Garmin | Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm | Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm PL Instrukcja Obslugi

Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm PL Instrukcja Obslugi
Instrukcja Obsługi
FORERUNNER® 405
Osobisty trener z odbiornikiem GPS i
bezprzewodową komunikacją
© 2010 Garmin Ltd.lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (spoza UK)
0808 2380000 (na terenie UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszystkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem
przypadków podanych poniżej, żadna część
tej instrukcji nie może być reprodukowana,
kopiowana, transmitowana, pobierana lub
zapisywana na jakimkolwiek nośniku, dla
jakichkolwiek potrzeb, bez wyraźnej, pisemnej
zgody firmy Garmin. Niniejszym Garmin
udziela zezwolenia na pobranie pojedynczej
kopii tej instrukcji obsługi na dysk twardy lub
inny elektroniczny nośnik pamięci, w celu jej
przeglądania oraz wydrukowania pojedynczej
kopii tej instrukcji lub jej części, pod warunkiem
że ta elektroniczna lub drukowana kopia instrukcji
zawierać będzie pełny tekst informacji o prawach
autorskich oraz że jakakolwiek nieautoryzowana
komercyjna dystrybucja tej instrukcji lub
jakiejkolwiek jej części jest ściśle zabroniona.
zmian lub modernizacji w swoich produktach
oraz wprowadzania zmian w zawartości tego
dokumentu, bez konieczności powiadomienia
jakiejkolwiek osoby lub organizacji o
wprowadzonych zmianach lub modernizacjach.
Aktualną wersję oprogramowania wewnętrznego
oraz dodatkowe informacje na temat
wykorzystywania i obsługi tego i innych
produktów firmy Garmin znajdziesz w serwisach
internetowych www.garmin.com oraz www
.garmin.pl.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Garmin
zastrzega sobie prawo do wprowadzania
Inne nazwy i znaki handlowe należą do ich
prawnych właścicieli.
Kwiecień 2010
Garmin®, Forerunner®, Garmin Training Center®,
Auto Lap®, Garmin Connect™, GSC10™,
Dynastream™, ANT™,i ANT+Sport™ są znakami
handlowymi firmy Garmin Ltd. lub firm
współpracujących i nie mogą być wykorzystywane
bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Garmin.
Numer katalogowy 190-00700-40 Rev. A Wydrukowano w Tajwanie
Wstęp
Dziękujemy za zakup zegarka
sportowego Garmin® Forerunner®
405 z funkcją GPS.
Uwaga: Zawsze konsultuj się ze swoim
lekarzem lub trenerem przed rozpoczęciem
lub zmianą programu ćwiczeń. W pudełku
od urządzenia znajduje się przewodnik
Important Safety and Product Information
zawierający ważne komunikaty i
informacje o urządzeniu.
Rejestracja Produktu
Pomóż nam lepiej Cię obsłużyć,
dokonując rejestracji on-line
jeszcze dziś! Odwiedź serwis
http://my.garmin.com. Przechowuj
dowód zakupu lub jego kserokopię w
bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących urządzenia Forerunner
205/305 prosimy o kontakt z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
Wstęp
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej
Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z
firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc
pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie,
odwiedź stronę www.garmin.com
/support i kliknij opcję Contact
Support, aby uzyskać informacje
o pomocy technicznej dostępnej w
poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Darmowe
oprogramowanie
Odwiedź serwis http://www.garmin
.com/forerunner405 aby pobrać
oprogramowanie internetowe
Garmin Connect™ lub Garmin
Training Center®. Używaj tego
oprogramowania do przechowywania
i analizy wyników treningów.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 Wstęp
Table of Contents
Wstęp..................................... i
Rejestracja Produktu................... i
Kontakt z Garmin......................... i
Darmowe oprogramowanie ........ i
Dbanie o Forerunner’a.............. iv
Rozpoczynamy.................... 1
Korzystanie z pierścienia
dotykowego................................1
Obszary Pierścienia
Dotykowego i Przyciski...............2
Pierścień dotykowy wskazówki..................................3
Blokowanie Pierścienia..............3
Tryb Oszczędzania Baterii..........3
Krok 1: Naładuj Baterię..............4
Krok 2: Ustaw Forerunner’a.......5
Krok 3: Sparuj Czujnik Tętna
(Opcjonalnie)..............................5
Krok 4: Akwizycja Sygnału
Satelitów.....................................7
ii
Krok 5: Idź Pobiegać!.................8
Krok 6: Pobierz Darmowe
Oprogramowanie........................8
Krok 7: Sparuj Komputer z
Forerunner’em............................9
Krok 8: Prześlij Dane Do
Komputera..................................9
Tryb Czasu......................... 10
Tryb Treningu..................... 11
Ekran Treningu......................... 11
AutoPauza................................ 11
AutoOkrążenie . .......................12
AutoPrzewijanie........................12
Tryb Sportowy..........................13
Jednostki Prędkości.................13
Wirtualny Partner......................13
Treningi.....................................14
Wyścigi.....................................18
Tryb GPS............................ 20
O GPS......................................21
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Wstęp
Historia............................... 22
Przesyłanie Historii...................22
Usuwanie Historii......................22
Wyświetlanie Aktywności..........23
Wyświetlanie
Podsumowania.........................23
Wyświetlanie Celów..................23
Ustawienia.......................... 24
Pola Danych.............................24
Profil Użytkownika....................28
Czas.........................................28
System.....................................29
ANT+Sport................................30
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Używanie Akcesoriów....... 32
Parowanie Akcesoriów.............32
Czujnik Tętna............................33
Czujnik Foot Pod......................36
Resetowanie Forerunner’a......37
Czyszczenie Danych
Użytkownika.............................38
Aktualizacja
Oprogramowania .................. 38
Użycie Garmin Connect...........38
Informacje o baterii...................39
Specyfikacja.............................39
Rozwiązywanie Problemów......42
Tabela Stref Tętna....................43
iii
Wstęp
Dbanie o
Forerunner’a
Do czyszczenia Forernunner’a i
czujnika tętna użyj szmatki zwilżonej
w wodzie z delikatnym detergentem,
następnie wytrzyj urządzenia do
sucha. Unikaj środków chemicznych
i rozpuszczalników mogących
uszkodzić elementy plastikowe.
Nie przechowuj Forerunnera w
miejscach narażonych na długotrwałe
działanie wysokiej temperatury takich
jak np. bagażnik samochodu. Może to
spowodować trwałe uszkodzenia.
Dane użytkownika takie jak historia,
zapisane punkty i trasy pozostają w
pamięci bez potrzeby zewnętrznego
zasilania. Do tworzenia kopii
zapasowych ważnych danych używaj
programów Garmin Connect i Garmin
Training Center. Patrz na stronie 9.
iv
Wodoszczelność
Forerunner spełnia normę
wodoszczelności IEC 60529 IPX7.
Może pozostać zanurzony w wodzie
o głębokości 1m na okres do 30
minut. Przedłużone zanurzenie
może spowodować uszkodzenie
urządzenia. Po wyjęciu z wody osusz
dokładnie urządzenie przed użyciem
lub ładowaniem.
UWaga: Forerunner nie
został przeznaczony do
pływania. Pływanie lub
dłuższy kontakt z wodą mogą
spowodować zwarcie, które w
rzadkich przypadkach może
prowadzić do delikatnych
poparzeń lub podrażnień skóry
w pobliżu urządzenia.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
Uwaga: Urządzenie to zawiera baterię litowo-jonową. Zobacz przewodnik
Important Safety and Product Information w celu uzyskania informacji o
bezpieczeństwie baterii.
Uwaga: Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem lub trenerem przed
rozpoczęciem lub zmianą programu ćwiczeń. W pudełku od urządzenia
znajduje się przewodnik Important Safety and Product Information
zawierający ważne komunikaty i informacje o urządzeniu.
Dotknij dwa obszary: naciśnij dwoma
Korzystanie z
palcami na dwóch obszarach pierścienia
pierścienia dotykowego aby włączyć podświetlenie ekranu.
Srebrny pierścień znajdujący się
Dotknij i przeciągnij (przewiń):
wokół tarczy służy jako przycisk
naciśnij i przeciągnij palcem dookoła
wielofunkcyjny.
pierścienia aby przewijać pomiędzy
Dotknij: naciśnij palcem pierścień aby
opcjami menu albo zmniejszać lub
dokonać wyboru, zmienić menu lub
zwiększać wprowadzane wartości.
stronę.
Dotknij i przytrzymaj: przytrzymaj
palcem na jednej z czterech nazw
trybów pracy urządzenia aby przełączyć
na ten tryb.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Rozpoczynamy
Obszary Pierścienia
Dotykowego i Przyciski
➊
tim
e
e
at
/d
➍
re
se
t
➋
➎
p
la
➏
/
➌
➊ time/date: dotknij i przytrzymaj
aby przejść w tryb czasu/daty.
➋ GPS: dotknij i przytrzymaj aby
przejść w tryb GPS.
➌ menu: dotknij i przytrzymaj aby
otworzyć ekran menu.
➍ training: dotknij i przytrzymaj
aby przejść w tryb treningu.
➎ start/stop/enter:
• Naciśnij aby uruchomić/zatrzymać
stoper w trybie treningu.
• Naciśnij aby zatwierdzić wybór.
• Naciśnij aby wyjść z trybu
oszczędzania baterii.
➏ lap/reset/quit:
• Naciśnij aby rozpocząć nowe
okrążenie w trybie treningu.
• Naciśnij i przytrzymaj aby
wyzerować stoper w trybie
treningu.
• Naciśnij aby opuścić menu lub
ekran.
• Naciśnij aby wyjść z trybu
oszczędzania baterii.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Rozpoczynamy
Pierścień dotykowy
- wskazówki
• Dotykaj pierścienia zdecydowanie.
• Dotykaj pierścienia po jego
zewnętrznej części.
• Każde działanie na pierścieniu
wykonuj jako osobną czynność.
• Nie pozostawiaj palców na
pierścieniu gdy go nie używasz.
• Nie obsługuj pierścienia w
grubych rękawiczkach.
• Jeśli pierścień jest mokry wytrzyj
go do sucha przed użyciem.
Blokowanie Pierścienia
Aby zablokować pierścień dotykowy
naciśnij jednocześnie enter i quit.
Aby odblokować pierścień ponownie
naciśnij enter i quit jednocześnie.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Tryb Oszczędzania
Baterii
Po okresie nieaktywności urządzenie
przechodzi w tryb oszczędzania
baterii. Forerunner jest nieaktywny,
gdy nie jest uruchomiony stoper,
nawigacja, ani nie zostały naciśnięte
przyciski ani pierścień dotykowy.
W trybie oszczędzania baterii masz
podgląd godziny, możesz włączyć
podświetlenie ekranu oraz korzystać
z bezprzewodowego połączenia z
komputerem (ANT+ Sport). Aby
wyjść z trybu oszczędzania energii
naciśnij enter lub quit.
Rozpoczynamy
Uwaga: Forerunner nie
będzie się ładował gdy
temperatura otoczenia będzie
spoza przedziału 0°C–50°C.
3. Dopasuj klips ładujący do styków
z tyłu Forerunnera.
F o r e r unne r 405
IC: 1792A-01253
FCC ID:IPH-01253
N9
Styki
Ì Ï 02
12345678
Designed in the USA
Made in Taiwan
4. Zapnij klips ładujący na obudowie
Forerunnera.
tim
e/
te
da
Uwaga: Aby zapobiec
korozji wytrzyj dokładnie
miejsca styków przed
rozpoczęciem ładowania.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka
sieciowego 230V.
re
se
t
Twój Forerunner dostarczony jest z
rozładowaną baterią, aby przedłużyć
jej trwałość. Przed pierwszym
użyciem, ładuj urządzenie przez
co najmniej 3 godziny. Czas pracy
naładowanej w pełni baterii będzie
się różnił w zależności od sposobu
użytkowania Forerunnera. Więcej
informacji na temat baterii na
stronie 38.
1. Podłącz wtyk USB klipsa
ładującego do ładowarki.
/
Krok 1: Naładuj
Baterię
p
la
Klips
ładujący
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Rozpoczynamy
Krok 2: Ustaw
Forerunner’a
Gdy pierwszy raz uruchomisz
Forerunner’a, postępuj zgodnie
ze wskazówkami na ekranie, aby
nauczyć się obsługi pierścienia
dotykowego oraz ustawić urządzenie.
Jeśli korzystasz z czujnika tętna
ANT+Sport™ wybierz TAK (Tak)
podczas procesu konfiguracji aby
umożliwić parowanie (połączenie) z
Forerunner’em. Więcej szczegółów
patrz Krok 3.
Krok 3: Sparuj Czujnik
Tętna (Opcjonalnie)
Gdy próbujesz sparować Forerunner’a
z czujnikiem tętna po raz pierwszy,
odsuń się na co najmniej 10m od
innych akcesoriów ANT+Sport.
Czujnik tętna znajduje się w stanie
czuwania i jest gotowy do użycia.
Czujnik Tętna zakładaj bezpośrednio
na skórę, tuż pod klatką piersiową.
Czujnik powinien być założony tak,
aby zapewnić wygodę i pozostawać
w miejscu podczas ćwiczeń.
1. Włóż końcówkę paska
elastycznego w slot czujnika tętna
i dociśnij ją, aby zablokowała się.
2. Zwilż oba czujniki znajdujące
się z tyłu czujnika tętna, aby
zapewnić dobre przewodzenie
sygnału elektrycznego pomiędzy
klatką piersiową, a czujnikami.
3. Zwilż oba czujniki znajdujące
się z tyłu Czujnika Tętna, aby
zapewnić dobre przewodzenie
sygnału elektrycznego pomiędzy
klatką piersiową, a czujnikami.
UWAGA: Logo Garmin
powinno znajdować się z przodu
i być skierowane ku górze.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 Rozpoczynamy
4. Naciśnij quit lub enter aby wyjść
z trybu oszczędzania energii.
5. Umieść Forerunnera w pobliżu
(3 m) czujnika tętna. Ikona
pojawi się na ekranie treningu.
6. Wskazania tętna nie pojawiają się
na ekranie lub są one nierówne,
przeczytaj wskazówki na stronie 32.
Jeśli problem będzie dalej występował, możliwe że będziesz musiał
ponownie sparować czujnik tętna z
Forerunnerem. Patrz na stronie 31.
Końcówka
mocująca
Wskazówka: Ustaw
Twoje maksymalne tętno w
menu Ustawienia > Profil
Użytkownika. Użyj Garmin
Connect aby ustawić Twoje
strefy tętna.
Instrukcje dotyczące używania
akcesoriów na stronach 31–36.
Opaska Czujnika Tętna
Mocowanie
Czujnik Tętna (przód)
Czujnik
Czujnik Tętna (tył)
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
UWaga: Aby wyłączyć
moduł GPS i korzystać z
Forerunnera w pomieszczeniach patrz na stronie 20.
Uwaga: Nie możesz przeprowadzić akwizycji trybie
oszczędzania baterii, naciśnij
enter lub quit aby go opuścić.
re
se
t
Aby ustawić prawidłową datę oraz
godzinę i rozpocząć korzystanie z
Forerunnera musisz przeprowadzić
akwizycję sygnału satelitów. Może
to potrwać kilka minut.
Rozpoczynamy
e
at
/d
Krok 4: Akwizycja
Sygnału Satelitów
tim
e
p
la
/
Umiejscowienie
anteny
2. Dotknij i przytrzymaj training aby
wejść w tryb treningu.
3. Stój w miejscu i nie ruszaj się
dopóki nie pojawi się ekran
lokalizacji satelitów.
Jeśli odbierasz sygnał satelitów
ikona GPS pojawi się na ekranie
treningu.
1. Wyjdź na zewnątrz na otwartą
przestrzeń. Dla najlepszego
odbioru upewnij się, że antena
jest skierowana ku niebu.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Rozpoczynamy
Krok 5: Idź Pobiegać!
Wskazówka: Ustaw
profil użytkownika aby
Forerunner mógł prawidłowo
obliczać spalone kalorie.
Dotknij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > Profil
Użytkownika.
1. Dotknij i przytrzymaj training.
2. Naciśnij start aby uruchomić
stoper.
3. Po skończonym biegu naciśnij
stop.
4. Naciśnij i przytrzymaj reset
aby zapisać dane treningu i
wyzerować stoper.
Krok 6: Pobierz
Darmowe
Oprogramowanie
ANT Agent™ pozwala na używanie
Twojego Forerunner z internetowym
oprogramowaniem Garmin Connect,
a także z programem Garmin
Training Center.
1. Wejdź na stronę www.garmin.com
/forerunner405.
2. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami na ekranie aby
pobrać i zainstalować ANT Agent.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Krok 7: Sparuj
Komputer z
Forerunner’em
uwaga: Zanim podłączysz
moduł USB ANT™ do
komputera, musisz pobrać
oprogramowanie jak to jest
opisane w Kroku 6,
aby zainstalowane zostały
wymagane sterowniki USB.
1. Podłącz moduł (adapter) USB
ANT do wolnego portu USB w
Twoim komputerze.
2. Umieść Forerunnera w pobliżu
(3 m) komputera.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Rozpoczynamy
3. Gdy ANT Agent odnajdzie
Forerunnera, wyświetli jego
numer i zapyta czy chcesz
sparować urządzenia. Potwierdź
naciskając tak (yes).
4. Twój Forerunner powinien
wyświetlić ten sam numer co
ANT Agent. Wybierz tak (yes)
na Forerunnerze aby zakończyć
proces parowania.
Krok 8: Prześlij Dane
Do Komputera
Umieść Forerunnera w pobliżu
(3 m) komputera. ANT Agent
automatycznie prześle dane
pomiędzy Forerunnerem, a oprogramowaniem Garmin Connect. Może
to potrwać kilka minut. Używaj
Garmin Connect do przeglądania i
analizy wyników treningów.
Tryb Czasu
Tryb Czasu
Dotknij i przytrzymaj time/date aby
przejść do trybu Czasu.
Dotknij pierścienia aby przełączać
się pomiędzy dostępnymi ekranami.
ustawiony)
• Zaplanowane na aktualny dzień
treningi, przesłane z Garmin
Connect lub Garmin Training
Center (jeśli są)
Wskazówka: Będąc
na ekranie drugiej strefy
czasowej, alarmu lub treningu
naciśnij enter aby ustawić
drugą strefę czasową, alarm
lub wykonać zaplanowany
trening.
• Time - Czas
• Time2. Czas drugiej strefy
czasowej (jeśli została włączona).
• Wskaźnik baterii
• Ustawienia alarmu (jeśli jest
włączony)
• Wskaźnik celu/postępu (jeśli jest
10
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Tryb Treningu
Forerunner oferuje wiele możliwości
treningu i ustawień opcjonalnych.
Ekran Treningu
Dotknij i przytrzymaj training aby
przejść do trybu treningu. Dotknij
pierścień aby przejść do innego
dostępnego ekranu.
Tryb Treningu
AutoPauza
1. Dotknij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Opcje >
AutoPauza.
2. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
• Wyłączone
• Niestandardowe
tempo—zatrzymuje stoper
automatycznie gdy prędkość
spadnie poniżej określonej
wartości.
• Po zatrzymaniu—zatrzymuje
stoper automatycznie
gdy przestajesz się
przemieszczać.
3. Naciśnij quit aby wyjść z menu.
Aby dostosować pola danych na
ekranie treningu patrz na stronie 24.
Funkcja AutoPauza jest pomocna,
gdy Twój trening może być
przerywany lub spowalniany przez
przejścia dla pieszych lub inne
przeszkody.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 11
Tryb Treningu
AutoOkrążenie
Możesz użyć funkcji AutoOkrążenie
do automatycznego znaczenia
okrążeń na podstawie pozycji lub
pokonanego dystansu. Funkcja ta
może okazać się pomocna podczas
porównywania wyników na różnych
odcinkach biegu (np. każdy 2
kilometrowy odcinek trudnego
podbiegu).
Aby ustawić funkcję AutoOkrążenie:
1. Dotknij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Opcje >
AutoOkrążenie.
2. Wybierz Wg. Dystansu aby
wprowadzić dystans lub Wg.
Pozycji aby wybrać opcję:
• Tylko Przycisk Lap—znaczy
okrążenie za każdym razem
gdy naciśniesz lap i za
każdym razem gdy miniesz
jedną z zaznaczonych lokacji.
12
• Start i Lap—znaczy
okrążenie w miejscu gdzie
nacisnąłeś start i w każdym
z miejsc, w których podczas
biegu nacisnąłeś lap.
• Mark i Lap—znaczy
okrążenie w danej lokacji
GPS, w której włączyłeś tą
opcję i w każdym z miejsc,
w których podczas biegu
nacisnąłeś lap.
3. Naciśnij quit aby wyjść.
UWAGA: Podczas
dokonywania wyścigu (strona
18), użyj Wg. Pozycji aby
znaczyć okrążenia w każdym z
miejsc wyścigu.
AutoPrzewijanie
Korzystaj z funkcji auto scroll aby
przewijać pomiędzy wszystkimi
ekranami danych podczas treningu.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Tryb Treningu
Aby użyć funkcji auto scroll:
1. Dotknij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Opcje >
AutoPrzewijanie.
2. Wybierz prędkość wyświetlania:
Wolno, Średnio lub Szybko.
3. Naciśnij quit aby wyjść.
Tryb Sportowy
Dotknij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Opcje > Sport
Mode aby wybrać tryb sportowy.
Bieg jest domyślnym trybem
sportowym. Wybierz Jazda na
rowerze aby użyć stref pulsu,
licznika kalorii i stref prędkości
specyficznych do jazdy na rowerze.
Również po zgraniu historii treningu
na komputer, odbyte ćwiczenie jest
oznaczone jako „rower”.
Jednostki Prędkości
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Opcje > Jednostki
Prędkości. Wybierz Tempo lub
Prędkość jako jednostkę prędkości.
Uwaga: Zmiana jednostek
prędkości nie zmienia ustawień
pól danych (strona 24).
Wirtualny Partner
Naciśnij i przytrzymaj menu
> wybierz Trening > Opcje >
Wirtualny Partner > Włączone.
Funkcja Wirtualny Partner jest
doskonałym narzędziem do
porównywania swoich poprzednich
wyników z aktualnie odbywającymi
się podczas biegu.
Jeżeli dokonujesz zmian w ustawieniach
Wirtualnego Partnera, takich jak
prędkość/tempo zanim włączysz licznik
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 13
Tryb Treningu
treningu, zmiany są od razu zapisywane.
Jeżeli dokonujesz zmian w czasie biegu,
kiedy stoper jest włączony, zmiany nie
zostają zapisane w czasie restetu stopera.
Jeżeli dokonujesz zmian w czasie biegu,
Wirtualny Partner używa nowego tempa
od miejsca Twojej lokalizacji.
Aby zmienić tempo Wirtualnego
Partnera (VP):
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
training aby wejść do trybu
treningu.
2. Naciśnij pierścień dotykowy aby
wyświetlić ekran Wirtualnego
Partnera.
Wirtualny
Partner
Ty
14
3. Naciśnij i przesuń pierścień wg.
wskazówek zegara aby zwiększyć
tempo VP, przesuń w drugą
stronę aby zmniejszyć.
4. Aby zapisać ustawienia naciśnij
pierścień lub poczekaj aż nastąpi
przełączenie ekranu.
Treningi
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Treningi aby
wybrać odpowiedni rodzaj treningu.
Treningi Prosty, Interwałowy oraz
w oparciu o tętno są nadpisywane
za każdym razem, gdy utworzony
zostanie trening tego samego typu.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Treningi zaawansowane tworzy się
w oprogramowaniu Garmin Connect
lub Garmin Training Center.
uwaga: Podczas
dokonywania treningu naciśnij
pierścień aby wyświetlić
więcej pól danych.
Po wykonaniu wszystkich kroków
treningu zostanie wyświetlony
komunikat „Trening Zakończony”.
Aby zakończyć trening
wcześniej:
1. Naciśnij stop.
2. Naciśnij i przytrzymaj reset.
Treningi Proste
Treningi proste mogą być dokonywane
w oparciu o określone cele:
• Czas
• Dystans
• Kalorie
Tryb Treningu
Aby wykonać trening prosty:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Treningi >
Proste.
2. Wybierz Typ prostego treningu.
3. Wprowadź wartość Trwanie.
4. Wybierz Uruchom Trening.
5. Naciśnij start.
Trening w oparciu o tętno
uwaga: Aby dokonać
treningu w oparciu o tętno
niezbędny jest czujnik tętna.
Możesz używać urządzenia
Forerunner aby trenować w oparciu
o określoną strefę pulsu lub o własny
zakres uderzeń serca na minutę
(bpm). Ustawienia Typ i Trwanie są
identyczne jak w treningu prostym.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 15
Trening
Aby utworzyć trening w oparciu
o tętno:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Treningi > Tętno.
2. Wybierz strefę (Strefa), którą
chcesz użyć. Minimalny i
maksymalny zakres tętna jest
dobierany automatycznie w
oparciu o Twoje tętno. Więcej
informacji o strefach tętna
znajdziesz na stronie 33 i 43.
LUB
Wybierz Niestandardowe by użyć
określonego ręcznie minimalnego i
maksymalnego tętna (bpm).
uwaga: Wartość minimalna
tętna to 35 bpm. Wartość
maksymalna to 250 bpm.
Podczas wprowadzania
własnych ustawień
maksymalnego i minimalnego
tętna, różnica pomiędzy
obiema wartościami powinna
być co najmniej 5 bpm.
16
3.
4.
5.
6.
Wybierz Typ treningu z tętnem
Wprowadź wartość w pole Trwanie.
Wybierz Uruchom Trening.
Naciśnij start.
Treningi Interwałowe
W urządzeniu Forerunner możliwe jest
tworzenie treningów interwałowych.
Interwały mogą być tworzone na
podstawie czasu lub dystansu dla biegu
i przerw odpoczynkowych.
Aby utworzyć trening interwałowy:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
Trening > Treningi > Interwał.
2. Wybierz Typ treningu
interwałowego.
3. Wprowadź wartość Trwanie.
4. Wybierz Typ Odpoczynku
5. Wprowadź wartość Trwanie.
6. Wprowadź wartość Powtórzenia
7. Wybierz Rozgrzewka Tak i
Odpoczynek Tak (opcjonalnie).
8. Wybierz Uruchom Trening.
9. Naciśnij start.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Trening
Jeżeli dokonujesz ćwiczeń
rozgrzewających lub odpoczynku,
naciśnij lap pod koniec okrążenia
rozgrzewającego (okrążenie
rozgrzewające) aby rozpocząć
pierwszy interwał. Pod koniec Twojego
końcowego interwału urządzenie
Forerunner automatycznie rozpocznie
okrążenie odprężające. Po zakończeniu
okrążenia odprężającego naciśnij
przycisk lap aby zakończyć trening.
Przy zbliżaniu się do końcowego
odcinka każdego okrążenia wydawany
jest sygnał alarmowy oraz pojawia
się komunikat. Rozpoczyna się wtedy
odliczanie do rozpoczęcia następnego
okrążenia. W każdej chwili treningu
interwałowego możesz nacisnąć
przycisk lap aby wcześniej zakończyć
dany krok treningu.
Treningi Zaawansowane
Forerunner umożliwia zapamiętywanie
zaawansowanych treningów
zawierających cele dla każdego
kroku treningu oraz dystansy, czasy
i okrążenia odpoczynkowe. Gdy
utworzysz i zapiszesz trening, możesz
użyć oprogramowania Garmin Trening
Center™ do zaplanowania treningów
na poszczególne dni. Planowanie
pozwala zaoszczędzić czas przez
wcześniejsze zaplanowanie treningów
i przesłanie ich do Forerunnera.
uwaga: Więcej informacji
o transferze danych do
Forerunner’a na stronie 9.
Wskazówka: W trybie
godziny/daty dotknij pierścienia
aby wyświetlić treningi dla
aktualnego dnia. Naciśnij enter
aby wykonać trening.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 17
Trening
Aby wykonać trening
zaawansowany:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Treningi >
Zaawansowane
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Uruchom Trening.
Aby usunąć trening
zaawansowany:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Treningi >
Zaawansowane
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Usuń Trening > Tak.
4. Naciśnij start.
4. Aby wyjść naciśnij quit.
Gdy rozpoczniesz trening
zaawansowany, Forerunner będzie
wyświetlał każdy krok treningu w
postaci nazwy kroku, celu (jeśli jest)
oraz aktualnych danych treningu.
Gdy kończysz krok treningu,
generowany jest alarm dźwiękowy.
Pojawia się komunikat i odliczany
jest czas lub dystans do rozpoczęcia
kolejnego kroku.
Aby wcześniej zakończyć
trening zaawansowany:
Naciśnij przycisk lap/reset.
18
Wyścigi
Innym sposobem wykorzystania
Forerunner’a do własnych treningów
jest utworzenie „wyścigu” w oparciu
o wcześniej zarejestrowaną trasę
treningu. Możesz wówczas ponownie
pokonać taką trasę, próbując osiągnąć
lub przekroczyć poprzednio ustalone
cele. Przy tym typie treningu możesz
też używać Wirtualnego Partnera.
Tworzenie Wyścigów
Do tworzenia wyścigów oraz
przesyłania ich Garmin zaleca
używanie programu Garmin Trening
Center lub Garmin Connect.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Trening
Aby uruchomić wyścig:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Wyścigi.
2. Wybierz wyścig z listy.
3. Wybierz Uruchom Wyścig.
4. Naciśnij start. Dane historii
są zapisywane, również w
przypadku, kiedy nie znajdujesz
się na trasie wyścigu.
Kiedy dokonujesz wyścigu w trybie
treningu naciśnij pierścień, aby
wyświetlić ekran nawigacyjny. Aby
zakończyć trening ręcznie naciśnij
stop > naciśnij i przytrzymaj reset.
Dokonywanie Treningu
Przed rozpoczęciem wyścigu możliwe
jest dokonanie treningu. Naciśnij
przycisk start aby rozpocząć trening
i dokonaj ćwiczeń rozgrzewających.
Podczas rozgrzewki trzymaj się z dala
od trasy wyścigu. Kiedy jesteś gotów
do wyścigu udaj się bezpośrednio na
trasę wyścigu. Kiedy znajdziesz się
na jakimkolwiek odcinku treningu,
urządzenie Forerunner automatycznie
wyświetli komunikat „Na Kursie”.
W momencie naciśnięcia przycisku
start Twój Wirtualny Partner
(Wirtualny Partner) zaczyna wyścig i
nie czeka, aż dokonasz rozgrzewki.
Jeżeli znajdziesz się poza trasą
wyścigu, Forerunner wyświetli
komunikat “Poza kursem”. Aby
powrócić do trasy wyścigu użyj
ekranu kompasu lub ekrany mapy.
Aby usunąć trening:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Trening > Wyścigi.
2. Wybierz wyścig z listy.
3. Wybierz Usuń Wyścig.
4. Wybierz Tak aby usunąć wyścig.
5. Naciśnij quit aby wyjść.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 19
Tryb GPS
Tryb GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GPS
aby wyświetlić menu GPS.
Satelity—Ekran Satelitów pokazuje
informacje dotyczące sygnału
satelitów GPS aktualnie odbieranych.
Czarne słupki reprezentują siłę
sygnału każdego satelity. Numer
satelity wyświetlany jest poniżej
słupka. Dokładność pozycji GPS
wyświetlana jest w dole ekranu.
Uwaga: Kiedy GPS jest
wyłączony, dane o prędkości
i odległości nie są dostępne.
Wyjątek stanowi przypadek
użycia czujnika prędkości na
stopę (foot pod).
Zapisz Położenie—zapisuje aktualną
pozycję. Naciśnij enter aby edytować
pozycję. Naciśnij quit aby wyjść.
Aby zaznaczyć położenie przy
użyciu koordynat:
1. Naciśnij i przytrzymaj GPS >
wybierz Zapisz Położenie.
2. Naciśnij enter > wybierz Pozycja.
3. Wpisz znane koordynaty.
4. Edytuj nazwę położenia i
wzniesienie (opcjonalnie).
GPS—pozwala włączyć lub
wyłączyć GPS.
20
Przejdź Do Położenia—wybierz
pozycję z listy a następnie wybierz
Go. Forerunner zacznie nawigację do
zapisanej pozycji przy użyciu Ekranu
Nawigacyjnego.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Tryb GPS
Powrót Do Początku—nawiguje to
punktu startowego.
Uwaga: Aby użyć
powyższej funkcji powrotu,
należy uruchomić stoper.
Aby zatrzymać nawigację do
pozycji, naciśnij pierścień i wybierz
Zatrzymaj Nawigację Do.
Aby edytować pozycję:
1. Naciśnij i przytrzymaj GPS >
wybierz Przejdź Do Położenia.
2. Wybierz pozycję, która chcesz
edytować.
3. Wybierz Edytuj.
4. Wybierz opcję do edycji.
Aby usunąć pozycję, naciśnij i
przytrzymaj GPS > wybierz Przejdź
Do Położenia. Wybierz pozycję, którą
chcesz usunąć. Wybierz Usuń > Tak.
O GPS
Global Positioning System (GPS) jest
satelitarnym systemem nawigacyjnym,
zbudowanym w oparciu o sieć 24
satelitów umieszczonych na orbicie.
Początkowo GPS został opracowany
do zastosowań wojskowych, ale
od roku 1980 został udostępniony
do zastosowań cywilnych. GPS
działa niezależnie od warunków
pogodowych, w każdym miejscu na
świecie, 24 godziny na dobę.
Więcej informacji znajdziesz na
stronie internetowej:
www.garmin.com/aboutGPS.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 21
Historia
Historia
Forerunner automatycznie zapisuje
wszystkie dane treningu (gdy stoper
jest uruchomiony). Forerunner może
zapisać do 1000 okrążeń i średnio
20 godzin śladu (przy zapisywaniu
średnio 1 punkt śladu co 4 sekundy).
Ślad zawiera dane o pozycji GPS
(jeżeli dostępna) oraz dane z
akcesoriów (np. czujnik tętna).
Kiedy pamięć Forerunner’a
jest pełna, starsze dane śladu są
nadpisywane nowymi. Zgrywaj dane
historii z urządzenia na komputer za
pomocą oprogramowania Garmin
Connect lub Garmin Training Center.
Uwaga: Forerunner
nie usuwa i nie nadpisuje
automatycznie sumarycznych
danych okrążenia. Na kolejnej
22
stronie wyjaśniono, jak usunąć
dane okrążenia.
Przesyłanie Historii
Informacje o przesyłaniu danych do
komputera znajdziesz na stronie 9.
Usuwanie Historii
Po przesłaniu historii do programu
Garmin Connect lub Garmin
Training Center, możesz ją usunąć ze
swojego Forerunner’a.
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Historia > Usuń.
2. Wybierz opcję:
• Wszystkie Działania—usunie
wszystkie działania z historii.
• Stare Działania—usunie
czynności zapisane ponad
miesiąc temu.
• Podsumowanie—zresetuje
wszystkie podsumowania.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Historia
Wyświetlanie
Aktywności
Możesz wyświetlać następujące
dane na urządzeniu Forerunner: czas,
dystans, średnie tempo/prędkość,
kalorie, średnie tętno (jeżeli dostępne),
i średnia kadencja (jeżeli dostępne).
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Historia > Aktywności.
2. Użyj pierścienia aby przewijać
między aktywnościami. Naciśnij
pierścień aby wyświetlić
informacje o okrążeniu.
3. Naciśnij quit aby wyjść.
Usuwanie Własnych
Biegów i Okrążeń
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Historia > Aktywności.
2. Użyj pierścienia aby przewijać
między aktywnościami. Naciśnij
pierścień aby wyświetlić
informacje okrążenia.
3. Naciśnij i przytrzymaj reset
podczas wyświetlania danych
biegu lub okrążenia.
4. Wybierz Tak.
Wyświetlanie
Podsumowania
Forerunner zapisuje całkowity
przebyty dystans i czas treningów
odbytych z urządzeniem Forerunner.
1. Naciśnij i przytrzymaj
menu > wybierz Historia >
Podsumowanie.
2. Naciśnij quit aby wyjść.
Wyświetlanie Celów
Używając oprogramowania Garmin
Connect możesz ustalić różne typy
celów i przesłać je do urządzenia.
Forerunner śledzi Twój postęp do
wyznaczonego celu.
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Historia > Cele.
2. Naciśnij quit aby wyjść.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 23
Ustawienia
Ustawienia
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia.
Wskazówka: Po
wprowadzeniu ustawień
i wartości do Twojego
Forerunner’a, naciśnij enter
aby zapisać ustawienia.
Pola Danych
Aby Ustawić Pola Danych:
1. Naciśnij i przytrzymaj menu
> wybierz Ustawienia > Pola
Danych.
2. Wybierz jeden z ekranów
treningowych.
3. Wybierz ilość pól danych.
4. Użyj pierścienia aby wybrać i
zmienić pola danych.
5. Powtarzaj czynności dla każdego
ekranu, który chcesz dostosować.
Możesz wyświetlić lub ukryć trzy
następujące ekrany oraz dostosować
trzy pola danych dla każdego z nich:
Opcje Pól Danych
•
•
•
•
** Wymagane dodatkowe akcesorium.
24
Trening 1 (zawsze wyświetlany)
Trening 2
Trening 3
Tętno (wyświetlany tylko w
przypadku odbioru sygnału z
czujnika zewnętrznego)
* Pole wyświetlane w jednostkach
statutowych lub metrycznych.
Pole Danych Opis
Kadencja ** Ilość kroków na
minutę lub ilość
obrotów korbą
pedału od roweru.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Ustawienia
Pole Danych Opis
Pole Danych Opis
Kadencja–
Śred. **
Średnia kadencja
aktualnego treningu
Kadencja–
Okrąż. **
Średnia kadencja
aktualnego okrążenia.
Kalorie
Ilość spalonych
kalorii.
Dokładność Margines błędu
GPS
dokładności GPS.
Przykładowo
dokładność może
wynosić +/- 5m.
Dystans*
Przebyty dystans
podczas aktualnego
biegu
Dystans–
Okrąż.*
Przebyty dystans
podczas aktualnego
okrążenia.
Dystans–
Ost.Okrąż.*
Dystans ostatnio
ukończonego
okrążenia.
Wzniesienie* Wysokość pod lub
nad poziomem
morza.
Stopień
Rachunek wzrostu
wysokości
podczas biegu. Dla
przykładu, jeżeli
co każde 3 metry
wzrostu wysokości
przebywasz dystans
60 metrów, Twój
stopień wynosi 5%
Tętno (HR)
Ilość uderzeń serca
na minutę (bpm).
Maks.
Tętno
Procent uzyskania
maksymalnego tętna.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 25
Ustawienia
Pole Danych Opis
Pole Danych Opis
Strefa
Tętna
Tempo *
Aktualne tempo
Tempo–
Średnie*
Średnie tempo
podczas begu.
Tempo–
Okrąż*
Średnie tempo
podczas okrążenia.
Średnie
Tętno
Aktualny zakres
tętna (1–5).
Domyślne strefy
są tworzone na
podstawie Twojego
maksymalnego
tętna i profilu
użytkownika.
Średnie tętno
podczas biegu.
Maks. Śred. Maksymalne Średnie
Tętno
Tętno
TętnoOkrąż
Średnie tętno dla
okrążenia.
Maks.
TętnoOkrążenie
Procent uzyskania
maksymalnego tętna
w czasie okrążenia.
Kierunek
Aktualny kierunek
podróży.
Okrążenia
Liczba ukończonych
okrążeń
26
Tempo–
Średnie tempo
Ostat.Okrąż* podczas ostatniego
okrążenia.
Prędkość *
Aktualna prędkość.
Prędkość–
Średnia *
Średnia prędkość
podczas biegu.
Prędkość– Średnia prędkość
Okrążenie * w aktualnym
okrążeniu.
Prędkość–
Ost.Okraż.*
Średnia prędkość
podczas ostatniego,
pełnego okrążenia.
Wschód
Słońca
Godzina wschodu
Słońca (na
podstawie pozycji
GPS).
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Ustawienia
Pole Danych Opis
Zachód
Słońca
Godzina zachodu
Słońca (na podstawie
pozycji GPS).
Czas
Czas stopera.
Czas
Średni
Okrążenia
Średni czas
ukończenia
dotychczas
odbytych okrążeń.
Czas
Okrażenia
Średni czas
aktualnego
okrążenia.
Czas Ost.
Okrażenia
Czas ukończenia
ostatniego pełnego
okrążenia.
Pora dnia
(Czas)
Aktualna pora
dnia ustalona
na podstawie
ustawionej strefy
czasowej, formatu
i obowiązującego
przesunięcia godziny
dla danej strefy.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 27
Ustawienia
Profil Użytkownika
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > Profil
Użytkownika. Przy obliczaniu
spalania kalorii urządzenie Forerunner
korzysta z danych, które wprowadziłeś
konfigurując swój profil. Zanim
użyjesz urządzenia po raz pierwszy
ustaw swój profil użytkownika.
Alarmy
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > Alarmy.
Ustaw Alarm—włącza lub wyłącza
alarm. Kiedy alarm jest włączony,
przyciśnięcie pierścienia w trybie
czasy/daty spowoduje wyświetlenie
czasu alarmu.
Ustaw Czas—Użyj pierścienia aby
ustawić czas alarmu.
Wskazówka: Kiedy
alarm zostanie aktywowany
28
naciśnij przycisk enter aby
przesunąć alarm dźwiękowy o
9 minut lub przycisk quit aby
wyłączyć alarm.
Typ—wybierz występowanie
alarmu: Dziennie lub Raz.
Czas
Forerunner automatycznie ustawia
czas korzystając z sygnału GPS.
Jeżeli bateria wewnętrzna ulegnie
wyczerpaniu, potrzebne jest jej
ponowne naładowanie i ponowna
akwizycja sygnału GPS. Po tych
czynnościach zegar zostanie
ponownie ustawiony.
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > Czas.
Format Czasu—wybierz 12
Godzinny lub 24 Godzinny.
Strefa Czasowa—wybierz Twoją
strefę czasową lub pobliskie miasto.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Ustawienia
Czas Letni—wybierz Tak, Nie lub
Auto. Ustawienie Auto powoduje
automatyczne przesunięcie godziny
charakterystyczne dla Twojej strefy
czasowej.
Czas2—pozwala włączyć lub
wyłączyć Czas2. Kiedy włączony
jest Czas2, możesz ustawić Format
Czasu2, Strefę Czasową Czasu2
i Czas Letni Czasu2. Dotknij
pierścienia w trybie czasu/daty aby
wyświetlić Czas2.
System
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > System.
Język—zmiana języka menu w
urządzeniu. Przełączanie języka
na inny nie powoduje zmian
językowych danych wprowadzonych
przez użytkownika, jak przykładowo
nazw wyścigów.
Sygnały Alarmowe—włącza lub
wyłącza sygnały dźwiękowe.
Sygnały Klawiszy—włącza lub
wyłącza sygnały dotyku klawiszy i
pierścienia.
Czułość—wybierz czułość na dotyk
dla pierścienia. Wybierz Wysoka
aby pierścień reagował na delikatny
dotyk, Średnia lub Niska.
Kontrast—wybierz odpowiedni
kontrast ekranu urządzenia.
Informacje o Systemie—wyświetla
wersję oprogramowania, wersję
oprogramowania GPS oraz numer ID
urządzenia.
Jednostki—wybierz Statutowe
(Mile) lub Metryczne wyświetlanie
jednostek przez urządzenie.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 29
Ustawienia
Podświetlenie
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > System >
Podświetlanie.
Tryb—wybierz sposób uruchamiania
podświetlania. Wybierz Ręcznie
aby podświetlanie włączać za
pomocą dotknięcia pierścienia
dwoma palcami. Wybierz Przyciski
i Alerty aby włączyć podświetlanie
jednorazowo, za pomocą dotknięcia
dwoma palcami i wtedy przy każdym
dotknięciu przycisku lub gdy
zostanie wyświetlona wiadomość
alarmowa. Wybierz Wyłączone aby
wyłączyć podświetlanie.
Limit czasu—wybierz czas, w którym
podświetlanie ma być aktywne.
Użyj krótkiego podświetlania dla
oszczędności mocy baterii.
Jasność—pozwala dostosować
jasność wyświetlacza.
30
ANT+Sport
Akcesoria
Zobacz strony od 31 do 36 aby
uzyskać informacje o akcesoriach.
Komputer
Odsuń się na odległość co najmniej
10 m od innych urządzeń ANT+Sport
w czasie, kiery Forerunner jest
parowany (łączony bezprzewodowo)
z komputerem po raz pierwszy.
1. Upewnij się, że komputer jest
ustawiony na odbiór danych i
jest aktywna funkcja parowania
w programie ANT Agent. Zobacz
stronę 9.
2. Naciśnij i przytrzymaj menu
> wybierz Ustawienia >
ANT+Sport > Komputer.
4. Wybierz Parowanie > Włączone.
5. Urządzenie Forerunner nie
powinno się znajdować dalej jak 3
metry od komputera.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Używanie Akcesoriów
6. Kiedy ANT Agent znajdzie Twoje
urządzenie Forerunner wyświetli
numer identyfikacyjny Twojego
urządzenia i zapyta czy chcesz z
nim połączyć. Wybierz Yes (Tak).
7. Forerunner powinien wyświetlić
ten sam numer, co program ANT
Agent. Jeżeli tak jest, wybierz Tak
Na Twoim urządzeniu Forerunner
aby zakończyć proces parowania.
Uwaga: Możesz
zabezpieczyć Twojego
Forerunner’a przed przesyłem
danych do jakiegokolwiek
komputera, nawet wcześniej
sparowanego. Naciśnij i
przytrzymaj menu > wybierz
Ustawienia > ANT+Sport >
Komputer > Włączone > Nie.
Wysyłanie wszystkich danych
Standardowo Forerunner jest ustawiony
tak, by wysyłać tylko nowe dane do
komputera. Możesz jednak zmienić te
ustawienia, tak by wysyłać każdorazowo
do komputera. Naciśnij i przytrzymaj
menu > wybierz Ustawienia >
ANT+Sport > Komputer > Wymuś
Wysyłanie > Tak. Wszystkie dane
zostaną wysłane ponownie.
Przesył do urządzenia
Możesz przesyłać zaawansowane
treningi, wyścigi i pozycje z innego i
do innego urządzenia Forerunner 405.
1. W urządzeniu, z którego
wysyłasz, naciśnij i przytrzymaj
menu > wybierz Ustawienia >
ANT+Sport > Urządzenie do
Urządzenia> Transfer. Wybierz
dane, które chcesz przesłać.
2. W urządzeniu odbierającym
naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia >
ANT+Sport > Urządzenie do
Urządzenia> Odbierz.
Forerunner, z którego wysyłasz, łączy
się z Forerunner’em odbierającym i
rozpoczyna przesył danych.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 31
Używanie Akcesoriów
Używanie Akcesoriów
Urządzenia ANT+Sport
kompatybilne z Forerunner’em 405:
• Pulsometr
• Czujnik Foot Pod
• Czujnik kadencji i prędkości GSC10
• Adapter USB ANT (zobacz na
stronę 9 i stronę 29)
Aby zakupić akcesoria udaj się na stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z lokalnym dealerem Garmin.
Parowanie Akcesoriów
Po zakupieniu akcesoriów w
bezprzewodowej technologii
ANT+Sport wymagane jest
tylko sparowanie z Twoim
Forerunner’em. Parowanie to
łączenie z Forerunner’em akcesoriów
ANT+Sport, takich jak np. pulsometr.
Proces parowania trwa kilka sekund,
po których akcesoria są aktywne i
32
gotowe do pracy z Forerunner’em.
Po sparowaniu Forerunner tylko
odbiera dane ze sparowanych
czujników zewnętrznych, nawet
jeśli w pobliżu znajdują się inne. Po
pierwszym sparowaniu Foreranner
automatycznie rozpoznaje akcesoria
oraz automatycznie korzysta z nich
po każdej aktywacji akcesorium.
Aby sparować z akcesorium:
1. Odsuń się 10 m od innych
czujników gdy Forerunner próbuje
się sparować. Umieść czujnik w
zasięgu Forerunner’a (3m).
2. Naciśnij i przytrzymaj menu
> wybierz Ustawienia >
ANT+Sport > Akcesoria.
3. Wybierz akcesorium.
4. Wybierz Włączone > Tak.
5. Przewiń aby wyświetlić Status.
Jeżeli Forerunner nie sparował
z akcesorium, wybierz Skanuj
Ponownie.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Używanie Akcesoriów
Wskazówka: Kompletne
sparowanie nastąpi dopiero po
wysłaniu danych z czujnika.
Wysłanie danych odbywa się
dopiero przy używaniu czujnika,
przykładowo musisz założyć
czujnik tętna, założyć czujnik
foot pod lub pokręcić pedałem
roweru z czujnikiem GSC 10.
Ikony Statusu
W trybie treningu, odpowiednia
ikona akcesorium miga w trakcie
wyszukiwania czujników, po
sparowaniu z czujnikiem ikona jest
wyświetlana na stałe.
Aktywny czujnik tętna
(pulsometr)
Aktywny czujnik prędkości i
kadencji.
Aktywny czyjnik Foot pod.
Czujnik Tętna
Informacje odnośnie zakładania
czujnika znajdziesz na stronie 5.
Wskazówki Dotyczące
Czujnika Tętna
Jeżeli odnotujesz nieprawidłowości
lub błędne dane pochodzące z czujnika
tętna, wykonaj poniższe czynności.
• Upewnij się, że czujnik ściśle
przylega do Twojego działa.
• Zwilż czujniki wodą, śliną lub
żelem elektrodowym.
• Wyczyść czujniki. Bród i
pozostałości po pocie na czujnikach
mogą utrudnić odczyt pulsu.
• Załóż koszulę bawełnianą lub
zmocz koszulę (jeśli będzie
to odpowiednim dla danej
czynności). Tkaniny syntetyczne
mogą powodować pocieranie i
elektryzować czujnik, co może
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 33
Używanie Akcesoriów
utrudnić prawidłowy przesył
danych z czujnika.
• Odsuń się od silnego źródła fal
elektromagnetycznych wysokiej
częstotliwości, przykładowo od
źródła fal o częstotliwości 2.4
GHz, służących do komunikacji
bezprzewodowej, fale takie mogą
powodować interferencje i zakłócić
przesył danych z czujnika.
Strefy Tętna
Uwaga: Konsultuj się ze
swoim lekarzem lub trenerem
w celu określenia tref tętna
odpowiednich dla Twoich
zdolności fizycznych i
kondycyjnych.
Wielu sportowców posługuje
się strefami tętna aby określić i
zwiększyć wydolność sercowo
naczyniową oraz poziom
wytrenowania organizmu. Strefy
34
tętna są określane za pomocą
liczby uderzeń serca na minutę.
Jest zdefiniowanych pięć stref
tętna, ponumerowane są od 1 do
5 w zależności od intensywności
pulsu. Strefy tętna są generowane
głównie na podstawie minimalnego
i maksymalnego pulsu, zgodnie z
tabelą na stronie 43.
Możesz również dostosować swoje
strefy tętna w Twoim profilu w
programie Garmin Connect lub Garmin
Training Center. Po dostosowaniu
swoich stref prześlij dane do Twojego
urządzenia Forerunner.
Jak Wpływają Strefy Tętna Na
Osiągi Fizyczne?
Znajomość swoich stref tętna
pomaga w określeniu i poprawieniu
wytrenowania Twojego organizmu.
• Twoje tętno jest dobrym
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
wskaźnikiem intensywności
treningu.
• Trening w określonych strefach
tętna może pomóc w zwiększeniu
wydolności i wzmocnieniu
układu krążenia.
• Znając swoje strefy tętna możesz
zapobiegać przetrenowaniu i
zmniejszyć ryzyko urazów.
Baterie Czujnika Tętna
Czujnik tętna zawiera wymienialną
baterię CR2032
Uwaga: Skontaktuj się z
pobliskim zakładem utylizacji
odpadów w celu uzyskania
informacji poprawnej
utylizacji baterii.
Aby wymienić baterię:
1. Znajdź okrągłą pokrywę z tyłu
czujnika tętna.
Używanie Akcesoriów
2. Używając monety przekręć
pokrywę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara aż poluzuje
się i będzie mogła zostać wyjęta
(pozycja OPEN).
3. Zdejmij pokrywę i wymień baterię
(zwróć uwagę by poprawnie
włożyć baterię).
Uwaga: Uważaj, aby nie
zgubić ani nie uszkodzić
okrągłej uszczelki pokrywy.
4. Następnie, za pomocą monety,
zamknij pokrywę (pozycja
„Zablokowane” - CLOSE).
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 35
Używanie Akcesoriów
Czujnik Foot Pod
Forerunner jest kompatybilny z
czujnikiem foot pod. Możesz używać
czujnika foot pod aby przesyłać dane
do Forerunner’a podczas treningu
wewnątrz budynku lub gdy jest
słaby zasięg satelitów GPS. Czujnik
foot pod jest w stanie spoczynku
i gotowości do przesyłania
danych podczas Twojego ruchu.
Jedynym warunkiem, który należy
spełnić, jest sparowanie czujnika z
Forefunner’em. Zobacz stronę 31.
Kalibracja czujnika Foot Pod
Kalibracja czujnika foot pod jest
opcjonalna i może zwiększyć
dokładność. Są trzy metody
wykonania kalibracji: na podstawie
odległości, sygnału GPS i ręczna.
36
Kalibracja na podstawie dystansu
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > ANT+Sport
> Akcesoria > Czujnik na nogę >
Kalibruj > Dystans.
2. Wybierz odległość.
3. Naciśnij start aby rozpocząć
odmierzanie.
4. Przebiegnij lub przejdź ustaloną
odległość.
5. Naciśnij stop.
Kalibracja na postawie sygnału GPS
Do kalibracji czujnika Foot Pod
konieczna jest dostępność sygnału GPS
1. Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > ANT+Sport
> Akcesoria > Czujnik na nogę >
Kalibruj > GPS.
2. Naciśnij start aby rozpocząć
odmierzanie.
3. Przebiegnij lub przejdź około
1000 m. Forerunner poinformuje Cię,
że przebyłeś wystarczający dystans.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Dodatek
Kalibracja ręczna
Jeżeli każdy pomiar odległości
czujnikiem foot pod wydaje się zbyt
krótki lub zbyt długi, możesz w takim
wypadku dokonać ręcznej kalibracji.
Naciśnij i przytrzymaj menu >
wybierz Ustawienia > ANT+Sport
> Akcesoria > Czujnik na nogę >
Współczynnik Kalibracji. Dostosuj
współczynnik kalibracji, Zwiększ
współczynnik jeśli odległość wydaje
się zbyt mała lub zmniejsz jeżeli
dystans wydaje się zbyt duży.
Czujnik GSC 10
Forerunner jest kompatybilny z
czujnikiem prędkości i kadencji
GSC 10. Konieczne jest sparowanie
czujnika GSC 10 z Twoim urządzeniem
Forerunner. Zobacz stronę 31.
Kalibracja Czujnika
Rowerowego
Kalibracja czujnika jest opcjonalna i
może zwiększyć jego dokładność.
1. Naciśnij i przytrzymaj menu
> wybierz Ustawienia >
ANT+Sport > Akcesoria >
Czujnik Rowerowy > Kalibracja.
2. Wybierz Ręcznie aby wpisać
rozmiar kół. Wybierz Auto aby
automatyczne, przy pomocy
sygnału GPS ustalić rozmiar kół.
Dodatek
Resetowanie Forerunner’a
Jeżeli Forerunner zwiesił się
(zablokował) należy go zresetować.
Naciśnij i przytrzymaj równocześnie
przyciski enter i quit do czasu
wyczyszczenia ekranu (około 6
sekund). Czynność ta nie powoduje
wyczyszczenia Twoich danych i
ustawień.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 37
Dodatek
Czyszczenie Danych
Użytkownika
Aby usunąć wszystkie dane
użytkownika naciśnij i przytrzymaj
równocześnie przyciski enter i quit
do czasu wyczyszczenia ekranu
(około 6 sekund), po tak wykonanym
resecie urządzenia nadal trzymaj
przycisk quit (zwolnij nacisk
przycisku enter). Postępuj zgodnie
ze wskazówkami na ekranie.
Aktualizacja
Oprogramowania
Użycie Garmin Connect
Jeżeli opublikowane zostanie
nowe oprogramowanie, program
Garmin Connect poinformuje
Cię o możliwości aktualizacji
oprogramowania Forerunner.
Postępuj według instrukcji
38
aktualizacji oprogramowania.
Upewnij się, że podczas procesu
aktualizacji urządzenie jest w
wystarczającym zasięgu komputera.
Ręczna aktualizacja
oprogramowania
1. Wejdź na stronię www.garmin
.com/products/Forerunner405
i pobierz najnowsze
oprogramowanie.
2. Potwierdź, że chcesz dokonać
aktualizacji. Program ANT
Agent prześle aktualizacje do
urządzenia Forerunner.
3. Upewnij się, że podczas procesu
aktualizacji urządzenie jest
w wystarczającym zasięgu
komputera.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Dodatek
Informacje o baterii
Aktualny stan baterii może zależeć
od użycia: GPS, podświetlania,
łączności ANT+Sport i czasu
spędzonego w trybie oszczędności
baterii.
Na świeżo naładowanej do pełna
baterii Forerunner powinien
pracować około tygodnia przy
założeniu używania do treningów
30 minut dziennie (z włączonym
odbiorem GPS) oraz włączonym
trybem oszczędności baterii w
pozostałych przypadkach.
Na świeżo naładowanej do pełna
baterii Forerunner powinien działać
do 2 tygodniu w trybie oszczędności
baterii.
Na świeżo naładowanej do pełna baterii
Forerunner powinien działać do 8
godzin z włączonym odbiornikiem GPS.
Specyfikacja
Forerunner
Rozmiar zegarka: 47.75 mm ×
70.5 mm × 16.4 mm
Waga: 60 gram
Wyświetlacz: średnica 27 mm,
rozdzielczość 124 × 95 pikseli, z
podświetlaniem diodowym.
Wodoodporność: IPX7. Urządzenie
nie jest przeznaczone do pływania.
Pojemność pamięci: Średnio 20
godzin danych (zakładając, że jeden
punkt trasy jest stawiany co 4 sekundy).
Pamięć: Do 1000 okrążeń; 100
waypointów (punktów użytkownika).
Interfejs komputerowy:
Bezprzewodowy adapter USB ANT.
Typ Baterii: 300 mAh, ładowalna,
litowo-jonowa.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405 39
Dodatek
Żywotność baterii: Do 8 godzin w
trybie GPS; do 2 tygodni w trybie
oszczędności baterii.
Częstotliwość radiowa/protokół:
2.4 GHz/Bezprzewodowy protokół
komunikacji ANT+Sport.
Zakresy temperatury pracy:
-15°C–50°C
Źródło zasilania: USB
Zakres temperatur pracy przy
ładowaniu: 0°C–50°C
Częstotliwość radiowa/protokół:
2.4 GHz/Bezprzewodowy protokół
komunikacji ANT+Sport.
Antena GPS: Wewnętrzna
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości
Adapter USB ANT
Rozmiar: 59 mm × 18 mm × 7 mm
Waga: 6 gram
Zasięg sygnału: Około 5 metrów
Zakres temperatur pracy:
-10°C–50°C
40
Czujnik Bicia Serca
(Pulsometr)
Rozmiar: 34.7 cm × 3.4 cm × 1.1 cm
Waga: 44 gram
Wodoodporność: 10 metrów
Zasięg sygnału: Około 3 metrów
Bateria: Wymienialna CR2032 (3 V)
Żywotność baterii: Około 3 lat (1
godzina dziennie)
Zakres temperatur pracy: -10°C–50°C
Uwaga: W zimnych
warunkach pogodowych noś
ciepłą odzież wierzchnią
aby pulsometr posiadał
temperaturę zbliżoną do
temperatury ciała.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Dodatek
Częstotliwość radiowa/protokół:
2.4 GHz/Bezprzewodowy protokół
komunikacji ANT+Sport.
Dokładność czujnika może
ulec pogorszeniu w przypadku
niedokładnego kontaktu z ciałem,
interferencje elektryczne i zbyt dużą
odległość Forerunner;a od czujnika.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
ależy zapoznać się z zamieszczoną
N
w instrukcji obsługi częścią Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającą ostrzeżenia i
wiele istotnych wskazówek.
41
Dodatek
Rozwiązywanie Problemów
Problem
Rozwiązanie/Odpowiedź
Odblokuj pierścień: naciśnij równocześnie przyciski
enter i quit.
Pierścień nie
Naciskaj zdecydowanie na pierścień.
reaguje na dotyk.
Naciskaj zewnętrzną (nie wewnętrzną) część pierścienia.
Dostosuj częstotliwość pierścienia (zobacz stronę 29).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk GPS. Upewnij się,
Forerunner nie
że GPS jest włączony On. Uruchom Forerunner’a
odbiera sygnału z
na terenie otwartym z dala od wysokich budynków.
satelitów.
Odczekaj w bezruchu kilka minut.
Niepoprawne
Rozładuj całkowicie baterię urządzenia Forerunner a
wskazania
następnie naładuj ją do pełna, bez przerywania procesu
naładowania baterii. ładowania.
Podczas parowania stań w odległości co najmniej 10 m z
dala od innych urządzeń ANT+Sport. Forerunner musi się
Czujnik bicia
serca, foot pod lub znajdować w promieniu 3 metrów od czujnika. Wykonaj
GSC 10 nie paruje ponowne skanowanie akcesoriów (zobacz stronę 32).
się z urządzeniem Upewnij się, że czujnik wysyła dane (dla przykładu
Forerunner.
należy założyć czujnik bicia serca). Jeżeli problem
pozostanie, wymień baterię w akcesorium.
Wskazania tętna są
Zobacz stronę 33.
nieprawidłowe.
42
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Dodatek
Problem
Pasek czujnika
tętna jest za duży.
Brakuje części
zgromadzonych
danych w
urządzeniu.
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mniejszy pasek uciskowy sprzedawany jest osobno.
Udaj się na stronę: http://buy.garmin.com.
Forerunner nadpisuje stare dane jeżeli nie przesłałeś ich
do komputera. Przesyłaj dane regularnie aby uniknąć
ich utraty.
Tabela Stref Tętna
Strefa % Maks. Tętna
1
50–60%
2
60–70%
3
70–80%
4
80–90%
5
90–100%
Odczuwalny Wysiłek
Relaksacyjne, spokojne
tempo; oddech rytmiczny.
Tempo komfortowe; lekko
głębszy oddech, nie
przeszkadza w romowie.
Tempo umiarkowane; oddech
powoduje trudności przy
rozmowie.
Wysokie tempo,
niekomfortowe, oddech
gwałtowny.
Tempo sprinterskie, tylko na
krótkie dystanse; trudności w
oddychaniu.
Instrukcja Obsługi Forerunner 405
Korzyści
Trening dla początkujących;
redukuje stres.
Podst. trening wydolnościowy,
dobry w okresie
przygotowawczym.
Rozwijanie wytrzymałości
tlenowej; trening optymalny
dla układu krążenia.
Rozwijanie wytrzymałości
beztlenowej; zwiększanie
szybkości.
Trening wytrzymałości
beztlenowej; zwiększanie
mocy.
43
Polska wersja instrukcji dla urządzeń Forerunner 405 jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji
(nr katalogowy Garmin 190-00700-00, revision C) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji
dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń Forerunner 405.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego
produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kwiecień 2010
Numer katalogowy 190-00700-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising