Garmin | Forerunner® 230 | User manual | Garmin Forerunner® 230 Korisnički priručnik

Garmin Forerunner® 230 Korisnički priručnik
Forerunner 230/235
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Forerunner i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google, Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The
Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački
nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Br. modela: AA2758
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Zaključavanje i otključavanje tipki uređaja ............................. 1
Ikone statusa .......................................................................... 1
Otvaranje izbornika ................................................................ 1
Vježbanje......................................................................... 1
Trčanje ........................................................................................ 1
Forerunner 235 ........................................................................... 1
Nošenje uređaja i puls ........................................................... 1
Prikaz widgeta za puls ........................................................... 2
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje ............... 2
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 2
Praćenje aktivnosti ...................................................................... 2
Uključivanje praćenja aktivnosti ............................................. 2
Korištenje upozorenja za kretanje ......................................... 2
Automatski cilj ........................................................................ 2
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 2
Praćenje spavanja ...................................................................... 2
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja ........... 3
Trening u zatvorenom ................................................................. 3
Vježbanje .................................................................................... 3
Praćenje vježbanja na internetu ............................................ 3
Početak vježbanja .................................................................. 3
O kalendaru treninga ............................................................. 3
Intervalno vježbanje ............................................................... 3
Osobni rekordi ........................................................................ 3
Funkcije mjerenja pulsa................................................. 4
Postavljanje zona pulsa .............................................................. 4
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa ................................. 4
Fiziološka mjerenja ..................................................................... 4
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 4
Prikaz predviđenih vremena utrke ......................................... 5
Vrijeme oporavka ................................................................... 5
Puls oporavka ........................................................................ 5
O tehnologiji Training Effect ................................................... 5
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću ............. 5
Pametne funkcije............................................................ 5
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 5
Telefonske obavijesti ............................................................. 5
Upravljanje glazbom .............................................................. 6
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti ........... 6
Widgeti ........................................................................................ 6
Widget za Bluetooth kontrole ................................................. 6
Pregled widgeta za vremensku prognozu .............................. 6
VIRB daljinski upravljač ......................................................... 6
Bluetooth – funkcije povezivosti ................................................. 6
Uključivanje upozorenja za povezivanje s pametnim
telefonom ............................................................................... 7
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona ........................ 7
Isključivanje Bluetooth tehnologije ......................................... 7
Connect IQ funkcije .................................................................... 7
Preuzimanje Connect IQ funkcija ........................................... 7
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 8
ANT+ senzori .............................................................................. 8
Uparivanje ANT+ senzora ...................................................... 8
Nožni senzor .......................................................................... 8
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 8
Profili aktivnosti ........................................................................... 9
Promjena profila aktivnosti ..................................................... 9
Postavke aktivnosti ..................................................................... 9
Prilagođavanje zaslona s podacima ...................................... 9
Upozorenja ............................................................................. 9
Korištenje funkcije Auto Pause® ........................................... 9
Označavanje dionica po udaljenosti ...................................... 9
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 10
Promjena postavki GPS-a .................................................... 10
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede energije .... 10
Postavke praćenja aktivnosti .................................................... 10
Postavke sustava ...................................................................... 10
Promjena jezika uređaja ...................................................... 10
Postavke vremena ............................................................... 10
Postavke pozadinskog osvjetljenja ...................................... 10
Postavljanje zvukova uređaja .............................................. 10
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 10
Postavke formata ................................................................. 10
Postavke snimanja podataka ............................................... 10
Informacije o uređaju................................................... 11
Punjenje uređaja ....................................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Specifikacije uređaja Forerunner ......................................... 11
Specifikacije monitora pulsa ................................................ 11
Postupanje s uređajem ............................................................. 11
Čišćenje uređaja .................................................................. 11
Održavanje monitora pulsa .................................................. 11
Zamjenjive baterije ............................................................... 12
Rješavanje problema ................................................... 12
Savjeti za punjenje uređaja ...................................................... 12
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 12
Dodatne informacije .................................................................. 12
Traženje satelitskih signala ....................................................... 12
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 12
Ponovno pokretanje uređaja ..................................................... 12
Brisanje korisničkih podataka .............................................. 12
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 12
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 12
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 12
Minute intenzivnog vježbanja ................................................... 12
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................. 13
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje .................................. 13
Savjeti za čudne podatke o pulsu ............................................. 13
Dodatak ......................................................................... 13
Podatkovna polja ...................................................................... 13
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 14
Izračuni zona pulsa ................................................................... 14
Indeks ............................................................................ 15
Povijest............................................................................ 7
Pregledavanje povijesti ............................................................... 7
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................... 7
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................... 7
Brisanje povijesti ......................................................................... 7
Upravljanje podacima ................................................................. 7
Brisanje datoteka ................................................................... 8
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 8
Slanje podataka na računalo ...................................................... 8
Garmin Connect .......................................................................... 8
Sadržaj
i
Vježbanje
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Tipke
À
Á
Â
Ã
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko
osvjetljenje.
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača
vremena.
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Odaberite za označavanje nove dionice.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Odaberite za kretanje kroz widgete, podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Odaberite > za odabir profila aktivnosti.
Odaberite > za otvaranje izbornika.
Držite za prikaz izbornika s opcijama.
Trčanje
Prva fitness aktivnost koju ćete zabilježiti na uređaju može biti
trčanje, vožnja ili bilo koja aktivnost na otvorenom. Možda ćete
prije početka aktivnosti trebati napuniti uređaj (Punjenje uređaja,
stranica 11).
1 Odaberite i odaberite profil aktivnosti.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Krenite na trčanje.
5 Kad završite trčanje, odaberite
za zaustavljanje mjerača
vremena.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli mjerač
vremena.
• Odaberite Spremi kako biste spremili trčanje i ponovo
postavili mjerač vremena. Možete odabrati trčanje kako
biste vidjeli sažetak.
Zaključavanje i otključavanje tipki uređaja
Tipke uređaja možete zaključati kako biste izbjegli slučajno
pritiskanje tipki za vrijeme aktivnosti ili kad uređaj koristite kao
sat.
1 Držite .
2 Odaberite Zaključaj uređaj.
3 Za otključavanje tipki uređaja držite .
Ikone statusa
Ikone će se prikazati na vrhu početnog zaslona. Bljeskajuća
ikona označava da uređaj traži signal. Postojana ikona
označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
GPS status
• Odaberite Odbaci > Da kako biste izbrisali trčanje.
Forerunner 235
Nošenje uređaja i puls
• Forerunner nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali i ugodno prianjati te
se ne bi trebao pomicati tijekom trčanja ili vježbanja.
Status Bluetooth tehnologije
®
Status pulsa
Status nožnog senzora
Status senzora za brzinu i kadencu
Status tempe™ senzora
Status VIRB kamere
®
Otvaranje izbornika
1 Odaberite .
2 Odaberite .
Uvod
NAPOMENA: Senzor pulsa nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Dodatne informacije o monitoru pulsa koji puls mjeri na
zapešću potražite u (Savjeti za čudne podatke o pulsu,
stranica 2).
• Dodatne informacije o točnosti mjerenja pulsa na zapešću
potražite na web-mjestu www.garmin.com/ataccuracy.
1
Prikaz widgeta za puls
Na widgetu se prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./
min), puls u mirovanju za današnji dan i grafikon vašeg pulsa.
1 Na stranici s prikazom vremena odaberite .
Praćenje aktivnosti možete omogućiti tijekom početnog
postavljanja ili u bilo kojem trenutku.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Praćenje aktivnosti >
Status > Uključeno.
Broj koraka prikazuje se tek nakon što uređaj pronađe
satelite i automatski postavi vrijeme. Za primanje satelitskih
signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.
2 Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste
vidjeli widget za praćenje aktivnosti.
Broj koraka periodično se ažurira.
Korištenje upozorenja za kretanje
2 Odaberite
kako bi se prikazao prosječan puls u mirovanju
tijekom posljednjih 7 dana.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
®
Podatke o pulsu možete odašiljati s Forerunner uređaja i
prikazivati ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice,
podatke o pulsu možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite
bicikl ili na VIRB akcijsku kameru.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Odaberite kako biste vidjeli widget za puls.
2 Držite .
3 Odaberite Slanje pulsa.
Forerunner počinje odašiljati podatke o pulsu i pojavljuje se
ikona
.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu
možete pregledavati samo stranicu s podacima o pulsu.
4 Uparite Forerunner i kompatibilan Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
SAVJET: Ako više ne želite odašiljati podatke o pulsu,
odaberite bilo koju tipku i zatim odaberite Da.
®
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Upozorenje za kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon sat vremena
neaktivnosti prikazat će se poruka Krećite se! i crvena traka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni segmenti
na traci. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni uključeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 10).
Kako biste ponovno postavili upozorenje za kretanje, kratko
prošećite (barem nekoliko minuta).
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju À.
®
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu www.garmin.com/ataccuracy.
Uključivanje praćenja aktivnosti
Funkcija praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka, ciljni broj
koraka, prijeđenu udaljenost i potrošene kalorije za svaki
zabilježeni dan. Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.
2
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect™ računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Korištenje načina rada Bez ometanja
Ako želite koristiti način rada Bez ometanja, uređaj morate
upariti s pametnim telefonom (Uparivanje pametnog telefona,
stranica 5).
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti zvukove,
vibracije i pozadinsko osvjetljenje za upozorenja i obavijesti.
Primjerice, ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok
gledate film.
NAPOMENA: U korisničkim postavkama Garmin Connect
računa možete postaviti uobičajeno vrijeme spavanja.
1 Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste
vidjeli widget s kontrolama.
2 Odaberite > Bez ometanja > Uključeno.
Način rada Bez ometanja možete isključiti pomoću widgeta s
kontrolama.
3 Ako je potrebno, odaberite Izbornik > Postavke > Bez
ometanja > Sleep Time > Uključeno.
Uređaj prelazi u način rada Bez ometanja za vrijeme
uobičajenog vremena spavanja.
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
Vježbanje
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 2).
Korištenje funkcije za automatsko praćenje spavanja
1 Nosite uređaj za vrijeme spavanja.
2 Prenesite podatke o spavanju na web-mjesto usluge Garmin
Connect (Garmin Connect, stranica 8).
Statistiku spavanja možete pregledati na Garmin Connect
računu.
Trening u zatvorenom
Ako je GPS isključen, na uređaju se nalaze profili za aktivnosti u
zatvorenom prostoru. GPS možete isključiti ako trenirate u
zatvorenom ili želite produljiti vijek trajanja baterije.
NAPOMENA: Svaka promjena postavki za GPS sprema se u
profil aktivnosti.
Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > GPS > Isključi.
Kada trčite s isključenim GPS-om, brzina i udaljenost se
pomoću mjerača brzine u uređaju. Mjerač brzine sam se
kalibrira. Točnost podataka o brzini i udaljenosti poboljšava
se nakon nekoliko trčanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja na internetu
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 8).
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Stvorite i spremite novo vježbanje.
4 Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.
5 Isključite uređaj.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s Garmin Connect računa
morate preuzeti vježbanje.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Moja vježbanja.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Započni vježbanje.
4 Odaberite kako biste pokrenuli vježbanje.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Vježbanje
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti i koristiti planove treninga, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 8).
Svoj Garmin Connect račun možete pretraživati kako biste
pronašli plan treninga, zakazali vježbanja i poslali ih na svoj
uređaj.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Na Garmin Connect računu odaberite plan treninga i zakažite
ga.
3 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
4 Odaberite > Pošalji treninge na uređaj, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite za vježbanje na stazi ili kada znate koliku ćete
udaljenost pretrčati.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Intervali > Uredi > Interval
> Tip.
2 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da vrstu
postavite na Otvoreno.
3 Odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili vrijednost
vremenskog intervala vježbanja i odaberite .
4 Odaberite Odmor > Tip.
5 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
6 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
7 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijav. > Uključeno.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključeno.
Početak intervalnog vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Intervali > Započni
vježbanje.
2 Odaberite .
3 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite
.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Zaustavljanje vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite
za prekid koraka
vježbanja.
• Kako biste zaustavili mjerač vremena, u bilo kojem trenutku
odaberite .
Osobni rekordi
Kada dovršite aktivnost, uređaj prikazuje sve nove osobne
rekorde koje ste postigli za vrijeme te aktivnosti. Osobni rekordi
obuhvaćaju najbrže vrijeme za nekoliko uobičajenih duljina utrka
i najduže trčanje ili vožnju.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Rekordi.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord.
4 Odaberite Prikaz rekorda.
3
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Rekordi.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite rekord koji želite vratiti.
4 Odaberite Prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
Odaberite Izbornik > Moja statistika > Rekordi.
Odaberite sport.
Odaberite rekord koji želite izbrisati.
Odaberite Izbriši rekord > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
1
2
3
4
Brisanje svih osobnih rekorda
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Rekordi.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
2 Odaberite sport.
3 Odaberite Izbriši sve rekorde > Da.
Brišu se samo rekordi za taj sport.
Funkcije mjerenja pulsa
Ovaj se priručnik odnosi na Forerunner modele 230 i 235.
Funkcije mjerenja pulsa opisane u ovom odjeljku primjenjuju se
na oba Forerunner modela. Za korištenje ovih funkcija potreban
vam je monitor pulsa.
Forerunner 230: Ovaj je uređaj kompatibilan s ANT+
monitorima pulsa.
Forerunner 235: Ovaj uređaj sadrži monitor pulsa koji puls mjeri
na zapešću i kompatibilan je s ANT+ monitorima pulsa.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zadanih zona pulsa uređaj koristi podatke
iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Podatke o pulsu možete unijeti ručno i tako postaviti raspon
svake zone pulsa.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Korisnički profil >
Zone pulsa.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz i postavljanje zadanih vrijednosti pulsa odaberite
Zadano.
• Za postavljanje prilagođenih vrijednosti pulsa za svaki
sport ili prihvaćanje zadanih vrijednosti odaberite Trčanje
ili Biciklizam.
3 Odaberite Maksimalni puls i unesite svoj maksimalni puls.
4 Odaberite Puls u mirovanju i unesite svoj puls u mirovanju.
5 Odaberite Zone > Na temelju.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalnog pulsa kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite %HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
7 Odaberite zonu i unesite vrijednost pulsa za svaku zonu
pulsa.
Prepuštanje uređaju da odredi zone pulsa
Zadana postavka omogućuje uređaju da odredi vaš maksimalan
pulsa i zone pulsa postavi kao postotak maksimalnog pulsa.
• Provjerite jesu li postavke vašeg korisničkog profila ispravne
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 8).
• Često trčite i tijekom trčanja nosite monitor pulsa na zapešću
ili prsima.
• Isprobajte nekoliko planova za treniranje za puls koje možete
pronaći na svom Garmin Connect računu.
• Pomoću svog Garmin Connect računa pregledavajte
trendove svog pulsa i zona pulsa.
Fiziološka mjerenja
Za ova je fiziološka mjerenja potrebno mjerenje pulsa na
zapešću ili kompatibilan monitor pulsa. Mjerenja su procjene
koje vam mogu pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i
rezultate na utrkama. Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti
vašu izvedbu.
maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika
(u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu
tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju.
Predviđeno vrijeme utrke: Vaš uređaj koristi procjenu
maksimalnih vrijednosti VO2 i izvore objavljenih podataka
kako bi dao ciljno vrijeme utrke na temelju vašeg trenutnog
fizičkog stanja. Procjena isto tako pretpostavlja da ste dovršili
odgovarajući trening za utrku.
Savjetnik za oporavak: Savjetnik za oporavak prikazuje vrijeme
preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti
spremni za sljedeće naporno vježbanje.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije. Za
Forerunner uređaj potrebno je mjerenje pulsa na zapešću ili
kompatibilan monitor pulsa na prsima kako bi mogao prikazati
procijenjene maksimalne vrijednosti VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 14) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 za trčanje
Za ovu je funkciju potreban monitor pulsa.
4
Funkcije mjerenja pulsa
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 8) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 4).
Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima. Uređaj tek nakon
nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete trčati.
1 Trčite barem 10 minuta na otvorenom.
2 Nakon trčanja odaberite Spremi.
3 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Maksimalni VO2.
Prikaz predviđenih vremena utrke
Za ovu je funkciju potreban monitor pulsa.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 8) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 4). Vaš
uređaj koristi procjenu maksimalnih vrijednosti VO2 (O
procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2, stranica 4) i
izvore objavljenih podataka kako bi dao ciljno vrijeme utrke na
temelju vašeg trenutnog fizičkog stanja. Procjena isto tako
pretpostavlja da ste dovršili odgovarajući trening za utrku.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko utrka može predvidjeti kako ćete
trčati.
Odaberite Izbornik > Moja statistika > Predviđanje utrke.
Predviđena vremena utrke prikazuju se za 5 km, 10 km,
polumaraton i maraton.
puls za vrijeme oporavka i zdravlje kardiološkog sustava. Veće
vrijednosti u pravilu znače zdravije srce.
SAVJET: Za najbolje rezultate dvije minute koje su potrebne
uređaju da izračuna vaš puls za vrijeme oporavka trebali biste
mirovati. Nakon što se pojavi ova vrijednost, aktivnost možete
spremiti ili odbaciti.
O tehnologiji Training Effect
Training Effect mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu kondiciju.
Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti. Kako aktivnost
napreduje, vrijednost efekta vježbanja se povećava,
obavještavajući vas kako je aktivnost poboljšala vašu kondiciju.
Efekt vježbanja određuje se prema podacima iz korisničkog
profila, pulsu, trajanju i intenzitetu aktivnosti.
Važno je znati da se brojevi za Training Effect (1,0 – 5,0) mogu
činiti neuobičajeno visokima tijekom prvih nekoliko trčanja.
Potrebno je nekoliko aktivnosti kako bi uređaj saznao vašu
aerobnu kondiciju.
Training Effect Opis
Od 1,0 do 1,9
Pomaže oporavku (kratke aktivnosti). Poboljšava izdržljivost kod dužih aktivnosti (duljih od 40 minuta).
Od 2,0 do 2,9
Održava vašu aerobnu kondiciju.
Od 3,0 do 3,9
Poboljšava vašu aerobnu kondiciju ako se ponavlja
kao dio tjednog programa treninga.
Od 4,0 do 4,9
Iznimno poboljšava vašu aerobnu kondiciju ako se
ponavlja jednom ili dvaput tjedno uz odgovarajuće
vrijeme oporavka.
5,0
Uzrokuje privremeno preopterećenje uz iznimno
poboljšanje. Do ovog broja trenirajte uz osobit oprez.
Zahtijeva dodatne dane oporavka.
Vrijeme oporavka
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima
za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka
kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na
procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti
nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti
može predvidjeti vašu izvedbu.
Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme
se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje.
Uključivanje savjetnika za oporavak
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 8) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 4).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Savjetnik za
oporavak > Status > Uključeno.
2 Krenite na trčanje.
3 Nakon trčanja odaberite Spremi.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana.
Puls oporavka
Ako trenirate s monitorom pulsa na zapešću ili kompatibilnim
monitorom pulsa na prsima, nakon svake aktivnosti možete
provjeriti vrijednost pulsa za vrijeme oporavka. Puls za vrijeme
oporavka izračunava se kao razlika između trenutnog pulsa i
pulsa izmjerenog dvije minute nakon završetka vježbanja. Na
primjer, zaustavili ste mjerač nakon tipične runde trčanja. Vaš
puls iznosi 140 otk./ min. Nakon dvije minute bez aktivnosti ili
hlađenja, vaš puls je 90 otk./min. Vaš puls za vrijeme oporavka
iznosi 50 otk./min (140 manje 90). Neka istraživanja povezuju
Pametne funkcije
Tehnologiju Training Effect pruža i podržava tvrtka Firstbeat
Technologies Ltd. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.firstbeattechnologies.com.
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri
na zapešću
Zadana postavka za Forerunner 235 je Automatski. Uređaj
automatski mjeri puls na zapešću osim ako s uređajem nije
povezan dodatni monitor pulsa.
Odaberite Izbornik > Postavke > Monitor pulsa > Isključi.
Pametne funkcije
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste dovršili postupak postavljanja i počeli koristiti sve
funkcije uređaja, uređaj Forerunner potrebno je povezati s
pametnim telefonom.
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Na uređaju Forerunner odaberite Izbornik > Postavke >
Bluetooth > Uparivanje mobilnog uređaja.
3 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u postavkama odaberite Uređaji tvrtke
Garmin > Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu.
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem Forerunner. Kada telefon primi poruku,
poslat će obavijest na vaš uređaj.
5
Omogućavanje Bluetooth obavijesti
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Bluetooth > Pametne
2
3
4
5
obavijesti.
Odaberite Tijekom aktivnosti.
Odaberite Isključi, Prikaži samo pozive ili Prikaži sve.
Odaberite Ne tijekom aktivnosti.
Odaberite Isključi, Prikaži samo pozive ili Prikaži sve.
NAPOMENA: Možete mijenjati zvuk obavijesti.
Prikaz obavijesti
• Kada se na Forerunner uređaju prikaže obavijest, odaberite
ako je želite vidjeti.
• Odaberite kako biste izbrisali obavijest.
• Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste na
widgetu za obavijesti vidjeli sve svoje obavijesti.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na Forerunner uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple uređaj, pomoću postavki centra za
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite Android™ uređaj, pomoću postavki aplikacije
Garmin Connect Mobile odaberite stavke koje će se
prikazivati na uređaju.
®
Upravljanje glazbom
Za upravljanje glazbom potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem.
Držite i odaberite Upravljanje glazbom.
Reprodukcija zvučnih odzivnika za vrijeme aktivnosti
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
Mobile uparena s vašim Forerunner uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect Mobile možete podesiti da za vrijeme
trčanja ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučni odzivnici
uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice, tempu ili
brzini i podacima ANT+ senzora. Za vrijeme zvučnog odzivnika
aplikacija Garmin Connect Mobile utišava osnovne zvukove
pametnog telefona kako bi mogla reproducirati obavijest.
Glasnoću možete podesiti u aplikaciji Garmin Connect Mobile.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Uređaji tvrtke Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Opcije aktivnosti > Zvučni odzivnici.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Nekim je widgetima potrebna
Bluetooth veza s kompatibilnim pametnim telefonom.
Neki se widgeti zadano ne mogu vidjeti. Njih ručno možete
dodati u petlju widgeta.
Kalendar: Prikazuje predstojeće sastanke iz kalendara vašeg
pametnog telefona.
Kontrole: Omogućuju uključivanje i isključivanje Bluetooth veze
i funkcija, uključujući Bez ometanja, Pronađi moj telefon i
ručnu sinkronizaciju.
Puls: Prikazuje trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
grafikon pulsa.
Upravljanje glazbom: Kontrole playera glazbe vašeg pametnog
telefona.
6
Obavijesti: Upozorava vas na dolazne pozive, poruke,
ažuriranja statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga,
ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Koraci: Prati dnevni broj prijeđenih koraka, ciljni broj koraka i
podatke za posljednjih 7 dana.
VIRB kontrole: Osigurava kontrole za upravljanje kamerom ako
ste uparili VIRB uređaj i svoj Forerunner uređaj.
Vrijeme: Prikazuje trenutnu temperaturu i vremensku prognozu.
Widget za Bluetooth kontrole
Uključuje ili isključuje način rada Bez ometanja.
Uključuje ili isključuje Bluetooth tehnologiju.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile.
Aktivira funkciju Pronađi moj telefon. Ako se nalazi u dometu,
šalje signal do pametnog telefona uparenog s Forerunner
uređajem.
Pregled widgeta za vremensku prognozu
1 Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste
vidjeli widget za vremensku prognozu.
2 Za prikaz podataka o vremenu u satima odaberite .
3 Krećite se prema dolje kako biste vidjeli dnevne podatke o
vremenu.
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju.
1 Uključite VIRB kameru.
2 Uparite VIRB kameru i Forerunner uređaj (Uparivanje ANT+
senzora, stranica 8).
3 Na Forerunner uređaju odaberite VIRB dodatna oprema.
Kada je VIRB dodatna oprema uparena, zaslon za VIRB
dodaje se zaslonima s podacima aktivnog profila.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Pokr.i zaus.mjer.vrem. kako biste kamerom
upravljali pomoću mjerača vremena.
Snimanje videozapisa automatski počinje ili se zaustavlja
uz Forerunner mjerač vremena.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Uređaj Forerunner može se pohvaliti s nekoliko Bluetooth
funkcija povezivosti namijenjenih vašem kompatibilnom
pametnom telefonu dostupnih putem aplikacije Garmin Connect
Mobile.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u
aplikaciju Garmin Connect Mobile čim završite sa snimanjem
te aktivnosti.
Zvučni odzivnici: Omogućuje aplikaciji Garmin Connect Mobile
reprodukciju obavijesti o statusu na pametnom telefonu
tijekom trčanja ili druge aktivnosti.
Connect IQ™: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
novim izgledima sata, widgetima, aplikacijama i podatkovnim
poljima.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim Forerunner uređajem i trenutačno unutar
dometa.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
Pametne funkcije
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Upravljanje glazbom: Omogućuje upravljanje playerom glazbe
pametnog telefona.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona
na vašem Forerunner 230/235 uređaju.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost u aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Nadogradnja softvera: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i obavijesti na vaš
uređaj u stvarnom vremenu.
Preuzimanje vježbanja: Omogućuje vam pregledavanje
vježbanja u aplikaciji Garmin Connect Mobile i njihov prijenos
na vaš uređaj bežičnim putem.
Uključivanje upozorenja za povezivanje s pametnim
telefonom
Forerunner uređaj možete podesiti da vas upozori kada se
upareni pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije
povezuje ili prekida vezu.
Odaberite Izbornik > Postavke > Bluetooth > Upozor.o
poveziv. > Uključeno.
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
Pomoću funkcije Pronađi moj telefon možete pronaći izgubljeni
pametni telefon koji je uparen pomoću Bluetooth bežične
tehnologije i koji se trenutno nalazi u dometu.
1 Na zaslonu s prikazom vremena odaberite kako biste
vidjeli widget s kontrolama.
2 Odaberite > Pronađi moj telefon.
Forerunner počinje tražiti vaš upareni pametni telefon. Na
zaslonu Forerunner uređaja pojavljuju se stupci koji
označavaju jačinu Bluetooth signala, a pametni telefon
reproducira zvuk.
3 Za prekid traženja odaberite .
Isključivanje Bluetooth tehnologije
1 Na zaslonu s prikazom vremena odaberite
vidjeli widget s kontrolama.
2 Odaberite > Bluetooth > Isključi.
je siva ako je Bluetooth tehnologija isključena.
kako biste
Connect IQ funkcije
Svom satu možete dodati Connect IQ značajke od Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ Mobile.
Sat možete prilagoditi promjenom lica sata, podatkovnih polja,
widgeta i aplikacija.
Izgledi sata: Omogućuje prilagođavanje izgleda sata.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija
Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ Mobile
morate upariti Forerunner i pametni telefon.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Connect IQ Mobile.
2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Connect IQ funkciju.
Povijest
4 Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto www.garminconnect.com i prijavite se.
3 U widgetu uređaja odaberite Connect IQ™ trgovina.
4 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, prosječan
tempo ili brzina, podaci o dionici i informacije s opcionalnog
senzora.
NAPOMENA: Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se
podaci brišu.
Pregledavanje povijesti
1
2
3
4
Odaberite Izbornik > Povijest > Aktivnosti.
Odaberite ili kako biste pregledali spremljene aktivnosti.
Odaberite aktivnost.
Odaberite opciju:
• Odaberite Pojedinosti kako biste vidjeli dodatne
informacije o aktivnosti.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
• Odaberite Vrijeme u zoni kako biste vidjeli vrijeme
provedeno u svakoj zoni pulsa.
• Odaberite Izbriši kako biste izbrisali odabranu aktivnost.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o zoni pulsa, prvo morate
dovršiti aktivnost s pulsom te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga.
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Vrijeme u zoni.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete pregledati akumulirane podatke o udaljenosti i vremenu
koji su spremljeni na uređaju.
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Ukupno.
2 Odaberite opciju tjednih ili mjesečnih ukupnih rezultata.
Brisanje povijesti
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Opcije.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve aktivnosti kako biste izbrisali sve
aktivnosti iz povijesti.
• Odaberite Ponovno postavi ukupno kako biste ponovo
postavili sve ukupne vrijednosti za udaljenost i vrijeme.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Potvrdite odabir.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
7
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Slanje podataka na računalo
Možete ručno prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin
Connect račun pomoću USB kabela.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto www.garminconnect.com/start.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na web-mjestu
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect račun i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
elevaciju, puls, potrošene kalorije, tlocrtni prikaz karte,
grafikone takta i brzine i izvješća koja se mogu prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Pristupite Connect IQ trgovini: Možete preuzimati aplikacije,
izglede sata, podatkovna polja i widgete.
Prilagođavanje vašeg uređaja
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Uparivanje ANT+ senzora
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i Garmin uređaja. Prilikom prvog
povezivanja ANT+ senzora i uređaja morate upariti uređaj i
senzor. Nakon početnog uparivanja uređaj se automatski
povezuje sa senzorom kada započnete aktivnost, a senzor je
aktivan i unutar dometa.
NAPOMENA: Ako je vaš uređaj isporučen s ANT+ senzorom,
već su upareni.
1 Postavite senzor ili stavite monitor pulsa.
2 Postavite uređaj unutar 1 cm od senzora i pričekajte dok se
uređaj poveže sa senzorom.
Kada uređaj prepozna senzor, pojavit će se poruka.
Podatkovno polje možete prilagoditi tako da prikazuje
podatke senzora.
3 Po potrebi odaberite Izbornik > Postavke > Senzori i
dodaci kako biste upravljali ANT+ senzorima.
Nožni senzor
Uređaj je kompatibilan s nožnim senzorom. Ako vježbate u
zatvorenom prostoru ili je GPS signal slab, tempo i udaljenost
možete mjeriti pomoću nožnog senzora. Nožni senzor je u
stanju mirovanja i spreman za slanje podataka (poput monitora
pulsa).
Nakon 30 minuta neaktivnosti nožni senzor će se isključiti radi
uštede baterija. Kada je razina napunjenosti baterije niska, na
uređaju će se pojaviti poruka. Baterija će trajati približno pet sati.
Trčanje uz upotrebu pedometra
Prije trčanja morate upariti pedometar i Forerunner uređaj
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8).
Pedometar možete upotrijebiti za bilježenje tempa, udaljenosti i
kadence kada trčite u zatvorenom prostoru. Kada trčite na
otvorenom, pedometar možete upotrijebiti za bilježenje
podataka o kadenci te tempu i udaljenosti pomoću GPS-a.
1 Pedometar instalirajte prema odgovarajućim uputama.
2 Odaberite aktivnost trčanja.
3 Krenite na trčanje.
Kalibriranje nožnog senzora
Nožni senzor sam se kalibrira. Točnost podataka o brzini i
udaljenosti poboljšava se nakon nekoliko trčanja na otvorenom
uz korištenje GPS-a.
Postavljanje korisničkog profila
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
8
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine i
zone pulsa. Uređaj te informacije koristi za izračunavanje
preciznih podataka o vježbanju.
Prilagođavanje vašeg uređaja
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Korisnički profil.
2 Odaberite opciju.
Profili aktivnosti
Profili aktivnosti su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na
temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, zasloni postavki i
podataka razlikuju se kada uređaj koristite za trčanje ili za
vožnju bicikla.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili upozorenja, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Promjena profila aktivnosti
Uređaj ima zadani profil aktivnosti. Mijenjati možete svaki
spremljeni profil aktivnosti.
SAVJET: Zadani profili aktivnosti koriste posebnu boju za
označavanje svih sportova.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
Zadani profil aktivnosti možete prikazati ili sakriti.
Postavke aktivnosti
Te postavke omogućuju prilagođavanje uređaja prema vašim
potrebama. Primjerice, možete prilagoditi zaslone s podacima i
omogućiti upozorenja i značajke vježbanja.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Zaslone s podacima možete prilagoditi prema svojim ciljevima
vježbanja ili dodatnoj opremi. Primjerice, jedan od zaslona s
podacima možete prilagoditi tako da prikazuje tempo dionice ili
zonu pulsa.
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Zasloni s
podacima.
2 Odaberite zaslon.
Neke zaslone možete samo uključiti ili isključiti.
3 Po potrebi uredite broj podatkovnih polja.
4 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za puls, tempo, vrijeme, udaljenost, takt i kalorije te
postavljanje vremenskih intervala za trčanje/hodanje.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je uređaj iznad ili ispod određenog raspona vrijednosti.
Primjerice, ako imate dodatni monitor pulsa, uređaj možete
postaviti tako da vas obavještava kada vam je puls ispod zone 2
i iznad zone 5 (Postavljanje zona pulsa, stranica 4).
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Upozorenja >
Dodaj novo.
2 Odaberite vrstu upozorenja.
Ovisno o dodatnoj opremi i profilu aktivnosti upozorenja
mogu biti o pulsu, tempu, brzini i kadenci.
3 Po potrebi uključite upozorenje.
4 Odaberite zonu ili unesite vrijednost za svako upozorenje.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili
vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 10).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Upozorenja >
Dodaj novo.
Prilagođavanje vašeg uređaja
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Korisnički definirano, odaberite poruku i vrstu
upozorenja.
• Odaberite Vrijeme, Udaljenost ili Kalorije.
3 Unesite vrijednost.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 10).
Postavljanje upozorenja za odmor hodanjem
Neki programi za trčanje koriste redovite odmore hodanjem u
određeno vrijeme. Primjerice, tijekom dugotrajnog trčanja
možete postaviti uređaj tako da vas upozorava da trčite 4 minute
i zatim hodate 1 minutu te sve to potom ponavljate. Funkciju
Auto Lap možete koristiti kada koristite upozorenja za trčanje/
hodanje.
NAPOMENA: Upozorenja za odmor hodanjem dostupna su
samo ako koristite profile za trčanje.
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Upozorenja >
Dodaj novo.
2 Odaberite Trčanje/hodanje.
3 Unesite vrijeme za svaki interval trčanja.
4 Unesite vrijeme za svaki interval hodanja.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ili vibracijom
ako su oni omogućeni (Postavljanje zvukova uređaja,
stranica 10).
®
Uređivanje upozorenja
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Upozorenja.
2 Odaberite upozorenje.
3 Uredite vrijednosti ili postavke upozorenja.
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Možete koristiti funkciju Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je funkcija korisna ako
vaša aktivnost obuhvaća semafore ili druga mjesta gdje trebate
usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Auto Pause.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnički definirano kako biste automatski
zaustavili brojač kada se vaš tempo ili brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je funkcija korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima jedne aktivnosti
trčanja (primjerice, svake milje ili svakih 5 kilometara).
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Dionice >
Udaljenost automatske dionice.
2 Odaberite udaljenost.
Prilikom svakog dovršetka dionice prikazuje se poruka s
vremenom za tu dionicu. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni (Postavljanje
zvukova uređaja, stranica 10).
Prema potrebi možete prilagoditi zaslone s podacima kako bi
prikazivali dodatne podatke o dionici.
9
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za
automatsko kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju
dok je uključen brojač vremena.
1 Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Automatsko
pomicanje.
2 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena postavki GPS-a
Uređaj zadano koristi GPS za lociranje satelita. Radi boljih
performansi u zahtjevnim okruženjima i brže pronalaženje GPS
položaja možete omogućiti GPS i GLONASS. Kada se
istovremeno koriste GPS i GLONASS, baterija se brže troši
nego kada se koristi samo GPS.
Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > GPS > GPS +
GLONASS.
Postavke vremena do aktiviranja načina uštede
energije
Postavke trajanja utječu na to koliko dugo uređaj ostaje u načinu
rada za vježbanje, primjerice, kada čekate početak utrke.
Odaberite Izbornik > Postavke aktivnosti > Isključivanje za
uštedu energije.
Normalno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 5 minuta neaktivnosti.
Produljeno: Postavlja uređaj na prelazak u način rada sata sa
smanjenom potrošnjom energije nakon 25 minuta
neaktivnosti. Produženi način rada može skratiti trajanje
baterije između dva punjenja.
Postavke praćenja aktivnosti
Odaberite Izbornik > Postavke > Praćenje aktivnosti.
Status: Omogućuje funkciju praćenja aktivnosti.
Upoz.za kret.: Prikazuje poruku i traku podsjetnika na kretanje
na zaslonu s prikazom vremena. Uređaj se oglašava i
zvučnim signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni
(Postavljanje zvukova uređaja, stranica 10).
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Ručno podešavanje vremena
Prema zadanim se postavkama vrijeme automatski postavlja
kada uređaj primi satelitske signale.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Sat > Post.
automatski > Isključi.
2 Odaberite Postavi vrijeme i unesite vrijeme.
Postavljanje alarma
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Alarmi > Dodaj novo >
Status > Uključeno.
2 Odaberite Vrijeme i unesite vrijeme.
3 Odaberite Zvukovi i odaberite opciju.
4 Odaberite Ponavljanje i odaberite opciju.
Brisanje alarma
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Alarmi.
2 Odaberite alarm.
3 Odaberite Ukloni > Da.
Postavke pozadinskog osvjetljenja
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Pozadinsko
osvjetljenje.
Tipke i upozor.: Postavljanje pozadinskog osvjetljenja tako da
se uključi na pritisak tipke ili upozorenje.
Okretanje zapešća: Automatsko uključivanje pozadinskog
osvjetljenja na uređaju ako zapešće okrenete prema tijelu.
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Postavljanje zvukova uređaja
Zvukovi uređaja uključuju tonove tipki, tonove upozorenja i
vibracije.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Zvukovi.
Postavke sustava
Mijenjanje mjernih jedinica
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav.
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 10)
• Postavke vremena (Postavke vremena, stranica 10)
• Postavke pozadinskog osvjetljenja (Postavke pozadinskog
osvjetljenja, stranica 10)
• Postavke zvuka (Postavljanje zvukova uređaja, stranica 10)
• Postavke jedinice (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 10)
• Postavke formata (Postavke formata, stranica 10)
• Postavke snimanja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 10)
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost, tempo i brzinu,
težinu, visinu i temperaturu.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Promjena jezika uređaja
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Jezik.
Postavke vremena
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Sat.
Izgled sata: Omogućuje odabir izgleda sata.
Koristi boju prof.: Postavljanje boje kojom se ističe zaslon s
prikazom vremena na boju profila aktivnosti.
Pozadina: Omogućuje odabir crne ili bijele pozadine.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Post. automatski: Omogućuje ručno ili automatsko postavljanje
vremena prema GPS položaju.
10
Postavke formata
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Format.
Preferirani tempo/brzina: Postavljanje uređaja da prikazuje
brzinu ili tempo trčanja, vožnje bicikla ili drugih aktivnosti.
Ova preferenca utječe na više mogućnosti treniranja, povijest
i upozorenja.
Početak tjedna: Postavljanje prvog dana u tjednu za tjedne
ukupne rezultate.
Postavke snimanja podataka
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Snimanje
podataka.
Pametni: Snimanje ključnih točaka na kojima možete promijeniti
smjer, tempo ili puls. Zapisi o aktivnosti su manji pa u
memoriju uređaja možete spremiti više aktivnosti.
Svake sekunde: Snimanje točaka svake sekunde. Stvara vrlo
detaljan zapis o vašoj aktivnosti i povećava veličinu zapisa o
aktivnosti.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Informacije o uređaju
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Do 4,5 godine uz upotrebu 1 h dnevno
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
Vodootpornost
3 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Punjenje uređaja
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i spojnicu za punjenje À povežite s uređajem.
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 30 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
2 Priključite USB kabel u USB priključak za punjenje.
3 Napunite uređaj do kraja.
4 Pritisnite Á kako biste uklonili punjač.
Specifikacije
Specifikacije uređaja Forerunner
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Forerunner 230 – trajanje Do 12 tjedana
baterije kao sat
Do 11 tjedana s uključenim praćenjem
aktivnosti
Do 5 tjedana s uključenim praćenjem
aktivnosti i obavijestima s pametnog
telefona
Forerunner 230 – trajanje Do 16 sati u GPS načinu rada
baterije s uključenim
Do 12 sati u GPS + GLONASS načinu rada
praćenjem aktivnosti
Forerunner 235 – trajanje Do 9 tjedana
baterije kao sat
Do 8 tjedana s uključenim praćenjem
aktivnosti
Do 4 tjedana s uključenim praćenjem
aktivnosti i obavijestima s pametnog
telefona
Do 9 dana s uključenim praćenjem
aktivnosti, obavijestima s pametnog
telefona i mjerenjem pulsa na zapešću
Forerunner 235 – trajanje Do 11 sati u GPS načinu rada
baterije s uključenim
Do 9 sati u GPS + GLONASS načinu rada
praćenjem aktivnosti i
mjerenjem pulsa na
zapešću
Vodootpornost
5 ATM*
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Informacije o uređaju
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Prije pranja remena morate otkopčati i ukloniti modul.
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Detaljne upute o čišćenju potražite na stranici
www.garmin.com/HRMcare.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Traku operite u stroju za pranje rublja nakon svakih sedam
korištenja.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
• Kako biste produžili vijek trajanja monitora pulsa, modul
skinite kada se ne koristi.
11
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Rješavanje problema
Savjeti za punjenje uređaja
1 Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli
puniti putem USB kabela (Punjenje uređaja, stranica 11).
Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabela u AC
adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne
zidne utičnice ili u USB priključak na računalu. Punjenje
potpuno prazne baterije traje do dva sata.
2 Iskopčajte punjač iz uređaja nakon što razina napunjenosti
baterije dosegne 100 %.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti.
NAPOMENA: Ponovno pokretanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite pritisnutom 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite pritisnutom jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
1 Držite i odaberite Da kako biste isključili uređaj.
, držite kako biste uključili uređaj.
2 Dok držite
3 Odaberite Da.
Vraćanje svih zadanih postavki
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
Sve postavke možete vratiti natrag na tvornički zadane
vrijednosti.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Vraćanje
zadanih postavki > Da.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije
(na e-oznaci) i licencni ugovor.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Opis.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke
pozadinskog osvjetljenja, stranica 10).
• Skratite trajanje do prelaska u način rada sata (Postavke
vremena do aktiviranja načina uštede energije, stranica 10).
• Isključite praćenje aktivnosti (Praćenje aktivnosti, stranica 2).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 10).
• Isključite GLONASS (Promjena postavki GPS-a, stranica 10).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Isključivanje
Bluetooth tehnologije, stranica 7).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Isključivanje
monitora pulsa koji puls mjeri na zapešću, stranica 5).
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
®
12
Rješavanje problema
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
Forerunner izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Moj broj dnevnih koraka se ne prikazuje
Broj dnevnih koraka ponovno se postavlja svaki dan u ponoć.
Ako se umjesto vašeg broja koraka prikazuju crtice,
omogućite uređaju da primi satelitske signale i automatski
postavi vrijeme.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Prije početka aktivnosti pričekajte da ikona
prestane
treperiti.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
%HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za
puls u mirovanju).
24-satni maksimum: Maksimalna temperatura snimljena u
zadnja 24 sata.
24-satni minimum: Minimalna temperatura snimljena u zadnja
24 sata.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Dionica %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan
puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
Dodatak
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca: Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječan takt za trenutnu
dionicu.
Kadenca dionice: Trčanje. Prosječan takt za trenutnu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Biciklizam. Prosječan takt za
posljednju dovršenu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Trčanje. Prosječan takt za posljednju
dovršenu dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Pr.pul.d.,%od m.: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za
trenutnu dionicu.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječan puls, % od maksimalnog: Prosječan postotak
maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječan tempo: Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječan takt za trenutnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Trčanje. Prosječan takt za trenutnu
aktivnost.
Prosječni % rezervnog pulsa: Prosječan postotak rezerve
pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Prosječno vrijeme dionice: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Tempo: Trenutni tempo.
Tempo dionice: Prosječan tempo za trenutnu dionicu.
Tempo zadnje dionice: Prosječan tempo za posljednju
dovršenu dionicu.
Training Effect: Trenutačni učinak (1,0 do 5,0) na vašu aerobnu
kondiciju.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
13
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
14
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Dodatak
Indeks
A
alarmi 10
ANT+ senzori 8
uparivanje 8
aplikacije 6, 7
pametni telefon 5
Auto Lap 9
Auto Pause 9
Automatsko pomicanje 10
B
baterija
maksimiziranje 7, 10, 12
punjenje 11, 12
zamjena 12
Bluetooth tehnologija 1, 6, 7
brisanje
osobni rekordi 4
povijest 7
svi korisnički podaci 8, 12
brzina 10
C
Connect IQ 7
Č
čišćenje uređaja 11
D
dionice 1
dodaci 8
G
Garmin Connect 3, 5–8
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express, nadogradnja softvera 12
GLONASS 10
GPS 1, 3, 10
signal 12
I
ID jedinice 12
ikone 1
intervali, vježbanje 3
intervali hodanja 9
izbornik 1
izgledi sata 7
izračun naprezanja 4
J
jezik 10
K
kadenca 9
kalendar 3
Kalendar 3
kalorija, upozorenja 9
kondicija 5
korisnički podaci, brisanje 8
korisnički profil 8
M
maksimalni VO2 4, 5, 14
minute intenzivnog vježbanja 13
mjerač vremena 1, 7
mjerne jedinice 10
N
način rada sata 10, 12
način rada za spavanje 2, 3
nadogradnje, softver 12
nožni senzor 8
O
obavijesti 5, 6
oporavak 4, 5
Oprema 12
osobni rekordi 3, 4
brisanje 4
Indeks
P
Z
pametni telefon 6, 7
aplikacije 6
uparivanje 5
pedometar 8
podaci
prijenos 8
snimanje 10
spremanje 8
podatkovna polja 7, 9, 13
ponovno postavljanje uređaja 12
postavke 9, 10, 12
uređaj 10
postavke sustava 10
povijest 6, 7, 10
brisanje 7
slanje na računalo 8
pozadinsko osvjetljenje 1, 10
praćenje aktivnosti 2, 10, 12
predviđeno vrijeme završetka 5
prilagođavanje uređaja 9
profili 9
aktivnosti 1
korisnik 8
puls 1, 2, 4, 9
monitor 2, 4, 5, 11, 13
senzor 4
uparivanje senzora 2
zone 4, 7
Puls, zone 14
punjenje 11, 12
zaključavanje, tipke 1
zaslon 10
zone
puls 4
vrijeme 10
R
rješavanje problema 2, 12, 13
S
sat 1, 10
satelitski signali 12
softver
licenca 12
nadogradnja 12
verzija 12
specifikacije 11
spremanje aktivnosti 1
stanje performansi 4
stari podaci 7
slanje na računalo 8
T
tempo 9, 10
tipke 1, 6, 11
tonovi 10
Training Effect 5
trening, planovi 3
trening u zatvorenom 3, 8
treniranje 1, 3, 6, 9
planovi 3
U
udaljenost, upozorenja 9
uparivanje
ANT+ senzori 2
pametni telefon 5
uparivanje ANT+ senzora 8
upozorenja 9
USB 12
prekid veze 8
V
vibracija 10
VIRB daljinski upravljač 6
vježbanje 3
učitavanje 3
vremenske zone 10
vrijeme 6, 10
postavke 10
upozorenja 9
W
widgeti 2, 6, 7
15
support.garmin.com
Rujan 2018
190-01955-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising