Garmin | Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) | User guide | Garmin Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) Käyttöopas

Garmin Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) Käyttöopas
Käyttöopas
FORERUNNER® 210
GPS-URHEILUKELLO
© 2010-2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi,
sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version
yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan
sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan.
Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat
päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, Forerunner® ja Auto
Lap® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin Connect™, ANT™ ja ANT+™ ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki. Firstbeat ja Analyzed by Firstbeat
ovat Firstbeat Technologies Ltd.:n rekisteröityjä
tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.....................................2
Laitteen määrittäminen.......................2
Laitteen rekisteröiminen.....................2
Painikkeet...........................................2
Kuvakkeet...........................................3
Harjoittelu....................................4
Lähteminen lenkille.............................4
Lenkin tallentaminen..........................4
Tahdin tai nopeuden näyttäminen .....4
Auto Lap -toiminnon käyttäminen.......4
Intervalliharjoitukset............................5
ANT+-tunnistimen pariliitos................6
Sykevyö..............................................8
Jalka-anturi.......................................10
Vaa'an käyttäminen.......................... 11
Kuntoilulaitteet.................................. 11
Historiatietojen siirtäminen
tietokoneeseen .............................13
Tietojen hallinta................................13
Kelloasetukset..........................14
Hälytyksen asettaminen...................14
Käyttäjäprofiilin määrittäminen.........14
Järjestelmäasetusten
muuttaminen..................................15
Liite............................................16
Tekniset tiedot..................................16
Tietoja akusta...................................18
Sykevyön ja jalka-anturin paristot.....19
Laitteen huoltaminen........................21
Vianmääritys.....................................22
Hakemisto.................................24
Historia......................................12
Lenkin tarkasteleminen....................12
Maksuttomien ohjelmistojen
käyttäminen...................................12
Forerunner 210 -käyttöopas
1
Johdanto
Johdanto
Painikkeet
Kullakin painikkeella on useita toimintoja.
 varoitus
Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen
harjoitusohjelman aloittamista tai sen
muuttamista. Lue lisätietoja varoituksista
ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen määrittäminen
Kun käytät Forerunneria® ensimmäisen
kerran, noudata Forerunner 210
-aloitusoppaan ohjeita.
light
Ota taustavalo käyttöön
painamalla painiketta.
Etsi yhteensopiva vaaka
painamalla painiketta.
Käynnistä ja sammuta laite
painamalla painiketta pitkään.
start/stop
Voit käynnistää tai pysäyttää
ajanoton painamalla painiketta.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
•
•
2
Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
*
Selaa valikoita ja asetuksia
painamalla painiketta.
Forerunner 210 -käyttöopas
Johdanto
lap/reset
Painamalla painiketta voit merkitä
uuden kierroksen.
Voit tallentaa lenkin ja nollata
ajanoton painamalla painiketta
pitkään.
page/menu Painamalla painiketta voit siirtyä
aika-, ajanotto- ja sykesivun välillä.
Avaa valikko painamalla painiketta
pitkään.
OK *
Painamalla painiketta voit valita
valikkoasetuksia ja kuitata
ilmoituksia.
*OK, ja esiintyvät valikoissa ja
ilmoituksissa.
Forerunner 210 -käyttöopas
Kuvakkeet
Akun lataustaso. Lisätietoja
akunkestosta on sivulla 18.
GPS-laite on käynnissä ja
vastaanottaa signaaleja.
Kuntoilulaite on käytössä.
Sykevyö on käytössä.
Jalka-anturi on käytössä.
Hälytys on käytössä.
3
Harjoittelu
Harjoittelu
Lenkin tallentaminen
Voit tallentaa lenkin ja nollata ajanoton
painamalla reset-painiketta pitkään.
Lähteminen lenkille
Historiatietojen tallentaminen edellyttää
satelliittisignaalien etsimistä tai
Forerunnerin pariliitosta jalka-anturin
kanssa.
1. Aloita ajanotto ➊ painamalla
ajanottosivulla start-painiketta.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan,
kun ajanotto on käynnissä. Etäisyys
➋ ja tahti tai nopeus ➌ näkyvät
ajanottosivulla.
➋
➊
➌
2. Paina matkan jälkeen stop-painiketta.
4
Tahdin tai nopeuden
näyttäminen
1.
2.
3.
4.
Paina menu-painiketta pitkään.
Valitse Asetus > Muoto.
Valitse Tahti tai Nopeus.
Valitse ajanottosivulla näytettävien
tahti- tai nopeustietojen tyypiksi
Nykyinen, Keskimääräinen tai
Kierros.
Auto Lap -toiminnon
käyttäminen
Auto Lap® -toiminnolla voit merkitä
kierroksen automaattisesti tietyn matkan
päähän.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Auto Lap.
3. Anna etäisyys ja paina OK-painiketta.
Forerunner 210 -käyttöopas
Harjoittelu
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia
etäisyyden tai ajan perusteella. Mukautettu
intervalliharjoitus säilyy, kunnes luot
uuden intervalliharjoituksen.
Intervalliharjoituksen luominen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Intervallit > Määritä.
3. Valitse Etäisyys tai Aika.
4. Anna etäisyys tai aikaväli ja paina
OK-painiketta.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin
määrittämällä arvoksi Avoin.
5. Valitse lepointervallin Etäisyys tai
Aika.
6. Anna lepointervallin etäisyys- tai
aika-arvo ja paina OK-painiketta.
7. Valitse toistojen määrä.
8. Tarvittaessa voit lisätä harjoitukseen
avoimen lämmittelyn valitsemalla
Kyllä.
Forerunner 210 -käyttöopas
9. Tarvittaessa voit lisätä harjoitukseen
avoimen jäähdyttelyn valitsemalla
Kyllä.
10. Valitse Intervallit > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1. Aloita intervalliharjoitus painamalla
start-painiketta.
Jos intervalliharjoitus sisältää
lämmittelyn, aloita ensimmäinen
intervalli painamalla lap-painiketta.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet suorittanut kaikki intervallit,
näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen
pysäyttäminen
• Voit lopettaa intervallin kesken milloin
tahansa painamalla lap-painiketta.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa
painamalla stop-painiketta.
• Jos intervalliharjoitus sisältää
jäähdyttelyn, lopeta intervalliharjoitus
painamalla lap-painiketta.
5
Harjoittelu
ANT+-tunnistimen pariliitos
Jos Forerunner ei näytä syke- tai jalkaanturitietoja, lisävarusteen ja Forerunnerin
välille on ehkä muodostettava pariliitos.
Pariliitos merkitsee esimerkiksi
langattomien ANT+™-tunnistinten
liittämistä Forerunneriin. Kun olet
luonut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Forerunner-laite tunnistaa jalka-anturin
automaattisesti aina, kun se aktivoidaan.
Aseta sykevyö tai jalka-anturi paikalleen,
ennen kuin muodostat pariliitoksen.
Lisätietoja on lisävarusteen mukana
toimitetuissa ohjeissa ja Forerunner 210
-aloitusoppaassa.
•
6
Tuo Forerunner lisävarusteen lähelle
(enintään 3 metrin päähän).
Pysy 10 metrin päässä muista
ANT+-tunnistimista pariliitoksen
muodostamisen aikana.
ei näy, paina menu-painiketta
Jos
pitkään ja valitse Sykevyö >
Käytössä.
vilkkuu, voit näyttää sykesivun
• Jos
painamalla ajanottosivulla pagepainiketta.
Forerunner etsii sykesignaalia
30 sekuntia.
ei näy, paina menu-painiketta
• Jos
pitkään ja valitse Jalka-anturi >
Käytössä.
vilkkuu, tarkista jalka-anturin
• Jos
kiinnitys ja aktivoi jalka-anturi
kävelemällä.
• Jos lisävarusteen pariliitos ei vieläkään
onnistu, vaihda lisävarusteen paristo
(sivut 19–20).
Kun lisävarusteen pariliitos onnistuu,
tai
näyttöön tulee ilmoitus ja
näkyy.
•
Forerunner 210 -käyttöopas
Harjoittelu
ANT+-tunnistimen vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Käytän toisen valmistajan Varmista, että se on Forerunner-yhteensopiva
ANT+-tunnistinta.
(www.garmin.com/intosports).
Jalka-anturin pariliitos ei
onnistu.
GPS on poistettava käytöstä.
1. Mene sisälle.
2. Kun Forerunner yrittää etsiä satelliitteja, paina page-painiketta.
3. Valitse Kyllä.
Syketiedot ovat
epätarkkoja tai
virheellisiä.
•
•
•
•
•
•
•
Forerunner 210 -käyttöopas
Varmista, että sykevyö on kehoa vasten.
Lämmittele 5–10 minuuttia.
Kostuta elektrodit ja kosketuspinta uudelleen. Käytä vettä, sylkeä tai
elektrodigeeliä.
Pese hihna seitsemän käyttökerran välein (sivu 21).
Kiinnitä elektrodit selkään rinnan sijasta.
Käytä puuvillapaitaa tai kastele paita mahdollisuuksien mukaan.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä vasten,
voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee sykesignaaleja.
Siirry pois voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien ja joidenkin
langattomien 2,4 GHz:n tunnistinten läheltä. Ne voivat häiritä
sykevyön toimintaa. Häiriön aiheuttajia voivat olla suurjännitelinjat,
sähkömoottorit, mikroaaltouunit, langattomat 2,4 GHz:n puhelimet ja
langattomat LAN-tukiasemat.
7
Harjoittelu
Sykevyö
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat mittaavat ja vahvistavat
sydämensä ja verisuontensa kuntoa
sekä parantavat kuntoaan sykealueiden
avulla. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty
minuuttikohtaisten sydämenlyöntien
määrä.
Yleisesti tunnetut viisi sykealuetta
on numeroitu 1–5 sen mukaan, miten
sykearvo kasvaa. Yleisesti sykealueet
lasketaan prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit
paremmin mitata ja kasvattaa kuntoasi
näiden periaatteiden avulla:
•
8
Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden
mittari.
•
Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla
voi vahvistaa kardiovaskulaarista
kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt
välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa
kuntotavoitteitasi parhaiten vastaavan
sykealueen taulukosta (sivu 9).
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä
jotakin laskuria Internetissä. Maksimisyke
voidaan mitata joillakin kuntosaleilla.
Sykealueiden määrittäminen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Sykevyö > Aseta alueet.
3. Anna maksimisyke ja paina
OK-painiketta.
4. Anna kunkin sykealueen matalan
sykkeen raja ja paina OK-painiketta.
Forerunner 210 -käyttöopas
Harjoittelu
Sykealuelaskenta
Alue
% maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50–60 %
Rauhallinen tahti, rytmikäs hengitys
Aloittelijatason aerobinen
harjoittelu, vähentää stressiä
2
60–70 %
Miellyttävä tahti, hiukan syvempää
hengitystä, keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70–80 %
Kohtuullinen tahti, keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista kapasiteettia,
optimaalinen kardiovaskulaarinen
harjoitus
4
80–90 %
Nopea tahti ja hiukan epämukava
tuntemus, voimakas hengitys
Parantaa anaerobista kapasiteettia
ja kynnystä, parantaa nopeutta
5
90–100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä
pitkään, hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja lihasten
kestävyyttä, lisää voimaa
Forerunner 210 -käyttöopas
9
Harjoittelu
Sykehälytykset
Ennen sykehälytyksen määrittämistä voit
mukauttaa sykealueita (sivu 8).
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse SY-hälytykset.
3. Anna korkea-hälytyksen arvo.
Voit valita alueen tai antaa mukautetun
arvon.
4. Paina OK-painiketta.
5. Anna matala-hälytyksen arvo.
Voit valita alueen tai antaa mukautetun
arvon.
6. Paina OK-painiketta.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun syke on
määritetyn alueen ulkopuolella.
10
Jalka-anturi
Forerunner on yhteensopiva jalka-anturin
kanssa. Voit lähettää jalka-anturista
tietoja Forerunneriin harjoitellessasi
sisätiloissa tai kun GPS-signaali on heikko
tai satelliittisignaali katoaa. Jalka-anturi
on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö). Muodosta
pariliitos jalka-anturin ja Forerunnerin
välille (sivu 6).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia
käyttämättä, se kytkeytyy pois toiminnasta
säästääkseen paristoa. Kun pariston
virta on vähissä, siitä näkyy ilmoitus
Forerunnerissa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Forerunner 210 -käyttöopas
Harjoittelu
Jalka-anturin kalibroiminen
Jos jalka-anturi näyttää hiukan liian
lyhyen tai pitkän matkan, kun juokset,
voit säätää kalibrointitekijää manuaalisesti.
Kalibrointikaava on todellinen matka
(käytä normaalia ratakierrosta) / tallennettu
matka × nykyinen kalibrointitekijä = uusi
kalibrointitekijä. Esimerkki:
1600 m / 1580 m × 95 = 96,2.
Huomautus: jos käytät
kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki
kehonkoostumusparametrit voidaan
lukea ja tallentaa.
3. Kun painosi näkyy, astu pois vaa’alta.
VIHJE: jos tapahtuu virhe, astu pois
vaa'alta ja yritä uudelleen.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Jalka-anturi > Kalibroi.
3. Säädä kalibrointitekijää ja paina
OK-painiketta.
Kuntoilulaitteet
Vaa'an käyttäminen
ANT+-tekniikka liittää Forerunnerin
ja sykevyön automaattisesti
kuntoilulaitteisiin siten, että voit
tarkastella tietoja laitteen näytössä. Etsi
yhteensopivasta kuntoilulaitteesta ANT+
Link Here -logo.
1. Paina light-painiketta.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka
löytyy.
2. Astu vaa'alle.
Osoitteessa www.garmin.com/antplus on
lisätietoja yhdistämisestä.
Jos käytössä on ANT+-yhteensopiva
vaaka, Forerunner voi lukea tietoja siitä.
Forerunner 210 -käyttöopas
11
Historia
Historia
Forerunner voi tallentaa noin 180 tuntia
juoksuhistoriaa normaalikäytössä. Kun
Forerunnerin muisti on täynnä, laite alkaa
korvata vanhimpia tietoja.
Lenkin tarkasteleminen
Juoksuhistoriassa näkyvät päiväys, aika,
matka, juoksuaika, kalorit sekä keskitahti
tai -nopeus. Lisäksi juoksuhistoria voi
sisältää syketietoja, jos käytät sykevyötä.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Historia.
3. Selaa tallentamiasi lenkkejä - ja
-painikkeella.
4. Näytä kierrostiedot painamalla
OK-painiketta.
12
Juoksulenkkien poistaminen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Historia.
3. Valitse lenkki - ja -painikkeella.
4. Paina - ja -painiketta pitkään
samanaikaisesti.
5. Paina OK-painiketta.
6. Jos haluat poistaa kaikki juoksulenkit,
valitse Kyllä.
7. Paina OK-painiketta.
Garmin Connect
-ohjelmiston käyttäminen
Garmin Connect on web-ohjelmisto
tietojen tallentamiseen ja analysoimiseen.
1 Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Forerunner 210 -käyttöopas
Historia
Historiatietojen siirtäminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
2. Kohdista Forerunnerin taustapuolella
olevat neljä liitinpintaa latauspidikkeen
vastaaviin neljään tappiin (sivu 19).
3. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com/start.
4. Seuraa ohjelmiston ohjeita.
Tietojen hallinta
Forerunner on USB-massamuistilaite. Jos
et halua hallita Forerunnerin tiedostoja
tällä tavalla, voit ohittaa tämän osan.
huomautus: Forerunner ei toimi
Windows® 95-, 98-, Me- tai NTkäyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään
Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmissä ja sitä
vanhemmissa.
Historiatiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Forerunnerin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja ja kansioita, joita ei
saa poistaa.
1. Liitä Forerunner tietokoneeseen USBkaapelilla (sivu 13).
Forerunner 210 -käyttöopas
13
Historia
2.
3.
4.
5.
Forerunner näkyy siirrettävänä levynä
Windows-tietokoneiden Oma tietokone
-kansiossa ja Mac-tietokoneissa
taltioina.
Avaa Garmin-kansio tai -taltio.
Avaa Activities-kansio tai -taltio.
Valitse tiedostot.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
1. Tee jokin toiminto:
• Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin .
2. Irrota Forerunner tietokoneesta.
14
Kelloasetukset
Hälytyksen asettaminen
1.
2.
3.
4.
Paina menu-painiketta pitkään.
Valitse Hälytys > Määritä.
Anna hälytysaika.
Valitse Hälytys > Käytössä.
Käyttäjäprofiilin
määrittäminen
Forerunner laskee juoksutiedot itsestäsi
antamiesi tietojen perusteella. Voit
muuttaa seuraavia käyttäjäprofiilin tietoja:
sukupuoli, ikä, pituus aktiivikuntoilija.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Käyttäjäprofiili.
3. Muuta asetuksia.
Forerunner 210 -käyttöopas
Kelloasetukset
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä,
joka on harjoitellut säännöllisesti useiden
vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja
jonka leposyke on enintään 60 lyöntiä
minuutissa. Aktiivikuntoilija-asetus
vaikuttaa tiettyihin vaakalaskuihin.
Tietoja kaloreista
Firstbeat Technologies Ltd. tarjoaa kalorinkulutukseen käytetyn sykeanalyysitekniikan. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeattechnologies.com.
Järjestelmäasetusten
muuttaminen
Voit muuttaa kellonaikaa, aikamuotoa,
ääniä, kieltä, yksikköä sekä tahti- tai
nopeusyksikköä (sivu 4).
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Asetus.
3. Muuta asetuksia.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti
automaattisesti, kun Forerunner löytää
satelliitteja.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Asetus > Aika >
Manuaalinen.
3. Anna aika ja paina OK-painiketta.
Forerunner 210 -käyttöopas
15
Liite
Liite
Tekniset tiedot
ilmoitus
Forerunner on vedenpitävä IECstandardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamisen 1 metrin syvyyteen
30 minuutin ajaksi. Pidempi upotus saattaa
vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen
upottamisen jälkeen, ennen kuin käytät
sitä tai lataat sen.
Forerunnerin tekniset tiedot
Akku
200 mAh:n ladattava,
litiumioni, nappiparisto
Akun käyttöikä
Katso sivua 18.
Käyttölämpötila
-20–60 °C
(-4–140 °F)
Akun
latauslämpötilat
5–40 °C
(41–104 °F)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
Yhteensopivat
lisävarusteet
Tämän Forerunnerin
langaton ANT+-tekniikka
toimii ainoastaan sykevyön ja
jalka-anturin kanssa.
huomautus: Forerunneria ei ole
tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.
16
Forerunner 210 -käyttöopas
Liite
Sykevyön tekniset tiedot
Jalka-anturin tekniset tiedot
Vedenkestävyys 30 m (98,4 jalkaa)
Tämä laite ei siirrä
syketietoja GPS-laitteeseen
uinnin aikana.
Vedenkestävyys 10 m (32,9 jalkaa)
Paristo
Paristo
Käyttäjän vaihdettava
CR2032, 3 volttia
(sivu 19).
Käyttäjän vaihdettava
CR2032, 3 volttia
(sivu 19).
Pariston
käyttöikä
Noin 400 tunnin juoksuaika
Pariston
käyttöikä
Noin 4,5 vuotta
(1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-10–60 °C
(14–140 °F)
Käyttölämpötila
-5–50 °C
(23–122 °F)
Huomautus: käytä
kylmissä olosuhteissa
asianmukaisia vaatteita,
jotta sykevyö pysyy
ruumiinlämpöisenä.
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
Forerunner 210 -käyttöopas
17
Liite
Tietoja akusta
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue
lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Virransäästö
Forerunner siirtyy virransäästötilaan, kun
se on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä.
Forerunner näyttää ajan ja päiväyksen,
mutta ei muodosta yhteyttä ANT+lisävarusteisiin eikä käytä GPS-toimintoa.
Voit poistua virransäästötilasta painamalla
page-painiketta.
Forerunnerin akunkesto
Forerunnerin lataaminen
Akunkesto*
Forerunnerin käyttö
1 viikko
Kuntoilet 45 minuuttia päivässä
ja käytät GPS-toimintoa.
Muulloin Forerunner on
virransäästötilassa.
ilmoitus
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat
ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen
lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.
Enintään
3 viikkoa
Forerunner on koko ajan
virransäästötilassa.
Enintään
8 tuntia
Kuntoilet ja käytät GPStoimintoa koko ajan.
Forerunner ei lataudu, kun akun lämpötila
ei ole alueella 5–40 °C (41–104 °F).
1. Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan.
*Täyteen ladatun akun kesto määräytyy
GPS-toiminnon, taustavalon ja
virransäästötilan käytön mukaan.
Myös käyttäminen erittäin kylmissä
lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
18
Forerunner 210 -käyttöopas
Liite
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista Forerunnerin taustapuolella
olevat neljä liitinpintaa latauspidikkeen
➊ vastaaviin neljään tappiin.
4. Lataa Forerunnerin akku täyteen.
Kun Forerunnerin akku on täynnä,
näytössä näkyvä animoitu akku on
).
täysinäinen (
➊
Kun liität Forerunnerin virtalähteeseen,
Forerunner käynnistyy, ja latausnäyttö
avautuu.
Forerunner 210 -käyttöopas
Sykevyön ja jalka-anturin
paristot
 varoitus
Älä irrota paristoja terävällä esineellä.
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä
paikallisesta jätehuollosta. Perkloraattimateriaali – saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
19
Liite
Sykevyön pariston vaihtaminen
1. Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin
taustapuolella olevat neljä ruuvia.
2. Irrota kansi ja paristo.
3. Odota 30 sekuntia.
4. Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli
ylöspäin.
Huomautus: älä vahingoita tai
hukkaa O-rengastiivistettä.
5. Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee
pariliitos sen ja laitteen välille uudelleen.
20
Jalka-anturin pariston
vaihtaminen
1. Etsi laitteen takaosassa oleva pyöreä
paristokotelon kansi.
2. Käännä kantta vastapäivään,
kunnes se irtoaa.
3. Irrota kansi ja paristo.
4. Odota 30 sekuntia.
5. Aseta uusi paristo kanteen positiivinen
puoli kantta vasten.
6. Aseta kansi paikalleen kohdistamalla
pisteet ja kääntämällä kantta
myötäpäivään.
Kun olet vaihtanut jalka-anturin pariston,
tee pariliitos sen ja laitteen välille
uudelleen.
Forerunner 210 -käyttöopas
Liite
Laitteen huoltaminen
•
ilmoitus
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
•
•
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Laitteen puhdistaminen
1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella
kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Sykevyön huoltaminen
ilmoitus
Irrota moduuli, ennen kuin puhdistat
hihnan.
Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet
osoitteesta www.garmin.com
/HRMcare.
Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
Pese hihna seitsemän käyttökerran
välein. Puhdistustapa määräytyy
hihnaan painettujen symbolien
mukaan.
Konepesu
Käsinpesu
•
•
Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
Voit pidentää sykevyön käyttöikää
irrottamalla moduulin, kun et käytä
sitä.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat
heikentää sykemittarin kykyä ilmoittaa
tiedot tarkasti.
Forerunner 210 -käyttöopas
21
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Painikkeet eivät vastaa.
Miten nollaan laitteen?
1. Paina light-painiketta, kunnes näyttö tyhjenee.
2. Paina light-painiketta, kunnes näyttö syttyy.
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
1. Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä.
2. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Mistä tiedän, että laite on Windows-tietokoneissa näkyy uusi siirrettävä levyasema Omassa
USB-massamuistitilassa? tietokoneessa ja Mac-tietokoneissa näkyy uusi taltio.
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään Garmin-asemien tunnuskirjaimia.
Katso lisätietoja asemakirjainten määrittämisestä käyttöjärjestelmän
ohjeesta.
Osa tiedoista puuttuu
historiasta.
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia tietoja.
Voit välttää tietojen menettämisen siirtämällä tietoja tietokoneeseen
säännöllisesti.
22
Forerunner 210 -käyttöopas
Liite
Ohjelmiston päivittäminen
1. Valitse vaihtoehto:
• Käytä WebUpdater-ohjelmaa.
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Käytä Garmin Connect
-ohjelmaa. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
•
•
•
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/intosports.
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/learningcenter.
Forerunner 210 -käyttöopas
•
•
Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai
Garmin USA puh. (913) 397.8200
tai (800) 800.1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870.8501241 (Garmin
Europe Ltd.).
23
Hakemisto
Hakemisto
A
äänet 15
aika-asetukset 15
akku
Forerunner 18
jalka-anturi 20
lataaminen 18
sykevyö 20
virransäästö 18
ANT+
jalka-anturi 10
kuntoilulaitteet 11
pariliitos 6
sykevyö 8
vaaka 11
vianmääritys 7
Auto Lap 4
24
G
Garmin Connect 12
Garminin tuotetuki 23
kalibrointi 11
pariliitos 6
järjestelmäasetukset 15
H
hälytys 14
historia 22
poistaminen 12–13
siirtäminen 13
tarkasteleminen 12
historiatietojen
poistaminen 12–13
historiatietojen siirtäminen 13
historiatietojen
tarkasteleminen 12
huoltotiedot 21
K
kalorit 15
käyttäjäprofiili 14
kieli 15
kuntoilulaitteet 11
kuvakkeet 3
I
intervalliharjoitukset 5
J
jalka-anturi
akku 20
L
laitteen asetusten
nollaaminen 22
laitteen puhdistaminen 21
laitteen rekisteröiminen 2
laitteen säilyttäminen 21
lataaminen 18
lenkin tallentaminen 4
M
massamuisti 13–14, 22
Forerunner 210 -käyttöopas
Hakemisto
N
nopeus 4
O
ohjelmisto 23
ohjelmiston päivittäminen 23
P
painikkeet 2
S
satelliittisignaalien
etsiminen 22
satelliittisignaalit 22
sykealueet 8–9
sykehälytykset 10
sykevyö
akku 20
pariliitos 6
puhdistaminen 21
V
vaaka 11
vedenkestävyys 16–17
vianmääritys
ANT+-lisävarusteet 7
Forerunner 22
virransäästö 18
Y
yksikkö 15
T
tahti 4
tekniset tiedot 16–17
tuotetuki 23
U
USB-massamuisti 13–14, 22
Forerunner 210 -käyttöopas
25
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivityk
set(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
Elokuu 2013
Osanumero 190-01273-37 Rev. D
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising