Garmin | Forerunner® 305 | Garmin Forerunner® 305 Dansk Quickguide

Garmin Forerunner® 305 Dansk Quickguide
Knapper
➊
➋
➌
power
• Tryk og hold for at tænde/slukke.
• Tryk for at tænde/slukke lys.
➊
➋
mode
• Tryk for at se stopur eller menu.
• Tryk for at forlade en menu eller side.
• Tryk og hold for at skifte sportsgren.
➏
➎
➌
➍
lap/reset
• Tryk for at starte en ny omgang.
• Tryk og hold for at nulstille stopuret.
➍
start/stop
Tryk for at starte eller standse stopuret.
➎
enter
Tryk for at vælge indstillinger eller for at kvittere for beskeder.
➏
arrows
• Tryk for at markere valg.
• Tryk for at løbe igennem menuer og datafelter.
Note: Tryk mode og reset/lap samtidigt, for at nulstille Forerunner.
➊ Opladning af batteriet
➋ Konfigurér
Charge the Oplad Forerunner i 3 timer før brug. Når batteriet er fuldt
opladet, kan det holde omkring 10 timer. For at undgåtæring, skal
Forerunner altid være helt tør inden opladning.
Tryk og hold power for at tænde Forerunner. Følg
instruktionerne på skærmen.
➊ Sæt Forerunner i ladervuggen.
➋ Tilslut den lille ende af USB kablet fra laderen i mini-USB
porten på vuggen. Tilslut laderen til en stikkontakt.
Tryk på start for at starte stopuret. Under dit løb, tryk på
pilene
for at se de andre sider/funktioner. Nulstil med tryk på stop. Tryk og
hold indtil det er nulstillet.
➌ Hente satellitsignaler
Efter konfiguration af Forerunner, ses “Locating
Satellites”. For at hente signalerne, skal man
være udendørs, og ikke stå nær bygninger og
træer der skygger for disse. Det tager 30-60
sek. at hente dem.
mini-USB port
Go!
Stopurets funktioner
mode
Vent mens Forerunner leder efter satellitter.
Main Menu
Tryk mode for at se Main Menu. Brug Main
Menu, til opsætning af enkel eller avanceret
træning, se din historik, gemme steder og
tilpasse din Forerunner.
Pulsmåler
Vælg din brugerprofil
Forerunner 305 med pulsmåler, inkluderer en trådløs pulsmåler man
bærer direkte på huden, lige under brystkassen.
Fastgørelse af pulsmåler:
➊
Skub den ene tap i bæltet igennem hullet i pulsmåleren, og tryk
ned.
Dansk Quickguide
bæltet til den anden side af pulsmåleren rundt
➌ Fastgør
om dit bryst.
Vælg din brugerprofi le så Forerunner kan beregne kal-forbruget
korrekt. Vælg og tryk enter. Luk siden med tryk på mode.
➍ Spænd bæltet så det bliver siddende under dit løb.
➊
➋
➌
Tryk på mode Vælg
Settings.
Vælg General.
Vælg User Profile.
➍
➎
Tryk enter. Vælg køn.
Brug
arrows og
enter, og angiv alder og
vægt.
Når pulsmåleren sidder korrekt vil hjerte-ikonet på stopuret/
Timeren skifte fra at blinke til at lyse konstant. Læs nærmere i
manualen.
heart rate icon
sensors
➋ Fugt begge sensorer bag på pulsmåleren, for at sikre maksimal
forbindelse fra sensorer til sender.
Advarsel: Se brugervejledningen i produktæsken for at få
vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
November 2009
190-00581-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Garmin Training Center­®
Brug Garmin Training Center software på din PC til at planlægge
din træning. Programmet ligger på den medfølgende CD.
Forerunner 205/305
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising