Garmin | Forerunner® 310XT | Garmin Forerunner® 310XT Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 310XT Skrócony podręcznik użytkownika
Skrócony podręcznik użytkownika
FORERUNNER® 310XT
URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Ostrzeżenie: Ten produkt jest zasilany przez niewymienną baterię litowo-jonową.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa baterii.
Rejestracja produktu
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać
Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj
swoje urządzenie przez Internet. Odwiedź
stronę http://my.garmin.com. Pamiętaj
o konieczności zachowania oryginalnego
dowodu zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym
miejscu.
Kontakt z firmą Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
urządzenia Forerunner® prosimy o kontakt
z działem pomocy technicznej firmy
Garmin. Jeśli znajdujesz się w USA,
odwiedź stronę www.garmin.com/support
2
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397‑8200 lub (800) 800‑1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach,
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
Przyciski
➋ mode
•
➊
➏
➋
➎
➌
➍
➊ zasilanie
•
•
•
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
lub wyłączyć urządzenie Forerunner.
Naciśnij, aby włączyć
podświetlenie i je
wyregulować. Zostanie
wyświetlona strona stanu.
Naciśnij, aby sparować
z wagą ANT+™ (opcjonalne
urządzenie).
•
•
Naciśnij, aby wyświetlić stronę
stopera i stronę menu. Wyświetlane są
również strony mapy i kompasu, jeśli
funkcje te są aktywne.
Naciśnij, aby zamknąć menu lub
stronę. Ustawienia zostaną zapisane.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać
tryby sportowe.
lap/reset
➌
•
•
Naciśnij, aby utworzyć nowe
okrążenie.
Naciśnij i przytrzymaj, aby
wyzerować stoper.
start/stop
➍
Naciśnij, aby włączyć lub zatrzymać
stoper.
➎ enter
Naciśnij, aby wybrać opcje
i potwierdzić komunikaty.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
3
➏
Ikony
strzałki (w górę/w dół)
•
Naciskaj, aby przewijać menu
i ustawienia.
Porada: Naciśnij i przytrzymaj
, aby szybko przewijać
strzałki
ustawienia.
•
•
Naciśnij, aby przewijać strony
dotyczące treningu w czasie jego
trwania.
Naciśnij i przytrzymaj na stronie
Virtual Partner®, aby zmienić tempo
Virtual Partner.
Podświetlenie urządzenia
Forerunner
Naciśnij , aby włączyć podświetlenie.
, aby dostosować poziom podUżyj
świetlenia. W tym oknie wyświetlanych
jest również kilka ikon stanu.
4
Odbiornik GPS jest włączony
i urządzenie Forerunner
odbiera sygnały z satelitów.
Odbiornik GPS jest włączony
na czas pracy urządzenia w pomieszczeniu lub
z opcjonalnym czujnikiem
na nogę.
Stoper jest włączony.
Czujnik tętna jest aktywny.
Czujnik na nogę jest aktywny.
Czujnik rytmu jest aktywny.
Czujnik mocy jest aktywny.
Poziom naładowania baterii.
Trwa ładowanie akumulatora.
Urządzenie przesyła dane
lub paruje się ze sprzętem
fitness.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
Krok 1: Naładuj baterię
Uwaga: Aby zapobiec korozji, należy
dokładnie osuszyć styki i obszar wokół
nich przed ładowaniem.
Kontakty
PORADA: Urządzenie Forerunner nie
będzie się ładować, gdy temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od
0°C do 50°C (32°F do 122°F).
1. Podłącz złącze USB na kablu
z zaczepem do ładowania do
zasilacza sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do
zwykłego gniazdka elektrycznego.
3. Ustaw wypustki na zaczepie do
ładowania w jednej linii ze stykami
znajdującymi się na spodzie
urządzenia Forerunner.
4. Dobrze zamocuj ładowarkę w taki
sposób, aby zachodziła na przód
urządzenia Forerunner.
Czas działania całkowicie naładowanej
baterii to maksymalnie 20 godzin i zależy
on od sposobu użytkowania urządzenia.
Zaczep do
ładowania
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
5
Po pierwszym uruchomieniu urządzenia
Forerunner, podczas używania kreatora
konfiguracji skorzystaj z poniższej tabeli,
aby ustawić swój stopień aktywności.
Określ, czy jesteś aktywnym sportowcem.
Aktywny sportowiec to osoba, która
trenuje intensywnie od wielu lat (za
wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie
kontuzje) i ma tętno spoczynkowe na
poziomie 60 uderzeń serca na minutę
(uderzenia/min) lub mniej.
Wykres stopienia aktywności
Opis treningu
Częstotliwość treningów
Czas treningu w tygodniu
0
Brak ćwiczeń
-
-
1
Rzadko, lekkie
ćwiczenia
Raz co dwa tygodnie
Mniej niż 15 min.
Raz na tydzień
Około 30 min.
Regularne
ćwiczenia i trening
2 do 3 razy tygodniowo
Około 45 min.
2
3
4
5
15 do 30 min.
45 min. do 1 godz.
6
1 do 3 godz.
7
8
9
10
3 do 5 razy tygodniowo
Codzienny trening
3 do 7 godz.
Prawie codziennie
7 do 11 godz.
Codziennie
11 do 15 godz.
Więcej niż 15 godz.
Informacje o stopniu aktywności dostarczone przez firmę Firstbeat Technologies Ltd., którego fragmenty są oparte na
badaniach Jacksona i innych. „Prediction of Functional Aerobic Capacity Without Exercise Testing”, Medicine and
Science in Sports and Exercise 22 (1990): 863–870.
6
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
Krok 2: Włącz urządzenie
Forerunner
Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć
urządzenie Forerunner. Postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami, aby
skonfigurować urządzenie Forerunner
i ustawić profil użytkownika.
Urządzenie Forerunner wykorzystuje
informacje z profilu użytkownika do
obliczania dokładnych danych związanych
z kaloriami. Korzystając z tabeli na
stronie 6, wybierz wartość od 0 do 10,
aby ustawić swój stopień aktywności.
Jeśli korzystasz z czujnika tętna ANT+,
wybierz Tak w czasie konfiguracji, aby
czujnik tętna mógł sparować się (połączyć) z urządzeniem Forerunner. Więcej
informacji można znaleźć w kroku 4.
Krok 3: Odbierz sygnał
z satelitów
najlepszego odbioru upewnij się, że przód
urządzenia Forerunner jest zwrócony
w kierunku nieba.
Gdy urządzenie Forerunner odbierze
sygnały z satelitów, zostanie wyświetlona
strona treningu z ikoną satelity ( )
umieszczoną w jej górnej części.
Krok 4: Sparuj czujnik tętna
(opcjonalne)
Przy pierwszej próbie sparowania czujnika
tętna z urządzeniem Forerunner przejdź
w miejsce oddalone o co najmniej 10 m
od innych czujników tętna.
Korzystanie z czujnika tętna
Czujnik tętna znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do przesyłania danych.
Umieść czujnik tętna bezpośrednio na skórze, tuż poniżej piersi. Czujnik powinien
przylegać do ciała w taki sposób, aby nie
zmieniał położenia podczas biegu.
Odebranie sygnałów satelitarnych może
zająć 30–60 sekund. Wyjdź na zewnątrz,
na otwarty teren. W celu uzyskania
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
7
1. Podłącz moduł czujnika tętna ➊ do
paska.
➊
2. Zwilż elektrody ➋ z tyłu paska, aby
zapewnić prawidłowy kontakt między
klatką piersiową a nadajnikiem.
Uwaga: Niektóre czujniki tętna są
wyposażone w płytkę stykową ➌.
Wtedy należy zwilżyć płytkę.
➍ ➌ ➋
➋
3. Owiń pasek wokół klatki piersiowej i
umieść haczyk paska ➍ w pętli.
Uwaga: Logo firmy Garmin powinno
być zwrócone prawą stroną do góry.
4. Umieść urządzenie Forerunner
w zasięgu czujnika tętna (w odległości
nie większej niż 3 m).
8
Uwaga: Jeśli dane dotyczące tętna nie
są wyświetlane lub odczyt jest nierówny,
może być koniecznie mocniejsze
zaciśnięcie paska na klatce piersiowej lub
wykonanie rozgrzewki przez 5–10 minut.
5. Naciśnij menu i wybierz kolejno
Ustawienia > Ustawienia biegu >
Tetno > TETNO ANT+ > Tak.
porada: Ten krok nie jest konieczny,
jeśli zostało to skonfigurowane
w kreatorze.
Ustawienia tętna
Aby uzyskać najdokładniejsze dane
dotyczące kalorii, należy ustawić
swoje maksymalne tętno oraz tętno
spoczynkowe. Można ustawić pięć stref
tętna, które ułatwiają wykonywanie
pomiarów i zwiększanie wydolności
sercowo-naczyniowej.
1. Naciśnij mode i wybierz kolejno
Ustawienia > Ustawienia biegu >
Tetno > Strefy tetna.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
Krok 5: Dostosuj
ustawienia sportowe
(opcjonalne)
Krok 6: Rozpocznij trening!
1. Naciśnij mode, aby wyświetlić stronę
treningu.
Naciśnij mode, wybierz Ustawienia,
a następnie wybierz ustawienie sportowe
(w zależności od bieżącego trybu
sportowego).
2. Naciśnij start, aby uruchomić stoper.
3. Po zakończeniu biegu naciśnij stop.
Wybierz Pola danych, aby dostosować
maksymalnie cztery pola danych.
Każde pole danych jest zdefiniowane
w podręczniku użytkownika urządzenia
Forerunner 310XT. Podręcznik zawiera
również informacje o funkcjach
autookrążenia Auto Lap®, autopauzy Auto
Pause®, autoprzewijania, dodatkowych
akcesoriach ANT+, funkcji Virtual Partner
oraz ustawieniach trybu roweru.
4. Naciśnij i przytrzymaj reset, aby
zapisać swoje ćwiczenie i wyzerować
stronę treningu.
Krok 7: Pobierz bezpłatne
oprogramowanie
1. Odwiedź stronę www.garminconnect
.com/start.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
9
Krok 8: Prześlij dane
treningowe do komputera
1. Podłącz pamięć USB ANT Stick do
wolnego portu USB w komputerze.
Sterowniki pamięci USB ANT Stick
automatycznie zainstalują aplikację
ANT Agent. Jeśli automatyczna
instalacja aplikacji ANT Agent nie
zostanie przeprowadzona, aplikację
można pobrać. Odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
2. Umieść urządzenie Forerunner
w odległości nie większej niż 5 m od
komputera.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Wyświetlanie i usuwanie
historii
W urządzeniu Forerunner można
wyświetlać następujące dane: czas,
dystans, średnie tempo/prędkość, kalorie,
średnie tętno i średni rytm.
10
Aby wyświetlić historię
aktywności:
1. Naciśnij mode i wybierz kolejno
Historia > Aktywnosci.
2. Użyj strzałek
, aby przewijać
aktywności. Wybierz Więcej poz.,
aby wyświetlić wartości średnie
oraz maksymalne. Wybierz kolejno
Więcej poz. > Lista okr., aby
wyświetlić podsumowania okrążeń.
Aby usunąć historię aktywności:
1. Naciśnij mode i wybierz kolejno
Historia > Usuń.
2. Wybierz opcję:
•
Pojedyncze aktywnosci —
umożliwia usunięcie pojedynczych
aktywności.
•
Wsz. aktywnosci — umożliwia
usunięcie wszystkich aktywności
z historii.
•
Stare działania — umożliwia
usunięcie aktywności zapisanych
dawniej niż miesiąc temu.
•
Podsumowanie — umożliwia
wyzerowanie wszystkich
podsumowań.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
Resetowanie urządzenia
Forerunner
Jeśli urządzenie Forerunner nie działa
prawidłowo, naciśnij jednocześnie mode
i lap/reset, aż ekran się wyłączy.
Nie spowoduje to usunięcia żadnych
Twoich danych ani ustawień.
uwaga: Nagromadzenie się potu
i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych
dostarczanych przez czujnik tętna.
Więcej wskazówek na temat mycia
elementów urządzenia można znaleźć
na stronie www.garmin.com/HRMcare.
Usuwanie danych
użytkownika
uwaga: Spowoduje to usunięcie
wszystkich informacji wprowadzonych
przez użytkownika, w tym historii.
1. Wyłącz urządzenie Forerunner.
2. Naciśnij i przytrzymaj mode i
do pojawienia się komunikatu.
, aż
3. Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie
dane użytkownika.
Dbanie o czujnik tętna
uwaga: Przed czyszczeniem paska
należy zdjąć z niego czujnik.
Skrócony podręcznik użytkownika Forerunner 310XT
11
Garmin®, logo Garmin, Auto Lap®, Auto Pause®, Virtual Partner® i Dynastream® są znakami towarowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, myGarmin™,
ANT™, USB ANT Stick™ i ANT+™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Informacje na temat najnowszych produktów i akcesoriów można znaleźć w stronie internetowej firmy Garmin pod
adresem www.garmin.com.
© 2009–2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
Noviembre 2012
Numer katalogowy 190-01064-60 Rev. B
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising