Garmin | Forerunner® 10 | User guide | Garmin Forerunner® 10 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 10 Käyttöopas
Forerunner 10
®
Käyttöopas
Heinäkuu 2013
190-01472-37_0C
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin®, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd.‍ tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.‍ Garmin Connect™ ja Virtual Pacer™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.‍
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet .................................................................................. 1
Aloitus ........................................................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Lähteminen lenkille........................................................ 1
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen .................................. 1
Tietokenttien muuttaminen .................................................... 2
Virtual Pacer .............................................................................. 2
Virtual Pacer -työkalun kanssa juokseminen ........................ 2
Käyttäminen: Auto Lap® ............................................................ 2
Juoksun keskeyttäminen automaattisesti .................................. 2
Garmin Connect ......................................................................... 2
Käyttäminen: Garmin Connect .............................................. 2
Historia............................................................................2
Omat ennätykset ........................................................................ 2
Historian ja omien ennätysten tarkastelu ................................... 2
Juoksun poistaminen historiasta ................................................ 3
Omien ennätysten poistaminen ................................................. 3
Oman ennätyksen palauttaminen ......................................... 3
Liite..................................................................................3
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Laitteen puhdistaminen ......................................................... 3
Tekniset tiedot ............................................................................ 3
Asetukset ................................................................................... 3
Hälytyksen asettaminen ........................................................ 3
Ajan asettaminen manuaalisesti ........................................... 3
Vianmääritys .............................................................................. 3
Laitteen nollaaminen ............................................................. 3
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect ‑ohjelmalla ........ 3
Lisätietojen saaminen ........................................................... 3
Laitteen rekisteröiminen ............................................................. 3
Hakemisto ....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.‍
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Painikkeet
3 Lataa laitteen akku täyteen.‍
Lähteminen lenkille
À
Käynnistä laite.‍
Ota taustavalo käyttöön.‍
Á
Käynnistä ja lopeta ajanotto.‍
Valitse korostettu valikkokohde.‍
Â
Siirry valikon seuraavaan kohteeseen.‍
Siirry seuraavaan tietosivuun, kun ajanotto on käynnissä.‍
Ã
Palaa takaisin valitsematta mitään.‍
Merkitse kierros (sivu 2).‍
Laite toimitetaan osittain ladattuna.‍ Sinun on ehkä ladattava
laite (sivu 1) ennen suoritusta.‍
HUOMAUTUS: laite käynnistyy automaattisesti ladattaessa.‍ Jos
et lataa laitetta ennen suorituksen aloittamista, käynnistä laite
painamalla -painiketta pitkään.‍
1 Valitse .‍
2
vilkkuu, kun laite etsii sijaintiasi.‍
Kun laite löytää sijaintisi,
näkyy tasaisena.‍
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla Aloita.‍
Aika À, Matka Á, Kulutetut kalorit  ja Tahti à tallennetaan,
kun ajanotto on käynnissä.‍
Aloitus
Kun käytät Forerunner -laitetta ensimmäistä kertaa, suorita
seuraavat vaiheet.‍
1 Lataa laitteen akku (sivu 1).‍
2 Mukauta juoksuasetuksia (sivu 1).‍
3 Lähde matkaan (sivu 1).‍
4 Lataa juoksu osoitteeseen Garmin Connect™ (sivu 2).‍
Laitteen lataaminen
ILMOITUS
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.‍
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.‍
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien
liitinpintojen kanssa ja työnnä laturia, kunnes se napsahtaa
paikalleen.‍
VIHJE: näet kuluttamasi kalorit ja tahtisi valitsemalla
4 Pysäytä ajanotto valitsemalla suorituksen jälkeen.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.‍
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.‍
Voit nyt ladata juoksusi Garmin Connect (sivu 2).‍
• Poista juoksu valitsemalla Poista.‍
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen
HUOMAUTUS: sinun on määritettävä juoksu-/kävelyominaisuus
ennen kuin aloitat suorituksen.‍ Kun olet käynnistänyt ajastimen,
et voi enää muuttaa asetuksia.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Juoksu/kävely > Ota
käyttöön.‍
Johdanto
1
2 Määritä juoksuaika kullekin intervallille.‍
3 Määritä kävelyaika kullekin intervallille.‍
4 Lähde matkaan!
Kun otat juoksu-/kävelyominaisuuden käyttöön, sitä käytetään
joka kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä
tai otat käyttöön Virtual Pacer™ -työkalun (sivu 2).‍
Tietokenttien muuttaminen
Voit muuttaa tietokenttien yhdistelmiä kahdella sivulla, jotka
tulevat näkyviin, kun ajanotto on käynnissä.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Tietokentät.‍
2 Valitse ensimmäisellä sivulla näytettävä tietokenttien
yhdistelmä.‍
3 Valitse toisella sivulla näytettävä tietokenttien yhdistelmä.‍
Tahdin tai nopeuden näyttäminen
Voit muuttaa tapaa, jolla tahti ja nopeus näytetään niiden
tietokentissä.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Tahti/nopeus.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Nopeus näyttää nykyisen nopeuden.‍
• Kierrosnopeus näyttää nykyisen kierroksen
keskinopeuden.‍
• Keskinopeus näyttää nykyisen toiminnon
keskinopeuden.‍
• Tahti näyttää nykyisen tahdin.‍
• Kierrostahti näyttää nykyisen kierroksen keskitahdin.‍
• Keskitahti näyttää nykyisen toiminnon keskitahdin.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer on työkalu, jonka avulla parannat suoritustasi, sillä
se kannustaa sinua juoksemaan määrittämässäsi tahdissa.‍
Virtual Pacer -työkalun kanssa juokseminen
HUOMAUTUS: sinun täytyy määrittää Virtual Pacer ennen
suorituksen aloittamista.‍ Kun olet käynnistänyt ajastimen, et voi
enää muuttaa asetuksia.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Virtual Pacer.‍
2 Määritä tahti valitsemalla Ota käyttöön tai Muokkaa tahtia.‍
3 Anna tahtisi.‍
Kun otat Virtual Pacer -ominaisuuden käyttöön, sitä käytetään
joka kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä
tai otat käyttöön juoksu-/kävelyominaisuuden (sivu 1).‍
Käyttäminen: Auto Lap®
Voit asettaa laitteesi käyttämään Auto Lap -toimintoa, joka
merkitsee automaattisesti kierroksen joka kilometrin (mailin)
kohdalla, tai voi merkitä kierrokset manuaalisesti.‍ Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa toiminnan eri
vaiheissa.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Kierrokset.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Auto Lap > Ota käyttöön käyttääksesi Auto Lap toimintoa.‍
• Valitse Kierros-painike > Ota käyttöön käyttääksesi
painiketta kierroksen merkitsemiseen toiminnan aikana.‍
3 Lähde matkaan (sivu 1).‍
Juoksun keskeyttäminen automaattisesti
Voit käyttää Auto Pause® -toimintoa ajastimen automaattiseen
keskeyttämiseen, kun lopetat liikkumisen.‍ Tämä toiminto on
hyödyllinen, jos matka sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja,
joissa on pysähdyttävä.‍
2
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.‍
Valitse > Juoksuasetukset > Auto Pause > Ota
käyttöön.‍
Garmin Connect
Garmin Connect tarjoaa helpon tavan tallentaa ja seurata
toimintoja, analysoida tietoja ja jakaa niitä toisten käyttäjien
kanssa.‍ Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/‍start.‍
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi
ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.‍
Tietojen analysoiminen: voit tarkastella tarkempia tietoja
toiminnostasi, kuten karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot
ja mukautettavat raportit.‍
Toimintojen jakaminen: voit lähettää toimintojasi
sähköpostitse toisille tai lähettää toimintojesi linkkejä
haluamiisi sosiaalisiin verkostoitumissivustoihin.‍
Käyttäminen: Garmin Connect
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla (sivu 1).‍
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Noudata näytön ohjeita.‍
Historia
Voit tarkastella seitsemää viimeisintä juoksukertaasi
valitsemalla Forerunner, mutta voit ladata ja tarkastella
rajoittamattoman määrän juoksukertojasi osoitteeseen Garmin
Connect.‍ Kun muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia
tietoja.‍
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.‍
Omat ennätykset
Kun saat juoksun päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit juoksun aikana.‍ Omat ennätykset
sisältävät useiden tavallisimpien juoksumatkojen nopeimmat
ajat ja pisimmän juoksun.‍
Historian ja omien ennätysten tarkastelu
Juoksuhistoriassa näkyvät päiväys, aika, matka, tahti, kalorit ja
kierrostiedot.‍ Laite näyttää myös oman ennätysajan, matkan ja
tahdin useilta matkoilta.‍
1 Valitse > Historia.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Näet tallennettujen juoksujen tiedot valitsemalla Juoksut.‍
• Näet omat ennätykset valitsemalla Ennätykset.‍
Historia
Juoksun poistaminen historiasta
HUOMAUTUS: juoksun poistaminen laitteen historiasta ei
poista sitä kohteesta Garmin Connect.‍
1 Valitse > Historia.‍
2 Valitse Juoksut.‍
3 Valitse lenkki.‍
4 Valitse > Poista > Kyllä.‍
Omien ennätysten poistaminen
1 Valitse > Historia > Ennätykset.‍
2 Valitse poistettava ennätys.‍
3 Valitse Tyhjennä > Kyllä.‍
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.‍
1 Valitse > Historia > Ennätykset.‍
2 Valitse palautettava ennätys.‍
3 Valitse Käytä edellistä > Käytä tietoja.‍
Liite
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.‍
Älä paina painikkeita veden alla.‍
Älä puhdista laitetta terävällä esineellä.‍
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.‍
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle,
tuholaiskarkotteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille
kemikaaleille.‍ Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa
vahingoittaa koteloa.‍
Pyyhi laite aina kuivaksi puhdistuksen tai käytön jälkeen ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ei käyttäjän vaihdettavissa oleva ladattava
litiumioniakku, 4,2 volttia
Akunkesto
GPS-toiminto käytössä 30 minuuttia päivässä:
enintään 10 päivää
GPS-toiminto käytössä jatkuvasti: enintään 5 tuntia
Vain kello: enintään 5 viikkoa
Vedenkestävyys 50 metriä
Käyttölämpötila -20–60 °C (-4–140°F)
Asetukset
Avaa laiteasetukset valitsemalla > Asetukset.‍
Hälytys: määrittää päivittäisen hälytyksen.‍
Äänet: äänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.‍ Voit
määrittää näppäinten ja hälytysviestien merkkiäänet.‍
Paino: määrittää käyttäjän painon.‍
Liite
HUOMAUTUS: kalorimittaus juoksun aikana (sivu 1) toimii
tarkimmin, kun annat painosi.‍
Asetus: määrittää kellonajan, ajan esityksen, kielen ja
mittayksiköt.‍
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse > Asetukset > Hälytys.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos hälytys on jo asetettu ja haluat muuttaa sen aikaa,
valitse Muokkaa hälytystä.‍
• Jos hälytystä ei ole vielä asetettu, valitse Ota käyttöön.‍
3 Määritä aika ja hyväksy valitsemalla .‍
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite
etsii satelliittisignaaleja.‍ Voit asettaa ajan myös manuaalisesti.‍
1 Valitse > Asetukset > Asetus > Aika > Aseta aika.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Salli laitteen määrittää aika automaattisesti, kun se
vastaanottaa satelliittisignaaleja, valitsemalla
Automaattinen.‍
• Määritä aika manuaalisesti valitsemalla Manuaalinen, ja
anna aika.‍
Vianmääritys
Laitteen nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍
1 Paina -painiketta vähintään 15 sekunnin ajan.‍
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
‑ohjelmalla
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, sinulla on oltava
Garmin Connect-tili (sivu 2) ja sinun on liitettävä laite
tietokoneeseen (sivu 1).‍
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.‍
Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect kehottaa
päivittämään ohjelmiston.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.‍
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin® sivustossa.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍intosports.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin-jälleenmyyjältä.‍
Käyttöoppaan hakeminen
Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Valitse tuotteesi.‍
3 Valitse Manuals (Käyttöoppaat).‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
3
Hakemisto
A
aika 3
ajanotto 2
aloittaminen 1
lopettaminen 1
asetukset, laite 3
Auto Lap 2
Auto Pause 2
G
Garmin Connect, tietojen tallentaminen 2
H
harjoittelusivut, tarkasteleminen 1
harjoituskerrat 2
historia 2
lähettäminen tietokoneeseen 2
poistaminen 3
tarkasteleminen 2
hälytykset 3
hälytys 3
I
intervallit 1
K
kieli 3
kierrokset 2
kävelyintervallit 1
L
laite
lataaminen 1
nollaaminen 3
painikkeet 1
rekisteröinti 3
laitteen lataaminen 1
laitteen puhdistaminen 3
laitteen rekisteröiminen 3
lisävarusteet 3
M
mittayksiköt 3
N
nollaaminen, laite 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 3
omat ennätykset 2
palauttaminen 3
poistaminen 3
P
painikkeet 3
laite 1
paino 3
poistaminen
historia 3
omat ennätykset 3
päivitykset, ohjelmisto 3
T
tahti 2
tekniset tiedot 3
tiedot
siirtäminen 2
tallentaminen 2
tietokentät 1, 2
toimintojen tallentaminen 1
tuotteen rekisteröiminen 3
V
vesitiiviys 3
vianmääritys 3
Virtual Pacer 2
Ä
äänet 3
4
Hakemisto
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2012–2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising