Garmin | Forerunner® 225 | User guide | Garmin Forerunner® 225 Användarhandbok

Garmin Forerunner® 225 Användarhandbok
Forerunner 225
®
Användarhandbok
Maj 2015
Tryckt i Taiwan
190-01887-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause och Forerunner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i
USA och andra länder. Garmin Connect™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac är ett varumärke som
tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Philips är ett registrerat varumärke som tillhör Koninklijke Philips N.V. Windows och Windows NT är
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnr: A02740
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Knappar ...................................................................................... 1
Statusikoner ........................................................................... 1
Använda enheten och mäta puls ................................................ 1
Ut och springa ........................................................................ 1
Visa pulsen i klockläge ........................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Använda Garmin Connect ...................................................... 2
Bluetooth anslutna funktioner ................................................ 2
Ladda enheten ............................................................................ 2
Träning............................................................................ 2
Träningspass .............................................................................. 2
Följa ett träningspass på webben .......................................... 2
Påbörja ett träningspass ........................................................ 2
Om träningskalendern ............................................................ 2
Intervallpass ................................................................................ 3
Skapa ett intervallpass ........................................................... 3
Starta ett intervallpass ........................................................... 3
Stoppa ett intervallpass .......................................................... 3
Personliga rekord ........................................................................ 3
Visa dina personliga rekord ................................................... 3
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 3
Återställa ett personligt rekord ............................................... 3
Ta bort alla personliga rekord ................................................ 3
Aktivitetsspårning ........................................................................ 3
Aktivera aktivitetsspårning ..................................................... 3
Använda rörelseaviseringen .................................................. 3
Automatiskt mål ..................................................................... 3
Enhetsspecifikationer .................................................................. 6
Skötsel av enheten ..................................................................... 6
Rengöra enheten ................................................................... 7
Byta ut ljustätningen ............................................................... 7
Felsökning...................................................................... 7
Tips för oregelbundna pulsdata .................................................. 7
Support och uppdateringar ......................................................... 7
Mer information ........................................................................... 7
Återställa enheten ....................................................................... 7
Radera användardata ................................................................. 7
Återställa alla standardinställningar ............................................ 7
Visa enhetsinformation ............................................................... 7
Uppdatera programvaran ............................................................ 7
Maximera batteritiden ................................................................. 8
Byter till klockläge .................................................................. 8
Stänga av pulsmätaren .......................................................... 8
Stänga av enheten ................................................................. 8
Bilaga............................................................................... 8
Beräkning av pulszon ................................................................. 8
Datafält ....................................................................................... 8
Programlicensavtal ..................................................................... 8
Index................................................................................ 9
ANT+® sensorer............................................................. 4
Para ihop ANT+ sensorerna ....................................................... 4
Fotenhet ......................................................................................4
Ut och springa med fotenhet .................................................. 4
Kalibrera fotenheten ............................................................... 4
Historik ............................................................................ 4
Visa historik ................................................................................ 4
Visa datatotaler ........................................................................... 4
Ta bort historik ............................................................................ 4
Datahantering ............................................................................. 4
Ta bort filer ............................................................................. 4
Koppla bort USB-kabeln ........................................................ 4
Anpassa enheten............................................................ 5
Ställa in din användarprofil ......................................................... 5
Ställa in dina pulszoner ............................................................... 5
Färgzoner för puls .................................................................. 5
Träningsmål ........................................................................... 5
Aktivitetsinställningar .................................................................. 5
Anpassa dataskärmarna ........................................................ 5
Varningar ............................................................................... 5
Använda Auto Pause® .......................................................... 5
Markera varv enligt distans .................................................... 5
Använda Auto Scroll .............................................................. 6
Tidsgränsinställningar ............................................................ 6
Systeminställningar ..................................................................... 6
Ändra enhetens språk ............................................................ 6
Tidsinställningar ..................................................................... 6
Inställningar för bakgrundsbelysning ..................................... 6
Ställa in enhetsljud ................................................................. 6
Ändra måttenheterna ............................................................. 6
Ändra temafärg ...................................................................... 6
Träna inomhus ....................................................................... 6
Formatinställningar ................................................................ 6
Enhetsinformation.......................................................... 6
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
2 På tidspunktsskärmen trycker du på
två gånger för att låsa
upp enheten.
3 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta några minuter att söka efter satellitsignaler.
Satellitfälten blir gröna och tidursskärmen visas.
Knappar
4 Tryck på om du vill starta tiduret.
5 Gå ut och spring.
6 Tryck på om du vill visa pulssidan.
À
Á
Â
Ã
Tryck här för att slå på och stänga av belysningen.
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
Välj för att låsa upp enheten.
Tryck här för att starta eller stoppa tiduret.
Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett
meddelande.
Tryck här för att markera ett nytt varv.
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Välj för att bläddra genom datasidor, alternativ och
inställningar.
Håll ned för att bläddra snabbt.
Statusikoner
Ikonerna visas överst på hemskärmen. När en ikon blinkar
innebär det att enheten söker efter signal. När en ikon lyser
innebär det att signalen har hittats eller att sensorn är ansluten.
7 När du är klar med löprundan väljer du
för att stoppa
tiduret.
8 Välj ett alternativ:
• Tryck på Återuppta om du vill starta tiduret igen.
• Tryck på Spara om du vill spara löprundan och återställa
tiduret. En sammanfattning visas.
GPS-status
Bluetooth teknikstatus
®
Pulsstatus
Fotenhetsstatus
Använda enheten och mäta puls
• När du tränar ska Forerunner enheten sitta ovanför
handlovsbenen. Fäst armbandet tätt runt handleden för att
pulsmätningen ska bli korrekt.
OBS! Du kan överföra din löprunda till Garmin Connect™.
• Tryck på Ta bort om du vill ta bort löprundan.
Visa pulsen i klockläge
Du kan visa din aktuella puls i slag per minut (bpm) på
tidpunktssidan.
1 Välj .
2 Vänta i några sekunder.
Din aktuella puls visas .
• Ta inte bort ljustätningen på baksidan av enheten.
• Mer information finns under Felsökning.
Pulsmätarfunktionen i Forerunner enheten är licensierad
teknik från Philips .
®
Ut och springa
Enheten levereras delvis laddad. Du kan behöva ladda enheten
(Ladda enheten) innan du ger dig ut och springer.
1 Slå på enheten genom att trycka ned .
Introduktion
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att spåra, analysera,
dela och peppa varandra. Spela in händelserna i ditt aktiva liv
inklusive löprundor, promenader, cykelturer, simturer,
vandringar, triathlon och mycket mer. Registrera dig för ett
kostnadsfritt konto genom att gå till www.garminconnect.com
/start.
1
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, distans, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, en översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
OBS! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Ladda enheten
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna
och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten
eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna i
bilagan.
1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
2 Passa in laddarens stift mot kontakterna på enhetens
baksida och anslut laddningsfästet À ordentligt på enheten.
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter eller länka
till dina aktiviteter på de sociala nätverksplatser du gillar bäst.
Använda Garmin Connect
Du kan överföra alla dina aktivitetsdata till Garmin Connect för
en omfattande analys. Med Garmin Connect kan du visa en
karta över din aktivitet och dela dina aktiviteter med vänner.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garminconnect.com/start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Bluetooth anslutna funktioner
Forerunner enheten har flera anslutna Bluetooth funktioner till
din kompatibla smartphone eller mobila enhet med appen
Garmin Connect Mobile. Mer information finns på
www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
Aktivitetsöverföringar: Sänder automatiskt aktiviteten till
Garmin Connect Mobile så snart du har avslutat inspelningen
av aktiviteten.
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect Mobile.
Para ihop din smartphone med din Forerunner
1 Gå till www.garmin.com/intosports/apps och hämta
mobilappen Garmin Connect till din smartphone.
2 Placera din smartphone inom ett avstånd på 10 m (33 fot)
från din Forerunner.
3 På hemskärmen i Forerunner väljer du Meny > Inställningar
> Bluetooth > Para ihop med mobil enhet.
4 Öppna mobilappen Garmin Connect och följ anvisningarna
på skärmen för att ansluta till en enhet.
Instruktionerna tillhandahålls under den ursprungliga
konfigureringen eller när du väljer
> Min enhet.
Stänga av trådlös Bluetooth teknik
• På Forerunner hemskärmen väljer du Meny > Inställningar
> Bluetooth > Status > Av.
• Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur
man stänger av trådlös Bluetooth teknik.
2
3 Ladda enheten helt.
4 Tryck på Á för att ta bort laddaren.
Träning
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect eller välja ett
träningsprogram som har inbyggda träningspass från Garmin
Connect och överföra dem till enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass på webben
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect).
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Skapa och spara ett nytt träningspass.
4 Välj Skicka till enhet och följ instruktionerna på skärmen.
5 Koppla bort enheten.
Påbörja ett träningspass
Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett
träningspass från Garmin Connect.
1 Välj Träning > Mina träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj Kör träningspass.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg,
det uppsatta målet (om det finns något) och information om det
pågående träningspasset.
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Träning
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
träningskalenderlistan efter datum. När du väljer en dag i
träningskalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade
passet stannar kvar i enheten oavsett om du slutför det eller
hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från
Garmin Connect skriver de över den befintliga
träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta ett träningsprogram från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect).
Du kan söka i Garmin Connect efter ett träningsprogram,
schemalägga pass och hämta programmet till din enhet.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Välj Program > Träningsprogram.
4 Välja och schemalägga ett träningsprogram.
5 Välj Program > Kalender.
6 Välj och följ instruktionerna på skärmen.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller för
träningsspåret och när du springer en känd sträcka. När du
spelar enheten in ett intervall och går vidare till ett
väljer
vilointervall.
4
5
6
7
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att ställa in
typen till Öppen.
Välj vid behov en sträcka eller ett tidsintervall för
träningspasset och välj .
Välj Vila.
Välj Distans, Tid eller Öppen.
Välj vid behov en sträcka eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Repetitioner.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärm > På.
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
1 Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
2 Välj .
3 När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du
att påbörja det första intervallet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
Visa dina personliga rekord
1 Välj Meny > Rekord.
2 Välj ett rekord.
3 Välj Visa rekord.
Ta bort ett personligt rekord
1 Välj Meny > Rekord.
2 Välj ett rekord som ska tas bort.
3 Välj Rensa rekord > Ja.
OBS! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 Välj Meny > Rekord.
2 Välj ett rekord som ska återställas.
3 Välj Föregående > Ja.
OBS! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort alla personliga rekord
Välj Meny > Rekord > Rensa alla rekord > Ja.
OBS! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Aktivitetsspårning
Aktivera aktivitetsspårning
Skapa ett intervallpass
1 Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
2 Välj Distans, Tid eller Öppen.
3
snabbaste tid under ett flertal typiska sprintdistanser och längsta
löpning.
för
Stoppa ett intervallpass
• Välj
när som helst för att avsluta ett intervall.
• Välj när som helst för att stoppa tiduret.
• Om du har lagt till en nedvarvning i intervallpasset väljer du
för att avsluta intervallpasset.
Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar din dagliga
stegräkning, stegmål, tillryggalagd sträcka och kalorier som
förbränts för varje registrerad dag. Dina förbrända kalorier
omfattar din basalmetabolism plus aktivitetskalorier.
Aktivitetsspårning kan aktiveras under den första
konfigurationen av enheten, eller när du vill.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsspårning > Status >
På.
Din stegräkning visas inte förrän enheten hämtar satelliter
och ställer in tiden automatiskt. Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler.
2 Välj för att återgå till tidpunktssidan.
3 Välj eller om du vill visa aktivitetsmätningsdata.
Ditt totala antal steg under dagen visas . Stegräkning
uppdateras periodiskt.
Använda rörelseaviseringen
Innan du kan använda rörelseaviseringen måste du aktivera
aktivitetsspårning.
Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga
metaboliska tillståndsändringar. Rörelseaviseringen påminner
dig att om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas Rör
dig! och det röda fältet visas. Enheten piper eller vibrerar också
om ljudtoner är påslagna (Ställa in enhetsljud).
Gå en kort promenad (minst ett par minuter) för att återställa
rörelseaviseringen.
Automatiskt mål
Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina
tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar
enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål À.
Personliga rekord
När du avslutar en löpning visar enheten alla nya rekord du har
uppnått under löpningen. Personliga rekord innefattar din
Träning
3
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet
eller tempo, varvdata och ANT+ givarinformation (tillval).
OBS! När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.
Visa historik
Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du
ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.
1
2
3
4
ANT+ sensorer
®
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Para ihop ANT+ sensorerna
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera sensorn innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
OBS! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Välj Meny > Inställningar > Sensorer > Lägg till sensor.
3 Välj en sensor.
När sensorn har parats ihop med din enhet visas ett
meddelande. Du kan anpassa ett datafält så att sensordata
visas.
®
Fotenhet
Din enhet är kompatibel med fotenheten. Du kan använda
fotenheten för att registrera tempo och sträcka i stället för att
använda GPS: en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen
är svag. Fotenheten är placerad i viloläge och klar att skicka
data (precis som pulsmätaren).
Efter 30 minuters inaktivitet stängs fotenheten av för att spara
på batteriet. När batteriet är svagt visas ett meddelande på din
enhet. Då återstår ungefär fem timmars batteritid.
Ut och springa med fotenhet
Innan du ger dig ut och springer måste du para ihop fotenheten
med din enhet (Para ihop ANT+ sensorerna).
Du kan springa inomhus och använda fotenheten till att
registrera tempo, distans och kadens. Du kan även springa
utomhus och använda fotenheten till att registrera kadensdata
ihop med data om tempo och distans från GPS:en.
1 Installera fotenheten enligt tillbehörets instruktioner.
2 Om det behövs stänger du av GPS (Träna inomhus).
3 Välj om du vill starta tiduret.
4 Gå ut och spring.
5 När du är klar med löprundan väljer du för att stoppa
tiduret.
Kalibrera fotenheten
Fotenheten är självkalibrerande. Noggrannheten för hastighetsoch avståndsdata förbättras efter några löprundor utomhus med
GPS.
4
Välj Meny > Historik > Aktiviteter.
Välj eller om du vill visa dina sparade aktiviteter.
Välj en aktivitet.
Välj ett alternativ:
• Välj Information om du vill visa ytterligare information om
aktiviteten.
• Välj Varv om du vill välja ett varv och visa ytterligare
information om varje varv.
• Välj Ta bort om du vill ta bort den valda aktiviteten.
Visa datatotaler
Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats
i enheten.
1 Välj Meny > Historik > Totaler.
2 Om det behövs väljer du aktivitetstyp.
3 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.
Ta bort historik
1 Välj Meny > Historik > Alternativ.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Ta bort alla aktiviteter? för att radera alla aktiviteter
från historiken.
• Välj Nollställa totaler om du vill återställa alla
sammanlagda sträckor och tider.
OBS! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
3 Bekräfta ditt val.
Datahantering
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
ANT+ sensorer
®
Anpassa enheten
Anpassa dataskärmarna
Du kan anpassa dataskärmarna efter dina aktivitetsinställningar.
Ställa in din användarprofil
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar >
Du kan uppdatera inställningarna för kön, födelseår, längd, vikt
och pulszon (Ställa in dina pulszoner). Enheten utnyttjar
informationen för att beräkna korrekta träningsdata.
1 Välj Meny > Inställningar > Användarprofil.
2 Välj ett alternativ.
2 Välj en skärm.
3 Aktivera dataskärmen om det behövs.
4 Om det behövs väljer du ett datafält.
Ställa in dina pulszoner
Du kan använda varningar om du vill träna mot vissa puls och
tempomål och för att ställa in löpnings- och gångtidsintervall.
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner.
Ange maximal puls för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten. Du kan också manuellt
ställa in varje pulszon och ange din vilopuls.
1 Välj Meny > Inställningar > Användarprofil > Pulszoner >
Baserat på.
2 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % maximal puls för att visa och redigera zonerna
som procent av din maxpuls.
• Välj %HRR för att visa och redigera zonerna som procent
av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
3 Välj Maximal puls och ange din maxpuls.
4 Välj en zon och ange ett värde för varje pulszon.
5 Välj Vilopuls och ange din puls under vila.
Färgzoner för puls
Grå
Uppvärmning
Avslappnat och lätt tempo
Blå
Lätt träning
Bekväm takt som tillåter konversation
Grön
Konditionsträning Måttlig takt som ger optimal
konditionsträning
Orange På gränsen
Snabb takt, ansträngd andning
Röd
Spurttempo som är ohållbart under
längre stunder
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
övertränar och minska risken för skador.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon) för att fastställa den bästa pulszonen för
dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Aktivitetsinställningar
Med dessa inställningar kan du anpassa enheten baserat på
dina träningsbehov. Du kan till exempel anpassa dataskärmar
och aktivera meddelanden och träningsfunktioner.
Anpassa enheten
Varningar
Ställa in intervallvarningar
En intervallvarning talar om när enheten är över eller under ett
angivet intervall av värden. Om du har en pulsmätare (tillbehör)
kan du till exempel ställa in att enheten ska varna dig när din
puls ligger under 90 slag per minut (bpm) eller över 180 bpm.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar >
Varningar.
2 Välj Puls eller Tempo.
3 Aktivera ett larm.
4 Ange minimi- och maximivärdena.
Ett meddelande visas varje gång du överstiger eller faller under
det angivna intervallet. Enheten piper eller vibrerar också om
ljudtoner är påslagna (Ställa in enhetsljud).
Ställa in varningar för gångrast
I vissa löpningsprogram finns tidsinställda gångraster vid jämna
mellanrum. Enheten kan ställas in att t.ex. under en lång
löprunda uppmana dig att löpa i fyra minuter, gå i en minut och
sedan upprepa. Auto Lap fungerar på rätt sätt när du använder
varningarna för löp/gå.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar >
Varningar > Löpning/gång > Status > På.
2 Välj Löpningstid och ange en tid.
3 Välj Gångtid och ange en tid.
Varje gång du når varningsvärdet visas ett meddelande.
Enheten piper eller vibrerar också om ljudtoner är påslagna
(Ställa in enhetsljud).
®
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. Det finns fem ofta
använda pulszoner ordnade efter intensitet. I allmänhet
beräknas pulszoner på procentandelar av den maximala pulsen.
Maxgräns
Datasidor.
Använda Auto Pause
®
Du kan använda Auto Pause för att pausa tiduret automatiskt
när du stannar eller när ditt tempo faller under ett angivet värde.
Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller
trafikljus eller andra ställen där du måste sakta in eller stanna.
OBS! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar > Auto
Pause.
Välj
ett alternativ:
2
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egna om du vill att tiduret ska pausas automatiskt när
ditt tempo faller under ett angivet värde.
Markera varv enligt distans
Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer för olika delar av en löptur (till exempel varje mile
eller var femte kilometer).
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar > Auto
Lap > Distans.
2 Välj sedan ett avstånd.
Varje gång du slutför ett varv visas ett meddelande som visar
tiden för varvet. Enheten piper eller vibrerar också om ljudtoner
är påslagna (Ställa in enhetsljud).
5
Om det behövs kan du anpassa dataskärmarna för att visa
ytterligare varvdata.
Använda Auto Scroll
Använd funktionen Auto Scroll om du vill bläddra automatiskt
genom alla skärmar med träningsdata medan tiduret är igång.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar > Auto
Scroll.
2 Välj en visningshastighet.
Tidsgränsinställningar
Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i
träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska
starta. Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsinställningar >
Tidsgräns.
Normal: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 5 minuters inaktivitet.
Utökad: Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt
efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att
batteriet behöver laddas oftare.
Systeminställningar
Välj Meny > Inställningar > System.
• Språk (Ändra enhetens språk)
• Tidsinställningar (Tidsinställningar)
• Inställningar för bakgrundsbelysning (Inställningar för
bakgrundsbelysning)
• Ljudinställningar (Ställa in enhetsljud)
• Enhetsinställningar (Ändra måttenheterna)
• Temafärg (Ändra temafärg)
• GPS (Träna inomhus)
• Formatinställningar (Formatinställningar)
Ställa in enhetsljud
Enhetens ljud inkluderar knapptoner, aviseringssignaler och
vibrationer.
Välj Meny > Inställningar > System > Avisering.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet
samt vikt.
1 Välj Meny > Inställningar > System > Enheter.
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet.
Ändra temafärg
1 Välj Meny > Inställningar > System > Temafärg.
2 Välj en färg.
Träna inomhus
Du kan stänga av GPS-funktionen när du tränar inomhus eller
om du vill spara på batteriet.
1 Lås upp enheten genom att trycka på två gånger.
2 Välj > Av.
När GPS-funktionen är avstängd beräknas hastighet och
avstånd med enhetens accelerometer. Accelerometern
kalibreras automatiskt. Noggrannheten för fart- och distansdata
förbättras efter några löprundor utomhus med GPS. Nästa gång
du slår på eller låser upp enheten söker den efter
satellitsignaler.
Formatinställningar
Välj Meny > Inställningar > System > Format.
Löpning: Ställer in att enheten ska visa hastighet eller tempo.
Början på vecka: Ställer in veckans första dag för
sammanställning av varje veckas historiktotaler.
Ändra enhetens språk
Enhetsinformation
Välj Meny > Inställningar > System > Språk.
Tidsinställningar
Välj Meny > Inställningar > System > Klocka.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmarseller 24-timmarsformat.
Ställ in tid: Ställer in tiden manuellt eller automatiskt baserat på
din GPS-position.
Bakgrund: Anger bakgrundsfärgen svart eller vit.
Använd temafärg: Anger att profilfärgen på tidpunktsskärmen
ska vara samma som temafärgen.
Tidszoner
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter hittar
den automatiskt din tidszon och det aktuella klockslaget.
Ställa in tid manuellt
Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten söker efter
satellitsignaler.
1 Välj Meny > Inställningar > System > Klocka > Ställ in tid
> Manuellt.
2 Välj Tid och ange en tid på dagen.
Ställa in larmet
1 Välj Meny > Inställningar > Larm > Status > På.
2 Välj Tid och ange en tid.
Inställningar för bakgrundsbelysning
Välj Meny > Inställningar > System > Bakgrundsbelysning.
Läge: Ställer in att bakgrundsbelysningen slås på manuellt eller
att knappar och varningar används.
Tidsgräns: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.
6
Enhetsspecifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt
litiumjonbatteri
Batteritid
Upp till 6 veckor i klockläge
Upp till 4 veckor i klockläge med
aktivitetsspårning
7–10 timmar i GPS-läge med
pulsmätning vid handleden
Vattenklassning
5 ATM*
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 45 ºC (från 32 till 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan
förkorta produktens livslängd.
Undvik att trycka på knapparna under vatten.
Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller
andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana
substanser under en längre tid kan höljet skadas.
Enhetsinformation
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
• Rengör ljustätningen på enhetens baksida och titta efter
tecken på skador (Byta ut ljustätningen).
Rengöra enheten
Support och uppdateringar
MEDDELANDE
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Dataöverföringar till Garmin Connect
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
Mer information
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Byta ut ljustätningen
Enheten har en ljustätning som kan bytas av användaren. Du
bör kontrollera om ljustätningen är sliten eller skadad. En
skadad ljustätning kan medföra dåliga pulsdata eller obehag.
1 Använd fingret för att ta bort den befintliga ljustätningen från
enhetens baksida.
OBS! Använd inte vassa föremål när du tar bort
ljustätningen.
2 Justera den nya ljustätningen.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den.
OBS! Om du återställer enheten kan dina data eller inställningar
raderas.
1 Håll intryckt i 15 sekunder.
Enheten stängs av.
2 Håll ned en sekund för att sätta på enheten.
Radera användardata
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
fabriksinställningarna.
OBS! Detta innebär att du tar bort all information som du har
angett, men inte historiken.
1 Håll intryckt och välj Ja för att stänga av enheten.
och nedtryckta samtidigt för att sätta på enheten.
2 Håll
3 Välj Ja.
3 Använd fingret för att trycka ljustätningen på plats.
Återställa alla standardinställningar
OBS! Åtgärden tar bort all information du har angett samt
aktivitetshistorik.
Du kan återställa alla inställningar till fabriksvärdena.
Välj Meny > Inställningar > System > Återst. standardinst
> Ja.
Visa enhetsinformation
Det ska inte vara något mellanrum mellan ljustätningen och
enhetens baksida.
Felsökning
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig enheten.
• Bandet ska sitta tätt och ovanför handlovsbenet.
OBS! Du kan prova att sätta enheten högre upp på
underarmen. Du kan också prova att sätta enheten på den
andra armen.
• Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du
påbörjar din aktivitet.
OBS! Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
• Skölj av enheten efter varje träningspass.
Felsökning
Du kan visa enhets-ID, programvaruversion, GPS-version och
programvaruinformation.
Välj Meny > Inställningar > System > Om.
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express
programmet den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort din enhet från datorn när Garmin Express
programmet hämtar programvaran.
TIPS: Om du har problem med att uppdatera programvaran
med Garmin Express programmet kan du behöva överföra
din aktivitetshistorik till Garmin Connect programmet och ta
bort din aktivitetshistorik från enheten. Det här bör ge
tillräckligt med minne för uppdateringen.
7
Maximera batteritiden
Programlicensavtal
• Korta ned bakgrundsbelysningens tidsgräns (Inställningar för
bakgrundsbelysning).
• Korta ned tidsgränsen till klockläge (Tidsgränsinställningar).
• Stäng av aktivitetsspårning (Aktivitetsspårning).
• Stäng av pulsmätaren (Stänga av pulsmätaren).
• Stäng av den trådlösa Bluetooth funktionen (Stänga av
trådlös Bluetooth teknik).
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Byter till klockläge
Du kan försätta enheten i ett standbyklockläge som låser
enheten och maximerar batteritiden.
1 Välj tills visas.
Enheten är i läget för endast klocka.
2 Lås upp enheten genom att trycka på två gånger.
Stänga av pulsmätaren
Välj Meny > Inställningar > Pulsmätare > Av.
Stänga av enheten
Stäng av enheten om den ska förvaras under en längre tid eller
om du vill maximera batterilivslängden.
Håll intryckt och välj Ja för att stänga av enheten.
Bilaga
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen
ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo, Aerobisk träning på
rytmisk andning
nybörjarnivå, minskar stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något Grundläggande
djupare andning,
konditionsträning, bra
konversation möjlig
återhämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att Förbättrad aerobisk
upprätthålla
kapacitet, optimal
konversation
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och
något obekväm, tung
andning
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart Anaerobisk och muskulär
under längre perioder, uthållighet, ökad styrka
ansträngd andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns, högre
hastighet
Datafält
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Fart: Den aktuella färdhastigheten.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Medel puls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm).
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen. Standardzonerna är
baserade på din användarprofil och maximala puls (220
minus din ålder).
Tempo: Aktuellt tempo.
Tidur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Varvdistans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.
Varvtid: Stopptiden för det aktuella varvet.
8
Bilaga
Index
A
aktivitetsspårning 3
anpassa enheten 5
ANT+ sensorer 4
para ihop 4
användardata, ta bort 4
användarprofil 5
appar 2
Auto Lap 5
Auto Pause 5
Auto Scroll 6
B
bakgrundsbelysning 1, 6
batteri
ladda 2
maximera 8
maximerar 2, 6, 8
Bluetooth teknik 1, 2
D
data
lagra 1, 2
överföra 1, 2
datafält 1, 5, 8
E
produktregistrering 7
profiler, användare 5
programlicensavtal 8
programvara
uppdatera 7
version 7
puls 1, 8
mätare 7
varningar 5
zoner 5, 8
R
registrera enheten 7
rengöra enheten 6, 7
reservdelar 7
S
skärm 6
låsa 8
smartphone
appar 2
para ihop 2
spara aktiviteter 1
specifikationer 6
språk 6
strömknapp 8
systeminställningar 6
T
Garmin Connect 2, 3
lagra data 1, 2
Garmin Express
registrera enheten 7
uppdatera programvaran 7
GPS 1
avbryta 6
gångintervaller 5
ta bort
alla användardata 4, 7
historik 4
personliga rekord 3
tempo 5, 6
tid 6
inställningar 6
tidszoner 6
tidur 1, 4
tillbehör 4, 7
tillämpningar, smartphone 2
träning 2, 3, 5
program 2, 3
sidor 1
träningspass 2
läsa in 2
H
U
hastighet 6
historik 4, 6
skicka till datorn 1, 2
ta bort 4
uppdateringar, programvara 7
USB 7
koppla bort 4
V
I
varningar 5
varv 1
vibration 6
enhets-ID 7
F
felsökning 7
fotenhet 4
färgskärm 6
G
ikoner 1
inomhusträning 6
inställningar 5–7
enhet 6
intervaller, träningspass 3
K
kalender 2, 3
kartor, uppdatera 7
klocka 6
klockläge 6, 8
knappar 1, 6
Z
zoner
puls 5
tid 6
Å
återställa enheten 7
L
ladda 2
larm 6
ljud 6
låsa, skärm 8
M
meny 1
måttenheter 6
P
para ihop, smartphone 2
para ihop ANT+ sensorer 4
personliga rekord 3
ta bort 3
Index
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising