Garmin | eTrex Summit® HC | Garmin eTrex Summit® HC Aloitusopas

Garmin eTrex Summit® HC Aloitusopas
Reittipisteen merkitseminen
Nykyisen sijainnin
merkitseminen:
Kohteen etsiminen nykyisestä sijainnista:
1.
Paina MENU-painiketta pitkään.
1.
Paina ENTER-painiketta pitkään.
2.
Valitse luokka ja paina ENTER-painiketta.
2.
Voit hyväksyä reittipisteen oletustietoineen
valitsemalla OK ja painamalla ENTERpainiketta.
3.
Valitse kohde KEINU-painikkeella ja paina ENTER‑painiketta. TAI
Voit muuttaa Merkitse reittipiste -sivun
tietoja valitsemalla asianmukaisen kentän
ja avata näyttönäppäimistön painamalla
ENTER-painiketta. Kun olet tehnyt ja vahvistanut muutokset, valitse
OK ja paina ENTER-painiketta.
2.
Avaa karttasivu ja siirrä osoitin ( ) KEINU-painikkeella kartan
kohteeseen, jonka haluat merkitä reittipisteeksi.
Etsi-valikko
Voit kopioida osoittimen sijainnin
painamalla ENTER-painiketta lyhyesti.
Reittipisteetluettelo
Tietosivu
HUOMAUTUS: Kaikkien edellä mainittujen luokkien
näyttäminen Etsi-valikossa edellyttää MapSource®karttatietojen lataamista eTrex-laitteeseen (Summit HC
ja Venture HC) tai microSD™- tai TransFlash™-kortille
(Vista HCx tai Legend HCx). (Lisätietoja on käyttöoppaassa.)
Voit tallentaa kohteen reittipisteeksi
valitsemalla Tallenna ja painamalla
ENTER-painiketta.
TAI
Jos valittu kartan kohde ei sisällä tietoja,
näyttöön tulee ilmoitus “Karttatietoja ei ole
saatavilla tästä pisteestä. Haluatko silti
tehdä reittipisteen sinne?”. Valitse Kyllä ja
paina ENTER-painiketta.
Aloitusopas
Siirtyminen valittuun karttakohteeseen:
1.
Valitse KEINU-painikkeella karttasivulta kohde, johon haluat
navigoida.
2.
Voit kopioida osoittimen sijainnin ( ) painamalla ENTER‑painiketta
lyhyesti.
3.
Aloita navigointi valitsemalla Mene ja paina ENTER-painiketta.
4.
Seuraa karttasivulla magentalla värillä näkyvää reittiä. Voit navigoida
pisteeseen myös kompassisivun avulla.
eTrex HC series
®
Vista HCx, Legend HCx, Summit HC
ja Venture HC
Mene-toiminnon aloittaminen Etsi-valikosta:
Uuden reittipisteen luominen karttasivulla:
1.
Siirtyminen määränpäähän
Kartan kohteiden etsiminen
Kohteen etsiminen toisesta sijainnista Etsi-valikon
avulla:
1.
Paina FIND-painiketta.
2.
Valitse luokka ja paina ENTER-painiketta.
3.
Paina MENU-painiketta.
4.
Valitse Muuta valintoja ja paina ENTER-painiketta.
5.
Valitse viitepiste kartassa KEINU-painikkeella ja paina ENTERpainiketta. Luettelo muuttuu ja näyttää uutta karttasijaintia lähimpänä
olevat kohteet.
1.
Paina FIND-painiketta.
2.
Valitse Reittipisteet ja paina ENTER-painiketta.
3.
Valitse reittipiste KEINU-painikkeella ja paina ENTER‑painiketta.
4.
Aloita navigointi valitsemalla Mene ja paina ENTER-painiketta.
Meneminen viimeksi löydettyihin paikkoihin:
1.
Paina FIND-painiketta.
2.
Valitse Viimeksi löydetyt paikat ja paina
ENTER-painiketta.
3.
Valitse KEINU-painikkeella kohde, johon
haluat mennä, ja paina ENTER-painiketta.
4.
Aloita navigointi valitsemalla Mene ja paina
ENTER-painiketta.
GPS-antenni
QUIT/PAGEpainike
lähennys-/
loitonnus
(zoomaus)
-painikkeet
ENTER/KEINUpainike
VIRTA/
TAUSTAVALOpainike
MENU/FINDpainike
LCD-värinäyttö
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
(kuvassa eTrex Vista HCx)
190-00817-57 ver. B
© Copyright 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Painettu Taiwanissa
Näppäimistön käyttäminen
VIRTAPAINIKE/TAUSTAVALO — kytke ja katkaise virta
painamalla painiketta. Säädä taustavaloa ja näytä päiväys tai
aika ja akun kapasiteetti painamalla painiketta lyhyesti.
Vista HCx- ja Summit HC -laitteissa on neljä pääsivua ja yksi sivu, joka näkyy
ainoastaan käynnistettäessä. Legend HCx- ja Venture HC -laitteissa on kolme
pääsivua. Voit selata sivuja painamalla QUIT-painiketta lyhyesti.
Lähennys-/loitonnus (zoomaus) -painikkeet — voit
lähentää ja loitontaa painamalla painiketta karttasivulla. Muilla
sivuilla voit vierittää luetteloita painamalla painikkeita.
QUIT/PAGE-painike — voit selata pääsivuja painamalla
painiketta. Voit peruuttaa tietojen antamisen tai poistua sivulta
painamalla painiketta lyhyesti. Painamalla painiketta pitkään
voit ottaa sähköisen kompassin käyttöön tai poistaa sen
käytöstä (ainoastaan Vista HCx ja Summit HC).
ENTER/KEINU-painike — voit avata valittuja asetuksia
ja tietoja tai vahvistaa näyttöön tulevia ilmoituksia.
Painamalla painiketta pitkään voit merkitä nykyisen sijainnin
reittipisteeksi. Painamalla painiketta eri suuntiin voit selata
luetteloita, korostaa kenttiä, näytön painikkeita tai kuvakkeita,
kirjoittaa tietoja tai siirtää kartan vieritysnuolta.
Voit avata kohteita painamalla painiketta suoraan
sisäänpäin. Painamalla painiketta eri suuntiin voit vierittää
kohteita, siirtää kohdistinta tai vähentää tai lisätä arvoja.
VAROITUS: Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Satelliitti-sivu
Kartta-sivu
Satelliitti-sivu — näkyy ainoastaan käynnistettäessä ja näyttää
GPS‑vastaanottimen tilan, satelliittien sijainnin, satelliittisignaalin voimakkuuden
ja vastaanottimen nykyisen sijainnin.
Akkujen asettaminen paikoilleen:
1.
2.
Aseta kaksi AA-akkua
paikoilleen.
3.
Aseta kansi takaisin
microSD™paikalleen ja lukitse
TAI
se kääntämällä
TransFlash™D‑rengasta 1/4 kierrosta
korttipaikka
(vain Vista HCx ja
myötäpäivään.
eTrex-laitteen
käynnistäminen:
1.
Kartta-sivu — näyttää nykyistä sijaintia ympäröivän alueen yksityiskohtaisen
kartan.
Akkukotelo
Irrota akkukotelon kansi
laitteen taustapuolelta.
Käännä D-rengasta
1/4 kierrosta vastapäivään
ja irrota kansi.
POISTA PAINAMALLA
MENU/FIND-painike — voit näyttää sivun asetukset
painamalla painiketta lyhyesti. Voit avata päävalikon
painamalla painiketta kahdesti. Painamalla painiketta pitkään
voit avata Etsi-valikon.
Reitin luominen
Aloitus
Pääsivut
Legend HCx)
Paina VIRTA-painiketta
pitkään. Laitteesta kuuluu
Lukitustapin paikka
äänimerkki ja aloitussivu
tulee näyttöön. Sen
jälkeen näyttöön tulee Satelliitti-sivu.
GPS-vastaanotin alkaa etsiä satelliittisignaaleja. Kun vastaanotin
on löytänyt vähintään kolmen satelliitin signaalin, sijaintitarkkuus ja
sijainnin koordinaatit näkyvät sivun yläreunassa.
2.
Paina QUIT-painiketta toistuvasti, kunnes karttasivu tulee näyttöön.
Nyt voit aloittaa GPS-navigoinnin.
Taustavalon tason säätäminen:
Kompassi-sivu
Korkeusmittari-sivu
Päävalikko
(Vain Vista HCx ja Summit HC)
Kompassi-sivu — opastaa määränpäähän.
Korkeusmittari-sivu — tarkkailee korkeutta ja painetta. (Vain Vista HCx ja
Summit HC.)
Päävalikko — sisältää lisäominaisuuksia ja -asetuksia.
1.
Avaa taustavalon liukusäädin painamalla VIRTA-painiketta
lyhyesti.
2.
Voit lisätä kirkkautta painamalla KEINU-painiketta ylöspäin
ja vähentää kirkkautta painamalla painiketta alaspäin.
3.
Sulje taustavalon säätöikkuna painamalla ENTER- tai
QUIT-painiketta.
Reitin luominen ja käyttäminen:
1.
Avaa Reitit-sivu päävalikosta. Tallennetut reitit
tulevat näyttöön.
2.
Valitse KEINU-painikkeella Uusi ja avaa
Reittiasetukset-sivu painamalla ENTERpainiketta.
3.
Valitse yläreunassa tyhjä rivi (katkoviivallinen)
ja avaa näppäimistö painamalla ENTERpainiketta. Nimeä reitti tai hyväksy
automaattinen nimi.
4.
Siirry alaspäin <Valitse seur. piste> -kenttään
ja paina ENTER-painiketta.
5.
Valitse Etsi-valikon karttakohderyhmistä
reittipiste. Avaa kohteen tietosivu, valitse
Käytä ja lisää kohde kauttakulkupisteiden
luetteloon painamalla ENTER-painiketta.
6.
Voit lisätä muita kauttakulkupisteitä reitille
samalla tavalla.
7.
Kun reitti on valmis, voit aloittaa navigoinnin
valitsemalla karttasivulla Navigoi.
8.
Seuraa karttasivun yläosassa olevia
ohjeita. Ainoastaan Vista HCx- ja Legend
HCx -laitteissa on automaattinen reititys ja
käännöskohtaiset kehotteet.
9.
Voit lopettaa navigoinnin milloin tahansa
painamalla MENU-painiketta, valitsemalla
Lopeta navigointi ja painamalla ENTERpainiketta. Reitti tallennetaan automaattisesti
Reitit-luetteloon.
Reitit-luettelo
Reittiasetukset
Reitti kartassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising