zarządzanie Danymi
2. Podłącz większą końcówkę
kabla USB do portu USB
w Twoim komputerze.
Urządzenie Edge zacznie
pracować jako dysk wymienny
USB.
Pamięć Edge’a i karta microSD
pojawią się jako dyski wymienne
w „Mój Komputer” w systemie
Windows oraz jako zamontowane
woluminy w komputerach Mac.
Krok 3: Przesyłanie Plików
Do Komputera
1. Znajdź plik na komputerze,
który chcesz przesłać do
urządzenia.
2. Zaznacz plik i wybierz Edycja
> Kopiuj.
3. Otwórz dysk/wolumin
“Garmin” lub dysk/wolumin
karty microSD.
4. Wybierz Edycja > Wklej.
46
Krok 4: Odłącz i wyciągnij
Kabel USB
Po skończonym przesyłaniu plików
kliknij ikonę „Odłącz”/„Bezpieczne
Usuwanie Sprzętu”
na pasku
zadań Windows, w systemie
operacyjnym Mac przeciągnij ikonę
woluminu do kosza . Odłącz
Edge’a od komputera.
Usuwanie Plików
Otwórz dysk/wolumin wymienny
Garmin lub karty microSD. Zaznacz
plik i naciśnij przycisk Usuń na
klawiaturze od Twojego komputera.
Uwaga: Jeżeli nie
jesteś pewien/pewna
przeznaczenia pliku, nie
usuwaj go. W pamięci
Edge’a znajdują się ważne
pliki systemowe, których
usunięcie może uszkodzić
oprogramowanie urządzenia
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Katalogi Garmin
Dysk/Wolumin Garmin
Garmin
Courses
(Wyścigi)
GPX*
History
(Historia)
Training
(Treningi)
* Katalog GPX zawiera waypointy i
zapisane trasy.
Zarządzanie Danymi
Przesyłanie Plików
do innego urządzenia
Edge (tylko 705)
Dzięki technologii ANT+SPOT
możesz bezprzewodowo przesyłać
pliki z jednego Edge’a do innego.
1. Włącz oba urządzenia Edge i
trzymaj je w maksymalnie 3m
odległości od siebie.
2. Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > ANT+Sport.
3. Wybierz Pobierz Dane w
Edge’u aby odbierać pliki.
4. Wybierz Prześlij Dane w
Edge’u aby odbierać pliki.
Instrukcja Obsługi Edge 605/70547
Ustawienia
Ustawienia
Możesz dostosować ustawienia pól
danych, ustawienia map, nawigacji,
profilów roweru i użytkownika,
stref czasowych, wyświetlania,
czasu, zapisu danych i łączności
bezprzewodowej. Naciśnij menu >
wybierz Ustawienia.
Uwaga: Po
wprowadzeniu nowych
ustawień lub wartości, aby
wyjść naciśnij mode.
Na stronach 49–53 znajdziesz listę
wszystkich dostępnych parametrów
pól danych.
Aby zmienić pola danych:
1. Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Pola Danych.
2. Wybierz z lity jedną ze stron.
3. Określ liczbę pól danych,
która ma być wyświetlana na
danej stronie.
Konfiguracja
Własnych Pól Danych
Możesz konfigurować pola danych
na następujących ekranach:
• Licznik Rowerowy 1
• Licznik Rowerowy 2
• Mapa
• Treningi
• Wyścigi
48
4. Używając przycisku Kursora
zmień pola danych. Po
zakończeniu naciśnij mode.
5. Powtarzaj dla każdej strony,
którą chcesz dostosować.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Ustawienia
Pola Danych w Edge
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich pól danych. Wartości pól oznaczonych
* wyświetlane są w jednostkach metrycznych lub statutowych (milach).
Pole Danych
Opis
Edge 605
Edge 705
Accuracy Of GPS *
(Dokładność GPS)
Margines błędu wyznaczania
pozycji. Na przykład, pozycja
jest wyznaczona z dokładnością
+/- 19 ft.
●
●
Ascent - Total *
Całkowity zysk wysokości w
(Całkowity Wznios *) trakcie aktualnej jazdy.
●
Bearing (Kierunek)
Kierunek, w którym się aktualnie
poruszasz.
●
●
Cadence (Rytm
Pedałowania)
Obroty korby pedału na minutę.
●
Cadence–Avg (Średni
Rytm Pedałowania)
Średni rytm pedałowania
mierzony w trakcie bieżącej
jazdy..
●
Cadence – Lap
(Rytm Pedałowania
Okrążenia)
Średni rytm pedałowania
mierzony w trakcie bieżącego
okrążenia.
●
Cadence – Maks
(Maksymalny Rytm
Pedałowania)
Najwyższa wartość rytmu
pedałowania w trakcie bieżącej
jazdy.
●
Instrukcja Obsługi Edge 605/70549
Ustawienia
Pole Danych
Opis
Edge 605
Edge 705
Calories (Kalorie)
Ilość spalonych kalorii
●
●
Descent - Total *
(Całkowity Spadek)
Całkowita strata wysokości w
trakcie aktualnej jazdy.
Dist – Lap * (Dyst
– okrążenie)
Dystans pokonany w bieżącym
okrążeniu.
●
●
Dist – Last Lap *
(Dyst – ostat. okr)
Dystans pokonany w ostatnim
zakończonym okrążeniu.
●
●
Dist – Paused *
(Dyst – zatrzym.)
Dystans pokonany gdy aktywny
jest tryb Auto Pauza.
●
●
Distance * (Dystans)
Odległość przebyta podczas
aktualnej jazdy.
●
●
Distance To Dest
(Odległość Do Celu)
Odległość do Twojego miejsca
docelowego.
●
●
Distance To Next
(Odleglość Do Zwrotu)
Odległość do Twojego kolejnego
zwrotu.
●
●
ETA At Destination
(ETA Do Celu)
Przybliżony czas przybycia do
miejsca docelowego
●
●
ETA At Next (ETA
Do Zwrotu)
Przybliżony czas dotarcia do
kolejnego zwrotu
●
●
Elevation *
(Wysokość)
Dystans powyżej / poniżej
poziomu morza.
●
●
50
●
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Ustawienia
Pole Danych
Opis
Edge 605
Edge 705
Grade (Stopień)
Współczynnik wznosu podczas
jazdy. Np. jeśli na każde
pokonane 2 m odległości
wysokość zmieniła się o 1 m to
wartość wsp. wyniesie 50%.
●
●
Heading (Kierunek)
Kierunek, w którym się aktualnie
poruszasz.
●
●
Heart Rate (Tętno)
Ilość uderzeń serca na minutę
(bpm).
●
Heart Rate – Avg
(Średnie Tętno)
Średnia wartość tętna
zarejestrowana podczas
aktualnej jazdy.
●
Heart Rate – Lap
(Tętno Okrążenia)
Średnie tętno zarejestrowane w
trakcie aktualnego okrążenia.
●
Heart Rate Zone
(Strefa Tętna)
Aktualny zakres tętna (1–5).
Domyślnie strefy tętna oparte
są o maksymalne tętno i profil
użytkownika.
●
Laps (Okrążenia)
Ilość zakończonych okrążeń.
Power (Moc)
Aktualna moc w Waty lub % FTP.
●
Power – Avg (Moc
Średnia)
Średnia wartość mocy
zarejestrowana podczas
aktualnej jazdy.
●
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
●
●
51
Ustawienia
Pole Danych
Opis
Power – Lap (Moc
Okrążenia)
Średnie tętno zarejestrowane w
trakcie aktualnego okrążenia.
●
Power Zone (Strefa
Mocy)
Aktualny zakres mocy (1–7)
oparty na automatycznych lub
zdefiniowanych ustawieniach
●
Speed * (Prędkość)
Aktualna prędkość.
●
●
Speed – Avg *
(Prędkość Średnia)
Średnia prędkość zmierzona w
trakcie aktualnej jazdy.
●
●
Speed-Lap*
(Prędkość-Okrążenie)
Średnia prędkość zarejestrowana
w trakcie aktualnego okrążenia.
●
●
Speed – Last Lap *
Średnia prędkość zarejestrowana
w trakcie ostatniego okrążenia
●
●
Speed – Maximum* Maksymalna prędkość osiągnięta
(Prędkość-Maksymalna) podczas aktualnej jazdy.
●
●
Speed Zone
(Strefa Prędkości)
Aktualny zakres prędkości w
oparciu o wartości domyślne lub
ustawienia własne: Climb 1–4,
Flat 1–3, Descent, Sprint i Maks
Speed.
●
●
Sunrise (Wschód
Słońca)
Przybliżony czas wschodu słońca
dla danej pozycji GPS.
●
●
52
Edge 605
Edge 705
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Ustawienia
Pole Danych
Opis
Edge 605
Edge 705
Sunset (Zachód
Słońca)
Przybliżony czas zachodu słońca
dla danej pozycji GPS.
●
●
Time (Czas)
Czas odliczony przez stoper.
●
●
Time – Avg Lap
(Czas – Śr. Okrąż.)
Średni czas pokonania okrążenia.
●
●
Time – Lap (Czas
– Okrążenie)
Czas aktualnego okrążenia.
●
●
Time – Last Lap (Czas
– Ost. Okrążenie)
Czas w jakim pokonane zostało
ostatnie zakończone okrążenie.
●
●
Time – Paused
(Czas – Zatrzym.)
Czas zmierzony w trybie Auto
Pauza.
●
●
Time To Destination
(Czas Do Celu)
Przybliżony czas dotarcia do
miejsca docelowego.
●
●
Time To Next (Czas
Do Zwrotu)
Przybliżony czas dotarcia do
kolejnego zwrotu.
●
●
Time of Day
(Aktualny Czas)
Aktualny czas dnia z uwzględnieniem
ustawień czasu (formatu, strefy
czasowej i czasu letniego).
●
●
Waypoint At Dest
(Waypoint Docelowy)
Nazwa docelowego waypountu
trasy.
●
●
Waypoint At Next
(Nstępny Waypoint)
Nazwa kolejnego waypointu
trasy.
●
●
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
53
Ustawienia
System
Naciśnij menu > Wybierz
Ustawienia > System.
• GPS (Tryb)–Normalny, GPS
wyłączony (użycie na terenie
zamkniętym) lub Demonstracyjny
(do symulacji trasy).
Uwaga: Gdy GPS
jest wyłączony, dane o
prędkości i dystansie nie są
dostępne, chyba że używasz
Edge’a 3 05 z czujnikiem
GSC10. Przy następnym
włączeniu urządzenia
ponownie rozpocznie ono
szukanie satelitów.
• Język Tekstu–pozwala na wybór
języka. Zmiana języka tekstu nie
dotyczy zmiany języka mapy i
wprowadzonych danych.
54
• Dźwięki–przypisuje dźwięki dla
Przycisków i Ostrzeżeń, tylko dla
Ostrzeżeń lub Wyłącza.
• Opcje Trybu Ekranu–włącz
aby wyświetlać mapę w cyklu
ekranów (po naciśnięciu mode).
• O Edge–wyświetla wersję
oprogramowania, GPS i numer ID
urządzenia.
Mapa
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Mapa.
Szczegóły–dopasuj skalę
szczegółowości mapy. Przy
najwyższej szczegółowości mapa
wykreślana jest dłużej.
Orientacja–pozwala zmienić
perspektywę mapy
• Północ-Góra–północ znajduje
się na górze mapy.
• Kurs-Góra–mapa posiada na górze
obrany przez nas kurs podróży.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Auto Zoom (Automatyczne
Powiększenie)–przełącza w tryb
automatycznego dostosowania
powiększenia mapy.
Blokada Do Drogi)–pozwala
przyciągać ikonę pozycji do najbliższej
drogi, kompensując tym niedokładność
mapy i pozycji.
Nazwa Mapy–pozwala określić,
którą z załadowanych map chcesz
użyć.
Wyznaczanie Tras
Naciśnij menu > wybierz Ustawienia
> Wyznaczanie Trasy.
Odlicz Trasy Dla–Wybierz
Samochód/Motocykl, Rower
lub Pieszy aby zoptymalizować
wyznaczanie trasy.
Ustawienia
Ustawienia Samochód/
Motocykl
Według Dróg–pozwala wybrać
preferencję trasy na Z Zapytaniem,
Najszybsza lub Najkrótsza.
Unikaj–pozwala zdefiniować
obszary unikane: Drogi
Nieutwardzane, Autostrady, Drogi
Płatne, Zawracanie.
Ustawienia Pieszy lub Rower
Wyznaczanie Trasy– wybór trasy w
oparciu o opcję Z Zapytaniem, Wg.
Dróg lub Bezdroża.
Unikaj–Wybierz aby unikać dróg
nieutwardzanych.
Profile i Strefy
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Profile i Strefy.
Profil użytkownika i roweru
Zobacz na stronę 8.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
55
Ustawienia
Strefy Prędkości
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Profil i Strefy >
Strefy Prędkości.
Edge posiada zdefiniowane kilka
stref prędkości, w zakresie od
bardzo wolnych (Climb 4) do
bardzo szybkich (Maks Speed).
Wartości prędkości dla tych stref
są wprowadzone domyślnie i mogą
nie odpowiadać Twoim potrzebom.
Gdy wprowadzisz żądane wartości
prędkości dla stref, możesz użyć
tych stref do ustawienia alarmów
prędkości lub użyć ich jako celów w
treningu zaawansowanym. Więcej o
alertach na stronach 17–21. Więcej
o treningu zaawansowanym na
stronach 25–29.
Strefy tętna i Mocy
(Edge 705)
Zobacz na strony strony 35-42
(Używanie Akcesoriów).
56
Wyświetlanie
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Wyświetlanie.
Czas Podświetlania–wybierz czas
podświetlania.
Uwaga: Aby
zmniejszyć zużycie baterii
używaj krótkich czasów
podświetlania.
Poziom Podświetlania–użyj
przycisku kursora, aby zdefiniować
poziom podświetlania.
Tryb Wyświetlania–wybierz Tryb
Dzienny dla jasnego podświetlania.
Wybierz Tryb Nocny dla ciemnego
podświetlania. Opcja Auto pozwala
na wybór automatyczny dopasowany
do pory dnia.
Wybór Koloru–pozwala wybrać
schemat kolorów wyświetlanych
stron przez Edge’a.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Urządzenie i Czas
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Czas.
Format Czasu–pozwala wybrać 12lub 24-godzinny format czasu.
Strefa Czasowa–pozwala wybrać
strefę czasową lub pobliskie miasto.
Automatyczna Zmiana Czasu–
Wybierz Tak, Nie lub Auto. Ustawienie
Auto automatycznie dostosowuje
zmianę czasu do Twojej strefy
czasowej.
Aby dostosować jednostki naciśnij
menu > wybierz Ustawienia >
Jednostki.
Format Pozycji- pozwala wybrać
format wyświetlanej pozycji
Dystans i Wysokość–pozwala na
wybór jednostek Brytyjskich lub
Metrycznych.
Tętno–Uderzeń Na Minutę lub %
Maks HR (% Maksymalnego Tętna)
aby określić wyświetlanie Twojego
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Ustawienia
tętna. Więcej informacji o tętnie
znajdziesz na stronach 35–38.
Moc–Wybierz Waty lub % FTP.
Więcej informacji o czujnikach mocy
znajdziesz na stronie 42.
Zapis Danych
Opcja zapisu danych określa
jak urządzenie Edge zapisuje
szczegółowe dane Twoich
treningów. Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > Zapis Danych.
Smart Recording–zapisuje punkty
tylko przy zmianach kierunku,
prędkości ruchu i tętna.
Uwaga: Aby uniknąć
sytuacji nadpisywania
danych treningu, przy długich
treningach resetuj stoper
urządzenia co 12 godzin.
57
Ustawienia
Co sekundę–zapisuje punkty co
sekundę. Dzięki temu uzyskuje
się maksymalnie dokładny zapis
treningu. W trybie tego zapisu
możliwy jest zapis danych z
maksymalnie 4.5 godzin treningu.
Uwaga: Aby uniknąć
sytuacji nadpisywania
danych treningu, przy długich
treningach resetuj stoper
urządzenia co 4 godziny.
58
ANT+Sport
Naciśnij menu > wybierz
Ustawienia > ANT+Sport.
Akcesoria
Jeżeli nabyłeś czujnik (w
bezprzewodowej technologii
ANT+Sport) należy do sparować z
urządzeniem Edge.
Czym jest parowanie?
Parowanie jest łączeniem czujników,
np. czujnika tętna z Edge’em. Po
pierwszym sparowaniu czujników
Egde będzie je automatycznie
rozpoznawał za każdym razem gdy
będą uruchomione. Proces ten odbywa
się automatycznie gdy włączasz Edge’a
i trwa kilka sekund jeśli czujniki są
aktywne i działają prawidłowo. Po
sparowaniu Edge odbiera sygnały
tylko z Twojego czujnika więc możesz
przebywać w pobliżu innych (nie
sparowanych) czujników.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Ustawienia
Aby sparować czujnik:
1. Odsuń się 10 m od innych
czujników gdy Edge próbuje
się sparować. Umieść czujnik
w zasięgu Edge’a (3m).
2. Naciśnij menu > Wybierz
Ustawienia > ANT+Sport.
3. Dla każdego akcesoria
należy wybrać Tak > Skanuj
Ponownie.
Uwaga: Informacje
odnośnie użycia
akcesoriów, stref i
kalibracji znajdziesz na
stronach 35-42.
Odbieranie i Wysyłanie
Danych
Zobacz zarządzanie danymi na
stronie 45.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
59
Dodatek
Dodatek
Akcesoria Dodatkowe
Aby uzyskać więcej informacji na
temat dodatkowych akcesoriów
odwiedź stronę http://buy.garmin
.com. Możesz również skontaktować
się z Twoim dealerem Garmin aby
zamówi dodatkowe akcesorium.
Informacje o Bateriach
Uwaga: Skontaktuj
się z pobliskim zakładem
utylizacji odpadów w
celu uzyskania informacji
poprawnej utylizacji baterii.
Bateria Czujnika Tętna
Czujnik tętna zawiera wymienialną
baterię CR2032.
2. Używając monety przekręć
pokrywę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara aż poluzuje
się i będzie mogła zostać
wyjęta (pozycja OPEN).
3. Zdejmij pokrywę i wymień
baterię (zwróć uwagę by
poprawnie włożyć baterię).
Uwaga: Uważaj,
aby nie zgubić ani nie
uszkodzić okrągłej
uszczelki pokrywy.
Aby wymienić baterię:
4. Następnie, za pomocą
monety, zamknij pokrywę
(pozycja CLOSE).
60
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
1. Zlokalizuj okrągłą pokrywę z
tyłu czujnika tętna.
Bateria GSC 10
Czujnik GSC 10 zawiera
wymienialną baterię CR2032.
Aby wymienić baterię:
1. Zlokalizuj okrągłą pokrywę z
boku czujnika GSC 10.
Pokrywa
bateriir
Dodatek
Uwaga: Uważaj,
aby nie zgubić ani nie
uszkodzić okrągłej
uszczelki pokrywy.
4. Następnie, za pomocą
monety, zamknij pokrywę
(pozycja „Zablokowane”).
Pokrywa
baterii
Odblokowane
Bateria
CR2032
Wskaźnik
Zablokowane
2. Używając monety przekręć
pokrywę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara aż poluzuje
się i będzie mogła zostać wyjęta.
3. Zdejmij pokrywę i wymień
baterię (zwróć uwagę by
poprawnie włożyć baterię).
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
61
Dodatek
Specyfikacja
Edge
• Wymiary: 51.3 mm × 109.2 mm
× 25.4 mm
• Waga: 105 g
• Wyświetlacz: 2,2 cala (55.9
mm) kolorowy wyświetlacz z
podświetlaniem.
• Wodoodporność: IPX7
• Pamięć urządzenia: dostępna
wolna pamięć urządzenia to około
500 MB (~500 godzin treningów
z godzinną historią wielkości
około 1 MB). 100 waypointów.
16,383 punktów trasy.
• Interfejs Komputerowy: USB
• Rodzaj Baterii: 1200 mAh,
ładowalny, wbudowany, litowojonowy.
62
• Czas pracy: około 15 godzin, w
zależności od użycia
• Tolerowany zakres temperatur:
-15°C–70°C
• Częstotliwość radiowa/
protokół: 2.4 GHz/Dynastream
ANT+Sport (protokół
komunikacji bezprzewodowej)
• Antena: wewnętrzna
• Odbiornik: wysokiej czułości
odbiornik GPS z modułem
SiRF
Uchwyt Rowerowy
• Wymiary: 28.5 mm × 28.5 mm
× 15.6 mm
• Waga: 8 g
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Czujnik Tętna
• Wymiary: 34.7 cm × 3.4 cm ×
1.1 cm
• Waga: 44 g
• Wodoodporność: 10 m
• Zasięg nadajnika: do 3 m
• Baterie: wymienialna CR2032
(3 V)
• Czas pracy: średnio 3 lata (1
godzina dziennie)
• Tolerowany zakres temperatur:
-10°C–50°C
Uwaga: W chłodnych
warunkach pogodowych
ubierz odpowiednie
ubranie, tak aby utrzymać
czujnik w zbliżonej
temperaturze ciała.
Dodatek
komunikacji bezprzewodowej).
Dokładność czujnika może
być obniżona w przypadku:
niedokładnego przylegania
czujnika do ciała, interferencji
elektronicznych i zbyt dużej
odległości odbiornika (Edge) od
nadajnika (Czujnik Tętna)
Czujnik GSC 10
• Wymiary: 5.1 cm × 3.0 cm ×
2.3 cm
• Waga: 25 g
• Wodoodporność: IPX7
• Zasięg nadajnika: około 3 m
• Baterie: wymienialna CR2032
(3 V)
• Czas pracy: średnio 1.4 lata (1
godzina dziennie)
• Częstotliwość radiowa/
protokół: 2.4 GHz/Dynastream
ANT+Sport (protokół
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
63
Dodatek
• Tolerowany zakres temperatur:
-15°C–70°C
• Częstotliwość radiowa/
protokół: 2.4 GHz/Dynastream
ANT+Sport (protokół
komunikacji bezprzewodowej).
Dokładność czujnika może być
obniżona w przypadku: interferencji
elektronicznych, zbyt dużej
odległości odbiornika (Edge) od
nadajnika (GSC 10) i ekstremalnych
temperatur.
Kompletna specyfikacja znajduje się
na: www.garmin.com/edge.
Barometryczny
Czujnik Wysokości
Edge 705 wyposażony jest w
czujnik barometryczny zwiększający
dokładność pomiaru wysokości i
profilu pionowego przebytej trasy.
Po włączeniu stopera i rozpoczęciu
64
przemieszczania naciśnij przycisk
mode aby wyświetlić Ekran
Wysokościomierza. Wysokość jest
wykreślana na ekranie za pomocą
zielonej linii na tle siatki ułatwiającej
odczyt wysokości. Jeżeli używasz
funkcji Wirtualnego Partnera
to Twoja aktualna pozycja jest
wyświetlana za pomocą czarnego
punktu a pozycja Wirtualnego
Partnera za pomocą szarego punktu.
Aby zmienić skalę wykresu użyj
przycisków in oraz out. Na górze
ekranu wysokościomierza widoczne
będą dane o wysokości i całkowitym
wzniosie.
Rozmiar Opony i
Obwód
Rozmiar opony jest napisany na obu
stronach opony. Aby zmienić profil
roweru, zobacz na stronę 9.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Dodatek
Rozmiar Opony
L (mm)
Rozmiar Opony
L (mm)
12 × 1.75
14 × 1.5
14 × 1.75
16 × 1.5
16 × 1.75
18 × 1.5
18 × 1.75
20 × 1.75
20 × 1-3/8
22 × 1-3/8
22 × 1-1/2
24 × 1
24 × 3/4 Typu Tubular
24 × 1-1/8
24 × 1-1/4
24 × 1.75
24 × 2.00
935
1020
1055
1185
1195
1340
1350
1515
1615
1770
1785
1753
1785
1795
1905
1890
1925
24 × 2.125
26 × 7/8
26 × 1(59)
26 × 1(65)
26 × 1.25
26 × 1-1/8
26 × 1-3/8
26 × 1-1/2
26 × 1.40
26 × 1.50
26 × 1.75
26 × 1.95
26 × 2.00
26 × 2.10
26 × 2.125
26 × 2.35
26 × 3.00
1965
1920
1913
1952
1953
1970
2068
2100
2005
2010
2023
2050
2055
2068
2070
2083
2170
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
65
Dodatek
Rozmiar Opony
L (mm)
Rozmiar Opony
L (mm)
27 × 1
27 × 1-1/8
27 × 1-1/4
27 × 1-3/8
650 × 35A
650 × 38A
650 × 38B
700 × 18C
700 × 19C
700 × 20C
700 × 23C
700 × 25C
700 × 28C
700 × 30C
2145
2155
2161
2169
2090
2125
2105
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2170
700 × 38C
700 × 40C
2180
2200
700 × 32C
700C Typu Tubular
700 × 35C
2155
2130
2168
66
Deklaracja Zgodności
Niniejszym firma Garmin
International oświadcza, że
odbiorniki do nawigacji satelitarnej
GPS są zgodne z wszelkimi
wymaganiami i postanowieniami
zawartymi w Dyrektywie Komisji
Europejskiej nr 1999/5/EC.
Pełna wersja Deklaracji Zgodności
znajduje się na stronach Garmin
poświęconych Twojemu produktowi:
www.garmin.com/edge.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Rozwiązywanie Problemów
Problem
Przyciski nie działają.
Jak zresetować
Edge’a?
Edge nie odbiera
sygnału satelitów
Dodatek
Rozwiązanie/Odpowiedź
Naciśnij równocześnie przycisk mode i lap/reset aby
zresetować urządzenie Edge. Czynność ta nie powoduje
usunięcia Twoich danych i ustawień urządzenia.
Urządzenie należy uruchamiać na terenie otwartym, najlepiej
z dala od drzew i wysokich budynków. Po uruchomieniu
urządzenie przez kilka minut powinno się znajdować w stanie
spoczynku (w stałej pozycji).
Wskaźnik baterii nie
Rozładuj całkowicie baterię urządzenia Edge a następnie
pokazuje dokładnie jej
naładuj ją do pełna, bez przerywania procesu ładowania.
stanu naładowania.
• Stań 10 m z dala od innych czujników ANT podczas
Monitor tętna lub Foot
parowania.
Pod nie paruje się z
• Umieść Edge’a w zasięgu (3 m) czujnika tętna.
Edge’em.
• Jeśli problem występuje nadal, wymień baterię.
Pasek czujnika tętna Mniejszy pasek czujnika tętna można zakupić oddzielnie,
jest zbyt duży.
więcej informacji na http://buy.garmin.com.
Po czym mogę
Kiedy Edge jest w trybie dysku wymiennego USB, wyświetlana
poznać, że Edge
jest ikona Edga podłączonego do komputera. W komputerze
jest w trybie dysku
(„Mój Komputer” w Windows lub „Woluminy” w Mac) widoczne
wymiennego USB ?
będą dwa dyski wymienne.
Nie widzę żadnych
Windows może mieć problemy z przypisywaniem liter kolejnym
dysków wymiennych dyskom Garmin (kiedy mapowanych jest kilka dysków sieciowych)
na liście moich
Zobacz pomoc systemu Windows aby uzyskać informacje o
urządzeń.
mapowaniu/przypisywaniu oznaczeń kolejnym dyskom.
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
67
Dodatek
Problem
Odczyt z czujnika
tętna jest błędny lub
nierównomierny
Rozwiązanie/Odpowiedź
• Upewnij się ze czujnik tętna przylega do ciała.
• Przeprowadź 5–10 minutową rozgrzewkę. Jeśli problem
występuje nadal postępuj wg poniższych wskazówek.
• Zwilż czujnik tętna. Użyj wody, śliny lub żelu do elektrod.
Wyczyść czujnik tętna. Kurz i pozostałości potu na czujniku
tętna mogą powodować błędny odczyt tętna.
• Syntetyczne tkaniny które ocierają się o czujnik tętna mogą
powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych,
które interferują z pulsem serca. Używaj bawełnianych
koszulek lub zwilż swoją koszulkę jeśli nie przeszkadza to
w treningu.
• Zamocuj czujnik tętna na plecach zamiast na klatce
piersiowej. Silne pola elektromagnetyczne i niektóre
urządzenia pracujące na częstotliwości 2.4 GHz mogą
zakłócać pracę czujnika tętna. Źródłami zakłóceń mogą być
linie wysokiego
• Napięcia, silniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe pracujące na częstotliwości 2.4 GHz i
bezprzewodowe punkty dostępowe LAN. Gdy odsuniesz
się od źródła zakłóceń odczyt z czujnika tętna powinien
powrócić do normy.
Polska wersja instrukcji obsługi dla Edge 605/705 (wersja angielska - numer katalogowy
190-00813-00, wersja D) jest dostarczana jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji
oryginalnej. W razie konieczności odwołaj się do najnowszej wersji oryginalnej instrukcji
dla Edge 605/705.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY JEJ WYKORZYSTYWANIA.
68
Instrukcja Obsługi Edge 605/705
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego
produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kwiecień 2010
Numer katalogowy 190-00813-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising