Garmin | Forerunner® 10 | User manual | Garmin Forerunner® 10 Gebruikershandleiding

Garmin Forerunner® 10 Gebruikershandleiding
Forerunner 10
®
Gebruikershandleiding
Juli 2013
190-01472-35_0C
Gedrukt in Taiwan
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin®, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen, gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen.‍ Garmin Connect™ en Virtual Pacer™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd.‍ of haar dochtermaatschappijen.‍ Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.‍
Inhoudsopgave
Inleiding.......................................................................... 1
Toetsen ...................................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................ 1
Het toestel opladen .................................................................... 1
Hardlopen....................................................................... 1
Ren- en loopintervallen gebruiken ............................................. 2
Gegevensvelden wijzigen ..................................................... 2
Virtual Pacer .............................................................................. 2
Hardlopen met Virtual Pacer ................................................. 2
Auto Lap® gebruiken ................................................................. 2
Uw hardloopsessie automatisch pauzeren ................................ 2
Garmin Connect ......................................................................... 2
Gebruik van Garmin Connect ................................................ 2
Geschiedenis..................................................................2
Persoonlijke records .................................................................. 2
Geschiedenis en persoonlijke records weergeven .................... 3
Een hardloopsessie verwijderen uit de geschiedenis ................ 3
Persoonlijke records verwijderen ............................................... 3
Een persoonlijk record herstellen .......................................... 3
Appendix.........................................................................3
Toestelonderhoud ...................................................................... 3
Het toestel schoonmaken ...................................................... 3
Specificaties ............................................................................... 3
Instellingen ................................................................................. 3
Het alarm instellen ................................................................ 3
De tijd handmatig instellen .................................................... 3
Problemen oplossen .................................................................. 3
Het toestel opnieuw instellen ................................................ 3
De software bijwerken met behulp van Garmin Connect ...... 3
Meer informatie ..................................................................... 3
Het toestel registreren ................................................................ 4
Index................................................................................5
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.‍
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Toetsen
3 Laad het toestel volledig op.‍
Hardlopen
À
Schakel het toestel in.‍
Schakel de schermverlichting in.‍
Á
Start en stop de timer.‍
Selecteer het gemarkeerde menu-item.‍
Â
Ga naar het volgende item in het menu.‍
Ga naar de volgende gegevenspagina terwijl de timer loopt.‍
Ã
Ga terug zonder iets te selecteren.‍
Leg een ronde vast (pagina 2).‍
Aan de slag
Het toestel is bij aankoop gedeeltelijk opgeladen.‍ Mogelijk moet
eerst het toestel worden opgeladen (pagina 1) voordat u gaat
hardlopen.‍
OPMERKING: Het toestel wordt automatisch ingeschakeld
tijdens het opladen.‍ Als u het toestel niet oplaadt voordat u gaat
hardlopen, houd dan ingedrukt om het toestel in te schakelen.‍
1 Selecteer .‍
2
knippert terwijl het toestel uw locatie bepaalt.‍
Wanneer het toestel uw locatie heeft gevonden, knippert
niet meer.‍
3 Selecteer Start om de timer te starten.‍
Terwijl de timer loopt, worden tijd À, afstand Á, calorieën die
u hebt verbrand  en tempo à vastgelegd.‍
Als u de Forerunner voor de eerste keer gebruikt, voer dan
deze stappen uit.‍
1 Laad het toestel op (pagina 1).‍
2 Pas uw instellingen voor hardlopen aan (pagina 2).‍
3 Ga hardlopen (pagina 1).‍
4 Verzend uw hardloopsessie naar Garmin Connect™
(pagina 2).‍
Het toestel opladen
KENNISGEVING
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan droog te maken alvorens het toestel
op te laden of op een computer aan te sluiten.‍
1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.‍
2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel
op één lijn met de oplaadcontacten en druk de lader aan tot
deze vastklikt.‍
Inleiding
TIP: Selecteer om de calorieën die u hebt verbrand en uw
tempo weer te geven.‍
4 Selecteer om de timer na afloop van het hardlopen te
stoppen.‍
5 Selecteer een optie:
• Selecteer Hervat om de timer weer te starten.‍
• Selecteer Sla op om uw hardloopsessie op te slaan en de
timer opnieuw in te stellen.‍ U kunt nu uw hardloopsessie
verzenden naar Garmin Connect (pagina 2).‍
• Selecteer Gooi weg om de hardloopsessie te
verwijderen.‍
1
Ren- en loopintervallen gebruiken
OPMERKING: U moet eerst de ren-/loopfunctie instellen
voordat u gaat hardlopen.‍ Zodra de rentimer is gestart, kunt u
de instellingen niet meer wijzigen.‍
1 Selecteer > Renopties > Ren/Wandel > Schakel in.‍
2 Stel de rentimer in voor elk interval.‍
3 Stel de looptimer in voor elk interval.‍
4 Ga hardlopen.‍
Nadat u de ren-/loopfunctie hebt ingeschakeld, wordt deze
telkens gebruikt als u gaat hardlopen, behalve als u de functie
uitschakelt of Virtual Pacer™ inschakelt (pagina 2).‍
Gegevensvelden wijzigen
U kunt de combinaties van gegevensvelden wijzigen voor de
twee pagina's die worden weergegeven terwijl de timer loopt.‍
1 Selecteer > Renopties > Gegevensvelden.‍
2 Selecteer welke combinatie van gegevensvelden u op de
eerste pagina wilt weergeven.‍
3 Selecteer welke combinatie van gegevensvelden u op de
tweede pagina wilt weergeven.‍
Tempo of snelheid weergeven
U kunt de soort tempo- en snelheidsinformatie wijzigen die in
het daarvoor bestemde gegevensveld wordt weergegeven.‍
1 Selecteer > Renopties > Tempo/snelheid.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Snelheid om uw huidige snelheid weer te
geven.‍
• Selecteer Rondesnelheid om uw gemiddelde snelheid
voor de huidige ronde weer te geven.‍
• Selecteer Gemiddelde snelheid om uw gemiddelde
snelheid voor de huidige activiteit weer te geven.‍
• Selecteer Tempo om uw huidige tempo weer te geven.‍
• Selecteer Rondetempo om uw gemiddelde tempo voor
de huidige ronde weer te geven.‍
• Selecteer Gemiddeld tempo om uw gemiddelde tempo
voor de huidige activiteit weer te geven.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer is een trainingsprogramma waarmee u uw
prestaties kunt verbeteren doordat u wordt aangemoedigd om
op een ingesteld tempo te hardlopen.‍
Hardlopen met Virtual Pacer
OPMERKING: U moet Virtual Pacer instellen voordat u gaat
hardlopen.‍ Zodra de rentimer is gestart, kunt u de instellingen
niet meer wijzigen.‍
1 Selecteer > Renopties > Virtual Pacer.‍
2 Selecteer Schakel in of Wijzig tempo om het tempo in te
stellen.‍
3 Voer uw tempo in.‍
Nadat u Virtual Pacer hebt ingesteld, wordt dit telkens gebruikt
als u gaat hardlopen, behalve als u de functie uitschakelt of
Ren/Loop inschakelt (pagina 2).‍
Auto Lap® gebruiken
U kunt uw toestel instellen om Auto Lap te gebruiken, waarbij
elke kilometer (mijl) automatisch een ronde wordt vastgelegd, of
u kunt uw ronden handmatig vastleggen.‍ Dit is handig als u uw
prestaties tijdens verschillende delen van een activiteit wilt
vergelijken.‍
1 Selecteer > Renopties > Ronden.‍
2 Selecteer een optie:
2
• Selecteer Auto Lap > Schakel in om Auto Lap te
gebruiken.‍
• Selecteer Lap-knop > Schakel in om
te gebruiken
voor het vastleggen van een ronde tijdens een activiteit.‍
3 Ga hardlopen (pagina 1).‍
Uw hardloopsessie automatisch pauzeren
U kunt Auto Pause® gebruiken om de timer automatisch te
pauzeren wanneer u stopt met bewegen.‍ Dat is handig als er
verkeerslichten of andere obstakels in de route voorkomen
waardoor u moet stoppen.‍
OPMERKING: De pauzetijd wordt niet opgeslagen in uw
geschiedenis.‍
Selecteer > Renopties > Auto Pause > Schakel in.‍
Garmin Connect
Garmin Connect biedt u een eenvoudige manier om moeiteloos
uw activiteiten op te slaan en te volgen, en uw gegevens te
analyseren en te delen met anderen.‍ Meld u aan voor een gratis
account op www.garminconnect.com/‍start.‍
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf
wilt.‍
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit bekijken, met inbegrip van een
overzichtskaart, tempo- en snelheidsgrafieken en
aanpasbare rapporten.‍
Uw activiteiten uitwisselen: U kunt uw activiteiten per e-mail
naar anderen sturen of koppelingen naar uw activiteiten
publiceren op uw favoriete sociale netwerksites.‍
Gebruik van Garmin Connect
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer
(pagina 1).‍
2 Ga naar www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Volg de instructies op het scherm.‍
Geschiedenis
U kunt uw laatste zeven hardloopsessies bekijken op uw
Forerunner, maar u kunt een onbeperkt aantal hardloopsessies
verzenden naar en bekijken op Garmin Connect.‍ Als het
geheugen vol is, worden de oudste gegevens overschreven.‍
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
Persoonlijke records
Bij het voltooien van een hardloopsessie worden op het toestel
eventuele nieuwe persoonlijke records weergegeven die u
tijdens deze sessie hebt gevestigd.‍ Tot de persoonlijke records
behoren uw snelste tijd over verschillende
standaardloopafstanden, alsmede de langste hardloopsessie.‍
Geschiedenis
Geschiedenis en persoonlijke records
weergeven
In de hardloopsessiegeschiedenis worden datum, tijd, afstand,
tempo, calorieën en rondegegevens aangegeven.‍ Op het
toestel worden tevens uw persoonlijke recordtijd, afstand en
tempo over verschillende afstanden weergegeven.‍
1 Selecteer > Geschiedenis.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Runs om informatie weer te geven over uw
opgeslagen hardloopsessies.‍
• Selecteer Records om uw persoonlijke records weer te
geven.‍
Een hardloopsessie verwijderen uit de
geschiedenis
OPMERKING: Als u een hardloopsessie uit de geschiedenis
van uw toestel verwijdert, wordt deze niet verwijderd uit Garmin
Connect.‍
1 Selecteer > Geschiedenis.‍
2 Selecteer Runs.‍
3 Selecteer een hardloopsessie.‍
4 Selecteer > Gooi weg > Ja.‍
Persoonlijke records verwijderen
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.‍
2 Selecteer een record om te verwijderen.‍
3 Selecteer Wis > Ja.‍
Een persoonlijk record herstellen
U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de voorafgaande
waarde.‍
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.‍
2 Selecteer een record om te herstellen.‍
3 Selecteer Gebruik vorige > Gebruik record.‍
Appendix
Toestelonderhoud
KENNISGEVING
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.‍
Druk niet op de toetsen onder water.‍
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.‍
Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die
de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.‍
Spoel het toestel goed uit met zoet water na gebruik in chloorof zout water, zonnebrand, pesticide, cosmetica, alcohol en
andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken.‍
Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing
beschadigen.‍
Veeg het toestel na gebruik of schoonmaken altijd droog, en
bewaar het op een koele, droge plaats.‍
Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.‍
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.‍
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.‍
Appendix
Specificaties
Batterijtype
Niet door de gebruiker vervangbare,
oplaadbare lithium-ion, 4,2 volt
Levensduur van de
batterij
Bij gebruik van GPS gedurende 30 minuten
per dag: tot 10 dagen
Bij continu gebruik van GPS: tot 5 uur
Alleen horloge: tot 5 weken
Waterbestendig
50 meter
Bedrijfstemperatuur
Van -20°C tot 60°C (van -4°F tot 140°F)
Instellingen
Selecteer > Instellingen om de toestelinstellingen te openen.‍
Alarm: Hiermee stelt u een dagelijks alarm in.‍
Tonen: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.‍ U kunt
het geluid voor toetsaanslagen en waarschuwingen instellen.‍
Gewicht: Hiermee stelt u het gewicht van de gebruiker in.‍
OPMERKING: De caloriemeting tijdens het lopen (pagina 1)
is het meest nauwkeurig als u uw gewicht invoert.‍
Stel in: Hiermee stelt u de tijd van de dag, de tijdnotatie, de taal
en de maateenheden in.‍
Het alarm instellen
1 Selecteer > Instellingen > Alarm.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Wijzig alarm als het alarm al is ingesteld en u
de tijd wilt wijzigen.‍
• Selecteer Schakel in als het alarm nog niet is ingesteld.‍
3 Stel de tijd in en selecteer om te accepteren.‍
De tijd handmatig instellen
Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het
toestel satellietsignalen ontvangt.‍ U kunt de tijd ook handmatig
instellen.‍
1 Selecteer > Instellingen > Stel in > Tijd > Stel tijd in.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Auto om het toestel de tijd automatisch te laten
instellen als het satellietsignalen ontvangen.‍
• Selecteer Handmatig om de tijd handmatig in te stellen
en de tijd in te voeren.‍
Problemen oplossen
Het toestel opnieuw instellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.‍
1 Houd ten minste 15 seconden ingedrukt.‍
2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.‍
De software bijwerken met behulp van Garmin
Connect
Voordat u de software van uw toestel kunt bijwerken, moet u
over een Garmin Connect account (pagina 2) beschikken en het
toestel verbinden met uw computer (pagina 1).‍
1 Ga naar www.garminconnect.com.‍
Als er nieuwe software beschikbaar is, geeft Garmin Connect
een melding weer dat u de software kunt bijwerken.‍
2 Volg de instructies op het scherm.‍
3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
bijwerken.‍
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de website Garmin®.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍intosports.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
3
• Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin-dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.‍
De gebruikershandleiding downloaden
U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden via
internet.‍
1 Ga naar www.garmin.com/‍intosports.‍
2 Selecteer uw product.‍
3 Klik op Handleidingen.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
4
Appendix
Index
W
waterbestendig 3
A
accessoires 3
activiteiten opslaan 1
alarm 3
alarmen 3
Auto Lap 2
Auto Pause 2
G
Garmin Connect, gegevens opslaan 2
gegevens
opslaan 2
overbrengen 2
gegevensvelden 1, 2
geschiedenis 2
naar de computer verzenden 2
verwijderen 3
weergeven 3
gewicht 3
H
het toestel schoonmaken 3
I
instellingen, toestel 3
intervallen 2
L
loopintervallen 2
M
maateenheden 3
O
opnieuw instellen, toestel 3
P
persoonlijke records 2, 3
herstellen 3
verwijderen 3
problemen oplossen 3
productregistratie 4
R
ronden 2
S
sessies 3
software, bijwerken 3
specificaties 3
T
taal 3
tempo 2
tijd 3
timer 2
starten 1
stoppen 1
toestel
opladen 1
opnieuw instellen 3
registratie 4
toetsen 1
toestel opladen 1
toestel registreren 4
toetsen 3
toestel 1
tonen 3
trainingpagina's, weergeven 1
U
updates, software 3
V
verwijderen
geschiedenis 3
persoonlijke records 3
Virtual Pacer 2
Index
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2012–2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising