Garmin | Edge® 510 | User manual | Garmin Edge® 510 Brukerveiledning

Garmin Edge® 510 Brukerveiledning
Edge 510
®
Brukerveiledning
August 2016
190-01531-38_0C
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. BaseCamp™, Garmin Connect™, Garmin Index™, GSC™, Varia™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. New Leaf er et registrert varemerke for Angeion Corporation. Di2™ er et
varemerke for Shimano, Inc. Shimano er et registrert varemerke for Shimano, Inc. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Training Stress Score™
(TSS), Intensity Factor™ (IF), and Normalized Power™ (NP) are trademarks of Peaksware, LLC. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i
USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Installere frontbraketten .............................................................. 1
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Slå på enheten ............................................................................2
Taster ..................................................................................... 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Trening............................................................................ 3
Legge ut på tur ............................................................................3
Varsler ........................................................................................ 3
Angi områdevarsler ................................................................ 3
Angi et regelmessig varsel ..................................................... 3
Treningsøkter .............................................................................. 3
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 3
Opprette en treningsøkt ......................................................... 3
Gjenta trinn i treningsøkten .................................................... 3
Starte en treningsøkt .............................................................. 4
Stoppe en treningsøkt ............................................................ 4
Redigere en treningsøkt ......................................................... 4
Slette en treningsøkt .............................................................. 4
Om treningskalenderen .............................................................. 4
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................... 4
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 4
Løyper .........................................................................................4
Opprette en løype på enheten ............................................... 4
Følge en løype fra Internett .................................................... 4
Tips for trening med løyper .................................................... 4
Vise en løype på kartet .......................................................... 5
Endre løypehastigheten ......................................................... 5
Stoppe en løype ..................................................................... 5
Slette en løype ....................................................................... 5
Segmenter .................................................................................. 5
Strava™ segmenter ............................................................... 5
Laste ned et segment fra Internett ......................................... 5
Aktivere segmenter ................................................................ 5
Konkurrere mot et segment ................................................... 5
Vise segmentdetaljer ............................................................. 5
Segmentalternativer ............................................................... 5
Slette et segment ................................................................... 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Gjenopprette personlige rekorder .......................................... 6
Treningssoner ............................................................................. 6
Angi hastighetssoner ............................................................. 6
Sensorer med ANT+ ....................................................... 6
Sette på pulsmåleren .................................................................. 6
Angi pulssoner ....................................................................... 6
Om pulssoner ......................................................................... 6
Treningsmål ........................................................................... 6
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 7
Installere hastighetssensoren ..................................................... 7
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................... 7
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens ...................... 7
Installere GSC™ 10 .................................................................... 7
Om GSC 10 ........................................................................... 8
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft ...................... 8
Trene med kraftmålere ............................................................... 8
Stille inn kraftsoner ................................................................ 8
Kalibrere kraftmåleren ............................................................ 8
Pedalbasert kraft .................................................................... 8
Bruke Shimano® Di2™ girskiftere .............................................. 8
Innholdsfortegnelse
Situasjonsoppfattelse .................................................................. 8
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 8
Pare en pulsmåler ....................................................................... 9
Bruke vekten ............................................................................... 9
Garmin Index™ smartvektdata .............................................. 9
Logg................................................................................. 9
Vise turen ....................................................................................9
Vise totalverdier for data ........................................................ 9
Sende turen til Garmin Connect ................................................. 9
Garmin Connect ..................................................................... 9
Bluetooth® tilkoblede funksjoner ........................................... 9
Sende en tur til smarttelefonen ............................................ 10
Slette logg ................................................................................. 10
Dataregistrering ........................................................................ 10
Databehandling ........................................................................ 10
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 10
Overføre filer til enheten ...................................................... 10
Slette filer ............................................................................. 10
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 10
Tilpasse enheten.......................................................... 11
Profiler ...................................................................................... 11
Oppdatere sykkelprofilen ..................................................... 11
Oppdatere aktivitetsprofilen ................................................. 11
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 11
Om permanente idrettsutøvere ............................................ 11
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 11
Om treningsinnstillinger ............................................................ 11
Tilpasse datasidene ............................................................. 11
Bruke Auto Pause ................................................................ 11
Markere runder etter posisjon .............................................. 12
Markere runder etter avstand ............................................... 12
Bruke Bla automatisk ........................................................... 12
Endre startvarsel .................................................................. 12
Systeminnstillinger .................................................................... 12
GPS-innstillinger .................................................................. 12
Skjerminnstillinger ................................................................ 12
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 13
Endre måleenhetene ........................................................... 13
Endre konfigurasjonsinnstillingene ...................................... 13
Endre enhetsspråk ............................................................... 13
Angi enhetstoner .................................................................. 13
Tidssoner ............................................................................. 13
Informasjon om enheten.............................................. 13
Spesifikasjoner ......................................................................... 13
Spesifikasjoner for Edge ...................................................... 13
Spesifikasjoner for pulsmåler ............................................... 13
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor ............................................................ 13
Spesifikasjoner for GSC 10 .................................................. 13
Ta vare på enheten .................................................................. 13
Rengjøre enheten ................................................................ 13
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 13
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 14
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 14
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor ............................................................ 14
Skifte batteriet i GSC 10-enheten ........................................ 14
Feilsøking...................................................................... 14
Nullstille enheten ...................................................................... 14
Slette brukerdata ...................................................................... 14
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 14
Dempe bakgrunnsbelysningen ............................................ 15
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys ............................... 15
Bruke funksjonen Automatisk avslåing ................................ 15
Kalibrere berøringsskjermen ..................................................... 15
i
Låse berøringsskjermen ........................................................... 15
Låse opp berøringsskjermen ............................................... 15
Få mer informasjon ................................................................... 15
Temperaturmålinger ................................................................. 15
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 15
Oppdatere programvaren ......................................................... 15
Tillegg............................................................................ 15
Registrere enheten ................................................................... 15
Datafelter for ............................................................................. 15
Pulssoneberegninger ................................................................ 17
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 17
Lisensavtale for programvare ................................................... 18
Indeks............................................................................ 19
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Installer enheten i standardbraketten (Installere
standardbraketten, side 1) eller i frontbraketten (Installere
frontbraketten, side 1).
2 Slå på enheten (Slå på enheten, side 2).
3 Innhent satellitter (Innhente satellittsignaler, side 2).
4 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 3).
5 Lad enheten (Lade enheten, side 1).
6 Registrer enheten (Registrere enheten, side 15).
7 Last opp turen til Garmin Connect™ (Sende turen til Garmin
Connect, side 9).
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 113 °F).
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Et fulladet batteri varer i opptil 15 timer før det må lades opp
igjen.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Innledning
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
3 Fjern eventuelt de to skruene på baksiden av braketten Â, vri
tilkoblingen à og bytt ut skruene for å endre retningen på
4
5
6
braketten.
Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Ä.
®
7
1
8 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
•
•
•
•
•
•
•
Med tidtakeroverlegget kan du bruke innstillingene og
søkefunksjonene under turen.
Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
Velg og for å bla.
Velg
for å vise siden for tilkoblinger.
Velg for å slette et element.
Vise siden for tilkoblinger
Siden for tilkoblinger viser status for satellittsignaler, sensorer
med ANT+ og smarttelefonen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen øverst på siden.
Slå på enheten
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger og profiler.
1 Hold nede .
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis enheten leveres med ANT+ sensorer (for eksempel en
pulsmåler, en fartsmåler eller en pedalfrekvenssensor), kan du
aktivere dem under konfigurasjonen.
Du finner mer informasjon om sensorer med ANT+ på Sensorer
med ANT+, side 6.
®
Taster
Siden for tilkoblinger vises. Et blinkende ikon betyr at
enheten søker. Du kan velge et ikon for å endre
innstillingene.
Bruke bakgrunnslyset
• Du kan når som helst trykke på skjermen for å slå på
bakgrunnslyset.
• Velg for å justere lysstyrke og tidsavbrudd for
bakgrunnslyset.
À
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Á
Velg for å markere en ny runde.
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Oversikt over skjermbildet Hjem
Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge.
Velg for å endre sykkelprofilen.
KJØR
Velg for å legge ut på tur.
Vei
Velg for å endre aktivitetsprofil.
Velg for å administrere logg, løyper og treningsøkter.
Velg for å vise oppsettmenyen.
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.
2
Innhente satellittsignaler
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-sporing og -navigasjon.
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg KJØR.
3 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Innledning
TIPS: Ikke beveg deg før siden med tidtakeren vises (Legge
ut på tur, side 3).
Trening
Legge ut på tur
Du må innhente satellittsignaler (Innhente satellittsignaler,
side 2) eller pare enheten med en sensor med ANT+
(tilleggsutstyr) før du kan registrere hastighet og avstand.
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg KJØR.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Velg for å starte tidtakeren.
6 Angi en verdi.
7 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Angi enhetstoner,
side 13).
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter ved hjelp av Garmin
Connect og overføre dem til enheten. Du kan også opprette og
lagre en treningsøkt direkte på enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
4
5
6
7
Skyv på skjermbildet for å få flere datasider.
Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
Velg
for å stoppe tidtakeren.
Velg Lagre.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål om tid,
avstand, kalori, puls, pedalfrekvens og kraft. Varselsinnstillinger
lagres sammen med aktivitetsprofilen.
Angi områdevarsler
Hvis du har en valgfri pulsmåler, pedalfrekvenssensor eller
kraftmåler, kan du angi områdevarsler. Et områdevarsel varsler
deg når enhetsmålingene er over eller under et angitt
verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten varsler deg
når pedalfrekvensen er under 40 o/min og over 90 o/min. Du
kan også bruke en treningssone (Treningssoner, side 6) for
områdevarselet.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Puls, Pedalfrekvens eller Av/på.
5 Slå på varselet om nødvendig.
6 Angi verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
7 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Angi
enhetstoner, side 13).
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en aktivitetsprofil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Tid, Avstand eller Kalori.
5 Slå på varselet.
Trening
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto på (Garmin Connect, side 9).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/workouts.
3 Opprett en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg > Treningsøkter.
7 Velg treningsøkten.
8 Velg Utfør treningsøkt.
Opprette en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
> Treningsøkter > .
Det vises en ny treningsøkt. Det første trinnet er åpent som
standard og kan brukes som et oppvarmingstrinn.
2 Velg Navn, og angi et navn for treningsøkten.
3 Velg Legg til nytt trinn.
4 Velg et trinn, og velg Rediger trinn.
5 Velg Varighet for å angi hvordan trinnet skal måles.
Du kan for eksempel velge Avstand for å avslutte trinnet etter
en gitt avstand.
Hvis du velger Åpen, kan du når som helst velge
for å
avslutte trinnet.
6 Angi eventuelt en verdi i feltet under Varighet.
7 Velg Mål for å velge et mål for trinnet.
Du kan for eksempel velge Puls for å opprettholde en jevn
puls under trinnet.
8 Du kan om nødvendig velge en målsone eller angi et
egendefinert område.
Du kan for eksempel velge en pulssone. Hver gang du
overstiger eller faller under den spesifiserte verdien for puls,
piper enheten og viser en melding.
9 Velg eventuelt i feltet Hvilerunde.
Tidtakeren fortsetter å gå under hvilerunden, og det
registreres data.
10 Velg for å lagre trinnet.
11 Velg for å lagre treningsøkten.
Gjenta trinn i treningsøkten
Før du kan gjenta et trinn i en treningsøkt, må du opprette en
treningsøkt med minst ett trinn.
1 Velg Legg til nytt trinn.
2 Velg Varighet.
3
3 Velg et alternativ:
• Velg Repeter for å gjenta et trinn én eller flere ganger. Du
kan for eksempel gjenta et 5-km-trinn ti ganger.
• Velg Repeter til for å gjente et trinn til en bestemt
varighet. Du kan for eksempel gjenta et 5-km-trinn i
60 minutter eller til pulsen din når 160 bpm.
4 Velg Tilbake til trinn, og velg et trinn du vil gjenta.
5 Velg for å lagre trinnet.
Starte en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg Utfør treningsøkt.
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til siden Virtual Partner for å se hvem som leder.
> Treningsøkter.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (hvis du har lagt inn dette) og gjeldende
treningsøktdata. Du hører en alarm når du er i ferd med å
fullføre et trinn i treningsøkten. Det vises en melding som teller
ned tiden eller distansen til et nytt trinn begynner.
Stoppe en treningsøkt
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et trinn i
treningsøkten.
• Du kan når som helst velge
for å stoppe tidtakeren.
• Du kan når som helst velge
>
> Treningsøkter >
Stopp treningsøkt for å avslutte treningsøkten.
Redigere en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg .
4 Velg en trinn, og velg Rediger trinn.
5 Endre trinnets attributter, og velg .
6 Velg for å lagre treningsøkten.
Slette en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg > > .
> Treningsøkter.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect, side 9).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
4
3 Bruk eventuelt
og
Partner under turen.
for å justere hastigheten for Virtual
Løyper
Følge en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan følge en
lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for
eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.
Konkurrer mot en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan
også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå
tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinngelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Følge en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en løype fra Garmin Connect til enheten. Når den er lagret på
enheten, kan du følge løypen eller konkurrere mot løypen.
Opprette en løype på enheten
Før du kan opprette en løype, må du ha lagret en aktivitet med
GPS-data på enheten.
> Opprett ny.
1 Velg > Løyper >
2 Velg en aktivitet du vil forme løypen etter.
3 Angi et navn på løypen, og velg .
Løypen vises på listen.
4 Velg løypen, og se gjennom løypedetaljene.
5 Velg eventuelt Innstillinger for å endre løypedetaljene.
Du kan for eksempel endre navnet på løypen eller slå på
Virtual Partner.
6 Velg > KJØR.
Følge en løype fra Internett
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
konto for Garmin Connect (Garmin Connect, side 9).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg > Løyper.
7 Velg løypen.
8 Velg KJØR.
Tips for trening med løyper
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
løypen og varmer opp som vanlig.
for å begynne
Trening
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
MERK: Virtual Partner starter løypen med en gang du velger
. Den venter ikke til du er ferdig med å varme opp.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Enheten viser en melding hvis du beveger deg utenfor ruten.
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger > Kartvisning.
4 Velg Vis alltid > På for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Endre løypehastigheten
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg KJØR.
4 Bla til siden Virtual Partner.
5 Bruk eller for å justere tidsprosenten for å fullføre
løypen.
Hvis du for eksempel vil forbedre løypetiden med 20 %, angir
du en løypehastighet på 120 %. Du kjemper da mot Virtual
Partner for å fullføre en 30-minutters løype på 24 minutter.
Stoppe en løype
1 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
2 Velg > Løyper > Stopp løype.
Slette en løype
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg en løype.
3 Velg > .
> Løyper.
Segmenter
Du kan sende segmenter fra Garmin Connect kontoen din til
enheten. Etter at du har lagret et segment til enheten, kan du
konkurrere mot et segment for å prøve å matche eller slå din
egen personlige rekord eller andre syklister som har syklet
segmentet.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen
din, lastes alle segmentene i løypen ned automatisk.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Edge enheten din. Følg
Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Laste ned et segment fra Internett
Før du kan laste ned et segment fra Garmin Connect, må du ha
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 9).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Trening
2
3
4
5
6
MERK: Hvis du bruker Strava segmenter, overføres
favorittsegmentene dine automatisk til enheten når den er
koblet til Garmin Connect mobilttelefon eller datamaskinen
din.
Gå til www.garminconnect.com.
Opprett et nytt segment, eller velg et eksisterende segment.
Velg Send til enhet.
Koble fra enheten, og slå den på.
Velg
> Segmenter.
Segmentet vises på listen.
Aktivere segmenter
Du kan aktivere konkurrering med Virtual Partner og varsler for
segmenter du nærmer deg.
1 Velg > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg Aktiver.
MERK: Du mottar bare varsler for segmenter som nærmer
seg hvis du har aktivert de aktuelle segmentene.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andre syklisters prestasjoner, kontakter i Garmin
Connect kontoen din eller andre medlemmer av
sykkelfellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg for å starte tidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
3 Bla til Virtual Partner skjermbildet for å se fremgangen din.
4 Velg om nødvendig eller for å endre målet mens du
konkurrerer mot segmentet.
Du kan konkurrere mot gruppelederen, en utfordrer eller
andre syklister (hvis det er aktuelt).
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Høyde for å vise et stigningsplott for segmentet.
• Velg Ledertavle for å se tid og gjennomsnittsfart for
segmentlederen, gruppelederen eller utfordreren, din
personlige bestetid og gjennomsnittsfart og andre syklister
(hvis det er aktuelt).
TIPS: Du kan velge en oppføring på ledertavlen for å
endre segmentmålet ditt.
Segmentalternativer
Velg
> Segmenter > .
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede segmenter ved navn.
Aktiver alle: Aktiverer alle segmentene som er lastet inn på
enheten.
Deaktiver alle: Deaktiverer alle segmentene som er lastet inn
på enheten.
Rediger flere: Gjør det mulig å aktivere eller deaktivere flere
segmenter som er lastet inn på enheten.
5
Slette et segment
1 Velg > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg > .
Personlige rekorder
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Ã
til løkken Ä.
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur.
Gjenopprette personlige rekorder
Du kan gjenopprette en personlig rekord til rekorden som var
lagret tidligere.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Personlige rekorder.
2 Velg .
3 Velg en rekord, og velg .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Treningssoner
• Pulssoner (Angi pulssoner, side 6)
• Kraftsoner (Stille inn kraftsoner, side 8)
• Hastighetssoner (Angi hastighetssoner, side 6)
Angi hastighetssoner
Enheten inneholder flere ulike hastighetssoner, fra svært sakte
til maksimal hastighet. Verdiene for sonene er standardverdier
og stemmer kanskje ikke overens med ferdighetene dine. Du
kan tilpasse sonene på enheten eller ved hjelp av Garmin
Connect.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Treningssoner >
Hastighet.
2 Velg en sone.
Du kan angi et tilpasset navn for sonen.
3 Angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
4 Gjenta trinn 2–3 for hver sone.
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene Á og kontaktlappene  på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
6
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata, side 7).
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter dine egne treningsmål (Treningsmål,
side 6). Angi maksimal puls, minimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Treningssoner > Puls.
2 Angi verdier for maksimal puls, minimal puls og hvilepuls.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din hvilepuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 17) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
Sensorer med ANT+
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 13).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
2 Strekk stroppen À rundt navet, og fest den til kroken Á på
sensoren.
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens
Pedalfrekvensdata fra pedalfrekvenssensoren registreres alltid.
Hvis det ikke har blitt paret noen hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor med enheten, brukes GPS-data til å
beregne hastigheten og avstanden.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min).
Installere GSC™ 10
MERK: Hvis du ikke har en GSC 10 enhet, kan du hoppe over
dette trinnet.
Begge magnetene må være justert etter sine respektive
indikasjonslinjer for at Edge skal kunne motta data.
1 Plasser GSC 10-enheten på det bakre kjedestaget (på
motsatt side av drivtannhjulet).
2 Plasser den flate gummiplaten À eller den trekantede
gummiputen mellom GSC 10-enheten og kjedet slik at det blir
god stabilitet.
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
 på sensoren.
Sensorer med ANT+
3 Fest GSC 10-enheten løst ved hjelp av to strips Á.
4 Fest pedalmagneten  til pedalarmen ved hjelp av
monteringsteipen og en strips Ã.
7
Pedalmagneten må være mindre enn 5 mm fra GSC 10enheten. Indikasjonslinjen Ä på pedalmagneten må være på
linje med indikasjonslinjen Å på GSC 10-enheten.
5 Skru eikemagneten Æ av plastdelen.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 8).
• Bruk områdevarsler for å varsles når du når en bestemt
kraftsone (Angi områdevarsler, side 3).
• Tilpass datafeltene om kraft (Tilpasse datasidene, side 11).
Stille inn kraftsoner
6 Plasser eiken i sporet på plastdelen, og stram den litt.
Eikemagneten kan vende bort fra GSC 10-enheten hvis det
ikke er nok plass mellom sensorarmen og eiken.
Eikemagneten må være på linje med indikasjonslinjen Ç på
sensorarmen.
7 Løsne skruen È på sensorarmen.
8 Flytt sensorarmen innenfor 5 mm fra eikemagneten.
Du kan også vippe GSC 10-enheten nærmere en av
magnetene for å få dem mer på linje.
9 Velg Reset É på GSC 10-enheten.
Indikatorlampen lyser rødt, så grønt.
10 Bruk pedalen for å teste sensorjusteringen.
Den røde indikatorlampen blinker hver gang pedalmagneten
passerer sensoren. Den grønne indikatorlampen blinker hver
gang eikemagneten passerer sensorarmen.
MERK: Indikatorlampen blinker ved de første 60
passeringene etter en nullstilling. Trykk på Reset igjen hvis
du trenger flere passeringer.
11 Når alt er justert og fungerer som det skal, strammer du
stripsene, sensorarmen og eikemagneten.
Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,21 til 0,27 N/m
(1,9 til 2,4 pund per tomme) for å sikre en vanntett forsegling
på GSC 10-sensorarmen.
Om GSC 10
Pedalfrekvensdata fra GSC 10-enheten registreres alltid. Hvis
det ikke er paret noen GSC 10-enhet, brukes GPS-data til å
beregne hastighet og avstand.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min). Det er to
sensorer på GSC 10-enheten: én for pedalfrekvens og én for
hastighet.
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft
Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er tilgjengelig hvis du
trener med en pedalfrekvenssensor eller kraftmåler
(tilleggsutstyr). Standardinnstillingen er å utelate nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Du finner mer informasjon om hvordan du endrer denne
innstillingen, på Innstillinger for dataregistrering, side 13.
Trene med kraftmålere
• Du finner en liste over sensorer med ANT+ som er
kompatible med enheten, på www.garmin.com/intosports (for
eksempel Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
8
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect. Hvis du
kjenner til FTP-verdien din (Functional Threshold Power), kan
du angi den og tillate at programvaren beregner kraftsonene
dine automatisk.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Treningssoner > Av/
på.
2 Angi FTP-verdi.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP (Functional Threshold Power).
Kalibrere kraftmåleren
Kraftmåleren må være riktig installert, paret med GPS-enheten
og registrere data før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
2 Velg Sykkelprofiler.
3 Velg en profil.
4 Velg > Kalibrer.
5 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Bruke Shimano Di2™ girskiftere
®
Før du kan bruke Di2 elektroniske girskiftere, må du parkoble
dem med enheten (Pare sensorer med ANT+, side 8). Du
kan tilpasse de valgfrie Di2 datafeltene (Tilpasse datasidene,
side 11). Edge 510 enheten viser gjeldende justeringsverdier
når sensoren er i justeringsmodus.
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia™ smartsykkellys og
bakspeilradar for å gi en bedre situasjonsoppfattelse. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler med Varia enheter (Oppdatere programvaren,
side 15).
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Sensorer med ANT+
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer fra ANT+, for
eksempel å koble en pulsmåler til enheten fra Garmin.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer fra ANT+ når du
skal pare enhetene.
2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sykkelprofiler
3 Velg en profil.
4 Velg en sensor.
5 Aktiver sensoren, og velg Søk.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Pare en pulsmåler
Før du kan pare dem, må du ta på deg pulsmåleren.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
2 Velg > Puls > Aktiver > Søk.
Når pulsmåleren er paret med enheten, vises sensorens
status som Tilkoblet.
Bruke vekten
Hvis du har en vekt som er kompatibel med ANT+, kan enheten
lese data fra vekten.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Vekt.
Det vises en melding når vekten er funnet.
2 Stå på vekten når det indikeres.
MERK: Hvis du bruker en vekt for å måle
kroppssammensetning, må du ta av sko og sokker slik at alle
parametrene for kroppssammensetning blir lest og registrert.
3 Gå av vekten når det indikeres.
TIPS: Hvis det oppstår en feil, må du gå av vekten. Gå på
vekten når det indikeres.
Sende turen til Garmin Connect
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler.
Garmin Index™ smartvektdata
hvis du har en Garmin Index enhet, lagres de siste vektdataene i
Garmin Connect kontoen din. Neste gang du kobler Edge 510
enheten til Garmin Connect kontoen, oppdateres vektdataene i
Edge 510 brukerprofilen.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg Forrige tur eller Alle turer.
3 Velg et alternativ.
> Turer.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på Edge, inkludert
antall turer, tid, avstand og kalorier.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg
> Totalverdier.
Logg
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktivitetene dine på sosiale nettverk.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer mobilprogrammet Garmin Connect på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
9
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Laste ned løyper og treningsøkter fra Garmin Connect: Gjør
det mulig å søke etter aktiviteter på Garmin Connect ved
hjelp av smarttelefonen og sende dem til enheten.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Pare en Edge med smarttelefonen
Du kan pare Edge med en smarttelefon ( Apple eller Android™)
med mobilprogrammet Garmin Connect installert for å bruke
tilkoblede funksjoner.
1 Plasser smarttelefonen og Edge mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
2 Velg > Bluetooth > Aktiver > Par smarttelefon på Edge.
3 Aktiver Bluetooth på smarttelefonen.
Det vises en liste over enheter i nærheten som har aktivert
Bluetooth.
4 Velg Edge på listen.
5 Bekreft at samme nøkkel vises på både Edge og
smarttelefonen.
Nå kan du aktivere tilkoblede funksjoner med mobilprogrammet
Garmin Connect.
®
Du finner mer informasjon om datagjennomsnitt for
pedalfrekvens og kraft på Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 8.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
Sende en tur til smarttelefonen
Før du kan sende en tur til smarttelefonen, må du installere og
åpne mobilprogrammet Garmin Connect på smarttelefonen og
pare enheten med smarttelefonen (Innstillinger for Bluetooth,
side 11).
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg .
Slette logg
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg et alternativ:
> Slett.
• Velg Alle turer for å slette alle lagrede aktiviteter fra
loggen.
• Velg Gamle turer for å slette aktiviteter som er registrert
for over en måned siden.
• Velg Alle totaler for å nullstille alle totalverdier for avstand
og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
• Velg Alle løyper for å slette alle løypene du har lagret på
eller overført til enheten.
• Velg Alle treningsøkter for å slette alle treningsøkter du
har lagret på eller overført til enheten.
• Velg Alle personlig rekorder for å slette alle personlige
rekorder som er lagret på enheten.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg .
Dataregistrering
Enheten bruker smart registrering. Den registrerer
nøkkelpunkter der du endrer retning, hastighet eller puls.
Når enheten kobles til en kraftmåler, registrerer enheten punkter
hvert sekund. Når enheten registrerer punkter hvert sekund, får
du et ekstremt detaljert spor. Dette bruker også mer av det
tilgjengelige minnet.
10
®
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 10).
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
MERK: Enkelte datamaskiner med flere nettverksstasjoner
kan ikke vise enhetsstasjoner. Du finner mer informasjon om
hvordan du tilordner stasjonen, i hjelpefilen til
operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne Garmin-stasjonen eller minnekortstasjonen eller volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Logg
Tilpasse enheten
Profiler
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Sykkelprofiler: Du kan opprette sykkelprofiler for hver av
syklene du eier. Sykkelprofilen inkluderer sensorer med
ANT+ (tilleggsutstyr), sykkelvekt, hjulstørrelse,
kilometertellerverdier og pedalarmlengde.
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling. Du kan for eksempel opprette en egen
aktivitetsprofil for trening, for ritt og for terrengsykling.
Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider, varsler,
treningssoner (for eksempel puls og hastighet),
treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause og Auto Lap )
og navigasjonsinnstillinger.
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt, høyde og permanent idrettsutøver. Enheten bruker
denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.
®
®
Oppdatere sykkelprofilen
Du kan tilpasse ti sykkelprofiler. Enheten bruker sykkelens vekt,
verdier fra kilometertelleren, hjulstørrelse og kranklengde for å
beregne nøyaktige turdata.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sykkelprofiler.
2 Velg et alternativ:
• Velg en profil.
• Velg for å legge til en ny profil.
3 Velg navnet på sykkelen.
4 Rediger eventuelt navn, bilde og andre innstillinger for
profilen.
5 Hvis du bruker en hastighetssensor, pedalfrekvenssensor
eller kraftsensor, velger du ett alternativ:
• Velg Hjulstørrelse > Automatisk for å beregne
hjulstørrelsen ved hjelp av GPS-avstand.
• Velg Hjulstørrelse > Egendefinert for å angi
hjulstørrelsen. Du finner en tabell med hjulstørrelser og
omkretser på Hjulstørrelse og -omkrets, side 17.
• Velg Kranklengde > Automatisk for å beregne
kranklengden ved hjelp av GPS-avstand.
• Velg Kranklengde > Egendefinert for å angi
kranklengden.
Alle endringene dine lagres til den aktive profilen.
Oppdatere aktivitetsprofilen
Du kan tilpasse fem aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse
innstillingene og datafeltene for en spesiell aktivitet eller tur.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg et alternativ:
• Velg en profil.
• Velg for å legge til en ny profil.
3 Rediger eventuelt navn og bakgrunnsbilde for profilen.
4 Velg et alternativ:
• Velg Treningssider for å tilpasse datasidene og
datafeltene (Tilpasse datasidene, side 11).
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 3).
Tilpasse enheten
• Velg Auto Pause for å endre når tidtakeren stanser
midlertidig (Bruke Auto Pause, side 11).
• Velg Auto Lap for å angi hvordan runder utløses (Markere
runder etter posisjon, side 12).
• Velg Bla automatisk for å tilpasse visningen for
treningsdatasidene når tidtakeren går (Bruke Bla
automatisk, side 12).
Alle endringer lagres til den aktive profilen.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt, høyde og
permanent idrettsutøver. Enheten bruker denne informasjonen
til å beregne nøyaktige turdata.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Innstillinger for Bluetooth
Velg > Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
Bluetooth er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth aktivert.
Om treningsinnstillinger
Med følgende alternativer og innstillinger kan du tilpasse
enheten etter treningsbehov. Disse innstillingene lagres til en
aktivitetsprofil. Du kan for eksempel angi tidsvarsler for profilen
for sykkelløp, og du kan angi en posisjonsutløser med Auto Lap
for profilen for terrengsykling.
Tilpasse datasidene
Du kan tilpasse datasidene for hver aktivitetsprofil (Profiler,
side 11).
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Treningssider.
4 Velg en dataside.
5 Aktiver eventuelt datasiden.
6 Velg antallet datafelter du ønsker å se på siden.
7 Velg .
8 Velg et datafelt for å endre det.
9 Velg .
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Auto Pause > Auto Pause-modus.
11
4 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
5 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Tilpasse datasidene,
side 11).
Datafeltet Tid som er gått viser sammenlagt tid, inkludert
pausetid.
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). På løypen
kan du bruke alternativet etter posisjon for å utløse runder ved
alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Auto Lap > Auto Lap-utløser > etter posisjon >
Runde ved.
4 Velg et alternativ:
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
turen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst i løpet av turen der du velger
.
5 Tilpass eventuelt datafeltene for runde (Tilpasse datasidene,
side 11).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt avstand. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av turen (for
eksempel etter hver 10. mile eller 40. kilometer).
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Auto Lap > Auto Lap-utløser > etter avstand >
Runde ved.
4 Angi en verdi.
5 Tilpass eventuelt datafeltene for runde (Tilpasse datasidene,
side 11).
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdatasidene automatisk mens tidtakeren er i gang.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Bla automatisk > Hastighet for Bla automatisk.
4 Velg en visningshastighet.
Endre startvarsel
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den er en påminnelse om
å starte tidtakeren slik at du kan registrere data for turen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Startvarsel > Modus for startvarsel.
4 Velg et alternativ:
• Velg Én gang.
12
• Velg Repeter > Gjenta forsinkelse for å endre
tidsforsinkelsen for påminnelsen.
Systeminnstillinger
Velg > System.
• GPS-innstillinger (GPS-innstillinger, side 12)
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 12)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 13)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 13)
• Konfigurasjonsinnstillinger (Endre
konfigurasjonsinnstillingene, side 13)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 13)
• Innstillinger for toner (Angi enhetstoner, side 13)
GPS-innstillinger
Trene innendørs
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > GPS > GPSmodus > Av.
Når GPS er av, er hastighets- og avstandsdata ikke tilgjengelig
med mindre du har en valgfri sensor som sender hastighets- og
avstandsdata til enheten (for eksempel GSC 10). Neste gang du
slår på enheten, søker den etter satellittsignaler på nytt.
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > GPS > Angi
høyde.
2 Angi høyden, og velg .
Vise satellitter
Satellittsiden viser gjeldende GPS-satellittinformasjon. Du finner
mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > GPS > Vis
satellitter.
GPS-nøyaktigheten vises nederst på siden. De grønne linjene
representerer styrken til hvert satellittsignal som mottas
(nummeret på satellitten vises under hver linje).
Endre satellittinnstillinger
Edge kobler som standard til GPS- og GLONASS-satellitter for å
gi forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon. Du kan angi at enheten bare skal bruke
GPS-satellitter. Dette øker batterilevetiden.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > GPS > GPSmodus.
Velg
et alternativ:
2
• Hvis du vil ha forbedret ytelse, velger du GPS
+GLONASS.
• Hvis du vil ha forbedret batterilevetid, velger du Bare
GPS.
Skjerminnstillinger
Velg > System > Visning.
Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Justerer hvor lang tid det skal
gå før bakgrunnslyset slås av (Bruke bakgrunnslyset, side 2).
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Kalibrer skjermen: Justerer skjermen slik at den reagerer på
riktig måte ved berøring (Kalibrere berøringsskjermen,
side 15).
Tilpasse enheten
Innstillinger for dataregistrering
Velg > System > Dataregistrering.
Registreringsintervall: Kontrollerer hvordan enheten
registrerer aktivitetsdata. Smart-registrering registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning, hastighet eller puls. 1
sekund-registrering registrerer punkter hvert sekund. Dette
alternativet oppretter en svært detaljert opptegning av
aktiviteten, men den øker også størrelsen på aktiviteten.
Datagjennomsnitt: Kontrollerer om enheten tar med nullverdier
for pedalfrekvensdata og kraftdata som oppstår når du ikke
trår på pedalene.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
1 Velg > System > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Endre konfigurasjonsinnstillingene
Du kan endre alle innstillingene du konfigurerte i det første
oppsettet.
1 Velg > System > Nullstilling av enhet > Første oppsett.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre enhetsspråk
Gå til skjermbildet Hjem, og velg
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 4,5 år ved 1 time per dag
Vanntetthet
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time hver dag)
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Grad av vanntetthet
> System > Språk.
Angi enhetstoner
Gå til skjermbildet Hjem, og velg
på enheten. Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du
bruker eller lader den.
> System > Toner.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for GSC 10
Batteritype
CR2032, 3-volts, kan byttes ut av brukeren
Batterilevetid
Ca. 1,4 år (1 time per dag)
Vanntetthet
IPX7
Driftstemperaturområde Fra -15 til 70 °C (5 til 158 °F)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz trådløs kommunikasjonsprotokoll
med ANT+
Spesifikasjoner for Edge
Ta vare på enheten
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
20 timer, bare GPS
15 timer, GPS og GLONASS
6 timer, GPS og GLONASS med 100 %
bakgrunnslys
Vanntetthet
IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 70 ºC (fra -4 til 158 ºF)
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Ladetemperaturom- Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF )
råde
Bånd (tetningsTo størrelser:
ringer) for standard- • AS568-125
braketten
Indre diameter: 1,3 tommer
Ytre diameter: 1,5 tommer.
Tverrsnitt: 0,1 tomme
• AS568-131
Indre diameter: 1,7 tommer
Ytre diameter: 1,9 tommer
Tverrsnitt: 0,1 tomme
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen
(EPDM). Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt forhandleren for Garmin.
Om IPX7
LES DETTE
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler å være opptil 1 meter under vann i 30 minutter.
Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader
Informasjon om enheten
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
13
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Skifte batteriet i GSC 10-enheten
1 Finn det runde batteridekselet À på siden av GSC 10enheten.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og
kan fjernes (pilen peker på ulåst).
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter tilbake
på plass (pilen peker på låst).
Når du skifter batteriet i GSC 10-enheten, må du pare GSC 10enheten med enheten på nytt.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold nede i ti sekunder.
Enheten nullstilles og slår seg på.
Slette brukerdata
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
TIPS: Du kan bruke en teipbit  eller en magnet til å fjerne
batteriet fra dekselet.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.
1 Slå av enheten.
2 Plasser fingeren oppe i venstre hjørne på berøringsskjermen.
3 Slå på enheten mens du holder fingeren på
berøringsskjermen.
4 Velg .
Maksimere batterilevetiden
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
14
• Reduser bakgrunnslyset (Dempe bakgrunnsbelysningen,
side 15).
• Angi kortere tid for tidsavbrudd for bakgrunnslys (Justere
tidsavbruddet for bakgrunnslys, side 15).
• Velg registreringsintervallet Smart (Innstillinger for
dataregistrering, side 13).
• Slå på funksjonen Automatisk avslåing (Bruke funksjonen
Automatisk avslåing, side 15).
Feilsøking
• Slå av Bluetooth (Innstillinger for Bluetooth, side 11).
• Velg innstillingen Bare GPS (Endre satellittinnstillinger,
side 12).
Dempe bakgrunnsbelysningen
1 Velg for å åpne statussiden.
2 Bruk og for å justere lysstyrken.
Justere tidsavbruddet for bakgrunnslys
Du kan redusere tidsavbruddet for bakgrunnslyset for å
maksimere batterilevetiden.
1 Velg > Tidsavbrudd for bakgrunnslys.
2 Velg et alternativ.
Bruke funksjonen Automatisk avslåing
Denne funksjonen slår automatisk av enheten når den har vært
inaktiv i 15 minutter.
1 Velg > System > Automatisk avslåing.
2 Velg På.
Kalibrere berøringsskjermen
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
Kalibrer skjermen.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
> System > Visning >
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
1 Velg .
2 Velg .
Låse opp berøringsskjermen
1 Velg .
2 Velg .
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet på webområdet for
Garmin.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > Om.
Oppdatere programvaren
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.
1 Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tillegg
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Datafelter for
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand foran: Avstanden foran eller bak Virtual Partner.
Avstand igjen: Under en treningsøkt eller løype er dette
avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre gir: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Di2 – batterinivå: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 10 s gj.sn.: 10 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 30 s gj.sn.: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 3 s gj.sn.: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - gj.sn.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende aktivitet.
Differanse - runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende runde.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
Distanse – siste runde: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Eff. for dreiningsm.: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre gir: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gj.sn.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
aktivitet.
15
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Hastighet - siste runde: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Hastighetssone: Gjeldende hastighetsområde (1 til 10) Soner
kan angis i Garmin Connect.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyre KFT, gj.sn.: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Høyre KFT, runde: Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende runden.
Høyre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kalorier - fett: Antall fettkalorier som er forbrent. Krever en
vurdering levert av New Leaf .
Kalorier igjen: Under en treningsøkt er dette antallet kalorier
som gjenstår når du bruker et kalorimål.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til
en kompatibel kraftmåler.
Kraft - %FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold Power).
Kraft - 10 s gj.sn.: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraft - 30 s gj.sn.: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraft - 3 s gj.sn.: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraftfase – H: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Kraftfase – H runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – H topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – topp, V. gjsn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Kraftfase – V runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – V topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraft - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
®
16
Kraft - maksimum runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Kraft - NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - NP - runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
gjeldende runde.
Kraft - NP - siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
siste fullførte runde.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft - siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste
fullførte runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Kraft – watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gj.sn.: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens
for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens
for gjeldende runde.
Posisjon ved dest.: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
PSF: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
PSF – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
PSF – runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls - %pulsres. run.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Puls - %pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Puls - gj.sn. %maks.: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Puls - gjsn. %pulsres.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Pulsgraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Puls igjen: Under en treningsøkt er dette mengden du er over
eller under pulsmålet.
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls - runde %maks.: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls - siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Repetisjoner igjen: Gjenværende repetisjoner i en treningsøkt.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tillegg
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bak Virtual Partner.
Tid - gj.sn. runde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende
aktivitet.
Tid igjen: Under en treningsøkt er dette tiden som gjenstår når
du bruker et tidsmål.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid - siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid til best.st.: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Venstre KFT, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
Venstre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VH - 30s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
1
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
2
3
4
5
Tillegg
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Fordeler
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Hjulstørrelse og -omkrets
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
Hvis du vil endre sykkelprofilen, kan du se Oppdatere
sykkelprofilen, side 11.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
17
Hjulstørrelse
L (mm)
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
18
Tillegg
Indeks
A
ANT+ sensorer 8
Auto Lap 12
Auto Pause 11
avstand, varsler 3
B
bakgrunnslys 2, 12, 15
batteri
bytte 14
lade 1
maksimere 14, 15
type 1
berøringsskjerm, kalibrere 15
bla automatisk 12
Bluetooth 10
Bluetooth teknologi 9, 11
brukerdata, slette 10
brukerprofil 2, 11
bytte batteriet 14
bånd 13
D
data
oppbevare 9
overføre 9, 10
datafelter 11, 15
datagjennomsnitt 8
datamaskin, koble til 10
dataregistrering 10, 13
E
enhet
nullstille 14
registrering 15
vedlikehold 13
enhets-ID 15
F
feilsøking 7, 14, 15
filer, overføre 10
første oppsett 13
G
Garmin Connect 3–5, 9
Garmin Index 9
gjenopprette, innstillinger 14
GLONASS 12
GPS
satellittside 12
signal 2
stoppe 12
GSC 10 7, 8, 13, 14
H
hastighet, soner 6
hjulstørrelser 17
høyde 12
høydemåler, kalibrere 12
I
ikoner 2
innstillinger 2, 11–13
enhet 13
installere 1, 7
K
kalender 4
kalibrere
berøringsskjerm 15
kraftmåler 8
kalori, varsler 3
kart 5
knapper på skjermen 2
kraft 8
soner 8
varsler 3
kraft (tråkk), meter 8
kraftmåler 8
Indeks
kurs, laste inn 4
L
lade enheten 1
lagre aktiviteter 3
logg 3, 9
sende til datamaskin 9
slette 10
lysstyrke 15
løyper 4, 5
redigere 4, 5
slette 5
låse, skjerm 15
M
montere enheten 1
måleenheter 13
N
nullstille enheten 14
O
oppbevare data 9, 10
oppdatere programvare 15
P
pare 2
pulsmåler 9
smarttelefon 10
pare sensorer med ANT+ 8
pedaler 8
pedalfrekvens 7, 8
varsler 3
permanent idrettsutøver 11
personlige rekorder 6, 10
gjenopprette 6
produktregistrering 15
profiler 11
bruker 11
sykkel 11
programmer 9
smarttelefon 10
programvare
oppdatere 15
versjon 15
programvarelisensavtale 15, 18
puls
måler 6, 7, 13
overvåk 14
soner 6, 17
varsler 3
pulsmåler, pare 9
spesifikasjoner 13
språk 13
startvarselmelding 12
strømsparing 15
systeminnstillinger 12
T
taster 2
temperatur 15
tetningsringer 13
tid, varsler 3
tidsinnstillinger 13
tidssoner 13
tidtaker 2, 3, 9
tilbehør 6, 8, 15
tilpasse enheten 11
toner 13
trening, planer 4
treningssider, vise 3
treningsøkter 3, 4
laste inn 3
opprette 3
redigere 4
slette 4
U
USB, koble fra 10
V
vanntetthet 13
varsler 3
vekt 9
Virtual Partner 4, 5
R
registrere enheten 15
rengjøre enheten 13
runder 2
S
satellittside 12
satellittsignaler 2
segmenter 5
slette 6
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 7, 14
sensorer med ANT+ 2, 6, 8
pare 8
skjerm. 12 Se også bakgrunnslys
lysstyrke 15
låse 15
skjerminnstillinger 12
slette
alle brukerdata 10, 14
logg 10
smart registrering 10
smarttelefon 2, 9, 11
pare 10
programmer 10
soner
hastighet 6
kraft 8
tid 13
19
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising