Garmin | Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm | Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm Vejledning til lynstart

Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm Vejledning til lynstart
Vejledning til lynstart
FORERUNNER® 405
GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING
Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan
udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken
med produktet for at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i
æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Trin 1: Brug af
trykringen
Sølvringen omkring urskiven fungerer
som en knap med flere funktioner.
Tryk og træk (rul): Tryk med fingeren
på ringen, og træk den rundt om ringen
for at rulle gennem menuvalgene eller
for at øge eller mindske værdier.
Tryk: Tryk fingeren kort mod ringen
for at foretage et valg, skifte menuvalg
eller skifte side.
Tryk og hold: Hold fingeren på et af
de fire markerede områder på ringen
for at skifte tilstand.
Dobbelttryk: Tryk med to fingre
to steder på ringen for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
Tryk på områder af
ringen eller knapper
➊
tim
e
e
at
/d
➍
re
se
t
➋
➎
p
la
➏
/
➌
➊ time/date: Tryk og hold for at
skifte til tilstanden klokkeslæt/dato.
➋ GPS: Tryk og hold for at skifte til
GPS-tilstand.
➌ menu: Tryk og hold for at åbne
menusiden.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
➍ training: Tryk og hold for at skifte
til træningstilstand.
➎ start/stop/enter:
• Tryk for at starte/stoppe timeren i
træningstilstand.
• Tryk for at foretage et valg.
• Tryk for at gå ud af
strømsparetilstanden.
➏ lap/reset/quit:
• Tryk for at oprette en ny omgang i
træningstilstand.
• Tryk og hold for at nulstille
timeren i træningstilstand.
• Tryk for at forlade en menu eller
en side.
• Tryk for at gå ud af
strømsparetilstanden.
Tip til ringen
• Tryk fast på ringen.
• Tryk på den ydre ring med ordene
på, og ikke den inderste ring
omkring urskiven.
• Gør hvert valg på ringen til en
enkeltstående handling.
• Lad ikke en finger hvile på ringen,
mens den er i brug.
• Ringen kan ikke betjenes med
vanter på.
• Hvis ringen er våd, skal den tørres
før brug.
Strømsparetilstand
Efter nogen tids inaktivitet skifter
Forerunner til strømsparetilstand.
Forerunner bliver inaktiv, hvis timeren
ikke kører, hvis du ikke navigerer
efter en destination og bruger
navigationssiden, og du ikke har
trykket på nogen af knapperne eller på
ringen.
Lås ringen
For at forhindre utilsigtede tryk på
ringen (pga. fugt eller utilsigtede
slag) skal du trykke på enter og quit
samtidigt. Ringen låses op igen ved at
trykke samtidigt på enter og quit.
I strømsparetilstand kan man
se klokkeslæt, tænde for
baggrundsbelysningen og bruge
computertilslutningen ANT+™.
Tryk på enter eller quit for at
gå ud af strømsparetilstanden.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
Trin 2: Oplad batteriet
Forerunner leveres med strømmen
afbrudt for at spare på batteriet. Oplad
Forerunner i mindst tre timer før brug.
bemærk: For at forebygge
korrosion skal du tørre
opladningskontakterne og det
omkringliggende område før
opladning.
F o r e r unne r 405
IC: 1792A-01253
FCC ID:IPH-01253
N9
Kontakter
Ì Ï 02
12345678
Designed in the USA
Made in Taiwan
4. Sæt opladeren sikkert fast på
oversiden af Forerunner.
tim
e/
te
da
TIP: Forerunner kan ikke
oplades, hvis temperaturen er
under 0° C eller over 50° C.
3. Indstil opladerclip’en efter
kontakterne bag på Forerunner.
2. Sæt AC-adapteren i en almindelig
stikkontakt.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
/
1. Sæt USB-stikket fra opladerclip’en i
AC-adapteren.
re
se
t
Sådan oplades Forerunner:
p
la
Opladerclip
Hvor længe et fuldt opladet batteri
holder afhænger af brugen. Et fuldt
opladet batteri kan holde Forerunner
i gang med GPS i op til 8 timer. Se
brugervejledningen for at få yderligere
oplysninger.
Trin 3: Konfigurer
Forerunner
Første gang du anvender Forerunner,
skal du følge vejledningen på
skærmen for at lære at bruge ringen og
konfigurere Forerunner.
Hvis du bruger en ANT+
hjertefrekvensmonitor, skal du
vælge Ja under konfigurationen, så
hjertefrekvensmonitoren kan parres
(forbindes) med Forerunner. Se Trin 3
for at få flere oplysninger.
Trin 4: Find
satellitsignaler
For at kunne indstille klokkeslæt og
begynde at anvende Forerunner skal du
modtage GPS-satellitsignaler. Det kan
tage et par minutter at finde signaler.
Bemærk: GPS-modtageren
kan slukkes for at anvende
Forerunner indendørs ved at
trykke på og holde GPS nede.
Vælg Fra til GPS.
Bemærk: Det er ikke muligt
at modtage satellitsignaler i
strømsparetilstand. Tryk på
enter eller quit for at gå ud af
strømsparetilstanden.
1. Gå udendørs i et åbent område.
Den bedste modtagelse fås ved
at sikre, at antennen i Forerunner
peger mod himlen.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
tim
e
re
se
t
e
at
/d
p
la
/
Antennens
placering
2. Tryk og hold training nede for at
skifte til træningstilstand.
3. Stå stille, og bevæg dig ikke,
før siden Lokaliserer satellitter
forsvinder.
Når du modtager satellitsignaler,
vises GPS-ikonet på sider i
træningstilstand.
Trin 5: Parring af
hjertefrekvensmonitoren
(ekstraudstyr)
Når pulssensoren forsøger at oprette
forbindelse til Forerunner første gang,
skal du flytte dig væk (10 m) fra andre
pulssensorer.
Hjertefrekvensmonitoren står på
standby og er klar til at sende data.
Hjertefrekvensmonitoren skal
bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at
den bliver, hvor den er, under dit løb.
1. Skub en tap på remmen gennem
hullet i hjertefrekvensmonitoren.
Tryk tappen ned.
2. Gør begge elektroderne bag på
pulssensoren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst
og senderen.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
Tap
Hjertefrekvensmonitor-rem
Hul
Hjertefrekvensmonitor (forside)
Elektroder
Hjertefrekvensmonitor (bagside)
3. Spænd remmen rundt om
din brystkasse, og fastgør
den til den anden side af
hjertefrekvensmonitoren.
bemærk: Garmin-logoet skal
vende den højre side opad.
4. Tryk på quit eller enter for at gå ud
af strømsparetilstanden.
5. Bring Forerunner inden
for rækkevidde (3 m) af
hjertefrekvensmonitoren. Ikonet
for puls vises på sider for
træningstilstand.
Trin 6: Løb en tur!
Tip: Indstil brugerprofil, så
Forerunner kan beregne kalorier
korrekt. Tryk og hold menu
nede > vælg Indstillinger >
Brugerprofil.
1. Tryk og hold training nede.
2. Tryk på start for at starte timeren.
3. Når du er færdig med din løbetur,
skal du trykke på stop.
4. Hold reset nede for at gemme dine
løbedata og nulstille timeren.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
Trin 7: Download
gratis software
Med ANT Agent™ kan Forerunner
bruges sammen med Garmin
Connect™, et webbaseret
træningsværktøj, og Garmin
Training Center®, et computerbaseret
træningsværktøj.
1. Gå til www.garmin.com/forerunner405.
2. Følg vejledningen på skærmen for
at downloade og installere ANT
Agent.
Trin 8: Sådan parres
din computer og
Forerunner
Bemærk: Før USB ANT
Stick™ sluttes til computeren,
skal du downloade software
som beskrevet i Trin 7, så
de nødvendige USB-drivere
installeres.
1. Slut USB ANT Stick til en ledig
USB-port på computeren.
2. Placer din Forerunner inden for din
computers rækkevidde (3 m).
3. Når ANT Agent finder Forerunner,
viser ANT Agent et enheds-ID og
spørger, om den skal parres.
Vælg ja.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
4. Forerunner bør vise det samme
nummer som ANT Agent. Tryk i
givet fald på ja på Forerunner for at
gennemføre parringen.
Trin 9: Overfør data til
computeren
Placer din Forerunner inden for
rækkevidde (3 m) af computeren. ANT
Agent overfører automatisk
data mellem din Forerunner og Garmin
Connect eller Garmin Training Center.
Bemærk: Hvis du har mange
data, kan dette tage et par
minutter. Forerunners funktioner
er ikke tilgængelige under
dataoverførsel.
Brug Garmin Connect eller Garmin
Training Center til at se og analysere
data.
10
Sådan bruges de fire
tilstande
Tryk og hold fingeren på et af de fire
markerede områder på ringen for at
skifte tilstand.
Klokkeslæt/dato-tilstand
Klokkeslæt/dato-tilstand viser det
aktuelle klokkeslæt og datoen. Tryk
på ringen for at rulle igennem sider
som klokkeslæt, batteriindikator og
alarmtidspunkt.
GPS-tilstand
I GPS-tilstand kan man se og bruge
GPS-menuen. Man kan se satellitsiden,
tænde og slukke for GPS, gemme
og gå til positioner samt følge vejen
tilbage til et udgangspunkt.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
Menutilstand
I Menutilstand har man adgang til
Forerunners historik, træningsmenuen
og indstilling af enheden.
Træningstilstand
Træningstilstanden er den tilstand, du
oftest vil anvende. Træningstilstanden
bruges til at registrere dine aktiviteter,
vise træningsdata og konkurrere med
Virtual Partner®.
Nulstilling af
Forerunner
Hvis Forerunner låser, kan man
nulstille den. Tryk og hold samtidigt
enter og quit, indtil skærmen bliver
tom (ca. 7 sekunder). Dette sletter ikke
dine data eller indstillinger.
Forerunner 405 Vejledning til lynstart
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at
gennemføre vores onlineregistrering
i dag. Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Mere information
Du kan finde flere oplysninger
om funktioner og indstillinger til
Forerunner i brugervejledningen.
Advarsel: Forerunner
er ikke beregnet til brug ved
svømning. Svømning eller
længerevarende ophold i vand
kan forårsage kortslutning
i enheden, hvilket i sjældne
tilfælde kan medføre mindre
forbrændinger eller irritation
under enheden.
11
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner®, Dynastream®, Garmin Training Center® og Virtual Partner®
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Garmin Connect™, GSC™ 10, ANT™, ANT Agent™, ANT+™ og USB ANT Stick™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de
respektive ejere.
Se de nyeste produktoplysninger og tilbehør på Garmins websted på
www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
November 2009
Varenummer 190-00700-56 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising