Garmin | Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) | Quick Start Guide | Garmin Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) Hurtigstartveiledning

Garmin Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) Hurtigstartveiledning
hurtigstartveiledning
FORERUNNER® 210
GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE
Viktig informasjon
 advarsel
Rådfør deg alltid med legen før
du begynner på eller endrer et
treningsprogram. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
merknad
Forerunner®-enheten er vanntett i
henhold til IEC-standard 60529 IPX7.
Den tåler å være opptil 1 meter under
vann i 30 minutter. Hvis enheten er under
vann lenger enn det, kan det oppstå
skader. Pass på at enheten tørkes av og
lufttørker før du bruker eller lader den.
merk: Forerunner-enheten er ikke
beregnet på bruk under svømming.
2
Komme i gang
Når du bruker Forerunner-enheten for
første gang, må du gjøre følgende:
1. Lad Forerunner-enheten (side 2).
2. Konfigurer Forerunner-enheten
(side 3).
3. Finn satellitter (side 5).
4. Ta på deg pulsmåleren eller den
valgfrie fotsensoren (side 5–7).
5. Ta en løpetur (side 7).
6. Lagre løpeturen (side 7).
Lade Forerunner-enheten
merknad
Hvis du vil forhindre korrosjon, bør du
tørke godt av kontaktene og området
rundt før du lader enheten eller kobler
den til en datamaskin.
Forerunner-enheten lader ikke hvis
batteriet er utenfor temperaturområdet
5–40 °C (41–104 °F).
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
1. Koble USB-enden av kabelen til
vekselstrømadapteren.
2. Koble vekselstrømadapteren inn
i en vanlig veggkontakt.
3. Juster alle de fire kontaktene på
baksiden av Forerunner-enheten slik
at de passer med de fire stolpene på
ladeklemmen ➊.
4. Lad Forerunner-enheten helt opp.
Når Forerunner-enheten er fulladet,
blir det animerte batteriet på skjermen
).
ensfarget (
Konfigurere
Forerunner-enheten
➊
Første gang du bruker Forerunnerenheten, oppfordres du til å angi
systeminnstillingene.
• Trykk på og for å vise valg og
endre standardinnstillingen.
• Trykk på OK for å foreta et valg.
Når du kobler Forerunner til en
strømkilde, slås Forerunner på,
og skjermbildet om lading vises.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
3
Taster
Hver knapp har flere funksjoner.
lap/reset
page/
menu
OK*
Trykk for å markere en ny runde.
Trykk og hold nede for å lagre
løpeturen og nullstille tidtakeren.
Trykk for å veksle mellom
klokkeslett, tidtaker og pulssider.
Trykk og hold nede for å åpne
menyen.
Trykk for å velge alternativer og
for å bekrefte meldinger.
*OK, og dukker opp med en meny
eller en beskjed.
Ikoner
light
start/stop
*
Trykk for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Trykk for å søke etter en
kompatibel vekt.
Trykk og hold nede for å slå
enheten av og på.
Trykk for å starte og stoppe
tidtakeren.
Trykk for å bla gjennom menyer
og innstillinger.
Batteriladenivå. Hvis du vil ha
informasjon om batteriets levetid,
kan du se brukerveiledningen for
Forerunner 210.
GPS er på og mottar signaler.
Treningsutstyret er aktivt.
Pulsmåleren er aktiv.
Fotsensoren er aktiv.
Alarmen er på.
4
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
Finne satellittsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder å finne
satellittsignaler.
1. Hvis det er nødvendig kan du
trykke på page for å se siden for
satellittlokalisering.
2. Gå utendørs til et åpent område.
3. Vent mens Forerunner-enheten søker
etter satellitter.
Ikke start aktiviteten din før siden
for satellittlokalisering forsvinner.
Klokkeslettet angis automatisk.
Sette på pulsmåleren
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så stramt
at den holder seg på plass under turen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
1. Koble pulsmålermodulen ➊ til
stroppen.
➊
2. Fukt elektrodene ➋ på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt
mellom brystet og senderen.
Merk: Enkelte pulsmålere har en
kontaktlapp ➌. Fukt kontaktlappen.
➍ ➌ ➋
➋
3. Spenn stroppen rundt brystet, og fest
spennen på stroppen ➍ til løkken.
Garmin-logoen skal ha riktig
side opp.
4. Sørg for at enheten er innenfor
rekkevidden til pulsmåleren (3 m).
TIPS: Hvis pulsdataene er
unøyaktige eller ikke vises,
kan det hende at du må stramme
stroppen rundt brystet eller varme
opp i 5–10 minutter.
5
Når du har satt på pulsmåleren, er den i
standbymodus og klar til å sende data.
Du får en melding når pulsmåleren
vises kontinuerlig
er paret, og
på skjermen.
Installere fotsensoren
merk: Hvis du ikke har en fotsensor,
kan du hoppe over dette trinnet.
Fotsensoren er i standbymodus og klar til
å sende data med en gang du installerer
den eller flytter den.
3. Installer fotsensoren på skolissene
(side 6) eller under innersålen (side 7).
Du får en melding når fotsensoren er
vises kontinuerlig på
paret, og
skjermen.
Installere på skolissene
1. Løsne skolissene litt.
2. Tre lisseklemmen gjennom to faste
deler av skolissene, med nok plass
på toppen til å knyte skolissene.
Fotsensoren må peke mot skotuppen.
1. Trykk på tappen på lisseklemmen ➊.
➊
➋
2. Løft og fjern fotsensoren ➋ fra
lisseklemmen.
6
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
3. Knyt skolissene godt for å holde
fotsensoren sikkert på plass under
treningen.
4. Klikk fotsensoren på plass i
lisseklemmen.
Installere under innersålen
merk: Skoen må være kompatibel og
ha en lomme under innersålen. Det kan
hende at du må fjerne et skuminnlegg før
du kan installere fotsensoren.
1. Løft innersålen i skoen.
2. Plasser fotsensoren i lommen med
ANT+™-logoen opp. Hakket må peke
mot skotuppen.
Ta en løpetur
Før du kan registrere historikk, må du
finne satellittsignaler (side 5) eller pare
Forerunner-enheten med en fotsensor.
1. Trykk på start fra tidtakersiden for å
starte tidtakeren ➊.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
Historikk registreres bare når
tidtakeren går. Avstanden ➋ og
tempoet eller hastigheten ➌ vises
på tidtakersiden.
➋
➊
➌
2. Når du er ferdig med turen, trykker du
på stop.
Lagre løpeturen
Trykk på og hold nede reset for
å lagre løpeturen og nullstille
tidtakeren.
Løpshistorikk
Ved vanlig bruk kan Forerunner-enheten
lagre omlag 180 timer med løpshistorikk.
Når Forerunner-enhetens minne er fullt,
blir de eldste dataene overskrevet.
7
Vise en løpetur
Løpshistorikken viser dato, klokkeslett,
avstand, løpstid, kalorier og gjennomsnittlig tempo eller fart. Hvis du bruker
pulsmåleren, kan løpshistorikken også
vise gjennomsnittspuls.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Trykk på Historikk.
3. Bruk og for å bla gjennom
lagrede løp.
4. Trykk på OK for å vise
rundeinformasjon.
Slette løp
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Historikk.
3. Bruk og for å velge et løp.
4. Trykk på og hold nede og
samtidig.
5. Trykk på OK.
6. Hvis du vil slette alle løp, klikker du
på Ja.
7. Trykk på OK.
8
Ved hjelp av Garmin
Connect
Garmin Connect er webbasert
programvare som brukes til å lagre og
analysere dataene.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Overføre historikk til
datamaskinen
1. Koble USB-kabelen til en USB-port
på datamaskinen.
2. Juster alle de fire kontaktene på
baksiden av Forerunner-enheten
slik at de passer med de fire stolpene
på ladeklemmen (side 3).
3. Gå til www.garminconnect.com/start
4. Følg instruksjonene som fulgte med
programvaren.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
Om batteriet
 advarsel
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Forerunner-enhetens
batterilevetid
Batterilevetid* Bruk av Forerunner
1 uke
Du trener 45 minutter
daglig med GPS.
Forerunner-enheten er i
strømsparingsmodus resten
av tiden.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
Opptil 3 uker
Opptil 8 timer
Du bruker alltid
Forerunner-enheten i
strømsparingsmodus.
Du trener med GPS
hele tiden.
*Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker
GPSen, bakgrunnsbelysning og
strømsparingsmodus. Ekstrem kulde
vil også redusere levetiden.
Strømsparing
Etter en periode uten aktivitet
går Forerunner-enheten inn i
strømsparingsmodus. Forerunner-enheten
viser klokkeslett og dato, men kobler
seg ikke til ANT+-tilbehøret og bruker
ikke GPS. Trykk på page for å avslutte
strømsparingsmodus.
9
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis skjermen eller knappene slutter
å virke, kan det hende du må nullstille
enheten.
1. Trykk på og hold nede light til
skjermen blir tom.
2. Trykk på og hold nede light til
skjermen slår seg på.
Hente brukerveiledningen
1. Gå til www.garmin.com/intosports.
2. Velg produktet ditt.
3. Klikk på Manuals
(Brukerveiledninger).
10
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag:
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet
på Garmins hjemmeside.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt Garmin-forhandleren
for å få informasjon om valgfritt
tilbehør og reservedeler.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du
har spørsmål om produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin
.com/support, og klikk på
Contact Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 210
11
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene. Garmin® og Forerunner® er varemerker for
Garmin Ltd. eller datterselskapene, registrert i USA og andre land.
Garmin Connect™, ANT™ og ANT+™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Du finner de nyeste gratis
programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på
www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
August 2013
Delenummer 190-01273-58 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising