Garmin | Forerunner® 220 | User guide | Garmin Forerunner® 220 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 220 Käyttöopas
Forerunner 220
®
Käyttöopas
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac on Apple Computer Inc:in rekisteröity tavaramerkki. Windows ja
Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisällysluettelo
Sykevyön huoltaminen ........................................................... 7
Sykevyön paristo .................................................................... 7
Johdanto......................................................................... 1
Vianmääritys ................................................................... 7
Aloitus ......................................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Tilakuvakkeet ......................................................................... 1
Lähteminen lenkille ..................................................................... 1
Käyttäminen: Garmin Connect .................................................... 1
Garmin Connect ..................................................................... 1
Bluetooth yhteysominaisuudet ............................................... 2
Laitteen lataaminen .................................................................... 2
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 7
Lisätietojen saaminen ................................................................. 7
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 7
Käyttäjätietojen poistaminen ....................................................... 7
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................... 7
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 7
Ohjelmiston päivittäminen ........................................................... 7
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 7
Siirtyminen kellotilaan ............................................................ 7
Laitteen sammuttaminen ........................................................ 8
Harjoittelu........................................................................ 2
Harjoitukset ................................................................................. 2
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 2
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 2
Tietoja harjoituskalenterista ................................................... 2
Intervalliharjoitukset .................................................................... 3
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 3
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 3
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen ...................................... 3
Omat ennätykset ......................................................................... 3
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 3
Oman ennätyksen tyhjentäminen .......................................... 3
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 3
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen ............................ 3
Liite.................................................................................. 8
Sykealuelaskenta ........................................................................ 8
Tietokentät .................................................................................. 8
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 8
Hakemisto ....................................................................... 9
ANT+® anturit................................................................. 3
Sykevyön asettaminen paikalleen .............................................. 3
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 3
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ....................................... 4
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 4
Jalka-anturi ................................................................................. 4
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia .................. 4
Jalka-anturin kalibrointi .......................................................... 4
Historia............................................................................ 4
Historiatietojen tarkasteleminen .................................................. 4
Kaikkien tietojen näyttäminen ..................................................... 4
Historiatietojen poistaminen ........................................................ 4
Tietojen hallinta ...........................................................................5
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 5
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 5
Laitteen mukauttaminen ................................................ 5
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 5
Toimintoasetukset ....................................................................... 5
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................... 5
Hälytykset .............................................................................. 5
Käyttäminen: Auto Pause® .................................................... 5
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ............................ 5
Automaattisen vierityksen käyttäminen .................................. 5
Aikakatkaisuasetukset ........................................................... 5
Järjestelmäasetukset .................................................................. 6
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................... 6
Aika-asetukset ....................................................................... 6
Taustavaloasetukset .............................................................. 6
Laitteen äänten määrittäminen .............................................. 6
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................. 6
Teeman värin vaihtaminen ..................................................... 6
Sisäharjoittelu ........................................................................ 6
Muotoasetukset ...................................................................... 6
Laitteen tiedot................................................................. 6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Forerunner - tekniset tiedot .................................................... 6
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................... 6
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
2 Valitse kellonaikanäytössä mikä tahansa painike (paitsi ) ja
avaa laite valitsemalla .
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa kestää muutamia
minuutteja. Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi ja
ajanottonäyttö näkyy näytössä.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laitteen akku (Laitteen lataaminen, sivu 2).
2 Aseta valinnainen sykemittari paikalleen (Sykevyön
asettaminen paikalleen, sivu 3).
3 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille, sivu 1).
4 Lataa juoksulenkkisi palveluun Garmin Connect™
(Käyttäminen: Garmin Connect, sivu 1).
5 Hae lisätietoja (Lisätietojen saaminen, sivu 7).
Painikkeet
4
5
6
7
Aloita ajanotto valitsemalla .
Lähde matkaan.
Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .
Valitse vaihtoehto:
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.
Yhteenveto tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: voit nyt ladata juoksusi palveluun Garmin
Connect.
• Poista juoksu valitsemalla Hylkää.
À
Á
Voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta
pitkään.
Voit lukita laitteen.
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton.
Voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
Â
Painamalla painiketta voit merkitä uuden kierroksen.
Painamalla painiketta voit palata edelliseen näyttöön.
Ã
Voit selata tietosivuja ja asetuksia.
Painamalla painiketta pitkään voit selata nopeasti.
Tilakuvakkeet
Kuvakkeet näkyvät aloitusnäytön yläreunassa. Vilkkuva kuvake
merkitsee, että laite etsii signaalia. Tasaisena näkyvä kuvake
merkitsee, että signaali on löytynyt tai tunnistin on liitetty.
GPS-tila
Bluetooth tekniikan tila
®
Sykkeen tila
Jalka-anturin tila
Lähteminen lenkille
Laite toimitetaan osittain ladattuna. Sinun on ehkä ladattava laite
(Laitteen lataaminen, sivu 2) ennen juoksulenkkiä.
1 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
Johdanto
Käyttäminen: Garmin Connect
Voit ladata kaikki toimintasi Garmin Connect sivustoon kattavaa
analysointia varten. Garmin Connect sivustossa näet kartan
toiminnastasi ja voit jakaa toimintosi kavereiden kanssa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
aktiviteeteistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi
ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja toiminnosta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, maksimaalisen hapenottokyvyn, juoksun
dynamiikan, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
1
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia À, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Toimintojen jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne toimintoja, tai julkaista
linkkejä toimintoihisi haluamissasi yhteisösivustoissa.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Forerunner laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen Garmin Connect
Mobile sovelluksella.
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect Mobile sovellukseen heti, kun suoritus on
tallennettu.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen Garmin Connect
Mobile sovellukseen.
Harjoitusten lataukset: voit selata harjoituksia Garmin Connect
Mobile sovelluksessa ja lähettää niitä laitteeseen
langattomasti.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Harjoittelu
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
Älypuhelimen pariliitos Forerunner laitteen kanssa
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
tili Garmin Connect (Garmin Connect, sivu 1).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/workouts.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
Harjoituksen aloittaminen
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
2 Tuo älypuhelimesi 10 m (33 jalan) päähän laitteesta
Forerunner.
3 Valitse Forerunner aloitusnäytössä Valikko > Asetukset >
Bluetooth > Yhdistä mobiililaite.
4 Avaa Garmin Connect mobiilisovellus ja yhdistä laite näytön
ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet ovat käytettävissä alkumäärityksen aikana tai
valitsemalla
> Oma laite.
Langattoman Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
• Valitse Forerunner aloitusnäytössä Valikko > Asetukset >
Bluetooth > Tila > Pois.
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteen
käyttöoppaan mukaisesti.
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Estä korroosio puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden
ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect sivustosta.
1 Valitse Harjoittelu > Omat harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Tee harjoitus.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen kohteesta Garmin Connect
tarvitaan tili Garmin Connect (Garmin Connect, sivu 1).
Voit etsiä sivustosta Garmin Connect harjoitusohjelmia, ajoittaa
harjoitukset ja ladata ohjelman laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse Suunnittele > Harjoitusohjelmat.
Harjoittelu
4 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
5 Valitse Suunnittele > Kalenteri.
6 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
1 Valitse Valikko > Ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Edellinen > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia intervalleja
rataharjoituksissa ja juostessasi tietyn pituisia matkoja. Kun
valitset
, laite tallentaa intervallin ja siirtyy lepointervalliin.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Valitse Harjoittelu > Intervallit > Muokkaa > Intervalli >
2
3
4
5
6
7
Tyyppi.
Valitse Matka, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin.
Määritä tarvittaessa harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
valitse .
Valitse Lepo.
Valitse Matka, Aika tai Avoin.
Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse Harjoittelu > Intervallit > Tee harjoitus.
2 Valitse .
3 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
Kaikkien omien ennätysten tyhjentäminen
Valitse Valikko > Ennätykset > Tyhjennä kaikki
ennätykset > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
ANT+ anturit
®
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan harjoituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvön kontaktin ihoon.
®
.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen pysäyttäminen
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
• Voit lopettaa intervallin kesken milloin tahansa valitsemalla
.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
• Jos lisäsit jäähdyttelyn intervalliharjoitukseen, lopeta
intervalliharjoitus valitsemalla
.
Omat ennätykset
Kun saat juoksun päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit juoksun aikana. Omat ennätykset
sisältävät useiden tavallisimpien juoksumatkojen nopeimmat ajat
ja pisimmän juoksun.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Ennätykset.
2 Valitse ennätys.
3 Valitse Katso ennätys.
Oman ennätyksen tyhjentäminen
1 Valitse Valikko > Ennätykset.
2 Valitse poistettava ennätys.
3 Valitse Tyhjennä ennätys > Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
ANT+ anturit
®
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit www.garmin.com/HRMcare.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää oletussykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Määritä maksimisyke, jotta saat mahdollisimman
tarkat kaloritiedot suorituksen aikana. Voit määrittää sykealueet
myös manuaalisesti ja määrittää leposykkeen.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Käyttäjäprofiili > Sykealueet
> Perusta:.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
3
• Valitsemalla % maksimisykkeestä voit tarkastella ja
muokata maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla %SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykevarannosta (maksimisyke miinus
leposyke).
3 Valitse Maksimisyke ja määritä maksimisykkeesi.
4 Valitse sykealue ja määritä arvo kullekin alueelle.
5 Valitse Leposyke ja määritä leposyke.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 8osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita www.garmin.com/HRMcare.
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 m päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 m päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse Valikko > Asetukset > Anturit > Lisää tunnistin.
3 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty laitteen kanssa, näyttöön tulee
ilmoitus. Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin
tiedot.
4
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa. Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko. Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa. Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Ennen kuin lähdet juoksulenkille, sinun on pariliitettävä jalkaanturi ja laite (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 4).
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen. Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.
2 Poista GPS käytöstä tarvittaessa (Sisäharjoittelu, sivu 6).
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
4 Lähde matkaan.
5 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse. Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista,
keskinopeudesta ja kierroksista sekä valinnaisen ANT+
tunnistimen tiedot.
HUOMAUTUS: kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata
vanhimpia tietoja.
Historiatietojen tarkasteleminen
1
2
3
4
Valitse Valikko > Historia > Toiminnot.
Voit tarkastella tallennettuja toimintoja painikkeilla ja .
Valitse toiminto.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tiedot voit näyttää lisätietoja toiminnosta.
• Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja näyttää
lisätietoja kustakin kierroksesta.
• Valitsemalla Poista voit poistaa valitun toiminnon.
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja
aikatietoja.
1 Valitse Valikko > Historia > Yhteensä.
2 Valitse tarvittaessa toiminnon tyyppi.
3 Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
Historiatietojen poistaminen
1 Valitse Valikko > Historia > Asetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Poista kaikki toiminnot voit poistaa kaikki
toiminnot historiasta.
• Valitsemalla Nollaa yhteismäärät voit nollata kaikki
matkan ja ajan kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja toimintoja.
Historia
3 Vahvista valintasi.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
sykealueasetuksesi (Sykealueiden määrittäminen, sivu 3). Laite
laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse vaihtoehto.
Toimintoasetukset
Näillä asetuksilla voit mukauttaa laitetta harjoittelutarpeidesi
mukaan. Voit esimerkiksi mukauttaa tietonäyttöjä ja ottaa
käyttöön hälytyksiä sekä harjoitusominaisuuksia.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa toimintoasetusten tietonäyttöjä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset >
Tietonäkymät.
2 Valitse näyttö.
3 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
4 Valitse tietokenttä tarvittaessa.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit harjoitella tiettyjä syke- ja tahtitavoitteita
varten ja määrittää juoksu- ja kävelyaikavälejä.
Aluehälytysten asettaminen
Aluehälytys ilmoittaa aina, kun laite on tietyn arvoalueen ylä- tai
alapuolella. Jos käytät esimerkiksi valinnaista sykemittaria, voit
määrittää laitteen hälyttämään, kun syke on alle 90 lyöntiä
minuutissa (bpm) ja yli 180 bpm.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset >
Hälytykset.
2 Valitse Syke tai Tahti.
3 Ota hälytys käyttöön.
Laitteen mukauttaminen
4 Anna vähimmäis- ja enimmäisarvot.
Joka kerta kun ylität tai alitat määritetyn alueen, näkyviin tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 6).
Kävelytaukohälytysten asettaminen
Joissakin juoksuohjelmissa käytetään ajoitettuja kävelytaukoja
säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi pitkän juoksuharjoituksen
aikana voit määrittää laitteen hälyttämään, kun olet juossut 4
minuuttia, minkä jälkeen kävelet 1 minuutin ja toistat saman.
Auto Lap toimii oikein, kun käytät juoksu-/kävelyhälytyksiä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset >
Hälytykset > Juoksu/kävely > Tila > Käytössä.
2 Valitse Juoksuaika ja anna aika.
3 Valitse Kävelyaika ja anna aika.
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki tai se värisee, jos
äänet ovat käytössä (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 6).
®
Käyttäminen: Auto Pause
®
Auto Pause -toiminnolla voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt tai tahtisi laskee tietyn arvon alle.
Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos toiminto sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset > Auto
Pause.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun tahtisi laskee tietyn arvon alle.
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn etäisyyteen. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa juoksulenkin eri osissa (esimerkiksi 1 mailin tai 5
kilometrin välein).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset > Auto
Lap > Matka.
2 Valitse matka.
Aina kun kierros tulee täyteen, näyttöön tulee ilmoitus, jossa
näkyy kyseisen kierroksen aika. Laitteesta kuuluu myös
äänimerkki tai se värisee, jos äänet ovat käytössä (Laitteen
äänten määrittäminen, sivu 6).
Tarvittaessa voit mukauttaa tietonäyttöjä siten, että niissä näkyy
tätä enemmän kierroksen tietoja.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa kaikki
harjoitustietonäytöt, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset >
Automaattinen vieritys.
2 Valitse näyttönopeus.
Aikakatkaisuasetukset
Aikakatkaisuasetukset vaikuttavat siihen, miten kauan laite
pysyy harjoitustilassa esimerkiksi silloin, kun odotat kilpailun
alkamista. Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoasetukset >
Aikakatkaisu.
Normaali: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.
Pidennetty: määrittää laitteen siirtymään virtaa säästävään
kellotilaan, kun sitä ei ole käytetty 25 minuuttiin.
Pidennetyssä tilassa akun kesto latausten välillä voi lyhentyä.
5
Järjestelmäasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä.
• Kieli (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 6)
• Aika-asetukset (Aika-asetukset, sivu 6)
• Taustavaloasetukset (Taustavaloasetukset, sivu 6)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten määrittäminen, sivu 6)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 6)
• Teeman väri (Teeman värin vaihtaminen, sivu 6)
• GPS (Sisäharjoittelu, sivu 6)
• Muotoasetukset (Muotoasetukset, sivu 6)
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kieli.
käynnistät laitteen tai avaat sen lukituksen seuraavan kerran, se
hakee taas satelliittisignaaleja.
Muotoasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Muoto.
Juoksu: määrittää laitteen näyttämään nopeuden tai tahdin.
Viikon alku: määrittää viikon ensimmäisen päivän
viikkohistoriaa varten.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Forerunner - tekniset tiedot
Aika-asetukset
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kello.
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: voit määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti
GPS-sijaintisi perusteella.
Akunkesto
Enintään 6 viikkoa kellotilassa
Enintään 10 tuntia GPS-tilassa
Vesiluokitus
5 ATM*
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite
etsii satelliittisignaaleja.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kello > Aseta
aika > Manuaalinen.
Valitse
Aika ja määritä kellonaika.
2
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (1 tunti päivässä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Taustavaloasetukset
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
Tila: määrittää taustavalon syttymään automaattisesti tai
painikkeita ja hälytyksiä varten.
Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Hälytys > Tila > Käytössä.
2 Valitse Aika ja anna aika.
Laitteen äänten määrittäminen
Laitteen ääniä ovat näppäinäänet, hälytysäänet ja värinä.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, tahdin ja nopeuden ja painon
mittayksiköitä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Teeman värin vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Teeman väri.
2 Valitse väri.
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > GPS > Pois.
VIHJE: voit sulkea GPS:n myös valitsemalla .
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus ja matka lasketaan laitteen
kiihtyvyysanturin avulla. Kiihtyvyysanturi kalibroituu itse.
Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus paranee, kun olet juossut
muutaman kerran ulkona käyttäen GPS-ominaisuutta. Kun
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
6
Laitteen tiedot
Sykevyön huoltaminen
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
Laitteen asetusten nollaaminen
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Käyttäjätietojen poistaminen
Sykevyön paristo
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa paristoa terävällä esineellä.
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta. Perkloraattimateriaali – saattaa vaatia
erityiskäsittelyä. Katso lisätietoja osoitteesta www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
1 Pidä painiketta painettuna ja valitse Kyllä, niin laite
sammuu.
painettuna, paina samalla painiketta
2 Kun pidät painiketta
, niin laite käynnistyy.
3 Valitse Kyllä.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät tiedot
ja toimintohistorian.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Palauta
oletukset > Kyllä.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, GPS-version
ja ohjelmistotiedot.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Ohjelmiston päivittäminen
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Vianmääritys
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
Vianmääritys
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus
lähettää sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta, kun Garmin Express sovellus
lataa ohjelmistoa.
VIHJE: jos ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella ei onnistu, sinun on ehkä ladattava
suoritushistoriasi Garmin Connect sovellukseen ja poistettava
se sen jälkeen laitteesta. Sen jälkeen päivityksen pitäisi
mahtua laitteen muistiin.
Akunkeston maksimoiminen
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa
(Taustavaloasetukset, sivu 6).
• Lyhennä aikakatkaisuaikaa kellotilaan (Aika-asetukset,
sivu 6).
• Poista langaton Bluetooth ominaisuus käytöstä (Langattoman
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä, sivu 2).
Siirtyminen kellotilaan
Laitteen voi siirtää virtaa säästävään kellotilaan, joka lukitsee
laitteen ja maksimoi akunkeston.
1 Valitse , kunnes näkyy.
Laite on kellotilassa.
2 Voit avata laitteen lukituksen valitsemalla minkä tahansa
näppäimen (paitsi ) ja valitsemalla .
7
Laitteen sammuttaminen
Voit sammuttaa laitteen pitkäaikaista säilytystä varten ja
akunkeston maksimoimiseksi.
Paina -painiketta pitkään ja sammuta laite valitsemalla
Kyllä.
Liite
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Tietokentät
Ajanotto: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Keskimääräinen syke: nykyisen toiminnon keskisyke.
Keskimääräinen tahti: nykyisen toiminnon keskimääräinen
tahti.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierrosmatka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierrostahti: nykyisen kierroksen keskimääräinen tahti.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Matka: nykyisen jäljen tai toiminnon aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinnopeus: juoksu Askeleet minuutissa (vasen ja oikea).
Syke: syke lyönteinä minuutissa.
Sykealue: Nykyinen sykealueesi. Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Tahti: nykyinen tahti.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
8
Liite
Hakemisto
näyttö 6
lukitseminen 7
A
O
aika 6
asetukset 6
aikavyöhykkeet 6
ajanotto 1, 4
akku
lataaminen 2
maksimoiminen 2, 5, 7, 8
vaihtaminen 7
alueet
aika 6
syke 3
ANT+ antureiden pariliitos 4
ANT+ anturit 3
pariliitos 4
asetukset 5–7
laite 6
Auto Lap 5
Auto Pause 5
Automaattinen vieritys 5
ohjelmisto
päivittäminen 7
versio 7
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 8
omat ennätykset 3
poistaminen 3
B
sisäharjoittelu 6
sovellukset 2
älypuhelin 2
syke 1
alueet 3, 4, 8
hälytykset 5
mittari 3, 4, 7
Bluetooth tekniikka 1, 2
G
Garmin Connect 2
tietojen tallentaminen 1
Garmin Express
laitteen rekisteröiminen 7
ohjelmiston päivittäminen 7
GPS 1
lopettaminen 6
H
harjoittelu 2, 3, 5
ohjelmat 2
sivut 1
harjoitukset 2
lataaminen 2
historia 4, 6
lähettäminen tietokoneeseen 1
poistaminen 4
hälytykset 5, 6
I
intervallit, harjoitukset 3
J
jalka-anturi 4
järjestelmäasetukset 6
K
kalenteri 2
kartat, päivittäminen 7
kello 6
kellotila 5, 7
kieli 6
kierrokset 1
kuvakkeet 1
kävelyintervallit 5
käyttäjäprofiili 5
käyttäjätiedot, poistaminen 5
P
painikkeet 1, 6
pariliitos, älypuhelin 2
paristo, vaihtaminen 7
pariston vaihtaminen 7
poistaminen
historia 4
kaikki käyttäjätiedot 5, 7
omat ennätykset 3
profiilit, käyttäjä 5
päivitykset, ohjelmisto 7
S
T
tahti 5, 6
taustavalo 1, 6
tekniset tiedot 6
tiedot
siirtäminen 1
tallentaminen 1
tietokentät 1, 5, 8
toimintojen tallentaminen 1
tuotteen rekisteröiminen 7
U
USB 7
irrottaminen 5
V
valikko 1
vedenkestävyys 6
vianmääritys 4, 7
virtapainike 8
värinä 6
värinäyttö 6
Ä
älypuhelin
pariliitos 2
sovellukset 2
äänet 6
L
laitteen asetusten nollaaminen 7
laitteen mukauttaminen 5
laitteen puhdistaminen 6, 7
laitteen rekisteröiminen 7
laitteen tunnus 7
lataaminen 2
lisävarusteet 3, 7
lukitseminen, näyttö 7
M
mittayksiköt 6
N
nopeus 6
Hakemisto
9
support.garmin.com
Syyskuu 2018
190-01632-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising