Garmin | Edge® 510 | User guide | Garmin Edge® 510 Käyttöopas

Garmin Edge® 510 Käyttöopas
Edge 510
®
Käyttöopas
Elokuu 2016
190-01531-37_0C
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™, Garmin Connect™, Garmin Index™, GSC™, Varia™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana
Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. New Leaf on Angeion Corporationin
rekisteröity tavaramerkki. Di2™ on Shimano Inc:n tavaramerkki. Shimano on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n
tavaramerkkejä. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. Windows on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Painikkeet .............................................................................. 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Harjoittelu........................................................................ 3
Lähteminen matkaan .................................................................. 3
Hälytykset ................................................................................... 3
Aluehälytysten asettaminen ................................................... 3
Toistuvan hälytyksen asettaminen ......................................... 3
Harjoitukset ................................................................................. 3
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 3
Harjoituksen luominen ........................................................... 3
Harjoitusvaiheiden toistaminen .............................................. 3
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Harjoituksen lopettaminen ..................................................... 4
Harjoituksen muokkaaminen .................................................. 4
Harjoituksen poistaminen ....................................................... 4
Tietoja harjoituskalenterista ........................................................ 4
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ............................................................................ 4
Käyttäminen: Virtual Partner® .................................................... 4
Reitit ............................................................................................ 4
Reitin luominen laitteellasi ..................................................... 4
Reitin hakeminen verkosta ..................................................... 4
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ........................................ 5
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 5
Reitin nopeuden muuttaminen ............................................... 5
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 5
Reitin poistaminen ................................................................. 5
Osuudet ...................................................................................... 5
Strava™ osuudet ................................................................... 5
Osuuden lataaminen verkosta ............................................... 5
Osuuksien käyttöönotto ......................................................... 5
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 5
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 5
Osuuden asetukset ................................................................ 5
Osuuden poistaminen ............................................................ 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Omien ennätysten palauttaminen .......................................... 6
Harjoitusalueet ............................................................................ 6
Nopeusalueiden asettaminen ................................................ 6
ANT+ anturit.................................................................... 6
Sykevyön asettaminen paikalleen .............................................. 6
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 6
Tietoja sykealueista ............................................................... 6
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 6
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 7
Nopeusanturin asentaminen ....................................................... 7
Poljinanturin asentaminen .......................................................... 7
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ......................................... 7
GSC™ 10 -laitteen asentaminen ................................................ 7
Tietoja GSC 10:stä ................................................................. 8
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot ....................... 8
Harjoittelu voimamittarien avulla ................................................. 8
Voima-alueiden määrittäminen .............................................. 8
Voimamittarin kalibroiminen ................................................... 8
Voima polkimissa ................................................................... 8
Sisällysluettelo
Shimano® Di2™ vaihteiden käyttäminen ................................... 8
Tilannetietoisuus ......................................................................... 8
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 8
Pariliitoksen muodostaminen sykevyön kanssa ......................... 9
Vaa'an käyttäminen .................................................................... 9
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot ............................................ 9
Historia............................................................................ 9
Matkan tarkasteleminen .............................................................. 9
Kaikkien tietojen näyttäminen ................................................ 9
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ....................... 9
Garmin Connect ..................................................................... 9
Bluetooth® yhteysominaisuudet ............................................ 9
Matkan lähettäminen älypuhelimeen ................................... 10
Historiatietojen poistaminen ...................................................... 10
Tiedon tallennus ....................................................................... 10
Tietojen hallinta .........................................................................10
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 10
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 10
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 10
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 10
Laitteen mukauttaminen.............................................. 10
Profiilit ....................................................................................... 10
Pyöräprofiilin päivittäminen .................................................. 11
Toimintoprofiilin päivittäminen .............................................. 11
Käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................................. 11
Tietoja aktiivikuntoilijoista ..................................................... 11
Bluetooth asetukset .................................................................. 11
Tietoja harjoitteluasetuksista .................................................... 11
Tietosivujen mukauttaminen ................................................ 11
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 11
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan ........................ 11
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan .......................... 12
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 12
Alkuilmoituksen muuttaminen .............................................. 12
Järjestelmäasetukset ................................................................ 12
GPS-asetukset ..................................................................... 12
Näyttöasetukset ................................................................... 12
Tiedontallennusasetukset .................................................... 12
Mittayksiköiden määrittäminen ............................................. 12
Kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................... 13
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 13
Laitteen merkkiäänten määrittäminen .................................. 13
Aikavyöhykkeet .................................................................... 13
Laitteen tiedot............................................................... 13
Tekniset tiedot .......................................................................... 13
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 13
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 13
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 13
GSC 10 - tekniset tiedot ....................................................... 13
Laitteen huoltaminen ................................................................ 13
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 13
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 13
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 13
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 14
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ..................... 14
GSC 10 -tunnistimen pariston vaihtaminen ......................... 14
Vianmääritys ................................................................. 14
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 14
Käyttäjätietojen poistaminen ..................................................... 14
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 14
Taustavalon kirkkauden vähentäminen ............................... 14
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen ............................... 15
Automaattisen virrankatkaisun käyttäminen ........................ 15
Kosketusnäytön kalibroiminen .................................................. 15
Kosketusnäytön lukitseminen ................................................... 15
i
Kosketusnäytön avaaminen ................................................. 15
Lisätietojen saaminen ............................................................... 15
Lämpötilalukemat ...................................................................... 15
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 15
Ohjelmiston päivittäminen ......................................................... 15
Liite................................................................................ 15
Laitteen rekisteröiminen ............................................................ 15
Tietokentät ................................................................................ 15
Sykealuelaskenta ...................................................................... 17
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 17
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 17
Hakemisto ..................................................................... 19
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Asenna laite vakiotelineeseen (Vakiotelineen asentaminen,
sivu 1) tai etukiinnitykseen (Etukiinnityksen asentaminen,
sivu 1).
2 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 2).
3 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 2).
4 Lähde matkaan (Lähteminen matkaan, sivu 3).
5 Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1).
6 Rekisteröi laite (Laitteen rekisteröiminen, sivu 15).
7 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 9).
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle 0 °C tai yli
45 °C (32 - 113 °F).
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan tai tietokoneen USBporttiin.
4 Liitä muuntaja pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
Lataa
laitteen akku täyteen.
5
Täyteen ladattua akkua voi käyttää enintään 15 tunnin ajan,
ennen kuin se on ladattava uudelleen.
3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana  olevat ruuvit, kiertämällä liitintä à ja
4
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Johdanto
5
6
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Ä.
®
7
1
8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
•
•
•
•
•
•
•
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit käyttää asetuksia ja
hakuominaisuuksia matkan aikana.
Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
Vieritä valitsemalla ja .
Tarkastele yhteyssivua valitsemalla
.
Poista kohde valitsemalla .
Yhteyssivun näyttäminen
Yhteyssivulla näkyy satelliittisignaalien, ANT+-tunnistimien ja
älypuhelimesi tila.
Valitse aloitusnäytössä sivun yläosassa oleva tilarivi.
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmä ja profiilit.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos laitteen mukana on toimitettu ANT+ antureita (kuten
sykemittari tai nopeus- taikka poljinanturi), voit aktivoida ne
määrityksen yhteydessä.
Lisätietoja ANT+ antureista on kohdassa ANT+ anturit,
sivu 6.
®
Painikkeet
Yhteyssivu avautuu. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite
tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla tarvittavan
kuvakkeen.
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa koskettamalla
näyttöä.
• Valitsemalla voit säätää taustavalon kirkkautta ja
aikakatkaisua.
À
Ota taustavalo käyttöön tai poista se käytöstä.
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta
pitkään.
Á
Painamalla painiketta voit merkitä uuden kierroksen.
Â
Voit käynnistää tai pysäyttää ajastimen valitsemalla.
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
Valitsemalla voit vaihtaa pyöräprofiilin.
MATKA
Valitsemalla voit lähteä matkaan.
Tie
Valitsemalla voit vaihtaa toimintoprofiilin.
Valitsemalla voi hallita historiaa, reittejä ja harjoituksia.
Valitsemalla voit avata määritysvalikon.
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
2
Satelliittisignaalien etsiminen
Hae satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPS-jäljitys- ja
‑navigointiominaisuuksia.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Valitse aloitusnäytössä MATKA.
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Johdanto
VIHJE: lähde liikkeelle vasta, kun ajanottosivu avautuu
(Lähteminen matkaan, sivu 3).
Harjoittelu
Lähteminen matkaan
Nopeuden ja matkan tallentaminen edellyttää satelliittisignaalien
etsimistä (Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 2) tai laitteen
pariliittämistä valinnaiseen ANT+ tunnistimeen.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
1 Valitse aloitusnäytössä MATKA.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
5 Ota hälytys käyttöön.
6 Määritä arvo.
7 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki, jos äänet ovat
käytössä (Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 13).
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia käyttämällä Garmin Connect
-sivustoa ja siirtämällä ne laitteeseesi. Voit myös luoda ja
tallentaa harjoituksia suoraan laitteessa.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect -sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
4 Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä näyttöä.
5 Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
6 Lopeta ajanotto valitsemalla
7 Valitse Tallenna.
.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, syke-,
poljinnopeus- ja voimatavoitteeseen. Hälytysasetukset
tallennetaan toimintoprofiilisi kanssa.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit myös käyttää
aluehälytykseen harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 6).
1 Valitse > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Syke, Poljinnop. tai Voima.
5 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
6 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
7 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 13).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys ilmaisee aina, kun laite tallentaa tietyn arvon tai
arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina 30
minuutin välein.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse toimintoprofiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Aika, Pituus tai Kalori.
Harjoittelu
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
tili Garmin Connect (Garmin Connect, sivu 9).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/workouts.
3 Luo uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse > Reitit.
7 Valitse harjoitus.
8 Valitse Tee harjoitus.
Harjoituksen luominen
1 Valitse aloitusnäytössä
> Reitit > .
Näyttöön tulee uusi harjoitus. Ensimmäinen vaihe on
oletusarvoisesti auki, ja sitä voi käyttää lämmittelyvaiheena.
2 Valitse Nimi ja lisää harjoituksen nimi.
3 Valitse Lisää uusi vaihe.
4 Valitse vaihe ja valitse Muokkaa vaihetta.
5 Valitse Kesto ja määritä, miten vaihe mitataan.
Valitsemalla esimerkiksi Pituus voit lopettaa vaiheen tietyn
matkan jälkeen.
Jos valitset Avoin, voit lopettaa vaiheen koska tahansa
valitsemalla
.
6 Kirjoita tarvittaessa arvo Kesto-kenttään.
7 Valitse Tavoite ja valitse vaiheen tavoite.
Valitsemalla esimerkiksi Syke voit pyrkiä pitämään sykkeen
tasaisena tämän vaiheen aikana.
8 Tarvittaessa voit valita tavoitealueen tai määrittää
mukautetun alueen.
Voit valita esimerkiksi sykealueen. Aina kun ylität tai alitat
määritetyn sykkeen, laite antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
9 Valitse tarvittaessa Lepokierros-kentässä.
Lepokierroksen aikana ajanotto jatkuu ja tietoja tallennetaan.
10 Tallenna vaihe valitsemalla .
11 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoitusvaiheiden toistaminen
Luo harjoitus, joka sisältää vähintään yhden harjoitusvaiheen,
jotta voit toistaa harjoitusvaiheita.
1 Valitse Lisää uusi vaihe.
2 Valitse Kesto.
3
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Toisto voit toistaa vaiheen kerran tai useita
kertoja. Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin pituisen
vaiheen kymmenen kertaa.
• Valitsemalla Toista kunnes voit toistaa vaihetta tietyn
ajan. Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin vaihetta 60
minuuttia tai kunnes sykkeesi on 160 lyöntiä minuutissa.
4 Valitse Palaa vaiheeseen ja valitse toistettava vaihe.
5 Tallenna vaihe valitsemalla .
Käyttäminen: Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi.
1 Lähde matkaan.
2 Katso kumpi johtaa selaamalla Virtual Partner -sivulle.
Harjoituksen aloittaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Reitit.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Tee harjoitus.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun olet lopettamassa
harjoituksen vaihetta. Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy,
miten paljon aikaa on jäljellä seuraavan vaiheen alkuun.
Harjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa harjoitusvaiheen milloin tahansa painamalla
painiketta.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa painamalla painiketta.
• Voit pysäyttää harjoituksen milloin tahansa valitsemalla
>
> Reitit > Lopeta harjoitus.
Harjoituksen muokkaaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Reitit.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse .
4 Valitse vaihe ja valitse Muokkaa vaihetta.
5 Muuta vaiheen ominaisuuksia ja valitse .
6 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoituksen poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Reitit.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse > > .
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 9).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
4
3 Käytä tarvittaessa
- ja -painikkeita Virtual Partnernopeuden mukauttamiseen matkan aikana.
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partnerin kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
Reitin luominen laitteellasi
Ennen kuin reittejä voi luoda, laitteessa täytyy olla GPS-tietoja
sisältävä tallennettu toiminto.
> Luo uusi.
1 Valitse > Harjoitukset >
2 Valitse suoritus, jonka pohjalta luot reitin.
3 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
Reitti tulee näkyviin luetteloon.
4 Valitse reitti ja tarkista sen tiedot.
5 Jos haluat muokata reitin tietoja, valitse Asetukset.
Voit esimerkiksi muuttaa reitin nimeä tai ottaa käyttöön
Virtual Partner toiminnon.
6 Valitse > MATKA.
Reitin hakeminen verkosta
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan tili
Garmin Connect (Garmin Connect, sivu 9).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse > Harjoitukset.
7 Valitse reitti.
8 Valitse MATKA.
Harjoittelu
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
Osuuden lataaminen verkosta
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet valmis
aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä, näyttöön tulee
ilmoitus.
HUOMAUTUS: kun valitset , Virtual Partner aloittaa
harjoituksen heti. Se ei odota, että lopetat lämmittelyn.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos poistut reitiltä, laite näyttää ilmoituksen.
Osuuden lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 9).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, suosikkiosuutesi
siirretään automaattisesti laitteeseesi, kun se on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen tai tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi osuus tai valitse valmis osuus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse > Osuudet.
Osuus tulee näkyviin luetteloon.
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse aloitusnäytössä > Harjoitukset.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset > Karttanäyttö.
4 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla Näytä aina >
Käytössä.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin nopeuden muuttaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Harjoitukset.
2 Valitse reitti.
3 Valitse MATKA.
4 Vieritä Virtual Partner -sivulle.
5 - ja -painikkeilla voit säätää reitin loppuun suorittamiseen
kuluvan ajan prosenttiosuutta.
Voit esimerkiksi parantaa harjoitusaikaa 20 prosentilla
määrittämällä harjoituksen nopeudeksi 120 %. Kilpailet
Virtual Partner -toimintoa vastaan tavoitteena tehdä
30 minuutin reitti 24 minuutissa.
Reitin pysäyttäminen
1 Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä.
2 Valitse > Harjoitukset > Lopeta reitti.
Reitin poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
> Harjoitukset.
Osuudet
Voit lähettää osuuksia Garmin Connect tililtäsi laitteeseesi. Kun
osuus on tallennettu laitteeseen, voit ajaa osuuden kilpaa ja
yrittää päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi, kaikki
reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Edge laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Harjoittelu
Osuuksien käyttöönotto
Voit ottaa käyttöön Virtual Partner kilpa-ajon ja lähestyvien
osuuksien ilmoitukset.
1 Valitse > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Käytössä.
HUOMAUTUS: lähestyvien osuuksien ilmoitukset näytetään
vain niille osuuksille, jotka on otettu käyttöön.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
3 Jos haluat seurata etenemistäsi, vieritä Virtual Partner
näyttöön.
4 Jos haluat muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana, valitse tai .
Voit ajaa kilpaa ryhmän johtajaa, haastajaa tai muita
pyöräilijöitä vastaan (mahdollisuuksien mukaan).
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
• Jos haluat tarkastella osuuden johtajan, ryhmän johtajan,
haastajan tai muiden pyöräilijöiden matka-aikoja tai
keskinopeuksia tai omaa ennätystäsi ja keskinopeuttasi,
valitse Sijoitustaulukko.
VIHJE: voit vaihtaa tavoitteesi osuudelle valitsemalla
jonkin sijoitustaulukon kohdan.
Osuuden asetukset
Valitse
> Osuudet > .
Hae: mahdollistaa tallennettujen osuuksien haun nimen
perusteella.
Ota kaikki käyttöön: ottaa kaikki laitteeseen ladatut osuudet
käyttöön.
5
Poista kaikki käytöstä: poistaa kaikki laitteeseen ladatut
osuudet käytöstä.
Muokkaa useita: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä useita
laitteeseen ladattuja osuuksia.
Osuuden poistaminen
1 Valitse > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse > .
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
Omat ennätykset
Kun saat matkan päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit matkan aikana. Omiin ennätyksiin
kuuluvat nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja korkein
nousu matkan aikana.
Omien ennätysten palauttaminen
Voit palauttaa oman ennätyksen aiemmin tallennetuksi
ennätykseksi.
1 Valitse aloitusnäytössä > Omat ennätykset.
2 Valitse .
3 Valitse ennätys ja valitse .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja toimintoja.
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 6)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 8)
• Nopeusalueet (Nopeusalueiden asettaminen, sivu 6)
Nopeusalueiden asettaminen
Laitteessasi on useita nopeusalueita erittäin hitaasta
maksiminopeuteesi. Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä
välttämättä vastaa ominaisuuksiasi. Voit mukauttaa alueita
laitteessasi tai Garmin Connect -sivustossa.
1 Valitse aloitusnäytössä > Harjoitusalueet > Nopeus.
2 Valitse alue.
Voit lisätä alueelle mukautetun nimen.
3 Anna minimi- ja maksiminopeuden arvot.
4 Toista vaiheet 2-3 jokaisen alueen kohdalla.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
6
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 7).
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit manuaalisesti mukauttaa sykealueet omiin
tavoitteisiisi (Kuntoilutavoitteet, sivu 6). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, määritä maksimi-, minimi- ja
leposykkeesi sekä sykealueet.
1 Valitse aloitusnäytössä > Harjoitusalueet > Syke.
2 Anna maksimi-, minimi- ja leposykearvosi.
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti, mutta voit silti
muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata
leposykkeen prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 17osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
ANT+ anturit
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 13).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
2 Vedä hihna À renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun Á.
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen À
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat Á poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin Â.
ANT+ anturit
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
GSC™ 10 -laitteen asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole GSC 10 laitetta, voit ohittaa
tämän kohdan.
Magneetit on kohdistettava vastaaviin merkkiviivoihin, jotta Edge
voi vastaanottaa tietoja.
1 Aseta GSC 10 takahaarukkaan (vastakkaiselle puolelle kuin
voimansiirto).
2 Aseta tarvittaessa litteä kumityyny À tai kolmion muotoinen
kumityyny GSC10 -tunnistimen ja takahaarukan väliin tueksi.
3 Kiinnitä GSC 10 löysästi kahdella nippusiteellä Á.
4 Liitä poljinmagneetti  poljinkampeen liimakiinnityksellä ja
nippusiteellä Ã.
Poljinmagneetin on oltava enintään 5 mm:n päässä GSC 10 tunnistimesta. Poljinmagneetin merkkiviivan Ä on oltava
samassa kohdassa kuin GSC 10 -tunnistimen merkkiviiva Å.
7
5 Irrota pinnamagneetti Æ muoviosasta.
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
1 Valitse aloitusnäytössä > Harjoitusalueet > Voima.
2 Kirjoita oma FTP-arvo.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Watit voit tarkastella ja muokata wattialueita.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata FTP-arvon
prosenttialueita.
6 Aseta pinna muoviosan uraan ja kiristä hiukan.
Voimamittarin kalibroiminen
Magneetti voi olla poispäin GSC 10 -tunnistimesta, jos
tunnistimen varren ja pinnan välissä ei ole tarpeeksi tilaa.
Pinnamagneetin on oltava tunnistimen varren merkkiviivan Ç
kohdalla.
7 Löysää tunnistimen varren ruuvi È.
8 Siirrä tunnistimen varsi enintään 5 mm:n päähän
poljinmagneetista.
Voit parantaa kohdistusta myös kallistamalla GSC 10
‑tunnistinta lähemmäksi jompaakumpaa magneettia.
9 Valitse Reset É GSC 10 -tunnistimessa.
Merkkivalo muuttuu punaiseksi ja sitten vihreäksi.
10 Testaa tunnistimen kohdistus polkemalla.
Punainen merkkivalo välähtää aina, kun poljinmagneetti
ohittaa tunnistimen. Vihreä merkkivalo välähtää aina, kun
pinnamagneetti ohittaa tunnistimen varren.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää ensimmäisten 60
ohituksen yhteydessä nollaamisen jälkeen. Paina Resetpainiketta uudelleen, jos haluat lisätä ohitusten määrää.
11 Kun kaikki on kohdistettu ja toimii oikein, kiristä nippusiteet,
tunnistimen varsi ja pinnamagneetti.
Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,21 - 0,27 Nm (1,9 2,4 lbf-in), jotta GSC 10 -tunnistimen varren liitos on vesitiivis.
Ennen kuin voit kalibroida voimamittarin, se on asennettava
oikein, liitettävä GPS-laitteeseen, ja sen on tallennettava tietoja
aktiivisesti.
Tarkista voimamittarin kalibrointiohjeet valmistajan ohjeista.
1 Valitse aloitusnäytössä .
2 Valitse Pyöräprofiilit.
3 Valitse profiili.
4 Valitse > Kalibroi.
5 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja GSC 10:stä
Shimano Di2™ vaihteiden käyttäminen
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
®
GSC 10 tallentaa poljinnopeustiedot aina. Jos pariliitosta ei ole
muodostettu GSC 10:n kanssa, nopeus ja etäisyys lasketaan
GPS-tietojen perusteella.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa. GSC 10:ssä on kaksi
tunnistinta: nopeus- ja poljinnopeustunnistin.
Ennen kuin voit käyttää sähköisiä Di2 vaihteita, sinun on
pariliitettävä ne laitteeseen (ANT+ antureiden pariliitos,
sivu 8). Voit mukauttaa valinnaisia Di2 tietokenttiä
(Tietosivujen mukauttaminen, sivu 11). Edge 510 laite näyttää
nykyiset säätöarvot, kun anturi on säätötilassa.
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta
älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin suunnatun tutkan
kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen,
sivu 15).
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta on käytettävissä, jos
käytät harjoitteluun valinnaista poljinnopeustunnistinta tai
voimamittaria. Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita
ilmenee, kun et polje.
Katso lisätietoja tämän asetuksen muuttamisesta kohdasta
Tiedontallennusasetukset, sivu 12.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 8).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 3).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietosivujen mukauttaminen,
sivu 11).
8
Tilannetietoisuus
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse aloitusnäytössä > Pyöräprofiilit.
3 Valitse profiili.
4 Valitse anturi.
ANT+ anturit
5 Ota anturi käyttöön ja valitse Haku.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Pariliitoksen muodostaminen sykevyön
kanssa
Aseta sykevyö paikalleen, ennen kuin muodostat pariliitoksen.
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän sykevyöstä.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse > Syke > Käytössä > Haku.
Kun sykemittari on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila on
Yhdistetty.
Vaa'an käyttäminen
Jos käytössä on ANT+-yhteensopiva vaaka, laite voi lukea
tietoja siitä.
1 Valitse aloitusnäytössä > Vaaka.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka löytyy.
2 Seiso vaa'alla, kun laite kehottaa siihen.
HUOMAUTUS: jos käytät kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki kehonkoostumusparametrit
voidaan lukea ja tallentaa.
3 Astu pois vaa'alta, kun laite kehottaa.
VIHJE: jos tapahtuu virhe, astu pois vaa'alta. Astu takaisin,
kun laite kehottaa.
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
aktiviteeteistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi
ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja toiminnosta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot
Jos sinulla on Garmin Index laite, uusimmat vaakatiedot on
tallennettu Garmin Connect tiliisi. Seuraavan kerran kun yhdistät
Edge 510 laitteen Garmin Connect tiliisi, vaakatiedot päivitetään
Edge 510 käyttäjäprofiiliisi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Matkat.
2 Valitse Viimeisin matka tai Kaikki matkat.
3 Valitse vaihtoehto.
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit näyttää kaikki Edge-laitteeseen tallennetut tiedot, kuten
matkat, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse aloitusnäytössä
> Yhteensä.
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.
Historia
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Toimintojen jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne toimintoja, tai julkaista
linkkejä toimintoihisi haluamissasi yhteisösivustoissa.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: tämä
toiminto lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon
Garmin Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reitti- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin Connect: voit
etsiä toimintoja Garmin Connect sivustosta älypuhelimella ja
lähettää niitä laitteeseen.
9
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat harjoituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Edge laitteen ja älypuhelimen pariliitos
Voit pariliittää Edge laitteen Apple tai Android™ älypuhelimen
kanssa asennetun Garmin Connect Mobile -sovelluksen avulla
yhteysominaisuuksien käyttämiseksi.
1 Tuo älypuhelin ja Edge enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
toisistaan.
2 Valitse Edge laitteessa > Bluetooth > Käytössä > Liitä
älypuhelin.
3 Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessa.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
4 Valitse Edge luettelosta.
5 Varmista, että sama salasana näkyy sekä Edge laitteessa
että älypuhelimessa.
Nyt voit ottaa käyttöön yhteysominaisuuksia Garmin Connect
Mobile -sovelluksen avulla.
®
Matkan lähettäminen älypuhelimeen
Asenna ja avaa Garmin Connect Mobile -sovellus
älypuhelimessa ja pariliitä laite ja älypuhelin, jotta voit lähettää
matkan älypuhelimeen (Bluetooth asetukset, sivu 11).
1 Valitse aloitusnäytössä > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse .
Historiatietojen poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Poista.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kaikki matkat voit poistaa kaikki tallennetut
toiminnot historiasta.
• Valitsemalla Vanhat matkat voit poistaa yli kuukausi sitten
tallennetut toiminnot.
• Valitsemalla Kaikki yhteensä voit nollata kaikki matkan ja
ajan yhteismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja toimintoja.
• Valitsemalla Kaikki reitit voit poistaa kaikki reitit, jotka olet
tallentanut tai siirtänyt laitteeseen.
• Valitsemalla Kaikki harjoitukset voit poistaa kaikki
harjoitukset, jotka olet tallentanut tai siirtänyt laitteeseen.
• Valitsemalla Kaikki omat ennätykset voit poistaa kaikki
laitteeseen tallennetut omat ennätykset.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja toimintoja.
3 Valitse .
Tiedon tallennus
Laite käyttää älykästä tallennusta. Se tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
Kun voimamittari on liitetty, laite tallentaa pisteet joka sekunti.
Pisteiden tallentaminen joka sekunti tarjoaa erittäin
yksityiskohtaisen jäljen ja käyttää enemmän käytettävissä
olevaa muistia.
Tietoja poljinnopeuden ja voiman tietojen keskiarvoista on
kohdassa Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 8.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
10
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
( Windows) tai taltiona ( Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 10).
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla.
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Pyöräprofiilit: voit luoda pyöräprofiilin kaikille omistamillesi
pyörille. Pyöräprofiili sisältää valinnaiset ANT+ anturit, pyörän
painon, pyöräkoon, matkamittarin lukeman ja kammen
pituuden.
Laitteen mukauttaminen
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin
pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut,
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus),
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause ja Auto Lap ) sekä
navigointiasetukset.
Käyttäjäprofiili: voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli,
ikä, paino, pituus ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat
matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse aloitusnäytössä
2 Valitse vaihtoehto.
Pyöräprofiilin päivittäminen
Valitse > Bluetooth.
Käytössä: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun Bluetooth on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Liitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen.
®
®
Voit mukauttaa 10 pyöräprofiilia. Laite laskee tarkat matkatiedot
pyörän painon, matkamittarin arvon, renkaan koon ja kammen
pituuden mukaan.
1 Valitse aloitusnäytössä > Pyöräprofiilit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Voit lisätä uuden profiilin valitsemalla .
Valitse
pyörän nimi.
3
4 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä, kuvaa ja muita sen
asetuksia.
5 Jos käytät nopeus-, poljin- tai voima-anturia, valitse
vaihtoehto:
• Valitsemalla Renkaan koko > Automaattinen voit laskea
renkaan koon GPS-matkan mukaan.
• Valitsemalla Renkaan koko > Mukautettu voit antaa
renkaan koon. Rengaskokojen ja ympärysmittojen
taulukko on kohdassa Renkaan koko ja ympärysmitta,
sivu 17.
• Valitsemalla Kammen pituus > Automaattinen voit
laskea kammen pituuden GPS-matkan avulla.
• Valitsemalla Kammen pituus > Mukautettu voit määrittää
kammen pituuden.
Kaikki tekemäsi muutokset tallentuvat aktiiviseen profiiliin.
Toimintoprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa viittä toimintoprofiilia. Voit mukauttaa asetuksia
ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai matkaa varten.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Voit lisätä uuden profiilin valitsemalla .
3 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä ja taustakuvaa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Harjoittelusivut voit mukauttaa tietosivuja ja
-kenttiä (Tietosivujen mukauttaminen, sivu 11).
• Valitsemalla Hälytykset voit mukauttaa harjoitushälytyksiä
(Hälytykset, sivu 3).
• Valitsemalla Auto Pause voit muuttaa ajanoton
automaattista taukoasetusta (Auto Pause -toiminnon
käyttäminen, sivu 11).
• Valitsemalla Auto Lap voit määrittää, miten kierrokset
käynnistyvät (Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan,
sivu 11).
• Valitsemalla Automaattinen vieritys voit mukauttaa
harjoitustietosivujen näyttämistä ajanoton aikana
(Automaattisen vierityksen käyttäminen, sivu 12).
Kaikki tekemäsi muutokset tallentuvat aktiiviseen profiiliin.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, ikä, paino, pituus
ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
Laitteen mukauttaminen
> Käyttäjäprofiili.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Bluetooth asetukset
Tietoja harjoitteluasetuksista
Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa laitetta
harjoittelutarpeidesi mukaan. Asetukset tallennetaan
toimintoprofiiliin. Voit esimerkiksi määrittää aikahälytyksiä
kilpailuprofiiliin ja Auto Lap sijaintilaukaisimen
maastopyöräilyprofiiliin.
Tietosivujen mukauttaminen
Voit mukauttaa eri toimintoprofiilien tietosivuja (Profiilit, sivu 10).
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Harjoittelusivut.
4 Valitse tietosivu.
5 Ota tietosivu tarvittaessa käyttöön.
6 Valitse, kuinka monta tietokenttää haluat nähdä tällä sivulla.
7 Valitse .
8 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
9 Valitse .
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matka sisältää liikennevaloja tai
muita paikkoja, joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Auto Pause > Auto Pause -tila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
5 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietosivujen mukauttaminen, sivu 11).
Kokonaisaika näkyy Aika - kulunut -kentässä, mukaan lukien
aika pysäytettynä.
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn sijaintiin. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä nousussa
tai pikamatkoilla). Matkojen aikana voit aloittaa uuden kierroksen
11
kaikissa reitin kierrossijainneissa käyttämällä Sijainnin mukaan asetusta.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Auto Lap > Auto Lap -laukaisin > Sijainnin
mukaan > Kierros:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja aina, kun ohitat
kyseisen paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset
ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietosivujen
mukauttaminen, sivu 11).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tietyn matkan päähän. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10 mailin tai 40
kilometrin välein).
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Auto Lap > Auto Lap -laukaisin > Matkan mukaan
> Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietosivujen
mukauttaminen, sivu 11).
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa automaattisesti kaikki
harjoitustietosivut, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattinen vieritys > Automaattinen
vieritysnopeus.
4 Valitse näyttönopeus.
Alkuilmoituksen muuttaminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se toimii muistutuksena käynnistää
ajanotto, jotta voit tallentaa matkatiedot.
1 Valitse aloitusnäytössä > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Aloitusilmoitus > Alkuilmoitustila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kerran.
• Valitsemalla Toisto > Toiston viive voit määrittää, miten
pitkän ajan kuluttua muistutus näkyy.
Järjestelmäasetukset
Valitse > Järjestelmä.
• GPS-asetukset (GPS-asetukset, sivu 12)
• Näyttöasetukset (Näyttöasetukset, sivu 12)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 12)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden määrittäminen, sivu 12)
• Määritysasetukset (Kokoonpanoasetusten muuttaminen,
sivu 13)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 13)
12
• Ääniasetukset (Laitteen merkkiäänten määrittäminen,
sivu 13)
GPS-asetukset
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS-toiminnon käytössä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > GPS > GPS-tila >
Pois.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole valinnainen tunnistin, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (kuten GSC 10).
Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se hakee taas
satelliittisignaaleja.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
1 Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > GPS > Aseta
korkeus.
2 Syötä korkeus ja valitse .
Satelliittien tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät kulloisetkin GPS-satelliittitiedot.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > GPS > Näytä
satelliitit.
GPS-tarkkuus näkyy sivun alareunassa. Vihreät palkit osoittavat
kunkin vastaanotetun satelliittisignaalin voimakkuuden (kunkin
satelliitin numero näkyy vastaavan palkin alapuolella).
Satelliittiasetusten muuttaminen
Edge muodostaa oletusarvoisesti yhteyden GPS- ja GLONASSsatelliitteihin tehon lisäämiseksi haastavissa ympäristöissä ja
mahdollisimman nopean paikannuksen vuoksi. Voit säästää
akkua määrittämällä laitteen käyttämään vain GPS-satelliitteja.
1 Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > GPS > GPS-tila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit parantaa tehoa valitsemalla GPS+GLONASS.
• Voit säästää akkua valitsemalla Vain GPS.
Näyttöasetukset
Valitse > Järjestelmä > Näyttö.
Taustavalon aika: määrittää, miten pian taustavalo sammuu
(Taustavalon käyttäminen, sivu 2).
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Kohdissa Autom., laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Kalibroi näyttö: kohdistaa näytön siten, että se vastaa
kosketukseen oikein (Kosketusnäytön kalibroiminen,
sivu 15).
Tiedontallennusasetukset
Valitse > Järjestelmä > Tiedon tallennus.
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs-valinnalla se tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus
tai syke muuttuu. 1 s -valinnalla se tallentaa pisteitä sekunnin
välein. Tämä toiminto tallentaa harjoituksen todella tarkasti ja
kasvattaa harjoituksen kokoa.
Tietojen keskiarvot: määrittää, sisällyttääkö laite poljinnopeusja voima-tietoihin nolla-arvot niiltä jaksoilta, kun et polje.
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
1 Valitse > Järjestelmä > Yksikkö.
Laitteen mukauttaminen
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Kokoonpanoasetusten muuttaminen
Voit muuttaa kaikkia asetuksia, jotka määritit alkumäärityksen
aikana.
1 Valitse > Järjestelmä > Laitteen nollaus > Alkumääritys.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Kieli.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Äänet.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
GSC 10 - tekniset tiedot
Aikavyöhykkeet
Akun tyyppi
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti.
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Akunkesto
Noin 1,4 vuotta (1 tunti päivässä)
Vedenkestävyys
IPX7
Käyttölämpötila
-15 - 70 ºC (5 - 158 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
20 tuntia, vain GPS
15 tuntia, GPS ja GLONASS
6 tuntia, GPS ja GLONASS sekä taustavalo 100 %
Vedenkestävyys IPX7
Käyttölämpötila
-20 - 70 ºC ( -4 - 158 ºF)
Latauslämpötila 0 - 45 ºC ( 32 - 113 ºF)
Vakiotelineen
hihnat (Orenkaat)
Kaksi kokoa:
• AS568-125
Sisähalkaisija: 1,3 tuumaa
Ulkohalkaisija: 1,5 tuumaa
Poikkileikkaus: 0,1 tuumaa
• AS568-131
Sisähalkaisija: 1,7 tuumaa
Ulkohalkaisija: 1,9 tuumaa
Poikkileikkaus: 0,1 tuumaa
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry
osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys
Garmin jälleenmyyjään.
Tietoja IPX7-standardista
HUOMAUTUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tiedot
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
13
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi À.
2
3
4
5
Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon avulla vastapäivään.
Irrota kansi ja paristo Á.
Odota 30 sekuntia.
Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla.
Tarkista, että kannessa oleva nuoli osoittaa kannen olevan
lukittunut.
Kun olet vaihtanut GSC 10 -tunnistimen pariston, sinun on
liitettävä GSC 10 laitteeseen uudelleen.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
3 Irrota kansi ja paristo Á.
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla  tai
magneetilla.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
GSC 10 -tunnistimen pariston vaihtaminen
1 Etsi pyöreä paristolokeron kansi À GSC 10 -tunnistimen
sivusta.
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
1 Sammuta laite.
2 Kosketa sormella kosketusnäytön vasenta ylänurkkaa.
3 Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja kytke virta laitteeseen.
4 Valitse .
Akunkeston maksimoiminen
• Himmennä taustavaloa (Taustavalon kirkkauden
vähentäminen, sivu 14).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Taustavalon
aikakatkaisun säätäminen, sivu 15).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 12).
• Ota käyttöön Automaattinen virrankatkaisu -toiminto
(Automaattisen virrankatkaisun käyttäminen, sivu 15).
• Poista langaton Bluetooth toiminto käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 11).
• Valitse Vain GPS -asetus (Satelliittiasetusten muuttaminen,
sivu 12).
Taustavalon kirkkauden vähentäminen
1 Avaa tilasivu valitsemalla .
2 Säädä kirkkautta valitsemalla ja .
14
Vianmääritys
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.
1 Valitse > Taustavalon aika.
2 Valitse vaihtoehto.
Automaattisen virrankatkaisun käyttäminen
Tämä toiminto katkaisee laitteesta virran automaattisesti, kun
laitetta ei ole käytetty 15 minuuttiin.
1 Valitse > Järjestelmä > Automaattinen virrankatkaisu.
2 Valitse Käytössä.
Kosketusnäytön kalibroiminen
1 Valitse aloitusnäytössä
näyttö.
2 Seuraa näytön ohjeita.
> Järjestelmä > Näyttö > Kalibroi
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1 Valitse .
2 Valitse .
Kosketusnäytön avaaminen
1 Valitse .
2 Valitse .
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin-jälleenmyyjältä.
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Tietoja.
Ohjelmiston päivittäminen
HUOMAUTUS: ohjelmiston päivittäminen ei poista lisäämiäsi
tietoja tai tekemiäsi asetuksia.
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon aikaa
on jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika edellä: aika Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika - keskim./kierr.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränp: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akun taso: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etuvaihde: pyörän etuvaihde vaihteen asentoanturista.
GPS-signaalin voimakk.: gPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kalorit - rasva: kulutettujen rasvakalorien määrä. Edellyttää
New Leaf arviointia.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulutettavat kalorit: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon
kulutettavia kaloreita on jäljellä, kun käytössä on kaloritavoite.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
®
15
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka edellä: matka Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viim. kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana
kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeusalue: nykyinen nopeusalue (1–10). Alueet voi määrittää
kohdassa Garmin Connect.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeus - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Nousunopeus 30s: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
POK: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytetään voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnop. - keskim.: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Saap.a. seur.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
SY - %SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
SY-kaavio: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen sykealueesi
(1–5).
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskim. %max.: nykyisen suorituksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - keskimäärin %SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
SY - kierros %max.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
16
SY - kierros %SYV: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Takavaihde: pyörän takavaihde vaihteen asentoanturista.
Tasap. - 10 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon
10 sekunnin keskiarvo.
Tasap. - 30 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon
30 sekunnin keskiarvo.
Tasap. - 3 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino - keskim.: nykyisen suorituksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Tavoitesyke: näyttää harjoituksen aikana sykemäärän, jonka
olet yli tai ali tavoitesykkeen.
Toistoja jäljellä: jäljellä olevien toistojen määrä harjoituksen
aikana.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen asentoanturista.
Välityssuhde: vaihteen asentoanturin havaitsema hampaiden
määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Voima: Nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Voima - 10 s keskim.: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima - 30 s keskim.: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima - 3 s keskim.: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierr. maksimi: nykyisen kierroksen voimantuoton
huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viim kierr: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voima - TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Voimav. - oik. huippuka: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - oik. keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - vas. huippuka: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - vas. keskia.: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Liite
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voimav - oik huippukier: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimav-vas huippukier: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Sykealuelaskenta
Renkaan koko
L (mm)
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
2145
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
27 × 1
27 × 1-1/8
2155
1
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Lisätietoa pyöräprofiilin muuttamisesta on kohdassa
Pyöräprofiilin päivittäminen, sivu 11.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
17
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
18
Liite
Hakemisto
A
aika, hälytykset 3
aika-asetukset 13
aikavyöhykkeet 13
ajanotto 2, 3, 9
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 14, 15
tyyppi 1
vaihtaminen 14
aktiivikuntoilija 11
alkuilmoitus 12
alkumääritys 13
alueet
aika 13
nopeus 6
voima 8
ANT+ antureiden pariliitos 8
ANT+ anturit 2, 6, 8
pariliitos 8
ANT+-tunnistimet 2
asentaminen 1, 7
asetukset 2, 11–13
laite 13
Auto Lap 11, 12
Auto Pause 11
automaattinen vieritys 12
B
Bluetooth tekniikka 9–11
G
Garmin Connect 3–5, 9
Garminin hakemisto 9
GLONASS 12
GPS
lopettaminen 12
satelliittisivu 12
signaali 2
GSC 10 7, 8, 13, 14
L
laite
huolto 13
nollaaminen 14
rekisteröinti 15
laitteen asetusten nollaaminen 14
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen lataaminen 1
laitteen mukauttaminen 11
laitteen puhdistaminen 13
laitteen rekisteröiminen 15
laitteen tunnus 15
lisävarusteet 6, 8, 15
lukitseminen, näyttö 15
lämpötila 15
M
matka, hälytykset 3
mittayksiköt 12
N
nopeus, alueet 6
nopeus- ja poljinanturit 7, 14
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 7
näyttö. 12 Katso myös taustavalo
kirkkaus 14
lukitseminen 15
näyttöasetukset 12
näytön painikkeet 2
O
O-renkaat 13
ohjelmisto
päivittäminen 15
versio 15
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 15, 17
ohjelmiston päivittäminen 15
omat ennätykset 6, 10
palauttaminen 6
osuudet 5
poistaminen 6
järjestelmäasetukset 12
K
R
harjoittelusivut, tarkasteleminen 3
harjoitukset 3, 4
lataaminen 3
luominen 3
muokkaaminen 4
poistaminen 4
harjoitus, ohjelmat 4
hihnat 13
historia 3, 9
lähettäminen tietokoneeseen 9
poistaminen 10
hälytykset 3
J
kalenteri 4
kalibrointi
kosketusnäyttö 15
voimamittari 8
kalori, hälytykset 3
kartat 5
kentät, lataaminen 4
kieli 13
kierrokset 2
kirkkaus 14
korkeus 12
korkeusmittari, kalibrointi 12
kosketusnäyttö, kalibrointi 15
kuvakkeet 2
käyttäjäprofiili 2, 11
käyttäjätiedot, poistaminen 10
Hakemisto
U
USB, irrottaminen 10
V
vaaka 9
vedenkestävyys 13
vianmääritys 7, 14, 15
virransäästö 15
virta 8
Virtual Partner 4, 5
voima
alueet 8
hälytykset 3
voima (teho), metriä 8
voimamittari 8
Ä
älykäs tallennus 10
älypuhelin 2, 9, 11
pariliitos 10
sovellukset 10
äänet 13
P
painikkeet 2
palauttaminen, asetukset 14
pariliitos 2
sykevyö 9
älypuhelin 10
paristo, vaihtaminen 13
pariston vaihtaminen 14
poistaminen
historia 10
kaikki käyttäjätiedot 10, 14
poljinnopeus 7, 8
hälytykset 3
polkimet 8
profiilit 10, 11
käyttäjä 11
pyöräily 11
pyöräkoot 17
H
tiedostot, siirtäminen 10
tiedot
siirtäminen 9, 10
tallentaminen 9
tietojen keskiarvot 8
tietojen tallentaminen 9, 10
tietokentät 11, 15
tietokone, liittäminen 10
toimintojen tallentaminen 3
tuotteen rekisteröiminen 15
reitit 4, 5
muokkaaminen 4, 5
poistaminen 5
S
satelliittisignaalit 2
satelliittisivu 12
sovellukset 9
älypuhelin 10
syke
alueet 6, 17
hälytykset 3
mittari 6, 7, 13, 14
sykevyö, pariliitos 9
T
taustavalo 2, 12, 14, 15
tekniset tiedot 13
tiedontallennus 10, 12
19
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising