Garmin | epix™ | User guide | Garmin epix™ Podręcznik użytkownika

Garmin epix™ Podręcznik użytkownika
epix™
Podręcznik użytkownika
Kwiecień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01753-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , TracBack oraz Virtual Partner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ™, epix™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Vector™ oraz
VIRB™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Android™ to znak towarowy firmy Google Inc. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega
warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute.
Firstbeat oraz Analyzed by Firstbeat są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Firstbeat Technologies Ltd. iOS jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i jest objęty licencją firmy Apple Inc. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™ (NP) są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Peaksware, LLC. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Porady dotyczące ekranu dotykowego .................................. 1
Blokowanie i odblokowywanie urządzenia ............................. 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Parowanie smartfonu z urządzeniem ......................................... 1
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 1
Konfigurowanie Garmin Express ........................................... 2
Widżety............................................................................ 2
Wyświetlanie widżetów ............................................................... 2
Pilot VIRB™ ................................................................................ 2
Sterowanie kamerą sportową VIRB ....................................... 2
Aktywności ..................................................................... 2
Rozpoczynanie aktywności ......................................................... 2
Zatrzymywanie aktywności ......................................................... 2
Narciarstwo ................................................................................. 2
Biegi narciarskie ..................................................................... 2
Zjazd na nartach lub snowboardzie ....................................... 3
Wyświetlanie zjazdów na nartach ..................................... 3
Piesze wędrówki ......................................................................... 3
Piesze wędrówki .................................................................... 3
Automatyczna wspinaczka ..................................................... 3
Biegi ............................................................................................ 3
Bieganie ................................................................................. 3
Korzystanie z metronomu ...................................................... 3
Jazda rowerem ........................................................................... 3
Jazda rowerem ...................................................................... 3
Pływanie ..................................................................................... 4
Pływanie w basenie ............................................................... 4
Pływanie — terminologia ................................................... 4
Styl pływania ..................................................................... 4
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie ..................... 4
Trening z dziennikiem ćwiczeń ......................................... 4
Pływanie na otwartym akwenie .............................................. 4
Funkcja Multisport ....................................................................... 5
Rozpoczynanie triatlonu lub aktywności Multisport ............... 5
Tworzenie własnych aktywności ............................................ 5
Aktywności w pomieszczeniu ..................................................... 5
Trening ............................................................................ 5
Ustawianie profilu użytkownika ................................................... 5
Cele fitness ............................................................................ 5
Informacje o strefach tętna .................................................... 5
Ustawianie stref tętna ........................................................ 5
Obliczanie strefy tętna ....................................................... 6
Ustawianie stref mocy ............................................................ 6
Śledzenie aktywności ................................................................. 6
Włączanie funkcji śledzenia aktywności ................................ 6
Korzystanie z alertów ruchu ................................................... 6
Cel automatyczny .................................................................. 6
Monitorowanie snu ................................................................. 6
Korzystanie z trybu uśpienia ............................................. 6
Treningi ....................................................................................... 7
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ....................... 7
Rozpoczynanie treningu ........................................................ 7
Informacje o kalendarzu treningów ........................................ 7
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect ............................................................................. 7
Trening interwałowy .................................................................... 7
Tworzenie treningu interwałowego ........................................ 7
Rozpoczynanie treningu interwałowego ................................ 7
Zatrzymywanie treningu interwałowego ................................. 7
Korzystanie z usługi Virtual Partner® ......................................... 7
Ustawianie celu treningowego .................................................... 8
Spis treści
Anulowanie celu treningowego .............................................. 8
Wyścig z poprzednią aktywnością .............................................. 8
Osobiste rekordy ......................................................................... 8
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 8
Przywracanie osobistego rekordu .......................................... 8
Usuwanie osobistego rekordu ................................................ 8
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów ........................... 8
Dynamika biegu .......................................................................... 8
Trening z informacjami o dynamice biegu ............................. 8
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu ............................ 9
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku danych
dynamicznych biegania .......................................................... 9
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ............................. 9
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla biegu ...... 9
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy na
rowerze ................................................................................ 10
Standardowe oceny pułapu tlenowego ................................ 10
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów ......... 10
Asystent odpoczynku ................................................................ 10
Włączanie asystenta odpoczynku ........................................ 10
Wyświetlanie czasu odpoczynku ......................................... 10
Informacje o funkcji Training Effect ........................................... 11
Zegar.............................................................................. 11
Ustawianie alarmu .................................................................... 11
Włączanie stopera .................................................................... 11
Korzystanie ze stopera ............................................................. 11
Ustawianie alertów wschodu i zachodu słońca ........................ 11
Nawigacja...................................................................... 11
Zapisywanie pozycji .................................................................. 11
Podróżowanie do celu .............................................................. 11
Nawigacja do punktu szczególnego ......................................... 11
Punkty szczególne ............................................................... 12
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................. 12
Kompas .....................................................................................12
Mapa ......................................................................................... 12
Wyświetlanie mapy .............................................................. 12
Przeglądanie mapy .............................................................. 12
Zapisywanie lub nawigowanie do pozycji na mapie ............ 12
Nawigacja do punktu startowego .............................................. 12
Historia.......................................................................... 12
Korzystanie z historii ................................................................. 12
Historia funkcji Multisport ..................................................... 12
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna ......................... 13
Wyświetlanie sumy kroków ....................................................... 13
Wyświetlanie podsumowania danych ....................................... 13
Usuwanie historii ....................................................................... 13
Korzystanie z licznika ............................................................... 13
Funkcje online.............................................................. 13
Garmin Connect ........................................................................ 13
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile ................... 13
Ręczne przesyłanie danych do aplikacji Garmin Connect
Mobile .............................................................................. 13
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na komputerze ...... 14
Włączenie powiadomień Bluetooth ........................................... 14
Wyświetlanie powiadomień .................................................. 14
Zarządzanie powiadomieniami ............................................ 14
Wyłączanie funkcji Bluetooth ............................................... 14
Funkcje Connect IQ .................................................................. 14
Pobieranie funkcji Connect IQ ............................................. 14
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera ........ 14
Dostosowywanie urządzenia....................................... 14
Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności .......................... 14
Dostosowywanie ekranów danych ....................................... 15
Alerty .................................................................................... 15
i
Ustawianie alertu ............................................................. 15
Auto Lap ............................................................................... 15
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .................................. 15
Ustawienia wyznaczania trasy ............................................. 16
Włączanie funkcji Auto Pause® ........................................... 16
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki ....................... 16
Prędkość 3D i dystans ......................................................... 16
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii ............... 16
Ustawienia tarczy zegarka ........................................................ 16
Dostosowywanie tarczy zegarka .......................................... 17
Dostosowywanie pętli widżetów ............................................... 17
Ustawienia czujników ................................................................ 17
Ustawienia kompasu ............................................................ 17
Kalibracja kompasu ......................................................... 17
Ustawianie odniesienia północnego ................................ 17
Wysokościomierz i barometr ................................................ 17
Ustawienia wysokościomierza ............................................. 17
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego ............. 17
Ustawienia barometru .......................................................... 17
Ustawienia mapy ...................................................................... 17
Wyświetlanie i ukrywanie mapy ........................................... 18
Ustawienia systemowe ............................................................. 18
Ustawienia czasu ................................................................. 18
Ustawienia podświetlenia ..................................................... 18
Zmiana jednostek miary ....................................................... 18
Czujniki ANT+............................................................... 18
Parowanie czujników ANT+ ...................................................... 18
Zakładanie czujnika tętna ......................................................... 19
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 19
Korzystanie z opcjonalnego czujnika rytmu pedałowania ........ 19
Czujnik na nogę ........................................................................ 19
Kalibracja czujnika na nogę ................................................. 19
Ręczna kalibracja czujnika na nogę ................................ 19
tempe ........................................................................................ 19
Informacje o urządzeniu.............................................. 19
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 19
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 20
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 20
Dane techniczne ....................................................................... 20
Informacje o baterii .............................................................. 20
Maksymalizowanie czasu działania baterii ...................... 20
Dbanie o czujnik tętna .............................................................. 20
Dane techniczne HRM-Run ...................................................... 20
Wymienianie baterii przez użytkownika .................................... 20
Wymiana baterii czujnika tętna ............................................ 21
Zarządzanie danymi ................................................................. 21
Odłączanie kabla USB ......................................................... 21
Usuwanie plików .................................................................. 21
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 21
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana ........................ 21
Pomiar temperatury nie jest dokładny .................................. 21
Resetowanie urządzenia ...................................................... 21
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień .................. 21
Aby uzyskać więcej informacji ............................................. 21
Załącznik....................................................................... 21
Pola danych .............................................................................. 21
Umowa licencyjna na oprogramowanie .................................... 24
Znaczenie symboli .................................................................... 24
Indeks............................................................................ 25
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Ogólne informacje o urządzeniu
À
LIGHT
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie lub
zablokować urządzenie.
Á
START
STOP
Wybierz, aby rozpocząć lub przerwać aktywność.
Wybierz, aby wybrać opcję w menu.
Â
BACK
LAP
Wybierz, aby powrócić do poprzedniej strony.
Wybierz, aby zarejestrować okrążenie lub przerwę
podczas aktywności.
Ã
DOWN
Wybierz, aby przewijać widżety, menu
i wiadomości.
Przytrzymaj, aby wyświetlić tarczę zegarka
z dowolnej strony.
Ä
UP
Wybierz, aby przewijać widżety, menu
i wiadomości.
Wybierz, aby odrzucić krótką wiadomość lub
powiadomienie.
Przytrzymaj, aby wyświetlić menu główne.
Å
Ekran
dotykowy
Dotknij lub przesuń palcem po ekranie, aby
korzystać z funkcji urządzenia.
Porady dotyczące ekranu dotykowego
Ekran dotykowy umożliwia interakcję z wieloma funkcjami
urządzenia.
• Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać widżety,
ekrany danych, listy i menu.
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Aby zmienić wartość pola danych, przytrzymaj wybrane pole
na ekranie danych.
• Dotknij przycisku ekranowego, aby go aktywować.
• Każde dotknięcie ekranu dotykowego powinno stanowić
odrębną czynność.
Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
Można zablokować ekran dotykowy lub przyciski, aby zapobiec
ich przypadkowemu naciśnięciu.
• Aby zablokować ekran dotykowy, naciśnij i przytrzymaj ,
a następnie wybierz Zablokuj ekran.
• Aby odblokować ekran dotykowy, naciśnij i przytrzymaj ,
a następnie wybierz Odblokuj ekran.
• Aby zablokować ekran dotykowy i przyciski, naciśnij
i przytrzymaj , a następnie wybierz Zablokuj urządzenie.
Wstęp
• Aby odblokować ekran dotykowy i przyciski, naciśnij
i przytrzymaj , a następnie wybierz Odblokuj urządzenie.
Ładowanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
1 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.
2 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
3 Ustaw stronę ładowarki z zawiasem À w jednej linii
z rowkiem na spodzie urządzenia.
4 Zatrzaśnij górę ładowarki Á na urządzeniu.
Urządzenie włączy się po podłączeniu go do źródła zasilania.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
wskazuje poziom naładowania baterii.
Parowanie smartfonu z urządzeniem
Możesz nawiązać połączenie pomiędzy urządzeniem epix
a smartfonem, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/apps i pobierz aplikację
Garmin Connect™ Mobile na swój smartfon.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy).
3 W urządzeniu epix przytrzymaj .
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Paruj urz.
mobilne.
5 W smartfonie uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
6 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, wybierz opcję
>
Urządzenia > , a następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniach Garmin .
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
®
1
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz Zrób zdjęcie.
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. W przypadku
niektórych widżetów wymagane jest połączenie Bluetooth ze
zgodnym smartfonem.
Powiadomienia: Informują o połączeniach przychodzących
i SMS-ach zgodnie z ustawieniami powiadomień smartfonu.
Kalendarz: Wyświetla nadchodzące spotkania z kalendarza
smartfonu.
Sterowanie muzyką: Pozwala sterować odtwarzaniem muzyki
w smartfonie.
Pogoda: Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.
Śledzenie aktywności: Śledzi dzienną liczbę kroków, cel
kroków, przebyty dystans, liczbę spalonych kalorii i statystyki
dotyczące snu.
Dane z czujnika: Wyświetla informacje z wewnętrznego
czujnika lub połączonego czujnika ANT+ .
Kompas: Wyświetla elektroniczny kompas.
Mapa: Wyświetla pozycję użytkownika na mapie.
®
®
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu go ze
smartfonem.
1 Na dowolnym ekranie przytrzymaj .
Zostanie wyświetlony zegar.
2 Wybierz UP lub DOWN.
Urządzenie będzie przełączać się między dostępnymi
widżetami.
3 Jeśli rejestrujesz aktywność, wybierz BACK, aby wrócić do
stron danych dotyczących aktywności.
4 Wybierz START, aby wyświetlić dodatkowe opcje i funkcje
widżetu (opcjonalnie).
Pilot VIRB™
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB na odległość. Aby kupić kamerę sportową VIRB, odwiedź
stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją
włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera podręcznik
użytkownika kamery VIRB. Należy również ustawić widżet VIRB,
tak aby był wyświetlany w pętli widżetów (Dostosowywanie pętli
widżetów).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 W urządzeniu epix wybierz UP lub DOWN na tarczy zegarka,
aby wyświetlić widżet VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz START.
Zostanie wyświetlony pilot zdalnego sterowania.
5 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz Uruchom zapis.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia epix.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz Przerwij zapis.
2
Aktywności
Urządzenie może być wykorzystywane podczas aktywności
w pomieszczeniu, na świeżym powietrzu, uprawiania sportów
i wykonywania ćwiczeń. Po rozpoczęciu aktywności urządzenie
wyświetla i rejestruje dane z czujników. Możesz zapisać swoją
aktywność i udostępnić ją społeczności Garmin Connect.
Można również dodać do swojego urządzenia aplikacje do
śledzenia aktywności Connect IQ™, korzystając z konta Garmin
Connect (Funkcje Connect IQ).
Rozpoczynanie aktywności
Po rozpoczęciu aktywności moduł GPS zostanie w razie
potrzeby automatycznie uruchomiony. Po przerwaniu
aktywności urządzenie powróci do trybu zegarka.
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz aktywność.
3 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dodatkowe
informacje.
4 W razie potrzeby poczekaj, aż urządzenie nawiąże
połączenie z czujnikami ANT+.
5 Jeśli aktywność wymaga korzystania z sygnałów GPS, wyjdź
na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
UWAGA: Urządzenie nie będzie zapisywać danych
aktywności, jeśli nie uruchomisz stopera.
Zatrzymywanie aktywności
UWAGA: Niektóre opcje są niedostępne dla poszczególnych
aktywności.
1 Wybierz STOP.
2 Wybierz opcję:
• Aby powrócić do punktu rozpoczęcia aktywności tą samą
trasą, wybierz TracBack.
• Aby wznowić aktywność, wybierz Wznów.
• Aby zapisać aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Zapisz.
• Aby odrzucić aktywność i powrócić do trybu zegarka,
wybierz Odrzuć.
• Aby wstrzymać aktywność i wznowić ją w późniejszym
czasie, wybierz Wznów później.
Narciarstwo
Biegi narciarskie
Zanim rozpoczniesz bieg narciarski, naładuj urządzenie
(Ładowanie urządzenia).
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz Bieg narciarski.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
Rozpocznij
aktywność.
5
6 Wybierz LAP, aby rejestrować okrążenia (opcjonalnie).
7 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Widżety
Zjazd na nartach lub snowboardzie
Zanim rozpoczniesz zjazd na nartach lub desce snowboardowej,
naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia).
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz Narty/deska.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
Funkcja autouruchamiania jest domyślnie włączona.
Rejestruje ona automatycznie nowe zjazdy na podstawie
ruchu użytkownika. Praca stopera jest wstrzymywana, gdy
użytkownik nie zjeżdża lub gdy znajduje się na wyciągu
narciarskim. Stoper zostaje wstrzymany na czas jazdy na
wyciągu narciarskim.
6 Rozpoczęcie zjazdu spowoduje zrestartowanie stopera.
7 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Wyświetlanie zjazdów na nartach
Twoje urządzenie rejestruje szczegóły każdego zjazdu na
nartach lub na snowboardzie. Szczegóły zjazdu można
wyświetlić na ekranie wstrzymania lub podczas działania
stopera.
1 Rozpocznij zjazd na nartach lub snowboardzie.
2 Przytrzymaj .
3 Wybierz Pokaż zjazdy.
4 Użyj przycisków UP i DOWN, aby wyświetlić szczegóły
ostatniego przejazdu, aktualnego zjazdu oraz łączny wynik.
Ekran przejazdów zawiera informacje o czasie, przebytym
dystansie, maksymalnej i średniej prędkości, a także
o całkowitym spadku.
Piesze wędrówki
Piesze wędrówki
Zanim rozpoczniesz pieszą wędrówkę, naładuj urządzenie
(Ładowanie urządzenia).
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz Wędrówka.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
Urządzenie rejestruje ślad podczas wędrówki.
6 Jeśli musisz zrobić sobie przerwę lub wstrzymać
rejestrowanie śladu, wybierz kolejno STOP > Wznów
później.
Urządzenie zapisze stan wędrówki i przejdzie do trybu
niskiego poboru mocy.
7 Wybierz kolejno START > Wędrówka > Wznów, aby
wznowić rejestrowanie śladu.
8 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
wspinać i automatycznie przełącza się na inną stronę danych.
Można włączyć funkcję automatycznej wspinaczki
w ustawieniach aktywności w przypadku następujących
aktywności: bieganie, wędrówki i wspinaczka (Ustawienia
aplikacji do śledzenia aktywności). Można również wybrać
stronę danych, która będzie wyświetlana oraz wartość progową
wzniosu używaną do wykrycia wspinaczki.
Biegi
Bieganie
Zanim rozpoczniesz bieganie, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia). Zanim możliwe będzie korzystanie z czujnika ANT+
podczas biegu, musisz sparować czujnik z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+).
1 Załóż czujniki ANT+, takie jak czujnik na nogę lub czujnik
tętna (opcjonalnie).
2 Na tarczy zegarka wybierz START.
3 Wybierz Bieg.
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników ANT+
poczekaj, aż urządzenie nawiąże połączenie z czujnikami.
5 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Wybierz LAP, aby rejestrować okrążenia (opcjonalnie).
9 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
10 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Korzystanie z metronomu
Funkcja metronomu odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem,
co umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz kolejno Metronom > Stan > Włączony.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia na min, aby wprowadzić wartość
w oparciu o rytm, jaki chcesz utrzymywać.
• Wybierz Częst. alertów, aby dostosować częstość
uderzeń.
• Wybierz Dźwięki, aby dostosować dźwięk i wibracje
metronomu.
W
razie
potrzeby wybierz Podgląd, aby posłuchać brzmienia
6
metronomu przed biegiem.
7 Przytrzymaj DOWN, aby powrócić do zegarka.
8 Idź pobiegać (Bieganie).
Metronom zacznie działać automatycznie.
9 Podczas biegu wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran
metronomu.
10 W razie potrzeby przytrzymaj UP, aby zmienić ustawienia
metronomu.
Jazda rowerem
Automatyczna wspinaczka
Jazda rowerem
Gdy dla danej aktywności włączona jest funkcja automatycznej
wspinaczki, urządzenie wykrywa, kiedy użytkownik zaczyna się
Zanim rozpoczniesz jazdę, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia). Zanim możliwe będzie korzystanie z czujnika ANT+
Aktywności
3
podczas jazdy, musisz sparować czujnik z posiadanym
urządzeniem (Parowanie czujników ANT+).
1 Sparuj czujniki ANT+, takie jak czujnik tętna, czujnik
prędkości lub czujnik rytmu (opcjonalnie).
2 Na tarczy zegarka wybierz START.
3 Wybierz Rower.
4 W przypadku korzystania z opcjonalnych czujników ANT+
poczekaj, aż urządzenie nawiąże połączenie z czujnikami.
5 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Pływanie
UWAGA
Urządzenie jest przeznaczone do użytku podczas pływania na
powierzchni wody. Korzystanie z urządzenia podczas
nurkowania z akwalungiem może spowodować uszkodzenie
urządzenia i w konsekwencji unieważnić gwarancję.
UWAGA: Urządzenie nie może zapisywać danych o tętnie
podczas pływania.
Pływanie w basenie
Zanim rozpoczniesz pływanie, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia).
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz kolejno Pływanie na basenie.
3 Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
5 Rozpocznij aktywność.
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte
długości.
6 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
7 Podczas odpoczynku wybierz przycisk LAP, aby wstrzymać
stoper.
8 Wybierz przycisk LAP, aby ponownie uruchomić stoper.
9 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Pływanie — terminologia
Długość: Jedna długość basenu.
Interwał: Jedna lub więcej następujących po sobie długości.
Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch: Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia,
na którym założone jest urządzenie, podczas pływania
danym stylem.
SWOLF: Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu
i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30
sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45.
W przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF
jest obliczany dla dystansów powyżej 25 metrów. SWOLF to
wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im
niższy wynik, tym lepsza efektywność.
4
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec
długości. Jest on wyświetlany podczas przeglądania historii
interwału. Styl pływania można również wybrać jako własne pole
danych (Dostosowywanie ekranów danych).
Darmowe
Styl dowolny
Wróć
Styl grzbietowy
Klasyczny Styl klasyczny (żabka)
Motylkowy Styl motylkowy (delfin)
Styl miesz. Więcej niż jeden styl pływania w interwale
Ćwiczenie Używany z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem
ćwiczeń)
Odpoczynek w trakcie pływania na basenie
Domyślny ekran odpoczynku wyświetla dwa liczniki czasu
odpoczynku. Pokazuje on także czas i dystans ostatniego
ukończonego interwału.
UWAGA: Dane pływania nie są rejestrowane podczas
odpoczynku.
1 W trakcie pływania wybierz LAP, aby rozpocząć odpoczynek.
Wyświetlacz zmieni kolorystykę i przełączy się na biały tekst
na czarnym tle, po czym pojawi się ekran odpoczynku.
2 W trakcie odpoczynku wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
pozostałe ekrany danych (opcjonalnie).
3 Wybierz LAP, aby kontynuować pływanie.
4 Powtórz to dla każdego dodatkowego interwału odpoczynku.
Trening z dziennikiem ćwiczeń
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie
pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala
ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek
inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech
podstawowych stylów. Czas ćwiczeń jest zapisywany, należy
wprowadzić dystans.
PORADA: Można dostosować ekrany i pola danych dla
pływania na basenie (Dostosowywanie ekranów danych).
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz kolejno Pływanie na basenie.
3 Podczas pływania na basenie wybierz UP lub DOWN, aby
wyświetlić ekran dziennika ćwiczeń.
4 Wybierz LAP, aby uruchomić stoper ćwiczenia.
5 Po zakończeniu interwału treningu wybierz LAP.
Stoper ćwiczenia zatrzymuje się, lecz stoper aktywności
nadal rejestruje całą sesję pływania.
6 Wybierz dystans dla ukończonego ćwiczenia.
Wzrost dystansu jest oparty na długości basenu określonej
dla tego profilu aktywności.
7 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć kolejny interwał treningu, wybierz LAP.
• Aby rozpocząć interwał pływania wybierz UP lub DOWN,
aby wrócić do ekranów treningu pływackiego.
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Pływanie na otwartym akwenie
Zanim rozpoczniesz pływanie, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia).
1 Na tarczy zegarka wybierz START.
2 Wybierz Otwarty akwen.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
Aktywności
5 Rozpocznij aktywność.
6 Wybierz LAP, aby rejestrować interwał (opcjonalnie).
7 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
• Wybierz Gotowe, aby zapisać własną aktywność i użyć
jej.
• Wybierz Edytuj ustaw., aby dostosować wybrane
ustawienia aktywności.
8 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Aktywności w pomieszczeniu
Funkcja Multisport
Urządzenie epix może posłużyć podczas ćwiczeń
w pomieszczeniu, takich jak bieg na bieżni lub jazda na rowerze
stacjonarnym.
W pomieszczeniach moduł GPS jest wyłączony. Podczas biegu
z wyłączonym modułem GPS dane prędkości, dystansu i rytmu
są obliczane przy użyciu akcelerometru w urządzeniu.
Akcelerometr kalibruje się automatycznie. Dokładność danych
prędkości, dystansu i rytmu zwiększa się po kilku biegach na
zewnątrz z użyciem funkcji GPS.
Triatloniści, dwuboiści oraz inni zawodnicy uprawiający
dyscypliny składające się z wielu dyscyplin sportowych mogą
skorzystać z funkcji aktywności wielosportowych. W trakcie
aktywności Multisport można przełączać pomiędzy
aktywnościami i w dalszym ciągu wyświetlać całkowity czas
i dystans. Na przykład można przełączyć urządzenie z trybu
jazdy rowerem w tryb biegu oraz wyświetlić całkowity czas
i dystans dla jazdy na rowerze oraz biegu przez cały czas
trwania aktywności Multisport.
Można dostosować aktywność Multisport lub skorzystać
z domyślnych ustawień dla standardowego triatlonu.
Trening
Rozpoczynanie triatlonu lub aktywności Multisport
Ustawianie profilu użytkownika
Zanim rozpoczniesz aktywność, naładuj urządzenie (Ładowanie
urządzenia). Zanim możliwe będzie korzystanie z czujnika
ANT+, musisz sparować czujnik z urządzeniem (Parowanie
czujników ANT+).
1 Sparuj czujniki ANT+, takie jak czujnik na nogę lub czujnik
tętna (opcjonalnie).
2 Na tarczy zegarka wybierz START.
3 Wybierz Triatlon lub wybraną aktywność obejmującą wiele
dyscyplin.
4 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
5 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
6 Rozpocznij pierwszą aktywność.
7 Wybierz LAP, aby przejść do następnej aktywności.
Jeśli przejścia są włączone, ich czas będzie rejestrowany
niezależnie od czasu aktywności.
8 W razie potrzeby wybierz LAP, aby rozpocząć następną
aktywność.
9 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
10 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, wagi, strefy tętna i strefy mocy. Urządzenie
wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych
związanych z treningiem.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika.
3 Wybierz opcję.
Tworzenie własnych aktywności
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje > Dodaj nowy.
3 Wybierz typ aktywności.
4
5
6
7
8
9
UWAGA: Jeśli tworzysz aktywność obejmującą wiele
dyscyplin, zostanie wyświetlony monit o wybranie dwóch lub
więcej aktywności oraz wliczenie przejść.
W razie potrzeby wybierz akcent kolorystyczny.
W razie potrzeby wybierz ikonę.
Wybierz nazwę lub wpisz własną nazwę.
Duplikaty nazw aktywności zawierają numer, np. Triathlon(2).
Wybierz opcję:
• Wybierz Użyj domyślnego, aby utworzyć własną
aktywność, zaczynając od domyślnych ustawień
systemowych.
• Wybierz kopię istniejącej aktywności, aby utworzyć własną
aktywność na bazie jednej z zapisanych.
W razie potrzeby wybierz tryb GPS.
Wybierz opcję:
Trening
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna), aby ustalić
najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna
użytkownika. Urządzenie ma dwie strefy tętna: dla biegania oraz
jazdy na rowerze. Aby uzyskać najdokładniejsze dane
dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje
maksymalne tętno. Istnieje możliwość dostosowania każdej ze
stref tętna i ręcznego wprowadzenia tętna spoczynkowego.
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu
lub na koncie Garmin Connect.
1 Przytrzymaj .
5
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika >
3
4
5
6
7
8
9
Strefy tętna.
Wybierz Domyślne, aby wyświetlić domyślne wartości
(opcjonalnie).
Wartości domyślne można zastosować wobec biegania
i jazdy na rowerze.
Wybierz Biegi lub Kolarstwo.
Wybierz kolejno Preferencje > Ustaw własne > Według:.
Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maks. tętna, aby wyświetlić i edytować strefy
jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
• Wybierz % rezerwy tętna, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
Wybierz Maksymalne tętno i podaj swoje maksymalne tętno.
Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
Wybierz Tętno spoczynkowe i podaj swoje tętno
spoczynkowe.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla
początkujących
poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
50 – 60%
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
6 W razie potrzeby wybierz Minimum i wprowadź minimalną
wartość mocy.
Śledzenie aktywności
Włączanie funkcji śledzenia aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
cel kroków, przebyty dystans i liczbę spalonych kalorii w każdym
zarejestrowanym dniu. Licznik spalonych kalorii sumuje
podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone podczas
aktywności.
Funkcję śledzenia aktywności można włączyć podczas wstępnej
konfiguracji urządzenia lub w dowolnym innym momencie.
UWAGA: Włączona funkcja śledzenia aktywności może skrócić
czas działania baterii.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Śledzenie aktywności > Stan
> Włączony.
Liczba kroków zostanie wyświetlona dopiero po odebraniu
przez urządzenie sygnałów z satelitów i automatycznym
ustawieniu godziny. Urządzenie może wymagać czystego
widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
W widżecie śledzenia aktywności zostanie wyświetlona łączna
liczba kroków wykonanych w ciągu doby. Liczba kroków jest
okresowo aktualizowana.
Korzystanie z alertów ruchu
Aby móc korzystać z alertu ruchu, musisz włączyć śledzenie
aktywności.
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się komunikat Rusz się! oraz
zostaje wyświetlony czerwony pasek. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe).
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu À.
Ustawianie stref mocy
Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie
odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Jeśli znasz
wartość swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold
Power), możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu
automatycznie obliczyć strefy mocy. Istnieje możliwość
ręcznego dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie
Garmin Connect.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika >
Strefy mocy > Według:.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
4 Wybierz FTP i wprowadź wartość FTP.
5 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
6
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Monitorowanie snu
W trybie snu urządzenie monitoruje odpoczynek użytkownika.
Statystyki snu obejmują łączną liczbę przespanych godzin, fazy
ruchu i spokojnego snu.
Korzystanie z trybu uśpienia
Aby korzystać z funkcji monitorowania snu, musisz nosić na
sobie urządzenie.
1 Na tarczy zegarka wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić
widżet śledzenia aktywności.
2 Wybierz kolejno START > Tak.
Trening
3 Po przebudzeniu wybierz kolejno STOP > Tak, aby wyjść
Trening interwałowy
Treningi
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
treningów na bieżni oraz biegów na znanym dystansie. Po
wybraniu LAP urządzenie rejestruje interwał i przechodzi do
interwału odpoczynku.
z trybu snu.
UWAGA: Jeśli zapomnisz przełączyć urządzenie w tryb snu,
możesz ręcznie wprowadzić godziny zaśnięcia
i przebudzenia za pomocą konta Garmin Connect, aby
odzyskać statystyki dotyczące snu.
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii. Można
tworzyć treningi przy pomocy aplikacji Garmin Connect oraz
wybierać plany treningów obejmujące zintegrowane treningi
z serwisu Garmin Connect, a następnie przesyłać je do
urządzenia.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect).
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz i zapisz nowy trening.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
5 Odłącz urządzenie.
Rozpoczynanie treningu
Przed rozpoczęciem treningu należy pobrać trening ze swojego
konta Garmin Connect.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Trening > Moje treningi.
3 Wybierz trening.
4 Wybierz Zacznij trening.
5 W razie potrzeby wybierz rodzaj aktywności.
6 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, cel (opcjonalnie) oraz aktualne dane treningu.
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin Connect
Aby móc pobierać plany treningów z serwisu Garmin Connect
i korzystać z nich, konieczne jest posiadanie konta Garmin
Connect (Garmin Connect).
Serwis Garmin Connect pozwala przeglądać plany treningów,
opracowywać harmonogramy treningów i kursów oraz pobierać
plany do urządzenia.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
5 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Trening
Tworzenie treningu interwałowego
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Edytuj > Interwał >
3
4
5
6
7
8
Typ.
Wybierz kolejno Dystans, Aktualny czas lub Otwarty.
PORADA: Aby utworzyć interwał otwarty, wybierz Otwarty.
Wybierz Czas trwania podaj wartość dystansu lub czasu
interwału treningu, a następnie wybierz .
Wybierz kolejno Odpoczynek > Typ.
Wybierz kolejno Dystans, Aktualny czas lub Otwarty.
W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzewka > Włączony.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćw. rozluźn. >
Włączony.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Zacznij trening.
3 Wybierz aktywność.
4 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
5 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz LAP,
aby rozpocząć pierwszy interwał.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
Zatrzymywanie treningu interwałowego
• Wybranie LAP w dowolnym momencie kończy interwał.
• Aby zatrzymać stoper w dowolnym momencie, wybierz
STOP.
• W przypadku dodania ćwiczeń rozluźniających do treningu
interwałowego, wybierz LAP, aby zakończyć trening
interwałowy.
Korzystanie z usługi Virtual Partner
®
Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające
osiąganie celów treningowych.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
Funkcja Virtual Partner nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz kolejno Ekrany danych > Virtual Partner > Stan >
Włączony.
5 Wybierz Ustaw tempo lub Ustaw prędkość.
6 Podaj wartość.
7 Rozpocznij aktywność.
8 Użyj przycisków UP i DOWN, aby przewinąć do ekranu
Virtual Partner i zobaczyć, kto prowadzi.
7
Ustawianie celu treningowego
Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual
Partner, co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia
wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu, dystansu i tempa
albo dystansu i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności
urządzenie wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko
jesteś do osiągnięcia swojego celu treningowego.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Trening > Ustaw cel.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub
podać własny dystans.
• Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans
i czas.
• Wybierz Dystans i tempo lub Dystans i prędkość, aby
wybrać docelowy dystans i tempo lub prędkość.
Zostanie wyświetlony ekran celu treningowego
z szacowanym czasem ukończenia. Szacowany czas
ukończenia jest obliczany na podstawie bieżących wyników
i pozostałym czasie.
5 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Anulowanie celu treningowego
1 Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj UP.
2 Wybierz kolejno Trening > Anuluj cel > Tak.
Wyścig z poprzednią aktywnością
Można ścigać się z poprzednio zarejestrowaną lub pobraną
aktywnością. Funkcja ta współpracuje z funkcją Virtual Partner,
co umożliwia sprawdzenie, o ile aktualny wynik jest lepszy lub
gorszy od poprzedniego.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Trening > Wyścig z aktywn..
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Z historii, aby wybrać w urządzeniu poprzednio
zarejestrowaną aktywność.
• Wybierz Pobrane, aby wybrać aktywność pobraną z konta
Garmin Connect.
4 Wybierz aktywność.
Zostanie wyświetlony ekran Virtual Partner z szacowanym
czasem ukończenia.
5 Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu aktywności urządzenie wyświetla wszystkie
nowe osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej
aktywności. Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz
najszybszy czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
W przypadku jazdy rowerem osobiste rekordy obejmują także
najwyższy wznios i najlepszą moc (wymaga miernika mocy).
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord.
5 Wybierz Pokaż rekord.
8
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
5 Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
5 Wybierz kolejno Usuń rekord > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Rekordy.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
3 Wybierz dyscyplinę sportu.
4 Wybierz kolejno Usuń wsz. rekordy > Tak.
Rekordy zostaną usunięte tylko dla wybranej dyscypliny.
Dynamika biegu
Możesz używać zgodnego urządzenia epix sparowanego
z akcesorium HRM-Run™ do przekazywania bieżących danych
o swojej kondycji biegowej. Jeśli do urządzenia epix dołączono
akcesorium HRM-Run, urządzenia te są już sparowane.
Akcesorium HRM-Run ma wbudowany akcelerometr, który
mierzy ruch tułowia w celu obliczania trzech parametrów biegu:
rytmu, odchylenia pionowego i czasu kontaktu z podłożem.
UWAGA: Akcesorium HRM-Run jest zgodne z wieloma
produktami fitness ANT+, a po sparowaniu może wyświetlać
dane tętna. Funkcje dynamiki biegu są dostępne tylko
w określonych urządzeniach Garmin.
Rytm: Rytm to liczba kroków na minutę. Pozycja wyświetla
całkowitą liczbę kroków (lewej i prawej nogi łącznie).
Odchylenie pionowe: Odchylenie pionowe oznacza wysokość
odbicia podczas biegu. Wyświetla pionowy ruch tułowia dla
każdego kroku, mierzony w centymetrach.
Czas kontaktu z podłożem: Czas kontaktu z podłożem to czas,
przez jaki stopa ma kontakt z powierzchnią ziemi podczas
biegu. Wartość jest mierzona w milisekundach.
UWAGA: Funkcja czasu kontaktu z podłożem jest
niedostępna podczas chodu.
Trening z informacjami o dynamice biegu
Przed wyświetleniem informacji o dynamice biegu należy
założyć akcesorium HRM-Run i sparować je z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+). Jeśli do urządzenia epix
dołączono akcesorium HRM-Run, urządzenia są już sparowane,
a urządzenie epix jest skonfigurowane tak, aby wyświetlać
informacje o dynamice biegu.
1 Wybierz opcję:
• Jeśli akcesorium HRM-Run i urządzenie epix są już
sparowane, przejdź do kroku 8.
• Jeśli akcesorium HRM-Run i urządzenie epix nie są
jeszcze sparowane, wykonaj wszystkie kroki tej procedury.
Trening
2
3
4
5
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
Wybierz aktywność.
Wybierz kolejno Ekrany danych > Dynamika biegu > Stan
> Włączone.
UWAGA: Ekran dynamiki biegu nie jest dostępny dla
wszystkich aktywności.
6 Wybierz Pomiar podstawowy.
7 Wybierz kolejno Rytm, Cz. kont. z podł. lub Odchylenie
pionowe.
Pomiar podstawowy jest wyświetlany w polu w górnej części
ekranu danych razem z pozycją na kolorowym wskaźniku.
8 Idź pobiegać (Bieganie).
9 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran dynamiki biegu
z informacjami dotyczącymi pomiarów.
Kolorowe wskaźniki i dane dynamiki biegu
Na ekranie danych dynamiki biegu jest wyświetlany kolorowy wskaźnik obrazujący podstawowy pomiar. Jako podstawowy pomiar
można wyświetlić rytm, odchylenie pionowe lub czas kontaktu z podłożem. Kolorowy wskaźnik pokazuje dane dynamiki biegu
użytkownika w odniesieniu do analogicznych danych innych biegaczy. Kolorowe strefy reprezentują wartości procentowe.
Firma Garmin przeanalizowała dane dotyczące wielu biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Wartości mieszczące się
w strefach czerwonej i pomarańczowej są typowe dla wolniejszych lub mniej doświadczonych biegaczy. Wartości mieszczące się
w strefach zielonej, niebieskiej i fioletowej są typowe dla szybszych i bardziej doświadczonych biegaczy. W przypadku mniej
doświadczonych biegaczy często można zaobserwować dłuższy czas kontaktu z podłożem, wyższe odchylenie pionowe i mniejszy
rytm niż w przypadku doświadczonych biegaczy. Przy czym wyżsi biegacze często wykazują nieco mniejszy rytm i nieco większe
odchylenie pionowe. Więcej informacji na temat danych dynamiki biegu można znaleźć na stronie www.garmin.com. Dodatkowe
zagadnienia teoretyczne i interpretacje danych dynamiki biegu można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych oraz
w renomowanych publikacjach poświęconych bieganiu.
Kolorowa strefa
Wartość procentowa
w strefie
Zakres rytmu
Zakres odchylenia pionowego
Zakres czasu kontaktu z podłożem
Fioletowa
>95
>185 kroków/min
<6,7 cm
<208 ms
Niebieska
70–95
174–185 kroków/min 6,7–8,3 cm
208–240 ms
Zielona
30–69
163–173 kroków/min 8,4–10,0 cm
241–272 ms
Pomarańczowa 5–29
151–162 kroków/min 10,1–11,8 cm
273–305 ms
Czerwona
<151 kroków/min
>305 ms
<5
>11,8 cm
Porady dotyczące postępowania w przypadku braku
danych dynamicznych biegania
Jeśli dane dynamiczne biegania nie są wyświetlane, spróbuj
wykonać następujące kroki.
• Upewnij się, że dysponujesz akcesorium HRM-Run.
Na przedniej części akcesorium HRM-Run znajduje się
oznaczenie .
• Ponownie sparuj akcesorium HRM-Run z urządzeniem epix,
postępując zgodnie z instrukcjami.
• Jeśli wskazania danych dynamicznych biegania wynoszą
zero, sprawdź, czy akcesorium HRM-Run jest założone
prawą stroną do góry.
UWAGA: Czas kontaktu z podłożem jest wyświetlany tylko
podczas biegu. Czasu kontaktu z podłożem nie można
określić podczas chodu.
Fioletowa
Doskonała
Niebieska
Świetna
Zielona
Dobry
Pomarańczowa
Satysfakcjonująca
Czerwona
Słaby
Dane dotyczące pułapu tlenowego i ich analiza zostały
opublikowane za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji
znajduje się w załączniku (Standardowe oceny pułapu
tlenowego) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji. Wartości
szacowanego pułapu tlenowego są podawane i obsługiwane
przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. Urządzenie epix
korzysta z oddzielnych szacowanych pułapów tlenowych dla
biegu i jazdy rowerem. Możesz używać urządzenia Garmin
sparowanego ze zgodnym czujnikiem tętna i miernikiem mocy
do wyświetlania szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy
rowerem. Możesz używać urządzenia Garmin sparowanego ze
zgodnym czujnikiem tętna do wyświetlania szacowanego pułapu
tlenowego dla biegu.
Szacowany pułap tlenowy jest wyrażany przez liczbę i pozycję
na kolorowym wskaźniku.
®
Trening
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla
biegu
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu
tlenowego, należy założyć czujnik tętna i sparować go
z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+). Jeśli do
urządzenia epix dołączony został czujnik tętna, urządzenia są
już sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość
szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika
(Ustawianie profilu użytkownika) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
9
1
2
3
4
Biegaj na świeżym powietrzu przez co najmniej 10 minut.
Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Moje statystyki > Pułap tlenowy > Biegi.
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego dla
jazdy na rowerze
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu
tlenowego, należy założyć czujnik tętna, zamontować miernik
mocy i sparować je z urządzeniem epix (Parowanie czujników
ANT+). Jeśli do urządzenia epix dołączony został czujnik tętna,
urządzenia są już sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą
wartość szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika
(Ustawianie profilu użytkownika) oraz ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka przejazdów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 min na
świeżym powietrzu.
2 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz.
3 Przytrzymaj .
4 Wybierz kolejno Moje statystyki > Pułap tlenowy >
Kolarstwo.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonując 40
a
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonując 40
a
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
0–40
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Kontrola odpoczynku: Kontrola odpoczynku na bieżąco
Wyświetlanie przewidywanych czasów dla wyścigów
sygnalizuje stan regeneracji sił przez kilka pierwszych minut
Zanim możliwe będzie wyświetlanie przewidywanych czasów
aktywności.
dla wyścigów (tylko dla biegania), należy założyć czujnik tętna
i sparować go z urządzeniem. Aby uzyskać jak najdokładniejszą
Czas odpoczynku: Czas odpoczynku pojawia się natychmiast
wartość szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika
po zakończeniu aktywności. Czas jest odliczany aż do
(Ustawianie profilu użytkownika) oraz ustawić maksymalne tętno
uzyskania optymalnego stanu umożliwiającego rozpoczęcie
(Ustawianie stref tętna).
kolejnego wysiłku.
Urządzenie wykorzystuje funkcję Szacowanego pułapu
Włączanie asystenta odpoczynku
tlenowego (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym) oraz
Zanim
możliwe będzie korzystanie z funkcji asystenta
źródła udostępnianych danych, aby na podstawie bieżącej
odpoczynku,
należy założyć czujnik tętna i sparować go
kondycji użytkownika podać wyznaczony czas ukończenia
z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+). Jeśli do czujnika
wyścigu. Założeniem tego przewidywania jest odpowiednie
tętna dołączono akcesorium epix, urządzenia te są już
przygotowanie do wyścigu.
sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka biegów, aby
(Ustawianie profilu użytkownika), oraz ustawić maksymalne
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
tętno (Ustawianie stref tętna).
1 Załóż czujnik tętna i idź pobiegać.
1 Przytrzymaj .
2 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Asystent odp. > Stan >
Włączony.
3 Wybierz kolejno Moje statystyki > Symulator wyścigu.
Urządzenie podaje przewidywane czasy biegów na
3 Idź pobiegać.
dystansach 5 km, 10 km, półmaratonu i maratonu.
Kontrola odpoczynku na bieżąco sygnalizuje stan regeneracji
sił przez kilka pierwszych minut biegu.
Asystent odpoczynku
4 Po zakończeniu biegu wybierz Zapisz.
Możesz używać urządzenia Garmin sparowanego z czujnikiem
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
tętna do wyświetlania czasu potrzebnego do pełnego
odpoczynku to 4 dni, podczas gdy minimalny czas
zregenerowania sił i osiągnięcia gotowości do następnego
odpoczynku wynosi 6 godzin.
wysiłku. Funkcja asystenta odpoczynku obejmuje czas
odpoczynku i kontrolę odpoczynku. Technologię asystenta
Wyświetlanie czasu odpoczynku
odpoczynku zapewnia i obsługuje firma Firstbeat Technologies
Przed wyświetleniem czasu odpoczynku musisz włączyć
Ltd.
asystenta odpoczynku.
1 Przytrzymaj .
10
Trening
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Asystent odp..
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
odpoczynku to 4 dni, podczas gdy minimalny czas
odpoczynku wynosi 6 godzin.
Informacje o funkcji Training Effect
Funkcja Training Effect mierzy wpływ ćwiczeń na sprawność
aerobową. Wartość funkcji Training Effect rośnie podczas
wykonywania danej aktywności. W miarę trwania aktywności
wartość funkcji Training Effect zwiększa się, informując o tym,
w jakim stopniu aktywność wpłynęła na poprawę sprawności.
Wartość funkcji Training Effect zależna jest od informacji
zawartych w profilu użytkownika, tętna, a także intensywności
i czasu trwania aktywności.
To ważne, by wiedzieć, że podczas pierwszych kilku biegów
wskaźniki funkcji Training Effect (1,0–5,0) mogą sprawiać
wrażenie wyjątkowo wysokich. Urządzenie potrzebuje kilku
aktywności, aby poznać Twoją sprawność aerobową.
Training Effect Opis
1,0–1,9
Wspomaga rehabilitację (krótkie aktywności).
Zwiększa wytrzymałość przy dłuższej aktywności
(ponad 40 min).
2,0–2,9
Utrzymanie sprawności aerobowej.
3,0–3,9
Poprawia sprawność aerobową, jeśli zostanie
uwzględnione w tygodniowym programie
treningowym.
4,0–4,9
Znaczna poprawa sprawności aerobowej (przy 1–2
powtórkach na tydzień z zachowaniem odpowiedniego
czasu odpoczynku).
5,0
Wywołuje chwilowe przeciążenie, aby zapewnić
lepsze efekty. Należy zachować szczególną
ostrożność, osiągając te wartości podczas treningu.
Wymaga dodatkowych dni odpoczynku.
Technologia Training Effect jest dostarczana i obsługiwana
przez firmę Firstbeat Technologies Ltd. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie www.firstbeattechnologies.com.
Zegar
Ustawianie alarmu
Można ustawić maksymalnie dziesięć osobnych alarmów. Każdy
alarm może być aktywowany jeden raz lub może być
powtarzany w regularnych odstępach.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Zegar > Budzik > Dodaj nowy.
3 Wybierz kolejno Stan > Włączony.
4 Wybierz Aktualny czas i podaj godzinę alarmu.
5 Wybierz Powiadomienie i określ rodzaj powiadomienia
(opcjonalnie).
6 Wybierz Powtórz i określ, kiedy alarm ma być powtarzany,
np. codziennie, w dni robocze lub tylko jeden raz
(opcjonalnie).
Włączanie stopera
1
2
3
4
Przytrzymaj .
Wybierz kolejno Zegar > Minutnik.
Podaj godzinę.
W razie potrzeby wybierz Restart > Włączony, aby
automatycznie restartować stoper, gdy skończy odliczanie
czasu.
5 W razie potrzeby wybierz Powiadomienie i określ rodzaj
powiadomienia.
6 Wybierz Włącz stoper.
Zegar
Korzystanie ze stopera
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Zegar > Stoper.
3 Na tarczy zegarka wybierz START.
Ustawianie alertów wschodu i zachodu
słońca
Możesz ustawić alerty wschodu i zachodu słońca, które będą się
włączać na określoną liczbę minut lub godzin przed
wystąpieniem tych zjawisk.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Zegar > Alerty.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Do zachodu słońca > Stan > Włączony.
• Wybierz kolejno Do wschodu słońca > Stan >
Włączony.
4 Wybierz Aktualny czas i podaj godzinę.
Nawigacja
Zapisywanie pozycji
Można zapisać aktualną pozycję, aby użyć jej do nawigacji
w późniejszym czasie.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz Zapisz pozycję.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Podróżowanie do celu
Urządzenia można używać do podróżowania do wyznaczonego
celu lub według wyznaczonej trasy. Po rozpoczęciu
nawigowania można wybrać rodzaj aktywności wykonywanej
podczas podróży do celu: wędrówka, bieganie lub kolarstwo.
Jeśli rejestrujesz aktywność już w momencie rozpoczęcia
nawigowania, urządzenie będzie rejestrować bieżącą aktywność
w trakcie nawigacji.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz Nawigacja.
3 Wybierz kategorię.
4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
cel.
5 Wybierz Idź do.
6 Wybierz aktywność.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
7 Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
8 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
Nawigacja do punktu szczególnego
Jeśli dane mapy zainstalowane w urządzeniu zawierają punkty
szczególne, można do nich nawigować.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz Punkty mapy, a następnie wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista punktów szczególnych
znajdujących się w pobliżu Twojej aktualnej pozycji.
3 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Szukaj blisko, a następnie wybierz pozycję
(opcjonalnie).
4 Wybierz punkt szczególny z wyników wyszukiwania.
5 Wybierz Idź do.
6 Wybierz aktywność.
11
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
7 Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, np. na wieżę ciśnień, zablokować wskazany kierunek,
a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Nawigacja > Celuj i idź.
3 Skieruj górną część zegarka na obiekt i wybierz START.
4 Wybierz aktywność.
Zostaną wyświetlone informacje nawigacyjne.
5 Wybierz START, aby rozpocząć nawigowanie.
6 Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić inne strony
danych (opcjonalnie).
2 Przesuń mapę i dostosuj jej powiększenie, aby pozycja
znalazła się w celowniku.
3 Wybierz celownik.
4 W razie potrzeby wybierz znajdujący się w pobliżu punkt
szczególny.
5 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, wybierz
Ćwicz.
• Aby zapisać pozycję, wybierz Zapisz.
• Aby wyświetlić informacje o pozycji, wybierz Przejrzyj.
Nawigacja do punktu startowego
Można nawigować z powrotem do punktu startowego śladu lub
aktywności wzdłuż przebytej trasy. Ta funkcja jest dostępna
tylko w przypadku aktywności, które korzystają z modułu GPS.
Podczas aktywności wybierz kolejno STOP > TracBack.
Kompas
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy kompas z funkcją
automatycznej kalibracji. Funkcje i wygląd kompasu zmieniają
się w zależności od aktywności, od tego, czy moduł GPS jest
włączony, a także od tego, czy nawigujesz do celu. Można
ręcznie zmienić ustawienia kompasu (Ustawienia kompasu).
Aktualna pozycja À oraz ślad, którym ma odbywać się
podróż Á, zostaną wyświetlone na mapie.
Historia
Mapa
Zegarek epix może wyświetlać kilka typów map Garmin, takich
jak mapy topograficzne, obrazy satelitarne BirdsEye, mapy
morskie BlueChart i mapy ulic City Navigator . Aby kupić mapy
i wyświetlić informacje o zgodności, odwiedź stronę garmin.com
/maps.
przedstawia aktualne położenie na mapie. Podczas nawigacji
do celu trasa jest oznaczona na mapie linią.
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
średniego tempa lub prędkości oraz okrążeń, a także dane
opcjonalnego czujnika ANT+.
UWAGA: Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.
Wyświetlanie mapy
Historia zawiera poprzednie aktywności, które zapisano
w urządzeniu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dodatkowe informacje o aktywności,
wybierz Szczegóły.
• Aby wybrać okrążenie i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu, wybierz Okrążenia.
• Aby wybrać interwał i wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym interwale, wybierz Interwały.
• Aby wyświetlić aktywność na mapie, wybierz Mapa.
• By nawigować wstecz wzdłuż przebytej w ramach
aktywności trasy, wybierz TracBack (Nawigacja do
punktu startowego).
• Aby usunąć wybraną aktywność, wybierz Usuń.
• Aby nawigować wzdłuż przebytej w ramach aktywności
trasy, wybierz Ćwicz.
®
®
Na zegarku wybierz DOWN.
Przeglądanie mapy
Mapę można przeglądać za pomocą ekranu dotykowego lub
przycisków.
1 Dotknij mapy lub naciśnij i przytrzymaj .
Na mapie pojawią się elementy sterujące i celownik.
2 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, zsuń lub rozsuń dwa
palce na ekranie dotykowym.
• Aby przesuwać obraz na ekranie, przeciągnij mapę.
• Aby korzystać z elementów sterujących na ekranie,
wybierz element sterujący lub znajdujący się obok niego
przycisk.
• Aby przełączać pomiędzy elementami sterującymi na
ekranie pozwalającymi na przesuwanie oraz zmianę
powiększenia, wybierz START.
• Aby wybrać punkt wskazany przez celownik, wybierz
celownik lub naciśnij i przytrzymaj START.
Zapisywanie lub nawigowanie do pozycji na mapie
Za pomocą ekranu dotykowego można wybrać dowolną pozycję
na mapie. Pozycję tę można zapisać lub rozpocząć nawigację
do niej.
1 Dotknij mapy.
Na mapie pojawią się elementy sterujące i celownik.
12
Korzystanie z historii
Historia funkcji Multisport
Urządzenie przechowuje zbiorcze podsumowania dla funkcji
Multisport, włącznie z danymi dotyczącymi całkowitego
dystansu, czasu, kalorii oraz opcjonalnych danych
o akcesoriach. Urządzenie rozdziela również dane aktywności
dla każdej dyscypliny sportu i dane przejścia pomiędzy nimi, co
umożliwia porównywanie podobnych aktywności i analizowanie
Historia
czasów przejść. Historia przejść obejmuje dane dotyczące
dystansu, czasu, średniej prędkości i kalorii.
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref tętna
Zanim będzie możliwe wyświetlenie danych stref tętna, należy
sparować urządzenie ze zgodnym czujnikiem tętna, a następnie
wykonać i zapisać aktywność.
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna umożliwia dostosowanie
intensywności treningu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Aktywności.
3 Wybierz aktywność.
4 Wybierz Czas w strefie.
Wyświetlanie sumy kroków
By móc wyświetlić sumę kroków, należy włączyć funkcję
śledzenia aktywności (Włączanie funkcji śledzenia aktywności).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Kroki.
3 Wybierz dzień, aby wyświetlić łączną liczbę kroków, cel
kroków, przebyty dystans i spalone kalorie.
Wyświetlanie podsumowania danych
Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu
i czasu zapisane w urządzeniu.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
3 W razie potrzeby wybierz aktywność.
4 Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne
podsumowanie.
Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia
i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia epix.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Connect IQ: Umożliwia ulepszenie urządzenia o takie funkcje,
jak nowe tarcze zegarka, widżety, aplikacje czy pola danych.
Garmin Connect
Możesz Połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych. Aby
założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu i zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymaj ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
tętno, spalone kalorie, rytm, pułap tlenowy, dynamika biegu,
widok mapy z góry, wykresy tempa i prędkości oraz własne
raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Usuwanie historii
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Historia > Opcje.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Usuń wsz. aktywn., aby usunąć wszystkie
aktywności z historii.
• Wybierz Zeruj podsumow., aby wyzerować wszystkie
podsumowania dotyczące dystansu i czasu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
4 Potwierdź swój wybór.
Korzystanie z licznika
Drogomierz automatycznie zapisuje całkowity przebyty dystans
i wzrost wysokości.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Licznik.
3 Wybierz opcję, aby wyświetlić podsumowanie licznika.
4 W razie potrzeby wybierz podsumowanie, a następnie
wybierz Tak, aby wyzerować licznik.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia epix po połączeniu
ze zgodnym smartfonem za pomocą technologii
bezprzewodowej Bluetooth. Niektóre funkcje wymagają
zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile w smartfonie,
z którym urządzenie jest połączone. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/apps. Niektóre funkcje są
również dostępne po połączeniu urządzenia z siecią
bezprzewodową.
Funkcje online
Planuj treningi: Możesz wybrać cel fitness i załadować jeden
z dokładnych planów treningowych.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile
Możesz przesłać wszystkie swoje dane dotyczące aktywności
do konta Garmin Connect w celu przeprowadzenia ich
kompleksowej analizy. Korzystając z konta Garmin Connect
możesz wyświetlić mapę swojej aktywności oraz udostępnić
swoje aktywności znajomym. Możesz włączyć funkcję
autoprzesyłania w aplikacji Garmin Connect Mobile.
>
1 W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz kolejno
Urządzenia.
2 Wybierz urządzenie epix, a następnie Ustawienia
urządzenia.
3 Użyj przełącznika, aby włączyć funkcję autoprzesyłania.
Ręczne przesyłanie danych do aplikacji Garmin Connect
Mobile
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Synchronizuj.
13
Korzystanie z serwisu Garmin Connect na
komputerze
W przypadku niesparowania urządzenia epix ze smartfonem
możesz przesłać wszystkie dane dotyczące aktywności na
swoje Garmin Connect konto przy użyciu komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Włączenie powiadomień Bluetooth
Zanim będzie można wyświetlać powiadomienia, należy
sparować posiadane urządzenie epix ze zgodnym urządzeniem
mobilnym (Parowanie smartfonu z urządzeniem).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Powiad.
z telefonu > Stan > Włączony.
Wybierz
Podczas aktywności.
3
4 Wybierz preferencje powiadomień.
5 Wybierz preferencje dźwięku.
6 Wybierz Tryb zegarka.
7 Wybierz preferencje powiadomień.
8 Wybierz preferencje dźwięku.
9 Wybierz Limit czasu.
10 Wybierz, jak długo alert o nowym powiadomieniu ma być
wyświetlany na ekranie.
Wyświetlanie powiadomień
1 Na zegarku wybierz UP, aby wyświetlić widżet powiadomień.
2 Wybierz START, a następnie wybierz powiadomienie.
3 W razie potrzeby wybierz DOWN, aby przewinąć treść
powiadomienia.
Wybierz
BACK, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
4
Powiadomienia pozostają widoczne w urządzeniu epix do
momentu wyświetlenia lub usunięcia ich na urządzeniu
mobilnym.
Zarządzanie powiadomieniami
Możesz używać zgodnego urządzenia mobilnego, aby
zarządzać powiadomieniami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia epix.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
iOS , użyj ustawień centrum powiadomień w urządzeniu
mobilnym, aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na
ekranie urządzenia.
• Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem operacyjnym
Android™, użyj ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile,
aby wybrać elementy, które chcesz widzieć na ekranie
urządzenia.
®
Wyłączanie funkcji Bluetooth
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Stan >
Wyłączony, aby wyłączyć technologię bezprzewodową
Bluetooth w urządzeniu epix.
Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth w urządzeniu mobilnym można znaleźć
w podręczniku użytkownika urządzenia przenośnego.
Funkcje Connect IQ
Możesz dodać do zegarka Connect IQ funkcje oferowane przez
Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile.
Tarcze zegarka: Umożliwiają dostosowanie wyglądu zegarka.
14
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do zegarka interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Pobieranie funkcji Connect IQ
Przed pobraniem funkcji Connect IQ z aplikacji Garmin Connect
Mobile, należy najpierw sparować urządzenie epix ze
smartfonem, uruchamiając aplikację Garmin Connect Mobile.
>
1 W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz kolejno
Sklep Connect IQ.
2 Wybierz urządzenie epix.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 W widżecie urządzenia wybierz Sklep Connect IQ.
4 Wybierz funkcję Connect IQ.
5 Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie każdej fabrycznie
załadowanej aplikacji do śledzenia aktywności do własnych
potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować strony
danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe.Nie wszystkie
ustawienia są dostępne dla wszystkich typów aktywności.
Przytrzymaj
i wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje,
a następnie wybierz aktywność.
Ekrany danych: Pozwala dostosować dane wyświetlane na
ekranie dla wybranej aktywności (Dostosowywanie ekranów
danych). Dla niektórych aktywności można również
wyświetlać lub ukrywać ekran danych mapy.
Alerty: Umożliwia ustawienie alertów treningu lub nawigacji dla
wybranej aktywności.
Metronom: Odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem, co
umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym,
wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie (Korzystanie
z metronomu).
Mapa: Pozwala określić preferencje wyświetlania ekranu danych
mapy dla konkretnej aktywności. Jeśli włączona jest opcja
Użyj ust. systemu, ekran danych mapy korzysta z preferencji
systemowych ustawień mapy (Ustawienia mapy).
Trasa aktywna: Pozwala ustawić preferencje dotyczące
obliczania tras dla danej aktywności.
Auto Lap: Umożliwia ustawienie opcji funkcji Auto Lap (Auto
Lap).
Auto Pause: Ustawienie pozwala zatrzymać rejestrowanie
danych w przypadku braku ruchu lub gdy prędkość spadnie
poniżej określonego poziomu (Włączanie funkcji Auto
Pause ).
Autom. wspin.: Powoduje, że urządzenie automatycznie
wykrywa zmiany w wysokości za pomocą wbudowanego
wysokościomierza.
Autouruchamianie: Powoduje, że urządzenie automatycznie
wykrywa zjazd na nartach za pomocą wbudowanego
akcelerometru.
Prędkość 3D: Oblicza prędkość na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie (Prędkość 3D i dystans).
®
®
Dostosowywanie urządzenia
Dystans 3D: Oblicza przebyty dystans na podstawie zmian
w wysokości i ruchu w poziomie.
Autoprzewijanie: Umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest
włączony (Korzystanie z funkcji autoprzewijania).
GPS: Ustawianie trybu anteny GPS (UltraTrac).
Rozmiar basenu: Ustawienie długości basenu dla pływania
(Pływanie w basenie).
Wykrywanie ruchów: Aktywacja wykrywania ruchu na potrzeby
pływania w basenie.
Osz. energii: Pozwala ustawić czas, po którym włącza się
oszczędzanie energii dla aktywności (Ustawienia funkcji
Czas do oszczędzania energii).
Kolor tła: Ustawianie koloru tła każdej aktywności na czarny lub
biały.
Kolor akcentów: Umożliwia ustawienie koloru akcentu dla
każdej aktywności, co ułatwia sprawdzenie, która aktywność
jest aktywna.
Stan: Wyświetlanie i ukrywanie wybranej aktywności na liście
aplikacji.
Przenieś w górę: Dostosowuje pozycję aktywności na liście
aplikacji.
Przenieś w dół: Dostosowuje pozycję aktywności na liście
aplikacji.
Usuń: Usuwa aktywność.
UWAGA: Opcja ta pozwala usunąć aktywność z listy aplikacji
oraz ze wszystkich ustawień wprowadzonych przez
użytkownika. Przywrócenie wszystkich ustawień
w urządzeniu do wartości fabrycznych umożliwia dodanie
usuniętej aktywności z powrotem do listy (Przywracanie
wszystkich domyślnych ustawień).
Zmień nazwę: Ustaw nazwę aktywności.
Dostosowywanie ekranów danych
Można wyświetlać, ukrywać i zmieniać układ oraz zawartość
ekranów danych dla każdej aktywności.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność do spersonalizowania.
4 Wybierz Ekrany danych.
5 Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Stan, aby włączyć lub wyłączyć ekran danych.
• Wybierz Układ, aby dostosować liczbę pól danych na
ekranie danych.
• Wybierz pole, aby zmienić dane wyświetlane w tym polu.
Alerty
Możesz ustawić alerty dla każdej aktywności, co pomoże
w trenowaniu oraz osiąganiu założonych celów, lepszym
rozeznaniu w otoczeniu i nawigowaniu do celu. Niektóre alerty
są dostępne tylko dla określonych aktywności. Istnieją trzy
rodzaje alertów: alerty o zdarzeniach, alerty zakresowe i alerty
cykliczne.
Alert o zdarzeniach: Alert o zdarzeniu jest wyświetlany jeden
raz. Zdarzeniu jest przypisana określona wartość. Możesz na
przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało
alert po przekroczeniu określonej wysokości.
Alert zakresowy: Alert zakresowy uruchamia się za każdym
razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość
spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić
urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym
spadku tętna poniżej wartości 60 uderzeń na minutę
(uderzenia/min) oraz o każdym jego skoku powyżej 210
uderzeń na minutę.
Dostosowywanie urządzenia
Alert cykliczny: Alert cykliczny uruchamia się za każdym
razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub
interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert
uruchamiał się co 30 minut.
Nazwa alertu Typ alertu
Opis
Rytm
Zakres
Można podać minimalny i maksymalny
rytm.
Kalorie
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić liczbę kalorii.
Własne
Cykliczny
Można wybrać istniejący komunikat lub
utworzyć własny, a także wybrać typ
alertu.
Dystans
Cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według dystansu.
Wysokość
Zakres
Można ustawić minimalną
i maksymalną wysokość.
Tętno
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne
tętno lub określić zmiany stref. Patrz
Informacje o strefach tętna i
Obliczanie strefy tętna.
Tempo
Zakres
Można podać minimalne i maksymalne
tempo.
Zasilanie
Zakres
Można ustawić alert informujący
o wysokim lub niskim poziomie mocy.
Bieg/chód
Cykliczny
Można ustawić przerwy na chód
w regularnych odstępach czasu.
Prędkość
Zakres
Można ustawić minimalną
i maksymalną prędkość.
Czas
Zdarzenie,
cykliczny
Można ustawić interwały odmierzane
według czasu.
Ustawianie alertu
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Alerty.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Dodaj nowy, aby dodać dodatkowe alerty dla
aktywności.
• Wybierz nazwę alertu, aby edytować istniejący alert.
6 Jeśli to konieczne, wybierz typ alertu.
7 Wybierz strefę, podaj wartości minimalne i maksymalne lub
wprowadź wartość niestandardową dla alertu.
8 W razie potrzeby włącz alert.
W przypadku wydarzeń i powtarzających się alertów po każdym
wprowadzeniu wartości alertu pojawi się komunikat.
W przypadku alertów zakresowych komunikat pojawi się za
każdym razem, gdy określony zakres (wartości minimalne
i maksymalne) zostanie przekroczony.
Auto Lap
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach aktywności
(np. co 1 milę lub 5 km).
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Auto Lap.
15
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Auto Lap, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto
Lap.
• Wybierz Automat. dystans, aby dostosować dystans
między okrążeniami.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawienia
systemowe).
W razie potrzeby można dostosować strony danych w taki
sposób, aby wyświetlane były dodatkowe dane dotyczące
okrążenia (Dostosowywanie ekranów danych).
Dostosowywanie komunikatu alertu okrążenia
Możesz dostosować jedno lub dwa pola danych wyświetlane
w komunikacie alertu okrążenia.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz kolejno Auto Lap > Alert okrążenia.
5 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
6 Wybierz Podgląd (opcjonalnie).
Ustawienia wyznaczania trasy
Można zmienić ustawienia wyznaczania tras, aby dostosować
sposób obliczania tras przez urządzenie.
W ustawieniach aplikacji wybierz Trasa aktywna.
Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczanej trasy.
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności.
Metoda obliczeń: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy, aby
zminimalizować czas, dystans lub wznios na trasie.
Przyp. do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Unikane: Pozwala ustawić typy dróg lub środków transportu,
które będą unikane na trasach.
Włączanie funkcji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie
stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna,
jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub
inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Auto Pause.
5 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własne, aby automatycznie zatrzymać stoper,
gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki
Funkcja automatycznej wspinaczki automatycznie wykrywa
zmiany w wysokości. Jest ona przydatna podczas takich
aktywności, jak wspinaczka, piesze wędrówki, bieg czy jazda na
rowerze.
16
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
4
5
6
7
8
9
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
Wybierz kolejno Autom. wspin. > Stan > Włączony.
Wybierz Ekran biegu, aby określić, który ekran danych ma
pojawiać się podczas biegania.
Wybierz Ekran wspinaczki, aby określić, który ekran danych
ma pojawiać się podczas wspinaczki.
W razie potrzeby wybierz Odwróć kolory, aby odwrócić
kolory przy zmianie trybów.
Wybierz Prędkość pionowa, aby określić tempo zmiany
wartości wzniosu w czasie.
Wybierz Przełączanie trybów, aby ustawić szybkość zmiany
trybów urządzenia.
Prędkość 3D i dystans
Ustawienie prędkości 3D i odległości pozwala obliczyć prędkość
lub odległość na podstawie zarówno zmian w wysokości, jak
i ruchu w poziomie. Jest ono przydatne podczas takich
aktywności, jak zjazd na nartach, wspinaczka, nawigacja, piesza
wędrówka, bieg czy jazda na rowerze.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest
włączony.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
3 Wybierz aktywność.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
4 Wybierz Autoprzewijanie.
5 Wybierz prędkość wyświetlania.
UltraTrac
Funkcja UltraTrac to ustawienie GPS, które umożliwia
rejestrowanie punktów śladu i danych czujnika z mniejszą
częstotliwością. Włączenie funkcji UltraTrac zmniejsza zużycie
baterii, jednak jakość zarejestrowanych działań również ulega
zmniejszeniu. Z funkcji UltraTrac należy korzystać w przypadku
aktywności, które wymagają mniejszego zużycia baterii,
a częste aktualizacje danych czujnika są mniej ważne.
Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii
Ustawienia limitu czasu decydują o tym, jak długo urządzenie
pozostaje w trybie treningowym, np. podczas oczekiwania na
rozpoczęcie wyścigu. Przytrzymaj , wybierz kolejno
Ustawienia > Aplikacje, a następnie wybierz aktywność.
Wybierz Osz. energii, aby dostosować ustawienie czasu
uaktywnienia dla aktywności.
Normalna: Wybór tego ustawienia powoduje, że po 5 minutach
bezczynności urządzenie przełącza się w tryb zegarka
o niskim poborze mocy.
Przedłużona: Wybór tego ustawienia powoduje, że po
25 minutach bezczynności urządzenie przełącza się w tryb
zegarka o niskim poborze mocy. Korzystanie z tego trybu
może spowodować skrócenie czasu między kolejnymi
ładowaniami baterii.
Ustawienia tarczy zegarka
Możesz dostosować wygląd tarczy zegarka, wybierając dany
układ, kolory i dodatkowe informacje. Możesz również pobrać
własne tarcze zegarka ze sklepu Connect IQ.
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie tarczy zegarka
Aby móc aktywować tarczę zegarka Connect IQ, trzeba
zainstalować tarczę zegarka ze sklepu Connect IQ (Funkcje
Connect IQ).
Można dostosować informacje wyświetlane na tarczy zegarka
i jej wygląd, a także aktywować zainstalowaną tarczę zegarka
Connect IQ.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Tarcza zegarka > Typ.
3 Wybierz opcję:
• Aby aktywować fabrycznie załadowaną cyfrową tarczę
zegarka, wybierz Cyfrowy.
• Aby aktywować zainstalowaną tarczę zegarka Connect
IQ, wybierz nazwę zainstalowanej tarczy zegarka.
4 W przypadku korzystania z fabrycznie załadowanej tarczy
zegarka wybierz opcję:
• Aby zmienić kolor tła, wybierz Kolor tła.
• Aby dodać lub zmienić kolor akcentów cyfrowej tarczy
zegarka, wybierz Kolor akcentów.
• Aby zmienić styl cyfr na cyfrowej tarczy zegarka, wybierz
Układ.
• Aby określić, jakie dodatkowe informacje będą
wyświetlane na tarczy zegarka, wybierz Dodatkowe
dane.
5 Wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić opcje tarczy zegarka.
6 Wybierz START, aby zapisać swój wybór.
Dostosowywanie pętli widżetów
W pętli widżetów można wyświetlać, ukrywać lub przesuwać
różne elementy.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Widżety.
3 Wybierz widżet.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Stan, aby wyświetlić lub ukryć widżet w pętli
widżetów.
• Wybierz kolejno Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby
zmienić pozycję widżetu w pętli.
Ustawienia czujników
Ustawienia kompasu
Przytrzymaj
i wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki >
Kompas.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
kompasu (Kalibracja kompasu).
Wyświetlanie: Umożliwia ustawienie kierunku wyświetlanego
w kompasie w literach, stopniach lub miliradianach.
Odnies. półn.: Umożliwia ustawienie odniesienia północnego
kompasu (Ustawianie odniesienia północnego).
Tryb: Pozwala tak ustawić kompas, aby podczas ruchu używał
tylko danych z elektronicznego czujnika (Włączony), sygnału
GPS i danych z elektronicznego czujnika (Auto) lub tylko
danych GPS (Wyłączony).
Kalibracja kompasu
UWAGA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane
i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Jeśli kompas
Dostosowywanie urządzenia
działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po
nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas >
Kalibruj > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawianie odniesienia północnego
Można ustawić odniesienie dla kierunku używane do obliczania
danych kierunku.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Kompas >
Odnies. półn..
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić północ geograficzną jako odniesienia dla
kierunku, należy wybrać Rzeczywiste.
• Aby automatycznie ustawić deklinację magnetyczną dla
pozycji, wybierz Magnetyczny.
• Aby ustawić północ topograficzną (000°) jako odniesienie
dla kierunku, należy wybrać Siatka.
Wysokościomierz i barometr
Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny wysokościomierz
i barometr. Urządzenie bezustannie zbiera dane
wysokościomierza i barometru, nawet w trybie niskiego poboru
mocy. Wysokościomierz informuje w przybliżeniu o aktualnej
wysokości na podstawie zmian ciśnienia. Barometr wyświetla
informacje o ciśnieniu panującym w danym środowisku na
podstawie stałej wysokości, gdzie wysokościomierz był ostatnio
kalibrowany (Ustawienia wysokościomierza).
Ustawienia wysokościomierza
Przytrzymaj , a następnie wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki > Wysokościomierz.
Autokalibr.: Samoczynna kalibracja wysokościomierza po
każdym włączeniu funkcji śledzenia GPS.
Kalibruj: Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika
wysokościomierza.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Urządzenie użytkownika zostało już fabrycznie skalibrowane i tej
kalibracji używa domyślnie w obranym punkcie startowym GPS.
Znając rzeczywistą wysokość lub prawidłowe ciśnienie dla
poziomu morza, można ręcznie skalibrować wysokościomierz
barometryczny.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki >
Wysokościomierz.
3 Wybierz opcję:
• Aby skalibrować automatycznie w punkcie startowym
GPS, wybierz kolejno Autokalibr. > Raz.
• Aby skalibrować automatycznie z okresowymi
aktualizacjami kalibracji GPS, wybierz kolejno Autokalibr.
> Nieprzerwane.
• Aby wprowadzić bieżącą wysokość, wybierz Kalibruj.
Ustawienia barometru
Przytrzymaj
i wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki >
Barometr.
Wykres: Umożliwia ustawienie skali czasu dla wykresu
w widżecie barometru.
Ostrzeżenie przed burzą: Określa, przy jakiej zmianie ciśnienia
barometrycznego pojawia się ostrzeżenie przed burzą.
Ustawienia mapy
Można dostosować wygląd mapy w widżecie mapy i na
ekranach danych.
17
Przytrzymaj
i wybierz kolejno Ustawienia > Mapa.
Konfiguruj mapy: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie danych
na zainstalowanych mapach.
Orientacja: Ustawianie orientacji mapy. Opcja Północ u góry
wyświetla północ na górze ekranu. Opcja Kierunek u góry
wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Autom. zoom: Automatycznie wybiera poziom powiększenia
zapewniający optymalne korzystania z mapy. W przypadku
wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba
wykonywać ręcznie.
Wykres śladu: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie dziennika
podróży (przebytej drogi) w postaci kolorowej linii na mapie.
Punkty użytkow.: Pozwala na wyświetlanie i ukrywanie
zapisanych pozycji na mapie.
Wyświetlanie i ukrywanie mapy
Jeśli w urządzeniu jest zainstalowanych kilka map, można
wybrać dane mapy do wyświetlenia na ekranie mapy.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa > Konfiguruj mapy.
3 Wybierz mapę, aby aktywować przełącznik, który pozwala na
wyświetlanie i ukrywanie danych mapy.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj
i wybierz kolejno Ustawienia > System.
Profil użytkownika: Zapewnia dostęp do osobistych statystyk
oraz możliwość ich dostosowania (Ustawianie profilu
użytkownika).
Język: Umożliwia ustawienie języka komunikatów
wyświetlanego w urządzeniu.
Aktualny czas: Dostosowuje ustawienia czasu (Ustawienia
czasu).
Podświetlenie: Dostosowuje ustawienia podświetlania
(Ustawienia podświetlenia).
Dźwięki: Umożliwia ustawienie dźwięków urządzenia, takich jak
dźwięki klawiszy i dźwięki alertów, oraz wibracje.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary używanych
w urządzeniu (Zmiana jednostek miary).
GLONASS: W celu zwiększenia efektywności w trudnych
warunkach oraz szybszego uzyskiwania pozycji można
wykorzystać opcję GLONASS. Użycie opcji WAAS/EGNOS
wraz z GLONASS może znacząco zredukować czas pracy
baterii w porównaniu do korzystania z samego GPS.
WAAS/EGNOS: W celu zwiększenia efektywności w trudnych
warunkach oraz szybszego uzyskiwania pozycji można
wykorzystać opcję WAAS/EGNOS. Użycie opcji WAAS/
EGNOS wraz z GLONASS może znacząco zredukować
czas pracy baterii w porównaniu do korzystania z samego
GPS.
Format pozycji: Umożliwia ustawienie formatu położenia
geograficznego i opcje układu odniesienia.
Format: Umożliwia określenie ogólnych preferencji dotyczących
formatu, np. dla tempa i prędkości wyświetlanych podczas
aktywności, a także dla początku tygodnia.
Zapis danych: Umożliwia określenie sposobu zapisu danych
dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie (domyślna)
pozwala wydłużyć czas rejestrowania danych aktywności.
Opcja Co sekundę zapewnia bardziej szczegółowy zapis
aktywności, jednak może nie zarejestrować całej aktywności,
która jest wykonywana przez dłuższy okres czasu.
Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb pamięci masowej lub
w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie danych
użytkownika i ustawień (Przywracanie wszystkich
domyślnych ustawień).
18
Aktualiz. oprogram.: Pozwala na instalowanie aktualizacji
oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express.
O systemie: Wyświetlenie informacji o urządzeniu,
oprogramowaniu i licencji.
Ustawienia czasu
i wybierz kolejno Ustawienia > System >
Przytrzymaj
Aktualny czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia. Opcja
Auto automatycznie ustawia strefę czasową na podstawie
pozycji GPS.
Aktualny czas: Umożliwia dostosowanie czasu, jeśli aktywnym
ustawieniem jest Ręcznie.
Ustawienia podświetlenia
Przytrzymaj
i wybierz kolejno Ustawienia > System >
Podświetlenie.
Tryb: Ustawianie ręcznego włączenia podświetlenia lub
przypisanie go klawiszom i alertom.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości,
wysokości, wagi i temperatury.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Jednostki.
3 Wybierz wielkość fizyczną.
4 Wybierz jednostkę miary.
Czujniki ANT+
Urządzenie jest zgodne z wymienionymi opcjonalnymi
akcesoriami bezprzewodowymi ANT+.
• Czujnik tętna, taki jak HRM-Run (Zakładanie czujnika tętna)
• Rowerowy czujnik prędkości i rytmu (Korzystanie
z opcjonalnego czujnika rytmu pedałowania)
• Czujnik na nogę (Czujnik na nogę)
• Czujnik mocy, taki jak Vector™
• Bezprzewodowy czujnik temperatury tempe™ (tempe)
Więcej informacji o zgodności i zakupie dodatkowych czujników
można znaleźć na stronie http://buy.garmin.com.
Parowanie czujników ANT+
Podczas pierwszego łączenia czujnika z urządzeniem przy
użyciu funkcji ANT+ należy sparować oba urządzenia. Po
sparowaniu urządzenie będzie automatycznie łączyć się
z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie
aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu.
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączony był czujnik tętna, jest
on już sparowany z urządzeniem.
1 Jeśli chcesz sparować czujnik tętna, załóż go (Zakładanie
czujnika tętna).
Czujnik tętna nie będzie zapisywać ani przesyłać danych,
jeśli nie zostanie założony.
2 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników ANT+.
3 Przytrzymaj .
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Dodaj nowy.
Czujniki ANT+
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Szukaj wszystko.
• Wybierz typ posiadanego czujnika.
Po sparowaniu czujnika z urządzeniem status czujnika
zmieni się z Wyszukiwanie na Połączony. Dane czujnika
pojawiają się w formie pętli stron danych lub własnego pola
danych.
Zakładanie czujnika tętna
UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę
czynność.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Zatrzaśnij moduł czujnika tętna À na pasku.
Loga firmy Garmin (na module i na pasku) powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
2 Zwilż elektrody Á i płytki stykowe  z tyłu paska, aby
zapewnić prawidłowy kontakt między klatką piersiową
a nadajnikiem.
3 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i umieść haczyk paska Ã
w pętli Ä.
UWAGA: Etykieta nie powinna być odgięta.
Loga firmy Garmin powinny być zwrócone prawą stroną do
góry.
4 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
PORADA: Jeśli dane dotyczące tętna nie są wyświetlane lub
odczyt jest nieregularny, zapoznaj się ze wskazówkami
rozwiązywania problemów (Wskazówki dotyczące
nieregularnego odczytu danych tętna).
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Zwilż elektrody i płytkę stykową.
• Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5–10 minut.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania
o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna).
• Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony
paska.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik
tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów
z czujnika tętna.
• Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna.
Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne,
niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego
napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.
Korzystanie z opcjonalnego czujnika rytmu
pedałowania
Zgodne rowerowe czujniki rytmu pedałowania mogą przesyłać
dane do posiadanego urządzenia.
• Sparuj czujnik z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+).
• Zaktualizuj dane w profilu fitness użytkownika (Ustawianie
profilu użytkownika).
• Idź pojeździć (Jazda rowerem).
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Kalibracja czujnika na nogę
Czujnik na nogę ma funkcję samokalibracji. Dokładność danych
prędkości i dystansu zwiększa się po kilku biegach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
Ręczna kalibracja czujnika na nogę
Przed skalibrowaniem urządzenia należy je sparować
z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników ANT+).
Jeśli znany jest współczynnik kalibracji, zaleca się
przeprowadzenie kalibracji ręcznej. Jeśli czujnik na nogę był
wcześniej kalibrowany z innym produktem Garmin, współczynnik
kalibracji mógł być już używany.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Czujnik na nogę >
Współ. kalibracji
3 Dostosuj współczynnik kalibracji:
• Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za mały.
• Zmniejsz współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za
duży.
tempe
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.
Informacje o urządzeniu
19
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > O systemie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
UWAGA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Klasa wodoszczelności
5 atm*
Czas działania baterii Tryb
Do 3 tygodni
Tryb zegarka z włączonym śledzeniem
aktywności, powiadomieniami z telefonu
i funkcją Connect IQ.
Do 24 tygodni
Tryb zegarka o niskim poborze mocy
z wyłączonymi wszystkimi czujnikami,
funkcjami online i śledzeniem aktywności.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii.
• Skróć czas podświetlenia (Ustawienia podświetlenia).
• Użyj trybu GPS UltraTrac podczas aktywności (UltraTrac).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (Funkcje online).
• Jeśli chcesz wstrzymać aktywność na dłuższy okres czasu,
wybierz ustawienie wznowienia pracy w późniejszym czasie
(Zatrzymywanie aktywności).
• Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Śledzenie aktywności).
• Ogranicz powiadomienia ze smartfonu wyświetlane przez
urządzenie (Zarządzanie powiadomieniami).
Dbanie o czujnik tętna
UWAGA
Przed umyciem paska należy zdjąć z niego czujnik.
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Więcej wskazówek na temat mycia elementów urządzenia
można znaleźć na stronie www.garmin.com/HRMcare.
• Wypłucz pasek po każdym użyciu.
• Pierz pasek w pralce co siedem użyć.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
• Gdy czujnik tętna nie jest używany, odczep go od paska.
Pozwoli to wydłużyć jego czas działania.
Dane techniczne HRM-Run
Zakres temperatury roboczej Od -20ºC do 55ºC (od -4ºF do 131ºF)
Typ baterii
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
1 rok (1 godz. dziennie)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Bezprzewodowa technologia ANT+
2,4 GHz
Urządzenie inteligentne Bluetooth
Klasa wodoszczelności
3 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła
danych tętna podczas pływania.
Zakres temperatury
roboczej
Od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o baterii
Rzeczywisty czas działania baterii zależy od używanych
w urządzeniu funkcji, np. śledzenia aktywności, powiadomień ze
smartfona, sygnału GPS, czujników wewnętrznych oraz
połączonych czujników ANT+.
Czas działania baterii Tryb
Do 20 godz.
Tryb GPS z włączoną obsługą sygnału WAAS,
EGNOS lub GLONASS.
Do 24 godz.
Zwykły tryb GPS.
Do 50 godz.
Tryb UltraTrac GPS z dwuminutowym
interwałem skanowania.
20
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 30 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran.
Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Informacje o urządzeniu
Pomiar temperatury nie jest dokładny
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Wymiana baterii czujnika tętna
1 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery
wkręty z tyłu urządzenia.
2 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
Temperatura ciała wpływa na pomiar temperatury przez
wewnętrzny czujnik. Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar
temperatury, zdejmij zegarek z nadgarstka i poczekaj 20–30
minut.
Możesz także użyć opcjonalnego zewnętrznego czujnika
temperatury tempe, żeby wyświetlić dokładną temperaturę
otoczenia podczas korzystania z zegarka.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie.
1 Przytrzymaj LIGHT przez co najmniej 25 sekund.
2 Przytrzymaj LIGHT przez 1 sekundę, aby włączyć
urządzenie.
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień
3 Poczekaj 30 sekund.
4 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
5 Załóż z powrotem tylną pokrywę i przykręć cztery wkręty.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
1 Przytrzymaj .
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Przywróć
domyślne > Tak.
Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Rozwiązywanie problemów
Dzienna liczba kroków nie jest wyświetlana
Dzienna liczba kroków jest resetowana codziennie o północy.
Jeśli zamiast liczby kroków widoczne są myślniki, pozwól,
aby urządzenie odebrało sygnały z satelitów i ustawiło czas
automatycznie.
Załącznik
Załącznik
Pola danych
% FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa
wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
% maks. śred. tętna: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
% maks. tęt. okr.: Średnia procentowa wartość maksymalnego
tętna dla bieżącego okrążenia.
% maks tętna: Procentowa wartość maksymalnego tętna.
% rez.tęt.okr.: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącego
okrążenia.
% rezerwy tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
% średniej rezerwy: Średnia procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla bieżącej
aktywności.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Alert Wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans okrążenia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
21
Cel Nazwa: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Cel Pozycja: Pozycja celu podróży.
Ciśn. barometr.: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w otoczeniu.
Cz. kont. z podł.: Mierzony w milisekundach czas, przez jaki
stopa ma kontakt z powierzchnią ziemi podczas biegu. Czas
kontaktu z podłożem nie jest mierzony podczas chodu.
Czas interwału: Czas stopera w ramach bieżącego interwału.
Czas odpoczynku: Pomiar czasu trwania bieżącego
odpoczynku (pływanie w basenie).
Czas okrążenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Czas ost. interwału: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Czas ost. okrążenia: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
CZAS PODRÓŻY: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do
celu podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Doskonał. do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Dyst. ost. interwału: Dystans pokonany w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Dyst. ost. okrążenia: Dystans pokonany w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Dyst. pion. do celu: Dystans wysokości pomiędzy bieżącą
pozycją i celem podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Dyst. ruchów w int.: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie bieżącego interwału.
Dyst. ruchów w int.: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie ostatniego ukończonego interwału.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans interwału: Dystans pokonany w ramach bieżącego
interwału.
Dystans okrążenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Długość/szerokość: Długość i szerokość geograficzna
bieżącego położenia, wyświetlana bez względu na wybrane
ustawienie formatu pozycji.
Długości: Liczba długości basenu ukończonych w trakcie
bieżącej aktywności.
Długości interwału: Liczba długości basenu ukończonych
w trakcie bieżącego interwału.
Efek. m. obr.: Pomiar obrazujący efektywność pedałowania.
GCT okrążenia: Średni czas kontaktu z podłożem dla
bieżącego okrążenia.
Intensity Factor: Intensity Factor™ w ramach bieżącej
aktywności.
Interwał SWOLF: Średni wynik swolf w ramach bieżącego
interwału.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kierunek: Kierunek przemieszczania się.
Kierunek GPS: Kierunek ruchu określony na podstawie danych
GPS.
22
Kierunek kompasu: Kierunek ruchu określony na podstawie
danych kompasu.
Kroki: Liczba kroków zarejestrowana przez czujnik na nogę.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Maks. moc okr.: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącego okrążenia.
Maks. prędkość: Maksymalna prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Maks. wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maks. z 24 godzin: Maksymalna temperatura odnotowana
w ciągu ostatnich 24 godzin.
Maksymalna moc: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącej aktywności.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w metrach lub stopach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Mile morskie: Przebyty dystans w metrach lub stopach
morskich.
Min. z 24 godzin: Minimalna temperatura odnotowana w ciągu
ostatnich 24 godzin.
Minutnik: Bieżący czas stopera.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach.
Moc okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Moc ost. okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc wzgl. masy: Bieżąca moc mierzona w watach na kilogram.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
NP: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.
NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power w ramach
bieżącego okrążenia.
NP ost. okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Odch. pionowe okr.: Średnie odchylenie pionowe dla
bieżącego okrążenia.
Odchylenie pionowe: Wysokość odbicia podczas biegu.
Pionowy ruch tułowia dla każdego kroku, mierzony
w centymetrach.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Powtarzanie: wł.: Pomiar czasu w ramach ostatniego interwału
plus bieżący odpoczynek (pływanie w basenie).
Pozostały dystans: Dystans, jaki pozostał do celu podróży.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Pozycja: Bieżąca pozycja wyświetlona z uwzględnieniem
wybranego ustawienia formatu pozycji.
PR. WYPADKOWA: Prędkość zbliżania się do celu podróży
wzdłuż wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Praca: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Pręd. ost. okrąż.: Średnia prędkość w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Załącznik
Pręd. pion. do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość rejsowa: Bieżąca prędkość w węzłach.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Ruchów w inter./dł.: Średnia liczba ruchów na długość
w trakcie bieżącego interwału.
Ruchy: Łączna liczba ruchów w ramach bieżącej aktywności.
Ruchy interwalu: Łączna liczba ruchów w ramach bieżącego
interwału.
Ruchy ost. długości: Liczba ruchów w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Ruchy ost. interw.: Łączna liczba ruchów w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Rytm okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm ost. okrążenia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Rytm ost. okrążenia: Bieganie. Średni rytm w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Spadek okrążenia: Pionowy dystans spadku dla bieżącego
okrążenia.
Spadek ostatniego okrążenia: Pionowy dystans spadku
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Śr. czas kont.z podł.: Średni czas kontaktu z podłożem dla
bieżącej aktywności.
Śr. czas okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach bieżącej
aktywności.
Śr. dyst. ruchów: Średni dystans pokonany podczas ruchu
w trakcie bieżącej aktywności.
Śr. odchyl. pionowe: Średnie odchylenie pionowe dla bieżącej
aktywności.
Śr. ruch./dł.: Średnia liczba ruchów na długość w trakcie
bieżącej aktywności.
Średnia moc: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Średnia moc z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Średnia moc z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Średnia moc z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu w okresie
3 sekund.
Średnia prędkość: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Średni bilans: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Średni bilans z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Średni bilans z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Załącznik
Średni bilans z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Średnie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
Średnie tętno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Średni rytm: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni rytm: Bieganie. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni SWOLF: Średni wynik swolf w ramach bieżącej
aktywności. Wynik swolf to suma czasu jednej długości
i liczby ruchów wykonanych na tej długości (Pływanie —
terminologia). W przypadku pływania w otwartym akwenie
wynik swolf oblicza się dla dystansu 25 metrów.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Styl ost. długości: Styl ruchu w trakcie ostatniej ukończonej
długości basenu.
Styl ost. interwału: Styl ruchu w trakcie ostatniego
ukończonego interwału.
Styl w interwale: Bieżący styl ruchu dla interwału.
SWOLF ost. dług.: Wynik swolf w trakcie ostatniej ukończonej
długości basenu.
SWOLF ost. interw.: Średni wynik swolf w ramach ostatniego
ukończonego interwału.
Szac.przyb.: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo interwału: Średnie tempo w ramach bieżącego
interwału.
Tempo okrążenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tempo ost. długości: Średnie tempo w ramach ostatniej
ukończonej długości basenu.
Tempo ost. interw.: Średnie tempo w ramach ostatniego
zakończonego interwału.
Tempo ost. okr.: Średnie tempo w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Tempo ruch. ost. dł.: Średnia liczba ruchów na minutę (kroki/
min) w ramach ostatniej ukończonej długości basenu.
Tempo ruch. ost.int.: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/
min) w ramach ostatniego ukończonego interwału.
Tempo ruch. w int.: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/
min) w ramach bieżącego interwału.
Tempo ruchu: Liczba ruchów na minutę (ruchy/min).
Tempo ruchu: Średnia liczba ruchów na minutę (ruchy/min)
w ramach bieżącej aktywności.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno okrążenia: Średnie tętno w ramach bieżącego okrążenia.
Tętno ost. okrąż.: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
23
Training Effect: Bieżący wpływ (od 1,0 do 5,0) na sprawność
aerobową.
TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej aktywności.
Upłynęło czasu: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wysokość GPS: Wysokość aktualnej pozycji określona na
podstawie danych GPS.
Wznios okrążenia: Pionowy dystans wzniosu dla bieżącego
okrążenia.
Wznios ostatniego okrążenia: Pionowy dystans wzniosu
pokonany w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Bezpiecznik. Wskazuje specyfikację lub lokalizację bezpieczników.
Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol
WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE
2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie
niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego
wykorzystania i recyclingu.
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Znaczenie symboli
Poniższe symbole mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia
lub na etykietach akcesoriów.
Prąd przemienny. Urządzenie jest przeznaczone do zasilania
prądem przemiennym.
Prąd stały. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania
prądem stałym.
24
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 21
aktywności 2, 14
rozpoczynanie 2, 5
własne 5
zapisywanie 2, 3, 5
alarmy 11, 15
alerty 11, 15, 16
aplikacje 13, 14
smartfon 1
Auto Lap 15, 16
Auto Pause 16
automatyczna wspinaczka 3, 16
autoprzewijanie 16
B
H
historia 3–5, 12, 13
przesyłanie do komputera 13, 14
usuwanie 13
I
identyfikator urządzenia 19
interwały 4
treningi 7
J
jazda rowerem 3
jednostki miary 18
język 18
K
kalendarz 7
kalibrowanie
kompas 17
wysokościomierz 17
kalorie, alerty 15
klawisz zasilania 1
kompas 12, 17
kalibrowanie 17
barometr 17
bateria 20
czas działania 20
ładowanie 1
maksymalizowanie 14, 16, 20
wymiana 20, 21
blokowanie
ekran 1
przyciski 1
Ł
C
ładowanie 1
cel 8
Celuj i idź 12
Connect IQ 14
czas
alerty 15
strefy i formaty 18
ustawienia 18
czas kontaktu z podłożem 8
czujnik na nogę 18, 19
czujniki ANT+ 18
parowanie 18
czujniki rowerowe 19
czyszczenie urządzenia 20
L
licznik 13
M
Ć
mapa 12, 17, 18
mapy
aktualizowanie 1
nawigacja 12
przeglądanie 12
menu 1
menu główne, dostosowywanie 17
metronom 3
moc (siła)
alerty 15
metry 10
strefy 6
Multisport 5, 12
ćwiczenia 4
N
D
narciarstwo 2
alpejskie 3
snowboarding 3
nawigacja, Celuj i idź 12
dane
przesyłanie 13, 14
strony 15
zapisywanie 13, 14
dane techniczne 20
dane użytkownika, usuwanie 21
długości 4
długość basenu 4
dostosowywanie urządzenia 15
dynamika biegu 8, 9
dystans 16
alerty 15
dźwięki 3, 11
E
ekran 18
blokowanie 1
ekran dotykowy 1
F
fitness 11
G
Garmin Connect 1, 7, 13, 14
zapisywanie danych 13, 14
Garmin Express 2
aktualizowanie oprogramowania 1
rejestrowanie urządzenia 1
GLONASS 18
goals 8
godziny wschodu i zachodu słońca 11
GPS 16, 18
Indeks
O
odchylenie pionowe 8
odniesienie północne 17
odpoczynek 10
oprogramowanie
aktualizowanie 1
licencja 19
wersja 19
osobiste rekordy 8
usuwanie 8
P
parowanie, smartfon 1
parowanie urządzenia, czujniki ANT+ 18
piesze wędrówki 3
pilot VIRB 2
pływanie 4
pływanie na otwartym akwenie 4
podświetlenie 1, 18
pola danych 3, 14
powiadomienia 14
pozycje 11
zapisywanie 11, 12
prędkość 16
profil użytkownika 5
profile 2
użytkownik 5
przesyłanie danych 13
przewidywany czas zakończenia 10
przyciski 1, 18
blokowanie 1
pułap tlenowy 9, 10
punkty mapy. Patrz punkty szczególne (POI)
punkty szczególne (POI) 11, 12
R
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie urządzenia 21
rozwiązywanie problemów 9, 19, 21
ruchy 4
rytm 3, 8
alerty 15
czujniki 19
S
smartfon 2, 14
aplikacje 13
parowanie 1
snowboarding 3
stoper 3–5, 11, 12
odliczanie 11
strefy
moc 6
tętno 5
Ś
ślady 3, 11
śledzenie aktywności 6
T
tarcze zegarka 14, 16, 17
technologia Bluetooth 13, 14
tempe 19, 21
temperatura 19, 21
tętno
alerty 15
czujnik 9, 10, 18–21
strefy 5, 6, 13
TracBack 2, 12
Training Effect 11
trasy 11
ustawienia 16
trening 7, 8, 13
plany 7
strony 3
trening do triatlonu 5
treningi 7
ładowanie 7
tryb snu 6
tryb zegarka 16
U
UltraTrac 16
umowa licencyjna na oprogramowanie 24
USB, odłączanie 21
ustawienia 14, 16–18, 21
ustawienia systemowe 18
usuwanie
historia 13
osobiste rekordy 8
wszystkie dane użytkownika 21
V
Virtual Partner 7, 8
W
widżety 2, 14
wodoszczelność 20
wspinaczka 3
współrzędne 11
wymiana baterii 21
wynik SWOLF 4
wysokościomierz 17
kalibrowanie 17
wyścig 8
Z
zapisywanie aktywności 3–5
zegar 11
25
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising