Garmin | Forerunner® 110 | User guide | Garmin Forerunner® 110 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 110 Käyttöopas
käyttöopas
FORERUNNER® 110
GPS-URHEILUKELLO
© 2010-2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
Yhdysvallat
Puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Iso-Britannia
Puhelin: +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian
ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion
lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän
oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion
tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai
tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn
version luvaton kaupallinen levittäminen on
ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia
niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai
organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä
ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa
www.garmin.com.
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Garmin®, Garmin-logo, Forerunner® ja Auto Lap® ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™,
ANT™ ja ANT+™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei
saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac®
on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
Firstbeat ja Analyzed by Firstbeat ovat Firstbeat
Technologies Ltd.:n rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
Aloitus
Forerunnerin lataaminen
 varoitus
Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen
harjoitusohjelman aloittamista tai sen
muuttamista. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
ilmoitus
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat
ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen
lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.
Forerunner ei lataudu, kun akun lämpötila
ei ole alueella 5–40 °C (41–104 °F).
Kun käytät Forerunner®-laitetta
ensimmäisen kerran, tee seuraavat toimet:
1. Lataa Forerunner (sivu 3).
2. Määritä Forerunnerin
asetukset (sivu 4).
3. Etsi satelliitteja (sivu 5).
4. Aseta valinnainen sykevyö
paikalleen (sivu 6).
5. Lähde lenkille (sivu 7).
6. Tallenna lenkki (sivu 7).
Forerunner 110 -käyttöopas
Latauspidike
3
1. Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista Forerunnerin taustapuolella
olevat neljä liitinpintaa latauspidikkeen
vastaaviin neljään tappiin.
Kun liität Forerunnerin virtalähteeseen,
Forerunner käynnistyy, ja latausnäyttö
avautuu.
4. Lataa Forerunnerin akku täyteen.
Kun Forerunnerin akku on täynnä,
näytössä näkyvä animoitu akku on
täysinäinen (
).
Forerunnerin asetusten
määrittäminen
Kun käytät Forerunneria ensimmäisen
kerran, saat kehotteen valita
järjestelmäasetukset.
4
•
•
Voit tarkastella vaihtoehtoja ja vaihtaa
oletusvalinnan painamalla - ja
-painiketta.
Tee valinta painamalla OK-painiketta.
Painikkeet
Kullakin painikkeella on useita toimintoja.
light
Ota taustavalo käyttöön
painamalla painiketta.
Etsi yhteensopiva vaaka
painamalla painiketta.
Käynnistä ja sammuta laite
painamalla painiketta pitkään.
start/stop
Voit käynnistää tai pysäyttää
ajanoton painamalla painiketta.
Forerunner 110 -käyttöopas
*
lap/
reset
page/
menu
OK *
Selaa valikoita ja asetuksia
painamalla painiketta.
Painamalla painiketta voit merkitä
uuden kierroksen.
Voit tallentaa lenkin ja nollata
ajanoton painamalla painiketta
pitkään.
Painamalla painiketta voit siirtyä
aika-, ajanotto- ja sykesivun
välillä.
Avaa valikko painamalla
painiketta pitkään.
Painamalla painiketta voit valita
valikkoasetuksia ja kuitata
ilmoituksia.
*OK,
ja
ilmoituksissa.
esiintyvät valikoissa ja
Kuvakkeet
Akun lataustaso. Lisätietoja
akunkestosta on sivulla 13.
Sykevyö on käytössä.
Hälytys on käytössä.
Satelliittisignaalien
etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää
30–60 sekuntia.
1. Tarvittaessa voit näyttää
satelliittien etsintäsivun
painamalla page-painiketta.
2. Mene ulos aukealle paikalle.
3. Odota, kun Forerunner hakee
satelliitteja.
Älä aloita toimintoa, ennen kuin
satelliittien etsintäsivu on hävinnyt.
Kellonaika asetetaan automaattisesti.
GPS-laite on käynnissä ja
vastaanottaa signaaleja.
Forerunner 110 -käyttöopas
5
Sykevyön asettaminen
paikalleen
 VAROITUS
Sykevyö voi aiheuttaa hiertymiä, jos
sitä käytetään pitkään. Voit välttää
ongelman levittämällä kitkaa vähentävää
voiteluainetta tai geeliä kovan hihnan
keskikohtaan, joka koskettaa ihoa.
Kieleke
Sykevyön hihna
Uloke
Sykevyö (edestä)
Elektrodit
Sykevyö (takaa)
Älä käytä aurinkovoidetta. Älä levitä
kitkaa vähentävää voiteluainetta tai geeliä
elektrodeihin.
huomautus: jos sinulla ei ole
sykevyötä, ohita tämä kohta.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan
alapuolella. Sykevyön pitäisi olla niin
lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan
juoksumatkan ajan.
1. Pujota yksi hihnan kieleke sykevyön
aukon läpi.
6
2. Paina kieleke alas.
3. Kostuta molemmat sykevyön elektrodit,
jotta sykevyö saa hyvän kontaktin
ihoon.
4. Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja
kiinnitä sen toinen pää sykevyön
toiselle puolelle.
Garmin-logon pitäisi olla ylöspäin.
Kun olet asettanut sykevyön paikalleen,
se on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja. Kun sykevyön pariliitos on
Forerunner 110 -käyttöopas
muodostettu, näyttöön tulee siitä ilmoitus ja
ilmestyy näyttöön. Vianmääritystietoja
on sivulla 14.
Lähteminen lenkille
1. Aloita ajanotto painamalla
ajanottosivulla start-painiketta.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan,
kun ajanotto on käynnissä.
Matka
Tahti
2. Paina matkan jälkeen stop-painiketta.
Lenkin tallentaminen
Voit tallentaa lenkin ja nollata ajastimen
painamalla reset-painiketta pitkään.
Forerunner 110 -käyttöopas
Juoksuhistoria
Forerunner voi tallentaa noin 180 tuntia
juoksuhistoriaa normaalikäytössä. Kun
Forerunnerin muisti on täynnä, laite alkaa
korvata vanhimpia tietoja.
Lenkin tarkasteleminen
Juoksuhistoriassa näkyvät päiväys, aika,
matka, juoksuaika, kalorit sekä keskitahti
tai -nopeus. Lisäksi juoksuhistoria voi
sisältää syketietoja, jos käytät valinnaista
sykevyötä.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Historia.
3. Selaa tallentamiasi lenkkejä - ja
-painikkeella.
4. Paina OK-painiketta.
Juoksulenkkien poistaminen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Historia.
7
3. Valitse lenkki - ja -painikkeella.
4. Paina - ja -painiketta pitkään
samanaikaisesti.
5. Paina OK-painiketta.
6. Jos haluat poistaa kaikki juoksulenkit,
valitse Kyllä.
7. Paina OK-painiketta.
3. Määritä matka - ja
4. Paina OK-painiketta.
Asetukset
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Käyttäjäprofiili.
3. Määritä profiilin tiedot - ja
-painikkeella.
Voit määrittää aktiivisuusluokan
sivun 11 kaaviosta.
4. Paina OK-painiketta.
Hälytyksen asettaminen
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Hälytys > Määritä.
3. Määritä hälytysaika - ja
-painikkeella.
4. Paina OK-painiketta.
Auto Lap -toiminnon käyttäminen
Auto Lap® -toiminnolla voit merkitä
kierroksen automaattisesti tietyn matkan
päähän.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Automaattinen kierros.
8
-painikkeella.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Forerunner laskee juoksutiedot itsestäsi
antamiesi tietojen perusteella. Voit
muuttaa seuraavia käyttäjäprofiilin
tietoja: sukupuoli, ikä, pituus, paino ja
aktiivisuusluokka.
Tietoja kaloreista
Firstbeat Technologies Ltd. tarjoaa
kalorinkulutukseen käytetyn sykea­
nalyysitekniikan. Lisätietoja on
osoitteessa www.firstbeattechnologies.com.
Forerunner 110 -käyttöopas
Järjestelmäasetusten muuttaminen
Voit muuttaa kellonaikaa, ajan
esitysmuotoa, ääniä, kieltä, yksikköä
sekä tahti- tai nopeusyksikköä.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Asennus.
3. Muuta asetuksia - ja
-painikkeella.
4. Paina OK-painiketta.
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti
automaattisesti, kun Forerunner löytää
satelliitteja.
1. Paina menu-painiketta pitkään.
2. Valitse Asennus > Aika >
Manuaalinen.
3. Aseta aika - ja -painikkeella.
4. Paina OK-painiketta.
Forerunner 110 -käyttöopas
Garmin Connect
-ohjelmiston käyttäminen
Garmin Connect on web-ohjelmisto tietojen
tallentamiseen ja analysoimiseen.
1 Siirry osoitteeseen www
.garminconnect.com/start.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Historiatietojen siirtäminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen
USB-porttiin.
2. Kohdista Forerunnerin taustapuolella
olevat neljä liitinpintaa latauspidikkeen
vastaaviin neljään tappiin (sivu 4).
3. Siirry osoitteeseen www
.garminconnect.com/start.
4. Seuraa ohjelmiston ohjeita.
9
Tietojen hallinta
Forerunner on USB-massamuistilaite. Jos
et halua hallita Forerunnerin tiedostoja tällä
tavalla, voit ohittaa tämän osan.
huomautus: Forerunner ei
toimi Windows® 95-, 98-, Me- tai NTkäyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään
Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmissä ja sitä
vanhemmissa.
10
Historiatiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Forerunnerin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja ja kansioita,
joita ei saa poistaa.
1. Liitä Forerunner tietokoneeseen
USB-kaapelilla (sivu 9).
Forerunner näkyy siirrettävänä levynä
Windows-tietokoneiden Oma tietokone
-kansiossa ja Mac-tietokoneissa
taltioina.
2. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
3. Avaa Activities-kansio tai -taltio.
4. Korosta tiedostot.
5. Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Forerunner 110 -käyttöopas
USB-kaapelin irrottaminen
1. Tee jokin toiminto:
• Napsauta Windows-tietokoneessa ilmaisinalueen poistokuvaketta
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli roskakoriin .
2. Irrota Forerunner tietokoneesta.
.
Aktiivisuusluokat
Miten aktiivinen olet?
Miten usein kuntoilet?
Miten pitkään kuntoilet?
0
Ei harjoittelua
-
-
1
Kevyttä harjoittelua
ajoittain
Kerran kahdessa viikossa
Alle 15 minuuttia
2
3
4
Säännöllistä harjoittelua
15 - 30 minuuttia
Kerran viikossa
Noin 30 minuuttia
2 - 3 kertaa viikossa
Noin 45 minuuttia
5
45 minuuttia - 1 tunti
6
1 - 3 tuntia
7
8
Päivittäinen harjoittelu
9
10
Forerunner 110 -käyttöopas
3 - 5 kertaa viikossa
3 - 7 tuntia
Lähes päivittäin
7 - 11 tuntia
Päivittäin
11 - 15 tuntia
Yli 15 tuntia
11
Aktiivisuusluokkataulukon on toimittanut
Firstbeat Technologies Ltd. Taulukko
perustuu osittain artikkeliin Jackson et al.:
“Prediction of Functional Aerobic Capacity
Without Exercise Testing,” Medicine and
Science in Sports and Exercise 22 (1990):
863–870.
Forerunnerin tekniset tiedot
Akun tyyppi
200 mAh:n ladattava,
litiumioni, nappiparisto
Akun käyttöikä
Katso sivun 13.
Yhteensopivat
lisävarusteet
Tämän Forerunnerin
langaton ANT+-tekniikka
toimii ainoastaan sykevyön
kanssa, ei muiden
lisävarusteiden.
Tekniset tiedot
ilmoitus
Forerunner on vedenpitävä IEC-standardin
60529 IPX7 mukaan. Se kestää upottamista
1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta.
Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmavassa
paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen
kuin käytät sitä tai lataat sen.
Sykevyön tekniset tiedot
Vedenkestävyys
10 m (32,9 jalkaa)
Paristo
Vaihdettava CR2032paristo (3 volttia)
Perkloraattimateriaali
– saattaa vaatia
erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa
www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Akun käyttöikä
Noin 3 vuotta
(1 tunti päivässä)
huomautus: Forerunneria ei ole
tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.
12
Forerunner 110 -käyttöopas
Tietoja akusta
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue
lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Forerunnerin akunkesto
Akunkesto*
Forerunnerin käyttö
1 viikko
Kuntoilet 45 minuuttia
päivässä ja käytät GPStoimintoa. Muulloin Forerunner
on virransäästötilassa.
Enintään 3
viikkoa
Forerunner on koko ajan
virransäästötilassa.
Enintään 8
tuntia
Kuntoilet ja käytät GPStoimintoa koko ajan.
Forerunner 110 -käyttöopas
*Täyteen ladatun akun kesto määräytyy
GPS-toiminnon, taustavalon ja
virransäästötilan käytön mukaan. Myös
käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa
lyhentää akunkestoa.
Virransäästö
Kun Forerunner on ollut käyttämättä
tietyn ajan, se kehottaa siirtymään
virransäästötilaan. Forerunner näyttää ajan
ja päiväyksen, mutta ei muodosta yhteyttä
sykevyöhön eikä käytä GPS-toimintoa.
Poistu virransäästötilasta painamalla
page-painiketta.
13
Vianmääritys
•
Forerunnerin nollaaminen
Jos Forerunnerin näyttö tai painikkeet
lakkaavat vastaamasta, voit nollata laitteen.
•
1. Paina light-painiketta, kunnes näyttö
tyhjenee.
2. Paina light-painiketta, kunnes näyttö
syttyy.
Huomautus: tämä ei poista tietoja tai
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Pariliitoksen muodostaminen
sykevyön kanssa
Jos Forerunner ei näytä syketietoja, sinun
on ehkä muodostettava pariliitos sykevyön
kanssa.
•
14
Tuo Forerunner enintään 3 metrin
päähän sykevyöstä.
Pysy 10 metrin päässä muista
ANT-tunnistimista pariliitoksen
muodostamisen aikana.
•
Jos
ei näy, paina menu-painiketta
pitkään ja valitse Sykemittari >
Käytössä.
Jos
vilkkuu, voit näyttää sykesivun
painamalla ajanottosivulla pagepainiketta.
Forerunner etsii sykesignaalia
30 sekuntia.
Jos ongelma toistuu, vaihda sykevyön
paristo.
Sykevyön pariston vaihtaminen
Sykevyö sisältää vaihdettavan CR2032pariston.
Huomautus: kysy lisätietoja paristojen
hävittämisestä paikallisesta jätehuollosta.
1. Etsi sykevyön takaosassa oleva pyöreä
paristokotelon kansi.
Forerunner 110 -käyttöopas
2. Käännä kantta kolikon avulla
vastapäivään siten, että kannen
nuoli osoittaa OPEN-kohtaa.
3. Irrota kansi ja akku.
4. Odota 30 sekuntia.
5. Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli
ylöspäin.
Huomautus: älä vahingoita tai
kadota kannen o-renkaan tiivistettä.
6. Käännä kantta kolikon avulla
myötäpäivään siten, että kannen
nuoli osoittaa CLOSE-kohtaa.
Forerunner 110 -käyttöopas
Ohjelmiston päivittäminen
1. Valitse vaihtoehto:
• Käytä WebUpdater-ohjelmaa.
Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/products/webupdater.
• Käytä Garmin Connect -ohjelmaa.
Siirry osoitteeseen http://
garminconnect.com.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään.
•
•
Siirry osoitteeseen http://my.garmin
.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
15
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Yhdysvallat: siirry osoitteeseen
www.garmin.com/support tai
soita (Garmin USA) numeroon
(913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Voit myös soittaa
(Garmin Europe Ltd.) numeroon
+44 (0) 870 8501241.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
•
•
Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/intosports.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/learningcenter.
Elokuu 2013
Osanumero 190-01154-37 Rev. F
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising