Garmin | epix™ | User manual | Garmin epix™ Brukerveiledning

Garmin epix™ Brukerveiledning
epix™
Brukerveiledning
April 2015
Trykt i Taiwan
190-01753-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , TracBack og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. Connect IQ™, epix™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Vector™ og VIRB™ er varemerker for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. The Cooper Institute og alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerte eller ikke-registrerte
varemerker for Firstbeat Technologies Ltd. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. brukt med lisens fra Apple Inc. Mac er et varemerke for
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Tips for berøringsskjerm ........................................................ 1
Låse og låse opp enheten ..................................................... 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen med enheten ....................................... 1
Støtte og oppdateringer .............................................................. 1
Konfigurere Garmin Express .................................................. 1
Kontrollprogrammer ...................................................... 2
Vise kontrollprogrammer ............................................................. 2
VIRB™ fjernkontroll .................................................................... 2
Kontrollere et VIRB actionkamera .......................................... 2
Aktiviteter ........................................................................ 2
Starte en aktivitet ........................................................................ 2
Stoppe en aktivitet ...................................................................... 2
Ski ............................................................................................... 2
Gå langrenn ........................................................................... 2
Alpint eller snøbrett ................................................................ 2
Se skiturene dine .............................................................. 3
Trekking ...................................................................................... 3
Gå tur ..................................................................................... 3
Automatisk stigning ................................................................ 3
Løping ......................................................................................... 3
Ta en løpetur .......................................................................... 3
Bruke metronomen ................................................................ 3
Sykling ........................................................................................ 3
Legge ut på tur ....................................................................... 3
Svømming ................................................................................... 3
Legge på svøm i et basseng .................................................. 3
Svømmeterminologi .......................................................... 4
Typer tak ........................................................................... 4
Hvile ved bassengsvømming ............................................ 4
Trene med øvelsesloggen ................................................. 4
Legge på svøm i åpent vann ................................................. 4
Multisport .................................................................................... 4
Starte et triatlon eller en multisportaktivitet ............................ 4
Opprette en egendefinert aktivitet .......................................... 4
Innendørsaktiviteter .................................................................... 5
Trening............................................................................ 5
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 5
Treningsmål ........................................................................... 5
Om pulssoner ......................................................................... 5
Angi pulssoner .................................................................. 5
Pulssoneberegninger ........................................................ 5
Stille inn kraftsoner ................................................................ 5
Aktivitetssporing .......................................................................... 5
Slå på aktivitetssporing .......................................................... 5
Bruke bevegelsesvarsler ........................................................ 6
Automatisk mål ...................................................................... 6
Søvnsporing ........................................................................... 6
Bruke søvnmodus ............................................................. 6
Treningsøkter .............................................................................. 6
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 6
Starte en treningsøkt .............................................................. 6
Om treningskalenderen .......................................................... 6
Bruke Garmin Connect treningsplaner .............................. 6
Intervalltreningsøkter .................................................................. 6
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 6
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 7
Stoppe en intervalltreningsøkt ............................................... 7
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 7
Angi et treningsmål ..................................................................... 7
Avbryte et treningsmål ........................................................... 7
Innholdsfortegnelse
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet ..................................... 7
Personlige rekorder .................................................................... 7
Vise personlige rekorder ........................................................ 7
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 7
Slette en personlig rekord ...................................................... 7
Slette alle personlige rekorder ............................................... 7
Løpsdynamikk ............................................................................. 8
Trene med løpsdynamikk ....................................................... 8
Fargemålere og løpsdynamikkdata ........................................ 8
Tips for manglende data om løpsdynamikk ........................... 8
Om kondisjonsberegninger ......................................................... 8
Få kondisjonsberegning for løping ......................................... 9
Få kondisjonsberegning for sykling ....................................... 9
Standardverdier for kondisjonsberegning .............................. 9
Vise antatte løpstider ............................................................. 9
Nedtrappingsvarsling .................................................................. 9
Slå på restitusjonsrådgiveren ................................................. 9
Vise nedtrappingstiden ........................................................ 10
Om Training Effect .................................................................... 10
Klokke............................................................................ 10
Stille inn alarmen ...................................................................... 10
Starte nedtellingstidtakeren ...................................................... 10
Bruke stoppeklokken ................................................................ 10
Angi varsler for soloppgang og solnedgang ............................. 10
Navigasjon.................................................................... 10
Lagre posisjonen din ................................................................ 10
Navigere til et bestemmelsessted ............................................. 10
Navigere til et interessepunkt ................................................... 10
Punkter av interesse ............................................................ 10
Navigere med Sight 'N Go ........................................................ 11
Kompass ................................................................................... 11
Kart ........................................................................................... 11
Vise kartet ............................................................................ 11
Se på kartet .......................................................................... 11
Lagre eller navigere til en posisjon på kartet ....................... 11
Navigere til startpunktet ............................................................ 11
Logg............................................................................... 11
Bruke historikk .......................................................................... 11
Multisportlogg ....................................................................... 11
Vise tiden din i hver pulssone .............................................. 11
Vise totalverdier for skritt .......................................................... 12
Vise totalverdier for data ........................................................... 12
Slette logg ................................................................................. 12
Bruke kilometertelleren ............................................................. 12
Tilkoblede funksjoner.................................................. 12
Garmin Connect ........................................................................ 12
Bruke mobilappen Garmin Connect ..................................... 12
Laste opp data til Garmin Connect Mobile manuelt ........ 12
Bruke Garmin Connect på datamaskinen ............................ 12
Aktivere Bluetooth varsler ......................................................... 12
Vise varsler .......................................................................... 13
Administrere varsler ............................................................. 13
Slå av Bluetooth teknologi ................................................... 13
Connect IQ funksjoner .............................................................. 13
Laste ned Connect IQ funksjoner ........................................ 13
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ....................................................................... 13
Tilpasse enheten.......................................................... 13
Innstillinger for aktivitetsprogram .............................................. 13
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 14
Varsler .................................................................................. 14
Angi et varsel .................................................................. 14
Auto Lap ...............................................................................14
Markere runder etter avstand .......................................... 14
i
Rutinginnstillinger ................................................................. 14
Aktivere Auto Pause® .......................................................... 14
Aktivere automatisk stigning ................................................ 15
3D-hastighet og -avstand ..................................................... 15
Bruke Bla automatisk ........................................................... 15
UltraTrac .............................................................................. 15
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing ....................... 15
Innstillinger for urskive .............................................................. 15
Tilpasse urskiven ................................................................. 15
Tilpasse kontrollprogramløkken ................................................ 15
Sensorinnstillinger .................................................................... 15
Kompassinnstillinger ............................................................ 15
Kalibrere kompasset ....................................................... 16
Angi nordreferansen ........................................................ 16
Høydemåler og barometer ................................................... 16
Innstillinger for høydemåleren .............................................. 16
Kalibrere den barometriske høydemåleren ..................... 16
Barometerinnstillinger .......................................................... 16
Kartinnstillinger ......................................................................... 16
Vise og skjule kartdata ......................................................... 16
Systeminnstillinger .................................................................... 16
Tidsinnstillinger .................................................................... 17
Innstillinger for bakgrunnslys ............................................... 17
Endre måleenhetene ........................................................... 17
Sensorer med ANT+ ..................................................... 17
Parkoble ANT+ sensorer .......................................................... 17
Sette på pulsmåleren ................................................................ 17
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 17
Bruke en valgfri pedalfrekvenssensor for sykkel ...................... 18
Fotsensor .................................................................................. 18
Kalibrere fotsensoren ........................................................... 18
Kalibrere fotsensoren manuelt ........................................ 18
tempe ........................................................................................ 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 18
Ta vare på enheten .................................................................. 18
Rengjøre enheten ................................................................ 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Batteriinformasjon ................................................................ 18
Maksimere batterilevetiden ............................................. 18
Ta vare på pulsmåleren ............................................................ 18
Spesifikasjoner for HRM-Run ................................................... 19
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 19
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 19
Databehandling ........................................................................ 19
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 19
Slette filer ............................................................................. 19
Feilsøking ................................................................................. 19
Antallet daglige skritt vises ikke ........................................... 19
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig .................................. 19
Nullstille enheten .................................................................. 19
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger .................................... 19
Få mer informasjon .............................................................. 19
Tillegg............................................................................ 20
Datafelter .................................................................................. 20
Lisensavtale for programvare ................................................... 22
Symbolforklaring ....................................................................... 22
Indeks ............................................................................ 23
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Lade enheten
MERKNAD
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
1 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.
2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
3 Juster siden på ladeholderen À med hengselet etter sporet
på undersiden av enheten.
À
LIGHT
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
Hold inne for å slå enheten av og på eller for å
låse enheten.
Á
START
STOP
Velg for å starte eller stoppe en aktivitet.
Velg for å velge at alternativ på en meny.
4 Klips toppen av laderen Á fast på enheten.
Â
BACK
LAP
Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
Velg for å registrere en runde eller en hvileperiode
i løpet av en aktivitet.
5 Lad enheten helt opp.
Ã
DOWN
Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer,
menyer og innstillinger.
Hold inne for å se urskiven fra en hvilken som
helst side.
Ä
UP
Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer,
menyer og innstillinger.
Velg for å avvise en kort melding eller et kort
varsel.
Hold inne for å vise hovedmenyen.
Å
Berøringsskjerm Trykk eller sveip for å styre funksjoner på
enheten.
Tips for berøringsskjerm
Du kan bruke berøringsskjermen til å styre mange av
funksjonene på enheten.
• Sveip oppover eller nedover for å bla gjennom
kontrollprogrammer, dataskjermbilder, lister og menyer.
• Trykk på skjermen for å velge et element.
• På et dataskjermbilde kan du holde på et datafelt for å endre
det.
• Trykk på en kontroll på skjermen for å aktivere kontrollen.
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
Låse og låse opp enheten
Du kan låse berøringsskjermen eller tastene for å forhindre at du
trykker på skjermen eller tastene utilsiktet.
• Du låser berøringsskjermen ved å holde nede og velge
Lås skjermen.
• Du låser opp berøringsskjermen ved å holde nede og velge
Lås opp skjerm.
• Du låser berøringsskjermen og tastene ved å holde nede
og velge Lås enheten.
• Du låser opp berøringsskjermen og tastene ved å holde nede
og velge Lås opp enhet.
Innledning
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
indikerer batteriladenivået.
Parkoble smarttelefonen med enheten
Du bør koble epix enheten til en smarttelefon for å få tilgang til
alle funksjonene på enheten.
1 Gå til www.garmin.com/apps, og last ned Garmin Connect™
Mobile-appen til smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 På epix enheten holder du inne .
4 Velg Innstillinger > Bluetooth > Par mobilenhet.
5 Åpne programmet Garmin Connect Mobile på
smarttelefonen.
6 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du
> Enheter >
og følger instruksjonene på skjermen.
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for
Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
1
Kontrollprogrammer
Enheten leveres forhåndslastet med kontrollprogrammer som gir
oversiktelig informasjon. Enkelte kontrollprogrammer krever en
Bluetooth tilkobling til en kompatibel smarttelefon.
Varsler: Versler deg om innkommende anrop og tekstmeldinger
i henhold til varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på
smarttelefonen.
Musikkontroller: Musikkspillerkontroller for smarttelefonen.
Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.
Aktivitetssporing: Sporer daglig skrittelling, skrittmål,
tilbakelagt avstand, antall forbrente kalorier og søvnstatistikk.
Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor
eller en tilkoblet ANT+ sensor.
Kompass: Viser et elektronisk kompass.
Kart: Viser posisjonen din på kartet.
®
Starte en aktivitet
Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette
kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.
1 Velg START på urskiven.
2 Velg en aktivitet.
3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra
informasjon.
4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+ sensorene.
5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens
enheten innhenter satellittsignaler.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter
tidtakeren.
®
Vise kontrollprogrammer
Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer.
Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en
smarttelefon.
1 Hold nede fra alle skjermbilder.
Klokken vises.
2 Velg UP eller DOWN.
Enheten blar gjennom tilgjengelige kontrollprogrammer.
Hvis
du tar opp en aktivitet, velger du BACK for å gå tilbake
3
til datasidene for aktiviteten.
4 Velg START for å vise flere alternativer og funksjoner for et
kontrollprogram (valgfritt).
VIRB™ fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
på avstand. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på
www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollfunksjonen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i
kontrollprogramløkken (Tilpasse kontrollprogramløkken).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På epix enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for å
vise VIRB kontrollprogrammet.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg START.
Fjernkontrollen vises.
5 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
Videotelleren vises på epix skjermen.
• Velg Stopp opptak for å stoppe videoopptaket.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Aktiviteter
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ™ aktivitetsapper på enheten
ved hjelp av Garmin Connect kontoen din (Connect IQ
funksjoner).
2
Stoppe en aktivitet
MERK: Enkelte alternativer er ikke tilgjengelig for enkelte
aktiviteter.
1 Velg STOP.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil følge sporet tilbake til startpunktet for
aktiviteten, velger du TracBack.
• Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett.
• Hvis du vil lagre aktiviteten og aktivere klokkemodus,
velger du Lagre.
• Hvis du vil forkaste aktiviteten og aktivere klokkemodus,
velger du Forkast.
• Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette
senere, velger du Senere.
Ski
Gå langrenn
Du bør lade enheten før du drar på skitur (Lade enheten).
1 Velg START på urskiven.
2 Velg Langrenn.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
6 Velg LAP for å registrere runder (valgfritt).
7 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Alpint eller snøbrett
Du bør lade enheten før du drar på skitur eller står på
snowboard (Lade enheten).
1 Velg START på urskiven.
2 Velg Alpint/snøbrett.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
4 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
Funksjonen for automatisk tur er slått på som standard.
Denne funksjonen registrerer nye skiturer automatisk basert
på bevegelser. Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å
renne utfor og når du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause
under hele heisturen.
6 Start eventuelt å renne utfor for å starte tidtakeren på nytt.
7 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Kontrollprogrammer
Se skiturene dine
Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett.
Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens
tidtakeren er i gang.
1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
2 Hold nede .
3 Velg Vis nedkjøringer.
4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende
turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet,
gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.
Trekking
Gå tur
Du bør lade enheten før du drar på tur (Lade enheten).
Velg START på urskiven.
Velg Fotvandring.
Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer et spor mens du går.
6 Når du trenger en pause eller må stanse enhetens sporing
midlertidig, velger du STOP > Senere.
Enheten lagrer status for gåturen og aktiverer
strømbesparende modus.
7 Velg START > Fotvandring > Fortsett for å fortsette
sporingen.
8 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
1
2
3
4
Automatisk stigning
Når funksjonen for automatisk stigning er aktivert for aktiviteten
din, registrerer enheten stigninger og overfører deg automatisk
til en annen dataside. Du kan aktivere automatisk stigning i
aktivitetsinnstillingene for enkelte aktiviteter, for eksempel
løping, fotturer eller klatring (Innstillinger for aktivitetsprogram).
Du kan også velge hvilken dataside som skal vises og
stigningsterskelen som skal brukes for å registrere stigning.
Løping
Ta en løpetur
Du bør lade enheten før du drar ut på løpetur (Lade enheten).
Før du bruker en ANT+ sensor for løpeturen, må du parkoble
sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer).
1 Ta på deg ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller
pulsmåler (valgfritt).
2 Velg START på urskiven.
3 Velg Løping.
4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten
har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
7 Start aktiviteten.
8 Velg LAP for å ta opp runder (valgfritt).
9 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
10 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Aktiviteter
Bruke metronomen
Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe
deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Metronom > Status > På.
5 Velg et alternativ:
• Velg Slag i minuttet for å skrive inn en verdi basert på
frekvensen du vil opprettholde.
• Velg Varselfrekvens for å tilpasse frekvensen for
slagene.
• Velg Lyder for å tilpasse lyden og vibrasjonen for
metronomen.
6 Velg om nødvendig Forhåndsvisning for å lytte til
metronomfunksjonen før du løper.
7 Hold nede DOWN for å gå tilbake til klokken.
8 Ta en løpetur (Ta en løpetur).
Metronomen starter automatisk.
9 Velg UP eller DOWN i løpet av løpeturen for å vise
metronomskjermbildet.
10 Hold eventuelt nede UP for å endre metronominnstillingene.
Sykling
Legge ut på tur
Du bør lade enheten før du drar ut på tur (Lade enheten). Før du
bruker en ANT+ sensor for kjøreturen, må du parkoble sensoren
med enheten (Parkoble ANT+ sensorer).
1 Parkoble ANT+ sensorer, for eksempel pulsmåler,
hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor (valgfritt).
2 Velg START på urskiven.
3 Velg Sykkel.
4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten
har koblet til sensorene.
5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
7 Start aktiviteten.
8 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Svømming
MERKNAD
Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med
enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.
MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata når du svømmer.
Legge på svøm i et basseng
Du bør lade enheten før svømmeøkten (Lade enheten).
1 Velg START på urskiven.
2 Velg Basseng.
3 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
4 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
3
6
7
8
9
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder
automatisk.
Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
Når du hviler, velger du LAP for å sette tidtakeren på pause.
Velg LAP for å starte tidtakeren på nytt.
Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
• Velg LAP for å starte et nytt øvelsesintervall.
• Velg UP eller DOWN for å gå tilbake til skjermbildet for
svømming og starte et nytt svømmeintervall.
8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Legge på svøm i åpent vann
Du bør lade enheten før svømmeøkten (Lade enheten).
Velg START på urskiven.
Velg Åpent vann.
Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
5 Start aktiviteten.
6 Velg LAP for å registrere et intervall (valgfritt).
7 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Svømmeterminologi
Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.
Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt
intervall starter etter hvile.
Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på,
gjennomfører en komplett runde.
Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én
bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.
Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolfpoengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes
swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet,
og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.
1
2
3
4
Typer tak
Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden
av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du
kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (Tilpasse
dataskjermbildene).
Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre
multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteten.
Under en multisportsaktivitet kan du skifte mellom aktiviteter og
fortsatt se total tid og avstand. Du kan for eksempel skifte fra
sykling til løping og vise den totale tiden og avstanden for
sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.
Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke
multisportsaktiviteten som er konfigurert som standard, til et
standardtriatlon.
Fristil
Fristil
Rygg
Ryggsvømming
Bryst
Brystsvømming
Butterfly Butterflysvømming
Blandet Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse
Brukes under øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen)
Hvile ved bassengsvømming
Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser
også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.
MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.
1 Velg LAP under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og
hvileskjermbildet vises.
2 Velg UP eller DOWN for å vise dataskjermbilder (valgfritt)
under hvile.
3 Velg LAP og fortsett svømmeøkten.
4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.
Trene med øvelsesloggen
Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for
bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å
registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming
som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt. Øvelsestiden
registreres, og du må angi avstanden.
TIPS: Du kan tilpasse dataskjermbildene og datafeltene for
bassengsvømming (Tilpasse dataskjermbildene).
1 Velg START på urskiven.
2 Velg Basseng.
3 Når du svømmer i basseng, kan du velge UP eller DOWN for
å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
4 Velg LAP for å starte øvelsestidtakeren.
5 Når du har fullført en øvelsesintervall, velger du LAP.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter
å ta opp hele svømmeøkten.
6 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er
valgt for aktivitetsprofilen.
7 Velg et alternativ:
4
Multisport
Starte et triatlon eller en multisportaktivitet
Du bør lade enheten før du starter en aktivitet (Lade enheten).
Før du bruker en ANT+ sensor, må du parkoble sensoren med
enheten (Parkoble ANT+ sensorer).
1 Parkoble ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller
pulsmåler (valgfritt).
2 Velg START på urskiven.
3 Velg Triatlon eller en tilpasset multisportaktivitet.
4 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
5 Velg START for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
6 Start den første aktiviteten.
7 Velg LAP for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden
separat fra aktivitetstidene.
8 Velg eventuelt LAP for å starte neste aktivitet.
9 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
10 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Opprette en egendefinert aktivitet
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Programmer > Legg til ny.
3 Velg en aktivitetstype.
MERK: Hvis du oppretter en egendefinert multisportaktivitet,
blir du bedt om å velge to eller flere aktiviteter og inkludere
overganger.
Velg
eventuelt en detaljfarge.
4
5 Velg eventuelt et ikon.
6 Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel:
Triatlon(2).
Aktiviteter
7 Velg et alternativ:
• Velg Bruk standard hvis du vil opprette den
egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i systemets
standardinnstillinger.
• Velg en kopi av en eksisterende aktivitet hvis du vil
opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i
en av de lagrede aktivitetene dine.
8 Velg eventuelt GPS-modus.
9 Velg et alternativ:
• Velg Ferdig hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte
aktiviteten.
• Velg Rediger innst. hvis du vil tilpasse spesifikke
aktivitetsinnstillinger.
Innendørsaktiviteter
epix enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping på
tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel.
GPS slås av for innendørsaktiviteter. Når GPS er av, beregnes
hastighet, avstand og pedalfrekvens ved hjelp av
akselerasjonsmåleren i enheten. Akselerasjonsmåleren
kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet,
avstand og pedalfrekvens blir bedre etter at du har tatt et par
løpeturer utendørs med GPS.
Trening
pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil > Pulssoner.
3 Velg Standard for å vise standardverdiene (valgfritt).
Standardverdiene kan brukes for løping og sykling.
4 Velg Løping eller Sykling.
5 Velg Innstilling > Angi egendefinert > Basert på.
6 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % for maks. puls for å vise og redigere sonene som
en prosentandel av din maksimale puls.
• Velg %pulsreserve for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls).
Velg
Maksimal puls, og angi makspuls.
7
8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
9 Velg Hvilepuls, og angi hvilepuls.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet
anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt
tempo, rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå, reduserer
stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo,
Grunnleggende
litt tyngre pust, mulig å kardiovaskulær trening,
holde en samtale i
bra nedtrappingstempo
gang
3
70–80 %
Moderat tempo,
vanskeligere å holde
en samtale i gang
Forbedret aerob
kapasitet, optimal
kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig
å puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel, økt
hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke
mulig over lengre tid,
vanskelig å puste
Anaerob og muskulær
utholdenhet, økt kraft
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde,
vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil.
3 Velg et alternativ.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger) for å finne frem til den beste pulssonen
for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har
separate pulssoner for løping og sykling. Angi makspuls for å få
nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan også angi hver
Trening
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Hvis du kjenner til FTPverdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at
programvaren beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan
justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin
Connect kontoen.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert
på.
3 Velg et alternativ:
• Velg Watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP (terskelwatt).
4 Velg FTP, og angi terskelwattverdien.
5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
6 Velg om nødvendig Minimalt, og angi en minimumsverdi for
kraft.
Aktivitetssporing
Slå på aktivitetssporing
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
skrittmålet, tilbakelagt avstand og forbrente kalorier for hver
registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende
stoffskifte pluss aktivitetskalorier.
5
Aktivitetssporing kan aktiveres ved første oppsett eller når som
helst senere.
MERK: Hvis du slår på aktivitetssporing kan batterilevetiden
reduseres mellom opplading.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Aktivitetssporing > Status > På.
Skrittellingen vises ikke før enheten innhenter satellittsignaler
og angir klokkeslettet automatisk. Det kan hende enheten må
ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler.
Antallet skritt i løpet av dagen vises i kontrollprogrammet for
aktivitetssporing. Antall skritt oppdateres regelmessig.
Bruke bevegelsesvarsler
Du må slå på aktivitetssporing før du kan bruke
bevegelsesvarselet.
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du
bør bevege på deg. Etter en time med inaktivitet vil meldingen
Beveg deg! og den røde linjen vises. Enheten piper eller vibrerer
hvis du har slått på lydvarsler (Systeminnstillinger).
Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille
bevegelsesvarsleren.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
daglige mål À etter hvert som du beveger deg.
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Søvnsporing
Under søvnmodus overvåker enheten hvilen din. Søvnstatistikk
inkluderer totalt antall timer søvn, perioder med bevegelse og
perioder med fredfull søvn.
Bruke søvnmodus
Du må ha på deg enheten for å kunne bruke søvnsporing.
1 Gå til urskiven, og velg UP eller DOWN for å vise
kontrollprogrammet for aktivitetssporing.
2 Velg START > Ja.
3 Når du våkner, velger du STOP > Ja for å avslutte
søvnmodus.
MERK: Hvis du glemmer å sette enheten i søvnmodus, kan
du angi tidspunktene da du sovnet og våknet, manuelt på
Garmin Connect kontoen for å vise søvnstatistikken din.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en konto på Garmin Connect (Garmin Connect).
1 Koble enheten til datamaskinen.
6
2
3
4
5
Gå til www.garminconnect.com.
Opprett og lagre en ny treningsøkt.
Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
Koble fra enheten.
Starte en treningsøkt
Du må laste ned en treningsøkt fra kontoen din på Garmin
Connect før du kan starte en treningsøkt.
1 Hold nede .
2 Velg Trening > Mine treningsøkter.
3 Velg en treningsøkt.
4 Velg Utfør treningsøkt.
5 Velg eventuelt en aktivitetstype.
6 Velg START for å starte tidtakeren.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Når du velger LAP, registrerer enheten et intervall og går over til
et hvileintervall.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Hold nede .
2 Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
3 Velg Avstand, Tid eller Åpen.
4
5
6
7
TIPS: Du kan velge et åpent intervall ved å angi typen som
Åpen.
Velg Varighet, angi en avstand eller tid for treningsøkten, og
velg .
Velg Hvile > Type.
Velg Avstand, Tid eller Åpen.
Angi eventuelt en verdi for avstand eller tid for hvileintervallet,
og velg .
Trening
8 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Gjentakelse.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Hold nede .
2 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg START for å starte tidtakeren.
5 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du LAP
for å starte første intervall.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Stoppe en intervalltreningsøkt
• Du kan når som helst velge LAP for å avslutte et intervall.
• Du kan når som helst velge STOP for å stoppe tidtakeren.
• Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger
du LAP for å avslutte intervalltreningsøkten.
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
Virtual Partner er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
4 Velg Dataskjermer > Virtual Partner > Status > På.
5 Velg Angi tempo eller Angi hastighet.
6 Angi en verdi.
7 Start aktiviteten.
8 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermen og
se hvem som leder.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med funksjonen Virtual
Partner slik at du kan trene mot et mål for avstand, avstand og
tid, avstand og tempo, eller avstand og hastighet som du selv
har angitt. Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i
sanntid på hvor nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Hold nede .
2 Velg Trening > Angi et mål.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Bare avstand for å velge en forhåndsinnstilt avstand
eller angi en egendefinert avstand.
• Velg Avstand og tid for å velge et mål for avstand og tid.
• Velg Avstand og tempo eller Avstand + hastighet for å
velge et mål for avstand og tempo eller hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
5 Velg START for å starte tidtakeren.
6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Avbryte et treningsmål
1 Hold nede UP under aktiviteten.
2 Velg Trening > Avbryt mål > Ja.
Trening
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet
Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet
aktivitet. Denne funksjonen fungerer med funksjonen Virtual
Partner slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger
under aktiviteten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
1 Hold nede .
2 Velg Trening > Konkurrer mot aktiv..
3 Velg et alternativ:
• Velg Fra logg for å velge en tidligere registrert aktivitet fra
enheten.
• Velg Nedlastet for å velge en aktivitet som du har lastet
ned fra kontoen din på Garmin Connect.
4 Velg aktiviteten.
Skjermen Virtual Partner vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg.
5 Velg START for å starte tidtakeren.
6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten.
Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp eller tur. For sykling inkluderer
personlige rekorder også mest stigning og beste kraft (krever en
kraftmåler).
Vise personlige rekorder
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg en rekord.
5 Velg Vis post.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
5 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
3 Velg en sport.
4 Velg rekorden du vil slette.
5 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Rekorder.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg en sport.
4 Velg Slett alle poster > Ja.
Rekordene slettes bare for den sporten.
7
Løpsdynamikk
Du kan bruke en kompatibel epix enhet paret med HRM-Run™
tilbehøret for å få tilbakemelding i sanntid om løpestilen. Hvis
epix enheten ble levert med HRM-Run tilbehøret, er enhetene
allerede paret.
HRM-Run tilbehøret har en innebygd akselerasjonsmåler som
måler torsobevegelse for å beregne tre statistikker for løpingen,
pedalfrekvens, vertikal svingning og tid med bakkekontakt.
MERK: HRM-Run tilbehøret er kompatibelt med flere ANT+
treningsprodukter og kan vise pulsdata når det er paret.
Funksjonene for løpsdynamikk er bare tilgjengelige på enkelte
Garmin enheter.
Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.
Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre
kombinert).
Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i
løpsbevegelsen. Det viser vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert
skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i
millisekunder.
MERK: Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.
2
3
4
5
6
7
8
9
• Hvis HRM-Run tilbehøret og epix enheten ikke er
parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne
fremgangsmåten.
Hold nede .
Velg Innstillinger > Programmer.
Velg en aktivitet.
Velg Dataskjermer > Løpsdynamikk > Status > Aktivert.
MERK: Skjermbildet med løpsdynamikk er ikke tilgjengelig
for alle aktiviteter.
Velg Hoved – metrisk.
Velg Pedalfrekvens, Tid med bakkekontakt, eller Vertikal
oscillasjon.
Den primære målingen vises i det øverste feltet på
dataskjermbildet med en tilsvarende posisjon på
fargemåleren.
Ta en løpetur (Ta en løpetur).
Velg UP eller DOWN for å vise løpsdynamikkskjermbildet
med statistikk.
Trene med løpsdynamikk
Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på HRM-Run tilbehøret
og pare det med enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Hvis epix
leveres med HRM-Run tilbehøret, er enheten allerede parkoblet,
og epix er klar til å vise løpsdynamikk.
1 Velg et alternativ:
• Hvis HRM-Run tilbehøret og epix enheten er parkoblet,
hopper du til trinn 8.
Fargemålere og løpsdynamikkdata
Skjermen for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise pedalfrekvens, vertikal oscillasjon eller tid
med bakkekontakt som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere.
Fargesonene er basert på prosentiler.
Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mindre
erfarne løpere har ofte lengre tid med bakkekontakt, høyere vertikal oscillasjon og lavere skrittfrekvens enn mer erfarne løpere.
Samtidig har høye løpere ofte litt saktere skrittfrekvens og litt høyere vertikal oscillasjon. Gå til www.garmin.com hvis du vil ha mer
informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner
og webområder om løping.
Fargesone
Prosentil i sone
Pedalfrekvensområ Område for vertikal oscillasjon
de
Område for tid med bakkekontakt
Lilla
>95
>185 spm
<6,7 cm
<208 ms
Blå
70–95
174–185 spm
6,7–8,3 cm
208–240 ms
Grønn
30–69
163–173 spm
8,4–10,0 cm
241–272 ms
Oransje
5–29
151–162 spm
10,1–11,8 cm
273–305 ms
Rød
>5
<151 spm
>11,8 cm
>305 ms
Tips for manglende data om løpsdynamikk
Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse
tipsene.
• Forsikre deg om at du har HRM-Run tilbehøret.
HRM-Run tilbehøret har på forsiden av modulen.
• Par HRM-Run tilbehøret med epix igjen, i henhold til
instruksjonene.
• Hvis dataene for løpsdynamikk vises med null, kontrollerer du
at modulen HRM-Run er festet med riktig side opp.
MERK: Tid med bakkekontakt vises bare mens du løper.
Dette kan ikke beregnes mens du går.
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. epix enheten har separate
kondisjonsberegninger for løping og sykling. Du kan bruke
Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler og
kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling. Du kan
bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler
for å vise kondisjonsberegningen for løping.
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
fargemåleren.
®
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
8
Trening
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
1 Løp utendørs i minst ti minutter.
2 Velg Lagre etter løpeturen.
3 Hold nede .
4 Velg Min statistikk > Kondisjonsberegning > Løping.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Svakt
Få kondisjonsberegning for sykling
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av The
Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Få kondisjonsberegning for løping
Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg
pulsmåleren og pare den med enheten din (Parkoble ANT+
sensorer). Hvis epix enheten ble levert med en pulsmåler, er
enhetene allerede parkoblet. Du får best resultat hvis du fullfører
oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner).
Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg
pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med epix
enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Hvis epix enheten ble levert
med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet. Du får best
resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere
brukerprofilen) og angir makspulsen din (Angi pulssoner).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre.
3 Hold nede .
4 Velg Min statistikk > Kondisjonsberegning > Sykling.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
nedtrappingsvarslingen leveres og støttes av Firstbeat
Vise antatte løpstider
Technologies Ltd.
Før du kan se forespeilet sluttid (kun løping), må du ta på deg
Kontroll av nedtrapping: Nedtrappingskontrollen viser i sanntid
en pulsmåler og parkoble den med enheten. Fullfør profilen
tilstanden til nedtrappingen i løpet av de første par minuttene
(Konfigurere brukerprofilen), og angi maksimal puls (Angi
av en aktivitet.
pulssoner) for å få best resultat.
Nedtrappingstid:
Nedtrappingstiden vises umiddelbart etter en
Enheten bruker kondisjonsberegningen (Om
aktivitet. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å
kondisjonsberegninger) og publiserte datakilder til å gi en måltid
starte på en ny, hard treningsøkt.
basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen antar at
du har fullført riktig trening for løpet.
Slå på restitusjonsrådgiveren
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Før du kan bruke restitusjonsrådgiver-funksjonen må du ta på
Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.
deg pulsmåleren og parkoble den med enheten (Parkoble ANT+
sensorer). Hvis epix ble levert med en pulsmåler, er enheten
1 Ta på deg pulsmåleren og ta deg en løpetur.
allerede paret. For å få best resultat må du fullføre
2 Hold nede .
brukerprofiloppsettet (Konfigurere brukerprofilen) og konfigurere
3 Velg Min statistikk > Løpsberegning.
maksimal puls (Angi pulssoner).
Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton
1 Hold nede .
og maraton.
2 Velg Min statistikk > Nedtrappingsvarsl. > Status > På.
3 Ta en løpetur.
Nedtrappingsvarsling
I løpet av de første minuttene av løpeturen vises en
Du kan bruke Garmin enheten parkoblet med pulsmåleren for å
restitusjonskontroll. Denne viser tilstanden til restitusjonen
vise hvor mye tid som gjenstår før du er klar til en ny, hard
din i sanntid.
treningsøkt. Funksjonen for nedtrappingsvarsling inkluderer
nedtrappingstid og kontroll av nedtrapping. Teknologien for
4 Velg Lagre etter løpeturen.
Trening
9
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Vise nedtrappingstiden
Før du kan vise nedtrappingstiden, må du aktivere
nedtrappingsvarslingen.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Nedtrappingsvarsl..
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Om Training Effect
Training Effect måler hvordan en aktivitet påvirker kondisjonen
din. Training Effect samles opp under aktiviteten. Etter hvert
som det er fremgang i treningen, vil verdien for Training Effect
øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har forbedret formen
din. Training Effect fastsettes av informasjonen i brukerprofilen
din, pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten.
Det er viktig å vite at Training Effect-tallene dine (1,0–5,0) kan
virke unormalt høye de første løpeturene. Det kan hende du må
utføre flere aktiviteter før enheten lærer kondisjonen din.
Training Effect Beskrivelse
1,0–1,9
Bidrar til nedtrappingen (korte aktiviteter). Forbedrer
utholdenheten med lengre aktiviteter (mer enn
40 minutter).
2,0–2,9
Opprettholder kondisjonen.
3,0–3,9
Forbedrer kondisjonen din hvis det gjentas som del av
det ukentlige treningsprogrammet.
4,0–4,9
Stor forbedring av kondisjonen ved 1–2 økter i uken
med tilstrekkelig nedtrappingsstid.
5,0
Bidrar til midlertidig overbelastning med stor
forbedring. Tren opp til dette nummeret, men vær
forsiktig. Krever flere restitusjonsdager.
Training Effect-teknologien leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeattechnologies.com.
Klokke
Stille inn alarmen
Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Hver alarm kan stilles
inn til å spilles av én gang eller gjentas regelmessig.
1 Hold nede .
2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til ny.
3 Velg Status > På.
4 Velg Tid, og angi alarmtiden.
5 Velg Varsel og deretter en varslingstype (valgfritt).
6 Velg Gjentakelse og deretter når alarmen skal gjentas, for
eksempel daglig, på ukedager eller én gang (valgfritt).
Starte nedtellingstidtakeren
1
2
3
4
Hold nede .
Velg Klokke > Tidtaker.
Angi klokkeslettet.
Velg eventuelt Start på nytt > På for å starte tidtakeren på
nytt automatisk når den utløper.
5 Velg eventuelt Varsel, og velg en varslingstype.
6 Velg Start tidtaker.
Bruke stoppeklokken
Angi varsler for soloppgang og solnedgang
Du kan angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et
bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller
solnedgangen finner sted.
1 Hold nede .
2 Velg Klokke > Varsler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Til solnedgang > Status > På.
• Velg Til soloppgang > Status > På.
4 Velg Tid, og angi tiden.
Navigasjon
Lagre posisjonen din
Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den
senere.
1 Hold nede .
2 Velg Lagre posisjon.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Navigere til et bestemmelsessted
Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge
en kurs. Når du starter navigasjonen, kan du velge aktiviteten
som skal brukes mens du reiser til destinasjonen. For eksempel
gåtur, løping eller sykling. Hvis du allerede tar opp en aktivitet
når du starter navigasjonen, fortsetter enheten med opptaket av
gjeldende aktivitet under navigasjonen.
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon.
3 Velg en kategori.
4 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
5 Velg Gå til.
6 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.
7 Velg START for å starte navigasjonen.
8 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
Navigere til et interessepunkt
Hvis kartet som er installert på enheten, inkluderer
interessepunkter, kan du navigere til disse.
1 Hold nede .
2 Velg Kartpunkter og deretter en kategori.
Det vises en liste med interessepunkter i nærheten av den
gjeldende posisjonen din.
3 Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du
Søk i nærheten og deretter en posisjon (valgfritt).
4 Velg et interessepunkt fra søkeresultatene.
5 Velg Gå til.
6 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.
7 Velg START for å starte navigasjonen.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
1 Hold nede .
2 Velg Klokke > Stoppeklokke.
3 Velg START på urskiven.
10
Klokke
Navigere med Sight 'N Go
Navigere til startpunktet
Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for
eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til
objektet.
1 Hold nede .
2 Velg Navigasjon > Sight 'N Go.
3 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg START.
4 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.
5 Velg START for å starte navigasjonen.
6 Velg UP eller DOWN for å vise andre datasider (valgfritt).
Du kan navigere tilbake til startpunktet for sporet eller aktiviteten
ved å gå tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
Velg STOP > TracBack under en aktivitet.
Kompass
Enheten har et kompass med tre akser og automatisk
kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er
avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer
til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt
(Kompassinnstillinger).
Kart
epix klokken vise flere typer Garmin kartdata, blant annet
topografiske kart, BirdsEye bilder, BlueChart sjøkart og City
Navigator veikart. Gå til garmin.com/maps for å kjøpe kartdata
og se kompatibilitetsinformasjon.
viser posisjonen din på kartet. Når du navigerer til et
bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.
®
®
Vise kartet
Velg DOWN på klokken.
Se på kartet
Du kan se på kartet ved hjelp av berøringsskjermen eller
tastene.
1 Trykk på kartet, eller hold nede .
Kontroller og trådkors vises på kartet.
2 Velg et alternativ:
• Du kan zoome på berøringsskjermen ved å knipe sammen
to fingre eller skyve dem fra hverandre.
• Dra kartet for å panorere.
• Du bruker kontrollene på skjermen ved å velge en kontroll
eller tastene ved siden av en kontroll.
• Du kan bytte mellom at kontrollene på skjermen styrer
panorering og zooming ved å velge START.
• Du kan velge punktet som indikeres av trådkorset ved å
velge trådkorset eller holde nede START.
Lagre eller navigere til en posisjon på kartet
Du kan bruke berøringsskjermen for å navigere til enhver
posisjon på kartet. Du kan lagre posisjonen eller begynne å
navigere til den.
1 Trykk på kartet.
Kontroller og trådkors vises på kartet.
2 Panorer og zoom på kartet for å plassere trådkorset i midten.
3 Velg trådkorset.
4 Velg eventuelt et interessepunkt i nærheten.
5 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å begynne å navigere til posisjonen.
• Hvis du vil lagre posisjonen, velger du Lagre.
• Hvis du vil vise informasjon om posisjonen, velger du Se
på.
Logg
Gjeldende posisjon À og sporet du skal følge Á vises på
kartet.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og informasjon fra sensorer med
ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Bruke historikk
Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du
Detaljer.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Intervaller for å velge et intervall og vise ekstra
informasjon om hvert intervall.
• Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du Kart.
• Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten, i
motsatt retning, velger du TracBack (Navigere til
startpunktet).
• Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett.
• Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten,
velger du Fortsett.
Multisportlogg
Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for
aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra
valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert
sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne
lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg
gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand,
tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.
Vise tiden din i hver pulssone
Før du kan vise pulssonedata, må du pare enheten din med en
kompatibel pulsmåler, fullføre en aktivitet og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å
justere treningsintensiteten.
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Aktiviteter.
3 Velg en aktivitet.
4 Velg Tid i sone.
11
Vise totalverdier for skritt
Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt
(Slå på aktivitetssporing).
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Skritt.
3 Velg en dag for å vise samlet antall skritt, skrittmål,
tilbakelagt avstand og antall forbrente kalorier.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Totalverdier.
3 Velg eventuelt en aktivitet.
4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, VO2 maks, løpsdynamikk, kart sett
ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og
egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler.
Slette logg
1 Hold nede .
2 Velg Historikk > Alternativer.
3 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
4 Bekreft valget.
Bruke kilometertelleren
Kilometertelleren registrerer samlet tilbakelagt avstand og
oppnådd stigning automatisk.
1 Hold nede .
2 Velg Min statistikk > Kilometerteller.
3 Velg et alternativ for å vise totalverdier for kilometertelleren.
4 Velg eventuelt en totalverdi og deretter Ja for å nullstille
kilometertelleren.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner for epix enheten når du kobler
enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av Bluetooth
trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du installerer
programmet Garmin Connect Mobile på den tilkoblede
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige når du kobler
enheten til et trådløst nettverk.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på epix
enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ: Gjør det mulig å utvide enhetens funksjoner med
nye urskiver, kontrollprogrammer og datafelter.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
12
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktivitetene dine på sosiale nettverk.
Bruke mobilappen Garmin Connect
Du kan laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen
for å få en omfattende analyse. Med Garmin Connect kontoen
kan du vise et kart over aktiviteten og dele aktivitetene dine med
venner. Du kan slå på automatisk opplasting i programmet
Garmin Connect Mobile.
>
1 Gå til programmet Garmin Connect Mobile, og velg
Enheter.
2 Velg epix enheten, og velg Enhetsinnstillinger.
3 Velg bryteren for å slå på automatisk opplasting.
Laste opp data til Garmin Connect Mobile manuelt
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Synkronisering.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Hvis du ikke har parkoblet epix enheten med smarttelefonen,
kan du laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen
ved hjelp av datamaskinen.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktivere Bluetooth varsler
Du må parkoble epix enheten med en kompatibel mobilenhet før
du kan aktivere varsler (Parkoble smarttelefonen med enheten).
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Smarte varsler > Status >
På.
3 Velg Under aktiviteter.
4 Velg en varslingspreferanse.
5 Velg en lydpreferanse.
6 Velg Klokkemodus.
7 Velg en varslingspreferanse.
8 Velg en lydpreferanse.
9 Velg Tidsavbrudd.
Tilkoblede funksjoner
10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på
skjermen.
Vise varsler
1 Gå til klokken, og velg UP for å vise kontrollprogrammet for
varsler.
2 Velg START, og velg et varsel.
3 Velg eventuelt DOWN for å bla gjennom innholdet i varselet.
4 Velg BACK for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Varselet blir værende på epix enheten til du viser eller fjerner
det på mobilenheten.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible mobilenheten til å administrere
varsler som vises på epix enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en iOS enhet, kan du bruke innstillingene
for varslingssenteret på mobilenheten til å velge
elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke
appinnstillingene i mobilappen Garmin Connect til å velge
elementene som skal vises på enheten.
®
Slå av Bluetooth teknologi
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Bluetooth > Status > Av for å slå av
Bluetooth trådløs teknologi på epix enheten.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite
hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på
mobilenheten.
Connect IQ funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og
andre leverandører ved hjelp av programmet Garmin Connect
Mobile.
Urskiver: Gjør det mulig å endre klokkens utseende.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Kontrollprogrammer: Få oversiktelig informasjon, inkludert
sensordata og varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra programmet
Garmin Connect Mobile, må du parkoble epix enheten med en
smarttelefon som kjører Garmin Connect Mobile.
> Connect IQ1 Åpne Garmin Connect Mobile, og velg
butikken.
2 Velg epix enhet.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Gå til kontrollprogrammet på telefonen, og velg Connect IQbutikken.
4 Velg en Connect IQ funksjon.
5 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Tilpasse enheten
Innstillinger for aktivitetsprogram
Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet
aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel
tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle
innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Hold nede , velg Innstillinger > Programmer og deretter en
aktivitet.
Dataskjermer: Tilpass dataskjermbildene for den valgte
aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene). Du kan vise eller
skjule et kartdataskjermbilde for enkelte aktiviteter.
Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for den valgte
aktiviteten.
Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å
forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller
mer konsekvent frekvens. (Bruke metronomen).
Kart: Angi visningsinnstillingene for kartdataskjermbildet for
aktiviteten. Hvis alternativet Bruk syst.innsti. er aktivert,
bruker kartdataskjermbildet innstillingene fra
systemkartinnstillingene (Kartinnstillinger).
Ruting: Angir innstillingene for beregning av ruter for denne
aktiviteten.
Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen (Auto
Lap).
Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når
du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en
bestemt verdi (Aktivere Auto Pause ).
Automatisk stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i
stigning automatisk ved hjelp av den innebygde
høydemåleren.
Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer
automatisk ved hjelp av den innebygde
akselerasjonsmåleren.
3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av
høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3Dhastighet og -avstand).
3D-avstand: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp
av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
Bla automatisk: Gjør at du kan bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang (Bruke Bla automatisk).
GPS: Angir modus for GPS-antennen (UltraTrac).
Bassengstørrelse: Angir bassenglengden ved svømming i
basseng (Legge på svøm i et basseng).
Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i
basseng.
Strømsparing: Angir innstillingen for tidsavbrudd for
strømsparing for en aktivitet (Innstillinger for tidsavbrudd for
strømsparing).
Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til
svart eller hvit.
Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir
enklere å identifisere aktive aktiviteter.
Status: Viser eller skjuler den valgte aktiviteten på
programlisten.
Flytt opp: Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.
Flytt ned: Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.
Fjern: Sletter denne aktiviteten.
MERK: Dette sletter aktiviteten fra programlisten i tillegg til
alle brukerangitte aktivitetsinnstillinger. Du kan gjenopprette
alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene for å legge til
en fjernet aktivitet på listen igjen (Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger).
®
®
13
Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for
dataskjermbilder for hver aktivitet.
1 Hold .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
4 Velg Dataskjermer.
5 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
6 Velg et alternativ:
• Velg Status for å slå dataskjermbildet av eller på.
• Velg Oppsett for å justere antall datafelter på
dataskjermbildet.
• Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.
Varsler
Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å
trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på
omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler
er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer
varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige
varsler.
Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang.
Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at
enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.
Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten
er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går
under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.
Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver
gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt
intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle
deg hvert 30. minutt.
Varselnavn
Varseltype
Beskrivelse
Pedalfrekvens Område
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for pedalfrekvens.
Kalorier
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert
Regelmessig
Du kan velge en eksisterende melding
eller opprette en egendefinert melding
og velge en varseltype.
Avstand
Regelmessig
Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde
Område
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for høyde.
Puls
Område
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for puls eller velge
soneendringer. Se Om pulssoner og
Pulssoneberegninger.
Tempo
Område
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for tempo.
Strøm
Område
Du kan angi høyeste eller laveste
strømnivå.
Løpe/gå
Regelmessig
Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved
regelmessige intervaller.
Hastighet
Område
Du kan angi minimums- og
maksimumsverdier for hastighet.
Tid
Hendelse,
regelmessig
Du kan angi et tidsintervall.
Angi et varsel
1 Hold .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
14
4 Velg Varsler.
5 Velg et alternativ:
• Velg Legg til ny for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
• Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
6 Velg eventuelt typen varsel.
7 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller
angi en tilpasset verdi for varselet.
8 Slå på varselet om nødvendig.
For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding
hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises
en melding hver gang du går over eller under området som er
angitt (verdiene for minimum og maksimum).
Auto Lap
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Hold .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto Lap.
5 Velg et alternativ:
• Velg Auto Lap for å slå Auto Lap av eller på.
• Velg Autoavstand for å justere avstanden mellom runder.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner
(Systeminnstillinger).
Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de
viser ytterligere rundedata (Tilpasse dataskjermbildene).
Tilpasse rundevarselmeldingen
Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i
rundevarselmeldingen.
1 Hold .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto Lap > Rundevarsling.
5 Velg et datafelt for å endre det.
6 Velg Forhåndsvisning (valgfritt).
Rutinginnstillinger
Du kan endre rutinginnstillingene ved å tilpasse måten enheten
beregner ruter på for hver aktivitet.
Velg Ruting i appinnstillingene.
Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Enheten beregner ruter
som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.
Beregningsmetode: Angir beregningsmetoden for å minimere
tid, avstand eller stigning i ruter.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Unngåelser: Angir hvilke typer veier eller transport som skal
unngås i ruter.
Aktivere Auto Pause
®
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
Tilpasse enheten
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Auto Pause.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du
slutter å bevege deg, velger du Når stoppet.
• Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når
tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi,
velger du Egendefinert.
Aktivere automatisk stigning
Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere
høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter
som klatring, turgåing, løping eller sykling.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
Velg
Automatisk stigning > Status > På.
4
5 Velg Skjermbilde for løp for å identifisere hvilke
dataskjermbilder som vises mens du løper.
6 Velg Stigning for å identifisere hvilke dataskjermbilder som
vises mens du løper.
7 Velg eventuelt Inverter farger for å invertere skjermfargene
når du endrer modus.
8 Velg Vertikal hastighet for å angi stigningsgraden over tid.
9 Velg Modusbryter for å angi hvor raskt enheten endrer
modus.
3D-hastighet og -avstand
Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet
eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse
over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing,
klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Programmer.
3 Velg en aktivitet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
4 Velg Bla automatisk.
5 Velg en visningshastighet.
UltraTrac
Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer
punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid,
men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du
bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre
batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige
sensordataoppdateringer.
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
Tilpasse enheten
løp skal begynne. Hold nede , velg Innstillinger >
Programmer, og velg en aktivitet. Velg Strømsparing for å
justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Innstillinger for urskive
Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett,
farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver
fra Connect IQ butikken.
Tilpasse urskiven
Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en
urskive fra Connect IQ butikken (Connect IQ funksjoner).
Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller
aktivere en installert Connect IQ urskive.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Urskive > Type.
3 Velg et alternativ:
• Velg Digital for å aktivere en forhåndslastet digital
urskive.
• Du aktiverer en installert Connect IQ urskive ved å velge
navnet på den installerte urskiven.
4 Hvis du bruker en forhåndslastet urskive, velger du er
alternativ:
• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du
Bakgrunnsfarge.
• Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for urskiven,
velger du Detaljfarge.
• Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven,
velger du Oppsett.
• Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger
du Andre data.
5 Velg UP eller DOWN for å se en forhåndsvisning av
urskivealternativene.
6 Velg START for å lagre det du har valgt.
Tilpasse kontrollprogramløkken
Du kan vise, skjule eller flytte elementer på
kontrollprogramløkken.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Widgeter.
3 Velg et kontrollprogram.
4 Velg et alternativ:
• Velg Status for å vise eller skjule kontrollprogrammet fra
kontrollprogramløkken.
• Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre
kontrollprogrammets posisjon i kontrollprogramløkken.
Sensorinnstillinger
Kompassinnstillinger
Hold nede , og velg Innstillinger > Sensorer > Kompass.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt
(Kalibrere kompasset).
Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som
bokstaver, grader eller milliradianer.
Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (Angi
nordreferansen).
15
Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den
elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og
data fra den elektroniske sensoren under bevegelse
(Automatisk) eller bare GPS-data (Av).
Kalibrere kompasset
MERKNAD
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass > Kalibrer >
Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Angi nordreferansen
Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av
retningsinformasjonen.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass >
Nordreferanse.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse,
velger du Geografisk.
• Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen
automatisk, velger du Magnetisk.
• Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som
retningsreferanse, velger du Rutenett.
Høydemåler og barometer
Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer.
Enheten samler kontinuerlig inn data for høydemåler og
barometer, selv i strømsparende modus. Høydemåleren viser
beregnet høyde basert på endringer i trykk. Barometeret viser
data for trykk i omgivelsene basert på fast høyde der hvor
høydemåleren ble kalibrert sist (Innstillinger for høydemåleren).
Innstillinger for høydemåleren
Hold nede , og velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.
Auto. kalibr.: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv
hver gang du slår på GPS-sporing.
Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler
manuelt.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan
kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du
vet den korrekte høyden eller det korrekte havnivåtrykket.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.
3 Velg et alternativ:
• Velg Auto. kalibr. > Én gang for å kalibrere automatisk
ved startpunktet for GPS.
• Velg Auto. kalibr. > Kontinuerlig for å kalibrere
automatisk ved regelmessige oppdateringer for GPSkalibrering.
• Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde.
Barometerinnstillinger
Hold nede
16
, og velg Innstillinger > Sensorer > Barometer.
Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for
barometer.
Stormvarsel: Angir det barometiske trykket som utløser et
stormvarsel.
Kartinnstillinger
Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartkontrollprogrammet og
på dataskjermbilder.
Hold ned , og velg Innstillinger > Kart.
Konfigurer kart: Viser eller skjuler data fra installerte
kartprodukter.
Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser
nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den
gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Sporlogg: Viser eller skjuler sporloggen, det vil si veien du har
reist, som en farget linje på kartet.
Brukerposisjoner: Viser eller skjuler lagrede posisjoner på
kartet.
Vise og skjule kartdata
Hvis du har installert flere kart på enheten, kan du velge hvilke
kartdata som skal vises på kartet.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > Kart > Konfigurer kart.
3 Når du velger et kart, aktiveres bryteren som viser eller
skjuler kartdata.
Systeminnstillinger
Hold ned , og velg Innstillinger > System.
Brukerprofil: Gjør det mulig å åpne og tilpasse personlig
statistikk (Konfigurere brukerprofilen).
Språk: Angir språket som vises på enheten.
Tid: Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys
(Innstillinger for bakgrunnslys).
Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og
vibrasjoner.
Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten
(Endre måleenhetene).
GLONASS: Du kan aktivere alternativet GLONASS for å få
forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon. Hvis du bruker alternativene WAAS/
EGNOS og GLONASS, kan dette redusere batteritiden mer
enn hvis du bare bruker GPS-alternativet.
WAAS/EGNOS: Du kan aktivere alternativet WAAS/EGNOS for
å få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon. Hvis du bruker alternativene WAAS/
EGNOS og GLONASS, kan dette redusere batteritiden mer
enn hvis du bare bruker GPS-alternativet.
Posisjonsformat: Angir alternativer for geografisk
posisjonsformat og datum.
Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo
og hastighet som vises under aktiviteter og i starten av uken.
Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer
aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard)
tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet
Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men
registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre
tid.
USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus
eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.
Tilpasse enheten
Fabrikkinnstillinger: Gjør at du kan gjenopprette brukerdata og
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger).
Programvareoppd.: Gjør det mulig å installere
programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av
Garmin Express.
Om: Viser informasjon om enhet, programvare og lisens.
Tidsinnstillinger
Hold nede , og velg Innstillinger > System > Tid.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet
Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet
Manuelt.
• Velg Søk på alle.
• Velg sensortype.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.
Innstillinger for bakgrunnslys
Hold nede , og velg Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
Modus: Angir om bakgrunnslyset skal slås på automatisk eller
ved tastetrykk og varsler.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet,
høyde, vekt og temperatur.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > System > Enheter.
3 Velg en målingstype.
4 Velg en måleenhet.
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene Á og kontaktlappene  på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Ã
til løkken Ä.
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Sensorer med ANT+
Enheten er kompatibel med følgende trådløst ANT+
tilleggsutstyr.
• Pulsmåler, blant annet HRM-Run (Sette på pulsmåleren)
• Hastighets- og pedalfrekvenssensor for sykkel (Bruke en
valgfri pedalfrekvenssensor for sykkel)
• Fotsensor (Fotsensor)
• Kraftsensor, blant annet Vector™
• tempe™ trådløs temperatursensor (tempe)
Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av
tilleggssensorer på http://buy.garmin.com.
Parkoble ANT+ sensorer
Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT+
trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de
er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du
starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.
MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er
pulsmåleren allerede parkoblet til enheten.
1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (Sette
på pulsmåleren).
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den
på.
2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
3 Hold nede .
4 Velg Innstillinger > Sensorer > Legg til ny.
5 Velg et alternativ:
Sensorer med ANT+
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m eller 10 fot).
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata).
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene og kontaktlappene på nytt.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5–10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
17
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Bruke en valgfri pedalfrekvenssensor for
sykkel
Du kan bruke en kompatibel sensor for pedalfrekvens for sykkel
for å sende data til enheten.
• Par sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer).
• Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening
(Konfigurere brukerprofilen).
• Legg ut på tur (Legge ut på tur).
Fotsensor
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
MERKNAD
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Spesifikasjoner
Kalibrere fotsensoren
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Fotsensoren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par
løpeturer utendørs med GPS.
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 ºC (fra -4 til 131 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Kalibrere fotsensoren manuelt
Du må pare enheten med fotsensoren før du kan kalibrere
enheten (Parkoble ANT+ sensorer).
Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva
kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et
annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva
kalibreringsfaktoren er.
1 Hold .
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Fotsensor >
Kalibreringsfaktor.
3 Juster kalibreringsfaktoren:
• Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
• Hvis avstanden er for lang, reduserer du
kalibreringsfaktoren.
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådløs teknologi
Bluetooth Smart-enhet
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batteriinformasjon
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som
er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing,
smarttelefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede ANT+
sensorer.
Batterilevetid Modus
Opptil 20 timer GPS-modus med WAAS, EGNOS eller GLONASS
aktivert.
Opptil 24 timer Normal GPS-modus.
Opptil 50 timer UltraTrac GPS-modus med intervall på to minutter.
Opptil 3 uker
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > System > Om.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
18
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Smartklokkemodus med aktivitetsmåling, smart varsling
og Connect IQ funksjoner aktivert.
Opptil 24 uker Strømsparingsmodus med alle sensorer, tilkoblede
funksjoner og aktivitetsmåling deaktivert.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (Innstillinger for
bakgrunnslys).
• Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (UltraTrac).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Tilkoblede funksjoner).
• Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du
bruke alternativet som lar deg fortsette senere (Stoppe en
aktivitet).
• Slå av aktivitetssporing (Aktivitetssporing).
• Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen
(Administrere varsler).
Ta vare på pulsmåleren
MERKNAD
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
Informasjon om enheten
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Spesifikasjoner for HRM-Run
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
1 år (1 time per dag)
Vanntetthetsvurdering
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Feilsøking
Antallet daglige skritt vises ikke
Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.
Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du
enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.
Temperaturmålingen er ikke nøyaktig
Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den
interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig
temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til
30 minutter.
Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor
(tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens
du har på deg klokken.
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
1 Hold LIGHT nede i minst 25 sekunder.
2 Hold LIGHT nede i ett sekund for å slå på enheten.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1 Hold nede .
2 Velg Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja.
Få mer informasjon
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Sett
dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
5
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Informasjon om enheten
19
Tillegg
Datafelter
%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP
(Functional Threshold Power).
%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
%pulsres for runde: Snittprosent av pulsreserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
10 s gj.sn. balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse
for kraftdifferanse venstre/høyre.
10 s gj.snittlig kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30 s gj.sn. balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse
for kraftdifferanse venstre/høyre.
30 s gj.snittlig kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3 s gj.sn. bal.: Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
3 s gj.sn. kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Av.tak. s. interv.: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak
under siste fullførte intervall.
Avst., siste interv.: Avstand som er tilbakelagt under forrige
fullførte intervall.
Avstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Avstand, intervall: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende
intervall.
Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.
BER. TID P. VEIEN: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Destinasjon Navn: Siste punkt på ruten til destinasjonen.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Destinasjon Pos.: Posisjonen til endelig destinasjon.
Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende runde.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Eff. dreiem.: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til destinasjonen (justert
etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises
bare når du navigerer.
Gj.sn. % makspuls: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. avst. for tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak
under gjeldende aktivitet.
Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfrekv.: Sykling Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. pedalfrekv.: Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Gj.sn. rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. vertikal oscill: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende aktivitet.
Gj.snitt %pulsres.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig hastigh.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
aktivitet.
Gj.snittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
20
Gj.snittlig nedstign.: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden
forrige nullstilling.
Gj.snittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand
siden forrige nullstilling.
Gj.snittlig SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde
pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi). For
svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Wolfpoeng.
Gj.snittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.
Gjenn. tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under
gjeldende aktivitet.
Gjenta på: Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause
(bassengsvømming).
Gjenv. avstand: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Gjsn. bakke: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for
gjeldende aktivitet.
Glide ratio - dest.: Høydeendringen som kreves for nedstigning
fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden
vises bare når du navigerer.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydeendring: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand
og endringen i vertikal avstand.
Int. avstand for tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak
under gjeldende intervall.
Int. tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under
gjeldende intervall.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft, runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte
runde.
Kraft ift. vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Leng.gr./bred.gr.: Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende
aktivitet.
Lengder, intervall: Antall bassenglengder som er fullført under
gjeldende aktivitet.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.
Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Tillegg
Maks. for 24 timer: Den høyeste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal kraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Makskraft runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert
de siste 24 timene.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Nautisk avstand: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller
nautiske fot.
Nautisk hastighet: Gjeldende hastighet i knop.
NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende
runde.
NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste
fullførte runde.
Pedalfr., runde: Sykling Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Pedalfr., runde: Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Pedalfr., s. runde: Sykling Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
forrige fullførte runde.
Pedalfr., s. runde: Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
forrige fullførte runde.
Pedalfrekvens: Sykling Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens: Løping Skritt per minutt (høyre og venstre).
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls, runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls %maks., runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls siste lengde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Runde – bakke: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for
gjeldende runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Tillegg
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
S. int. tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte intervall.
S.len. tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under siste fullførte bassenglengde.
Siste int. SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for siste
fullførte intervall.
Siste int. type tak: Type tak som ble brukt under siste fullførte
intervall.
Siste leng. type tak: Type tak som ble brukt under siste fullførte
bassenglengde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige
fullførte runde.
Siste rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under forrige
fullførte runde.
Siste rundehast.: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte
runde.
Skritt: Antall trinn som er registrert av fotsensoren.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning, runde: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.
SWOLF, intervall: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende
intervall.
SWOLF, siste lengde: Swolf-poeng for siste fullførte
bassenglengde.
Tak: Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.
Tak, intervall: Totalt antall tak for gjeldende intervall.
Tak, siste intervall: Totalt antall tak for siste fullførte intervall.
Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tempo: Gjeldende tempo.
Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Tempo, runde: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Tempo, siste interv.: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
intervall.
Tempo, siste lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
bassenglengde.
Tempo, siste runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte
runde.
Tempo for tak: Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under
gjeldende aktivitet.
Tempo tak, int.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm)
under gjeldende intervall.
Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Tid, siste intervall: Stoppeklokketid for forrige fullførte intervall.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid med bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens
du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt
beregnes ikke mens du går.
Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
21
Training Effect: Gjeldende påvirkning (1,0 til 5,0) på
kondisjonen din.
TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Type tak, intervall: Gjeldende type tak for intervall.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Ver. avst. til destin.: Stigningsavstanden mellom gjeldende
posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Vert. hastig. til mål: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vert. oscillas. runde: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for
gjeldende runde.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal oscillasjon: Graden av spenst eller sprett i
løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i
centimeter for hvert skritt.
VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute
med. Denne siden vises bare når du navigerer.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Symbolforklaring
Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.
Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbol
merker produktet i henhold til EU-direktivet 2002/96/EF om
kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre
at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk
og resirkulering.
22
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter 2, 13
aktivitetssporing 5, 6
alarmer 10, 14
Auto Lap 14
Auto Pause 14
automatisk stigning 3, 15
av/på-knapp 1
avstand 15
varsler 14
B
bakgrunnslys 1, 17
barometer 16
bassengstørrelse 3, 4
batteri 18
bytte 19
lade 1
levetid 18
maksimere 13, 15, 18
berøringsskjerm 1
bla automatisk 15
Bluetooth teknologi 12, 13
brukerdata, slette 19
brukerprofil 5
bytte batteriet 19
C
Connect IQ 13
D
data
lagre 12
laste opp 12
oppbevare 12
overføre 12
sider 14
datafelter 3, 13
din aktivitet
egendefinert 4
lagre 2–4
starte 2, 4
kalori, varsler 14
kappløp 7
kart 11, 16
bla 11
navigere 11
oppdatere 1
kartpunkter. Du finner mer informasjon under
interessepunkter (POI)
kilometerteller 12
klatring 3
klokke 10
klokkemodus 15
kompass 11, 15, 16
kalibrere 16
kondisjonsberegning 8, 9
kontrollprogrammer 2, 13
koordinater 10
kraft
målere 9
soner 5
varsler 14
L
lade 1
lagre aktiviteter 3, 4
laste opp data 12
lengder 4
logg 3, 4, 11, 12
sende til datamaskin 12
slette 12
løpsdynamikk 8
låse
skjerm 1
taster 1
M
meny 1
metronom 3
multisport 4, 11
mål 7
måleenheter 17
N
enhets-ID 18
navigasjon, Sight 'N Go 11
nedtellingstidtaker 10
nedtrapping 9
nordreferanse 16
nullstille enheten 19
F
P
E
feilsøking 8, 17, 19
forespeilet sluttid 9
fotsensor 17, 18
fottur 3
G
Garmin Connect 1, 6, 12, 13
lagre data 12
oppbevare data 12
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
GLONASS 16
GPS 15, 16
H
hastighet 15
hovedmeny, tilpasse 15
høydemåler 16
kalibrere 16
I
innstillinger 13–17, 19
interessepunkter (POI) 10
intervaller 4
treningsøkter 6, 7
K
kalender 6
kalibrere
høydemåler 16
kompass 16
Indeks
parkobling
ANT+ sensorer 17
smarttelefon 1
pedalfrekvens 3, 8
sensorer 18
varsler 14
personlige rekorder 7
slette 7
posisjoner 10
lagre 10, 11
produktregistrering 1
profiler 2
bruker 5
programmer 12, 13
smarttelefon 1
programvare
lisens 18
oppdatere 1
versjon 18
programvarelisensavtale 22
puls
måler 8, 9, 17–19
overvåk 19
soner 5, 11
varsler 14
punkter av interesse (POI) 10
ruter 10
innstillinger 14
S
sensorer med ANT+ 17
Sight 'N Go 11
ski 2
alpint 2, 3
snøbrett 2, 3
skjerm 17
låse 1
slette
alle brukerdata 19
logg 12
personlige rekorder 7
smarttelefon 2, 13
parkobling 1
programmer 12
snøbrett 2, 3
soner
kraft 5
puls 5
spesifikasjoner 18, 19
spor 3, 10
språk 16
stoppeklokke 10
svømming 3, 4
svømming i åpent vann 4
swolf-poengsum 4
sykkelsensorer 18
sykling 3
systeminnstillinger 16
søvnmodus 6
T
tak 4
taster 1, 16
låse 1
tempe 18, 19
temperatur 18, 19
tid
innstillinger 17
soner og formater 17
varsler 14
tid med bakkekontakt 8
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 10
tidtaker 3, 4, 11
nedtelling 10
tilbehør 19
tilpasse enheten 14
toner 3, 10
TracBack 2, 11
Training Effect 10
trening 6, 7, 10, 12
planer 6
sider 3
treningsøkter 6
laste inn 6
triatlontrening 4
U
UltraTrac 15
urskiver 13, 15
USB, koble fra 19
V
vanntetthet 18
varsler 10, 12–14
vertikal oscillasjon 8
VIRB fjernkontroll 2
VIRB fjernkontroll 2
Virtual Partner 7
Ø
øvelser 4
R
registrere enheten 1
rengjøre enheten 18
restitusjon 9
23
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising