Garmin | eTrex® H | Garmin eTrex® H Lynstartguide

Garmin eTrex® H Lynstartguide
Waypoints
Sporlog
Vejvisningsfunktionen
Lynstartguide
Brug vejvisningsfunktionen til at få vist retningen til en GOTOdestination. Pilen viser retningen til destinationen. Gå i den retning,
som pilen peger, indtil den står på linje med retningslinjen i toppen
af kompassiden. Når pilen peger lige op, er du på rette vej til din
destination.
Sådan markerer du et waypoint:
Sådan gør du, hvis du vil gå til et waypoint:
1. Tryk på SIDE og skift til siden Menu. Tryk på OP eller
NED for at vælge WAYPOINTS.
2. Tryk på OP eller NED for at vælge den fane, der
indeholder det waypoint, som du vil GOTO, og tryk
på ENTER.
3. Tryk på OP eller NED for at vælge GOTO, og tryk
derefter på ENTER.
®
personlig navigatør
Siden Spor
log
Siden Marker waypoints
1. Tryk på ENTER, og hold den nede for at åbne siden
Marker waypoint.
2. Vælg OK, og tryk derefter på ENTER for at markere
et waypoint.
eTrex H
Opsætning
af spor
Funktioner i
Gem spor
Opsætning af en sporlog:
Bevæg dig i pilens
retning, indtil den
peger lige op i luften.
Når pilen er vandret,
er du på rette vej.
Sådan annullerer du en GOTO:
1. Tryk på SIDE og skift til vejvisningsfunktionen.
2. Tryk på ENTER for at få vist menuen indstillinger.
3. Vælg STOP NAVIGATION, og tryk på ENTER.
1. Marker SPOR, og tryk på ENTER på siden Menu.
2. Vælg SETUP, og tryk på ENTER.
3. Tryk på OP eller NED for at markere hver indstilling,
og foretag et valg for hver af dem. Tryk på tasten
SIDE/AFSLUT for at vende til bage til siden Spor log.
GPS-antenne
OP/NED
taster
Sådan gemmer du den nuværende Spor Log:
1. Vælg SAVE, og tryk på ENTER. Vinduet GEM SPOR
åbnes, og du kan gemme et spor for et tidspunkt eller
hele sporloggen.
2. Tryk på OP eller NED for at vælge en indstilling, og tryk
derefter på ENTER. Det gemte spor vises nu på en
underside.
3. Tryk på OP eller NED for at vælge OK, og tryk derefter på
ENTER. Sporet gemmes og vises på listen Gemte spor
på siden Spor log.
ENTER/
MARKER
tast
Sådan ryddes sporloggen:
Stop navigation
Gennemse siden
Waypoints
AFSLUT/SIDE-tasten
1. Tryk på OP for at vælge CLEAR, og tryk derefter på
ENTER.
2. Tryk på NED for at vælge JA, og tryk derefter på ENTER.
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.
190-00818-56 Rev. B © Copyright 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Trykt i Taiwan
LCD-display
Tasten TÆND/
Baggrundsbelysning
Oversigt
Tasternes funktioner
OP/NED-tasterne:
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
OP-tast
NED-tast
ENTER/
MARKER tast
Intern
GPS-antenne
SIDE/
AFSLUT-tast
TÆND/
SLUK-knap
LCD-display
(med baggrundsbelysning)
• Vælg indstillinger på sider og i
menuer
• Juster kontrast på Satellit siden
• Zoom ind og ud på siden Kort
• Naviger gennem trip computer-data
på siden vejvisningsfunktion
Vandtæt kabinet
1. Fjern batteridækslet ved at dreje låseringen mod uret og
trække ud.
2. Indsæt to AA-batterier (alkaline eller NiMH), og kontroller,
at de sidder rigtigt.
Sådan vælger du en side:
1. Tryk på knappen TÆND for at tænde enheden, og tryk
derefter på SIDE/AFSLUT for at flytte gennem siderne
Satellit, Kort, Pil, Trip computer, og Menu.
Batteriinstallation
PAGE
PAGE
Kort
PAGE
Pil
PAGE
Trip computer
PAGE
Menu
ENTER-tast:
Sådan finder du din nuværende position:
• Bekræfter indtastet data eller
menuvalg
• Viser indstillinger på siderne
• Tryk på ENTER-knappen, og hold
den nede for at åbne siden Marker
waypoint
•Skifter den viste side
• Lader dig lukke/afslutte en funktion
TÆND/SLUK-tasten:
Batteri -rum
Sådan installeres batterier:
Basisbetjening
Satellit side
SIDE-tast:
Ekstern
strømforsyning
og data-stik
Opstart
• Tryk på knappen, og hold den nede
for at tænde/slukke enheden
•Tryk for at tænde/slukke displayets
baggrundsbelysning
Installation af
håndledsrem
1. Tag din eTrex til et område, der har frit udsyn til himlen.
2. Tryk på knappen POWER og hold den nede for at tænde
enheden.
3. Vent omkring et minut på, at eTrex’en bestemmer
placeringen (initialisering) vha. satellitter.
4. Beskeden VENT, MENS DER FINDES SATELITTER
vises på Satellit siden, efterfulgt af beskeden KLAR TIL AT
NAVIGERE, når enhedens placering er blevet bestemt.
Sådan installeres håndledsremmen:
1. Fjern batteridækslet, og stik håndledsremmens løkke
gennem hullet i apparatets bund.
2. Før remmen gennem løkken, og træk til.
Sådan tænder du for baggrundsbelysningen:
1. Tryk kort på knappen POWER fra ethvert skærmbillede.
Baggrundsbelysningen lyser op i 30 sekunder.
Sådan justerer du kontrasten:
1. Tryk på SIDE indtil siden Satellit vises.
2. Tryk på OP for at mørkne, og NED for at lysne skærmen.
Velkomstside
Satellit
siden
Klar til
navigation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising