Garmin | eTrex Legend® H | Quick Start Guide | Garmin eTrex Legend® H pikaopas

Garmin eTrex Legend® H pikaopas
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:
1. Paina KEINUPAINIKETTA, kunnes Merkitse
reittipiste -sivu tulee näyttöön. Uusi reittipiste
saa oletusarvoisen kolminumeroisen nimen.
2. Voit hyväksyä reittipisteen ja sen oletustiedot
valitsemalla OK.
TAI
Voit muuttaa tietoja valitsemalla asianmukaisen
kentän ja avata näyttönäppäimistön painamalla
ENTER-painiketta. Kun olet tehnyt ja vahvistanut
muutokset, valitse OK.
Reittipisteen luominen karttasivulla:
1. Paina SIVUPAINIKETTA, kunnes karttasivu tulee näyttöön.
2. Siirrä nuoli pisteeseen KEINUPAINIKKEELLA.
3. Paina KEINUPAINIKETTA > KYLLÄ.
4. Muokkaa reittipistettä tai tallenna painamalla LOPETA/
SIVUPAINIKETTA.
Reittipisteen poistaminen:
Valitse haluamasi reittipiste Reittipisteet-sivulla ja valitse Poista
> Kyllä.
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiin:
1. Valitse muokattava reittipiste reittipistesivulla
KEINUPAINIKKEELLA ja paina ENTER > Valikko.
2. Valitse Siirrä tähän.
Navigoiminen kohteeseen
Meneminen reittipisteeseen:
1. Paina ETSI-painiketta pitkään.
2. Valitse Reittipisteet ja valitse reittipiste.
3. Valitse Mene. Kartassa näkyvä viiva osoittaa reitin.
4. Avaa kompassisivu painamalla SIVUPAINIKETTA.
5. Navigoi määränpäähän kompassin avulla.
Navigoiminen paikkaan Etsi nimellä -toiminnolla:
1. Avaa Etsi-valikko painamalla ETSI-painiketta pitkään.
2. Valitse etsittävän kohteen tyyppiä vastaava kuvake.
3. Paina VALIKKOPAINIKETTA > Etsi nimellä.
4. Käytä näyttönäppäimistöä KEINUPAINIKKEELLA ja kirjoita
etsittävän sijainnin nimi. Kun Etsi-luettelo
sisältää vastineen, korosta OK.
5. Valitse sijaintikohde Etsi-luettelosta ja paina
ENTER-painiketta. Kohteen tietosivu avautuu.
Voit tallentaa kohteen reittipisteenä, näyttää
kohteen kartassa tai navigoida kohteeseen
(Mene).
Navigoinnin lopettaminen:
Paina karttasivulla VALIKKOPAINIKETTA >
Lopeta navigointi.
Kompassin käyttäminen
Kompassisivun avaaminen:
Valitse päävalikosta Kompassi.
Pitele kompassia suorassa navigoinnin aikana.
Suuntiman osoitin osoittaa määränpään suuntaan
liikesuunnasta riippumatta. Jos suuntiman osoitin
osoittaa kompassin yläreunaa kohti, olet matkalla
suoraan kohti määränpäätä. Jos se osoittaa mihin
tahansa muuhun suuntaan, käänny
Suuntiman
kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli
osoitin
osoittaa kompassin yläreunaa kohti.
Sähköisen kompassin kalibrointi
(vain Vista H):
1. Pitele Vista H -laitetta suorassa ulkona. Älä seiso lähellä
kohteita, jotka voivat vaikuttaa magneettikenttiin, kuten autot,
rakennukset tai jännitelinjat.
2. Paina VALIKKOPAINIKETTA > Kalibrointi.
3. Valitse Käynnistä ja pitele ja käännä laitetta näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti. Kalibrointi onnistui -ilmoitus tulee näyttöön,
kun kalibrointi on valmis.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Marraskuu 2008
Osanumero 190-00780-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
eTrex® Vista® H ja Legend® H
pikaopas
eTrex Legend H ja Vista H
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
L
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Painikkeiden toiminnot
VALIKKO/ETSI-painike
Painamalla painiketta lyhyesti voit avata nykyisen sivun
asetusvalikon.
Painamalla painiketta pitkään voit avata Etsi-valikon.
LÄHENNÄ/
LOITONNA
ENTER/
KEINUPAINIKE
LOPETA/SIVU
VIRTA/taustavalo
VALIKKO/ETSI
ENTER/KEINUPAINIKE
Painamalla painiketta eri suuntiin voit selata luetteloita, korostaa
kenttiä, näytön painikkeita tai kuvakkeita tai siirtää kartan
vieritysnuolta.
Painamalla painiketta sisäänpäin voit valita korostettuja asetuksia tai
vahvistaa näytön ilmoituksia.
Painamalla painiketta sisäänpäin voit milloin tahansa merkitä
nykyisen sijainnin reittipisteeksi.
LOPETA/SIVU-painike
Painamalla painiketta voit selata pääsivuja.
Lähennys- ja loitonnuspainikkeet
Kartta-sivulla voit lähentää ja loitontaa karttaa painikkeilla.
Muilla sivuilla voit vierittää luetteloa tai siirtää korostettua
liukusäädintä.
© 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Painamalla painiketta pitkään voit ottaa kompassin käyttöön tai
poistaa sen käytöstä (vain Vista H).
VIRTA/Taustavalo-painike
Painamalla painiketta pitkään voit käynnistää tai sammuttaa laitteen.
Painamalla painiketta lyhyesti voit käyttää taustavaloa tai näyttää
ajan, päiväyksen ja akun varaustilan.
Akkujen asettaminen paikoilleen
eTrex toimii kahdella AA-paristolla (eivät sisälly
myyntipakkaukseen). Käytä alkali-, NiMH- tai
litiumakkuja.
Akkujen asettaminen paikoilleen:
1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä
lukitusrengasta neljäsosakierros
vastapäivään ja irrottamalla kansi.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen
suunta.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
Akkutyypin valitseminen:
1. Paina VALIKKOPAINIKETTA kahdesti >
Asetus.
2. Valitse Järjestelmä > Akun tyyppi.
3. Valitse akkutyyppi.
Huomautus: Poista akut, jos et aio käyttää eTrex Legend
H- tai Vista H -laitetta useisiin kuukausiin. Tallennetut tiedot eivät
häviä, kun akut poistetaan.
Akun virran säästäminen:
• Poista GPS-vastaanotin käytöstä, kun et käytä eTrex-laitetta
navigointiin.
• Voit himmentää näytön taustavaloa painamalla
VIRTAPAINIKETTA lyhyesti.
Aloitus
eTrex-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen:
Paina VIRTAPAINIKETTA pitkään.
Taustavalon tason säätäminen:
1. Paina VIRTAPAINIKETTA nopeasti.
2. Voit lisätä kirkkautta painamalla KEINUPAINIKETTA ylöspäin ja
vähentää kirkkautta painamalla painiketta alaspäin.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen:
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja
puiden luota.
2. Käynnistä eTrex. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä
muutama minuutti.
Kun GPS-vastaanotin hakee satelliittisignaaleja, näytössä on
Paikallistaa satelliitteja -ilmoitus, kunnes laite on löytänyt tarpeeksi
signaaleja sijainnin määrittämiseksi.
Laitteen tila -valikon käyttäminen:
Akun virtakuvake
näyttää
jäljellä olevan varauksen sen
kuluessa. Ulkoisen virran kuvake
näkyy, kun laite saa virtaa
ulkoisesta lähteestä. Satelliittisignaalin tila näkyy satelliittien
etsinnän aikana
tai kun laitteella on 2D-määritys
tai
3D-määritys
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising