Garmin | Forerunner® 220 | Garmin Forerunner® 220 Priročnik za uporabo

Garmin Forerunner® 220 Priročnik za uporabo
Forerunner 220
®
Priročnik za uporabo
© 2013 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.
Garmin Connect™ in Garmin Express™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je registrirana blagovna znamka družbe Apple Computer,
Inc. Windows in Windows NT sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih
lastnikov.
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Nega merilnika srčnega utripa ............................................... 7
Baterija merilnika srčnega utripa ............................................ 7
Uvod ................................................................................ 1
Odpravljanje težav.......................................................... 7
Uvod ........................................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 1
Začetek teka ............................................................................... 1
Uporaba storitve Garmin Connect .............................................. 1
Garmin Connect ..................................................................... 1
Povezane funkcije Bluetooth ................................................. 2
Polnjenje naprave ....................................................................... 2
Podpora in posodobitve .............................................................. 7
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 7
Ponovni zagon naprave .............................................................. 7
Čiščenje uporabnikovih podatkov ............................................... 7
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ........................................... 7
Ogled informacij o napravi .......................................................... 7
Posodabljanje programske opreme ............................................ 7
Podaljševanje življenjske dobe baterije ...................................... 8
Preklop v način ure ................................................................ 8
Izklop naprave ........................................................................ 8
Vadba............................................................................... 2
Vadbe ......................................................................................... 2
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 2
Začetek vadbe ....................................................................... 2
Koledar vadb .......................................................................... 2
Intervalne vadbe ......................................................................... 3
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 3
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 3
Ustavitev intervalne vadbe ..................................................... 3
Osebni rekordi ............................................................................ 3
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 3
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 3
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 3
Brisanje vseh osebnih rekordov ............................................. 3
Dodatek ........................................................................... 8
Izračuni območij srčnega utripa .................................................. 8
Podatkovna polja ........................................................................ 8
Licenčna pogodba za programsko opremo ................................ 8
Kazalo.............................................................................. 9
Senzorji ANT+®.............................................................. 3
Nošenje senzorja srčnega utripa ................................................ 3
Nastavljanje območij srčnega utripa ...................................... 3
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ...................... 4
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 4
Senzor korakov ........................................................................... 4
Tek s senzorjem korakov ....................................................... 4
Umerjanje senzorja korakov .................................................. 4
Zgodovina....................................................................... 4
Ogled zgodovine ......................................................................... 4
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ............................................. 4
Brisanje zgodovine ..................................................................... 4
Upravljanje podatkov .................................................................. 5
Brisanje datotek ..................................................................... 5
Izključitev kabla USB ............................................................. 5
Prilagajanje naprave...................................................... 5
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 5
Nastavitve dejavnosti .................................................................. 5
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ........................................ 5
Opozorila ................................................................................ 5
Uporaba funkcije Auto Pause® .............................................. 5
Označevanje krogov po razdalji ............................................. 5
Uporaba samodejnega pomikanja ......................................... 5
Nastavitve časovne omejitve ................................................. 6
Nastavitve sistema ...................................................................... 6
Spreminjanje jezika naprave .................................................. 6
Časovne nastavitve ................................................................ 6
Nastavitve osvetlitve ozadja ................................................... 6
Nastavitev zvokov naprave .................................................... 6
Spreminjanje merskih enot .................................................... 6
Spreminjanje barve teme ....................................................... 6
Vadba v zaprtih prostorih ....................................................... 6
Nastavitve oblike .................................................................... 6
Informacije o napravi..................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Forerunner Specifikacije ........................................................ 6
Specifikacije merilnika srčnega utripa .................................... 6
Nega naprave ............................................................................. 6
Čiščenje naprave ................................................................... 7
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Na zaslonu z uro izberite katero koli tipko (razen ) in izberite
, da napravo odklenete.
3 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja nekaj minut. Stolpci za
satelitski signal se obarvajo zeleno in prikaže se zaslon s
časovnikom.
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave, stran 2).
2 Namestite izbirni senzor srčnega utripa (Nošenje senzorja
srčnega utripa, stran 3).
3 Začnite s tekom (Začetek teka, stran 1).
4 Prenesite tek v Garmin Connect™ (Uporaba storitve Garmin
Connect, stran 1).
5 Oglejte si dodatne informacije (Pridobivanje dodatnih
informacij, stran 7).
Tipke
4
5
6
7
Če želite zagnati časovnik, izberite .
Začnite teči.
Ko končate s tekom, izberite , da ustavite časovnik.
Izberite možnost:
• Če želite znova zagnati časovnik, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti tek in ponastaviti časovnik, izberite
Shrani. Prikaže se povzetek.
OPOMBA: zdaj lahko tek prenesete v Garmin Connect.
• Če želite izbrisati tek, izberite Zavrzi.
À
Á
Â
Ã
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za odklepanje naprave.
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
Izberite za označitev novega kroga.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.
Držite za hitro pomikanje.
Ikone stanja
Na vrhu domačega zaslona se prikažejo ikone. Utripajoča ikona
pomeni, da naprava išče signal. Neutripajoča ikona pomeni, da
je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Stanje tehnologije Bluetooth
®
Stanje srčnega utripa
Stanje senzorja korakov
Začetek teka
Napravo dobite delno napolnjeno. Preden začnete s tekom,
boste napravo morda morali napolniti (Polnjenje naprave,
stran 2).
Uvod
Uporaba storitve Garmin Connect
Vse podatke dejavnosti lahko prenesete v storitev Garmin
Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. V storitvi Garmin
Connect si lahko ogledate zemljevid dejavnosti ali pa jo delite s
prijatelji.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
najvišjim VO2, dinamiko teka, zračnim pogledom zemljevida,
grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi poročili.
1
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj treninga in naložite
dnevne načrte.
Skupna raba dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Forerunner ima več povezanih funkcij Bluetooth, ki jih
lahko s programom Garmin Connect Mobile uporabljate z
združljivim pametnim telefonom.
Prenosi dejavnosti: samodejno pošlje vašo dejavnost v
program Garmin Connect Mobile, takoj ko končate beleženje
dejavnosti.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v program Garmin Connect Mobile.
Prenos vadb: omogoča vam, da v programu Garmin Connect
Mobile poiščete vadbe in jih brezžično pošljete v napravo.
Združevanje pametnega telefona z napravo Forerunner
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in v pametni
telefon prenesite mobilni program Garmin Connect.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave Forerunner.
3 Na domačem zaslonu naprave Forerunner izberite Meni >
Nastavitve > Bluetooth > Zdruzevanje z mobilno napravo.
4 Odprite mobilni program Garmin Connect in sledite
navodilom za povezavo naprave na zaslonu.
Navodila so prikazana med prvo nastavitvijo, lahko pa jih
prikažete tako, da izberete
> Moja naprava.
Izklop brezžične tehnologije Bluetooth
• Na domačem zaslonu Forerunner izberite Meni > Nastavitve
> Bluetooth > Stanje > Izklopi.
• Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth si
oglejte priročnik za uporabo mobilne naprave.
Polnjenje naprave
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.
2
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
in pritisnite polnilnik À, dokler ne klikne.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Vadba
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 1).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com/workouts.
3 Ustvarite in shranite novo vadbo.
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu.
5 Odklopite napravo.
Začetek vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz storitve
Garmin Connect.
1 Izberite Trening > Moje vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Začni z vadbo.
Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če
je naveden) in trenutne podatke o vadbi.
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete načrt vadbe iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect, stran 1).
V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite treninge in načrt prenesete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Izberite Načrtovanje > Načrti vadb.
4 Izberite in razporedite načrt vadbe.
5 Izberite Načrtovanje > Koledar.
Vadba
6 Izberite
Brisanje vseh osebnih rekordov
in sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za spremljanje vadb in teke na dolge razdalje
lahko uporabljate odprte intervale. Ko izberete
, naprava
zabeleži interval in se premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 Izberite Trening > Intervali > Urejanje > Interval > Vrsta.
2 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
3
4
5
6
7
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto.
Če je treba, vnesite razdaljo ali časovni interval vadbe in
izberite .
Izberite Počitek.
Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
Če je treba, vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklopi.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklopi.
Začetek intervalne vadbe
1 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
2 Izberite .
, da začnete
3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite
Izberite Meni > Zapisi > Počisti vse zapise > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Senzorji ANT+
®
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
2 Navlažite elektrodi Á in krpici za stik  na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
®
prvi interval.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Ustavitev intervalne vadbe
• Če želite končati interval, kadar koli izberite
.
• Če želite ustaviti časovnik, kadar koli izberite .
• Če ste intervalni vadbi dodali ohlajanje, izberite
končate intervalno vadbo.
, da
Osebni rekordi
Ob dokončanju teka naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med tekom. Osebni rekordi vsebujejo najhitrejši
čas več običajnih razdalj na tekmah in najdaljši tek.
Ogled osebnih rekordov
1 Izberite Meni > Zapisi.
2 Izberite rekord.
3 Izberite Ogled zapisa.
Brisanje osebnega rekorda
1 Izberite Meni > Zapisi.
2 Izberite rekord, ki ga želite izbrisati.
3 Izberite Počisti zapis > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Izberite Meni > Zapisi.
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
3 Izberite Nazaj > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Senzorji ANT+
®
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav
www.garmin.com/HRMcare.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja
naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo
dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega
utripa in srčni utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profil uporabnika > Območja
srčnega utripa > Glede na.
2 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
3
• Izberite % najvišjega SU, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % rezerve srčnega utripa, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek rezerve srcnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
3 Izberite Najvišji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
4 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje
srčnega utripa.
5 Izberite SU ob počitku in vnesite svoj srčni utrip med
počitkom.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 8) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik.
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego www.garmin.com/HRMcare.
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Združevanje senzorjev ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.
OPOMBA: med združevanjem senzorjev bodite vsaj 10 m od
drugih naprav ANT+.
4
2 Izberite Meni > Nastavitve > Tipala > Dodaj tipalo.
3 Izberite senzor.
Ko se senzor združi z napravo, se prikaže sporočilo.
Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke
senzorja.
Senzor korakov
Naprava je združljiva s senzorjem korakov. S senzorjem korakov
lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v
zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak. Senzor korakov je v
stanju pripravljenosti in lahko začne pošiljate podatke (kot
merilnik srčnega utripa).
Po 30 minutah nedejavnosti, se senzor korakov izklopi in tako
varčuje z baterijo. Ko je raven baterije nizka, se na napravi
prikaže sporočilo. Preostaja še približno pet ur baterije.
Tek s senzorjem korakov
Preden začnete s tekom, morate senzor korakov združiti z
napravo (Združevanje senzorjev ANT+, stran 4).
V zaprtih prostorih lahko tečete s senzorjem korakom in beležite
tempo, razdaljo ter kadenco. S senzorjem korakov lahko tečete
tudi zunaj in skupaj s tempom ter razdaljo, ki ju merite z GPSsom, beležite tudi podatke o kadenci.
1 Namestite senzor korakov v skladu z navodili.
2 Če je treba, izklopite GPS (Vadba v zaprtih prostorih,
stran 6).
3 Če želite zagnati časovnik, izberite .
4 Začnite teči.
5 Ko končate s tekom, izberite , da ustavite časovnik.
Umerjanje senzorja korakov
Senzor korakov se umerja sam. Točnost podatkov o hitrosti in
razdalji se izboljša po nekaj tekih na prostem z uporabo naprave
GPS.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali
hitrost, podatke o krogu in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki
prepišejo.
Ogled zgodovine
1
2
3
4
Izberite Meni > Zgodovina > Dejavnosti.
Za ogled shranjenih dejavnosti uporabite in .
Izberite dejavnost.
Izberite možnost:
• Izberite Podrobnosti, če si želite ogledati dodatne
informacije o dejavnosti.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledate dodatne
informacije o vsakem krogu.
• Izberite Izbriši, če želite izbrisati izbrano dejavnost.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene
v napravi.
1 Izberite možnost Meni > Zgodovina > Skupno.
2 Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
3 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih
vrednosti.
Brisanje zgodovine
1 Izberite možnost Meni > Zgodovina > Možnosti.
Zgodovina
2 Izberite možnost:
• Izberite Izbrisi vse dejavnosti za brisanje vseh dejavnosti
iz zgodovine.
• Izberite možnost Ponastavi skupne vrednosti za
ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Potrdite izbiro.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, leta rojstva, višine, teže in
območij srčnega utripa (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 3). Naprava uporablja te informacije za natančen izračun
podatkov o vadbi.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profil uporabnika.
2 Izberite možnost.
Nastavitve dejavnosti
Te nastavitve omogočajo prilagajanje naprave potrebam vadbe.
Na primer, prilagodite lahko podatkovne zaslone in omogočite
opozorila in funkcije vadbe.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite nastavitvam dejavnosti.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti >
Podatkovni zasloni.
2 Izberite zaslon.
3 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
4 Če je treba, izberite podatkovno polje.
Opozorila
Z opozorili lahko vadite do določenih ciljev srčnega utripa in
tempa ter nastavite časovne intervale za tek in hojo.
Prilagajanje naprave
Nastavitev opozoril o obsegu
Opozorilo o obsegu vas obvesti, ko je naprava izven določenega
obsega vrednosti. Če imate izbirni merilnik srčnega utripa, lahko
napravo na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni
utrip pod 90 utripi na minuto (bpm) in nad 180 bpm.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti >
Alarmi.
2 Izberite Srčni utrip ali Tempo.
3 Vklopite opozorilo.
4 Vnesite najnižjo in najvišjo vrednost.
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 6).
Nastavitev opozoril o premorih s hojo
Pri nekaterih programih teka se uporabljajo časovno določeni
premori s hojo v rednih intervalih. Na primer, za dolgi vadbeni
tek lahko napravo nastavite tako, da vas opozori, da tečete 4
minute in nato hodite 1 minuto in ponovite. Auto Lap deluje
pravilno, ko uporabljate opozorila o teku/hoji.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti >
Alarmi > Tek/hoja > Stanje > Vklopi.
2 Izberite Čas teka in vnesite čas.
3 Izberite Čas hoje in vnesite čas.
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira (Nastavitev
zvokov naprave, stran 6).
®
Uporaba funkcije Auto Pause
®
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko tempo pade pod
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če dejavnost
vključuje semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se
ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti > Auto
Pause.
2 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Po meri za samodejni premor časovnika, ko
tempo pade pod določeno vrednost.
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer, vsakih 5
kilometrov ali 1 miljo).
1 Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti > Auto
Lap > Razdalja.
2 Izberite razdaljo.
Po vsakem dokončanem krogu se prikaže sporočilo s časom
kroga. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira
(Nastavitev zvokov naprave, stran 6).
Po potrebi lahko prilagodite podatkovne zaslone tako, da bodo
prikazovali dodatne podatke o krogih.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo samodejnega pomikanja lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti >
Samodejno pomikanje.
2 Izberite hitrost prikaza.
5
Nastavitve časovne omejitve
Nastavitve časovne omejitve določajo, kako dolgo naprava
ostane v načinu vadbe, na primer, ko čakate na začetek tekme.
Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dejavnosti > Premor.
Normalno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 5 minutah nedejavnosti.
Razširjeno: nastavitev preklopa naprave v način ure z nizko
porabo po 25 minutah nedejavnosti. Podaljšan način lahko
pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.
Nastavitve sistema
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem.
• Jezik (Spreminjanje jezika naprave, stran 6)
• Časovne nastavitve (Časovne nastavitve, stran 6)
• Nastavitve osvetlitve ozadja (Nastavitve osvetlitve ozadja,
stran 6)
• Zvočne nastavitve (Nastavitev zvokov naprave, stran 6)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 6)
• Barve teme (Spreminjanje barve teme, stran 6)
• GPS (Vadba v zaprtih prostorih, stran 6)
• Nastavitve oblike (Nastavitve oblike, stran 6)
Spreminjanje jezika naprave
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Jezik.
Časovne nastavitve
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Ura.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Nastavite čas: omogoča ročno ali samodejno nastavitev časa
glede na položaj GPS-a.
Časovni pasovi
Vsakokrat, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale,
naprava samodejno zazna časovni pas in trenutni čas dneva.
Ročna nastavitev časa
Privzeto se čas nastavi samodejno, ko naprava pridobi
satelitske signale.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Ura > Nastavite čas
> Ročno.
Izberite
Čas in vnesite uro.
2
Nastavitev alarma
1 Izberite Meni > Nastavitve > Alarm > Stanje > Vklopi.
2 Izberite Čas in vnesite čas.
Nastavitve osvetlitve ozadja
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Osvetlitev.
Način: nastavitev osvetlitve ozadja, da se vklopi ročno ali za
tipke in opozorila.
Premor: nastavitev časa, preden se izklopi osvetlitev ozadja.
Nastavitev zvokov naprave
Zvoki naprave vključujejo zvoke tipk, opozorilne zvoke in
vibriranje.
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Spreminjanje merskih enot
Merske enote za razdaljo, tempo, hitrost in težo lahko
prilagajate.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Merske enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Spreminjanje barve teme
1 Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Barva teme.
6
2 Izberite barvo.
Vadba v zaprtih prostorih
Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo
baterije, lahko izklopite GPS.
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > GPS > Izklopi.
NAMIG: GPS lahko izklopite tudi tako, da izberete .
Ko je GPS izklopljen, se hitrost in razdalja merita z merilnikom
pospeška v napravi. Merilnik pospeška se sam umerja. Točnost
podatkov o hitrosti in razdalji se izboljša po nekaj tekih na
prostem z uporabo naprave GPS. Ko naslednjič vklopite ali
odklenete napravo, bo ta poiskala satelitske signale.
Nastavitve oblike
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Oblika.
Tek: nastavitev naprave za prikaz hitrosti ali tempa.
Začetek tedna: nastavitev prvega dneva v tednu za skupne
tedenske vrednosti zgodovine.
Informacije o napravi
Specifikacije
Forerunner Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije Do 6 tednov v načinu ure
Do 10 ur v načinu GPS
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Bluetooth Brezžična tehnologija Smart
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Največ 4 leta in pol (1 ura na dan)
Vodoodpornost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Obseg delovne
temperature
Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki,
Informacije o napravi
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Za podrobna navodila o čiščenju obiščite www.garmin.com
/HRMcare.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
• Traku ne dajajte v sušilnik.
• Trak sušite obešen ali ravno položen.
• Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa,
odpnite modul, ko ni v uporabi.
Baterija merilnika srčnega utripa
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne
uporabljajte ostrih predmetov.
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov. Material iz perklorata – zanj lahko
veljajo posebni predpisi glede odstranjevanja. Oglejte si stran
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
Odpravljanje težav
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop
do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso
na voljo.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 15 sekund držite .
Naprava se izklopi.
2 Držite eno sekundo, da napravo vklopite.
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.
1 Za izklop naprave držite in izberite Da.
pridržite tipko .
2 Za vklop naprave med držanjem tipke
3 Izberite Da.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete vrednosti.
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Ponastavi privzete
vrednosti > Da.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID naprave, različico programske opreme,
različico GPS-a in informacije o programski opremi.
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Vizitka.
Posodabljanje programske opreme
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Odpravljanje težav
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
aplikacija pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Ne izključujte naprave iz računalnika, ko program Garmin
Express prenaša programsko opremo.
NAMIG: če imate pri posodabljanju programske opreme s
programom Garmin Express težave, boste morda morali
prenesti zgodovino dejavnosti v program Garmin Connect in
zgodovino dejavnosti izbrisati iz naprave. Tako boste
zagotovili dovolj prostora na pomnilniku za posodobitev.
7
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve ozadja (Nastavitve
osvetlitve ozadja, stran 6).
• Skrajšajte časovno omejitev pred načinom ure (Časovne
nastavitve, stran 6).
• Izklopite brezžično funkcijo Bluetooth (Izklop brezžične
tehnologije Bluetooth, stran 2).
Preklop v način ure
Napravo lahko postavite v način ure z nizko porabo, ki zaklene
napravo in podaljša trajanje baterije.
1 Izberite , dokler se ne prikaže .
Naprava je v načinu ure.
2 Če želite odkleniti napravo, pritisnite katero koli tipko (razen
) in izberite .
Izklop naprave
Za dolgotrajno shranjevanje in podaljševanje trajanja baterije
lahko napravo izklopite.
Za izklop naprave držite in izberite Da.
Dodatek
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Podatkovna polja
Čas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Kadenca: tek. Koraki na minuto (levi in desni).
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Območje srčnega utripa: Trenutno območje vašega srčnega
utripa. Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Povprečni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Povprečni tempo: povprečni tempo za trenutno dejavnost.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm).
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Tempo: trenutni tempo.
Tempo kroga: povprečni tempo za trenutni krog.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
8
Dodatek
Kazalo
A
alarmi 6
Auto Lap 5
Auto Pause 5
B
barvni zaslon 6
baterija
menjava 7
podaljševanje 2, 6, 8
polnjenje 2
brisanje
osebni rekordi 3
vsi uporabniški podatki 5, 7
zgodovina 4
Č
čas 6
nastavitve 6
časovni pasovi 6
časovnik 1, 4
čiščenje naprave 6, 7
D
dodatna oprema 3, 7
G
Garmin Connect 2
shranjevanje podatkov 1
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 7
registracija naprave 7
GPS 1
ustavljanje 6
podatki
prenašanje 1
shranjevanje 1
podatkovna polja 1, 5, 8
polnjenje 2
ponovni zagon naprave 7
posodobitvami, programska oprema 7
prilagajanje naprave 5
profili, uporabnik 5
programi 2
pametni telefon 2
programska oprema
posodabljanje 7
različica 7
R
registracija izdelka 7
registracija naprave 7
S
Samodejno pomikanje 5
senzor korakov 4
senzorji ANT+ 3
združevanje 4
shranjevanje dejavnosti 1
specifikacije 6
srčni utrip 1
merilnik 3, 4, 7
območja 3, 4, 8
opozorila 5
T
hitrost 6
tehnologija Bluetooth 1, 2
tempo 5, 6
tipka za vklop/izklop 8
tipke 1, 6
trening 3, 5
načrti 2
strani 1
I
U
H
ID naprave 7
ikone 1
intervali, vadbe 3
intervali hoje 5
J
jezik 6
K
koledar 2
krogi 1
L
licenčna pogodba za programsko opremo 8
M
meni 1
menjava baterije 7
merske enote 6
N
način ure 6, 8
nastavitve 5–7
naprava 6
nastavitve sistema 6
uporabniški podatki, brisanje 5
uporabniški profil 5
ura 6
USB 7
prekinitev povezave 5
V
vadba 2
vadba v zaprtih prostorih 6
vadbe 2
nalaganje 2
vibriranje 6
vodoodpornost 6
Z
zaklepanje, zaslon 8
zaslon 6
zaklepanje 8
združevanje, pametni telefon 2
združevanje senzorjev ANT+ 4
zemljevidi, posodabljanje 7
zgodovina 4, 6
brisanje 4
pošiljanje v računalnik 1
zvoki 6
O
območja, srčni utrip 3
odpravljanje težav 4, 7
opozorila 5
osebni rekordi 3
brisanje 3
osvetlitev 1
osvetlitev ozadja 6
P
pametni telefon
programi 2
združevanje 2
pasovi, čas 6
Kazalo
9
support.garmin.com
September 2018
190-01632-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising