Garmin | Forerunner® 220 | User manual | Garmin Forerunner® 220 Brukerveiledning

Garmin Forerunner® 220 Brukerveiledning
Forerunner 220
®
Brukerveiledning
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Windows og
Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
®
Innholdsfortegnelse
Ta vare på pulsmåleren ......................................................... 7
Batteriet til pulsmåleren ......................................................... 7
Innledning....................................................................... 1
Feilsøking........................................................................ 7
Komme i gang ............................................................................. 1
Taster .......................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Ta en løpetur .............................................................................. 1
Bruke Garmin Connect ............................................................... 1
Garmin Connect ..................................................................... 1
Bluetooth tilkoblede funksjoner .............................................. 2
Lade enheten .............................................................................. 2
Støtte og oppdateringer .............................................................. 7
Få mer informasjon ..................................................................... 7
Nullstille enheten ........................................................................ 7
Slette brukerdata ........................................................................ 7
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ........................................... 7
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 7
Oppdatere programvaren ........................................................... 7
Maksimere batterilevetiden ......................................................... 8
Bytte til klokkemodus ............................................................. 8
Slå av enheten ....................................................................... 8
Trening............................................................................ 2
Treningsøkter .............................................................................. 2
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 2
Starte en treningsøkt .............................................................. 2
Om treningskalenderen .......................................................... 2
Intervalltreningsøkter .................................................................. 3
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 3
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 3
Stoppe en intervalltreningsøkt ............................................... 3
Personlige rekorder .................................................................... 3
Vise personlige rekorder ........................................................ 3
Slette en personlig rekord ...................................................... 3
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 3
Slette alle personlige rekorder ............................................... 3
Tillegg.............................................................................. 8
Pulssoneberegninger .................................................................. 8
Datafelter .................................................................................... 8
Lisensavtale for programvare ..................................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
Sensorer med ANT+® .................................................... 3
Sette på pulsmåleren .................................................................. 3
Angi pulssoner ....................................................................... 3
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 4
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 4
Fotsensor .................................................................................... 4
Ta en løpetur med fotsensoren .............................................. 4
Kalibrere fotsensoren ............................................................. 4
Logg................................................................................. 4
Vise logg ..................................................................................... 4
Vise totalverdier for data ............................................................. 4
Slette logg ................................................................................... 4
Databehandling ...........................................................................5
Slette filer ............................................................................... 5
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 5
Tilpasse enheten............................................................ 5
Konfigurere brukerprofilen .......................................................... 5
Aktivitetsinnstillinger ................................................................... 5
Tilpasse dataskjermbildene ................................................... 5
Varsler .................................................................................... 5
Bruke Auto Pause® ............................................................... 5
Markere runder etter avstand ................................................. 5
Bruke Bla automatisk ............................................................. 5
Innstillinger for tidsavbrudd .................................................... 5
Systeminnstillinger ...................................................................... 6
Endre enhetsspråk ................................................................. 6
Tidsinnstillinger ...................................................................... 6
Innstillinger for bakgrunnslys ................................................. 6
Angi enhetslyder .................................................................... 6
Endre måleenhetene .............................................................. 6
Endra temafarge .................................................................... 6
Trene innendørs ..................................................................... 6
Formatinnstillinger .................................................................. 6
Informasjon om enheten................................................ 6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Spesifikasjoner for Forerunner ............................................... 6
Spesifikasjoner for pulsmåler ................................................. 6
Ta vare på enheten .....................................................................6
Rengjøre enheten .................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
2 Gå til skjermbildet for klokkeslett, velg en tast (untatt ), og
velg for å låse opp enheten.
3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Det kan ta noen minutter å finne satellittsignaler.
Satellittstolpene blir grønne, og tidtakerskjermbildet vises.
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Lad enheten (Lade enheten, side 2).
2 Sett på pulsmåleren (tilleggsutstyr) (Sette på pulsmåleren,
side 3).
3 Ta en løpetur (Ta en løpetur, side 1).
4 Last opp løpeturen til Garmin Connect™ (Bruke Garmin
Connect, side 1).
5 Få mer informasjon (Få mer informasjon, side 7).
Taster
4 Velg for å starte tidtakeren.
5 Ta en løpetur.
6 Når du har fullført løpeturen, velger du
for å stoppe
tidtakeren.
7 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å starte tidtakeren på nytt.
• Velg Lagre for å lagre løpeturen og nullstille tidtakeren.
Det vises et sammendrag.
MERK: Deretter kan du laste opp løpeturen til Garmin
Connect.
• Velg Forkast for å slette løpeturen.
À
Á
Â
Ã
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å låse opp enheten.
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en melding.
Velg for å markere en ny runde.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og
innstillinger.
Hold nede for å bla raskt gjennom.
Statusikoner
Ikoner vises øverst i skjermbildet Hjem. Et blinkende ikon betyr
at enheten søker etter et signal. Et solid ikon betyr at signalet
ble registrert eller at sensoren er koblet til.
GPS-status
Status for Bluetooth teknologi
®
Pulsstatus
Status for fotsensor
Ta en løpetur
Enheten leveres delvis oppladet. Det kan hende du må lade
enheten (Lade enheten, side 2) før du legger ut på løpetur.
1 Hold nede for å slå på enheten.
Innledning
Bruke Garmin Connect
Du kan laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect for å få
en omfattende analyse. Med Garmin Connect kan du vise et kart
over aktiviteten og dele aktivitetene dine med venner.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, VO2 maks, løpsdynamikk, kart sett
ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og
egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler.
1
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og trykk på laderen À til den klikker på plass.
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktivitetene dine på sosiale nettverk.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Forerunner enheten har flere tilkoblede Bluetooth funksjoner for
kompatible smarttelefoner ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect Mobile-appen når du er ferdig med å
registrere den.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect Mobile-appen.
Nedlastinger av treningsøkter: Gjør det mulig å lete etter
treningsøkter i Garmin Connect Mobile-appen og sende dem
trådløst til enheten.
3 Lad enheten helt opp.
Trening
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
Pare smarttelefonen med Forerunner
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en konto på Garmin Connect (Garmin Connect, side 1).
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com/workouts.
3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
5 Koble fra enheten.
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
Starte en treningsøkt
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna Forerunner.
3 Gå til skjermbildet Hjem på Forerunner, velg Meny >
Innstillinger > Bluetooth > Par mobilenhet.
4 Åpne programmet Garmin Connect Mobile, og følg
instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under første oppsett eller ved å velge
> Min enhet.
Slå av Bluetooth trådløs teknologi
• Gå til startskjermen for Forerunner, og velg Meny >
Innstillinger > Bluetooth > Status > Av.
• Se i brukerveiledningen for mobilenheten etter informasjon
om hvordan du slår av Bluetooth trådløs teknologi.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2
Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect før du kan
starte en treningsøkt.
1 Velg Trening > Mine treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg Utfør treningsøkt.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (hvis du har lagt inn dette) og gjeldende
treningsøktdata.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned en treningsplan fra Garmin Connect, må
du ha en konto på Garmin Connect (Garmin Connect, side 1).
Du kan bla gjennom Garmin Connect etter en treningsplan,
planlegge treningsøktene og laste ned planen til enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
Trening
3
4
5
6
Velg Plan > Treningsplaner.
Velg og planlegg en treningsplan.
Velg Plan > Kalender.
Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.
Når du velger
, registrerer enheten et intervall og går over til
et hvileintervall.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervall > Type.
2 Velg Avstand, Tid eller Åpen.
3
4
5
6
7
TIPS: Du kan velge et åpent intervall ved å angi typen som
Åpen.
Angi eventuelt en intervallverdi for avstand eller tid for
treningsøkten, og velg .
Velg Hvile.
Velg Avstand, Tid eller Åpen.
Angi eventuelt en verdi for avstand eller tid for hvileintervallet,
og velg .
Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen avkjøling i treningsøkten,
velger du Nedtrapping > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
2 Velg .
3 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
for å starte første intervall.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Stoppe en intervalltreningsøkt
1 Velg Meny > Rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Forrige > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette alle personlige rekorder
Velg Meny > Rekorder > Slett alle poster > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Sensorer med ANT+
®
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene Á og kontaktlappene  på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
®
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Ã
til løkken Ä.
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et intervall.
• Du kan når som helst velge for å stoppe tidtakeren.
• Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger
du
for å avslutte intervalltreningsøkten.
Personlige rekorder
Når du har fullført en løpetur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under løpeturen.
Personlige rekorder omfatter raskeste tid over flere vanlige
løpsdistanser og lengste løp.
Vise personlige rekorder
1 Velg Meny > Rekorder.
2 Velg en rekord.
3 Velg Vis post.
Slette en personlig rekord
1 Velg Meny > Rekorder.
2 Velg rekorden du vil slette.
3 Velg Slett post > Ja.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
Sensorer med ANT+
®
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m eller 10 fot).
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene www.garmin.com
/HRMcare.
Angi pulssoner
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Angi maksimal
puls for å få nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan også
angi hver pulssone manuelt og angi hvilepuls.
1 Velg Meny > Innstillinger > Brukerprofil > Pulssoner >
Basert på.
3
2 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg Prosent for maksimal puls for å vise og redigere
sonene som en prosentandel av din maksimale puls.
• Velg %PULSRESERVE for å vise og redigere sonene
som en prosentandel av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Velg
Maksimal puls, og angi maksimal puls.
3
4 Velg en sone, og angi en verdi for hver pulssone.
5 Velg Hvilepuls, og angi hvilepuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 8) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
2 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer > Legg til sensor.
3 Velg en sensor.
Det vises en melding når sensoren er paret med enheten. Du
kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.
Fotsensor
Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke
fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS
når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren
er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som
pulsmåleren).
Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg
automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er
lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer
av batterilevetiden.
Ta en løpetur med fotsensoren
Før du legger ut på løpetur, må du pare fotsensoren med
enheten (Pare sensorer med ANT+, side 4).
Du kan løpe innendørs med en fotsensor for å registrere tempo,
avstand og pedalfrekvens. Du kan også løpe utendørs med en
fotsensor for å registrere data om pedalfrekvens med GPStempo og avstand.
1 Installer fotsensoren i henhold til instruksjonene for tilbehøret.
2 Slå eventuelt av GPS (Trene innendørs, side 6).
3 Velg for å starte tidtakeren.
4 Ta en løpetur.
5 Når du har fullført løpeturen, velger du for å stoppe
tidtakeren.
Kalibrere fotsensoren
Fotsensoren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par
løpeturer utendørs med GPS.
Logg
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene og kontaktlappene på nytt.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5–10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren
www.garmin.com/HRMcare.
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer fra ANT+, for
eksempel å koble en pulsmåler til enheten fra Garmin.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
4
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo
eller hastighet, rundedata og informasjon fra sensorer med
ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.
Vise logg
1
2
3
4
Velg Meny > Historikk > Aktiviteter.
Bruk og for å vise lagrede aktiviteter.
Velg en aktivitet.
Velg et alternativ:
• Velg Detaljer for å vise ekstra informasjon om aktiviteten.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
• Velg Slett for å slette valgt aktivitet.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på
enheten.
1 Velg Meny > Historikk > Totalverdier.
2 Velg eventuelt aktivitetstypen.
3 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.
Slette logg
1 Velg Meny > Historikk > Alternativer.
Logg
2 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra
loggen.
• Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for
avstand og tid.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Bekreft valget.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt
og pulssone (Angi pulssoner, side 3). Enheten bruker denne
informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.
1 Velg Meny > Innstillinger > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Aktivitetsinnstillinger
Med disse innstillingene kan du tilpasse enheten etter dine egne
treningsbehov. Du kan for eksempel tilpasse dataskjermbilder
og aktivere varsler og treningsfunksjoner.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan tilpasse dataskjermbilder for aktivitetsinnstillingene.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsinnstillinger >
Dataskjermer.
Velg
et skjermbilde.
2
3 Aktiver eventuelt dataskjermbildet.
4 Velg eventuelt et datafelt.
Varsler
Du kan bruke varsler for å trene mot bestemte mål for puls og
tempo og for å angi tidsintervaller for løping og gåing.
Angi områdevarsler
Et områdevarsel varsler deg når enheten er over eller under et
angitt verdiområde. Hvis du har en pulsmåler (ekstrautstyr), kan
Tilpasse enheten
du angi at enheten skal varsle deg når pulsen ligger under 90
slag per minutt (bpm) og over 180 bpm.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsinnstillinger >
Varsler.
2 Velg Puls eller Tempo.
3 Slå på varselet.
4 Angi minimums- og maksimumsverdier.
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på
toner (Angi enhetslyder, side 6).
Konfigurere varsler for gåpauser
Enkelte løpeprogrammer bruker tidsinnstilte gåpauser med
jevne mellomrom. Under et langt treningsløp kan du konfigurere
enheten til å varsle deg slik at du løper i fire minutter og deretter
går i ett minutt – dette varselet gjentas. Auto Lap fungerer riktig
mens du bruker løpe-/gåvarsler.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsinnstillinger >
Varsler > Løp/gå > Status > På.
2 Velg Rundetid, og angi en tid.
3 Velg Gåtid, og angi en tid.
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner (Angi
enhetslyder, side 6).
®
Bruke Auto Pause
®
Du kan bruke Auto Pause til å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg, eller når tempoet faller
under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis
aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må senke
farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsinnstillinger > Auto
Pause.
2 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Egendefinert for å sette tidtakeren på pause
automatisk når tempoet faller under en bestemt verdi.
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt
avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en løpetur
(for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsinnstillinger > Auto
Lap > Avstand.
2 Velg en avstand.
Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden
for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner
(Angi enhetslyder, side 6).
Du kan eventuelt tilpasse dataskjermbildene til å vise ytterligere
rundedata.
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsinnstillinger > Bla
automatisk.
2 Velg en visningshastighet.
Innstillinger for tidsavbrudd
Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten
opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et
5
løp skal begynne. Velg Meny > Innstillinger >
Aktivitetsinnstillinger > Tidsavbrudd.
Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende
klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus
kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Systeminnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System.
• Språk (Endre enhetsspråk, side 6)
• Tidsinnstillinger (Tidsinnstillinger, side 6)
• Innstillinger for bakgrunnslys (Innstillinger for bakgrunnslys,
side 6)
• Lydinnstillinger (Angi enhetslyder, side 6)
• Enhetsinnstillinger (Endre måleenhetene, side 6)
• Temafarge (Endra temafarge, side 6)
• GPS (Trene innendørs, side 6)
• Formatinnstillinger (Formatinnstillinger, side 6)
Endre enhetsspråk
Velg Meny > Innstillinger > System > Språk.
Tidsinnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System > Klokke.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Angi klokkeslett: Gjør det mulig å stille klokken manuelt eller
automatisk etter GPS-posisjon.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter, oppdager
enheten automatisk tidssonen og gjeldende klokkeslett.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter
satellittsignaler.
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Klokke > Angi
klokkeslett > Manuell.
2 Velg Tid, og angi klokkeslettet.
Stille inn alarmen
1 Velg Meny > Innstillinger > Alarm > Status > På.
2 Velg Tid, og angi en tid.
Innstillinger for bakgrunnslys
Trene innendørs
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
Velg Meny > Innstillinger > System > GPS > Av.
TIPS: Du kan også velge for å slå av GPS.
Når GPS er av, beregnes hastighet og avstand ved hjelp av
akselerasjonsmåleren i enheten. Akselerasjonsmåleren
kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet og
avstand blir bedre etter at du har tatt et par løpeturer utendøres
med GPS. Neste gang du slår på eller låser opp enheten, søker
den etter satellittsignaler.
Formatinnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System > Format.
Kjører: Angir om enheten skal vise hastighet eller tempo.
Starten av uken: Angir første dag av uken for ukentlige
loggsammendrag.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for Forerunner
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 6 uker i klokkemodus
Opptil 10 timer i GPS-modus
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 4,5 år (1 time per dag)
Vanntetthet
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Velg Meny > Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
Modus: Angir om bakgrunnslyset skal slås på automatisk eller
ved tastetrykk og varsler.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Angi enhetslyder
Ta vare på enheten
Enhetslyder inkluderer tastetoner, varseltoner og vibrasjoner.
Velg Meny > Innstillinger > System > Lyder.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet og
vekt.
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
Endra temafarge
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Temafarge.
2 Velg en farge.
6
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Informasjon om enheten
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Feilsøking
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin
enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for
enheten.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
La enheten tørke når den er rengjort.
Få mer informasjon
Ta vare på pulsmåleren
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
LES DETTE
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Batteriet til pulsmåleren
ADVARSEL
Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier. Perkloratmateriale –
spesiell håndtering kan være påkrevd. Gå til www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
Hold
nede i ett sekund for å slå på enheten.
2
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.
1 Hold nede, og velg Ja for å slå av enheten.
og samtidig for å slå på enheten.
2 Hold nede
3 Velg Ja.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Velg Meny > Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger
> Ja.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID, programvareversjon, GPS-versjon og
programvareinformasjon.
Velg Meny > Innstillinger > System > Om.
Oppdatere programvaren
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Feilsøking
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen mens Garmin Express
programmet laster ned programvaren.
TIPS: Hvis du har problemer med å oppdatere programvaren
med Garmin Express programmet, må du kanskje laste opp
aktivitetshistorikken til Garmin Connect programmet og slette
aktivitetshistorikken fra enheten. Dette skal gi nok plass i
minnet til oppdateringen.
7
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Maksimere batterilevetiden
• Reduser tidsavbruddet for bakgrunnslys (Innstillinger for
bakgrunnslys, side 6).
• Reduser tidsavbrudd for klokkemodus (Tidsinnstillinger,
side 6).
• Slå av Bluetooth trådløsfunksjonen (Slå av Bluetooth trådløs
teknologi, side 2).
Bytte til klokkemodus
Du kan sette enheten i strømsparingsmodus for å låse enheten
og spare batteriet.
1 Velg til vises.
Enheten er i modusen for bare klokke.
2 Velg enhver tast (unntatt ), og velg for å låse opp
enheten.
Slå av enheten
Ved langvarig lagring av enheten kan du slå den av for å spare
batteriet.
Hold nede, og velg Ja for å slå av enheten.
Tillegg
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Datafelter
Avstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Gjennomsnittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende
aktivitet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Pedalfrekvens: Løping Skritt per minutt (høyre og venstre).
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm).
Pulssone: Gjeldende pulsområde. Standardsonene er basert på
brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).
Rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundetempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tempo: Gjeldende tempo.
8
Tillegg
Indeks
A
alarmer 6
Auto Lap 5
Auto Pause 5
av/på-tast 8
B
bakgrunnslys 1, 6
batteri
bytte 7
lade 2
maksimere 2, 5, 8
Bla automatisk 5
Bluetooth teknologi 1, 2
brukerdata, slette 5
brukerprofil 5
bytte batteriet 7
D
data
oppbevare 1
overføre 1
datafelter 1, 5, 8
E
enhets-ID 7
F
fargeskjerm 6
feilsøking 4, 7
fotsensor 4
G
Garmin Connect 2
oppbevare data 1
Garmin Express
oppdatere programvare 7
registrere enheten 7
GPS 1
stoppe 6
H
hastighet 6
I
ikoner 1
innendørstrening 6
innstillinger 5–7
enhet 6
intervaller, treningsøkter 3
intervaller for gåing 5
K
kalender 2
kart, oppdatere 7
klokke 6
klokkemodus 5, 8
L
lade 2
lagre aktiviteter 1
logg 4, 6
sende til datamaskin 1
slette 4
låse, skjerm 8
personlige rekorder 3
slette 3
produktregistrering 7
profiler, bruker 5
programmer 2
smarttelefon 2
programvare
oppdatere 7
versjon 7
programvarelisensavtale 8
puls 1
måler 3, 4, 7
overvåk 7
soner 3, 4, 8
varsler 5
R
registrere enheten 7
rengjøre enheten 6, 7
runder 1
S
sensorer med ANT+ 3
pare 4
skjerm 6
låse 8
slette
alle brukerdata 5, 7
logg 4
personlige rekorder 3
smarttelefon
pare 2
programmer 2
soner
puls 3
tid 6
spesifikasjoner 6
språk 6
systeminnstillinger 6
T
taster 1, 6
tempo 5, 6
tid 6
innstillinger 6
tidssoner 6
tidtaker 1, 4
tilbehør 3, 7
tilpasse enheten 5
toner 6
trening 2, 3, 5
planer 2
sider 1
treningsøkter 2
laste inn 2
U
USB 7
koble fra 5
V
vanntetthet 6
varsler 5
vibrasjon 6
M
meny 1
måleenheter 6
N
nullstille enheten 7
O
oppdateringer, programvare 7
P
pare, smarttelefon 2
pare sensorer med ANT+ 4
Indeks
9
support.garmin.com
September 2018
190-01632-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising