Garmin | eTrex® H | User manual | Garmin eTrex® H Korisnicki prirucnik

Garmin eTrex® H Korisnicki prirucnik
Korisnički priručnik
eTrex H
®
osobni uređaj za navigaciju
© 2007 Garmin Ltd. ili njene podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 ili (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel. 886/2.2642.9199
Tel. +44 (0) 870,8501241 (izvan
Faks 886/2.2642.9099
Ujedinjenog Kraljevstva)
0808 2380000 (u Ujedinjenom
Kraljevstvu)
Faks
+44 (0) 870.8501251
Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati
na bilo kojem mediju za pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin, osim kako je ovdje izrijekom navedeno.
Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja
i ispis jedne kopije ovog priručnika ili njegove revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika
mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog
priručnika i njegovih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja
svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima.
Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu
ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin® je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica, registriran u SAD-u i drugim državama. Garmin Mobile™,
myGarmin™, eTrex®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart®, and MapSource® su trgovački znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Hrvatska verzija uputa za eTrex H na engleskom jeziku (Garmin, broj dijela 190-00818-00, revizija B) je dodatna
pogodnost. Ako je potrebno, konzultirajte najnoviju reviziju uputa na engleskom jeziku za upotrebu uređaja eTrex H.
Srpanj 2007
Broj dijela 190-00818-46 Rev.B
Tiskano na Tajvanu
Uvod
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru uređaja Garmin® eTrex®
H. Uređaj eTrex H koristi dokazanu kvalitetu Garmin
GPS uređaja kako bi vam pružio kvalitetu bez premca
među prijenosnim GPS uređajima. Provjerite sadržaj
ovog paketa u usporedbi s popisom sadržaja pakiranja
na kutiji. Ako neki dijelovi nedostaju, odmah se obratite
dobavljaču Garmin uređaja.
Registracija proizvoda
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu
ispunjavanjem online registracije! Idite na naše
web-mjesto na adresi http://my.garmin.com.
Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno
mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Obratite se tvrtki Garmin ako imate pitanja u vezi
korištenja uređaja. Obratite se službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin telefonskim putem na broj: (913) 397-8200
or (800) 800-1020, od ponedjeljka do petka, između 8 i
17 sati po središnjem američkom vremenu ili otiđite na
web-stranicu www.garmin.com/support/.
U Europi, obratite se tvrtki Garmin (Europe) Ltd. na broj
+44 (0) 870,8501242 (izvan Ujedinjenog Kraljevstva) ili
0808 2380000 (u Ujedinjenom Kraljevstvu).
UPOZORENJE: Potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu u kutiji proizvoda; on sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H Uvod
Sadržaj:
Uvod.....................................................................i
Registracija proizvoda..........................................i
Početak rada......................................................1
Pregled uređaja....................................................1
Umetanje baterija i vrpce.....................................2
Upotreba uređaja eTrex.......................................3
Funkcije tipki........................................................4
Uključivanje uređaja eTrex..................................5
Glavne stranice..................................................7
Glavni izbornik . ..............................................11
Stranica s rutama.............................................. 14
Stranica s tragovima......................................... 16
Dodatak............................................................23
Specifikacije....................................................... 23
Oprema............................................................... 24
Povezivanje uređaja eTrex s računalom......... 25
Licencni ugovor za softver............................... 26
Izjava o usklađenosti........................................ 26
Indeks...............................................................27
Stranica SkyView..................................................7
Stranica s kartom.................................................7
Stranica s pokazivačem.......................................9
Stranica s putnim računalom .......................... 10
ii
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Početak rada
Početak rada
Pregled uređaja
GPS antena
Tipke GORE/
DOLJE
Tipka UNOS/
OZNAKA
LCD zaslon
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Tipka
ODUSTANI/
STRANICA
Priključak za napajanje i
prijenos podataka
(pod zaštitnim
poklopcem)
Poklopac ležišta
baterija
Tipka
NAPAJANJE
Prsten za zaključavanje
ležišta baterija
Prorezi za umetanje
uzice za nošenje
Početak rada
Umetanje baterija i vrpce
Uređaj eTrex koristi dvije baterije veličine AA (nisu
uključene u pakiranje). Mogu se koristiti alkalne ili
NiMH baterije.
Utor klina za
zabravljivanje
Za umetanje vrpce:
1. Skinite poklopac ležišta baterija i postavite petlju
vrpce u utor na donjoj strani uređaja.
2. Provucite vrpcu kroz petlju i čvrsto zategnite.
Odjeljak za
baterije
Za umetanje baterija:
1. Skinite poklopac ležišta baterija okretanjem
prstena za otključavanje u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu i povlačenjem prema van.
2. Umetnite baterije pazeći pritom na orijentaciju polova.
Uklonite baterije ako uređaj ne planirate koristiti
nekoliko mjeseci. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se
podaci ne gube.
Umetanje vrpce
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Početak rada
Upotreba uređaja eTrex
Pojmovi koje treba razumjeti
Odabir — pomicanje označenog dijela zaslona gore
ili golje pomoću tipki Gore i Dolje kako bi se
odabrala pojedina polja.
Tipka — kada upute nalažu pritisak tipke, pritisnite
tipku i odmah je otpustite.
Polje — dio stranice na kojem se podaci prikazuju ili
ih se može unijeti.
Oznake u priručniku
Kada se u priručniku nalazi uputa za odabir stavke,
takav tekst sadrži male strelice (>). One znače da treba
odabrati seriju stavki tipkama GORE ili DOLJE te
pritisnuti UNOS nakon svake stavke. Ako, primjerice,
ugledate poruku “odaberite TRAGOVI >
POSTAVKE >”, označite TRAGOVI i pritisnite
UNOS. Potom označite POSTAVKE i pritisnite
UNOS.
Klizač — pri pregledavanju popisa stavki koji
je predugačak za prikaz na zaslonu uz popis se
pojavljuje klizač. Klizanje kroz popis vrši se
pritiskom tipki Gore ili Dolje.
Zadano — tvornički zadana postavka pohranjena u
memoriju uređaja. Postavke možete mijenjati, ali se
na tvorničke postavke lako možete vratiti odabirom
značajke Tvorničke postavke.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Početak rada
Funkcije tipki
Tipke GORE/DOLJE
Na stranici s kartom ovim tipkama
možete povećavati i smanjivati
mjerilo karte.
Na svim se drugim stranicama ove
tipke koriste za kretanje po popisu ili
pokretanje klizača.
Tipka UNOS/OZNAKA
Pritisnite i pustite za unos podataka
ili odabira s izbornika.
Na glavnoj stranici služi za prikaz
opcija te stranice.
Pritisnite i držite tipku kako bi se
vašem trenutnom položaju dodijelila
OZNAKA putne točke.
Tipka ODUSTANI/STRANICA
Pritisnite tipku za kružno listanje
glavnih stranica.
Pritisnite za izlaz s pojedine stranice ili
prekid aktivne funkcije.
VISOKA OSJETLJIVOST
Tipka NAPAJANJE
Pritisnite na dulje vrijeme za
uključivanje i isključivanje uređaja.
Pritisnite i pustite odmah za
uključivanje i isključivanje
pozadinskog osvjetljenja.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Početak rada
Uključivanje uređaja eTrex
Kada uključite svoj eTrex, prikazuje se stranica
SkyView, zatim se prikazuje poruka Spreman za
navigaciju nakon što uređaj prikupi dovoljno
satelitskih podataka za određivanje trenutnog položaja
(inicijalizacija).
Uključivanje i isključivanje uređaja eTrex:
1. Pritisnite i držite NAPAJANJE. Nakon uključivanja
uređaja prikazuje se stranica dobrodošlice, nakon
koje slijedi stranica SkyView.
2. Za isključivanje uređaja eTrex pritisnite tipku
NAPAJANJE i držite je pritisnutom.
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i
kontrasta:
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja:
Pritisnite i odmah pustite tipku NAPAJANJE.
Za postavljanje vremena isključivanja i
podešavanje kontrasta:
1. Pritišćite tipku STRANICA dok ne dođete do
stranice SkyView, zatim dvaput pritisnite UNOS
kako biste otvorili prozor za podešavanje
pozadinskog osvjetljenja i kontrasta.
2. Za prikaz vremena isključivanja pritisnite UNOS,
odaberite željenu opciju i pritisnite > UNOS.
3. Pritisnite tipku DOLJE za pomicanje do klizača
kontrasta > UNOS.
4. Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za prilagođavanje
kontrasta > ODUSTANI za zatvaranje.
Opcije gašenja pozadinskog
osvjetljenja i klizač za
podešavanje kontrasta
Stranica SkyView
Spreman za
navigaciju
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Početak rada
Odabir opcija i unos podataka
Pritisnite GORE/DOLJE kako biste istakli, označili
ili odabrali stavku ili polje na zaslonu.
Za označavanje i aktiviranje opcije:
1. Na bilo kojoj stranici osim stranice izbornika
pritisnite UNOS za prikaz izbornika opcija.
Poruke na zaslonu
Kada u radu uređaja dođe do važne točke pojavljuje se
poruka na zaslonu koja vas o tome obavještava. Poruka
uvijek sadrži opis stanja i način rješavanja situacije.
Pritisnite UNOS kako biste potvrdili i zatvorili poruku.
2. U izborniku pritisnite GORE ili DOLJE za
pomicanje prema gore ili dolje Kako biste
odabrali opciju pritisnite UNOS.
Za izlazak iz izbornika ili povratak na
prethodnu postavku:
Pritisnite ODUSTANI/STRANICA. Tipka
ODUSTANI/STRANICA kreće se unatrag kroz
provedene korake. Za povratak na početnu
stranicu više puta pritisnite tipku ODUSTANI/
STRANICA. Kada se nalazite na početnoj stranici
pritiskom te tipke kružno se lista pet glavnih
stranica.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavne stranice
Glavne stranice
Informacije potrebne za rad s uređajem eTrex nalaze
se na pet glavnih stranica. Pritisnite tipku STRANICA
za kružno kretanje po tim stranicama.
Stranica SkyView
Poruka o statusu
Lokacija,
preciznost
(procjena)
Sateliti
Satelitski
signali
Traka za
prikaz jačine
satelitskog
signala
Vaša
lokacija
Stranica SkyView
Stranica SkyView prikazuje status GPS prijemnika.
Na stranici se prikazuje i jakost satelitskih signala.
Kad uređaj prikupi dovoljno satelitskih podataka za
početak navigacije prikazuje se poruka Spreman
za navigaciju.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Opcije stranice SkyView
Za prikaz izbornika s opcijama pritisnite UNOS.
• Prikaz postavki zaslona — promjena kontrasta
zaslona i postavljanje duljine rada pozadinskog
osvjetljenja
• Napredni SkyView — značajka Napredni
SkyView koristi se za prikaz detaljnih
informacija o satelitima.
Stranica s kartom
Pokazivač
smjera sjevera
Odredišna
putna točka
Vaša
lokacija
Put do
odredišta
Mjerilo
karte
Stranica s kartom
Staza
(Log traga)
Stranica s kartom prikazuje lokaciju na kojoj se nalazite,
animirana figura ostavlja log traga. Karta također
prikazuje nazive putnih točaka te simbole.
Glavne stranice
Uređaj eTrex je postavljen tako da automatski zakreće
kartu prema vašem kretanju, tako da se putne točke koje
su pred vama uvijek prikazuju ispred animiranje figure.
Orijentacija karte prikazuje se u gornjem lijevom kutu.
Za povećavanje mjerila pritisnite tipku GORE. Tako
ćete prikazati veću površinu s manje pojedinosti. Za
smanjivanje mjerila karte pritisnite tipku DOLJE.
Tako ćete prikazati manju površinu s više pojedinosti.
Opcije stranice s kartom
• Orijentiranje karte prema naprijed/prema
sjeveru — kada je odabrana opcija NAPRIJED,
gornja strana karte orijentirana je u smjeru kojim
se krećete, a figura prikazuje vaš trenutni položaj.
Kada je odabrana opcija PREMA SJEVERU,
karta je uvijek orijentirana prema sjeveru, a vaš je
trenutni položaj prikazan strelicom koja označava
smjer.
• Uključivanje/isključivanje automatskog
zumiranja — Kad je ova opcija uključena, karta
automatski prilagođuje mjerilo prikazu cjelokupne
odabrane rute. Kad je isključena, tipkama GORE
ili DOLJE možete birati mjerilo karte.
• Skrivanje putnih točaka — skriva simbole
putnih točaka na karti.
• Prikazkursa/smjera — pri upotrebi funkcije
IDI NA, ova opcija prikazuje kurs ili smjer do
postavljenog cilja. Kurs je zacrtan s polaznog
mjesta, dok se smjer mijenja ovisno o vašem
trenutnom položaju.
• Prekini navođenje — zaustavlja trenutni proces
navigacije.
Za odabir opcije na stranici s kartom:
1. Na stranici s kartom pritisnite UNOS.
2. Za označavanje opcije pritisnite GORE ili
DOLJE, a zatim pritisnite UNOS.
NAPOMENA: upitnik koji treperi znači
da je prekinut prijem satelitskih signala.
Premjestite se na lokaciji s koje je nebo
dobro vidljivo.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavne stranice
Stranica s pokazivačem
Putna točka
(Odredište)
Vrijeme do
odredišta
Strelica pokazivača
smjera (slijedite)
Za kružno listanje informacija o putu pritišćite tipke
GORE ili DOLJE.
Udaljenost od
odredišta zračnom
linijom
Smjer kretanja
linija
Odredište
simbol.
Ruža kompasa
Podaci o putu
s mogućnošću
Stranica s pokazivačem
odabira
Stranica s pokazivačem pomaže odvesti vas do
cilja. Pri navigaciji do cilja stranica s pokazivačem
prikazuje naziv, udaljenost, vrijeme do cilja i strelicu
pokazivača na ruži kompasa.
Ta ruža kompasa odražava vašeusmjerenje (pravac
kretanja). Slijedite smjer koji pokazuje strelica kako
biste stigli na odredište. Kada strelica pokazuje ravno
naprijed, cilj je pred vama.
NAPOMENA: eTrex nije magnetski kompas.
Opcije stranice s pokazivačem
• Poništi max. brzinu — ponovo postavlja
maksimalnu brzinu postignutu tijekom puta.
• Poništi putne podatke — ponovno postavlja
trajanje puta, udaljenost (odometar) i
maksimalnu brzinu natrag na nulu.
• Prekini navođenje — zaustavlja aktivne
navigacije. Ako nije aktivirana funkcija IDI
NA ili ruta, ova opcija nije dostupna.
Za odabir opcije na stranici s
pokazivačem:
1. Na stranici s pokazivačem pritisnite UNOS.
2. Odaberite opciju > UNOS. Promjena se
provodi, a izbornik opcija nestaje sa zaslona.
Za promjenu polja s podacima:
Sa stranice s pokazivačem kližite kroz opcije,
zaustavljajući se na podacima koje želite
pregledati.
Morate se kretati kako bi uređaj mogao
odrediti usmjerenje.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavne stranice
Stranica s putnim računalom
Stranica s putnim računalom sadrži pet polja s
podacima koji prikazuju putne informacije.
Polja s podacima
koja se mogu
odabrati
Stranica s putnim računalom
Za promjenu polja:
1.
2.
3.
4.
5.
Na stranici s putnim računalom pritisnite UNOS.
Odaberite PROMIJENI POLJA > UNOS.
Odaberite polje koje želite izmijeniti > UNOS.
Odaberite opciju > UNOS.
Po potrebi ponovite korake 3 i 4.
• Poništi max. brzinu — ponovo postavlja
maksimalnu brzinu na nulu.
• Poništi putne podatke — ponovo postavlja
sve podatke putnog računala na nulu.
• T
vorničke postavke — postavlja putno
računalo tako da prikazuje pet tvornički
zadanih podatkovnih polja.
Tih pet polja možete prilagoditi tako da prikazuju
željene informacije s popisa podatkovnih polja.
Opcije stranice s putnim računalom
• Promijeni polja — opciju PROMIJENI POLJA
koristite za odabir podataka za prikaz s popisa
podatkovnih polja.
10
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavni izbornik
Glavni izbornik
Pomoću stranice izbornika možete prilagoditi zaslon,
prenijeti podatke s računala na eTrex i natrag, upravljati
putnim točkama i organizirati ih.
Stranica označavanja putne točke
Opcije izbornika
Vrijeme i
datum
Indikator
kapaciteta
baterija
Glavni izbornik
Indikator
pozadinskog
osvjetljenja
Stranica izbornika koristi se za pristup naprednim
značajkama, stvaranje i prikaz putnih točaka, stvaranje
rute, spremanje i prikaz loga traga ili pristup značajkama
za postavljanje sustava.
Za promjenu vremenske zone:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na stranicu
s izbornikom. Odaberite POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite VRIJEME > UNOS.
3. Odaberite značajku VREMENSKE ZONE > UNOS.
4. Kližite kroz moguće odabire. Pritisnite UNOS kad
pronađete željenu vremensku zonu.
Stranicu za označavanje putne točke koristite za
stvaranje putne točke na svojoj trenutnoj lokaciji ili
na lokaciji koju ćete unijeti u polje položaja.
Za označavanje putne točke:
Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na stranicu
izbornika. Pritiskom tipaka GORE ili DOLJE
označite opciju OZNAKA. Pritisnite UNOS.
NAPOMENA: Uređaj mora prikazati poruku
SPREMAN ZA NAVIGACIJU prije označavanja
putne točke.
Za promjenu simbola:
1. Na stranici Označavanje putne točke odaberite
simbol putne točke (iznad naziva putne točke) >
UNOS.
2. Odaberite simbol > UNOS.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 11
Glavni izbornik
Za promjenu naziva:
1. Na stranici za označavanje putne točke
odaberite numerički naziv > UNOS.
2. Odaberite slovo > UNOS. Pojavljuje se prozor
za odabir slova. Odaberite novo slovo i
pritisnite UNOS.
3. Odaberite OK > UNOS.
Stranica s putnim točkama
Na stranici s putnim točkama odaberite putnu točku
koju želite urediti, pronađite devet najbližih putnih
točaka ili izbrišite sve korisničke putne točke.
Za odabir putne točke:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na
stranicu s izbornikom. Odaberite TOČKE >
UNOS.
2. Odaberite abecednu karticu koja sadrži putnu
točku > UNOS. Odaberite putnu točku > UNOS.
12
Za prikaz stranice koja donosi NAJBLIŽE
putne točke:
1. Na stranici putnih točaka odaberite NAJBLIŽE.
Pritisnite UNOS. Otvara se stranica s najbližim
putnim točkama koja prikazuje popis devet
najbližih putnih točaka uključujući njihove
nazive i udaljenost od trenutne lokacije.
2. Odaberite putnu točku s popisa > UNOS.
Za brisanje svih putnih točaka:
Na stranici s putnim točkama odaberite OBRIŠI
SVE > UNOS. Pojavljuje se okvir s upitom koji
traži potvrdu brisanja svih putnih točaka. Ako to
želite, pritisnite DA > UNOS.
Značajka IDI NA predstavlja navigaciju do cilja u
ravnoj crti.
Za pokretanje funkcije IDI NA:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na
stranicu s izbornikom.
2. Odaberite TOČKE > UNOS.
3. Odaberite karticu koja sadrži putnu točku do
koje želite otići > UNOS.
4. Odaberite putnu točku > UNOS.
5. Odaberite IDI NA > UNOS.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavni izbornik
Pojavljuje se stranica s pokazivačem i spremni ste za
navigaciju!
Za prekid navigacije:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na stranicu
s pokazivačem ili kartom > UNOS.
2. Odaberite PREKINI NAVOĐENJE > UNOS.
Stranica lova i ribolova
Stranica lova i ribolova popisuje najbolja vremena za lov
i ribolov za odabranu lokaciju (putnu točku) te datum.
Za prikaz stranice lova i ribolova:
Na stranici pregleda putne točke odaberite LOV/
RIBOLOV > UNOS.
Podaci prikazuju najbolja vremena za odabranu putnu
točku i trenutni datum, osima ako u polje datuma ne
unesete novi datum.
Stranica Sunca i Mjeseca
Stranica sunca i mjeseca prikazuje vrijeme izlaska i
zalaska sunca i mjeseca za odabranu lokaciju i datum.
Ova se opcija nalazi na dnu stranice lova i ribolova.
Za prikaz stranice Sunca i Mjeseca:
1. Za prikaz stranice Sunca i Mjeseca na stranici
lova i ribolova odaberite SUNCE/MJESEC >
UNOS.
2. Prikaz vremena izlaska i zalaska sunca, izlaska i
zalaska Mjeseca, kao i Mjesečeve faze za lokaciju
putne točke i određeni datum.
3. Moguće je podesiti datum za koji želite vidjeti
položaje Sunca i Mjeseca (ako nije riječ o
trenutnom datumu) unosom u polje datuma.
4. Vraćanje na stranicu lova i ribolova vrši se
odabirom opcije Lov/ribolov na dnu stranice >
UNOS.
Za stvaranje nove putne točke na određenoj udaljenosti i
u određenom smjeru pomoću postojeće putne točke kao
reference vrši se značajkom Projekt. Na ovoj stranici
možete promijeniti naziv, simbol i elevaciju nove putne
točke.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 13
Glavni izbornik
Projekt
Za projekciju putne točke:
1. Odaberite putnu točku na stranici s putnim
točkama > UNOS.
2. Odaberite PROJEKT > UNOS. Novoj se
putnoj točki dodjeljuje numerički naziv.
3. Udaljenost je odabrana po zadanim
postavkama. Pritisnite UNOS.
4. Nakon otvaranja stranice uređivanja broja
pritisnite DOLJE kako biste označili sljedeći
broj u polju. Nakon odabira željenog broja >
UNOS za aktivaciju padajućeg popisa brojeva.
5. Odaberite točan broj > UNOS. Nakon unosa
svih brojeva označite OK > UNOS.
6. Nakon otvaranja stranice za projekciju putne
točke pritisnite DOLJE za označavanje polja
smjera > UNOS za prikaz stranice uređivanja
kuta.
7. Pritisnite DOLJE kako biste označili slijedeći
broj u polju. Nakon odabira željenog broja
pritisnite UNOS kako biste aktivirali padajući
popis brojeva.
14
8. Odaberite točan broj > UNOS. Nakon pravilnog
unosa svih brojeva označite OK > UNOS.
9. Naziv, simbol i nadmorska visina mogu se
promijeniti i na ovoj stranici. Kada završite s
izmjenama odaberite OK > UNOS kako biste
spremili putnu točku. Odaberite IDI NA kako
biste spremili putnu točku i započeli izravnu
navigaciju do nje.
Stranica s rutama
Navigacija se vrši jednom od tri metode: IDI NA,
TracBack i Rute
Značajka ruta vodi vas od prve putne točke na ruti,
preko svih sljedećih putnih točaka do konačnog cilja.
Značajka Rute i značajka IDI NA vode vas do ciljnih
putnih točaka. Ipak, značajka Rute je korisnija za
navigaciju do više točaka duž staze. Kada stignete
do jedne putne točke, uređaj vas upućuje do sljedeće
točke na ruti.
Za stvaranje rute odaberite putne točke s popisa
putnih točaka te ih postavite na rutu redoslijedom
kojim ih želite posjetiti. Za stvaranje rute potrebne
su najmanje dvije povezane putne točke (mogući
maksimum je 125). Možete stvoriti do 20
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavni izbornik
pojedinačnih ruta. Spremljenim se rutama automatski
dodaju nazivi na osnovu prve i zadnje putne točke na
ruti. Spremljene su rute popisane na stranici ruta, sa
strelicom koja označava trenutno aktivnu rutu.
Aktivirajte značajku Rute i prijemnik počinje
s navigacijom do prve putne točke na ruti.
Usmjeravanje vam može pružiti stranica s
pokazivačem.
Zastvaranje rute:
1. Odaberite značajku RUTA na stranici izbornika,
zatim odaberite NOVA RUTA > UNOS.
Pojavljuje se prazna stranica s rutom na kojoj je
označeno prvo polje rute.
2. Pritisnite UNOS.
3. Odaberite željenu putnu točku > UNOS.
Odabrana se putna točka pojavljuje u prvom
polju rute, a označava se drugo polje rute.
4. Ponavljajte korake 2 i 3 do unosa svih putnih
točaka u rutu.
5. Nakon što ste unijeli sve putne točke svoje
rute pritisnite tipku STRANICA. Nova se ruta
sprema i prikazuje na stranici ruta.
Napomena: Rutu također možete planirati
koristeći Garmin MapSource te je potom
prenijeti na eTrex. Za dodatne informacije
o upotrebi programa MapSource obratite se
prodavaču opreme Garmin (MapSource spada
u dodatnu opremu koja se ne isporučuje s
uređajem eTrex).
Za aktiviranje rute:
1. Na stranici s rutama odaberite rutu koju želite
slijediti > UNOS.
2. Odaberite PRAĆENJE > UNOS. Pojavljuje
se odzivnik koji traži određivanje ciljne putne
točke.
3. Odaberite ciljnu putnu točku > UNOS. Uređaj
eTrex pretpostavlja da ste na prvoj točki rute i
prikazuje stranicu s pokazivačem koja će vas
odvesti do sljedeće putne točke na popisu rute.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 15
Glavni izbornik
Uređivanje rute
Za umetanje putne točke u rutu:
1. Pritisnite STRANICA i prijeđite na stranicu
izbornika. Odaberite RUTE > UNOS.
2 Odaberite rutu > UNOS.
3 Odaberite putnu točku ispred koje želite
umetnuti novu putnu točku > UNOS. Pojavljuje
se prozor Umetanje/uklanjanje. Odaberite
UMETNI > UNOS.
4. Odaberite putnu točku > UNOS.
Za uklanjanje putne točke iz rute:
1. Pritisnite tipku STRANICA i prijeđite na stranicu
izbornika. Odaberite RUTE > UNOS. Odaberite
rutu > UNOS.
2 Odaberite putnu točku koju želite ukloniti.
Odaberite MAKNI > UNOS.
Za brisanje rute:
1. Na stranici izbornika. Odaberite RUTE > UNOS.
Odaberite rutu > UNOS.
2. Odaberite BRIŠI > UNOS. Pojavljuje se
prozor s upitom želite li potvrditi brisanje rute.
Odaberite DA > UNOS.
16
Stranica s tragovima
Uređaj eTrex na kartu tijekom puta ucrtava
elektronski log traga. Log traga sadrži informacije
o svakoj točki koju iscrtava, uključujući vrijeme
i položaj. Log traga možete pregledavati na karti,
uključiti ili isključiti zapisivanje te promijeniti način
bilježenja traga.
Log traga počinje bilježiti čim uređaj pronađe svoj
položaj. Spremite aktivni log traga i izbrišite ga prije
putovanja. Na vrhu stranice s tragovima nalazi se
postotak memorije koji trenutni log traga zauzima.
Kada zaslon prikaže 99%, uređaj počinje pisati preko
početnih točaka traga, zato log treba spremiti prije
nego što dosegne 99% ukupne memorija.
Nakon spremanja loga traga, za spremljeni će se
trag stvoriti POČETNA i ZAVRŠNA točka. Može
se spremiti do deset logova traga.
Za spremanje aktivnog loga traga:
1. Na stranici izbornika odaberite TRAGOVI >
UNOS.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavni izbornik
2. Odaberite SPREMI > UNOS. Pojavljuje se
prozor Spremanje povratnog traga koji će vam
postaviti vremenski okvir za spremiti trag ili
CIJELI LOG.
3. Odaberite željenu opciju > UNOS. Spremljeni
trag pojavljuje se grafički na podstranici.
4. Odaberite OK > UNOS. Trag je sada spremljen
i pojavljuje se na popisu MEMORIRANI
TRAGOVI na stranici loga traga.
Za brisanje trenutnog loga traga:
1. Nakon prikaza stranice izbornika označite
TRAGOVI > UNOS.
2. Odaberite ČISTI > UNOS.
3. Kad se pojavi poruka s upitom ŽELITE LI
ZAISTA BRISATI ZAPIS TRAGA? odaberite DA.
Za prikaz karte spremljenog traga:
1. Nakon prikazivanja stranice odaberite
MEMORIRANI TRAG > UNOS.
2. Kad završite s pregledavanjem spremljenog
traga odaberite OK.
Za promjenu naziva spremljenog loga traga:
1. Nakon prikaza stranice s izbornikom odaberite
TRAGOVI > UNOS.
2. Označite željeni spremljeni trag > UNOS.
Spremljeni se trag prikazuje na karti sa
zadanim nazivom traga.
3. Odaberite naziv > UNOS.
4. Nakon prikazivanja stranice uređivanja naziva
traga pritisnite DOLJE kako biste označili
sljedeće mjesto u polju naziva. Nakon odabira
lokacije pritisnite UNOS.
5. Odaberite željeni znak > UNOS. Nakon unosa
naziva odaberite OK > UNOS.
Druge dvije mogućnosti su: TRACBACK i BRIŠI.
Za pokretanje TracBack navigacije:
1. Nakon prikazivanja stranice odaberite
MEMORIRANI TRAG > UNOS.
2. Odaberite TRACBACK > UNOS. Odlučite želite
li cilj postaviti kao početak ili kao završetak
traga.
3. Odaberite ciljnu točku. Stranica s pokazivačem
vodi vas do odredišta koje ste odabrali.
Za brisanje spremljenog traga:
1. Nakon prikazivanja stranice LOG TRAGA
odaberite značajku MEMORIRANI TRAG >
UNOS.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 17
Glavni izbornik
2. Odaberite BRIŠI > UNOS. Odaberite DA > UNOS.
• Zadano — vraća tvornički zadane postavke.
Za brisanje svih tragova:
Za upotrebu stranice za postavljanje traga:
1. Na stranici loga traga odaberite OBRIŠI SVE >
UNOS.
2. Odaberite DA > UNOS.
Postavljanje traga
Stranicom za postavljanje traga možete prilagoditi
način bilježenja tragova.
• Snimanje — odaberite ON za snimanje tragova
ili OFF za prekidanje snimanja.
• Interval snimanja — postavite vrstu intervala
snimanja traga: Udaljenost, Vrijeme ili
Automatski.
• Rezolucija/vrijednost — ovim se poljem
uz interval snimanja podešava učestalost
snimanja točaka. Ako ste odabrali opciju Auto,
odaberite rezoluciju snimanja točaka traga.
Ako ste odabrali Udaljenost ili Vrijeme,
unesite udaljenost ili vrijeme.
• Popunjeno spoji — odaberite DA kako bi
se pisalo preko početnih točaka traga nakon
popunjavanja loga traga. Odaberite NE kako bi
nakon popunjavanja snimanje prestalo.
18
1. Na stranici loga traga odaberite POSTAVKE >
UNOS.
2. Odaberite željena polja > UNOS. Izvršite
željene promjene u poljima te pritisnite UNOS
za spremanje promjena.
3 Za povrat tvornički zadanih postavki tragova
odaberite ZADANO > UNOS.
Stranica postavljanja
Stranica postavljanja koristi se za promjenu
koordinatnih sustava, datuma karata i jedinica
za udaljenost te za promjenu formata vremena,
referentnog sjevera, načina rada, kontrasta i
vremena isključivanja pozadinskog svjetla.
Stranica vremena
Stranica vremena koristi se za izbor između 12-satnog
i 24-satnog formata, unošenje vremenske zone te
ljetnog vremena.
Format vremena
U 12-satnom formatu vremena vrijeme se mjeri
kao na standardnom satu. 24-satna opcija prikazuje
cikluse od 24 sata.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavni izbornik
Za promjenu formata vremena:
1. Pritisnite tipku STRANICA i prijeđite na stranicu
izbornika. Odaberite POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite VRIJEME > UNOS.
3. Odaberite VREMENSKI FORMAT > UNOS.
4. Odaberite 12 sati ili 24 sata > UNOS.
Vremenska zona
Postavite vremensku zonu na jednu od osam zona.
UTC pomak
Polje UTC pomaka koristi se za prilagođavanje bilo kojoj
vremenskoj zoni na svijetu. Za pristup polju UTC pomaka
odaberite OSTALO kao vrijednost vremenske zone, a
zatim unesite vremenski pomak od UTC vremena.
Zimsko/ljetno vrijeme
Odaberite Automatski kako bi se sat automatski
prilagođavao promjenama zimskog/ljetnog vremena.
Odaberite Da za dodavanje ljetnog odnosno Ne za
standardno vrijeme.
Za izmjenu polja ljetnog vremena:
1. Pritisnite tipku STRANICA i prijeđite na stranicu
izbornika. Odaberite POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite VRIJEME > UNOS.
3. Odaberite LJETNO VRIJEME > UNOS.
4. Odaberite AUTO, DA, ili NE > UNOS.
NAPOMENA: postavljanje ljetnog vremena ne
utječe na brojku utc pomaka.
Stranica prikaza
Stranica prikaza koristi se za postavljanje roka za
isključivanje pozadinskog osvjetljenja i kontrasta
zaslona.
Za promjenu roka isključivanja svjetla:
1. Pritisnite tipku STRANICA i prijeđite na stranicu
izbornika. Odaberite POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite EKRAN. Pritisnite UNOS u polju
isključivanja svjetla.
3. Izvršite odabir > UNOS.
Za podešavanje kontrasta zaslona:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na
stranicu s izbornikom. Odaberite POSTAVKE.
2. Odaberite EKRAN > UNOS. Odaberite ikonu
KONTRAST.
3. Podesite kontrast pritiskanjem tipaka GORE ili
DOLJE.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 19
Glavni izbornik
Stranica s jedinicama
Ako s uređajem eTrex koristite kartu, odaberite format
položaja (mrežu), datum karte, jedinice mjere karte
te referentni sjever koji odgovara jedinicama na karti.
Uređaj eTrex podržava mrežu UTM/UPS i mrežu
zemljopisne širine/dužine.
Format položaja
Zadani format položaja je zemljopisna širina i dužina u
stupnjevima i minutama (hdddº mm.mmm). Korisnički
format položaja služi za prilagođene mreže.
Za promjenu formata položaja:
1. Pritisnite tipku STRANICA i prijeđite na stranicu
izbornika. Odaberite POSTAVKE > UNOS.
Odaberite PODEŠAVANJE MJ. JEDINICA >
UNOS.
2. Odaberite FRMT POLOŽAJA > UNOS.
3. Odaberite format > UNOS.
Datumi karte
Ako koordinate GPS uređaja uspoređujete s
papirnatom kartom, datum karte u uređaju eTrex
trebao bi odgovarati vodoravnom datumu karte koja
se koristi. Zadani datum uređaja eTrex je WGS 84.
Datum mijenjajte samo ako ne koristite WGS 84.
20
Za promjenu datuma karte:
1. Na stranici izbornika odaberite POSTAVKE >
UNOS.
2. Odaberite PODEŠAVANJE MJ. JEDINICA >
UNOS.
3. Odaberite DATUMI KARTE > UNOS.
4. Odaberite datum > UNOS.
Jedinice za udaljenost/brzinu
Odaberite statutne, nautičke ili metričke jedinice
mjerenja za sve prikaze udaljenosti i brzine.
Za promjenu jedinica udaljenosti/brzine:
1. Na stranici s izbornikom odaberite
POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite PODEŠAVANJE MJ.
JEDINICA > UNOS.
3. Odaberite JEDINICE > UNOS.
4. Odaberite jedinicu > UNOS.
Referentni sjever
Referenca označava orijentaciju mreže na karti.
Stvarni je sjever smjer od bilo koje lokacije na
površini Zemlje prema Sjevernom polu. Smjerovi koje
pokazuje eTrex odgovaraju smjerovima kompasa ako se
eTrex postavi prema magnetskom sjeveru.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Glavni izbornik
Za promjenu referentnog sjevera:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na
stranicu s izbornikom. Odaberite POSTAVKE >
UNOS.
2. Odaberite PODEŠAVANJE MJ. JEDINICA > UNOS.
3. Odaberite SJEVERNA REFERENCA > UNOS.
4. Odaberite referencu (STVARNI, MAG, MREŽA
ili KORISNIČKI) > UNOS.
Odstupanje
Uređaj eTrex popisuje odstupanja između mrežnog
sjevera i stvarnog sjevera za odabranu referentnu
mrežu sjevera.
Za ručni unos odstupanja:
1.
2.
3.
4.
Na stranici izbornika odaberite POSTAVKE > UNOS.
Odaberite PODEŠAVANJE MJ. JEDINICA > UNOS.
Odaberite ODSTUPANJA > UNOS.
Unesite vrijednost > UNOS.
Kut
Za prikaz informacija o smjeru koriste se STUPNJEVI
ili MILS.
Za odabir kutne jedinice:
1. Na stranici izbornika odaberite POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite PODEŠAVANJE MJ. JEDINICA > UNOS.
3. Odaberite KUT > UNOS.
4. Odaberite vrijednost STUPNJEVI ili MILS >
UNOS.
Tvornički zadane postavke
Stranicu s jedinicama mjere možete vratiti na zadane
postavke pritisnuvši ZADANO > UNOS.
Stranica sučelja
Stranica sučelja koristi se za spajanje i upotrebu
uređaja poput računala.
Formati ulaza/izlaza
• GARMIN — format za razmjenu podataka o
putnim točkama, rutama i tragovima.
• GARMIN DGPS — DGPS unos pomoću
signalne stanice Garmin i standardnog formata
RTCM SC-104 te DGPS podešavanja.
• NMEA IZLAZ — podržava izlaz standardnih
NMEA 0183 podataka verzije 3.0.
• TEKST IZLAZ — jednostavni izlaz podataka o
položaju i brzini u obliku ASCII teksta.
• RTCM ULAZ — DGPS ulaz u standardnom
RTCM SC-104 formatu.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 21
Glavni izbornik
• RTCM/NMEA — DGPS ulaz, standardni
RTCM SC-104 format, podaci NMEA 0183
verzije 3.0.
• RTCM/TEKST — DGPS ulaz pomoću
standardnog RTCM SC-104 formata i
jednostavni izlaz podataka o položaju i brzini
u obliku ASCII teksta.
• NIŠTA — ne pruža mogućnosti spajanja.
Ako se koristi format GARMIN DGPS ili
RTCM/NMEA, dodatna polja služe za kontrolu
diferencijalnog prijema signalne stanice.
Za odabir formata ulaza i izlaza:
1. Pritisnite tipku STRANICA za prelazak na stranicu
s izbornikom. Odaberite POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite INTERFACE > UNOS.
3. Pritisnite UNOS u polju formata ulaza i izlaza >
odaberite željeni format > UNOS.
Stranica sustava
Način rada
• Normalni način rada — znači da je GPS uređaj
aktivan i funkcionira čim se uključi napajanje.
• WAAS način rada — unapređuje opću točnost
i integritet GPS signala.
22
• Demo način rada — Demonstrira značajke
i funkcije u zatvorenoj zgradi gdje primanje
satelitskih signala nije moguće.
Za odabir načina rada:
1. Na stranici izbornika odaberite POSTAVKE >
UNOS.
2. Odaberite SISTEM > UNOS.
3. Odaberite GPS > UNOS.
4. Odaberite način rada > UNOS.
Jezik
Za odabir jezika:
1. Na stranici izbornika označite opciju
POSTAVKE > UNOS.
2. Odaberite SISTEM > UNOS.
3. Odaberite JEZIK > UNOS.
4. Odaberite jezik > UNOS.
Verzija softvera
Stranica softvera prikazuje trenutnu verziju softvera
na uređaju eTrex. Ažurirati ga možete na stranici
www.garmin.com.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Kućište: Od plastike otporne na udarac, potpuno
zabrtvljeno, vodootporno prema
standardima IPX7 (vodootporno na
dubini od 1 metar tijekom 30 minuta)
Veličina: 11,2 x 5,1 x 3,0 cm (V x Š x D)
Težina: Pribl. 150 g s baterijama
Raspon temperatura: -15° do 70° C3
Performanse
Prijemnik:
Visoke osjetljivosti, omogućen
WAAS
Vrijeme pronalaženja: Pribl. 3 sekunde (kad je uređaj
uključen)
Pribl. 32 sekunde (kad je
uređaj u stanju mirovanja)
Pribl. 39 sekundi (po uključivanju)
Brzina ažuriranja:
1/sekunda, neprestano
Preciznost GPS-a:
<10 metara (33 ft) RMS1
Preciznost DGPS-a (WAAS): 3 metra (10 ft) 95%
tipično s DGPS
ispravcima2
Preciznost mjerenja brzine:
.1 čvor RMS postojano
Dinamika:
Radi prema specifikacijama do 6 g’
Sučelja:
NMEA 0183 (verzije 2.00-3.0),
RTCM 104 (za DGPS ispravke)
i RS-232 sučelje za računalo
Antena:
Ugrađena
Napajanje
Ulazno napajanje: Dvije AA baterije od 1,5 volta,
Adapter za vanjsko napajanje
Trajanje baterija: Do 17 sati uobičajene upotrebe
Specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.
Podložno smanjenju točnosti od 100 m 2DRMS prema.
programu selektivne dostupnosti američkog ministarstva obrane.
1
Dodatna mogućnost unosa diferencijalnog unosa signalne stanice
(od strane drugih).
2
Temperaturni raspon koji podnosi uređaj eTrex može biti veći od
raspona rada nekih baterija. Napajanje iz vanjskog izvora može se
vršiti samo putem Garmin adaptera za napajanje preko autoupaljača
ili preko računalnog sučelja s adapterom za napajanje preko
autoupaljača; ovaj kabel sadrži regulator napona).
3
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 23
Dodatak
Oprema
Korisnički priručnik
*
Torbica — štiti eTrex kada nije u upotrebi (najlon,
neopren).
Vrpca — olakšava nošenje uređaja eTrex.
*
*
Nosač za postavljanje u automobil — može se
postaviti na ploču s instrumentima, privremeno ili
trajno.
Kopča za remen — olakšava nošenje uređaja eTrex.
Kratke upute
Nosač za postavljanje na bicikl — omogućuje
postavljanje uređaja eTrex na upravljač bicikla.
Kabel za napajanje u vozilu — napaja eTrex iz
upaljača automobila.
Vakuumski nosač za staklo — omogućuje
postavljanje uređaja eTrex na vjetrobran.
Zamjenski poklopac ležišta baterija
MapSource® softver za upravljanje putom i putnim
točkama — oruđe za stvaranje punih točaka i ruta na
računalu pomoću pozadinske karte i njihov prijenos
na eTrex.
* Uključeno u paket
Dostupnost provjerite kod prodavača opreme Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Kabel za spajanje s računalom — omogućuje
prijenos podataka na računalo serijskim priključkom.
Razvodni kabel kabela za prijenos podataka (samo
kabeli) — povezivanje za ulaz/izlaz podataka.
Kabel za računalo s priključkom za upaljač —
omogućuje prijenos podataka između računala i
uređaja eTrex serijskim putem, uz napajanje iz
upaljača vozila.
24
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Dodatak
Formati sučelja
Formati sučelja odabiru se na stranici za postavljanje.
Kabeli za povezivanje uređaja eTrex su kompatibilni
sa standardom RS-232, što omogućuje jednostavno
povezivanje s brojnim uređajima, uključujući
računala, prijemnike diferencijalnih signalnih stanica,
pomorske autopilote i/ili drugi GPS prijemnik.
Format sučelja NMEA 0183 verzije 3.0 u potpunosti
je podržan, te uređaj može surađivati s tri uređaja.
Povezivanje uređaja eTrex s
računalom
Uređaj eTrex možete povezati s računalom putem kabela
za povezivanje.
Za povezivanje uređaja eTrex s računalom:
1. Izvucite zaštitnu kapicu priključka sa zadnje
strane uređaja eTrex i postavite manji utikač
kabela u odgovarajuću utičnicu.
2. Drugu stranu kabela povežite s računalom.
Odobreno za NMEA 0183 verzija 3.0
Poruke:
GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPBOD, GPRTE.
Poruke svojstvene uređajima tvrtke
Garmin:
PGRME (procjena pogreške) i PGRMZ (visina)
Ispravke za DGPS (Diferencijalni GPS) prihvaćaju
se u formatu RTCM SC-104 verzije 2.0 kabelom
za primanje podataka. Mogu se koristiti prijemnici
svjetionika ispravnog RTCM formata, ali možda
neće pravilno pokazivati status ili omogućiti kontrolu
odabira s GPS uređaja.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 25
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE POŠTIVATI
ODREDBE I UVJETE SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA
ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera
ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom
izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka
Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen
zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim
sporazumima o zaštiti autorskih prava. Dalje potvrđujete da
su struktura, organizacija i šifra Softvera važne poslovne
tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna
poslovna tajna tvrtke Garmin. Obvezujete se da nećete vršiti
dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje,
obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio
na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na
Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti
Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli
izvoza SAD-a.
26
Izjava o usklađenosti
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje da ova uređaj eTrex
H udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti,
posjetite web-mjesto tvrtke Garmin za svoj Garmin
proizvod: http://www.garmin.com/products/etrexH/ ili
Pritisnite opciju Priručnici i odaberite vezu Izjava o
usklađenosti.
Korisnički priručnik uređaja eTrex H
Indeks
Indeks
A
aktiviranje rute: 15
B
kurs 8
L
ljetno vrijeme 19
log traga 16
lov/ribolov 13
brisanje putne točke 12
brisanje traga 17
M
C
N
crta smjera kretanja 9
D
datumi karte 20
F
formati ulaza i izlaza 21
funkcije tipki 4
I
IDI NA 12
indikator kapaciteta baterija
11
inicijalizacija 5
K
MapSource 15
NMEA format 22
O
odabir opcija i unos podataka
6
odstupanje 21
oprema 24
orijentacija karte 8
označavanje 11
označavanje putne točke 11
oznake u priručniku 3
P
pokazivač smjera sjevera 7
poruka na zaslonu 6
pozadinsko osvjetljenje 5
pregled uređaja 1
projiciranje putne točke 14
putne točke 11
R
referentni sjever 20
rute 14
ruža kompasa 9
U
uključivanje uređaja 5
umetanje baterija 2
usmjerenje 9
UTC odmak 19
Z
zaustavljanje navigacije 9
S
simbol putne točke 11
smjer 8
stranica karte 7
stranica postavljanja 18
stranica putnog računala 10
stranica s jedinicama 20
stranica SkyView 7
stranica s pokazivačem 9
stranica sučelja: 21
stranica vremena 18
stvaranje putne točke 11
stvaranje rute 15
Sunce/Mjesec 13
T
tipka Napajanje/Pozadinsko
osvjetljenje 4
Korisnički priručnik uređaja eTrex H 27
kontrast 5
Najnovija besplatna ažuriranja softvera (osim podataka karata) tijekom trajanja vaših
Garmin proizvoda pronaći ćete na web-mjestu tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Broj dijela 190-00818-46 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising