Garmin | Forerunner® 305 | User manual | Garmin Forerunner® 305 Gebruikershandleiding

Garmin Forerunner® 305 Gebruikershandleiding
Forerunner 205/305
®
uw persoonlijke trainer
handleiding
Maart 2012
190-00581-35_0A
© 2006 Garmin Ltd. of haar dochterbedrijven
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Tel. 913/397.8200 of
800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey
Park Industrial Estate, Romsey,
SO51 9DL, U.K.
Tel. 44/0870.8501241
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van zoals hier vermeld mag de inhoud van dit handboek
of een deel daarvan op generlei wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd, verzonden, verspreid,
gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij de toestemming om één
enkele kopie van dit handboek en eventuele revisies van dit handboek te downloaden op een harde
schijf of ander opslagmedium, om te bekijken of om één kopie af te drukken of een eventuele revisie
ervan, onder voorwaarde dat de elektronische of afgedrukte kopie van het handboek de volledige
tekst van deze auteursrechtelijke mededeling bevat en verder dat elke ongeautoriseerde commerciële
verspreiding van dit handboek of eventuele revisie ervan ten strengste verboden is.
De informatie in dit handboek is onderhevig aan wijzigingen zonder berichtgeving vooraf. Garmin
behoudt zich het recht voor om zijn producten te wijzigen of te verbeteren en om veranderingen in dit
handboek aan te brengen zonder de verplichting om personen of organisaties hiervan op de hoogte te
stellen. Bezoek de Garmin website (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en voor bijkomende
informatie betreffende het gebruik en de bediening van dit en andere Garmin producten.
Garmin®, Forerunner®, Auto ronde®, en Auto Pauze® zijn geregistreerde handelsmerken
en Virtuele partner™ en Garmin Training Center™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
hun dochterbedrijven en mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Garmin.
Dit product bevat technologie van SiRF Technology, Inc. De SiRF technologie is beschermd
door reeds toegekende en aangevraagde patenten in de U.S.A. en andere landen. SiRF,
SiRFstar en het SiRF logo zijn geregistreerde handelsmerken van SiRF Technology, Inc.
SiRFstarIII en SiRF Powered zijn handelsmerken van SiRF Technology, Inc.
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding................................. i Navigeren........................... 33
Contacteer Garmin..................... ii
Eerste gebruik..................... 1
De batterij opladen......................1
Satellietsignalen ontvangen........2
Gebruik van de Hartslagmonitor 3
De polsband verlengen...............5
Toetsen.......................................6
Pagina’s......................................7
Gebruikersprofiel........................8
Training................................. 9
Alarmen......................................9
Auto pauze® .............................12
Auto ronde® . ............................13
Virtuele partner™ ......................15
Workouts: Snel, Interval en
Geavanceerd .....................16
Ritten........................................24
Multisport workouts...................26
Geschiedenis..................... 29
Geschiedenis bekijken..............30
Geschiedenis wissen................32
De kaart bekijken......................33
Posities markeren.....................34
Routes creëren en gebruiken...36
GPS-informatie bekijken...........38
Instellingen......................... 39
Algemene instellingen...............39
Data opslag...............................42
Sportinstellingen.......................45
Tempo/Snelheid zones.............46
Hartslag zones instellen............47
Bijvoegsels........................ 49
Reiniging en onderhoud............49
Datavelden................................50
Hartslag - informatie.................53
Garmin Training Center............57
Specificaties..............................58
Beperkte garantie.....................59
Waarschuwing..........................64
Opgelet.....................................65
Index................................... 66
Forerunner® 205/305 Handleiding
Inleiding
Contacteer Garmin
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw GPS-toestel of als u
vragen heeft, kunt u uw Garmin verdeler contacteren of
Garmin Europe Ltd. op tel. +44/1794.519944, of
e-mail: sales@garmin.com
Productregistratie
Help ons om u beter te helpen door uw online registratie vandaag nog
uit te voeren! Zorg dat u het serienummer van uw toestel bij de hand
heeft en ga naar onze website (www.garmin.com). Volg de link “Product
Registration” op de startpagina.
Noteer het serienummer van uw toestel hier. Dat kan handig zijn in
geval van verlies of diefstal of als u een beroep wilt doen op de Garmin
Service. Bewaar uw origineel aankoopbewijs op een veilige plek en
bewaar een kopie ervan in deze handleiding.
Serienummer:
ii
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
Eerste gebruik
De batterij opladen
Laat de Forerunner gedurende 3 uren opladen voor het eerste gebruik.
De gebruiksduur van de volledig opgeladen batterij is ongeveer 10
uren. Om corrosie te voorkomen: zorg dat de Forerunner helemaal
droog is voordat u hem oplaadt of aan uw PC koppelt.
Om de Forerunner op te laden:
1. Klik de Forerunner in zijn houder.
2. Plug de kleine stekker van de AC
lader in de mini-USB-poort van
de houder. Plug de adapter in het
stopcontact.
mini-USB-poort
houder
Opmerking: De Forerunner zal niet opladen buiten het temperatuurbereik
van 0°C–50°C.
U kunt de Forerunner ook opladen door hem te verbinden met uw PC
via de USB-kabel. U moet wel eerst Garmin Training Center installeren
voordat u het toestel met uw PC koppelt. Zie blz. 57 voor het installeren
van Training Center.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
Satellietsignalen
ontvangen
Voordat u de Forerunner 301
kunt gebruiken, moet hij de
satellietsignalen ontvangen.
Ga naar buiten, weg van hoge
gebouwen en bomen. Het
verzamelen van de satellietsignalen kan 30 à 60 seconden
duren.
Om de satellietsignalen te
ontvangen:
Ga naar buiten en druk op
de Aan/Uit toets om de
Forerunner aan te zetten.
Wacht terwijl de Forerunner
de satellieten zoekt. De beste
ontvangst verkrijgt u door de
GPS-antenne naar boven te
richten. Blijf stilstaan op een open
plek en begin niet te wandelen
of te lopen totdat de pagina
Satellieten gevonden verdwijnt.
GPS-antenne
zit hier.
Als de pagina Satellieten
gevonden verdwijnt, kunt u uw
activiteit aanvatten.
Om de GPS-functie uit te
schakelen en de Forerunner
binnenshuis te gebruiken, zie
blz. 40.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
Gebruik van de Hartslagmonitor
Opmerking: De hartslagmonitor werkt enkel in combinatie
met de Forerunner 205.
Draag de hartslagmonitor direct op de huid, net onder de borstkast. Hij
moet stevig genoeg zitten om niet te verschuiven tijdens uw workout.
De hartslagmonitor aanbrengen:
1. Druk één tab van de elastische band door een opening van de
hartslagmonitor en druk de tab naar beneden.
sensoren
2. Bevochtig beide sensoren op de achterzijde van de hartslagmonitor
om een goed contact te krijgen tussen uw lichaam en de zender.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
3. Bevestig de band aan
de andere zijde van de
hartslagmonitor, rond uw
borstkast.
Opmerking: Als u problemen
ondervindt met foutieve
hartslagweergave (vooral fietsers),
breng dan de zender aan op uw rug
of gebruik elektrode-gel.
4. Zet de Forerunner aan en
breng het toestel binnen
het bereik (3 meter) van de
hartslagmonitor
Het hartslagsymbool op
de Timerpagina wijzigt van
knipperend naar constant als
de Forerunner data begint te
ontvangen.
Zorg dat u niet in de buurt bent
van andere hartslagmonitors
terwijl de Forerunner
zich voor de eerste keer
probeert te “koppelen” met
uw hartslagmonitor. Als de
Forerunner gekoppeld is met
uw hartslagmonitor, kunt u
zonder problemen in de buurt
van andere hartslagmonitors
komen. Voor meer informatie
over het koppelen, storingen en
troubleshooting, zie blz. 55-56.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
De polsband verlengen
Als de polsband van de
Forerunner te kort is, kunt u die
vervangen door de langere in de
doos.
Om de langere polsband aan te
brengen:
1. Verwijder de korte band
met gesp, door met het
meegeleverde gereedschap
de veerpen in te drukken
zodat die loskomt uit het huis.
2. Plaats de langere band.
Breng één kant van de
veerpen in de opening in het
huis.
3. Druk de veerpen samen en
klik het andere eind in de
andere opening.
Gereedschap om
veerpen te verwijderen
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
Toetsen
➊
➋
➌
➍
➎
aan/uit
• Ingedrukt houden: aan-/uitzetten
• Drukken: schermverlichting aan/uit
➊
➋
mode
• Drukken voor Timer of Hoofdmenu
• Drukken om menu of pagina te verlaten
• Ingedrukt houden: van sport wisselen
➏
➎
➌
➍
lap/reset
• Drukken om een nieuwe ronde te starten
• Ingedrukt houden: timer resetten
start/stop
Drukken om de timer te starten/stoppen
enter
Drukken = optie selecteren / boodschap bevestigen
➏
pijlen
• Om een optie te kiezen
• Om door menu’s en datavelden te bladeren
Opmerking: Als het toestel niet meer reageert: druk tegelijkertijd op
mode en lap/reset om het toestel te resetten.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
Pagina’s
Druk op mode om te wisselen tussen Timer en Hoofdmenu.
Timer
Hoofdmenu
Hartslagsymbool
(FR 305)
mode
Batterijsymbool
Gekozen
sport
Druk vanop de pagina Timer op de pijlen
om andere
Timerpagina’s te bekijken. Om deze pagina’s automatisch te laten
wisselen, zie blz. 41. Om de datavelden te wijzigen: zie blz. 39.
Timerpagina’s
Druk langdurig op mode om van sport te wisselen.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Eerste gebruik
Gebruikersprofiel
De Forerunner gebruikt uw
gegevens om uw calorieverbruik
te berekenen. Stel eerst uw
gebruikersprofiel in, zodat hij
correcte gegevens registreert.
Uw gebruikersprofiel instellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
2. Kies Instellingen
> Algemeen >
Gebruikersprofiel.
3. Gebruik de pijlen
en enter om Geslacht,
Geboortedatum en Gewicht in
te vullen.
Ga met de pijlen
naar links of
rechts in een veld.
Enkel Forerunner 305: Als u
het profiel voor het eerst instelt,
verschijnt de Max HS boodschap.
Kies Ja om uw maximum hartslag
te wijzigen op basis van uw
gebruikersprofiel.
Tip: Druk op mode om een menu
of een pagina te verlaten. Druk
meermaals op mode om terug te
keren naar Timer of Hoofdmenu.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Training
Opmerking: Raadpleeg
steeds uw arts voordat u een
trainingsprogramma aanvat of wijzigt.
Met de Forerunner kunt u doelstellingen en alarmen instellen,
trainen met uw Virtuele Partner™,
eenvoudige of geavanceerde
workouts opstellen en trainingen
plannen op basis van bestaande
trainingen.
Alarmen
U kunt alarmen instellen om te
trainen op een bepaalde tijd,
afstand, snelheid of hartslag. U
kunt aparte alarmen instellen per
sport.
Tijd en afstand alarmen
Tijd en afstand alarmen zijn
nuttig bij lange trainingen, als u
een bepaalde tijd of afstand wilt
afleggen.
Als u uw doel bereikt, hoort u een
bieptoon en ziet u een boodschap.
Om tijd of afstand alarm in te
stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training.
2. Kies Training Opties >
Alarmen > Tijd/afst. alarm.
3. Kies onder Tijd alarm
Eenmaal of Herhaal.
Opmerking: Alarmen zijn niet
actief tijdens snelle, interval of
geavanceerde workouts.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
4. Vul een tijd in bij Alarm bij.
5. Kies bij Afstand alarm
Eenmaal of Herhaal.
6. Vul een afstand in bij
Alarm bij.
Tip: Druk meermaals op mode om
terug te keren.
Tempo/Snelheid alarmen
Tempo alarmen (Snelheid
alarmen bij Fietsend of Andere)
geven u een waarschuwing als
u onder of boven een bepaalde
snelheid komt.
Het tempo alarm maakt gebruik
van tempo zones die u kunt
bewaren in de Forerunner. Voor
meer informatie en voor het
instellen van uw tempo/snelheid
zones, zie blz. 46.
10
Om een tempo/snelheid alarm
in te stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en kies
Training.
2. Kies Training Opties >
Alarmen > Tempo (Snelheid)
alarm.
3. Kies een tempo (snelheid)
zone bij Hoog tempo
(snelheid) waarschuwing of
kies Gebr. om uw eigen alarm
waarde in te vullen.
4. Herhaal dit voor het
Langzaam tempo (snelheid)
alarm.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Hartslag alarmen
Opmerking: Hartslag alarmen
vindt u enkel op de Forerunner 305.
Het hartslag alarm waarschuwt
u als uw hartslag boven of onder
een bepaald aantal per minuut
(bpm of beats per minute) komt.
Hartslag alarmen kunt u ook
instellen voor een bepaalde
hartslag zone—een bereik
van slagen per minuut. De vijf
gebruikelijke hartslag zones
kunnen u helpen bij het bepalen
van de intensiteit van uw workout.
Voor meer informatie en voor het
instellen van hartslag zones, zie
blz. 47.
Om een hartslag alarm in te
stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Training.
2. Kies Training Opties >
Alarmen > HS Alarm.
3. Kies een zone bij Min HS
alarm of kies Gebr. om uw
eigen alarmwaarde in te
vullen.
4. Herhaal voor Max HS alarm.
De maximum toegelaten
waarde is 235 bpm.
Opmerking: Bij het invullen van
eigen waarden moeten de minimum
en maximum waarden ten minste vijf
bpm uit elkaar liggen.
Forerunner® 205/305 Handleiding11
Training
Cadans alarmen
Opmerking: Cadans alarmen zijn
enkel beschikbaar op de Forerunner
305 en enkel in de modus Fietsend.
Als u de optionele Garmin
cadans sensor bezit, kunt u
cadans alarmen gebruiken. Het
cadans alarm waarschuwt u als
uw cadans onder of boven een
bepaald aantal omwentelingen
van de trappers per minuut (rpm)
komt.
Het instellen van het cadans
alarm verloopt zoals bij het
hartslag alarm. De max.
toegelaten cadans is 255. Ga
eerst naar modus Fietsend om
een cadans alarm in te stellen.
Voor meer informatie over
Garmin cadans sensors, zie
www.garmin.com.
12
Auto Pauze®
U kunt de Forerunner zo instellen
dat de timer automatisch pauzeert
als uw snelheid onder een
bepaalde waarde daalt. Dit is
handig als u voorbij verkeerslichten
komt of andere plaatsen waar u
moet vertragen of stoppen.
Als u Auto Pauze aanzet, rekent
de Forerunner de pauze als
Rusttijd en Rustafstand. Om deze
datavelden toe te voegen aan de
Timerpagina, zie blz. 39.
Opmerking: Rusttijd en
Rustafstand van Auto Pauze worden
niet bewaard in de geschiedenis.
Opmerking: Auto Pauze werkt
niet tijdens Interval of Geavanceerde
workouts.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Om Auto Pauze in te stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
2. Kies Training > Training
Opties > Auto Pauze.
3. Kies bij Autotimer pauze
voor Zodra gestopt of
Gebruiker snelhd om zelf
een waarde in te vullen.
Auto ronde®
U kunt Auto ronde instellen om
automatisch een nieuwe ronde
te starten na een bepaalde
afgelegde afstand of als u aan
een bepaald punt voorbij komt.
Deze instelling is handig om uw
prestaties te vergelijken over
verschillende delen van uw
training (b.v. elke kilometer of bij
een bepaalde heuvel).
Opmerking: Auto ronde werkt
niet tijdens Snelle, Interval of
Geavanceerde workouts.
Tip: Druk meermaals op mode om
terug te keren.
Om Auto ronde in te stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
2. Kies Training > Training
Opties > Auto ronde.
3. Kies Op afstand in het veld
Autoronde waarde.
Forerunner® 205/305 Handleiding13
Training
•
Auto ronde Op afstand
Als u Op positie kiest,
markeert de Forerunner
automatisch een ronde
als u voorbij een bepaald
punt komt. Kies een van de
volgende opties:
Auto ronde Op positie
•
14
Alleen bij drukk.–start een
nieuwe ronde telkens als
u drukt op de toets lap en
telkens als u opnieuw voorbij
dat punt komt.
•
Start & ronde–start een
nieuwe ronde telkens als u
voorbij het startpunt komt,
telkens als u op lap drukt en
telkens als u opnieuw voorbij
die locaties komt.
Maarkeer & ronde–start
een nieuwe ronde op een
specifiek punt dat u markeert
voordat u start, tekens als u
op lap drukt en telkens als u
opnieuw voorbij die locaties
komt.
Als u Markeer & ronde
kiest, ga dan naar de plaats
waar u uw eerste ronde wilt
markeren, kies Markeer
positie en druk op enter. Als
u hier opnieuw voorbijkomt,
markeert de Forerunner
automatisch een ronde.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Virtuele Partner™
De Virtuele partner is een
unieke functie die u helpt bij het
bereiken van uw doelstellingen.
Uw Virtuele partner loopt samen
met u tijdens snelle workouts en
ritten. Op de volgende pagina’s
leert u meer over snelle workouts
en ritten.
Virtuele
partner
U
Als u voorligt op de Virtuele
partner, is de achtergrond van
het onderstel veld wit. Als u
achterligt, is de achtergrond
zwart.
Om de Virtuele partner data te
bekijken:
1. Stel een snelle workout of rit
in.
2. Druk op start.
3. Druk op de
pijlen om
alle Timerpagina’s te bekijken.
Om Virtuele partner uit te
schakelen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
2. Kies Training > Training
Opties > Virtuele partner.
3. Kies Uit in het veld Virtuele
partner.
Forerunner® 205/305 Handleiding15
Training
Workouts: Snel,
Interval en
Geavanceerd
Met de Forerunner kunt u
snelle, interval en geavanceerde
workouts opstellen. Als u een
geavanceerde workout opstelt,
kunt u die bewaren, bewerken en
doorsturen van uw PC naar uw
Forerunner met het programma
Garmin Training Center™.
Snelle workouts
Bij een snelle workout geeft u een
doelstelling in voor tijd, afstand
of tempo en de Forerunner laat
uw Virtuele partner zien om u
te helpen bij het halen van uw
doelstelling.
Afstand & tijd—bepaal hoever
u wilt gaan en hoe lang dat mag
duren.
16
Tijd & snelheid—bepaal hoe
lang u wilt trainen en aan welke
snelheid.
Afstand & Tempo—bepaal
hoever u wilt gaan en aan welk
tempo.
Opmerking: Auto ronde en
Alarmen werken niet tijdens snelle
workouts.
Om een snelle workout op te
stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Workouts > Snel.
2. Kies het gewenste type.
3. Vul waarden in in de twee
bovenste velden. U kunt een
waarde kiezen of Gebr. om
zelf een getal in te voeren.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
4. In het derde veld kunt u
controleren of de waarden die
u heeft ingevuld haalbaar zijn.
Wijzig de bovenste waarden
indien nodig.
5. Kies Klaar?.
6. Druk op start om uw workout
te beginnen.
Interval workouts
afstand.
• Train een bepaalde tijd en
rust een bepaalde tijd.
• Train een bepaalde tijd en
rust een bepaalde afstand.
Om een interval workout te
creëren:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Training.
2. Kies Workouts > Interval.
3. Kies de gewenste optie op de
Interval workout pagina.
Bij Interval workouts vult u de tijd
of afstand in die u wilt afleggen
en het aantal herhalingen:
• Leg een bepaalde afstand
af en rust een bepaalde tijd.
• Leg een bepaalde afstand
af en rust een bepaalde
4. Vul afstand en tijd in in de
gepaste velden.
Forerunner® 205/305 Handleiding17
Training
5. Vul het aantal herhalingen per
interval in bij Herh.
6. Kies Klaar?.
7. Druk op start om uw workout
te beginnen.
18
Als u het einde van een ronde
nadert, hoort u een alarm en
verschijnt er een boodschap,
waarbij de tijd aftelt tot de start
van een nieuwe ronde.
Opmerking: Auto Pauze, Auto
ronde en Alarmen werken niet tijdens
een interval workout.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Geavanceerd workouts
Met uw Forerunner kunt u
geavanceerde workouts maken
en bewaren, met doelstellingen
voor elke stap en verschillende
afstanden, tijden en rustrondes.
Nadat u een ronde heeft
gecreëerd en bewaard, kunt u
Garmin Training Center™gebruiken
om de workout te plannen op een
bepaalde dag. Zo kunt u insteltijd
besparen door uw workouts op
voorhand te plannen en in uw
Forerunner op te slaan. Voor meer
informatie over het installeren van
Training Center, zie blz. 57.
Geavanceerde workouts
creëren
Garmin raadt u aan het
programma Training Center te
gebruiken om workouts te creëren
en naar uw Forerunner te sturen.
U kunt echter ook rechtstreeks op
de Forerunner workouts creëren
als u dat wenst. Het plannen van
workouts op een latere datum kan
niet met de Forerunner, daarvoor
heeft u Training Center nodig.
Opmerking: Als u een workout
maakt met de Forerunner, stuur die
dan ook door naar Training Center.
De workout wordt immers gewist uit
de Forerunner als u andere workouts
inlaadt via Training Center.
Om een geavanceerde workout
te maken met de Forerunner:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Training.
2. Kies Workouts > Geavanceerd
> <Creëer nieuw>.
3. Geef de workout een naam in
het bovenste veld.
Forerunner® 205/305 Handleiding19
Training
4. Kies “1. Open Geen Doel.”
en daarna Wijzig stap.
5. Kies in het veld Duur hoe
lang de stap moet duren. Als
u Open kiest, kunt u de stap
tijdens uw workout beëindigen
door op lap te drukken.
6. Vul onder Duur een waarde
in waarbij de stap moet
eindigen.
7. Kies in het veld Doel uw
doel voor de stap (snelheid,
hartslag, cadans of geen).
8. Vul onder Doel een
doelwaarde in voor deze stap
(indien nodig). Als uw doel
bijvoorbeeld hartslag is, kies
dan een hartslagzone of vul
manueel een bereik in.
9. Als u klaar bent met deze
stap, druk dan op mode.
10. Om de volgende stap in te
voeren, selecteer <Nieuw
toev.> en herhaal de stappen
5–9.
11. Om een stap te markeren als
ruststap, selecteer de stap
en selecteer Markeer als
rust fase in het menu. Rust
fases worden genoteerd in uw
workout geschiedenis.
Opmerking: Hartslag en cadans
zijn enkel beschikbaar op de
Forerunner 305.
20
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Om een stap te herhalen:
1. Kies <Nieuw toev.>.
2. Kies Herhaal in het veld
Duur.
3. Kies in het veld Terug naar
stap de stap waarnaar u wilt
terugkeren.
4. Vul bij Aantal herhalingen
het gewenste aantal in.
5. Druk op mode om verder te
gaan.
Om een geavanceerde workout
te starten:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Workouts >
Geavanceerd.
Geavanceerde workouts
starten
Als u aan een geavanceerde
workout begint, laat de
Forerunner elke stap van de
workout zien, met de naam van
de stap, het doel (indien dat er is)
en de huidige workoutgegevens.
2. Kies de workout die u wilt
starten.
3. Kies Begin workout.
Druk tijdens de workout op de
pijlen
om andere datapagina’s te bekijken.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Als u workouts heeft geladen via
Training Center, verschijnt dit menu.
21
Training
Er weerklinkt een alarm als het
einde van een stap nadert. Er
verschijnt een boodschap en
de tijd telt af tot de start van de
volgende stap.
Om een stap voortijdig te
beëindigen en met de volgende
stap te beginnen: druk op lap.
Opmerking: Auto pauze, Auto
ronde en Alarmen werken niet tijdens
een geavanceerde workout.
De Forerunner schakelt
automatisch over naar de juiste
sport als u een geavanceerde
workout selecteert. Als u
bijvoorbeeld een workout
Rennend start in modus
Fietsend, schakelt de Forerunner
automatisch over op modus
Rennend.
Geavanceerde workouts zijn
sport-specifiek, wat betekent
dat u workouts creëert voor
een bepaalde sport en dat u
die dan ook in die sport moet
uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een
geavanceerde workout creëert
in de modus Fietsend, moet u
ook naar de modus Fietsend
overschakelen.
22
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Geavanceerde workouts
wijzigen
U kunt workouts wijzigen in
Training Center of direct op de
Forerunner. Training Center
doet dienst als “master list” van
workouts. Als u een workout
bewerkt op de Forerunner,
zullen de wijzigingen worden
overschreven als u workouts
inlaadt vanuit Training Center.
Om een permanente wijziging
aan te brengen in een workout,
moet u dit doen in Training
Center en daarna de workout in
uw Forerunner laden.
Om een geavanceerde workout
te wijzigen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Workouts >
Geavanceerd.
Forerunner® 205/305 Handleiding
2. Kies de workout die u
wilt wijzigen. Kies Wijzig
workout.
3. Kies de stap die u wilt
wijzigen en selecteer Wijzig
stap.
4. Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op mode.
5. Wijzig eventueel andere
stappen.
Om een geavanceerde workout
te wissen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Workouts >
Geavanceerd.
2. Kies de workout die u wilt
wissen en selecteer Wis
workout. Kies Ja om te
bevestigen.
23
Training
Ritten
Een andere toepassing van de
Forerunner is het opstellen van
een rit, gebaseerd op een eerder
afgelegde rit. U kunt dan racen
tegen uzelf en proberen uw
vroegere prestaties te verbeteren.
U kunt ook de Virtuele partner
gebruiken tijdens het trainen met
ritten. Voor info over Virtuele
partner, zie blz. 15.
Om een rit te creëren met de
Forerunner:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Ritten > <Creëer
nieuw>.
2. Kies het item op de pagina
Geschiedenis waarop u uw rit
wilt baseren.
Ritten opstellen
Garmin raadt u aan Training
Center te gebruiken om ritten te
creëren en ze in uw Forerunner
te laden. U kunt echter ook direct
op het toestel ritten creëren en
bewaren.
24
3. Geef de rit een naam in het
bovenste veld.
4. Druk op mode om terug te
keren.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Om een rit te starten:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Training > Ritten.
2. Kies de rit die u wilt starten.
3. Kies Doe rit.
Druk na het starten van de
rit op de pijlen
om alle
ritgegevens te bekijken. Druk op
mode om uw rit te volgen op de
kaart.
Uw vorige
prestatie
Uw huidige
positie
Rit map
2. Kies Training > Stop Rit.
Om de naam van een rit te
wijzigen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Training > Ritten.
2. Kies de rit en selecteer Wijzig
rit.
3. Pas de naam van de rit aan.
Om een rit te wissen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Training > Ritten.
2. Kies de rit die u wilt wissen en
selecteer Wis rit. Kies Ja om
te bevestigen.
Om een rit manueel te
beëindigen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
Forerunner® 205/305 Handleiding
25
Training
Multisport workouts
Triatleten, duatleten en andere
multisporters kunnen de
multi-sport workouts van de
Forerunner gebruiken. Als u een
multisport workout opstelt, kunt
u verwisselen van sportmodus
terwijl uw totale tijd en afstand
verderloopt. U kunt bijvoorbeeld
van modus Fietsend naar modus
Rennend gaan en de totale tijd
en afstand bekijken die u heeft
afgelegd met de fiets en al
rennend.
De Forerunner bewaart multisport
workouts in de Geschiedenis met
totale tijd, afstand, gemiddelde
hartslag en calorieverbruik voor
alle sporten van de workout. En u
vindt er ook de specifieke details
per sport. Om de specifieke
details per sport te bekijken, moet
26
u verwisselen van modus. Als
u bijvoorbeeld details wilt zien
van het gedeelte Fietsend van
een multisport workout, moet u
overschakelen naar de modus
Fietsend.
U kunt multisport workouts
manueel gebruiken, of u kunt
multisport workouts op voorhand
instellen voor wedstrijden of
andere evenementen.
Multisport manueel
gebruiken
U kunt een manuele multisport
workout creëren door te wisselen
van sportmodus tijdens uw
workout, zonder de timer te
resetten. Druk als wisselt van
sportmodus op de pijlen
om de Multisport Timerpagina te
openen.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Training
Om manueel een multisport
workout te creëren:
1. Voer een workout uit in gelijk
welke sport. Druk op stop
om de workout te beëindigen,
maar voer geen timer reset
uit.
2. Druk langdurig op mode
totdat het menu Wijzig sport
verschijnt.
3. Kies een andere sport.
Er verschijnt een nieuwe
multisport timerpagina.
Auto Multisport workouts
Als u deelneemt aan een wedstrijd
of een evenement, kunt u een auto
multisport workout opstellen met
alle sporten van het evenement.
U kunt ook de overgangstijd van
de ene sport naar de andere
instellen. U kunt dan naadloos
overschakelen van sport naar
sport door op lap te drukken.
Om een auto multisport
workout op te stellen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Auto Multisport.
2. Om een sportmodus in de lijst
te wijzigen: selecteer de sport.
Multisport timerpagina
4. Druk op start om uw workout
verder te zetten in de nieuwe
sport.
Forerunner® 205/305 Handleiding
27
Training
3. Kies een optie in het menu.
Met Wijzig deel kunt u een
sport vervangen door een
andere. Met Voeg deel in
kunt u een sport toevoegen
en met Verwijder deel kunt u
een sport wissen uit de lijst.
4. Kies <Sport toevoegen>
om een sportmodus toe te
voegen aan het einde van de
lijst.
5. Selecteer Inclusief overgang
om een overgangstijd tussen
twee sporten in te lassen.
6. Selecteer Start Multisport
om uw workout te starten.
28
Druk op lap om van de ene
sport naar de andere over te
schakelen. Als u de overgangstijd
heeft ingeschakeld, druk dan op
lap als u klaar bent met de ene
sport - zodat de overgangstijd
begint te lopen - en druk opnieuw
op lap om de overgangstijd te
stoppen en met de andere sport
te beginnen.
Om de Auto Multisport te
beëindigen:
Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Training > Stop Multisport.
U kunt een multisport workout
ook stoppen door reset ingedrukt
te houden om de timer te
resetten. Hiervoor moet u de
timer eerst stoppen.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Geschiedenis
Geschiedenis
Uw Forerunner bewaart
automatisch alle trainingdata (als
de timer loopt) en kan tot twee
jaar (1000 ronden) gegevens
bevatten. U kunt de data bekijken
op uw Forerunner of inlezen in
het programma Training Center,
waar u de data kunt analyseren.
Als het geheugen vol zit, zal
de Forerunner de oudste
gegevens overschrijven. Laad
uw geschiedenis regelmatig
in Training Center om al uw
activiteiten te blijven volgen.
Geschiedenisdata bevatten tijd,
afstand, gemiddelde snelheid,
beste tempo, calorieverbruik en
gedetailleerde ronde-informatie.
De Forerunner 305 geschiedenis
bevat ook de hartslagdata. Als
Forerunner® 205/305 Handleiding
de timer stilstaat worden er geen
gegevens geregistreerd.
Geschiedenisdetails
De weergave van de geschiedenis
op de Forerunner is afhankelijk
van het type training. Details
van een eenvoudige workout
verschijnen op één pagina.
Details van snelle workouts,
interval workouts, geavanceerde
workouts en ritten zijn verdeeld
in tabbladen. Met de pijlen
kunt u door de verschillende tabs
bladeren.
Interval workout
geschiedenis
29
Geschiedenis
Geschiedenis bekijken
U kunt de geschiedenis bekijken
op dag, op week of totaal.
Geschiedenis op dag:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Geschiedenis > Op
dag.
2. Druk op om naar beneden
te bladeren. Onder de lijst
ziet u telkens de details
verschijnen.
Ronden van een interval workout.
De pijl markeert een rustronde.
Om ronden te bekijken op de
kaart:
1. Selecteer de details van een
geschiedenislijn en selecteer
Bekijk ronden?.
2. Kies een ronde uit de lijst en
selecteer Bekijk op kaart.
3. Selecteer een lijn om de
details te bekijken. Kies
Bekijk ronden? voor meer
details per ronde.
30
Forerunner® 205/305 Handleiding
Geschiedenis
3. Druk op of om in of uit
te zoomen. Kies Volgende
om de volgende ronde te
bekijken.
Om ronden of workouts te
wissen uit de geschiedenis:
1. Kies Bekijk ronden? bij de
details van een activiteit.
2. Selecteer de ronde die u wilt
wissen.
3. Kies Wis ronde of Verwijder
gehele loop. Kies Ja om te
bevestigen.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Om de geschiedenis op week
te bekijken:
1. Druk op mode en selecteer
Geschiedenis > Op week in
het Hoofdmenu.
2. Druk op om door de lijst van
weken te bladeren. De details
per week verschijnen onderaan.
3. Selecteer een week om de
details van die week op dag
te bekijken.
Geschiedenis totalen bekijken:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Geschiedenis > Totalen. U
krijgt totalen van afstand, tijd
en calorieverbruik voor alle
bewaarde activiteiten.
2. Kies Bekijk weken? om de
lijst van weken te openen.
31
Geschiedenis
Geschiedenis wissen
Nadat u Forerunner data in
Training Center heeft ingelezen,
wilt u de geschiedenis misschien
wissen uit het toestel.
Om geschiedenisdata te
wissen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Geschiedenis >
Wis....
2. Kies Bewaar 1 mnd, Bewaar
3 mndn of Wis alles. Kies Ja
om te bevestigen.
32
Forerunner® 205/305 Handleiding
Navigeren
Navigeren
Met de GPS-navigatiefuncties
van uw Forerunner kunt u uw
afgelegde weg bekijken op de
kaart, locaties bewaren, routes
maken en uw weg naar huis
terugvinden.
De kaart bekijken
Om de navigatiefuncties te
gebruiken, kunt u eerst de
Forerunner zo instellen dat de
kaartpagina wordt getoond.
Om de kaartpagina toe te
voegen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
2. Kies Instellingen >
Algemeen > Kaart.
3. Selecteer Ja bij Toon kaart.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Als u nu op mode drukt, krijgt
u de Timer, de Kaart en het
Hoofdmenu. Als u de timer start
en begint te bewegen, verschijnt
er een dunne stippellijn op de
kaart, die uw pad markeert. Deze
lijn noemt men een track. Druk
op de pijlen
om in of uit te
zoomen. Om de kaartinstellingen
te wijzigen: zie blz. 43.
Wijst het noorden aan
Uw
positie
Zoomfactor
Kaart
33
Navigeren
Posities markeren
Een positie is een punt dat
u bewaart in het geheugen.
Als u een oriëntatiepunt wilt
terugvinden of later naar een
bepaalde plaats wilt terugkeren,
kunt u een positie markeren. De
positie verschijnt dan op de kaart
met een naam en een symbool.
U kunt posities zoeken, bekijken
en ernaar terugkeren wanneer u
maar wilt.
Om uw positie te markeren:
1. Begeef u naar de plaats die u
wilt markeren als positie.
2. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Navigatie > Markeer positie.
34
3. Voer een naam in in het
bovenste veld. U kunt ook
het symbool bovenaan links
wijzigen.
4. Kies OK.
Om een positie te zoeken en
erheen te gaan:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Navigatie > Zoek.
2. Ga met de pijlen
naar
een positie in de lijst en druk
op enter.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Navigeren
Om te stoppen met navigeren:
Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen. Kies
Navigatie > Stop ga naar.
3. Kies Ga naar. Volg de lijn op
de kaart naar de positie.
Als u naar een positie navigeert,
verschijnen de Kaart- en de
Kompaspagina automatisch. Druk
op mode om deze te bekijken.
Op de Kompaspagina wijst de pijl
naar de positie. Ga in de richting
van de pijl om uw bestemming te
bereiken.
Een positie wijzigen of wissen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen en
selecteer Navigatie > Zoek.
2. Kies de positie die u wilt
wijzigen.
3. Wijzig de naam en/of het
symbool. Om de positie te
wissen: kies Wis.
Kompas
Forerunner® 205/305 Handleiding
35
Navigeren
Routes creëren en
gebruiken
Een route is een pad in een
rechte lijn tussen twee of meer
punten op de kaart. Nadat u
posities heeft gemarkeerd, kunt
u deze gebruiken om routes
te maken. Deze routes kunt u
bewaren en later gebruiken.
Om een route te creëren:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen
en selecteer Navigatie >
Routes.
2. Kies Maak.
3. Ga naar de stippellijn en druk
op enter om een positie toe te
voegen aan uw route.
36
4. Kies een positie uit de lijst en
selecteer Gebruik.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om
nog posities toe te voegen
aan uw route.
6. Als u klaar bent: kies
Navigeer. Uw route verschijnt
op de kaart als een donkere
lijn van positie naar positie.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Navigeren
Om een bewaarde route te
gebruiken:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen
en selecteer Navigatie >
Routes.
2. Kies de route die u wilt volgen
en selecteer Navigeer.
Om de navigatie te stoppen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen.
2. Kies Navigatie > Stop Route.
Een route wijzigen of wissen:
1. Druk op mode om het
Hoofdmenu te openen
en selecteer Navigatie >
Routes.
Forerunner® 205/305 Handleiding
2. Kies de route die u wilt
wijzigen en selecteer Wijzig.
Om de route te verwijderen:
selecteer Wis.
3. Kies het punt dat u wilt
wijzigen:
Herzie—bekijk op de kaart
Voeg in—een punt invoegen
vóór het geselecteerde punt.
Verwijder—verwijder het punt
uit de route
Wijzig—vervang dit punt door
een ander
Verplaats—verplaats dit punt
naar een andere positie in de
route.
4. Als u klaar bent: kies
Navigeer of druk op mode
om terug te keren.
37
Navigeren
GPS-informatie
bekijken
De Satellietpagina toont
informatie over de GPS-signalen
die de Forerunner ontvangt. Kies
in het Hoofdmenu Navigatie >
Satelliet om de Satellietpagina te
openen.
38
Elke GPS-satelliet in de ruimte
heeft een specifiek nummer.
Deze nummers verschijnen in
de cirkel, op de plaats waar de
corresponderende satelliet zich
op dat moment bevindt in de
ruimte. De ingekleurde nummers
zijn satellieten waarvan de
Forerunner de signalen ontvangt.
Druk op de Satellietpagina op de
pijlen
om de signaalbalken
van de satellieten te bekijken.
De zwarte balken geven de
signaalsterkte per satelliet weer.
De nummers van de satellieten
verschijnen onder de balken.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Instellingen
Instellingen
U kunt de algemene instellingen
van de Forerunner wijzigen
en ook de individuele sportinstellingen, zoals hartslag zones
en tempo/snelheid zones.
Algemene instellingen
Om de algemene instellingen te
wijzigen: selecteer Instellingen >
Algemeen in het Hoofdmenu.
Datavelden
U kunt de datavelden wijzigen op
de verschillende Timerpagina’s:
Hoofd 1, Hoofd 2 en Rennend/
Fietsend/Andere. Wijzigingen
voor de sport-specifieke pagina’s,
Forerunner® 205/305 Handleiding
gelden enkel voor die modus. Als
u bijvoorbeeld de pagina Fietsend
wijzigt, verschijnen die velden
enkel in de modus Fietsend.
Zie blz. 50 voor de lijst van
beschikbare datavelden.
Om datavelden te wijzigen:
1. Vanuit het Hoofdmenu: kies
Instellingen > Algemeen >
Datavelden.
2. Kies de pagina die u wilt
wijzigen.
3. Kies het aantal datavelden
dat u wilt zien op deze
pagina.
4. Gebruik de pijlen
en
enter om de datavelden te
wijzigen. Druk op mode om
terug te keren.
5. Herhaal dit voor elke pagina
die u wilt wijzigen.
39
Instellingen
Systeeminstellingen
wijzigen
Systeeminstellingen
GPS uit voor binnenshuis:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Systeem.
2. Druk op enter en selecteer
GPS uit in het veld GPS.
Opmerking: Met GPS uit
zijn tempo en afstand data niet
beschikbaar. Als u de Forerunner
uitzet en weer aan, zal hij opnieuw
naar satellietsignalen zoeken.
40
Om Taal tekst te wijzigen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Systeem.
2. Kies een taal in het veld Taal
tekst.
Audiotonen aan- of uitzetten:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Systeem.
2. Kies de gewenste optie in het
veld Audiotonen .
Uw Gebruikersprofiel
wijzigen
Zie blz. 8 voor het wijzigen van
uw gebruikersprofiel.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Instellingen
Weergave instellen
Om de schermverlichting te
regelen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Weergave.
2. Stel verlichtingtijdsduur en
contrast in.
Druk kort op de aan/uit toets
om de schermverlichting aan
te zetten. Als de verlichting
automatisch is gedoofd, gaat
die weer branden als u een
toets indrukt. Om de verlichting
manueel uit te schakelen: druk
opnieuw op aan/uit.
TIP: Stel een korte verlichtingtijdsduur in om de batterij te sparen.
Om automatisch door de
Timerpagina’s te bladeren:
Kies Aan bij Auto Scroll
Timer Pages.
Forerunner® 205/305 Handleiding41
Instellingen
Data opslag
Data opslag bepaalt hoe de
Forerunner detailgegevens
over uw workouts bewaart.
De standaardinstelling is Slim
opslaan. Bij Slim opslaan kiest
de Forerunner zelf sleutelpunten
waar uw richting, snelheid of
hartslag wijzigt.
U kunt ook kiezen om elke
seconde data op te slaan, zodat u
over de meest precieze gegevens
beschikt. Op die manier kan de
Forerunner echter slechts 3.5
uren detailgegevens opslaan.
Opmerking: Als het geheugen
voor de geschiedenis vol zit, worden de oudste data automatisch
overschreven. Kopieer uw geschiedenis regelmatig naar Training
Center.
42
Om Data opslag in te stellen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Data opslag.
2. Kies bij Opslag data punten
Iedere seconde of Slim
opslaan.
Accessoires toevoegen
Voor de Forerunner 305
zijn er twee accessoires:
een hartslagmonitor en een
(optionele) Garmin cadanssensor. Deze accessoires kunt
u via dit menu activeren of
een nieuwe scan starten als u
problemen ondervindt.
Om de accessoires te scannen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Accessoires.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Instellingen
2. Kies een accessoire en kies
Ja om het scannen voor dit
accessoire te starten. Om het
scannen opnieuw te starten,
selecteer Herstart scan.
Zie blz. 55-56 voor meer
informatie over de koppeling en
het oplossen van problemen met
de accessoires.
Kaartinstellingen wijzigen
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Kaart.
2. Om de oriëntatie van de kaart
te wijzigen: druk op enter en
kies een optie.
Nrd bvn—het noorden is
altijd bovenaan op de kaart.
Krs bvn—uw richting van
beweging wijst altijd naar
boven op de kaart.
3. Om waypoints op te kaart te
tonen/verbergen: kies Toon of
Verberg bij Eigen waypoints.
Forerunner® 205/305 Handleiding43
Instellingen
4. Om de Kaartpagina tussen de
hoofdpagina’s te zien, kies Ja
bij Toon kaart.
Tip: De Kaartpagina is automatisch
zichtbaar als u naar een locatie
navigeert of een route of een rit volgt.
Eenheden instellen
Om de eenheden te wijzigen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Eenheden.
2. Kies de eenheden voor
afstand en snelheid, hoogte
en hartslag.
44
Tijdinstellingen
Om de tijdinstellingen te
wijzigen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen >
Time.
2. Kies een tijdweergave en een
tijdzone en stel de zomertijd
in.
Over Forerunner
Kies in het Hoofdmenu
Instellingen > Algemeen > Over
Forerunner om de software
versie, GPS versie en unit ID op
te vragen.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Instellingen
Sportinstellingen
Voor elke sport kunt u de
eenheden instellen en extra
gewicht van uitrusting of fiets
opgeven, wat invloed heeft
op de berekening van uw
calorieverbruik. U kunt ook de
snelheid zones en hartslag zones
instellen per sport.
Om extra gewicht in te stellen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen.
2. Kies een sport en selecteer
Extra gewicht.
3. Vul het extra gewicht in dat u
meedraagt.
Om de eenheid van snelheid te
wijzigen voor een sport:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen.
2. Kies de sport waarvoor u
de eenheden wilt wijzigen
en selecteer Snelheid
eenheden.
3. Kies Tempo of Snelheid.
4. Als u Tempo heeft gekozen,
selecteer dan de afvlakking
die u wilt hanteren.
Forerunner® 205/305 Handleiding45
Instellingen
Tempoafvlakking bepaalt
uw gemiddelde tempo
over een bepaalde tijd, om
onnauwkeurigheden in de
GPS-positie en -snelheid
als gevolg van variërende
satellietsignalen te compenseren.
Als u tempoafvlakking aanzet of
verhoogt, wordt het tempo dat
uw Forerunner toont stabieler
(minder grote sprongen). Om
tempoafvlakking te kunnen
gebruiken, moet u bij eenheden
Tempo kiezen.
Opmerking: Tempoafvlakking
heeft invloed op het getoonde tempo
en de timing van tempo alarmen en
Auto pauze; het heeft geen invloed
op de data die in Geschiedenis
worden bewaard.
46
Tempo/Snelheid zones
instellen
Uw Forerunner bevat voor elke
sport tien tempo/snelheid zones,
van heel traag tot maximum
snelheid. De waarden voor
deze tempo/snelheid zones zijn
standaard ingevuld maar komen
misschien niet overeen met
uw persoonlijke capaciteiten.
Nadat u de goede waarden heeft
ingevuld, kunt u deze zones
gebruiken om uw tempo/snelheid
alarmen in te stellen of ze als
doel gebruiken bij geavanceerde
workouts.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Instellingen
Om uw tempo/snelheid zones
in te stellen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen.
2. Kies een sport en selecteer
Tempo/Snelheid zones.
3. Selecteer de zone die u wilt
wijzigen. Pas de waarden
voor minimum en maximum
tempo/snelheid aan voor deze
zone.
4. Herhaal stap 3 voor elke zone
die u wilt wijzigen.
Hartslag zones instellen
Een hartslag zone is een
bereik van slagen per minuut.
Hartslag zones zijn algemeen
gebaseerd op een percentage
van uw maximum hartslag en zijn
genummerd van 1 tot 5, volgens
intensiteit (1–laagst, 5–hoogst).
Als u uw maximum hartslag
kent, kunt u die invullen en de
Forerunner uw hartslag zones
automatisch laten berekenen.
U kunt ook uw hartslag zones
manueel ingeven. U kunt de
hartslag zones per sport instellen.
Om hartslag zones op uw
maximum hartslag te baseren:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen.
Forerunner® 205/305 Handleiding47
Instellingen
2. Kies een sport en selecteer
HS Zones.
3. Kies het veld Zones en
selecteer Op basis max.
4. Selecteer het veld Max en vul
uw maximum hartslag in. De
Forerunner berekent nu uw
hartslag zones automatisch,
gebaseerd op uw maximum
hartslag.
48
Om uw hartslag zones manueel
te wijzigen:
1. Kies in het Hoofdmenu
Instellingen.
2. Kies een sport en selecteer
HS Zones.
3. Selecteer het veld Zones en
kies Gebr.
4. Kies voor elke hartslag zone
de hartslagwaarde die u wilt
wijzigen en vul uw nieuwe
waarden in.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Bijvoegsels
Lees aandachtig alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie, zodat u uw Forerunner
veilig en verantwoord kunt
gebruiken.
Reiniging en onderhoud
Reinig het toestel en de
hartslagmonitor met een vochtige
doek met een zacht detergent
en droog ze af. Gebruik geen
chemische reinigingsmiddelen
of oplosmiddelen die plastic
onderdelen kunnen aantasten.
Bewaar de Forerunner niet waar
hij langdurig wordt blootgesteld
aan extreme temperaturen (zoals
in de koffer van een wagen).
Dit kan leiden tot permanente
schade.
Gebruikersinformatie zoals
geschiedenis, posities en tracks
worden onbeperkt bewaard in
het geheugen, zonder externe
voeding.
Het is altijd aan te bevelen
belangrijke gegevens veilig te
bewaren door ze te downloaden
op uw PC via Training Center. Zie
blz. 57 voor informatie over het
installeren van Training Center.
Waterdichtheid
De Forerunner is waterdicht
volgens de IEC norm 60529
IPX7. Hij kan weerstaan aan
30 minuten onderdompeling in
water op 1 meter diepte. Langere
onderdompeling kan leiden tot
schade. Na onderdompeling
het toestel afdrogen en aan de
lucht laten drogen voordat u het
opnieuw gebruikt of oplaadt.
Forerunner® 205/305 Handleiding49
Bijvoegsels
De batterij van de
hartslagmonitor vervangen
De hartslagmonitor bevat een
CR2032 batterij die u zelf
kunt vervangen. Zorg voor
een verantwoorde verwerking
van oude batterijen. Verwijder
het ronde batterijdeksel
op de achterkant van de
hartslagmonitor met behulp
van een muntstuk. Verdraai het
deksel in tegenwijzerzin totdat u
het kunt verwijderen. Vervang de
batterij. Wees voorzichtig, zodat
u de o-ring van het deksel niet
beschadigt of verliest. Schroef
het deksel weer vast met een
muntstuk.
Datavelden
De datavelden op de Timerpagina’s zijn afhankelijk van de
accessoires die u bezit en de
eenheden die u heeft ingesteld.
Datavelden die gemarkeerd zijn
met een sterretje (*) zijn enkel
beschikbaar op de Forerunner
305.
Afst. – Ltste rnd *—Afstand van
de laatst afgelegde ronde.
Afst. – Pauze *—Afgelegde
afstand met timer op Auto Pauze.
Afst. – Ronde *—Afgelegde
afstand - huidige ronde.
Afstand *—Afgelegde afstand
- huidige rit.
Cadans—Aantal pedaalslagen
per minuut.
Cadans - Gemidd.—Gemiddelde
cadans van uw huidige rit.
50
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Cadans - Ronde—Gemiddelde
cadans van uw huidige ronde.
Calorieën—Aantal calorieën
verbrand.
GPS miswijzing *—Afwijkingsmarge van uw exacte locatie. Uw
GPS locatie is b.v. nauwkeurig tot
op 5 m.
Gradiënt—Berekening van de
stijging. Als u bijvoorbeeld bij 1
meter stijging (hoogte) 2 meter
aflegt (afstand), bedraagt de
gradiënt 50%.
Hartslag—Aantal hartslagen per
minuut (bpm).
Hartslag – Gemidd.—
Gemiddelde hartslag - huidige rit.
Hartslag – Ronde—Gemiddelde
hartslag - huidige ronde.
Hartslag zone—Huidige
hartslagzone (1–5). De
Forerunner® 205/305 Handleiding
standaard zones zijn gebaseerd
op uw maximum hartslag en
gebruikersprofiel.
Hoogte *—Afstand boven/onder
zeeniveau.
Ronden—Aantal afgelegde
ronden.
Snelheid – Gemidd. *—
Gemiddelde snelheid (mh of kh)
- huidige rit.
Snelheid – Ltst ronde *—
Gemiddelde snelheid - laatste
ronde.
Snelheid – Max*—Topsnelheid
- huidige rit.
Snelheid – Ronde *—
Gemiddelde snelheid - huidige
ronde.
Snelheid *—Huidige snelheid.
Snelheid zone—Huidige
51
Bijvoegsels
snelheid zone, gebaseerd op uw
instellingen. Zie blz. 46.
Snelheidzone—Huidige
snelheidzone gebaseerd op
standaard of eigen instellingen:
Climb 1–4, Flat 1–3, Descent,
Sprint en Max Speed.
Tempo—Huidig tempo
Tempo – Best—Hoogste tempo
- huidige rit
Tempo – Gemidd.—Gemiddeld
tempo - huidige rit
Tempo – Ltste rnd—Gemiddeld
tempo - laatste ronde
Tempo – Ronde—Gemiddeld
tempo - huidige ronde
Tijd—Stopwatchtijd.
Tijd—Huidige tijd, gebaseerd op
uw tijdinstellingen (weergave,
tijdzone en zomertijd).
52
Tijd – Gem. ronde —Gemiddelde
rondetijd - huidige stand.
Tijd – Laatste rnd—Tijd van de
vorige volledige ronde.
Tijd – Pauze—Tijd verstreken
met timer op Auto Pauze.
Tijd – Ronde—Tijd van de
huidige ronde.
Voorl. koers—Uw huidige
richting van beweging.
Zonsondergang—Tijdstip
zonsondergang, gebaseerd op
uw GPS locatie.
Zonsopgang—Tijdstip
zonsopgang, gebaseerd op uw
GPS locatie.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Hartslag - informatie
Veel lopers en andere atleten
gebruiken hartslag “zones” om
hun cardiovasculaire prestaties
te meten en hun conditie te
verbeteren.
Wat zijn hartslag zones?
Een hartslag zone is een bereik
van hartslagwaardes (beats
per minute of bpm). De vijf
gebruikelijke hartslagbereiken
worden genummerd van 1 tot
5, volgens stijgende intensiteit.
Normaal worden hartslagbereiken
berekend op basis van uw
maximale hartslag. Zie volgende
blz. voor het effect van uw
workout in verhouding tot uw
hartslag in de verschillende
bereiken.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Hoe beïnvloeden hartslag-.
bereiken uw fitnessdoelen?
Begrip van hartslagbereiken kan
u helpen bij het meten en verbeteren van uw conditie, door het
toepassen van de volgende principes:
• Uw hartslag is een goede
maat voor de intensiteit
van uw workout.
• Training in bepaalde
hartslag zones kan u
helpen bij het opvoeren
van uw cardiovasculaire
capaciteit en sterkte.
• Kennis van uw hartslag
zone kan u behoeden voor
overtraining en het risico
op blessures verminderen.
Zie volgende blz. voor meer
informatie over het trainen in een
bepaald hartslagbereik
53
Bijvoegsels
Hoe kan ik mijn hartslag
zones bepalen?
Als u uw maximum hartslag kent,
kunt u die manueel invullen en
de Forerunner uw hartslag zones
laten berekenen volgens de
percentages hieronder. Voor meer
informatie over het instellen van
uw hartslag zones, zie blz. 47.
Zone
% max.
hartslag
Inspanning
1
50%–60%
Ontspannen, rustig tempo;
ritmische ademhaling
2
60%–70%
Comfortabel tempo; iets
Basis cardiovasculaire
diepere ademhaling; een
workout;
gesprek voeren is mogelijk goed hersteltempo
3
70%–80%
Matig tempo;
een gesprek voeren wordt
moeilijk
Verbeterde aërobe
capaciteit; optimale
cardiovasculaire training
4
80%–90%
Hoog tempo, vrij
oncomfortabel;
zware ademhaling
Verbeterde anaërobe
capaciteit en drempel;
verhoging snelheid
5
90%–
100%
54
Voordelen
Aërobe beginnerstraining;
vermindert stress
Sprinttempo, niet langdurig Anaërobe en
spieruithoudingstraining;
vol te houden;
moeizame ademhaling
verhoging kracht
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Over sensorkoppeling
De koppeling is het proces
waarbij sensoren - zoals uw
hartslagmonitor - worden
gekoppeld aan uw Forerunner
305. Dit proces verloopt
automatisch als u de Forerunner
aanzet en het duurt slechts
enkele seconden als de sensoren
aan staan en correct werken.
Eenmaal gekoppeld, zal uw
Forerunner enkel gegevens
oppikken van uw sensor. Bij het
opstarten zal uw Forerunner
automatisch zoeken naar de
sensoren die u heeft geactiveerd
Elke sensor heeft een unieke ID.
De Forerunner leest en onthoudt
deze ID bij de eerste koppeling.
Als u de �����������������������
Forerunner de volgende
keer aanzet, zal hij zich enkel
koppelen met deze sensor ID.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Als de Forerunner de sensor niet
vindt, moet u de scan opnieuw
starten om uw sensor ID te
vinden
Interferentie
Sterke elektromagnetische velden
kunnen de hartslagmeter storen.
Daardoor kan de aanduiding
van de hartslag ongewoon hoog
zijn, blokkeren of verdwijnen.
Mogelijke interferentiebronnen
zijn hoogspanningsleidingen,
elektrische motoren, computers,
televisies en mobiele telefoons.
Als u zich verwijdert van de
storingsbron, zou de aanduiding
van de hartslag weer normaal
moeten verschijnen
55
Bijvoegsels
Hartslagmonitor
Troubleshooting
Als u problemen ondervindt bij de
koppeling van uw hartslagmonitor
of als de uitlezing onregelmatig
is, volg dan deze tips:
•
•
•
•
•
56
Zorg dat de Forerunner zich
binnen de 3 m van de sensor
bevindt.
Blijf tijdens de koppeling uit de
buurt van andere sensoren.
Verwijder u van mogelijke
storingsbronnen (zie vorige
blz.).
Voer een nieuwe scan uit als
uw Forerunner gekoppeld lijkt
te zijn met een andere sensor
(zie blz. 42).
Controleer of de hartslagmonitor geactiveerd is (zie
blz. 42).
•
•
•
•
•
Vervang de batterij.
Reinig de sensoren. Vuil en
zweet kunnen de signalen
verzwakken.
Bevochtig de sensor met
wat elektrodegel, water of
speeksel.
Zorg dat de hartslag-monitor
goed aansluit tegen uw
lichaam. Plaats de zender
eventueel op uw rug.
Draag een katoenen
shirt, of maak u shirt nat.
Synthetische stoffen die tegen
de hartslagmonitor flapperen
of wrijven kunnen statische
elektriciteit opwekken en zo
de signalen verstoren.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Garmin Training
Center
De Garmin Training Center
software vindt u in de verpakking
van de Forerunner. Gebruik
de Training Center CD om
het programma op uw PC te
installeren.
Met Training Center kunt u uw
workouts analyseren en u kunt
workouts creëren en plannen om
ze daarna in uw Forerunner te
laden.
Om Training Center te
installeren:
1. Leg de Training Center CD in
de CD-lezer van de PC.
Forerunner® 205/305 Handleiding
Als de CD niet automatisch
start, klik dan op Start en
Uitvoeren…. Tik dan de
schijfletter van uw CD-ROM,
gevolgd door “:\setup” (b.v.
D:\setup) en druk op Enter.
2. Als het Welcome scherm
verschijnt, volg dan de
instructies op het scherm om
Training Center te installeren.
Gebruik de USB-kabel om de
Forerunner op uw computer aan
te sluiten. Start Training Center.
Voor hulp bij het gebruik van
Training Center: klik op Help
in het menu en kies Contents
of druk op de toets F1 van uw
toetsenbord.
57
Bijvoegsels
Specificaties
GPS: SiRFstarIII™ technologie met
hoge gevoeligheid
Acquisitietijd:
Hete start: < 1 s
Warme start: < 38 s
Koude start: < 45 s
Batterij: Herlaadbare ingebouwde
lithium-ion batterij
Levensduur batterij: 10 uren (bij
gemiddeld gebruik)
Waterbestendig: IEC 60529 IPX7
(onderdompeling 1 m @ 30 min.)
Bijwerktijd: 1/s, continu
Hartslagmonitor:
GPS positienauwkeurigheid*:.
< 10 m 50%, nominaal
Zendbereik: ongeveer 3 m
GPS snelheidnauwkeurigheid*:.
< 0.05 m/s
afhankelijk van het zicht op de hemel.
99%–open zicht; 95%–nominaal
*
Dynamisch: Werking tot 6 g
Temperatuurbereik: -20°C tot 60°C
Massa: 77 g
Afmetingen: 34.8 x 3.56 x 1.27 cm
Batterij: CR2032 (3 V)
Levensduur batterij: 3 jaar
(bij gebruik van 1 uur per dag)
Massa: 21 g
De nauwkeurigheid kan minder zijn
bij slecht sensorcontact, elektrische
interferentie of te grote afstand tussen
zender en ontvanger.
Scherm: 33 x 20.3 mm
Afmetingen: 53.3 x 17.8 x 68.6 mm
Rondegeheugen: 1000 ronden
.
58
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Beperkte garantie
Dit Garmin product staat voor een periode
van een jaar na de aankoopdatum onder
garantie voor defecte onderdelen en
werkuren. Tijdens deze periode zal
Garmin gelijk welk onderdeel herstellen
of vervangen dat bij normaal gebruik
defect raakt. Deze herstellingen of
vervangingen zullen gebeuren zonder
kosten voor onderdelen of werkuren voor
de gebruiker, onder voorwaarde dat de
gebruiker instaat voor de transportkosten.
Deze garantie vervalt bij verkeerd gebruik,
misbruik, ongeval of aanpassingen of
herstellingen door niet-bevoegden.
De garantievoorwaarden kunnen
per land verschillen. Raadpleeg uw
erkende Garmin verdeler voor de
specifieke voorwaarden in uw land.
DE HIERIN OMVATTE WAARBORGEN
EN GARANTIES ZIJN EXCLUSIEF EN
VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES,
EXPLICIET OF IMPLICIET OF STATUTAIR,
INCLUSIEF ELKE AANSPRAKELIJKHEID
ALS GEVOLG VAN ENIGE WAARBORG VAN
VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, STATUTAIRE
OF ANDERE. DEZE GARANTIE VERLEENT
U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE KUNNEN
VARIEREN VAN LAND TOT LAND.
Forerunner® 205/305 Handleiding
IN GEEN ENKEL GEVAL KAN GARMIN
VERANTWOORDLIJK WORDEN GESTELD
VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE,
INDIRECTE OF RESULTERENDE SCHADE,
ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK,
OF ONJUIST GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OF
DEFECTEN AAN HET PRODUCT. Sommige
landen laten de uitsluiting van incidentele of
resulterende schade niet toe, waardoor de
bovenstaande beperkingen voor u misschien
niet van toepassing zijn.
Garmin behoudt zich het exclusieve recht
voor om naar eigen goeddunken het
toestel of de software te repareren of te
vervangen of een volledige terugbetaling
aan te bieden.
EEN DERGELIJKE TEGEMOETKOMING IS
UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERGOEDING
VOOR GELIJK WELK GARANTIEGEVAL.
Om garantieservice aan te vragen:
contacteer uw plaatselijke erkende Garmin
verdeler of de Garmin Customer Service op
één van de hieronder vermelde nummers,
voor het bekomen van instructies voor
de verzending en het verkrijgen van een
“RMA tracking number”. Het toestel moet
zorgvuldig worden verpakt, met duidelijke
vermelding van het “RMA tracking number”
op de buitenkant van de verpakking.
Het toestel moet worden verzonden,
59
Bijvoegsels
transportkosten vooraf betaald, naar gelijk
welk Garmin garantieservice center. Een
kopie van de originele verkoopfactuur is
vereist als bewijs van aankoop bij reparatie
onder garantie.
Garmin International, Inc.
Tel. 913/397.8200, Fax. 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Tel. 44/0870.8501241, Fax 44/0870.8501251
Online veilingen: Producten die zijn
aangekocht via een on-line veiling komen
niet in aanmerking voor kortingen of speciale
acties van Garmin. Een bevestiging van
een online veiling wordt niet geaccepteerd
voor verificatie van de garantie. Om
garantieservice te verkrijgen, is een origineel
of een kopie van de verkoopfactuur van de
originele verkoper vereist. Garmin zal geen
ontbrekende onderdelen vervangen van
een pakket dat is aangekocht via een online
veiling
verleend door de locale verdeler in het
betreffende land en deze verdeler verleent
de service voor uw toestel. Toestellen die
worden aangekocht in de USA of Canada
moeten voor service worden teruggestuurd
naar een Garmin service center in het
Verenigd Koninkrijk, de USA , Canada of
Taiwan.
Het toestel bevat geen onderdelen die u
zelf kunt herstellen. Als u een probleem
heeft met uw toestel, breng het dan
naar een erkende Garmin verdeler voor
herstelling.
Het toestel is dichtgeschroefd. Elke
poging om het toestel open te maken of te
wijzigen doet de garantie vervallen en kan
tot permanente beschadiging leiden.
Internationale aankopen: Er wordt een
aparte garantie verleend door internationale
verdelers voor toestellen die verkocht
worden buiten de USA. Deze garantie wordt
60
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
FCC Conformiteit
Het toestel is conform “Part 15 of the
FCC interference limits for Class B
digital devices FOR HOME OR OFFICE
USE”. Deze voorwaarden zijn bepaald
om een betere bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie in een
woonomgeving, en zijn strenger dan de
eisen voor outdoor gebruik.
Het gebruik van dit toestel is
onderworpen aan de volgende
voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen
schadelijke interferentie veroorzaken
en (2) dit toestel moet inkomende
interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking
kan veroorzaken.
Dit toestel genereert, gebruikt en straalt
radiofrequentie-energie uit en kan
storende interferentie veroorzaken voor
radiocommunicatie als het niet wordt
geïnstalleerd en gebruikt volgens de
richtlijnen. Er bestaat geen garantie dat
er geen interferentie kan optreden in
een bepaalde installatie. Als dit toestel
storingen veroorzaakt in de ontvangst van
radio- of televisiesignalen - wat men kan
nagaan door het toestel uit te schakelen
- raden wij de gebruiker aan te proberen
om de storing te verhelpen op één van de
volgende manieren:
• Heroriënteer of verplaats de antenne.
• Verwijder het toestel verder van de
ontvanger.
• Sluit het toestel aan op een stopcontact
van een andere kring.
• Raadpleeg de verdeler of een ervaren
radio/TV-technieker voor hulp.
Het toestel bevat geen onderdelen
die de gebruiker zelf kan repareren.
Reparaties mogen enkel worden
uitgevoerd door een erkend Garmin
service center. Ongeoorloofde reparaties
of aanpassingen kunnen het toestel
permanent beschadigen en uw garantie
of uw gebruiksrecht voor dit toestel doen
vervallen volgens de voorschriften van
Part 15.
Forerunner® 205/305 Handleiding61
Bijvoegsels
Software Licentieovereenkomst
DOOR DE FORERUNNER 205/305
TE GEBRUIKEN, STEMT U IN
MET DE VOORSCHRIFTEN
EN VOORWAARDEN VAN
DE VOLGENDE LICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG
DOOR AUB.
Garmin verleent u een beperkte licentie
voor het gebruik van de in dit toestel
ingebouwde software (de “Software”),
in binaire uitvoerbare vorm, bij het
normale gebruik van het product.
Titel, eigendomsrecht en rechten
van intellectueel eigendom blijven in
handen van Garmin��.
en code van de Software waardevolle
handelsgeheimen zijn van Garmin en
dat de Software in broncodevorm een
waardevol handelsgeheim van Garmin
blijft. U stemt ermee in de software of
enig deel ervan niet te decompileren,
uit elkaar te nemen, te wijzigen, te
bewerken door middel van reverse
assembly of reverse engineering,
om te zetten in leesbare vorm, noch
enige afgeleide vorm te maken op
basis van de Software. U stemt ermee
in de Software niet te exporteren
of herexporteren naar enig land in
overtreding met de exportwetten van de
Verenigde Staten van Amerika.
U erkent dat de Software het
eigendom is van Garmin en
dat deze beschermd is door de
copyrightwetten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale
copyrightovereenkomsten. U erkent
verder dat de structuur, organisatie
62
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
CE Conformiteit
Hierbij verklaart Garmin International dat deze GPS-apparatuur voldoet aan de
essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van de Richtlijn 1999/5/EC.
Issued: 14/12/2005
Issued:
Revised:
Revised: 7/12/2005
Page:
1 of 1
DECLARATION of CONFORMITY
Page:
DECLARATION of CONFORMITY
Application of Council Directive:
73/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC
Application of Council Directive:
Standard to which Conformity is Declared:
EN 55022:1998 (CISPR 22) Information Technology
Equipment
Standard to which Conformity is Declared:
89/336/EEC, 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.5.1 (2004-07)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 61000-4-3:2001 Electromagnetic Compatibility –
Radiated, Radio Frequency Immunity
47 CFR 15.249
RSS-210 (A2.9)
EN 60950-1:2001 Safety of Information Technology
Equipment
GARMIN International
Manufacture’s Address:
1200 E. 151st Street
No.68, Jangshu 2nd Rd.,
Olathe, Kansas 66062
Shijr, Taipei County,
U.S.A
TAIWAN, R.O.C.
Authorised Representative:
&
GARMIN Corporation
GARMIN (Europe) Ltd, The Quadrangle,
Abbey Park Ind. Estate, Romsey, Hampshire,
Manufactured by:
GARMIN International
Manufacture’s Address:
1200 E. 151st Street
No.68, Jangshu 2nd Rd.,
Olathe, Kansas 66062
Shijr, Taipei County,
U.S.A
TAIWAN, R.O.C.
Authorised Representative:
&
GARMIN Corporation
GARMIN (Europe) Ltd, The Quadrangle,
Abbey Park Ind. Estate, Romsey, Hampshire,
SO51 9DL, U.K.
SO51 9DL, U.K.
Type of Equipment:
Information Technology Equipment (Global Positioning System Receiver)
Model Number(s):
FORERUNNER 205
FORERUNNER 305
The undersigned does hereby declare that the equipment complies to the above Directives
Paul Morrow
Type of Equipment:
Low Power Unlicensed Transmitter
Model Number(s):
HRM1
The undersigned does hereby declare that the equipment complies to the above Directives
Paul Morrow
Quality Manager
GARMIN (Europe) Ltd
EN 60950-1:2001
EN 300 440-1 V1.3.1 (2001-09)
EN 61000-4-2:2001 Electromagnetic Compatibility –
Electrostatic Discharge Immunity
Manufactured by:
7/12/2005
1 of 1
Date: 14th December 2005
Quality Manager
GARMIN (Europe) Ltd
Date: 7th December 2005
Forerunner® 205/305 Handleiding63
Bijvoegsels
Waarschuwing
Als u de volgende mogelijk
gevaarlijke situaties niet vermijdt,
kan dit leiden tot ongevallen met
ernstige verwondingen of de dood
tot gevolg.
Vergelijk bij het navigeren
de aanduidingen van de
Forerunner met alle beschikbare
navigatiepunten, visuele referenties,
kaarten, enz. Voor uw veiligheid, los
alle discrepanties op vooraleer u
verder gaat met navigeren
De Forerunner bevat een
herlaadbare lithium-ion batterij.
De GSC10 en de hartslagmonitor
bevatten een vervangbare CR2032
batterij. De batterijen kunnen bij
verkeerde behandeling een risico
van vuur of chemische brandwonden
betekenen.
toestel niet.
• Gebruikte batterijen buiten het
bereik van kinderen houden.
• Contacteer uw plaatselijke
afvalverwerkingsmaatschappij
voor informatie over verwerking
van afgeschreven batterijen of
toestellen.
De Forerunner bevat geen
onderdelen die de gebruiker zelf kan
repareren. Wend u tot een erkende
Garmin verdeler voor eventuele
herstellingen.
Raadpleeg steeds uw arts voordat u
een trainingsprogramma aanvat of
wijzigt. Raadpleeg uw arts voordat
u een hartslagmonitor gebruikt als
u een pacemaker draagt of een
ander geïmplanteerd elektronisch
apparaat.
• Verwijder de batterij niet uit het
toestel, verwarm het toestel niet
boven 60°C en verbrand het
64
Forerunner® 205/305 Handleiding
Bijvoegsels
Opgelet
Het niet vermijden van de
volgende mogelijk gevaarlijke
situaties kan leiden tot materiële
schade of verwondingen.
Gebruik de Forerunner enkel als
hulpmiddel bij het navigeren. Gebruik
de Forerunner niet voor andere doeleinden die een precieze meting van
richting, afstand, locatie of topografie
vereisen. Dit toestel mag niet worden
gebruikt om de hoogte ten opzichte
van de grond te bepalen bij
luchtvaartnavigatie.
Het Global Positioning System (GPS)
wordt bediend door de overheid van
de Verenigde Staten van Amerika,
die als enige verantwoordelijk is voor
de nauwkeurigheid en het onderhoud
ervan. Het systeem is onderhevig aan
wijzigingen die de nauwkeurigheid en
de werking van alle GPS toestellen,
waaronder de Forerunner, kunnen
beïnvloeden. De Forerunner is een
precies navigatietoestel, maar elk
navigatietoestel kan worden misbruikt
of verkeerd worden geïnterpreteerd en
daardoor onveilig worden.
De Forerunner en de hartslagmonitor
zijn gebruikerstoestellen, geen
medische toestellen. Zij kunnen
gestoord worden door externe elektrische bronnen. De hartslagmetingen
zijn slechts infor-matief en alle
verantwoordelijkheid met betrekking tot
de gevolgen van foute metingen wordt
afgewezen
WAARSCHUWING: Dit product, zijn verpakking en zijn onderdelen bevatten
chemische stoffen die bij de Staat Californië bekend zijn als producten die kunnen
leiden tot kanker, aangeboren afwijkingen of gevaren voor de voortplanting. Deze
waarschuwing is conform “California’s Proposition 65”. Voor vragen hierover of voor
bijkomende informatie, raadpleeg onze website op http://www.garmin.com/prop65.
Forerunner® 205/305 Handleiding65
Index
Index
A
Aan/Uit toets 6
Accessoires
toevoegen 42
Afstand alarm 9
Alarmen 9
cadans 12
hartslag 11
snelheid 10
tempo 10
tijd en afstand 9
Audiotonen, aan-/uit 40
Auto Multisport 27
Auto pauze 12
Auto ronde 13
Auto scroll timer
pagina’s 41
B
Batterij
hartslagmonitor 50
opladen 1
symbool 7
Binnenshuis gebruiken 40
66
C
Cadans alarm 12
Contacteer Garmin ii
Contrastregeling 41
D
Data opslag 42
Datavelden 50
Datavelden wijzigen 39
E
Eenheden wijzigen 44
Enter toets 6
Extra gewicht 45
G
Ga naar positie 34
Geavanceerd workouts
creëren 19
en Training Center 19
starten 21
wijzigen 23
Gebruikersprofiel
instellen 8
Geschiedenis 29
bekijken 30
totalen 31
wissen 32
GPS
aan- en uitzetten 40
antenne 2
over 38
signalen ontvangen 2
H
Hartslag
symbool 4, 7
alarm 11
zones en alarmen 11
zones instellen 47
zones - over 53
Hartslagmonitor
dragen 3
herstart scan 42
interferentie 55
koppeling 4, 55
problemen 56
I
Instellingen
algemeen 39
sport-specifieke 45
Interval workouts 17
K
Kaart 33
pagina toevoegen 33
Kompas 35
Forerunner® 205/305 Handleiding
Index
L
Lap toets 6
M
Mode toets 6
Multisport workouts 26–
28
P
Pijltoetsen 6
Polsband verlengen 5
Posities
markeren 34
wijzigen 35
wissen 35
zoeken 34
Productregistratie ii
R
Reiniging en
onderhoud 49
Reset toets 6
Rusttijd/-afstand 12
Ritten 24–25
Routes 36–37
S
Satellietpagina 38
Satellietsignalen
ontvangen 2
Schermverlichting 6, 41
Serienummer ii
Snelheid alarm 10
Specificaties 58
Sporten, wisselen 7
Start/stop toets 6
W
Waterdichtheid 49
Z
Zomertijd 44
T
Taal instellen 40
Tempo afvlakking 46
Tempo alarm 10
Tijd alarm 9
Tijdzone instellen 44
Timerpagina’s
aanpassen 39
Toetsen 6
Training Center
geavanc. workouts 19
geschiedenis 29
ritten 24
installeren 57
Troubleshooting 56
U
USB 1, 57
V
Virtuele partner 15,
16, 24
Forerunner® 205/305 Handleiding67
Bezoek de GARMIN website voor de laatste kosteloze update van de software
(exclusief cartografie) voor uw GARMIN product(en).
©2005 GARMIN Corporation
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.
Garmin (Asia) Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei Country, Taiwan
www.garmin.com
Importeur voor België en het Groot-Hertogdom Luxemburg:
Formar N.V. - Brussel
website: www.garmin.be
e-mail: info@formar.be
Importeur voor Nederland:
Garmin (Nederland) – Houten
website: www.garmin.nl
e-mail: garmin@garmin.nl
Nederlandse vertaling: www.mitec.be
Deze Nederlandstalige versie van de Forerunner handleiding (Garmin onderdeelnr. 190-00581-00, rev. B) wordt u
aangeboden voor uw gemak. Indien nodig kunt u de meest recente Engelse handleiding raadplegen voor de werking
en het gebruik van de Forerunner.
GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTHEID VAN DEZE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING
EN WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID M.B.T. HET GEBRUIK ERVAN AF.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising