Garmin | eTrex Legend® H | User guide | Garmin eTrex Legend® H Podręcznik użytkownika

Garmin eTrex Legend® H Podręcznik użytkownika
eTrex Legend H i eTrex Vista H
®
Instrukcja obsługi
®
© 2012 Garmin Ltd. lub podmioty zależne.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Olathe, Kansas 66062,
Hounsdown Business Park,
Xizhi Dist., New Taipei City,
Stany Zjednoczone
Southampton, Hampshire,
221, Tajwan (R.O.C.)
Tel. (913) 397.8200 or
SO40 9LR Wielka Brytania
Tel. 886/2.2642.9199
(800) 800.1020
Tel. +44 (0) 870.8501241
Fax 886/2.2642.9099
Fax (913) 397.8282
(outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie,
żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowa, przesyłana,
rozpowszechniana, pobierana ani przechowywana na jakimkolwiek nośniku, w jakimkolwiek
celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody Garmin. Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie
pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej na twardym dysku albo innym nośniku
elektronicznym w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego egzemplarza niniejszej
instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna lub drukowana
kopia będzie zawierać pełny tekst niniejszej informacji o prawach autorskich i pod warunkiem,
że jakiekolwiek nieautoryzowane komercyjne rozpowszechnianie niniejszej instrukcji lub
jakiejkolwiek jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez obowiązku
powiadomienia. Garmin zastrzega prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia poprawek
w swoich produktach i do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu bez obowiązku
informowania jakichkolwiek osób lub organizacji o takich zmianach lub poprawkach. Prosimy o
odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin.com), na której można znaleźć uaktualnienia
i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania i pracy tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin® i myGarmin™ jest znakiem handlowym firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów
zależnych, zarejestrowanych w USA lub innych krajach. GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®,
BlueChart® g2 Vision™, TracBack®, BlueChart®, MapSource®, oraz Ultrascroll™ są znakami
handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Te znaki handlowe nie mogą być
wykorzystywane bez wyraźnej zgodny firmy Garmin.
Lipiec 2012
190-00780-40_0A
Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za wybranie
ręcznego systemu nawigacyjnego
Garmin® eTrex Legend® H lub
eTrex Vista® H. Urządzenia te
są dostarczane z modułem GPS
bardzo wysokiej czułości oraz z
możliwością załadowania map co
czyni je doskonałymi ręcznymi
odbiornikami GPS. Oba modele
funkcjonują w ten sam sposób,
jedyną różnicą jest to że Vista
H w odróżnieniu od Legend
H, jest wyposażony w kompas
elektroniczny i wysokościomierz
barometryczny. Poświęć chwilę
na sprawdzenie zawartości
pudełka z listą zawartości
na pudełku, jeśli brakuje
jakiegokolwiek komponentu,
niezwłocznie skontaktuj się ze
swoim dealerem Garmin.
Wskazówki i ułatwienia
• Aby w szybki sposób powrócić
do Głównego Menu z
jakiegokolwiek ekranu, naciśnij
podwójnie przycisk MENU.
• Aby wydłużyć żywotność
baterii, wyłączaj odbiornik GPS
w momencie kiedy nie używasz
urządzenia eTrex do nawigacji.
Możesz również zmniejszyć
poziom jasności podświetlania
wyświetlacza poprzez krótkie
przyciskanie przycisku POWER.
Rejestracja produktu
W celu rejestracji produktu
odwiedź stronę http://my.garmin
.com. Zachowaj dowód zakupu lub
jego kopię w bezpiecznym miejscu.
Numer seryjny odbiornika znajduje
się wewnątrz komory baterii.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Wstęp
Skontaktuj się z GARMIN
Skontaktuj się z firmą GARMIN
w przypadku kiedy masz
jakiekolwiek problemy lub pytania
związane z obsługą urządzenia.
Skontaktuj się z centrum wsparcia
firmy Garmin telefonicznie: (913)
397-8200 lub (800) 800-1020
(Poniedziałek - Piątek, w godz.
8:00–17:00 czasu centralnego US)
lub odwiedź stronę: www.garmin
.com/support i naciśnij Product
Support.
Aby skontaktować się z centrum
Garmin Europe Ltd. należy wybrać
numer at +44 (0) 870.8501242
(poza terytorium UK) lub 0808
2380000 (wewnątrz UK).
Akcesoria dodatkowe
Lista dostępnych akcesoriów i map
dla urządzenia eTrex jest dostępna
pod adresem internetowym
http://buy.garmin.com.
obacz przewodnik Ważne Informacje o produkcie i bezpieczeństwie, aby
Z
poznać ostrzeżenia i inne ważne informacje o produkcie.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Wstęp
Spis treści
Wstęp.................................... 1
Wskazówki i ułatwienia..........1
Rejestracja produktu.............1
Akcesoria dodatkowe............2
Zaczynamy........................... 4
Instalacja baterii
oraz smyczy..........................4
Funkcje Przycisków...............8
Uruchamianie Odbiornika
eTrex.....................................9
Dostosowanie mocy
podświetlania.......................10
Inicjalizacja
odbiornika GPS...................10
Podstawowe Operacje...... 13
Tworzenie i Używanie
Waypointów.........................13
Używanie Menu Znajdź.......16
Używanie Śladów................23
Ekrany Główne.................. 30
Ekran Satelitów...................31
Ekran Mapy.........................31
Ekran Kompasu...................35
Ekran Wysokościomierza....41
Komputer Podróży...............45
Menu Główne......................46
Ślady...................................47
Ekran Trasy.........................47
Menu Ustawień....................47
Kalendarz............................57
Kalkulator............................57
Stoper..................................57
Słońce i Księżyc..................57
Polowania i Połowy.............57
Gry.......................................57
Dodatek.............................. 58
Specyfikacja........................58
Podłączanie urządzenia
eTrex do komputera............60
Konserwacja eTrex..............61
Warunki Licencji
Oprogramowania.................62
Deklaracja Zgodności..........62
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
Zaczynamy
Instalacja baterii
oraz smyczy
Wyjmij baterie jeśli urządzenie
ma być nieużywane przez kilka
miesięcy. Zgromadzone dane w
odbiorniku nie zostaną usunięte
po wyjęciu baterii.
Urządzenie eTrex pracuje na
dwóch bateriach typu AA (nie
załączone). Używaj baterii
alkaicznych, NiMH lub LitowoJonowych. Zobacz na stronę 48
jak ustawić w urządzeniu typ
używanych baterii.
Aby zainstalować baterie:
1. Zdejmij tylnią pokrywę
urządzenia poprzez
przekręcenie zamka pokrywy o
1/4 wg. wskazówek zegara.
2. Włóż baterię zwracając
uwagę na prawidłową ich
biegunowość.
Gniazdo
zamka
Przegroda na
baterie
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
Zakładanie smyczy:
1. W uchwycie na spodzie
urządzenia zrób pętlę z linki
smyczy.
2. Przełóż drugi koniec smyczy
poprzez pętle i zaciągnij.
Złącze USB
(pod gumową
przykrywką)
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
Zrozumienie terminów
przycisku ENTER (wciśnięcie
Przycisku Kursora).
Przycisk (Key)—kiedy zostanie
wskazane, aby nacisnąć przycisk
- wciśnij krótko wskazany
przycisk po czym go zwolnij.
Przycisk Przewijania (Scroll
bar)—podczas wyświetlania
listy elementów, która jest zbyt
długa do pomieszczenia ich
na wyświetlaczu, obok listy
pokazuje się pasek przewijania
umożliwiający przewijanie
listy elementów. Aby przewijać
listę w górę lub w dół należy
użyć Przycisku Kursora lub
przycisków Skali: Przybliżania
(In) i Oddalania (Out).
Wybór (Select)—poruszając
Przyciskiem Kursora w górę,
dół, lewo i prawo zmieniasz pole
podświetlania wybierając w ten
sposób interesujące Cię pola.
Pole (Field)—miejsce na ekranie
urządzenia gdzie wyświetlane
są dane, opcja lub możliwe do
wprowadzenia informacje.
Przycisk Ekranowy (On-screen
button)—używając Przycisku
Kursora jest możliwy wybór
go na wyświetlaczu urządzenia
i przyciśnięcie go za pomocą
Domyślne (Default)—ustawienia
fabryczne zapisane wewnątrz
pamięci urządzenia. Możesz
zmieniać ustawienia po czym
przywracać ustawienia fabryczne
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
poprzez wybranie Przywróć
Domyślne (Restore Defaults).
Pole
podświetlone
Konwencja Instrukcji
W instrukcji tej, często
instruowany będziesz aby
kolejno wybrać elementy,
opcje i pola; skrótowo będzie
to reprezentowane za pomocą
strzałek (>). Strzałki te informują
jaką sekwencję opcji należy
wybierać (jedna za drugą) za
pomocą Przycisku Kursora tak,
by końcowo, potwierdzić ją
wciśnięciem ENTER (wciśnięcie
Przycisku Kursora).
Pole
Przyciski ekranowe
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
Przyciski Skali
IN/OUT
Przycisk
Kursora/ENTER
Przycisk
QUIT/PAGE
Przycisk POWER
Przycisk
MENU/FIND
Funkcje Przycisków
Przyciski Skali IN/OUT
Naciśnij na Ekranie Mapy aby
zmienić skalę.
Na każdym innym ekranie naciśnij aby przewinąć listę.
Przycisk MENU/FIND
Naciśnij krótko aby wywołać
Menu Opcji danego ekranu.
Naciśnij i przytrzymaj aby
wywołać Ekran Wyszukiwania.
Przycisk Kursora/
ENTER
Poruszaj w górę, dół, prawo i lewo
aby:
• przewijać listy
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
• podświetlać pola, przyciski na
ekranie i ikony.
• poruszać strzałką na ekranie
mapy.
Przyciśnij i puść aby wybrać
podświetlone pole danych lub
potwierdzić wiadomość na ekranie.
Przyciśnij i przytrzymaj w
dowolnym momencie aby zapisać
aktualną pozycję jako waypoint.
Przycisk QUIT/PAGE
Naciskaj aby przechodzić
pomiędzy kolejnymi ekranami
głównymi.
Naciśnij i przytrzymaj aby
włączyć lub wyłączyć Kompas
Elektroniczny (tylko w urządzeniu
Vista H).
Przycisk POWER
Naciśnij i przytrzymaj aby
włączyć/wyłączyć urządzenie.
Naciśnij krótko aby
zmienić poziom
podświetlania wyświetlacza.
Uruchamianie
Odbiornika eTrex
Włączanie i wyłączanie
urządzenia:
Naciśnij i przytrzymaj POWER.
Dostosowanie mocy
podświetlania
Aby dostosować moc
podświetlania:
1. Naciśnij krótko przycisk
POWER.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
2. Wywołanym suwakiem regulacji
podświetlania, za pomocą
Przycisku Kursora zmień moc
podświetlania na większą (w
górę) lub mniejszą (w dół).
3. Naciśnij przycisk ENTER lub
QUIT aby zamknąć suwak
regulacji.
Inicjalizacja
odbiornika GPS
Przy pierwszym włączeniu
urządzenia eTrex, odbiornik GPS
rozpoczyna szukanie satelitów w
celu określenia pozycji, co jest
niezbędne do nawigacji. Proces
ten nazywa się inicjalizacją. Aby
odbierać sygnały satelitów GPS
musisz znajdować się na zewnątrz,
na otwartym terenie.
Trzymaj urządzenie skierowane
górną częścią obudowy w
stronie nieba.
Podczas wyszukiwania sygnału
satelitów na ekranie urządzenia
wyświetlana jest informacja
„Szukanie Satelitów”, zaś po
ich wyszukaniu widoczny jest
komunikat „Akwizycja Satelitów”.
Po obu tych procesach odbiornik
jest gotowy do nawigacji.
Numer
identyfikacyjny
odbieranej
satelity.
Moc sygnału
każdej
satelity.
Aby zainicjalizować urządzenie
eTrex:
10
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Zaczynamy
Po nieudanej lokalizacji satelitów
(nieudanym pobraniu informacji
„fix” z satelitów) pokaże się lista
możliwości rozwiązania problemu.
Podświetl jedną z nich i naciśnij
ENTER.
Pasek Stanu
Po krótkim naciśnięciu przycisku
POWER, pod suwakiem regulacji
podświetlania, pokaże się Pasek
Stanu wraz z oknem daty i czasu.
Włączenie urządzenia jest możliwe
przy zasilaniu wewnętrznym oraz
zasilaniu zewnętrznym. Status
użytego zasilania jest pokazany na
Pasku Stanu. Ikona baterii
wyświetlana jest w przypadku
użycia zasilania bateryjnego. Przy
użyciu zasilania zewnętrznego
wyświetlana jest ikona zasilania
.
zewnętrznego
Analogicznie wyświetlane są różne
ikony w zależności od statusu
odbioru sygnału GPS. W czasie
wyszukiwania lub akwizycji
satelitów ikona
, w przypadku
ustalenia pozycji 2D ikona
oraz ikona 3D (o pobraniu
odpowiedniego fix)
.
Po aktywacji kompasu
elektronicznego (w przypadku
urządzenia Vista H) również
wyświetlana jest odpowiednia
ikona
.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
11
Zaczynamy
Używanie danych
mapowych
Wiele z urządzeń eTrex
uzyskuje pełną funkcjonalność
po załadowaniu do niego
szczegółowych map cyfrowych
załadowanych opcjonalnym
oprogramowaniem MapSource®.
Wraz z taką mapą możliwe jest
wyświetlanie restauracji, sklepów,
noclegów, stacji paliwowych,
adresów, miejscowości i innych
punktów, które znajdują się w
naszym najbliższym otoczeniu.
Maksymalny rozmiar danych
mapowych, jakie możemy
przesłać do odbiorników to
24MB.
12
W celu wgrania map do
urządzenia użyj kabla
USB dostarczanego wraz z
urządzeniem. Kablem tym
można przesłać dane z programu
MapSource zainstalowanego na
komputerze do urządzenia eTrex.
Odwiedź stronę:
www.garmin.com, na
której znajdziesz wykaz
kompatybilnych produktów
MapSource.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
Podstawowe
Operacje
Ta część instrukcji wyjaśni część
podstawowych operacji jakich
można dokonać na urządzeniu
eTrex, przykładowo jak tworzyć
waypointy, trasy i umożliwić
nawigacje po nich.
Tworzenie i Używanie
Waypointów
Waypointy są informacjami
o lokalizacji lub punktami
orientacyjnymi zapisanymi i
gromadzonymi w urządzeniu
GPS. Możesz dodawać waypoint
do tworzonych tras oraz
tworzyć bezpośrednią drogę do
wybranego waypointa.
Waypointy można tworzyć za
pomocą trzech metod. Naciśnij
przycisk ENTER na wybranej
pozycji (np. podczas pracy
zlokalizowanego urządzenia)
- w miejscu tym zostanie dodany
waypoint, utwórz waypoint na
Ekranie Mapy lub wpisz ręcznie
koordynaty waypointa.
Zaznaczanie Aktualnej
Pozycji
Naciśnij i przytrzymaj Przycisk
Kursora aby w szybki i wygodny
sposób zaznaczyć swoją aktualną
pozycję na mapie za pomocą
waypointa. Aby tego dokonać
musisz mieć ustaloną pozycję w
postaci 2D lub 3D (fix).
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
13
Podstawowe Operacje
Symbol
waypointa
Nazwa
waypointa
Zaznaczanie Aktualnej
Pozycji
Aby zaznaczyć swoją aktualną
pozycję:
1. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk
Kursora dopóki nie ukaże się
ekran Waypointa. Na ekranie
tym wyświetlona zostanie
nazwa waypointa oraz symbol
graficzny.
14
2. Aby zaakceptować waypoint z
losową nazwą oraz symbolem,
które można również zmienić,
podświetl OK.
LUB
Aby zmienić jakiekolwiek
informację o waypoincie
wybierz odpowiednie
pole i naciśnij ENTER, na
wyświetlaczu urządzenia ukaże
się klawiatura, za pomocą której
możemy wprowadzić nazwę
waypointa. Po wprowadzeniu
i zatwierdzeniu zmian naciśnij
OK.
Tworzenie Waypointów
przy użyciu mapy
Aby utworzyć waypoint
używając ekranu mapy:
1. Na Ekranie Mapy, za pomocą
Przycisku Kursora, przesuń
kursor nad interesujący Cię
szczegół lub miejsce na mapie.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
2. Naciśnij krótko Przycisk
Kursora aby otworzyć ekran
informacyjny o wybranym
punkcie.
3. Wybierz Zapisz. Jeżeli w
wybranym miejscu na mapie
nie istnieją żadne informacje,
wyświetlony zostanie
komunikat: “Brak danych
mapowych dla tego punktu.
Czy chcesz otworzyć waypoint
?”, wybierz Tak.
Edycja Waypointa
Możesz edytować utworzone
waypointy: zmieniać ich symbole,
nazwy, lokalizacje oraz wysokość.
Aby edytować waypoint:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
FIND.
2. Wybierz Waypointy.
3. Wybierz waypoint, który chcesz
edytować a następnie naciśnij
Enter.
4. Aby dokonać zmian należy
podświetlić odpowiednie
pole i wprowadzać zmiany
za pomocą klawiatury.
Można również zmienić
ikonę waypointa: wybierać
ją na Ekranie Waypointa,
wcisnąć Przycisk Kursora a
następnie wybrać i zatwierdzić
odpowiednią ikonę.
Aby wykasować waypoint:
Wybierz na Ekranie
Waypointów odpowiedni
waypoint a następnie na
Ekranie Waypointa naciśnij
przycisk Usuń.
Uwaga: Po usunięciu
waypointa nie ma możliwości
przywrócenia go.
Aby przesunąć Waypoint na
Ekranie Mapy:
1. Naciśnij Znajdź > Waypointy.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
15
Podstawowe Operacje
2. Wybierz waypoint, który chcesz
przesunąć i naciśnij ENTER.
3. Podświetl przycisk Mapa aby
wyświetlić waypoint na Ekranie
Mapy.
4. Naciśnij ponownie ENTER aby
wywołać znacznik PRZESUŃ
obok waypointu.
5. Użyj Przycisku Kursora aby
przenieść waypoint na żądaną
pozycję na mapie i umieść go
tam naciskając ENTER.
Aby ustalić lokalizację poprzez
uśrednianie:
1. Znajdź lokalizację, którą chcesz
ustalić poprzez uśrednianie,
naciśnij Zaznacz > Uśrednij aby
rozpocząć uśrednianie.
2. Naciśnij Zapisz.
Projektowanie Waypointu
Funkcja projektowania waypointu
na podstawie istniejącego punktu
pozwala Ci utworzyć nowy
16
waypoint znajdujący się w
określonej odległości i kierunku od
danego punktu.
Aby zaprojektować waypoint:
1. Wybierz Znajdź > Waypointy.
2. Wybierz waypoint który chcesz
projektować. Otworzy się ekran
informacji o waypoincie.
3. Naciśnij przycisk MENU
> Projektuj waypoint aby
otworzyć ekran projektowania.
4. Wprowadź, w odpowiednich
polach, odległość i namiar na
projektowany waypoint i naciśnij
przycisk QUIT aby zakończyć.
Używanie Menu Znajdź
Funkcja wyszukiwania daje
możliwość wyszukiwania miast,
zjazdów z autostrad, waypointów
i innych danych zawartych na
mapie bazowej. Dodatkowe
dane, możliwe do wyszukania i
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
wyświetlenia na mapie pojawią się
po wgraniu map szczegółowych
programem MapSource. Naciśnij
i przytrzymaj przycisk FIND
aby włączyć Menu Szukaj. W
Menu Szukaj, po wejściu w grupę
wyszukiwania (np. Miasta),
wyświetlana jest lista najbliższych
punktów charakterystycznych dla
danej grupy. Dodatkowo punkty
posortowane są według odległości.
Każda kategoria w Menu Szukaj
umożliwia określenie opcji
wyszukiwania.
Znajdź według nazwy
Jeśli znasz nazwę obiektu, który
chcesz znaleźć, opcja Znajdź wg.
nazwy będzie najprostszą metodą
szukania.
Aby znaleźć pozycję używając
Znajdź wg. Nazwy:
1. Wybierz Znajdź.
2. Używając Przycisku Kursora
podświetl ikonę grupy
odpowiadającej typowi
szukanego obiektu lub, aby
szukać wśród wszystkich
typów, wybierz grupę Wszystkie
Punkty Szczególne.
3. Naciśnij MENU aby wybrać
opcję Znajdź wg. nazwy.
4. Używając Przycisku Kursora i
ENTER do obsługi klawiatury
graficznej, wpisz nazwę
szukanej pozycji, a gdy
szukany obiekt pojawi się na
liście, podświetl OK i naciśnij
ENTER aby przejść do listy i
wybrać daną pozycję.
5. Kolejne naciśnięcie ENTER
wywołuje Ekran Informacji,
który umożliwia zapisanie
waypointu, zobaczenie go na
mapie lub nawigowanie do
niego.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
17
Podstawowe Operacje
Ostatnio Znalezione
od tego, czy wyszukałeś obiekt
jako punkt docelowy nawigacji,
czy też dodajesz znaleziony obiekt
jako punkt do trasy.
Aby powrócić do ostatnio
znalezionego miejsca:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Wybierz Ostatnio Znalezione.
3. Użyj Przycisku Kursora aby
wybrać obiekt z listy i naciśnij
przycisk ENTER.
4. Wybierz Idź do.
Ekran Informacji
Znalezionego Obiektu
Ekran Ostatnio Znalezionych
Miejsc przechowuje wyniki
ostatnich 50 poszukiwań na liście.
Używanie Ekranu Informacji
Znalezionego Obiektu
Gdy zaznaczyłeś znaleziony obiekt
i nacisnąłeś ENTER wyświetlony
zostanie Ekran Informacji
zawierający szczegółowe
informacje o tym obiekcie. Każdy
ekran informacyjny zawiera trzy
przyciski ekranowe. Przyciski
graficzne mogą być różne, zależnie
18
Aby użyć Menu Opcji Ekranu
Informacji Znalezionego Obiektu:
1. Będąc na Ekranie Informacji
Znalezionego Obiektu naciśnij
przycisk MENU aby wywołać
Menu Opcji.
2. Używając Przycisku Kursora
podświetl żądaną opcję
i naciśnij ENTER aby ją
aktywować:
• Uśrednij Pozycję—Używane
tylko przy waypointach,
dokonuje wielokrotnego
pomiaru pozycji w określonym
czasie i uśrednia wynik, co
zwiększa dokładność. Zobacz
str. 16.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
• Projektuj Waypoint—Tworzy
nowy waypoint na podstawie
wprowadzonego namiaru i
odległości względem pozycji
aktualnie przeglądanego
punktu. Zobacz str. 16.
• Szukaj w Pobliżu—
Przekierowuje Cię do Menu
Wyszukiwania gdzie możesz
wyszukiwać obiekty korzystając
z przeglądanego obiektu jako
punktu odniesienia.
• Zmień pkt Odniesienia—
Pozwala wskazać na mapie
za pomocą Kursora Mapy i
naciśnięcia ENTER nowy punkt
odniesienia dla danego punktu.
• Dodaj do Trasy—Dołącza
dany punkt do nowej lub
istniejącej już trasy. Zobacz
str. 28.
• Pokaż Wschody/Zachody—
Wyświetla dane dotyczące
wsch. i zach. słońca i księżyca.
Zobacz str. 58.
• Pokaż Czasy Polowań—
Pokazuje tabele warunków dla
połowów i polowań dla pozycji
danego punktu. Zobacz str. 58.
• Użyj Aktualnej Pozycji—
Zmienia położenie waypointu
na Twoją aktualną pozycję.
Wyszukiwanie w pobliżu
innego obiektu:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Wybierz kategorię.
3. Wyszukaj obiekt z listy.
4. Naciśnij MENU i wybierz Szukaj
w Pobliżu. Otworzy się menu
wyszukiwania, w którym każda
kategoria będzie zawierać
obiekty znajdujące się w pobliżu
wcześniej określonego obiektu.
5. Wybierz ikonę żądanej kategorii
i naciśnij ENTER, w oknie
wybranej kategorii wyświetli
się lista najbliższych punktów
danego typu.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
19
Podstawowe Operacje
Wyszukiwanie obiektów przy
pomocy punktu odniesienia:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Wybierz kategorię.
3. Naciśnij MENU, wybierz
Zmień Punkt Odniesienia.
Ukaże się Ekran Mapy.
4. Używając Przycisku Kursora
przemieść kursor mapy na
pozycję, wokół której chcesz
szukać. W Menu Szukaj
wyświetlone zostaną obiekty
znajdujące się w pobliżu
wybranego punktu odniesienia.
Wyszukiwanie Waypointa
Ekran Waypointów zawiera
listę wszystkich zapisanych
Waypointów. Waypointy są
posortowane według kolejności
alfabetycznej.
Aby wyszukać waypoint:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
20
2. Wybierz Waypointy a następnie
interesujący Cię waypoint.
Wyszukiwanie punktów
Geocache
Funkcja szukania Geocache
pozwala zobaczyć listę lokalizacji
skrzynek geocache, które zostały
wprowadzone lub załadowane
z komputera. Pozycje skrzynek
geocache są waypointami z
przypisanym specjalnym symbolem
co umożliwia ich odseparowanie
od innych waypointów na liście.
Więcej informacji o tworzeniu
punktów geocache znajdziesz na
stronie:www.geocaching.com.
Aby znaleźć punkt Geocache:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Używając Przycisku Kursora
podświetl ikonę Geocache i
naciśnij ENTER aby wyświetlić
Listę Punktów Geocache.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
3. Używając Przycisku Kursora
podświetl żądany punkt geocache
na liście i naciśnij ENTER aby
wyświetlić Ekran Informacji.
4. Podświetl przycisk Idź Do i
naciśnij ENTER aby rozpocząć
nawigację do punktu. Podczas
nawigacji do punktu geocache,
Ekran Kompasu zmienia się na
ekran Nawigacja Geocache,
na którym wyświetlane są
różne dodatkowe informacje
przypisane do punktu geocache.
Po znalezieniu skrzynki geocache
urządzenie oznacza punkt jako
skrzynkę znalezioną, zapisuje
zdarzenie w kalendarzu i pozwala
aktywować nawigację do
kolejnej, najbliższej skrzynki.
Wyszukiwanie Miejscowości
W Menu Szukaj wybierz Miasta
aby znaleźć miejscowość
znajdujące się na mapie.
Aby znaleźć miejscowość:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Wybierz Miasta. Na Ekranie
Miejscowości wyświetlona
zostanie lista wszystkich
najbliższych miejscowości w
pobliżu aktualnej lokalizacji.
3. Wybierz z listy żądaną
miejscowość i naciśnij ENTER.
LUB:
Jeżeli na liście najbliższych
miejscowości nie
ma interesującej Cię
miejscowości naciśnij przycisk
MENU i wybierz metodę
wyszukiwania.
Wyszukiwanie Zjazdów
Funkcja wyszukiwania Zjazdów
pozwala znaleźć najbliższy zjazd
z autostrady (lub innego typu
drogi szybkiego ruchu).
Aby wyszukać zjazd:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
21
Podstawowe Operacje
2. Wybierz Zjazdy, wyświetlona
zostanie lista wszystkich
najbliższych zjazdów.
3. Używając Przycisku Kursora
wybierz interesujący Cię zjazd
i naciśnij ENTER. Wyświetlony
zostanie Ekran Informacji
Zjazdu zawierający opis
zjazdu wraz z listą dostępnych
punktów usługowych w jego
pobliżu, oraz pola odległości i
kierunku do zjazdu.
4. Wybierz z listy dostępny punkt
usługowy i naciśnij ENTER.
Wyszukiwanie Adresów
Funkcja wyszukiwania Adresów
pozwala znajdować adresy na
obszarach pokrywanych przez
załadowane do odbiornika
mapy szczegółowe. Wprowadź
numer domu, nazwę ulicy i
miasta a zostaną wyświetlone
znalezione w bazie danych mapy
odpowiednie wyniki.
22
Aby znaleźć Adres:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Wybierz Adresy i naciśnij ENTER.
UWAGA: Jeśli GPS ma
ustaloną pozycję na górze ekranu
widoczne będzie pole Region
z nazwą regionu a pole <Podaj
Miasto> będzie podświetlone.
Podawanie miasta jest opcjonalne.
3. Za pomocą klawiatury
graficznej wprowadź numer
domu - pole <Podaj numer>.
Naciśnij OK aby wstawić
numer w pole.
4 Podświetl pole <Podaj ulicę> i
naciśnij ENTER aby wyświetlić
listę ulic.
5. Używając klawiatury graficznej
wprowadź część nazwy ulicy,
tak, by pojawiła się na liście. Gdy
żądana ulica pojawi się na liście,
wybierz ją i naciśnij ENTER.
6. Wybierz żądany wynik.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
Wyszukiwanie Skrzyżowań
Funkcja wyszukiwania
Skrzyżowań pozwala znaleźć
skrzyżowanie na obszarze
pokrytym przez załadowane
mapy szczegółowe. Podaj nazwy
dwóch ulic oraz miejscowość
a wyświetlone zostaną wyniki
znalezione w bazie danych mapy.
Wyszukiwanie Punktów POI
Funkcji wyszukiwania
Punktów POI możesz użyć
do zlokalizowania najbliższej
restauracji, hotelu, urzędu, parku
itp. Do działania tej funkcji
niezbędne jest załadowanie map
szczegółowych.
Aby znaleźć Punkt POI:
1. Przytrzymaj przycisk FIND.
2. Wybierz Wszystkie POI aby
wyświetlić listę wszystkich
najbliższych punktów POI.
3. Naciśnij przycisk MENU
aby wybrać jedną z opcji
wyszukiwania.
4. Podświetl żądaną pozycję z
listy i naciśnij ENTER.
Używanie Śladów
Funkcja Ślady (Tracks) tworzy na
mapie elektroniczny zapis ścieżki
podróży, co jest powiązane z
Track Logiem (zapisem śladu).
Zapis śladu zawiera informacje
o punktach zawartych w śladzie,
włącznie z czasem, pozycją i
wysokością. Ślad jest zapisywany
po zlokalizowaniu odbiornika.
Procent użytej pamięci zapisu
śladu jest wyświetlany na Ekranie
Ślady.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
23
Podstawowe Operacje
Procent
użytej
pamięci
Lista
zapisanych
śladów
Aby wyczyścić zapisywany ślad:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk
MENU aby przejść do Menu
Głównego.
2. Wybierz Ślady (Tracks).
3. Wybierz Usuń i potwierdź.
Ustawienia śladu:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU >
Ślady.
2. Wybierz Ustawienia.
• Zwiń Gdy Pamięć Pełna—
24
zaznaczenie spowoduje,
po zapełnieniu pamięci,
nadpisywanie najstarszych
punktów przez najnowsze.
• Metoda Rejestracji—lista
zawierająca opcje: Odległość,
Czas i Auto. Ponieważ ślad
złożony jest z serii punktów
definiujących przebytą drogę,
mogą one być umieszczane
co określoną odległość lub
w określonym interwale
czasowym. Opcja Auto
pozwala wybrać jedno z pięciu
predefiniowanych ustawień.
• Interwał—zależnie od
wybranej metody rejestracji,
można ustawić odległość, czas
lub częstotliwość zapisu.
• Styl—umożliwia wybór
stylu wyświetlania linii
reprezentującej zapisywany
ślad.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
Aby zapisać aktywny ślad:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU >
Ślady.
2. Wybierz Zapisz. Wyświetlona
zostanie informacja
potwierdzająca zapis śladu.
3. Naciśnij Tak aby zapisać ślad.
Aby zapisać część śladu:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU >
Ślady.
2. Wybierz Zapisz.
3. Naciśnij Nie aby zapisać tylko
część zostawianego śladu.
4. Używający Przycisku Kursora
przesuń kursor mapy w
miejsce początku śladu, który
ma być zapisany, a następnie
naciśnij ENTER.
5. Powtórz czynność aby
wybrać miejsce końcowe
zapisywanego śladu i naciśnij
OK.
Aby zobaczyć Ślad na
Ekranie Mapy:
Na Ekranie Zapisanego Śladu
podświetl przycisk Mapa i
naciśnij ENTER aby wyświetlić
Ekran Mapy. Na mapie
widoczny będzie cały ślad ze
znacznikami początku i końca.
Aby obliczyć obszar
ograniczony śladem:
1. Gdy wyświetlony jest Ekran
Śladu i zapis śladu jest włączony,
naciśnij MENU > Obliczanie
Powierzchni i naciśnij ENTER.
2. Naciśnij ENTER aby rozpocząć
obliczanie i zacznij się poruszać
po granicy obszaru, który chcesz
zmierzyć. Na ekranie widoczny
jest teraz przycisk Stop.
3. Gdy obejdziesz już cały
obszar, naciśnij ENTER aby
wyświetlić ekran z obliczoną
powierzchnią i umożliwiający
zapis śladu - przycisk Zapisz.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
25
Podstawowe Operacje
Profile Śladu
Profil wysokości śladu jest
tworzony w oparciu o dane
punktów zapisanego śladu. Oba
urządzenia wyświetlają profil
wysokości, przy zastosowaniu
map z danymi DEM.
Aby wyświetlić profil śladu:
1. Otwórz ekran zapisanego
Śladu i naciśnij MENU.
2. Wybierz Profil. Początek
śladu jest zaznaczony flagą
i możesz poruszać się po
wykresie używając Przycisku
Kursora. Przy każdym punkcie
na wykresie możesz nacisnąć
ENTER aby wyświetlić go na
Ekranie Mapy.
3. Naciśnij MENU aby użyć opcji
Zakresy Skali i Ukryj Symbole.
26
Nawigacja zapisanym
śladem
Używanie funkcji TracBack®:
1. Na ekranie Zapisanego
Śladu, dla wybranego śladu,
podświetl przycisk TracBack i
naciśnij ENTER.
2. Używając Przycisku Kursora
przesuń Kursor Mapy nad
żądany punkt i naciśnij ENTER.
3. Gdy pojawi się Ekran Nawigacji
TracBack, w polu na górze
ekranu pojawi się komunikat z
kierunkiem do pierwszego punktu
zwrotnego w śladzie. Poruszaj
się w kierunku pierwszego
zwrotu. Gdy osiągniesz pierwszy
punkt zwrotny, wyświetlony
zostanie komunikat z kierunkiem
do kolejnego, itd.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
4. Aby zakończyć nawigację
TracBack, naciśnij MENU i
wybierz Przerwij nawigację.
Aby utworzyć waypoint na
zapisanym śladzie:
1. Gdy zapisany ślad wyświetlony
jest na mapie, za pomocą
Przycisku Kursora przesuń
Kursor Mapy do punktu
na śladzie, który chcesz
zaznaczyć jako waypoint.
2. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk
Kursora.
Tworzenie Tras
Nawigacja wg. Tras pozwala
utworzyć sekwencję punktów
zwrotnych, które połączone
odcinkami prowadzą do punktu
docelowego. eTrex może
przechować 50 tras po 250
punktów każda. Trasa może
być utworzona i modyfikowana
poprzez Ekran Tras, a punkty
zwrotne mogą być dodawane przy
użyciu Menu Szukaj. Bardziej
złożone trasy mogą być utworzone
na komputerze PC, przy użyciu
oprogramowania MapSource.
Aby utworzyć trasę:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk
MENU > Trasy.
2. Naciśnij Nowa > <Wybierz
Następny Punkt>.
3. Używając Menu Szukaj
wybierz waypoint
z dostępnych grup
wyszukiwania.
4. Wybierz Użyj aby dodać
wybrany punkt do trasy.
5. Powtórz kroki 2 do 4 w
celu dodania dodatkowych
waypointów do trasy.
6. Wybierz Nawiguj.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
27
Podstawowe Operacje
Metody nawigacji do
punktu docelowego
• Gdy użyjesz przycisku Idź
Do na Ekranie Informacji
Waypointu lub znalezionego
obiektu, eTrex utworzy linię
prostą od Twojej aktualnej
pozycji do wybranego punktu.
• Gdy naciśniesz przycisk
Nawiguj umieszczony na
Ekranie Trasy, eTrex utworzy
waypointy lub wykorzysta
obiekty mapy jako punkty
pośrednie na trasie do
wybranego celu. Nawigacja
odbywa się pomiędzy
kolejnymi punktami.
Nawigacja Wg. Trasy
Aby nawigować wg. trasy:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk
MENU > Trasy.
28
2. Wybierz zapisaną trasę >
Nawiguj.
3. Aby zatrzymać nawigację
naciśnij przycisk MENU >
Przerwij Nawigację.
Aby zobaczyć zwroty w
Trasie Aktywnej:
1. Na Ekranie Tras wybierz trasę
z listy.
2. Wybierz Nawiguj aby
rozpocząć nawigację.
3. Naciśnij QUIT aby wyświetlić
listę zwrotów trasy. Wybierz
pojedynczy zwrot aby go
wyświetlić.
4. Używając Przycisku Kursora
przełączaj między kolejnymi
zwrotami.
Edycja Trasy
Za pomocą Ekrany Trasy możesz
edytować, zmieniać nazwę trasy
oraz wyświetlać kolejne punkty
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Podstawowe Operacje
trasy.
Aby zmienić nazwę trasy:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk
MENU > Trasy.
2. Wybierz zapisaną trasę >
wybierz nazwę trasy w górnym
polu Ekrany Trasy i Naciśnij
ENTER.
Aby wyświetlić poszczególne
punkty trasy:
1. Naciśnij dwukrotnie przycisk
MENU > Trasy.
2. Wybierz zapisaną trasę >
wybierz punkt trasy > ENTER
> Przejrzyj.
3. Wybierz Zapisz, Mapa lub
Nawiguj.
Aby usunąć trasę:
Na Ekranie Trasy naciśnij
MENU > Usuń Trasę.
Aby wybrać nawiguj po
bezdrożach:
1. Naciśnij dwukrotnie MENU >
Trasy > Menu.
2. Wybierz Zliczanie Punktów
Trasy
3. Wybierz Ręcznie lub
Odległość aby zmienić metodę
przejścia do kolejnego punktu
trasy.
Wybierz Odległość aby
wprowadzić promień. Kiedy
znajdziesz się w obrębie
określonego promienia zostaniesz
poprowadzony do następnego
punktu.
Wybierz Ręcznie aby ręcznie
przełączać do następnego
punktu w trakcie nawigacji trasą
(przyciskiem IN - poprzedni i
OUT - następny punkt).
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
29
Ekrany Główne
Ekrany Główne
Urządzenie eTrex Vista H posiada cztery ekrany główne: Ekran Map,
Ekran Kompasu, Ekran Wysokościomierza oraz Menu Główne. Urządzenie
eTrex Legend H nie posiada Ekranu Wysokościomierza. Przełączanie
pomiędzy ekranami następuje poprzez przyciskanie przycisku QUIT. Przy
aktywnej nawigacji według trasy do sekwencji ekranowej włączany jest
również Ekran Aktywnej Trasy. Ekran Satelitów domyślnie wyświetlany
jest tylko przy włączeniu urządzenia.
Każdy ekran posiada menu opcji, aby włączyć menu opcji danego
ekranu naciśnij przycisk MENU na wybranym ekranie.
Ekran Mapy
30
Ekran Kompasu Ekran Wysokości Menu Główne
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Ekran Satelitów
Ekran ten wyświetlany jest przy
każdym włączeniu urządzenia
oraz jest możliwy do włączenia
poprzez Menu Główne.
Menu Opcji Ekrany
Satelitów
• Pracuj z zał/wył GPS­—
umożliwia włączenie lub
wyłączenie odbiornika GPS.
• Kurs góra/Północ góra—
określa czy orientacja
wyświetlanych satelitów jest
ustawiona na Północ czy na
obrany przez Ciebie kurs
danej trasy.
• Nowa Pozycja—użyj jeżeli
przemieściłeś się ponad 600
mil (1000 km).
• Wysokość GPS—wyświetla
aktualną wysokość.
Ekran Mapy
Na urządzeniu jest zainstalowana
mapa bazowa, mapa ta
zawiera m.in. większe miasta,
skrzyżowania, zjazdy, autostrady
i drogi, kontury jezior i
rzek. Użyj oprogramowania
MapSource aby wgrać do
urządzenia dodatkowe mapy
szczegółowe posiadające większa
ilość danych kartograficznych.
Dostępne są dwa tryby
wyświetlania mapy: tryb pozycji
oraz tryb przesuwania, określają
one sposób wyświetlania mapy.
Tryb pozycji wyświetla Twoją
aktualną pozycję na mapie,
pozycja jest zaznaczona za
pomocą i przemieszcza się
na mapie w przypadku zmiany
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
31
Ekrany Główne
pozycji/przemieszczania się.
Jeżeli na Ekranie mapy poruszysz
Przyciskiem Kursora urządzenie
przełączy się w tryb przesuwania
mapy. W przypadku takim
wyświetlony zostanie kursor
mapy , którym można zaznaczać
aktualną pozycję i przesuwać
mapę. Na ekranie mapy można
włączyć dodatkowo do czterech
pól danych dostarczających
różnorodnych informacji
pomocnych w czasie nawigacji.
Aby wyświetlić pola danych:
1. Naciśnij MENU > Pola
Danych. Pojawi się dodatkowe
menu.
2. Wybierz liczę pól jaka ma być
wyświetlana na Ekranie Mapy
i naciśnij ENTER.
Aby zmienić pola danych:
32
1. Naciśnij MENU > Zmień
Pola Danych. Zostanie
podświetlone pierwsze pole.
2. Naciśnij ENTER.
3. Wybierz opcję wyświetlaną w
polu danych.
4. Zaznacz kolejne pole i
powtórz powyższe kroki.
Używanie dodatkowych
danych map
Za pomocą oprogramowania
MapSource załaduj dodatkowe
mapy szczegółowe, zwiększy to
szczegółowość wyświetlanych
map, jak również możliwość
wyszukania większej ilości
danych, przykładowo
najbliższych miejscowości,
restauracji, sklepów, hoteli, stacji
paliwowych, adresów.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Aby wyświetlić informacje o
mapach:
1. Na Ekranie Mapy naciśnij
MENU > Ustawienia Mapy.
2. Wybierz Ustawienia map - lista
map. Zostanie wyświetlona lista
zapisanych w urządzeniu map.
Zaznaczone mapy wyświetlane
są na Ekranie Mapy.
Zmiana skali mapy
Naciskaj przycisk In aby
powiększać mapę wraz z jej
szczegółami lub przycisk Out
aby oddalać mapę i zwiększać
wyświetlany obszar na Ekranie
Mapy.
Aktualna skala powiększenia
wyświetlana jest w lewym
dolnym rogu ekranu. Jeżeli
skala powiększenia mapy jest na
tyle wysoka, że powiększenie
mapy nie spowoduje wzrostu
wyświetlanych szczegółów,
pod skalą mapy wyświetlany
będzie komunikat „overzoom”.
Jeżeli używane są mapy z
programu MapSource pod skalą
wyświetlany będzie komunikat
„mapsource”.
Orientacja Mapy
W urządzeniu eTrex możliwy jest
do wyboru sposób orientacji mapy,
mapę można ustawić w orientację
Północ-Góra, wtedy północ
znajduje się na górze Ekranu Mapy.
Drugim sposobem orientacji mapy
jest Kurs-Góra, wyświetlana mapa
posiada wtedy na górze obrany
przez nas kurs podróży.
Opcje Ekranu Mapy
• Przerwij (Wznów)
Nawigację—zatrzymuje lub
wznawia nawigację.
• Pola Danych—otwiera
dodatkowe menu pozwalające
określić ilość pul danych
wyświetlanych na Ekranie
Mapy.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
33
Ekrany Główne
• Zmień Pola Danych—pozwala
zmienić typ wyświetlanych
informacji w każdym polu
danych wyświetlanym na
Ekranie Mapy.
• Tekst Wskazówek
Nawigacyjnych—umożliwia
włączenie wyświetlania
wskazówek nawigacyjnych
informujących o kolejnym
zwrocie.
• Ustawienia Mapy—umożliwia
dostęp do kolejnych sześciu
ekranów konfiguracji mapy.
• Pomiar Odległości (Przerwij
Pomiar)—mierzy odległość
z Twojej aktualnej pozycji do
zaznaczonego miejsca na mapie.
• Włącz (wyłącz)
upraszczanie—włącza
lub wyłącza wyświetlanie
szczegółów mapy, które mogą
przysłaniać szczegóły drogowe.
34
• Przywróć ustawienia—
przywraca ustawienia domyślne.
Tekst Wskazówek
Nawigacyjnych
Podczas nawigacji tekst wskazówek
nawigacyjnych wyświetlany jest na
górze Ekranu Mapy. Wskazówki
Nawigacyjne wyświetlają przydatne
informacje w czasie nawigacji do
punktu docelowego.
Aby wyświetlić Wskazówki
Nawigacyjne:
1. Naciśnij MENU > Tekst Wsk.
Nawigacyjnych.
2. Wybierz Pokazuj Zawsze,
Nigdy Nie Pokazuj, lub Pokaż
Gdy Nawiguje.
Jeżeli wybierzesz Pokaż Gdy
Nawiguje, wskazówki nawigacyjne
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
będą wyświetlane dopóki nie
wybierzesz Przerwij Nawigację.
Pomiar Odległości
Aby dokonać pomiaru
odległości między dwoma
punktami:
1. Naciśnij Menu > Pomiar
Odległości. Na Ekranie Mapy
zostanie wyświetlona strzałka
z podpisem “REF”.
2. Przesuń strzałkę do punktu
odniesienia (punkt początkowy,
z którego dokonany będzie
pomiar) i naciśnij ENTER.
Punkt początkowy zostanie
zaznaczony ikoną pineski.
3. Przesuń strzałkę do punktu
końcowego pomiaru, odległość
między dwoma punktami
zostanie wyświetlona w lewym
górnym rogu ekranu.
Ekran Kompasu
Ekran Kompasu pomaga w
dokładnej i efektywnej nawigacji.
Wykorzystuje on do przekazania
informacji nawigacyjnych tarczę
kompasową.
Wskaźnik
Namiaru
Ekran Kompasu
Gdy poruszasz się, obracająca
się graficzna tarcza kompasu
wskazuje kierunek, w którym
zmierzasz. Wskaźnik Kursu
/ Namiaru pokazuje kierunek
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
35
Ekrany Główne
(namiar) do obranego punktu
docelowego, relatywnie do
kierunku w którym się poruszasz.
Tarcza kompasu i wskaźnik
namiaru pracują niezależnie,
pokazując kierunek w którym się
poruszasz oraz kierunek do celu.
w urządzeniu następuje
automatyczne przełączenie
kompasu elektronicznego na
kompas GPS. W momencie
kiedy ponownie się zatrzymasz,
kompas ponownie przełączy się
w tryb elektroniczny.
Używanie Kompasu
Elektronicznego
Aby włączyć lub wyłączyć
kompas elektroniczny:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Quit aby włączyć lub wyłączyć
kompas elektroniczny.
Na pasku statusu, po
włączeniu kompasu,
wyświetlona zostanie
odpowiednia ikona
.
Kiedy nie używasz kompasu
elektronicznego, wyłącz go
w celu oszczędności baterii.
Po wyłączeniu kompasu
elektronicznego, urządzenie
używa kompasu GPS,
określający kierunki na
podstawie sygnału satelitów.
Zarówno Legend H jak i Vista
H używają kompasu opartego
o dane satelitów GPS ale tylko
urządzenie Vista H posiada
dodatkowy kompas elektroniczny.
Przyciśnięcie i przytrzymanie
przycisku QUIT powoduje
włączenie lub wyłączenie
kompasu elektronicznego.
Kompas elektroniczny pracuje
identycznie jak kompas
magnetyczny w momencie
kiedy urządzenie jest w stanie
spoczynku. Kiedy poruszasz się
z predefiniowaną prędkością,
36
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
2. Utrzymuj poziom urządzenia
Vista H aby uzyskać
dokładny odczyt kompasu
elektronicznego.
Ustawienia prędkości i czasu
na włączanie i wyłączanie
kompasu:
1. Naciśnij dwukrotnie Menu >
Ustawienia.
2. Wybierz Aktualny Kurs.
3. Wybierz Użyj kursu z
kompasu gdy prędkość
poniżej.
4. Użyj klawiatury numerycznej
aby wprowadzić prędkość.
5. Wybierz Dłużej Niż aby
określić opóźnienie czasowe z
wysuniętej listy.
Kalibracja Kompasu
Elektronicznego
Kompas Elektroniczny
musi być kalibrowany poza
pomieszczeniami, przy pierwszym
użyciu oraz po każdej wymianie
baterii. Dokładność Kompasu
Elektronicznego ulega silnemu
pogorszeniu, gdy odbiornik nie
jest trzymany poziomo oraz
gdy w pobliżu znajdują się
obiekty mające wpływ na pole
magnetyczne (budynki, duże
obiekty metalowe).
Aby wykalibrować Kompas
Elektroniczny (tylko Vista H):
1. Będąc na terenie otwartym,
trzymaj poziomo urządzenie
Vista H z dala od wszelkich
obiektów mogących zakłócać
pole magnetyczne, takich jak
samochody, budynki, linie
wysokiego napięcia.
2. Wybierz Menu > Kalibracja.
3. Wybierz Start i następnie
postępuj według pojawiających
się instrukcji odnośnie
utrzymywania odbiornika w
poziomie i prędkości obracania.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
37
Ekrany Główne
• Mogą pojawić się
następujące komunikaty
dotyczące prędkości:
Dokładnie tak, Zbyt Szybko
lub Zbyt Wolno. Pamiętaj
aby cały czas trzymać
odbiornik w poziomie.
• Jeśli pojawi się komunikat
Błąd Kalibracji powtórz
procedurę.
• Po prawidłowym
wykalibrowaniu pojawi
się komunikat Kalibracja
zakończona pomyślnie.
4. Naciśnij ENTER aby powrócić
do Ekranu Kompasu.
•
•
•
•
Opcje Ekranu Kompasu
• Celuj i idź—nawiguje do
punktu, który masz ‘na celu’
(tylko Vista H).
• Przerwij/Wznów
Nawigację—włącza lub
38
•
wyłącza aktywną nawigację
lub funkcję Idź Do.
Wskaźnik Ruchu/Wskaźnik
Namiaru—przełącza między
wskaźnikiem namiaru a
wskaźnikiem kursu.
Pola Danych—określa ilość
pól danych wyświetlanych na
Ekranie Kompasu.
Zmień Pola Danych—
zmienia typ danych
wyświetlanych w polach
danych.
Kalibruj Kompas—
przechodzi do ekranu
kalibracji kompasu (tylko
Vista H).
Przywróć Ustawienia—
przywraca domyślne
ustawienia fabryczne.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Nawigacja Celuj i idź
Nawigacja Celuj i idź jest
dostępna tylko dla urządzenia
Vista H.
Używanie nawigacji Celuj i idź:
1. Na Ekranie Kompasu
Naciśnij MENU > Celuj i idź
aby uaktywnić tą funkcję.
Zauważ, że tarcza kompasu
ze wskaźnikiem jest w jednej
linii z dwoma znacznikami na
obudowie.
2. Trzymając odbiornik na
poziomie oczu ustaw oba
znaczniki i namierzany obiekt
w jednej linii. Naciśnij ENTER
aby złapać kierunek.
3. Wybierz Ustal Kurs.
4. Rozpocznij podróż do
wybranego celu kierując się
wskazaniami Wskaźnika
Kursu.
LUB
Wybierz Projektuj Waypoint.
5. Za pomocą tego ekranu
wprowadź przybliżoną
odległość do punktu (od
aktualnej pozycji), aby określić
pozycję projektowanego
punktu.
6. Wybierz Idź do aby
wyświetlić Ekran Mapy i
rozpocząć nawigację do
zaprojektowanego waypointu.
Na Ekranie Kompasu
wyświetlany będzie Wskaźnik
Namiaru.
Używanie Wskaźnika
Kursu i Wskaźnika
Namiaru
Wskaźnik Namiaru i Wskaźnik
Kursu pracują niezależnie
pokazując kierunek, w którym
się poruszasz oraz kierunek do
punktu docelowego. Wskaźnik
Namiaru zawsze wskazuje
bezpośrednio na punkt docelowy,
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
39
Ekrany Główne
niezależnie, jaka jest Twoja
pozycja.
Wskaźnik
Namiaru
Wskaźnik
Kursu
Na przykład: jeśli Wskaźnik
Namiaru jest skierowany
dokładnie ku górze to oznacza
to, że podążasz dokładnie do
celu. Jeśli skierowany jest w
innym kierunku, skieruj się w
kierunku wskazywanym przez
40
strzałkę, póki nie ustawi się ona
ku górze, i kontynuuj podróż w
tym kierunku.
Gdy używasz Wskaźnika Kursu i
zejdziesz z założonego kursu do
celu, Wskaźnik Zejścia z Kursu
pokaże graficznie informację o
zejściu z kursu (w prawo lub w
lewo) oraz pokaże odległość, o
jaką zszedłeś z kursu. Wskaźnik
ten jest przydatny podczas
nawigacji na wodzie, gdzie nie
występują większe przeszkody na
obranym kursie.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Ekran
Wysokościomierza
Ekran Wysokościomierza jest
dostępny tylko w eTrex Vista H.
Ekran Wysokościomierza dostarcza
użytkownikowi danych o aktualnej
wysokości, wielkości wznoszenia/
opadania, profilu zmian wysokości
w funkcji czasu lub przebytej
odległości, lub też profilu zmian
ciśnienia w funkcji czasu.
Skale Osi
Wykresu
Wznoszenie /
Opadanie
Pole Wykresu umieszczone
jest w centralnej części ekranu
i może zostać skonfigurowane
do wyświetlania wykresu
wysokości lub ciśnienia - opcje
wybierane z Menu Opcji Ekranu
Wysokościomierza.
Menu Opcji Ekranu
Wysokościomierza
• Profil według czasu/
odległości—wyświetla
profil według określonego
okresu czasu lub określonej
odległości.
• Profil ciśnienia/Wykres
ciśnienia otoczenia—
przełącza między wykresem
ciśnienia a wykresem
wysokości.
Ekran Wysokościomierza
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
41
Ekrany Główne
• Zakresy skal—pozwala
określić zakresy skal wybranego
profilu, przykładowo odległość,
czas, wysokość. Dostosuj
wyświetlany profil wybierając
odpowiednie skale dla profilu.
• Zmień Pola Danych—
wybierz rodzaj informacji
wyświetlanych w polach
danych.
• Kasowanie—pozwala usunąć
m.in. dane wysokości i
maksymalną wysokość.
• Kalibracja
wysokościomierza—jeżeli
znasz aktualną wysokość
na jakiej się znajdujesz,
wprowadź ją aby zwiększyć
dokładność dokonywanych
pomiarów wysokości.
42
• Przywróć ustawienia—
czyści zgromadzone dane
wysokościomierza, wraz z
określonymi ustawieniami i
przywraca ustawienia fabryczne.
Profil według czasu lub
odległości
Te dwie opcje pomiaru (zmiany
w określonym odcinku czasu lub
zmiany w określonym odcinku
przebytej odległości) odnoszą się
tylko do opcji Profil Wysokości,
zaś dla opcji Profil Ciśnienia
dostępny jest tylko pomiar wg.
czasu.
Profil ciśnienia lub
wysokości
Wybierz Profil wysokości aby
wyświetlić profil wysokości lub
Profil ciśnienia aby wyświetlić
profil ciśnienia barometrycznego.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Aby wyświetlić wykres
Wysokości lub Ciśnienia:
1. Podświetl żądaną opcję z
Menu Opcji i naciśnij ENTER
aby wyświetlić wybrany
wykres.
2. Dopasuj wyświetlany odcinek
czasu lub odległości używając
opcji Zakresy Skal.
3. Aby wyczyścić profil musisz
skasować zapis śladu.
Zmiana Zakresów Skal
Możesz ustawić Zakresy Skali
dla wysokości, odległości i czasu,
jakie będą wyświetlane na na
wykresach.
Zmiana zakresów skal
Aby zmienić zakres skali:
1. Wybierz typ wykresu a
następnie z Menu Opcji
wybierz opcję Zakresy Skal.
2. Naciskając Przycisku Kursora
w górę lub w dół zmień skalę
osi pionowej lub naciskając w
lewo lub w prawo zmień skalę
osi poziomej. Naciśnij ENTER
aby powrócić.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
43
Ekrany Główne
Przeglądanie Punktów
Możesz przejrzeć zarejestrowany
wykres ciśnienia czy wysokości
i zobaczyć dane dla każdego
zarejestrowanego punktu na
wykresie.
Używanie funkcji
przeglądania punktów:
1. Naciśnij Menu > Profil
Ciśnienia lub Profil Wysokości
aby otworzyć ekran profilu.
2. Użyj Przycisku Kursora
aby przesuwać kursor
wzdłuż wykresu (czerwone,
krzyżujące się linie). Gdy
kursor przemieszcza się
wzdłuż wykresu, w oknie
statusu na dole ekranu
wyświetlane są data, czas
i wysokość lub ciśnienie
zarejestrowane dla punktu
wskazywanego przez kursor.
44
Wyświetlenie Punktu na
Mapie
Możesz wyświetlić lokalizację
punktów wykresu na Ekranie
Mapy.
Aby zobaczyć punkty
wykresu na Ekranie Mapy:
1. Gdy jesteś na Ekranie
Wysokościomierza, za
pomocą Przycisku Kursora
wywołaj kursor na wykresie i
wskaż nim żądany punkt.
2. Naciśnij ENTER aby
wyświetlić pozycję tego punktu
na mapie.
Usuwanie danych:
Aby skasować dane
wysokości oraz maksymalną
zarejestrowaną wysokość:
1. Naciśnij MENU > Kasowanie.
2. Wybierz pole, którego dane
mają być usunięte i naciśnij
ENTER aby skasować dane.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
3. Pojawi się pole potwierdzające
usunięcie zaznaczonych
danych. Naciśnij przycisk OK
aby potwierdzić czyszczenie
danych.
Kalibracja
Wysokościomierza
Ponieważ wysokościomierz bazuje
na ciśnieniu barometrycznym do
określenia wysokości zaś ciśnienie
na danej wysokości może się
zmieniać, w celu zwiększenia
dokładności pomiaru należy
dokonać kalibracji.
Aby wykalibrować
wysokościomierz:
1. Naciśnij Menu > Kalibruj
Wysokościomierz.
2. Pojawi się pytanie “Czy znasz
swoją aktualną wysokość?”,
Wybierz Tak. Jeżeli nie
znasz swojej aktualnej
wysokości, wybierz Nie aby
użyć do kalibracji ciśnienia
barometrycznego. Jeżeli nie
znasz aktualnego ciśnienia,
wybierz Nie aby użyć
wysokości określonej dzięki
sygnałom satelitów GPS.
3. Użyj Przycisku Kursora
aby wprowadzić aktualną
wysokość lub ciśnienie
barometryczne i naciśnij OK.
Komputer Podróży
Komputer Podróży dostarcza
Ci wielu danych dotyczących
podróży, szczególnie przydatnych
przy pokonywaniu długich
dystansów. Wśród tych
danych znajdują się: aktualna
prędkość, licznik drogi i wiele
innych użytecznych informacji
statystycznych.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
45
Ekrany Główne
Ekran opcji Komputera
Podróży
Menu Opcji Komputera Podróży
pozwala wyczyścić jego dane
kiedy chcesz rozpocząć nową
podróż, możesz również zmienić
rozmiar wyświetlanych cyfr lub
przywrócić ustawienia domyślne.
Ekran Komputera Podróży
Ekran Komputera Podróży
można dostosować, ustalając,
jakie dane mają być pokazywane.
Wybieranie typu pokazywanych
danych odbywa się w identyczny
sposób, jak w przypadku pól
danych na Ekranie Mapy.
46
Menu Główne
Menu Główne jest katalogiem,
poprzez który masz dostęp do
funkcji, które nie są dostępne z
ekranów głównych. Używając
Przycisku Kursora podświetl
ikonę żądanej funkcji i naciśnij
ENTER aby przejść do ekranu
tej funkcji. Aby włączyć Menu
Główne naciśnij dwukrotnie
przycisk MENU na jakimkolwiek
ekranie.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Ekran Trasy
Aby uzyskać więcej informacji
zobacz na stronę 27.
Menu Ustawień
Aby włączyć Menu Ustawień:
W Menu Głównym wybierz
Ustawienia.
Menu Główne
Uwaga: Jeżeli ekran
jest dodany do sekwencji
ekranowych, nie będzie on
wyświetlany w Menu Głównym.
Po usunięciu go z sekwencji
ekranowej, będzie ponownie
dostępny w Menu Głównym.
Ślady
Aby uzyskać więcej informacji
zobacz na stronę 23.
Ekran Ustawień
Systemowych
Aby włączyć Ekran Ustawień
Systemowych:
W Menu Ustawień wybierz
System.
• GPS—aby wydłużyć
żywotność baterii wybierz
inną opcję jak Normalna.
• WAAS/EGNOS—wybierz
aby włączyć lub wyłączyć
odbiór sygnału WAAS/
EGNOS.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
47
Ekrany Główne
• Typ Baterii—umożliwia
określenie używanego
typu baterii, pozwala to na
wyświetlenie wiarygodnego
statusu mocy baterii. Do
wyboru dostępne: Alkaiczne,
NiMH i Litowo-Jonowe.
• Język Tekstu—pozwala
określić język tekstu menu
urządzenia.
• Po Utracie Zasilania
Zewnętrznego—ustaw czy po
utracie zasilania zewnętrznego
urządzenie ma zostać
wyłączone czy pozostać
włączone.
Użyj Menu Opcji ustawień
systemowych aby przywrócić
ustawienia domyślne, wyświetlić
wersję oprogramowania i numer
ID urządzenia.
48
Ustawienia Wyświetlania
Ekran Ustawień Wyświetlania
pozwala ustawić czas wyłączania
podświetlania oraz poziom jasności.
Aby przejść do Ustawień
Wyświetlania:
W Menu Ustawień wybierz
Wyświetlanie.
• Czas Podświetlania—
określa, przez jaki czas ma
być aktywne podświetlanie,
do wyboru: 15 sekund, 30
sekund, jedna minuta lub dwie
minuty.
• Poziom Podświetlania—użyj
suwaka do określenia poziomu
podświetlania.
• Kontrast—użyj suwaka do
określenia poziomu kontrastu.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Ustawienia Sekwencji
Ekranów
Pozwala ustalić kolejność
pojawiania się Ekranów
Głównych.
Aby przenieść, wstawić lub
usunąć ekran:
1. Będąc na Menu Ustawień
wybierz Sekw. Ekr.
2. Aby zmienić kolejność
wyświetlania ekranu, wybierz
dany Ekran, naciśnij ENTER a
następnie Przesuń.
3. Aby wstawić kolejny ekran do
sekwencji ekranowej wybierz
miejsce w którym go wstawić,
naciśnij ENTER > Wstaw.
Ekran Ustawienia Mapy
Używaj Ekranu Ustawień Mapy
aby dostosować to, w jaki sposób
są wyświetlane szczegóły na
Ekranie Mapy.
Aby dostosować
wyświetlanie Ekranu Mapy:
1. Aby przejść do Ekranu
Ustawień Mapy, przejdź na
Ekran Mapy i naciśnij MENU >
Ustawienia Mapy.
2. Używając Przycisku Kursora
wybierz ekran ustawień,
a następnie poruszając w
górę lub w dół wybierz opcję
danego ekranu.
Ogólne
Ślady
Punkty
Tekst
Informacje
Morskie
3. Gdy podświetlisz żądane
pole ustawień, naciśnij
ENTER aby wyświetlić listę
opcji tego ustawienia. Każdy
z ekranów Ustawień Mapy
posiada własne Menu Opcji
(wywoływane po naciśnięciu
MENU).
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
49
Ekrany Główne
Ustawienia Mapy Ustawienia Ogólne
Za ich pomocą możesz wybrać:
orientację mapy, funkcję
poniżej, ustawić automatyczne
powiększanie, szczegółowość.
Ustawienia Mapy - Ustawienia
Ogólne
• Orientacja—pozwala
określić sposób wyświetlania
mapy Płn-Góra (północą ku
górze ekranu) lub Kurs-Góra
(kierunkiem ruchu ku górze).
• Poniżej—Poniżej—określa
skalę, przy której następuje
uwzględnienie ustawienia
50
Kurs-Góra - przy wyższych
skalach mapa ma orientację
Płn-Góra.
• Auto Zoom—automatycznie
zmienia skalę by widoczne
były początkowy i końcowy
punkt odcinka trasy wg. której
nawigujesz.
• Szczegółowość—ustala
stopień szczegółowości
wyświetlania mapy.
Ustawienia Mapy Ustawienia Śladów
Za ich pomocą możesz ustawić
maksymalną skalę przy której
widoczne są ślady zapisane i
aktywny. Możesz także ustalić
liczbę punktów rejestrowanego
śladu i wybrać, czy przy
nawigacji ma być pokazywana
linia namiaru, czy kursu.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
wybrać linię nawigacyjną na
kurs lub na namiar.
Ustawienia Mapy - Ustawienia
Śladów
• Ślady zapisane—określa
maksymalne przybliżenie,
przy którym zapisany ślad ma
być wyświetlany na mapie.
• Ślad aktywny—aktywny—
określa maksymalne
przybliżenie, przy którym
aktywny ślad ma być
wyświetlany na mapie.
• Punkty Śladu—określa
maksymalną ilość punktów
śladu, która ma być użyta przy
zapisywaniu śladu.
• Linia nawigacyjna—pozwala
Ustawienia Mapy Ustawienia Punktów
Za ich pomocą możesz określić
skale mapy, przy których
wyświetlane są obiekty mapy
(waypointy, punkty, nawy ulic
i obszary). Możesz wyłączyć
ich wyświetlanie (Off), ustawić
automatyczny dobór skali (Auto)
lub wybrać wartość od 5m do
800 km.
Ustawienia Mapy - Ustawienia
Punktów
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
51
Ekrany Główne
Ustawienia Mapy Ustawienia Tekstów
Za ich pomocą możesz określić
rozmiar tekstów opisów obiektów
mapy wyświetlanych na
Ekranie Mapy. Możesz wybrać
ustawienia: Małe, Średnie, Duże
lub wyłączyć - Żaden.
i następnie naciśnij ENTER
aby włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie danej mapy.
Ustawienia Mapy - Informacje
o Mapach
Naciskając MENU wywołasz
listę opcji dostępnych dla
wyświetlanych map.
Ustawienia Mapy - Ustawienia
Tekstów
Ustawienia Mapy Informacje o Mapach
Za ich pomocą możesz wybrać,
którą z map szczegółowych
wyświetlonych na liście chcesz
używać. Podświetli żądaną mapę
52
Ustawienia Mapy - Morskie
Za ich pomocą możesz
kontrolować wyświetlanie
elementów załadowanych
map morskich: określić kolory
morskie, punkty głębokości,
sektory świateł i zestaw symboli.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
Ustawienia Geocache
Dowiedz się więcej o
lokalizacjach geocache na
stronie: http://my.garmin.com.
Kliknij „Go Geocaching”.
Ustawienia Mapy - Morskie
• Kolory Morskie—pozwala
włączyć lub wyłączyć kolory
morskie.
• Pkt. Głębokości—pozwala
włączyć lub wyłączyć dźwięki
punktów głębokości.
• Sektory Świateł—pozwala
włączyć, wyłączyć lub wybrać
ustawienia automatyczne.
• Zestaw Symboli—
pozwala ustawić standard
Automatyczny, GARMIN,
NOAA lub Międzynarodowy.
Ustawienia Geocache:
1. W Menu Ustawień wybierz
Geocache.
2. Jeżeli chcesz zmienić ikony
symboli geocache, zaznacz
pole i naciśnij ENTER.
3. Wybierz Tak lub Nie aby
określić możliwość dodania
wpisu w kalendarzu kiedy
paczka geocache zostanie
znaleziona.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
53
Ekrany Główne
Ustawienia Czasu
Ustawienia Jednostek
• Format Czasu—pozwala
wybrać 12- lub 24- godzinny
format czasu.
• Strefa Czasowa—pozwala
ustawić strefę czasową
właściwą dla Twojej pozycji
geograficznej.
• Przesunięcie do
UTC—pozwala ustawić
strefę czasową względem
przesunięcia do UTC
(Universal Time Coordinated).
• Czas Letni—umożliwia
wybranie opcji Tak, Nie i
Auto.
• Format Pozycji—określa
w jakim formacie mają być
wyświetlane koordynaty.
• Układ Odniesienia—do
wyboru najbardziej popularne
układy odniesienia, określają
one sposób reprezentacji
geograficznej lokalizacji na
mapie i w czasie nawigacji.
• Odległość/Prędkość—
określa jednostkę w jakiej
dokonywany jest pomiar
pokonywanego dystansu oraz
prędkości.
• Wysokość (Prędk.
Pionowa)—określa jednostkę
Używanie funkcji Ustawień
Czasu:
W Menu Ustawień wybierz
Czas.
54
Używanie funkcji Ustawień
Jednostek:
W Menu Ustawień wybierz
Ustawienia Jednostek.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
w jakiej dokonywany jest
pomiar wysokości i prędkości
pionowej. Do wyboru w
stopach (stopy/min) i metrach
(m/min lub m/sek).
• Głębokość—określa
jednostkę pomiaru głębokości
(Stopy, Sążnie, Metry).
• Ciśnienie—określa jednostkę
pomiaru ciśnienia (Cale,
Milibary, Hektopaskale).
Ustawienia Kursu
Umożliwia wybranie sposobu
pokazywania kursu.
Używanie ustawień Kursu:
W Menu Ustawień wybierz
Aktualny Kurs.
• Wyświetlanie—określa
sposób wyświetlania kierunku:
Litery kierunków, Stopnie,
Tysięczne.
• Odniesienie Północy—
pozwala wybrać opcje:
Rzeczywiste, Magnetyczne,
Siatka lub Ręcznie.
Dwie poniższe opcje dostępne
tylko w odbiorniku Vista H:
• Użyj kursu z kompasu gdy
prędkość poniżej—wpisz
prędkość, poniżej której
odbiornik automatycznie
przełączy się z trybu kompasu
GPS na tryb kompasu
elektronicznego.
• dłużej niż…—wpisz okres
czasu, w którym ma się
utrzymać określona prędkość.
Ustawienia Kalibracji
Więcej informacji znajdziesz na
str. 37 (dotyczy tylko Vista H).
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
55
Ekrany Główne
Ustawienia
Wysokościomierza
Ustawienia Komunikatu
Powitalnego
Aby dokonać ustawień
wysokościomierza:
1. W Menu Ustawień wybierz
Wysokościomierz.
2. Wybierz pole Kalibracja
Automatyczna aby włączyć
lub wyłączyć automatyczną
kalibrację. Kiedy opcja jest
włączona, korekta wysokości
odbywa się na podstawie
danych GPS.
3. Wybierz Pole Tryb
Barometryczny aby określić
tryb na „Zmienna wysokość”
(kiedy się poruszasz) lub
“Stała wysokość” (kiedy
utrzymujesz pozycję).
Aby ustawić Ekran Powitalny:
1. W Menu Ustawień wybierz
Kominukat Powitalny.
2. Używając klawiatury graficznej
wprowadź komunikat
powitalny. Używając Przycisku
Kursora wybieraj kolejne litery
i umieszczaj je naciskając
ENTER.
56
Za ich pomocą możesz wprowadzić
informacje o właścicielu urządzenia,
pojawiające się na pierwszym
ekranie po włączeniu urządzenia.
Ustawienia Jumpmaster
Przeznaczone są dla
doświadczonych skoczków
spadochronowych. Opcja ta jest
dostępna tylko w urządzeniu
eTrex Vista H. Odwiedź stronę
internetową Garmin aby znaleźć
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Ekrany Główne
szczegółowe informacje funkcji
Jumpmaster (szukaj na pod
stronach urządzenia Vista H, dział
Manuals).
Kalendarz
Aby przejść do Kalendarza:
W Menu Głównym wybierz
Kalendarz.
Kalkulator
Aby przejść do Kalkulatora:
W Menu Głównym wybierz
Kalkuklator.
Stoper
Aby przejść do Stopera:
W Menu Głównym wybierz
Stoper.
Słońce i Księżyc
Aby przejść do ekranu
Słońce i Księżyc:
W Menu Głównym wybierz
Słońce i Księżyc aby
wyświetlić wschody i zachody
słońca oraz fazy księżyca.
Polowania i Połowy
Aby wyświetlić prognozy
najlepszych pór połowów i
polowań dla określonej daty
i pozycji:
1. W Menu Głównym wybierz
Polowania i Połowy. W polu
Data wprowadź interesującą
żądaną datę.
2. Aby wprowadzić pozycję
wybierz pole Pozycja i naciśnij
ENTER.
Gry
Aby otworzyć Menu Gier:
W Menu Głównym wybierz
Gry i naciśnij ENTER.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
57
Dodatek
Dodatek
Własności Użytkowe
Specyfikacja
Własności Fizyczne
Wymiary: 5.1 na 11.2 na 3.0 cm
Waga: 150 g z bateriami
Wyświetlacz: 2.8 na 5.4 cm, 4poziomowa skala szarości (160 na 288
pikseli), podświetlany, LCD
Obudowa: wysoce odporny stop
plastiku, wodoszczelna - standard
IEC-529, IPX7
Zakres Temperatur: od -15°C do
70°C*
*Określona temperatura pracy
urządzenia nie dotyczy zainstalowanych
baterii, niektóre baterie w wysokich
temperaturach mogą działać
nieprawidłowo.
58
Odbiornik: wysokiej czułości, 12
kanałów równoległych, przystosowany
do współpracy z WAAS/EGNOS
Czas Akwizycji: (przybliżony)
Gorący Start - 3 sekundy
Zimny Start - 33 sekundy
AutoLocate - 39 sekund
Uaktualnianie Danych: 1/sekundę,
ciągłe
Antena: wbudowana, patch
Kompas: (tylko Vista H)
dokładność +/- 5 stopni
możliwość kalibracji
Altimeter: (tylko Vista H)
dokładność +/- 10 stóp (3 metry)
możliwość kalibracji
Zasilanie
Źródło: 2 x 1.5 V bateria AA lub 12V
przez kabel zasilający lub kabel USB
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Dodatek
Żywotność Baterii: do 14 godzin
Dokładność
GPS: <10 metrów w 95%
przypadków*
DGPS: 3 metry w 95% przypadków*
*
Przy użyciu opcji WAAS/EGNOS.
Prędkość: 0.1 metra/sek w stanie
ustalonym
Interfejs: własny Garmin (USB)
Okres Przechowywania Danych:
niezdefiniowany, brak baterii
podtrzymywania pamięci
Pamięć Masowa: 24 MB
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
59
Dodatek
Podłączanie
urządzenia eTrex do
komputera
Za pomocą dostarczonego
kabla USB możesz podłączyć
urządzenie do komputera PC.
Zanim skomunikujesz
odbiornik z komputerem musisz
zainstalować sterowniki USB
ze strony www.garmin.com.
Kliknij Support > Updates
and Downloads > Additional
Software > USB Drivers.
Aby podłączyć odbiornik do
komputera przez port USB:
1. Unieś osłonę portu USB (z
tyłu odbiornika)
60
2. Podłącz mniejszą końcówkę
kabla USB (dostarczany w
komplecie).
3. Drugą końcówkę kabla
podłącz do portu USB
komputera.
Transfer śladów, tras lub
punktów
Ślady, trasy i punkty (włączając
geocache) mogą być przesyłane
pomiędzy twoim eTrex’em
a mapami komputerowymi
zainstalowanymi z opcjonalnym
oprogramowaniem MapSource.
Aby przesłać ślady, trasy lub
punkty z lub do MapSource:
1. Podłącz eTrex do kopmutera
kablem USB.
2. Włącz eTrex.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Dodatek
3. Na komputerze uruchom
MapSource.
4. Kliknij Odbierz z urządzenia...
lub Wyślij do urządzenia... w
menu transferu MapSource.
Konserwacja eTrex
Czyszczenie eTrex
Obudowę odbiornika (oprócz
ekranu dotykowego) czyść
ściereczką nasączoną delikatnym
detergentem, a następnie wytrzyj
ją do sucha. Unikaj chemicznych
środków czyszczących, które
mogą uszkodzić elementy
wykonane z tworzywa
sztucznego.
Czyszczenie ekranu
dotykowego
Ekran odbiornika czyść za
pomocą miękkiej, czystej i
nie pozostawiającej włókien
ściereczki. Jeśli potrzeba,
możesz użyć wody, alkoholu
izopropylowego lub środków do
czyszczenia szkieł optycznych.
Nasącz nimi ściereczkę a
następnie delikatnie przetrzyj
ekran dotykowy.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
61
Dodatek
Warunki Licencji
Oprogramowania
KORZYSTAJĄC Z eTrex Vista H LUB
eTrex Legend H, ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ
PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ I
WARUNKÓW PONIŻSZEJ LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE. PRZECZYTAJ
DOKŁADNIE JEJ POSTANOWIENIA.
Garmin udziela Ci ograniczonej licencji na
korzystanie z oprogramowania, będącego
integralną częścią urządzenia, w formie
wykonywalnego pliku binarnego, w czasie
normalnej pracy urządzenia. Tytuł prawny,
prawa autorskie i własności intelektualnych do
oprogramowania pozostają własnością firmy
Garmin.
Zgadzasz się, że oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i chronione
jest prawem Stanów Zjednoczonych
Ameryki Płn oraz postanowieniami prawa
międzynarodowego. Potwierdzasz również, że
struktura, organizacja i kod oprogramowania
są tajemnicą handlową firmy Garmin
oraz że oprogramowanie w formie kodu
źródłowego pozostaje tajemnicą firmy
Garmin. Zgadzasz się nie dekompilować,
62
disasemblować, modyfikować, dokonywać
asemblacji wstecznej, czy przetwarzania
do postaci czytelnej oprogramowania, ani
żadnej jego części, jak również tworzyć
jakichkolwiek produktów w oparciu
o oprogramowanie. Zgadzasz się nie
eksportować oprogramowania do żadnego
państwa objętego kontrolą eksportu przez
prawo USA.
Deklaracja
Zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje że eTrex Vista
H i eTrex Legend H spełniają wymagania
dyrektywy 1999/5/EC.
Pełną treść Deklaracji Zgodności znajdziesz
na stronie internetowej produktu:
www.garmin.com/products/etrexVistaH and
www.garmin.com/products/etrexLegendH.
Kliknij Manuals, następnie wybierz link
Declaration of Conformity.
eTrex Legend H i eTrex Vista H Instrukcja Obsługi
Najnowszą wersję oprogramowania wewnętrznego urządzenia
(z wyłączeniem map) znajdziesz w serwisie internetowym
www.garmin.pl/tech
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
PrzEDSTaWiciEl GENEralNy
ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin
tel. 0801-GARMIN (0801-427-646) fax (91) 424-38-09
www.garmin.pl
Polska wersja instrukcji dla eTrex Vista H i eTrex Legend H (wersja angielska - numer katalogowy Garmin
190-00780-00, revision B) dostarczana jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Gdy to
konieczne, odwołaj się do najnowszej wersji instrukcji oryginalnej dla dla eTrex Vista H i eTrex Legend H.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising