Garmin | Edge® 800 | User guide | Garmin Edge® 800 Käyttöopas

Garmin Edge® 800 Käyttöopas
käyttöopas
ED G E ® 8 0 0
KOSKETUSNÄYTÖLLINEN GPS-PYÖRÄTIETOKONE
© 2010–2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi,
sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version
yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan
sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan.
Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat
päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner®,
Edge® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin Connect™, GSC™, ANT™ ja ANT+™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki. Firstbeat ja Analyzed by Firstbeat
ovat Firstbeat Technologies Ltd.:n rekisteröityjä
tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Sisällysluettelo
ANT+-tunnistimen vianmääritys........ 18
Sykkeen alueet.................................. 19
Johdanto...................................... 1
Historia....................................... 20
Laitteen määrittäminen........................ 1
Laitteen rekisteröiminen...................... 1
Tietoja akusta...................................... 1
Laitteen esittely................................... 2
Harjoittelu..................................... 4
Ajon tarkasteleminen......................... 20
Garmin Connect -ohjelmiston
käyttäminen.................................... 20
Tiedon tallennus................................ 22
Tietojen hallinta................................. 23
Lähteminen matkaan........................... 4
Matkan tietojen tallentaminen.............. 4
Hälytykset............................................ 4
Harjoitukset......................................... 5
Virtual Partnerin käyttäminen.............. 8
Reitit.................................................... 9
Navigointi................................... 25
ANT+-tunnistimet...................... 12
Omien sivujen ja tietokenttien
mukauttaminen............................... 31
Pyöräprofiilin päivittäminen............... 36
Harjoitusasetukset............................. 36
Järjestelmäasetukset......................... 39
Käyttäjäprofiiliasetukset..................... 42
ANT+-tunnistimen pariliitos............... 12
Sykevyön asettaminen paikalleen..... 13
Pariliitoksen muodostaminen
sykevyön kanssa............................ 13
GSC 10 -laitteen asentaminen.......... 15
GSC 10 -laitteen pariliitoksen
muodostaminen.............................. 15
Kolmansien osapuolten ANT+tunnistimet...................................... 16
Edge 800 -käyttöopas
Sijainnit.............................................. 25
Reittiasetukset................................... 27
Lisäkarttojen ostaminen.................... 28
Kartta-asetukset................................ 30
Asetukset................................... 31
Liite............................................. 43
Laitteen rekisteröiminen.................... 43
Tietoja Edgestä.................................. 43
iii
Ohjelmiston päivittäminen................. 43
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen..................................... 43
Valinnaisten lisävarusteiden
ostaminen....................................... 44
Laitteen huoltaminen......................... 44
Sykevyön huoltaminen...................... 44
Tekniset tiedot................................... 45
Tietoja akusta.................................... 47
Edgen lataaminen............................. 48
Sykevyön ja GSC 10:n paristot......... 48
Renkaan koko ja ympärysmitta......... 51
Vianmääritys...................................... 53
Hakemisto.................................. 55
iv
Edge 800 -käyttöopas
Johdanto
Johdanto
 varoitus
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen
harjoitusohjelman aloittamista tai sen
muuttamista. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen määrittäminen
Kun käytät Edge®-laitetta ensimmäisen
kerran, noudata Edge 800
-aloitusoppaan ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
Tietoja akusta
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue
lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Laitteen virtalähde on sisäinen
litiumioniakku, jonka voit ladata laitteen
mukana toimitetulla AC-laturilla tai USBkaapelilla (sivu 48).
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos
lämpötila on alle 0 °C tai yli 45 °C (alle
32 °F tai yli 113 °F).
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään.
•
•
Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Edge 800 -käyttöopas
1
Johdanto
Laitteen esittely
Painikkeet
Kosketusnäytön painikkeet
Voit tarkastella satelliitteja ja avata
GPS-asetusvalikon valitsemalla
kuvakkeen.
Voit avata asetusvalikon
valitsemalla kuvakkeen.
Jos tarkastelet reittiä, voit
tarkastella lisäominaisuuksia
valitsemalla kuvakkeen.
Voit poistaa reitin, harjoituksen tai
toiminnon valitsemalla kuvakkeen.
Sulje sivu tallentamatta valitsemalla
kuvakkeen.
Tallenna muutokset ja sulje sivu
valitsemalla kuvakkeen.
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen
painamalla painiketta pitkään.
Voit tarkastella tilasivua ja säätää
taustavaloa painamalla painiketta.
2
LAP/
RESET
Voit luoda uuden kierroksen
painamalla painiketta.
Voit tallentaa matkan tiedot ja nollata
ajanoton painamalla painiketta
pitkään.
START/
STOP
Voit käynnistää tai pysäyttää
ajastimen painamalla painiketta.
Voit palata edelliselle sivulle
valitsemalla kuvakkeen.
Voit vaihtaa tai vierittää sivua
valitsemalla kuvakkeen. Voit myös
vetää sormella kosketusnäytön
halki.
Voit tarkentaa hakua syöttämällä
nimen osittain valitsemalla
kuvakkeen.
Edge 800 -käyttöopas
Johdanto
Vinkit ja pikavalikot
Kosketusnäytön lukitseminen
Taustavalon käyttäminen
•
Jos haluat välttää turhat ruutukosketukset,
voit lukita kosketusnäytön.
•
1. Paina .
Näyttöön tulee tilasivu.
2. Valitse Lukitse.
•
Pyörän vaihtaminen
1. Paina .
Näyttöön tulee tilasivu.
2. Valitse ➊, niin voit vaihtaa pyörää.
➊
Edge 800 -käyttöopas
Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin
tahansa napauttamalla kosketusnäyttöä.
Paina , niin voit ottaa taustavalon
käyttöön ja säätää kirkkautta.
HUOMAUTUS: myös hälytykset ja
ilmoitukset aktivoivat taustavalon.
Lisätietoja taustavalon aikakatkaisun
muuttamisesta (sivu 47).
ANT+-lisävarusteiden asetusten
muuttaminen
1. Paina .
Näyttöön tulee tilasivu.
2. Valitse
,
, tai
.
Tietokenttien muuttaminen
Voit millä tahansa tietosivulla koskettaa
tietokenttää pitkään, kunnes se
korostuu.
Kun nostat sormea, laite pyytää
valitsemaan uuden tietokentän
(sivu 31).
3
Harjoittelu
Harjoittelu
Lähteminen matkaan
Jotta voit tallentaa historiatietoja, etsi
satelliittisignaaleja tai tee pariliitos Edgen
ja ANT+™-tunnistimen välille (sivu 12).
Matkan tietojen
tallentaminen
Painamalla RESET-painiketta pitkään
voit tallentaa matkan tiedot ja nollata
ajanoton.
Hälytykset
Edgen hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn
aika-, matka-, kalori-, syke-, poljinnopeusja voimatavoitteeseen.
1. Aloita ajanotto painamalla
ajanottosivulla START-painiketta.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan,
kun ajanotto on käynnissä.
2. Paina matkan jälkeen STOP-painiketta.
Aika-, matka- ja kalorihälytysten
käyttäminen
1. Valitse MENU > Harjoitus >
Hälytykset.
2. Valitse Aikahälytys, Matkahälytys, tai
Kalorihälytys.
3. Ota hälytys käyttöön.
4. Määritä aika-, matka- tai kalorimäärä.
5. Lähde matkalle.
Aina kun saavutat hälytyksen määrän, Edge
antaa merkkiäänen ja näyttää ilmoituksen.
Huomautus: katso lisätietoja
viestiäänien käyttöönottamisesta sivu 41.
4
Edge 800 -käyttöopas
Harjoittelu
Lisähälytysten käyttäminen
Jos käytettävissä on valinnainen sykevyö,
GSC™ 10 tai kolmannen osapuolen
ANT+-voimatunnistin, voit määrittää
lisähälytyksiä.
1. Valitse MENU > Harjoitus >
Hälytykset.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Sykehälytyksen
voit määrittää minimi- ja
maksimisykkeen lyönteinä
minuutissa.
huomautus: katso lisätietoja
sykealueista ja -asetuksista sivu 13.
• Valitsemalla Poljinnop.
hälytyksen voit määrittää
minimi- ja maksimipoljinnopeuden
poljinkammen kierrosten määränä
minuutissa.
• Valitsemalla Voimahälytyksen
voit määrittää minimi- ja
maksimivoiman watteina.
Edge 800 -käyttöopas
3. Lähde matkalle.
Aina kun ylität tai alitat määritetyn
sykkeen, poljinnopeuden tai voiman, Edge
antaa merkkiäänen ja näyttää ilmoituksen.
Huomautus: katso lisätietoja
viestiäänien käyttöönottamisesta sivu 41.
Harjoitukset
Edgellä voit luoda harjoituksia, jotka
sisältävät tavoitteita kutakin harjoituksen
vaihetta varten sekä useita matkoja,
aikoja ja lepokierroksia. Voit suunnitella
harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
Edgeen.
5
Harjoittelu
1. Valitse MENU > Harjoitus >
Harjoitukset > Uusi harjoitus.
2. Kirjoita harjoituksen nimi.
3. Valitse <Lisää uusi vai>.
4. Valitse Kesto ja määritä, miten vaihe
mitataan.
Valitsemalla esimerkiksi Matka voit
lopettaa vaiheen tietyn matkan jälkeen.
Jos valitset Avaa, voit lopettaa vaiheen
harjoituksen aikana painamalla LAPpainiketta.
5. Kirjoita tarvittaessa arvo Kestokenttään.
6. Valitse Tavoite ja valitse vaiheen
tavoite.
Valitsemalla esimerkiksi Syke voit
pyrkiä pitämään sykkeen tasaisena
tämän vaiheen aikana.
7. Tarvittaessa voit valita tavoitealueen tai
määrittää mukautetun alueen.
Voit valita esimerkiksi sykealueen. Aina
kun ylität tai alitat määritetyn sykkeen,
Edge antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
6
8. Valitse tarvittaessa Kyllä Lepok.kentässä.
Lepokierroksen aikana ajanotto jatkuu
ja tietoja tallennetaan.
9. Tallenna vaihe valitsemalla
.
10. Tallenna harjoitus valitsemalla
.
Edge 800 -käyttöopas
Harjoittelu
Harjoitusvaiheiden toistaminen
Luo harjoitus, joka sisältää vähintään
yhden harjoitusvaiheen, jotta voit toistaa
harjoitusvaiheita.
1. Valitse Lisää uusi vai.
2. Valitse Kesto-kentän arvo:
• Valitsemalla Toista voit toistaa
vaiheen kerran tai useita kertoja.
Voit toistaa esimerkiksi viiden
kilometrin pituisen vaiheen
kymmenen kertaa.
• Valitsemalla Toista kunnes voit
toistaa vaihetta tietyn ajan.
Voit toistaa esimerkiksi viiden
kilometrin vaihetta 60 minuuttia
tai kunnes sykkeesi on 160 lyöntiä
minuutissa.
3. Valitse toistettava vaihe Palaa takaisin
-kentässä.
4. Tallenna vaihe valitsemalla
.
Edge 800 -käyttöopas
Harjoituksen aloittaminen
1. Valitse MENU > Harjoitus >
Harjoitukset.
2. Valitse harjoitus.
3. Valitse Tee harjoitus.
4. Paina START-painiketta.
Kun olet aloittanut harjoituksen, Edge
näyttää kaikki sen vaiheet, sen mahdollisen
tavoitteen ja nykyisen harjoituksen
tiedot. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun
olet lopettamassa harjoituksen vaihetta.
Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy, miten
paljon aikaa on jäljellä seuraavan vaiheen
alkuun.
Vaiheen lopettaminen
Voit lopettaa vaiheen kesken painamalla
LAP-painiketta.
Harjoituksen lopettaminen
Valitse MENU > Harjoitus >
Harjoitukset > Lopeta harjoitus.
7
Harjoittelu
Harjoituksen muokkaaminen
Edgessä
1. Valitse MENU > Harjoitus >
Harjoitukset.
2. Valitse harjoitus.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse vaihe.
5. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna
vaihe valitsemalla
.
6. Tallenna harjoitus valitsemalla
.
Harjoituksen poistaminen
1. Valitse MENU > Harjoitus >
Harjoitukset.
2. Valitse harjoitus.
3. Valitse > Kyllä.
Virtual Partnerin
käyttäminen
Kyseinen Virtual Partner® on työkalu, jonka
avulla saavutat harjoitustavoitteesi.
1. Lähde matkalle.
2. Katso kumpi johtaa selaamalla Virtual
Partner -sivulle.
Sivun yläosassa olevilla (+)-ja
(-)-painikkeilla voit säätää Virtual
Partnerin nopeutta ajon aikana.
8
Edge 800 -käyttöopas
Harjoittelu
Reittien luominen Edgellä
Ennen kuin reittejä voi luoda, Edgessä on
oltava tallennettuja historiatietoja, jotka
sisältävät GPS-jälkitietoja.
1. Valitse MENU > Reitit > Luo uusi
reitti.
2. Valitse aiempi matka, jonka pohjalta
luot uuden reitin.
3. Kirjoita reitin nimi ja valitse
.
Reitit
Reittien avulla voit toistaa aiemmin
tallennettuja toimintoja. Voit seurata
tallennettua reittiä, koska se on hyvä.
Voit esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn
sopivan työmatkareitin. Voit myös seurata
tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja
tavoitteita. Jos selvitit alkuperäisen reitin
esimerkiksi 30 minuutissa, voit kilpailla
Virtual Partnerin kanssa, joka yrittää
selvittää reitin alle 30 minuutissa.
Edge 800 -käyttöopas
9
Harjoittelu
Reitin aloittaminen
Voit tallentaa lämmittelytoiminnon erikseen
Edgeen. Nollaa ajastin ennen reitin
aloittamista.
Reitin seuraaminen internetin
välityksellä
Tämä edellyttää Garmin Connect -tiliä
(sivu 20).
1. Valitse MENU > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Katso reitin tietosivuja (valinnainen).
Voit myös valita , niin voit muokata
reittiominaisuuksia. Voit esimerkiksi
vaihtaa reittiviivan väriä kartalla.
4. Valitse Mene.
Historiatietoja tallennetaan, vaikka et
olisi reitillä. Näyttöön tulee ilmoitus,
kun reitti on päättynyt.
1. Liitä Edge tietokoneeseen.
2. Mene osoitteeseen
www.garminconnect.com ja etsi
toiminto.
3. Valitse Lähetä laitteeseen.
4. Irrota Edge tietokoneesta ja käynnistä
se.
5. Valitse MENU > Reitit.
6. Valitse reitti > Mene.
10
Edge 800 -käyttöopas
Harjoittelu
Pois tieltä -vaihtoehdot
Voit lisätä lämmittelyn ennen reitin alkua.
Aloita reitti painamalla START-painiketta
ja lämmittele normaalisti. Pysy poissa
reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet valmis
aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet
reitillä, näyttöön tulee ilmoitus.
Huomautus: Kun painat STARTpainiketta, Virtual Partner lähtee
heti reitille. Se ei odota, että lopetat
lämmittelyn.
Jos poistut reitiltä, Edge näyttää
ilmoituksen. Palaa reitille kartan tai
reittipisteiden avulla.
Reitin nopeuden muuttaminen
1. Valitse MENU > Reitit.
2. Valitse reitti > Mene.
3. Selaa Virtual Partner -sivulle.
Edge 800 -käyttöopas
4. Sivun yläosassa olevilla (+)-ja
(-)-painikkeilla voit säätää reitin
selvittämiseen kuluvan ajan
prosenttiosuutta.
Voit esimerkiksi parantaa reittiaikaa
20 prosentilla määrittämällä
reittinopeudeksi 120 %. Kilpailet
Virtual Partneria vastaan tavoitteena
selvittää 30 minuutin reitti 24
minuutissa.
Reitin keskeyttäminen
Valitse MENU > Reitit > Lopeta
harj..
Reitin poistaminen
1. Valitse MENU > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse > Kyllä.
11
ANT+-tunnistimet
ANT+-tunnistimet
Edge on yhteensopiva seuraavien ANT+lisävarusteiden kanssa:
Sykevyö (sivu 13)
GSC 10 -nopeus- ja
poljinnopeustunnistin (sivu 15)
• Kolmansien osapuolten ANT+tunnistimet (sivu 16)
Lisätietoja valinnaisten lisävarusteiden
hankkimisesta on osoitteessa
http://buy.garmin.com.
•
•
•
•
•
ANT+-tunnistimen pariliitos
Aseta sykevyö tai tunnistin paikalleen,
ennen kuin muodostat pariliitoksen. Katso
ohjeet Edge 800 -aloitusoppaasta tai
lisävarustepakkauksesta.
12
•
Varmista, että ANT+-tunnistin on
yhteensopiva Garmin-laitteen kanssa.
Tuo Edge lisävarusteen lähelle
(enintään 3 metrin päähän).
Pysy 10 metrin päässä muista
ANT+-tunnistimista pariliitoksen
muodostamisen aikana.
Kun olet muodostanut pariliitoksen
ensimmäisen kerran, Garminlaite tunnistaa ANT+-tunnistimen
automaattisesti aina, kun se
aktivoidaan. Tämä tapahtuu
automaattisesti, kun käynnistät Garminlaitteen. Tunnistimet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
Kun Garmin-laitteen ja tunnistimesi
välille on muodostettu pariliitos,
laite vastaanottaa tietoja vain
tunnistimestasi, vaikka menisit muiden
tunnistinten lähelle.
Edge 800 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
Sykevyön asettaminen
paikalleen
Katso ohjeet Edge 800 -aloitusoppaasta tai
lisävarustepakkauksesta.
Pariliitoksen
muodostaminen sykevyön
kanssa
Jos olet hankkinut sykevyön erikseen,
tee pariliitos Edgen kanssa, jotta voit
tarkastella syketietoja. Aseta sykevyö
paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
1. Käynnistä Edge.
2. Tuo Edge sykevyön lähelle (enintään
3 m päähän).
3. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Syke > ANT+-syke.
4. Valitse Sykevyö > Käytössä.
Edge 800 -käyttöopas
5. Paina .
Kun sykevyön pariliitos on
muodostettu, näyttöön tulee siitä
ilmoitus ja
näkyy tilasivulla.
6. Valitse tarvittaessa Tark.uud..
7. Mukauta tarvittaessa syketietokenttiä
(sivu 31).
Kun olet asettanut sykevyön paikalleen,
se on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja.
Vihje: jos syketiedot eivät näy tai ne ovat
virheellisiä, kiristä hihnaa tai lämmittele
5–10 minuuttia (sivu 18).
Sykealueiden määrittäminen
Edge määrittää sykealueet alkumäärityksen
profiilitietojen perusteella. Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, määritä
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
13
ANT+-tunnistimet
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Syke > Sykealueet.
2. Kirjoita maksimi- ja leposykkeesi.
Alueen arvot päivittyvät
automaattisesti; voit silti muokata
kutakin arvoa käsin.
3. Valitse Perustuen ja valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla BPM voit tarkastella
ja muokata sykealuetta (lyöntiä
minuutissa).
• Valitsemalla % Maks.
voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit
tarkastella ja muokata leposykkeen
prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat mittaavat ja vahvistavat
sydämensä ja verisuontensa kuntoa sekä
parantavat kuntoaan sykealueiden avulla.
Sykealueet ovat vaihteluvälejä, joiden
rajakohdiksi on määritetty tietty
minuuttikohtaisten sydämenlyöntien määrä.
Yleisesti tunnetut viisi sykealuetta on
numeroitu 1–5 sen mukaan, miten sykearvo
kasvaa. Yleisesti sykealueet lasketaan
prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin
mitata ja kasvattaa kuntoasi näiden
periaatteiden avulla:
•
•
14
Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden
mittari.
Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla
voi vahvistaa kardiovaskulaarista
Edge 800 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt
välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit näppäillä
sen Edgeen ja antaa Edgen laskea
sykealueesi taulukon prosenttiarvojen
mukaan(sivu 19).
GSC 10 -laitteen
pariliitoksen
muodostaminen
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin
laskuria Internetissä. Maksimisyke voidaan
myös mitata joillakin kuntosaleilla.
1. Käynnistä Edge.
2. Tuo Edge enintään 3 metrin päähän
GSC 10 -tunnistimesta. 10.
3. Valitse MENU > >
Pyöräasetuks. > Pyöräprofiilit.
4. Valitse pyörä.
5. Valitse ANT+-nopeus/-poljinnopeus >
Pyörätunnistimet > Käytössä.
6. Paina .
Kun GSC 10:n pariliitos on
muodostettu, näyttöön tulee siitä
ilmoitus ja tilasivulla näkyy
.
7. Mukauta valinnaisia tietokenttiä
(sivu 31).
GSC 10 -laitteen
asentaminen
Katso ohjeet Edge 800 -aloitusoppaasta tai
lisävarustepakkauksesta.
Edge 800 -käyttöopas
Jos olet hankkinut GSC 10:n erikseen,
tee pariliitos Edgen kanssa, jotta voit
tarkastella nopeus- ja poljinnopeustietoja.
Asenna GSC 10, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
15
ANT+-tunnistimet
Tietoja GSC 10 -laitteesta
Poljinnopeustiedot tallentuvat aina
GSC 10:lle. Jos pariliitosta ei ole
muodostettu GSC 10:n kanssa, GPStietojen perusteella lasketaan nopeus ja
etäisyys.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia
sen mukaan, miten monta kertaa
poljinkampi pyörähtää minuutissa. GSC 10
sisältää kaksi tunnistinta: nopeus- ja
poljinnopeustunnistin.
Katso lisätietoja poljinnopeushälytyksistä
sivu 5.
Nolla-arvot ohittava
poljinnopeustietojen
keskiarvolaskenta
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta
on käytettävissä, jos käytät harjoitteluun
valinnaista poljinnopeustunnistinta.
Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot,
joita ilmenee, kun et polje.
16
Ota nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta
pois käytöstä valitsemalla MENU > >
Pyöräasetuks. > Tiedontallennus>
Tietojen keskiarvot> Poljinnopeus.
Kolmansien osapuolten
ANT+-tunnistimet
Luettelo Edge-yhteensopivista muiden
valmistajien ANT+-tunnistimista on
osoitteessa www.garmin.com/intosports.
Voimamittarin pariliitoksen
muodostaminen
Katso lisätietoja valmistajan ohjeista.
Kun voimamittarin pariliitos on
muodostettu, näyttöön tulee siitä
ilmoitus ja
ilmestyy tilasivulle.
Voimamittarin kalibroiminen
Tarkista voimamittarin kalibrointiohjeet
valmistajan ohjeista.
Ennen kuin voit kalibroida voimamittarin,
se on asennettava oikein ja sen on
tallennettava tietoja aktiivisesti.
Edge 800 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Pyöräprofiilit.
2. Valitse pyörä.
3. Valitse ANT+-voima > Kalibroi.
4. Pidä voimamittari aktiivisena
polkemalla, kunnes näyttöön tulee
ilmoitus.
Voima-alueiden määrittäminen
Garmin Connectissa voi määrittää
seitsemän mukautettua voima-aluetta. Jos
tiedät FTP (functional threshold power)
-arvosi, voit kirjoittaa sen ja antaa Edgen
laskea voima-alueet automaattisesti.
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Pyöräprofiilit.
2. Valitse pyörä.
3. Valitse Voima-alueet.
4. Kirjoita oma FTP-arvo.
Edge 800 -käyttöopas
5. Valitse Perustuen ja valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Watit voit tarkastella
ja muokata wattialueita.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella
ja muokata functional threshold
power -arvon prosenttialueita.
Nolla-arvot ohittava voimatietojen
keskiarvolaskenta
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta
on käytettävissä, jos käytät harjoitteluun
valinnaista voimamittaria. Oletusasetuksena
on ohittaa nolla-arvot, joita ilmenee, kun
et polje.
Ota nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta
pois käytöstä valitsemalla MENU > >
Pyöräasetuks. > Tiedontallennus>
Tietojen keskiarvot> Voima.
17
ANT+-tunnistimet
ANT+-tunnistimen vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
ANT+-tunnistin ei
muodosta pariliitosta
laitteen kanssa.
•
•
•
Pysy 10 metrin päässä muista ANT+-tunnistimista pariliitoksen
muodostamisen aikana.
Tuo laite lähelle (enintään 3 metrin päähän) sykevyötä pariliitoksen
muodostamisen ajaksi.
Jos ongelma ei häviä, vaihda paristo.
Käytän toisen valmistajan Varmista, että se on Edge-yhteensopiva (www.garmin.com/intosports).
ANT+-tunnistinta.
Syketiedot ovat
epätarkkoja tai
virheellisiä.
•
•
•
•
•
•
Kuinka kireälle
tunnistimen varren ruuvit
pitäisi kiristää GSC 10
-laitetta asentaessa?
18
Varmista, että sykevyö on kehoa vasten.
Kostuta elektrodit ja kosketuspinta uudelleen. Käytä vettä, sylkeä tai
elektrodigeeliä.
Pese hihna seitsemän käyttökerran välein (sivu 44).
Kiinnitä elektrodit selkään rinnan sijasta.
Käytä puuvillapaitaa tai kastele paita mahdollisuuksien mukaan.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä vasten,
voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee sykesignaaleja.
Siirry pois voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien ja joidenkin
langattomien 2,4 GHz:n tunnistinten läheltä. Ne voivat häiritä sykevyön
toimintaa. Häiriön aiheuttajia voivat olla suurjännitelinjat, sähkömoottorit,
mikroaaltouunit, langattomat 2,4 GHz:n puhelimet ja langattomat LANtukiasemat.
Garminin suosittelema kiristysmomentti on 0,2–0,3 Nm, jotta GSC 10:n
tunnistimen varren liitos on vesitiivis.
Edge 800 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
Sykkeen alueet
% maksimi- tai
leposykkeestä
Rasituksen tuntu
Edut
1
50–60 %
Rauhallinen tahti, rytmikäs hengitys
Aloittelijatason aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60–70 %
Miellyttävä tahti, hiukan syvempää
hengitystä, keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70–80 %
Kohtuullinen tahti, keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista kapasiteettia,
optimaalinen kardiovaskulaarinen
harjoitus
4
80–90 %
Nopea tahti ja hiukan epämukava
tuntemus, voimakas hengitys
Parantaa anaerobista kapasiteettia
ja kynnystä, parantaa nopeutta
5
90–100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä
pitkään, hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja lihasten
kestävyyttä, lisää voimaa
Edge 800 -käyttöopas
19
Historia
Historia
Edge tallentaa automaattisesti
historiatietoja, kun ajanotto on käynnissä.
Kun Edgen muisti on täynnä, näyttöön
tulee ilmoitus. Edge ei poista tai korvaa
historiatietoja automaattisesti. Katso
sivu 21 lisätietoja historiatietojen
poistamisesta.
Ajon tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkoja ja
meneillään olevia matkoja, mutta sinun
täytyy pysäyttää ajastin.
1. Valitse MENU > Historia >
Toiminnot.
2. Valitse matka luettelosta tai valitse
Toiminto meneillään.
Historiatiedot voivat sisältää aika-,
etäisyys-, kalori-, keskinopeus-,
maksiminopeus-, korkeus- ja kierrostietoja.
Edge-laitteen historiatiedot voivat sisältää
lisäksi syke-, poljinnopeus- ja voimatietoja.
Kokonaismatkan ja -ajan tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastella kokonaisaikaa- ja
etäisyyttä valitsemalla MENU >
Historia > Yhteensä.
huomautus: historiatietoja ei
tallenneta, kun ajanotto on pysäytetty tai
keskeytetty.
Garmin Connect
-ohjelmiston käyttäminen
Garmin Connect on web-ohjelmisto tietojen
tallentamiseen ja analysoimiseen.
1. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
2. Seuraa näytön ohjeita.
20
Edge 800 -käyttöopas
Historia
5. Seuraa ohjelmiston ohjeita.
Historiatietojen siirtäminen
tietokoneeseen
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
Historiatietojen poistaminen
Kun olet siirtänyt historiatiedot
tietokoneeseen, voit poistaa ne Edgestä.
1. Valitse MENU > Historia > Poista.
2. Valitse vaihtoehto:
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen
vapaaseen USB-porttiin.
2. Avaa suojus ➊ mini-USBliitännästä ➋.
➊
➋
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää miniUSB-liitäntään.
4. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
Edge 800 -käyttöopas
21
Historia
Valitsemalla Kaikki toiminn.
voit poistaa kaikki matkatiedot
historiasta.
• Valitsemalla Vanh. toiminn.
voit poistaa yli kuukausi sitten
tallennetut toiminnot.
• Valitsemalla Kaikki yht. voit
nollata matkan ja ajan yhteismäärät.
Huomautus: tämä ei poista
historiatietoja.
3. Valitse Kyllä.
Tietojen tallennuspaikan
muuttaminen
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Tiedontallennus > Tallenna:.
2. Valitse Sisäinen tallennustila (laitteen
muisti) tai Muistikortti (valinnainen
muistikortti on pakollinen).
Tiedon tallennus
1. Avaa suojus ➊ microSD-korttipaikasta
➋.
•
Edge käyttää älykästä tallennusta. Se
tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai
syke muuttuu.
Kun kolmannen osapuolen voimamittari
(sivu 16) liitetään Edgeen pariliitoksella,
Edge tallentaa pisteitä sekunnin välein.
Sekunnin välein tallennetut pisteet täyttävät
Edgen muistia tavallista nopeammin.
microSD-kortin asentaminen
Voit ostaa microSD-kortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai hankkia
esiladattuja karttamuistikortteja Garminjälleenmyyjältä..
➊
➋
Katso lisätietoja nolla-arvot ohittavasta
poljinnopeus- ja voimatietojen
keskiarvolaskennasta sivuilta 16–17.
22
Edge 800 -käyttöopas
Historia
2. Aseta kortti painamalla sitä sisäänpäin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Tietojen hallinta
Edgeä voi käyttää USBmassamuistilaitteena.
huomautus: Laite ei toimi Windows®
95-, 98-, Me-, tai NT-käyttöjärjestelmässä.
Se ei toimi myöskään Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmissä ja sitä vanhemmissa.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää miniUSB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste)
näkyvät Windows-tietokoneiden
Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettynä
taltiona.
USB-kaapelin liittäminen
Tiedostojen lataaminen
Kun olet liittänyt laitteen tietokoneeseen,
voit ladata seuraavia tiedostoja
manuaalisesti laitteeseen: .tcx, .fit, .gpx ja
.crs.
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
1.
2.
3.
4.
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
Edge 800 -käyttöopas
Etsi tiedosto tietokoneesta.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa Garmin\NewFiles -kansio tai
taltio.
23
Historia
5. Valitse Muokkaa > Liitä.
Kaikki reittitiedostot muunnetaan ja
tallennetaan Garmin/Courses -kansioon
tai taltioon.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
Kun olet liittänyt laitteen tietokoneeseen,
voit poistaa tiedostoja manuaalisesti.
USB-kaapelin irrottaminen
Kun olet lopettanut tiedostojen hallinnan,
voit irrottaa USB-kaapelin.
1. Valmistele irrotus:
• Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota laite tietokoneesta.
1. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
2. Valitse tiedosto.
3. Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
24
Edge 800 -käyttöopas
Navigointi
Navigointi
Tässä osassa kuvataan seuraavat
ominaisuudet ja asetukset:
•
•
•
•
Sijainnit ja Minne? (sivu 25)
Reittiasetukset (sivu 27)
Valinnaiset kartat (sivu 28)
Kartta-asetukset (sivu 30)
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten
kodin tai parkkipaikan. Sijainnin
tallentaminen edellyttää satelliittisignaalien
etsimistä.
1. Valitse kartalta
.
2. Valitse sijaintikuvake .
Sijaintikuvake osoittaa sijaintisi
kartalle.
3. Valitse Tallenna tai Tallenna ja
muokkaa.
Edge 800 -käyttöopas
Sijaintien tallentaminen kartalta
1. Valitse kartalta
.
2. Selaa karttaa sijaintiin.
Nuppineula ➊ osoittaa sijainnin,
ja sijaintitiedot ilmestyvät kartan
yläreunaan.
➋
➊
3. Tarkastele muita sijaintitietoja
valitsemalla nimi ➋.
4. Tallenna sijainti valitsemalla
> OK.
25
Navigointi
5. Muokkaa sijaintitietoja
valitsemalla .
Navigoiminen tallennettuun
sijaintiin
1. Valitse MENU > Minne? > Sijainnit.
2. Valitse sijainti > Mene.
Navigoiminen viimeksi löydettyihin
sijanteihin
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50
sijaintia.
1. Valitse MENU > Minne? > Aiemmin
löydetyt.
2. Valitse sijainti > Mene.
Navigoiminen tunnettuihin
koordinaatteihin
1. Valitse MENU > Minne? >
Koordinaatit.
2. Kirjoita koordinaatit ja valitse
3. Valitse Mene.
26
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit missä tahansa reitin vaiheessa palata
lähtöpisteeseen. Toiminnon käyttäminen
edellyttää ajanoton käynnistämistä.
1. Paina ajon aikana STOP-painiketta,
mutta älä nollaa ajastinta.
2. Valitse MENU > Minne? > Palaa
alkuun > Mene.
Edge navigoi takaisin aloituspisteeseen.
Navigoinnin pysäyttäminen
Kun navigoit tiettyyn sijaintiin,
valitse MENU > Minne? > Lopeta
navigointi.
.
Edge 800 -käyttöopas
Navigointi
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla
etäisyyden ja suuntiman sijainnista uuteen
sijaintiin.
Valitse MENU > Minne? > Sijainnit.
Valitse sijainti.
Valitse nimi.
Valitse .
Valitse Projisoi sijainti.
Kirjoita etäisyys ja suuntima
projisoituun sijaintiin.
7. Valitse Tallenna tai Tallenna ja
muokkaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sijaintien muokkaaminen
1. Valitse MENU > Minne? > Sijainnit.
2. Valitse sijainti.
3. Valitse nimi.
4. Valitse .
Edge 800 -käyttöopas
5. Valitse ominaisuus.
Esimerkiksi kirjoita sijainnin tunnettu
korkeus valitsemalla Vaihda korkeus.
6. Kirjoita uudet tiedot.
Sijaintien poistaminen
1. Valitse MENU > Minne? > Sijainnit.
2. Valitse sijainti.
3. Valitse nimi.
4. Valitse
> Poista sijainti.
Reittiasetukset
Valitse MENU >
Reititys.
•
> Järjestelmä >
Opastustapa—voit valita opastustavan
reitin laskemista varten.
◦◦ Poissa tieltä—laskee reittejä
pisteestä pisteeseen.
27
Navigointi
•
•
•
28
◦◦ Tiellä, aika (edellyttää reititettäviä
karttoja)—laskee mahdollisimman
nopeita tiereittejä.
◦◦ Tiellä, matka (edellyttää
reititettäviä karttoja)— laskee
mahdollisimman lyhyitä tiereittejä.
Laske reitit—voit valita kuljetustavan
reitin optimoimiseksi.
Lukitus tiehen (edellyttää reititettäviä
karttoja)—kompensoi karttasijainnin
tarkkuutta lukitsemalla nykyisen
sijainnin merkki lähimpään tiehen.
Pois tieltä -siirtymät
◦◦ Aut.—muodostaa reitin
automaattisesti seuraavaan
pisteeseen.
◦◦ Manuaalinen—voit valita reitin
seuraavan pisteen koskettamalla
pistettä aktiivisen reitin sivulla.
•
◦◦ Etäisyys—reitittää reitin
seuraavaan pisteeseen, kun olet
tietyn etäisyyden päässä nykyisestä
pisteestä.
Vältettävien määritys (edellyttää
reititettäviä karttoja)—voit valita
vältettävän tietyypin.
Lisäkarttojen ostaminen
Mene osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys
Garmin-jälleenmyyjään.
Voit tarkistaaEdgeen ladattujen
karttojen version valitsemalla MENU >
> Järjestelmä > Kartta > Kartan
tiedot.
Osoitteen etsiminen
Valinnaisten City Navigator® -karttojen
avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja
ja muita sijainteja. Yksityiskohtaiset ja
reititettävät kartat sisältävät miljoonia
kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja
ja autopalveluja.
Edge 800 -käyttöopas
Navigointi
1. Valitse MENU > Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
provinssi.
3. Valitse Kirjoita kaupunki.
VIHJE: jos et ole varma kaupungista,
valitse Etsi kaikki.
4. Kirjoita kaupunki ja valitse
.
5. Valitse kaupunki tarvittaessa.
6. Valitse Kirjoita talonumero, kirjoita
numero ja valitse
.
7. Valitse Kirjoita kadun nimi, kirjoita
nimi ja valitse
.
8. Valitse katu tarvittaessa.
9. Valitse osoite tarvittaessa.
10. Valitse Mene.
Edge 800 -käyttöopas
Kohdepisteen etsiminen
1. Valitse MENU > Minne?
2. Valitse luokka.
VIHJE: jos tiedät yrityksen nimen,
valitse Kaikki kohdepisteet >
ja
kirjoita nimi.
3. Valitse tarvittaessa aliluokka.
4. Valitse sijainti > Mene.
Lähellä sijaitsevien kohteiden
etsiminen
1. Valitse MENU > Minne?
2. Valitse .
3. Valitse vaihtoehto.
4. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
5. Valitse sijainti > Mene.
29
Navigointi
Kartan suunnan vaihtaminen
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Kartta > Suuntaus.
2. Valitse suuntaus:
• Valitsemalla Pohj. ylös voit näyttää
pohjoisen sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää
nykyisen kulkusuunnan sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit
näyttää perspektiivinäkymän.
•
Kartta-asetukset
Valitse MENU >
Kartta.
•
•
30
> Järjestelmä >
Suuntaus—voit valita kartan
näyttötavan (sivu 30).
Auto Zoom—valitsee automaattisesti
optimaalisen käytön mukaisen
zoomaustason kartassa. Kun Ei
käytössä on valittuna, lähennä ja
loitonna manuaalisesti.
•
Kartan näkyvyys—voit valita kartan
lisäominaisuuksia. Kohdissa Autom.
ja Jyrkkä kontrasti on esiasetetut
arvot. Voit määrittää kunkin arvon
valitsemalla Mukautettu.
◦◦ Zoomaustasot—karttakohteet
piirretään tai ne näkyvät enintään
valitulla zoomaustasolla.
◦◦ Tekstin koko—voit valita
karttakohteiden tekstin koon.
◦◦ Tarkkuus—voit valita näytettävien
karttatietojen määrän.
huomautus: laite saattaa
piirtää kartan sitä hitaammin, mitä
enemmän yksityiskohtia valitset.
◦◦ Varjost. korkeusero—näyttää
yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai
poistaa varjostuksen käytöstä.
Kartan tiedot—voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä laitteeseen ladatut
kartat.
Edge 800 -käyttöopas
Asetukset
Asetukset
Voit mukauttaa seuraavia Edge-asetuksia ja
-ominaisuuksia:
•
•
•
•
•
Tietokentät (sivu 31)
Pyöräprofiilit (sivu 36)
Harjoitusasetukset (sivu 36)
Järjestelmäasetukset (sivu 39)
Käyttäjäprofiiliasetukset (sivu 42)
Omien sivujen ja
tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa viiden ajanottosivun,
kartan ja korkeussivun tietokenttiä. Alla on
esimerkkiohjeet siitä, miten harjoituksen
ajanottosivua voi mukauttaa.
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Harjoittelusivut > Ajanottosivut >
Harjoituksen ajanotto.
2. Valitse Käytössä.
3. Määritä sivulla olevien tietokenttien
määrä painikkeilla + ja -.
Edge 800 -käyttöopas
4. Valitse
.
5. Valitse tietokenttä, jos haluat muuttaa
sitä.
Tietokentät
Tietokentissä, joissa on *-symboli, näkyy
maili- tai kilometrimittoja. Tietokentät,
joissa on **-symboli, edellyttävät ANT+tunnistinta.
Tietokenttä
Kuvaus
Aika
Sekuntikellon aika.
Aika
Nykyinen vuorokaudenaika
aika-asetusten perusteella
(muoto, aikavyöhyke ja
kesäaika).
Aika – keskim.
Kierros
Tähänastisten kierrosten
kiertämiseen keskimäärin
kulunut aika.
Aika – Kierr
Nykyiseen kierrokseen
kulunut aika.
Aika – Kulunut
Tallennettu kokonaisaika
START-painikkeen
painamisesta RESETpainikkeen painamiseen.
31
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Aika – viim.
kierros
Viimeiseen täyteen
kierrokseen kulunut aika.
GPS-tarkkuus *
Aika määränp.
Arvioitu aika, jonka tarvitset
määränpään saavuttamiseen.
Tarkan sijainnin
virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijainnin tarkkuus on
+/- 3,65 m (12 jalkaa).
Aika seur.
Arvioitu aika, jolloin saavut
reitin tai harjoituksen
seuraavaan pisteeseen.
HR – Keskim.
%maks. **
Juoksun maksimisykkeen
keskiprosentti.
Aikaa jäljellä
Näyttää harjoituksen aikana,
kuinka paljon aikaa on jäljellä,
kun käytössä on aikatavoite.
HR – Keskim.
%SY-var. **
Juoksun sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke
miinus leposyke).
Akun varaus
Akun jäljellä oleva virta.
HR –
Keskim. **
Keskimääräinen syke
matkalla.
Auringonlasku
Auringonlaskun aika GPSsijainnin mukaan.
Kalorit
Poltettujen kalorien
kokonaismäärä.
Auringonnousu
Auringonnousun aika GPSsijainnin mukaan.
Kalorit – rasva
Poltettujen rasvakalorien
määrä.
ETA määränp
Arvioitu kellonaika, jolloin
saavut määränpäähän.
Kaltevuus
GPS-signaalin
voim.
GPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
Nousun määrä verrattuna
kuljettuun matkaan. Jos
nousu on esimerkiksi 3 m
(10 jalkaa) 61 m (200 jalan)
matkalla, kaltevuus on 5 %.
32
Edge 800 -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Kierroks
Suoritettujen kierrosten
määrä.
Matka –
Kierros *
Nykyisellä kierroksella kuljettu
matka.
Korkeus *
Korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta
Kulkusuuntasi.
Matka – viim.
kierros *
Viimeisen kokonaan kuljetun
kierroksen matka.
Kulutettavat
kalorit
Näyttää harjoituksen aikana,
kuinka paljon kulutettavia
kaloreita on jäljellä, kun
käytössä on kaloritavoite.
Matka jäljellä
Näyttää harjoituksen aikana,
kuinka paljon matkaa on
jäljellä, kun käytössä on
matkatavoite.
Lasku
yhteensä *
Nykyisen matkan lasku
yhteensä.
Matka
määränp.
Etäisyys määränpäähän.
Lämpötila *
Lämpötila Fahrenheit- tai
Celsius-asteina.
Huomautus: Edgen
näyttämä lämpötila voi olla
todellista ilman lämpötilaa
korkeampi, jos Edge on
suorassa auringonpaisteessa
tai kädessäsi tai jos sitä
ladataan ulkoisella laturilla.
Lisäksi Edge ei mukaudu
lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
Matka seur.
Jäljellä oleva matka reitin
tai harjoituksen seuraavaan
pisteeseen.
Matka *
Nykyisellä matkalla kuljettu
etäisyys.
Matkamittari
Muuttuva luku, kaikkien
matkojen kuljettu matka.
Määränp. sij.
Viimeinen reitin tai
harjoituksen piste.
Edge 800 -käyttöopas
33
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Nopeus –
keskim. *
Matkan keskinopeus.
Pystynopeus *
Nousu- tai laskunopeus
jalkoina/metreinä tunnissa.
Nopeus –
Kierr *
Nykyisen kierroksen
keskinopeus.
Saap.aika seur
Nopeus –
Maks *
Nykyisen matkan suurin
nopeus.
Arvioitu aika, jolloin saavut
reitin tai harjoituksen
seuraavaan pisteeseen.
Seur. sij.
Nopeus –
Viim. kierr. **
Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskinopeus.
Seuraava reitin tai
harjoituksen piste.
Prosentit maksimisykkeestä.
Nopeus *
Nykyinen nopeus.
SY –
%maks. **
Nousu
yhteensä *
Nykyisen matkan nousu
yhteensä.
SY –
%SY-var. **
Sykereservin prosenttiarvo
(maksimisyke miinus
leposyke).
PN – 30s
kskm. *
Pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
SY – kierr.
(% maks.) **
Kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Poljinnop. –
Keskim. **
Keskimääräinen poljinnopeus
koko nykyisen matkan ajalta.
SY – Kierr. **
Keskimääräinen syke
nykyisellä kierroksella.
Poljinnop. –
Kierros **
Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus
SY-kaav. **
Viivadiagrammi, joka osoittaa
nykyisen sykealueesi (1-5).
Poljinnop. **
Poljinkampien kierrosten
määrä minuutissa.
Syke **
Syke lyönteinä minuutissa.
34
Edge 800 -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Sykealue **
Sykealue (1–5). Oletusalueet
perustuvat käyttäjäprofiiliin,
maksimisykkeeseen ja
leposykkeeseen.
Voima – 3s
keskim. **
Virrantuoton kolmen sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima –
Keskim. Viim.
kierr. **
Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskiteho.
Voima –
Keskim. **
Keskimääräinen virrantuotto
koko nykyisen matkan ajalta.
Voima –
Kierr. **
Keskimääräinen virrantuotto
nykyisellä kierroksella.
Voima – kJ **
Kokonaisvirrantuotto
kilojouleina.
Voima – maks.
Viim. kierr. **
Viimeisimmän kokonaisen
kierroksen suurin saavutettu
voima.
Voima –
maks. **
Nykyisen matkan suurin
virrantuotto.
SY-Kierr
%SYV **
Kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke
miinus leposyke).
Tavoitesyke **
Näyttää harjoituksen aikana
sykkeen määrän, jonka
olet edellä tai jäljessä
tavoitesykkeestä.
Voima –
W/kg **
Voiman määrä mitattuna
watteina/kilogramma.
Voima –
% FTP **
Nykyinen virrantuotto,
yksikkönä % FTP (functional
threshold power).
Voima – 30s
keskim. **
Virrantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Edge 800 -käyttöopas
35
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Voima **
Virrantuotto watteina.
Voima-alue **
Nykyinen virrantuottoalue
(1-7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten
perusteella.
Pyöräprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa kolmea pyöräprofiilia.
Edge laskee matkatiedot tarkasti pyörän
painon, matkamittarin arvon ja pyöräkoon
perusteella.
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Pyöräprofiilit.
2. Valitse pyörä.
3. Valitse Pyörän tiedot.
4. Kirjoita pyöräprofiilin nimi, pyörän
paino ja matkamittarin lukema.
36
5. Jos käytät nopeus- tai
poljinnopeustunnistinta tai
voimatunnistinta, valitse Rengaskoko.
• Valitsemalla Autom. voit
laskea rengaskoon GPS-matkan
perusteella.
• Valitsemalla Mukaut.
voit määrittää pyöräkoon
itse. Rengaskoko- ja
ympärysmittataulukko on sivu 51.
Harjoitusasetukset
Kierrosten merkitseminen sijainnin
mukaan
Auto Lap® -toiminnolla voit merkitä
kierroksen automaattisesti tiettyyn
sijaintiin. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri
osissa (esimerkiksi pitkässä nousussa
tai pikamatkoilla). Matkojen aikana voit
aloittaa uuden kierroksen kaikissa reitin
kierrossijainneissa käyttämällä Sijainnin
mukaan -asetusta.
Edge 800 -käyttöopas
Asetukset
1. Valitse MENU >
>
Pyöräasetuks. > Auto Lap > Auto
Lap -valitsin.
2. Valitse Sij. mukaan.
3. Valitse Kierros:.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain kierr.pain. voit
käynnistää kierroslaskurin aina, kun
painat LAP-painiketta ja aina, kun
ohitat kyseisen paikan uudelleen.
• Valitsemalla Aloit. ja kierr. voit
käynnistää kierroslaskurin GPSsijainnissa, jossa painat STARTpainiketta, ja missä tahansa matkan
sijainnissa, jossa painat LAPpainiketta.
• Valitsemalla Merkki ja kier. voit
käynnistää kierroslaskurin tietyssä,
ennen matkaa merkityssä GPSsijainnissa ja missä tahansa matkan
sijainnissa, jossa painat LAPpainiketta.
Edge 800 -käyttöopas
5. Mukauta tarvittaessa kierrostietokenttiä
(sivu 31).
Kierrosten merkitseminen matkan
mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä
kierroksen automaattisesti tiettyyn
etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri
osissa (esimerkiksi 10 mailin tai 40
kilometrin välein).
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Auto Lap > Auto Lap -valitsin.
2. Valitse Matkan mukaan.
3. Valitse Kierros:.
4. Merkitse arvo.
5. Mukauta tarvittaessa kierrostietokenttiä
(sivu 31).
37
Asetukset
Auto Pause -toiminnon
käyttäminen
Auto Pause® -toiminnolla voit keskeyttää
ajanoton automaattisesti, kun pysähdyt tai
nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matka sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
hidastettava tai pysähdyttävä.
Huomautus: aikaa pysähdyksissä ei
tallenneta historiatietoihin.
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Auto Pause > Auto Pause -tila.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit
keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt.
• Valitsemalla Käytt. nopeus voit
keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun nopeutesi laskee tietyn arvon
alle.
3. Mukauta tarvittaessa valinnaisia
aikatietokenttiä (sivu 31).
38
Voit tarkastella kokonaisaikaa (STARTpainikkeen painamisesta RESETpainikkeen painamiseen) valitsemalla
Aika, Kulunut -tietokentän.
Automaattisen vierityksen
käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa
automaattisesti kaikki harjoitustietosivut,
kun ajanotto on käynnissä.
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Autom. vier. > Autom. vieritysnopeus.
2. Valitse näyttönopeus: Hidas, Normaali
tai Nopea.
Edge 800 -käyttöopas
Asetukset
Alkuilmoituksen muuttaminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti,
kun laite on löytänyt satelliitteja ja on
liikkeessä. Se toimii muistutuksena
käynnistää ajanotto, jotta voit tallentaa
matkatiedot.
1. Valitse MENU > > Pyöräasetuks. >
Alkuilmoitus > Alkuilmoitustila.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kerran.
• Valitsemalla Toista > Toista viive
voit määrittää, miten pitkän ajan
kuluttua muistutus näkyy.
Järjestelmäasetukset
•
•
•
•
GPS-asetukset (sivu 39)
Näyttöasetukset (sivu 40)
Kartta-asetukset (katso kohta
Navigoiminen sivu 30)
Reittiasetukset (katso kohta
Navigoiminen sivu 27)
Edge 800 -käyttöopas
•
•
•
•
•
Tiedontallennuksen asetukset (katso
Historia sivu 22)
Mittayksikköasetukset (sivu 41)
Järjestelmän asetukset (sivu 41)
Kokoonpanoasetukset (sivu 41)
Vaaka-asetukset (sivu 42)
GPS-asetukset
Sisäharjoittelu
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
GPS > GPS-tila.
2. Valitse Ei käytössä.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja
matkatiedot eivät ole käytettävissä,
ellei käytössä ole valinnainen tunnistin,
joka lähettää nopeus- ja matkatietoja
Edgeen (kuten GSC 10). Kun käynnistät
Edgen seuraavan kerran, se hakee taas
satelliittisignaaleja.
39
Asetukset
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä
sijainnistasi, voit kalibroida korkeusmittarin
manuaalisesti laitteeseen.
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
GPS > Aseta korkeus.
2. Kirjoita korkeus ja valitse
.
Sijainnin merkitseminen
1. Valitse MENU > >Järjestelmä >
GPS > Merkitse sijainti.
2. Tallenna nykyinen sijainti valitsemalla
Tallenna tai Tallenna ja muokkaa.
Satelliittisivu
Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Näyttöasetukset
Valitse MENU > > Järjestelmä >
Näyttö.
•
•
•
•
Taustavalon aikakatkaisu—katso
sivu 47.
Tausta—asettaa kuvan taustalle
(taustakuva).
Kuvan siepp.—voit tehdä kuvaotoksia
laitteen näytöstä.
Näytön kalibrointi—katso sivu 53.
Satelliittisivulla näkyvät kulloisetkin GPSsatelliittitiedot.
Valitse MENU > > Järjestelmä >
GPS > Näytä satelliitit.
Satelliittisivun yläreunassa näkyy
GPS-tarkkuus. Vihreät palkit osoittavat
kunkin vastaanotetun satelliittisignaalin
voimakkuuden (kunkin satelliitin numero
näkyy vastaavan palkin alapuolella).
40
Edge 800 -käyttöopas
Asetukset
Mittayksikköasetusten
mukauttaminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden,
korkeuden, lämpötilan, painon ja
sijaintimuodon mittayksiköitä.
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Yksiköt.
2. Valitse asetus.
3. Valitse yksikkö asetusta varten.
Järjestelmän asetukset
Valitse MENU > > Järjestelmä >
Järjestelmän asetukset.
•
•
•
•
Kieli—voit määrittää laitteen kielen.
Äänet—voit määrittää äänet.
Aikamuoto—voit valita 12 ja 24 tunnin
kellon välillä.
Autom. virrankatkaisu—katso
sivu 47.
Edge 800 -käyttöopas
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit
satelliitteja, laite havaitsee aikavyöhykkeen
ja kellonajan automaattisesti.
Kokoonpanoasetusten
muuttaminen
Voit muuttaa kaikkia asetuksia, jotka
määritit alkumäärityksen aikana.
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Alkumääritys > Käytössä.
2. Sammuta laite.
3. Käynnistä laite.
4. Seuraa näytön ohjeita.
41
Asetukset
Vaa'an käyttäminen
Jos käytössä on ANT+-yhteensopiva vaaka,
Edge voi lukea tietoja siitä.
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Vaaka.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka
löytyy.
2. Seiso vaa'alla, kun laite kehottaa siihen.
Huomautus: jos käytät
kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki
kehonkoostumusparametrit voidaan
lukea ja tallentaa.
3. Astu pois vaa'alta, kun laite kehottaa.
VIHJE: Jos tapahtuu virhe, astu
pois vaa'alta. Astu takaisin, kun laite
kehottaa.
42
Käyttäjäprofiiliasetukset
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
sukupuoli, ikä, paino, pituus,
aktiivisuusluokka ja aktiivikuntoilija. Laite
laskee tarkat matkatiedot antamiesi tietojen
perusteella.
Valitse MENU >
> Käyttäjäprofiili.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä,
joka on harjoitellut säännöllisesti useiden
vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja
jonka leposyke on enintään 60 lyöntiä
minuutissa. Aktiivikuntoilija-asetus
vaikuttaa tiettyihin vaakalaskuihin.
Tietoja kaloreista
Firstbeat Technologies Ltd. tarjoaa
kalorinkulutukseen käytetyn sykeanalyysitekniikan. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeattechnologies.com.
Edge 800 -käyttöopas
Liite
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään.
•
•
Mene osoitteeseen
http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Tietoja Edgestä
Voit näyttää tärkeitä ohjelmistotietoja ja
laitteen tunnuksen valitsemalla MENU >
> Tietoja Edgestä.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Valitse vaihtoehto:
• Käytä WebUpdater-ohjelmaa. Mene
osoitteeseen www.garmin.com
/products/webupdater.
• Käytä Garmin Connect -ohjelmaa.
Mene osoitteeseen
www.garminconnect.com.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Edge 800 -käyttöopas
Yhdysvallat:www.garmin.com/support,
tai ota yhteyttä Garmin USA:han
puhelimitse: (913) 397,8200 tai (800)
800,1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Vastaavasti voit
43
Liite
soittaa numeroon +44 (0) 870,8501241
(Garmin Europe Ltd.).
Valinnaisten lisävarusteiden
ostaminen
Osoitteessa http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjältä saat lisätietoja
valinnaisista lisävarusteista ja
varaosista.
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Laitteen puhdistaminen
1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella
kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Näytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö
varovasti.
Sykevyön huoltaminen
ilmoitus
Irrota moduuli, ennen kuin puhdistat
hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat
heikentää sykemittarin kykyä ilmoittaa
tiedot tarkasti.
•
•
•
44
Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet
osoitteesta www.garmin.com/HRMcare.
Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
Pese hihna seitsemän käyttökerran
Edge 800 -käyttöopas
Liite
välein. Puhdistustapa määräytyy
hihnaan painettujen symbolien mukaan.
Konepesu
Käsinpesu
•
•
Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
Voit pidentää sykevyön käyttöikää
irrottamalla moduulin, kun et käytä sitä.
Edge 800 -käyttöopas
Tekniset tiedot
ilmoitus
Edge on vedenpitävä IEC-standardin
60529 IPX7 mukaan. Se kestää upottamista
1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta.
Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmavassa
paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen
kuin käytät sitä tai lataat sen.
Edgen tekniset tiedot
Akun tyyppi
1100 mAh:n ladattava
sisäinen litiumioniakku
Akun käyttöikä
15 tuntia, tavallinen käyttö
Valinnainen
ulkoinen laturi
(lisävaruste)
20 tuntia, tavallinen käyttö
45
Liite
Edgen tekniset tiedot
Sykevyön tekniset tiedot
Käyttölämpötila
-20–60 °C (-4–140 °F)
Vedenkestävyys
Latauslämpötila
0–45 °C (32–113 °F)
Edgen pidikkeen
hihnat
(O-renkaat)
Kaksi kokoa:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tuumaa
AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tuumaa
AS568-131
Huomautus: Käytä
vain EPDM (Ethylene
Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja.
Mene osoitteeseen
http://buy.garmin.com
tai ota yhteys Garminjälleenmyyjään.
30 m (98,4 jalkaa)
Tämä laite ei siirrä
syketietoja GPS-laitteeseen
uinnin aikana.
Paristo
Käyttäjän vaihdettavissa
oleva CR2032, 3 volttia
(sivu 48)
Akun käyttöikä
Noin 4,5 vuotta (1 tunti
päivässä)
Käyttölämpötila
-5–50 °C
(23–122 °F)
Huomautus: käytä
kylmissä olosuhteissa
asianmukaisia vaatteita,
jotta sykevyö pysyy
ruumiinlämpöisenä.
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
46
Edge 800 -käyttöopas
Liite
GSC 10:n tekniset tiedot
Vedenkestävyys
IPX7
Paristo
Käyttäjän vaihdettavissa
oleva CR2032, 3 volttia
(sivu 48)
Akun käyttöikä
Noin 1,4 vuotta (1 tunti
päivässä)
Käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
Tietoja akusta
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue
lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Edge 800 -käyttöopas
Akunkeston maksimoiminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi.
Taustavalon kirkkauden vähentäminen
1. Avaa tilasivu painamalla
2. Säädä kirkkautta.
.
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Näyttö > Taustavalon aikakatkaisu.
2. Valitse pieni arvo taustavalon
aikakatkaisuun.
Automaattisen virrankatkaisun
ottaminen käyttöön
Tämä toiminto katkaisee Edgestä virran
automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty
15 minuuttiin.
1. Valitse MENU > > Järjestelmä >
Järjestelmän asetukset > Autom.
virrankatkaisu.
2. Valitse Käytössä.
47
Liite
Edgen lataaminen
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
1. Liitä laturi pistorasiaan.
2. Avaa suojus ➊ mini-USBliitännästä ➋.
3. Liitä laturin pieni liitin mini-USBliitäntään.
Lisätietoja laitteen liittämisestä
tietokoneeseen USB-kaapelilla on
sivu 21.
4. Lataa laitteen akku täyteen.
Täyteen ladattua akkua voi käyttää enintään
15 tunnin ajan, ennen kuin se on ladattava
uudelleen.
Sykevyön ja GSC 10:n
paristot
 varoitus
Älä irrota ‑paristoja terävällä esineellä.
➊
➋
48
 varoitus
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä
paikallisesta jätehuollosta. Perkloraattimateriaali – saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Edge 800 -käyttöopas
Liite
Sykevyön pariston vaihtaminen
1. Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin
taustapuolella olevat neljä ruuvia.
2. Irrota kansi ja paristo.
GSC 10:n pariston vaihtaminen
1. Etsi pyöreä paristolokeron kansi ➊
GSC 10:n sivusta.
➊
➋
3. Odota 30 sekuntia.
4. Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli
ylöspäin.
Huomautus: älä vahingoita tai
hukkaa O-rengastiivistettä.
5. Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee
pariliitos sen ja laitteen välille uudelleen
(sivu 13).
Edge 800 -käyttöopas
2. Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon
avulla vastapäivään (nuoli osoittaa
avauskohtaa).
3. Irrota kansi ja paristo ➋.
4. Odota 30 sekuntia.
49
Liite
5. Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli
ylöspäin.
Huomautus: älä vahingoita tai
kadota kannen o-renkaan tiivistettä.
6. Käännä kantta vastapäivään takaisin
kiinni kolikon avulla (nuoli osoittaa
lukituskohtaa).
Kun olet vaihtanut GSC 10:n pariston, tee
pariliitos sen ja laitteen välille uudelleen
(sivu 15).
50
Edge 800 -käyttöopas
Liite
Renkaan koko ja
ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan
molemmille puolille. Lisätietoja
pyöräprofiilin muuttamisesta on sivu 36.
Pyöräkoko
L (mm)
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
Pyöräkoko
L (mm)
24 × 2,125
1965
12 × 1,75
935
26 × 7/8
1920
14 × 1,5
1020
26 × 1(59)
1913
14 × 1,75
1055
26 × 1(65)
1952
16 × 1,5
1185
26 × 1,25
1953
16 × 1,75
1195
26 × 1-1/8
1970
18 × 1,5
1340
26 × 1-3/8
2068
18 × 1,75
1350
26 × 1-1/2
2100
20 × 1,75
1515
26 × 1,40
2005
20 × 1-3/8
1615
26 × 1,50
2010
22 × 1-3/8
1770
26 × 1,75
2023
22 × 1-1/2
1785
26 × 1,95
2050
24 × 1
1753
26 × 2,00
2055
24 × 3/4 Tubular
1785
26 × 2,10
2068
Edge 800 -käyttöopas
51
Liite
Pyöräkoko
L (mm)
Pyöräkoko
L (mm)
26 × 2,125
2070
700C Tubular
2130
26 × 2,35
2083
700 × 35C
2168
26 × 3,00
2170
700 × 38C
2180
27 × 1
2145
700 × 40C
2200
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
52
Edge 800 -käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Minun on kalibroitava
kosketusnäyttö.
Painikkeet eivät vastaa.
Miten nollaan Edgen?
Ratkaisu
1. Sammuta laite.
2. Pidä RESET-painiketta painettuna, kun käynnistät laitteen.
> Järjestelmä > Näyttö > Näytön
VIHJE: voit valita myös MENU >
kalibrointi.
Paina
painiketta 10 sekuntia.
Huomautus: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Haluan poistaa kaikki
käyttäjätiedot Edgestä.
Huomautus: tämä poistaa kaikki käyttäjän‑ antamat tiedot, muttei
historiatietoja.
1. Sammuta laite.
2. Kosketa sormella kosketusnäytön vasenta ylänurkkaa.
3. Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja kytke virta laitteeseen.
4. Valitse Kyllä.
Miten palautan laitteeseen
tehdasasetukset?
> Järjestelmä > Alkumääritys > Palauta
Valitse MENU >
tehdasasetukset > Kyllä.
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
1.
Akun virta ei kestä pitkään.
Vähennä taustan kirkkautta ja lyhennä aikakatkaisua (sivu 47).
Mistä tiedän, että Edge on
USB-massamuistitilassa?
Windows-tietokoneissa näkyy uusi siirrettävä levyasema Omassa
tietokoneessa ja Mac-tietokoneissa näkyy uusi taltio.
Edge 800 -käyttöopas
2.
3.
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä.
Käynnistä laite.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
53
Liite
Ongelma
Edge on liitetty
tietokoneeseen, mutta se ei
siirry massamuistitilaan.
Ratkaisu
Lataamasi tiedosto on ehkä vioittunut.
1. Irrota Edge tietokoneesta.
2. Sammuta Edge.
3. Paina RESET-painiketta pitkään samalla, kun liität Edgen
tietokoneeseen.
Paina RESET-painiketta 10 sekuntia tai kunnes Edge siirtyy
massamuistitilaan.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään Garmin-asemien tunnuskirjaimia. Katso
lisätietoja asemakirjainten määrittämisestä käyttöjärjestelmän ohjeesta.
Harjoituksen, reitin tai jäljen Edgeen voi ladata .tcx-, .gpx-, ja .crs-tiedostoja. Kun valitset harjoituksen
tiedostonimi muutettiin.
mistä tahansa syystä, tiedosto muunnetaan .fit-harjoitustiedostoksi.
En löydä laitteeseen
siirrettyä reittipistettä.
Reittipisteet muunnetaan ja lisätään .fit-sijaintitiedostoon. Valitse MENU >
Minne? > Sijainnit.
Osa tiedoista puuttuu
Edgen historiasta.
Kun Edgen muisti on täynnä, Edge ei enää tallenna tietoja. Voit välttää
tietojen menettämisen siirtämällä tietoja tietokoneeseen säännöllisesti.
Pidikkeen hihnat on
vaihdettava.
Mene osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garminjälleenmyyjään. Osta vain EPDM:stä valmistettuja hihnoja.
54
Edge 800 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
Symbols
-painikkeet 2
A
äänet 41
aika
hälytykset 4
kulunut kokonaisaika 38
tietokentät 31
vyöhykkeet ja muodot 41
aika liikkumatta 38
ajastin 20
akku
Edge 47–48
GSC 10 48–49
ladataan 1
sykevyö 48–49
aktiivikuntoilija 42
alkuilmoitus 39
alkumääritys 41
Edge 800 -käyttöopas
alueet
aika 41
syke 13–15
voima 17
älykäs tallennus 22
ANT+-tunnistimet 12–19
pariliitos 13
tekniset tiedot 46
vianmääritys 18
ANT+-tunnistinten pariliitos 12
asetukset 31
Auto Lap 36, 37
Automaattinen vieritys 38
autom. virrankatkaisu 47
Auto Pause 38
E
Edgen lataaminen 1, 48
etäisyys
hälytykset 4
tietokentät 33
G
Garmin Connect 20
Garminin tuotetuki 43
GPS
satelliittisivu 40
tarkkuus 32
GSC 10 16, 18, 47
H
hälytykset 4
harjoittelu
asetukset 36
sisätiloissa 39
harjoittelu Edgen avulla 4
harjoitukset 5–8
lataaminen 23
poistaminen 8
hihnat 46, 54
historia 20, 54
poistaminen 21
tarkasteleminen 20
historian tallentaminen 4
55
Hakemisto
K
kalori
hälytykset 4
kulutus 42
tietokentät 32
kaltevuus 32
kartat 28
kartta-asetukset 30–31
käyttäjäprofiili 42
käyttäjätietojen poistaminen 53
kieli 41
kohdepisteet 29
kokoonpanoasetukset 41
koordinaatit 26
korkeus
sijainti 27
tietokentät 33, 34
kosketusnäytön lukitseminen 3
kosketusnäyttö 2–3
kalibrointi 53
puhdistaminen 44
56
L
laitteen puhdistaminen 44
laitteen rekisteröiminen 1, 43
laitteen säilyttäminen 44
laitteen tunnus 43
lämpötilan tietokenttä 33
lisävarusteet 12, 44
litiumioniakku 1, 45
M
matkamittari 33
microSD-korttipaikka 22
mittayksiköt 41
muistikortti 22
mukautetut tietokentät 31–34
muokkaaminen
reittiominaisuudet 10
N
navigoiminen poissa tieltä 27
navigointitoiminnot 25–27
nopeus- ja
poljinnopeustunnistin 47
O
ohjelmisto
päivitykset 43
ohjelmiston lataaminen
ohjelmiston päivittäminen 43
O-renkaat (hihnat) 46
osoitteet 28
P
palaa alkuun 26
poissa tieltä -asetukset 27
poistaminen
harjoitukset 8
historia 21
reitit 11
sijainnit 27
tiedostot 24
poljinnopeus
hälytykset 5
harjoittelu 16
Edge 800 -käyttöopas
Hakemisto
tietokentät 34
profiilit
käyttäjä 42
pyöräily 36
pyöräkoot 36, 51
pyöräprofiilit
siirtyminen 3
pystynopeus 34
R
reitit 9–11, 24
lataaminen 23
muokkaaminen 10
nopeus 11
poistaminen 11
reittiasetukset 27
rengaskoko 36, 51
S
satelliittisignaalien
etsiminen 40, 53
Edge 800 -käyttöopas
satelliittisignaalit 40, 53
sijainnin merkitseminen 25
sijainnit
etsiminen 28
merkitseminen 25
muokkaaminen 27
poistaminen 27
projisoiminen 27
tallentaminen 25
vasta löydetyt 26
suojus 23
syke
alueet 13–15
hälytykset 5
tietokentät 34–35
sykevyö 13
puhdistaminen 44
T
taustavalo 3, 40, 47
tekniset tiedot 45
tiedontallennus 22
tiedostojen lataaminen 23
tiedostot
lataaminen 23
poistaminen 24
tietojen lataaminen 23
tietojen siirtäminen 23
tietojen tallentaminen 4
tietokentät 3, 31–34
tuotetuki 43
tuotteen rekisteröiminen 43
turvallisuustiedot 1
U
USB 23, 53
V
vaaka 42
varaosat 44
vianmääritys 18, 53
viimeksi löydetyt paikat 26
57
Hakemisto
Virtual Partner 8, 11
voima
alueet 17
hälytykset 5
metriä 16
tiedontallennus 22
tietokentät 36–37
voimamittarin
kalibroiminen 16
58
Edge 800 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010–2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
Joulukuu 2012
Osanumero 190-01267-37 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising