Garmin | eTrex® H | Quick Start Guide | Garmin eTrex® H Hurtigstartveiledning

Garmin eTrex® H Hurtigstartveiledning
Veipunkter
Sporlogg
Pekerside
Hurtigstartveiledning
Bruk pekersiden for veiledning til et GÅ TIL-bestemmelsessted.
Pekeren gir retningen til bestemmelsesstedet. Gå i retning pekeren
til den står på linje med retningslinjen øverst på kompassringen. Når
pekeren står rett opp, er du på rett vei mot ditt bestemmelsessted.
Slik markerer du et veipunkt:
For å GÅ TIL et veipunkt:
1. Trykk på SIDE og skift til menysiden. Trykk på OPP eller
NED for å velge VEIPUNKTER.
2. Trykk på OPP eller NED for å velge kategorien som
inneholder veipunktet du ønsker å GÅ TIL, og trykk på
ENTER.
3. Trykk på OPP eller NED for å velge GÅ TIL, og trykk på
ENTER.
®
personlig navigatør
Sporloggside
Side for å markere veipunkt
1. Trykk på og hold nede ENTER for å åpne siden for
markering av veipunkt.
2. Velg OK og trykk på ENTER for å markere som et veipunkt.
eTrex H
Sporoppsett
Alternativer for
å lagre spor
Slik oppretter du et spor:
Beveg deg i retningen
til pekeren til den
peker rett opp.
Når pekeren er
loddrett, er du på
riktig spor.
For å avslutte en GÅ TIL:
1. Trykk på SIDE og skift til pekersiden.
2. Trykk på ENTER for å se menyen for alternativer.
3. Velg STOPP NAVIGERING og trykk på ENTER.
1. På menysiden merker du SPOR og trykker på ENTER.
2. Velg OPPSETT og trykk på ENTER.
3. Trykk på OPP eller NED for å merke hvert
oppsettalternativ, og gjør et valg for hvert. Trykk på
SIDE/AVSLUTT for å gå tilbake til sporloggsiden.
GPS-antenne
UP/DOWN
knapper
Slik lagrer du gjeldende sporlogg:
1. Velg LAGRE, og trykk på ENTER. LAGRE TILBAKE
FRA-vinduet åpnes for å lagre sporet for en tidsperiode
eller hele sporloggen.
2. Trykk på OPP eller NED for å velge et alternativ, og
trykk på ENTER. Det lagrede sporet vises nå på en
underordnet side.
3. Trykk på OPP eller NED for å velge OK, og trykk på
ENTER. Sporet er lagret og vises på listen over lagrede
spor på sporloggen.
ENTER/MARK
knapp
Slik sletter du sporloggen:
Stopp navigering
AVSLUTT/SIDE
-knapp
1. Trykk på OPP for å velge NULLSTILL, og trykk på ENTER.
2. Trykk på NED for å velge JA, og trykk på ENTER.
Gå til www.garmin.com for mer dokumentasjon og informasjon
Side for å se på veipunkt
190-00818-58 Rev. B © Copyright 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper Trykt i Taiwan
LCD-skjerm
AV/PÅ-/
bakgrunnsbelysnin
-knapp
Oversikt
Knappenes funksjoner
ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
som følger med i produktesken for advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Intern
GPS-antenne
OPPknapp
NED-knapp
SIDE/
AVSLUTT-knapp
OPP/NED-knapper:
•
•
•
•
Velg alternativer på sider og menyer
Juster kontrasten på bildesiden
Zoom inn og ut på kartsiden
Bla gjennom turdata på pekersiden
Oppstart
Slik setter du i batterier:
1. Ta av batteridekselet ved å vri låseringen mot klokken
og dra ut.
2. Sett i to AA-batterier (alkaliske eller NiMH), pass
på å sette dem inn riktig vei.
1. Trykk på AV/PÅ for å slå på enheten, og trykk deretter
på SIDE/AVSLUTT for å gå gjennom bilde-, kart-, peker-,
turteller- og menysider.
PAGE
Bilde
PAGE
Kart
PAGE
Peker
PAGE
Turteller
PAGE
Meny
ENTER-knapp:
LCD-skjerm
(med
bakgrunnsbelysning)
Vanntett hus
• S kifter skjermsider
• Lar deg gå ut av / avslutte en
funksjon
AV/PÅ-knapp:
Batterirom
Slik finner du din gjeldende posisjon:
• Bekrefter dataregistrering eller
menyvalg
• Viser alternativene på hovedsidene
• Trykk og hold ENTER-knappen for
å aktivere siden for markering av
veipunkt
SIDE-knapp:
Ekstern strøm- og
datakontakt
Slik velger du en side:
Sette inn batteri
AV/PÅ-knapp
ENTER/
MARKEREknapp
Grunnleggende bruk
• Trykk på og hold nede for å slå
enheten av/på
• Trykk på for å slå bakgrunnsbelysningen
på skjermen av/på
Festing av festesnor
Slik fester du festesnoren:
1. Ta med deg din eTrex til et område med fri sikt mot
himmelen.
2. Trykk på og hold nede AV/PÅ for å slå på enheten.
3. eTrex-enheten trenger ca. et minutt på å finne en
posisjonsbestemmelse (initialisering) ved hjelp av
satellitter.
4. Meldingen VENT SØKER ETTER SATELLITTER vises på
bildesiden, etterfulgt av meldingen KLAR TIL BRUK når
en posisjonsbestemmelse har blitt funnet.
1. Ta av batteridekselet og legg løkken til festesnoren
gjennom sporet nederst på enheten.
2. Før stroppen gjennom løkken og trekk til.
Slik slår du på bakgrunnsbelysningen:
1. Trykk på og slipp AV/PÅ fra hvilken som helst skjerm.
Bakgrunnsbelysningen står på i 30 sekunder.
Slik justerer du kontrasten:
1. Trykk på SIDE til bildesiden kommer opp.
2. Trykk på OPP for å gjøre skjermen mørkere og på NED
for å gjøre den lysere.
Velkomstside
Bildeside
Klar til bruk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising