Garmin | Forerunner® 225 | User guide | Garmin Forerunner® 225 Podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 225 Podręcznik użytkownika
Forerunner 225
®
Podręcznik użytkownika
Maj 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01887-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause oraz Forerunner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™ oraz Garmin Express™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Mac jest znakiem
towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Philips jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Koninklijke
Philips N.V. Windows oraz Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A02740
Spis treści
Wstęp............................................................................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Ikony stanu ............................................................................. 1
Zakładanie urządzenia i odczytywanie tętna .............................. 1
Bieganie ................................................................................. 1
Wyświetlanie tętna w trybie zegarka ...................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 2
Korzystanie z funkcji Garmin Connect ................................... 2
Funkcje online Bluetooth ........................................................ 2
Ładowanie urządzenia ................................................................ 2
Trening............................................................................ 2
Treningi ....................................................................................... 2
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ....................... 2
Rozpoczynanie treningu ........................................................ 3
Informacje o kalendarzu treningów ........................................ 3
Trening interwałowy .................................................................... 3
Tworzenie treningu interwałowego ........................................ 3
Rozpoczynanie treningu interwałowego ................................ 3
Zatrzymywanie treningu interwałowego ................................. 3
Osobiste rekordy ......................................................................... 3
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 3
Usuwanie osobistego rekordu ................................................ 3
Przywracanie osobistego rekordu .......................................... 3
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów ........................... 3
Śledzenie aktywności ................................................................. 3
Włączanie funkcji śledzenia aktywności ................................ 3
Korzystanie z alertów ruchu ................................................... 4
Cel automatyczny .................................................................. 4
Dane techniczne urządzenia ...................................................... 7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 7
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 7
Wymiana osłony przed światłem ............................................ 7
Rozwiązywanie problemów........................................... 8
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ............................................................................................ 8
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 8
Aby uzyskać więcej informacji .................................................... 8
Resetowanie urządzenia ............................................................ 8
Usuwanie danych użytkownika ................................................... 8
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ......................... 8
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ......................................... 8
Aktualizowanie oprogramowania ................................................ 8
Maksymalizowanie czasu działania baterii ................................. 8
Przełączanie w tryb zegarka .................................................. 8
Wyłączanie czujnika tętna ...................................................... 8
Wyłączanie urządzenia .......................................................... 9
Załącznik......................................................................... 9
Obliczanie strefy tętna ................................................................ 9
Pola danych ................................................................................ 9
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 9
Indeks............................................................................ 10
Czujniki ANT+®............................................................... 4
Parowanie czujników ANT+ ........................................................ 4
Czujnik na nogę .......................................................................... 4
Bieganie z czujnikiem na nogę .............................................. 4
Kalibracja czujnika na nogę ................................................... 4
Historia ............................................................................ 4
Wyświetlanie historii ................................................................... 4
Wyświetlanie podsumowania danych ......................................... 4
Usuwanie historii ......................................................................... 4
Zarządzanie danymi ................................................................... 5
Usuwanie plików .................................................................... 5
Odłączanie kabla USB ........................................................... 5
Dostosowywanie urządzenia......................................... 5
Ustawianie profilu użytkownika ................................................... 5
Ustawianie stref tętna ................................................................. 5
Kolorowe strefy tętna ............................................................. 5
Cele fitness ............................................................................ 5
Ustawienia aktywności ................................................................ 5
Dostosowywanie ekranów danych ......................................... 5
Alerty ...................................................................................... 5
Korzystanie z aplikacji Auto Pause® ..................................... 6
Oznaczanie okrążeń wg dystansu ......................................... 6
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................... 6
Ustawienia limitu czasu .......................................................... 6
Ustawienia systemowe ............................................................... 6
Zmiana języka urządzenia ..................................................... 6
Ustawienia czasu ................................................................... 6
Ustawienia podświetlenia ....................................................... 6
Ustawianie dźwięków urządzenia .......................................... 7
Zmiana jednostek miary ......................................................... 7
Zmiana koloru motywu ........................................................... 7
Trening w pomieszczeniu ...................................................... 7
Ustawienia formatu ................................................................ 7
Informacje o urządzeniu ................................................ 7
Spis treści
i
Wstęp
Bieganie
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Przyciski
À
Á
Â
Ã
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Wybierz, aby odblokować urządzenie.
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
Wybierz, aby wybrać opcję lub potwierdzić wiadomość.
Urządzenie jest częściowo naładowane. Przed rozpoczęciem
biegu może być konieczne naładowanie urządzenia (Ładowanie
urządzenia).
1 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
2 Na ekranie wskazującym aktualny wybierz dwukrotnie , aby
odblokować urządzenie.
3 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Odebranie sygnałów satelitów może zająć kilka minut. Słupek
mocy sygnału satelitów stanie się zielony i zostanie
wyświetlony ekran stopera.
4 Wybierz , aby uruchomić stoper.
5 Idź pobiegać.
6 Wybierz , aby wyświetlić ekran tętna.
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje
i ustawienia.
Przytrzymaj, aby przyspieszyć przewijanie.
Ikony stanu
Ikony są widoczne u góry ekranu głównego. Migająca ikona
oznacza, że urządzenie wyszukuje sygnał. Ikona wyświetlana
w sposób ciągły oznacza, że znaleziono sygnał lub że
podłączono czujnik.
stoper.
8 Wybierz opcję:
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth
7 Po zakończeniu biegu użyj przycisku , aby zatrzymać
• Wybierz Wznow, aby ponownie uruchomić stoper.
• Wybierz Zapisz, aby zapisać bieg i wyzerować stoper.
Zostanie wyświetlone podsumowanie.
®
Stan czujnika tętna
Stan czujnika na nogę
Zakładanie urządzenia i odczytywanie tętna
• Podczas treningów załóż urządzanie Forerunner ponad
kością nadgarstka i zapnij ciasno pasek wokół niego, aby
zapewnić prawidłowy pomiar pulsu.
UWAGA: Po wykonaniu tych czynności możesz przesłać
dane dotyczące biegu do serwisu Garmin Connect™.
• Wybierz Odrzuc, aby usunąć bieg.
• Nie zdejmuj ani nie wyrzucaj osłony przed światłem
znajdującej się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji zawiera rozdział Rozwiązywanie
problemów.
Funkcja czujnika tętna dostępna w urządzeniu Forerunner
jest licencjonowaną technologią firmy Philips .
®
Wstęp
Wyświetlanie tętna w trybie zegarka
Możesz wyświetlać swoje bieżące tętno w uderzeniach na
minutę (uderzenia/min) na ekranie wskazującym aktualny czas.
1 Wybierz .
2 Poczekaj kilka sekund.
Twoje bieżące tętno wyświetli się jako
1
Garmin Connect
Możesz Połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych. Aby
założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu i zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymaj ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
tętno, spalone kalorie, rytm, pułap tlenowy, dynamika biegu,
widok mapy z góry, wykresy tempa i prędkości oraz własne
raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
2 Umieść smartfon w pobliżu urządzenia Forerunner,
w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
3 Na ekranie głównym urządzenia Forerunner wybierz kolejno
Menu > Ustawienia > Bluetooth > Paruj urzadz. mobilne.
4 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile i postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć
urządzenie.
Instrukcje są wyświetlane podczas wprowadzania ustawień
> Moje
początkowych lub po wybraniu kolejno
urządzenie.
Wyłączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth
• Na ekranie głównym Forerunner wybierz kolejno Menu >
Ustawienia > Bluetooth > Stan > Wylaczony.
• Wskazówki dotyczące wyłączania bezprzewodowej
technologii Bluetooth można znaleźć w podręczniku
użytkownika urządzenia przenośnego.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
Planuj treningi: Możesz wybrać cel fitness i załadować jeden
z dokładnych planów treningowych.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
2 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia, a następnie podłącz do
urządzenia zaczep do ładowania À.
Korzystanie z funkcji Garmin Connect
Możesz przesłać wszystkie swoje dane dotyczące aktywności
do serwisu Garmin Connect w celu przeprowadzenia ich
kompleksowej analizy. Korzystając z serwisu Garmin Connect
możesz wyświetlić mapę swojej aktywności oraz udostępnić
swoje aktywności znajomym.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Forerunner oferuje kilka funkcji online Bluetooth,
z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfona lub
urządzenia mobilnego z aplikacją Garmin Connect Mobile. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com
/intosports/apps.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności: Automatyczne przesyłanie aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po zakończeniu
rejestrowania aktywności.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do aplikacji Garmin Connect Mobile.
Parowanie smartfona z urządzeniem Forerunner
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports/apps i pobierz
aplikację Garmin Connect Mobile na swój smartfon.
2
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
4 Naciśnij Á, aby odłączyć ładowarkę.
Trening
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii. Można
tworzyć treningi przy pomocy aplikacji Garmin Connect oraz
wybierać plany treningów obejmujące zintegrowane treningi
z serwisu Garmin Connect, a następnie przesyłać je do
urządzenia.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Garmin Connect).
Trening
1
2
3
4
Podłącz urządzenie do komputera.
Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
Utwórz i zapisz nowy trening.
Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
5 Odłącz urządzenie.
Rozpoczynanie treningu
Przed rozpoczęciem treningu należy pobrać trening z serwisu
Garmin Connect.
1 Wybierz kolejno Trening > Moje treningi.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz Zacznij trening.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, cel (jeśli został wybrany) oraz aktualne dane treningu.
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin Connect
Aby móc pobierać plany treningów z serwisu Garmin Connect,
konieczne jest posiadanie konta Garmin Connect (Garmin
Connect).
Serwis Garmin Connect umożliwia przeglądanie planów
treningów, opracowywać harmonogramy treningów i pobierać
plany do urządzenia.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wybierz kolejno Plan > Plany treningów.
4 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
5 Wybierz kolejno Plan > Kalendarz.
6 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
treningów na bieżni oraz biegów na znanym dystansie. Po
urządzenie rejestruje interwał i przechodzi do
wybraniu
interwału odpoczynku.
Tworzenie treningu interwałowego
1 Wybierz kolejno Trening > Interwaly > Edytuj > Interwal >
Typ.
2 Wybierz kolejno Dystans, Czas lub Otwarty.
3
4
5
6
7
PORADA: Aby utworzyć interwał otwarty, wybierz Otwarty.
W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
treningu, a następnie wybierz .
Wybierz Odpocz..
Wybierz kolejno Dystans, Czas lub Otwarty.
W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
Wybierz jedną lub więcej opcji:
Trening
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtorz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzew. > Wlaczony.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Cw. rozl. > Wlaczony.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Wybierz kolejno Trening > Interwaly > Zacznij trening.
2 Wybierz .
3 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz
aby rozpocząć pierwszy interwał.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
,
Zatrzymywanie treningu interwałowego
• Wybierz
w dowolnym momencie, aby zakończyć interwał.
• Wybierz w dowolnym momencie, aby zatrzymać stoper.
• W przypadku dodania ćwiczeń rozluźniających do treningu
interwałowego, wybierz
, aby zakończyć trening
interwałowy.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu biegu w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tego biegu.
Osobiste rekordy obejmują najdłuższy bieg oraz najszybszy
czas na kilku dystansach typowych dla wyścigów.
Wyświetlanie osobistych rekordów
1 Wybierz kolejno Menu > Rekordy.
2 Wybierz rekord.
3 Wybierz Pokaz rekord.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Wybierz kolejno Menu > Rekordy.
2 Wybierz rekord, który chcesz usunąć.
3 Wybierz kolejno Usun rekord > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Wybierz kolejno Menu > Rekordy.
2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
3 Wybierz kolejno Poprzedni > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie wszystkich osobistych rekordów
Wybierz kolejno Menu > Rekordy > Usun wszyst-kie
rekordy > Tak.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Śledzenie aktywności
Włączanie funkcji śledzenia aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
cel kroków, przebyty dystans i liczbę spalonych kalorii w każdym
zarejestrowanym dniu. Licznik spalonych kalorii sumuje
podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone podczas
aktywności.
Funkcję śledzenia aktywności można włączyć podczas wstępnej
konfiguracji urządzenia lub w dowolnym innym momencie.
3
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Sledzenie
aktywnosci > Stan > Wlaczony.
Liczba kroków zostanie wyświetlona dopiero po odebraniu
przez urządzenie sygnałów z satelitów i automatycznym
ustawieniu godziny. Urządzenie może wymagać czystego
widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
, aby wrócić do ekranu wskazującego aktualny
Wybierz
2
czas.
3 Wybierz lub , aby wyświetlić dane śledzenie aktywności.
Zostanie wyświetlona łączna liczba kroków wykonanych
w ciągu dnia
Liczba kroków jest okresowo aktualizowana.
Korzystanie z alertów ruchu
Aby móc korzystać z alertu ruchu, musisz włączyć śledzenie
aktywności.
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Alert ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się komunikat Rusz sie! oraz
zostaje wyświetlony czerwony pasek. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków
urządzenia).
Pójdź na krótki spacer (co najmniej kilkuminutowy), aby
zresetować alert ruchu.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu À.
Czujnik na nogę
Urządzenie współpracuje z czujnikiem na nogę. Gdy trenujesz
w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz
rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę.
Czujnik na nogę znajduje się w trybie gotowości i jest gotowy do
przesyłania danych (podobnie jak czujnik tętna).
Po 30 minutach bezczynności czujnik na nogę wyłącza się
w celu oszczędzenia energii. Gdy stan baterii jest niski,
urządzenie wyświetli komunikat. Pozostało około pięć godzin do
wyczerpania baterii.
Bieganie z czujnikiem na nogę
Przed rozpoczęciem biegu należy sparować czujnik na nogę
z urządzeniem (Parowanie czujników ANT+).
Biegając wewnątrz pomieszczeń z czujnikiem na nogę, można
rejestrować tempo, dystans i rytm. Biegając z czujnikiem na
nogę na wolnym powietrzu, można rejestrować dane dotyczące
rytmu wraz z tempem i dystansem według wskazań GPS.
1 Zamocuj czujnik na nogę zgodnie z instrukcją.
2 W razie potrzeby wyłącz funkcję GPS (Trening
w pomieszczeniu).
3 Wybierz , aby uruchomić stoper.
4 Idź pobiegać.
5 Po zakończeniu biegu użyj przycisku , aby zatrzymać
stoper.
Kalibracja czujnika na nogę
Czujnik na nogę ma funkcję samokalibracji. Dokładność danych
prędkości i dystansu zwiększa się po kilku biegach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
średniego tempa lub prędkości oraz okrążeń, a także dane
opcjonalnego czujnika ANT+.
UWAGA: Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Czujniki ANT+
®
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
Parowanie czujników ANT+
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników
ANT+, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin .
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika (w odległości nie
większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Czujniki > Dodaj
czujnik.
3 Wybierz czujnik.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem
zostanie wyświetlony komunikat. Pole danych można
dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane
z czujnika.
®
4
Wyświetlanie historii
1
2
3
4
Wybierz kolejno Menu > Historia > Aktywnosci.
Wybierz lub , aby wyświetlić zapisane aktywności.
Wybierz aktywność.
Wybierz opcję:
• Wybierz Szczegoly, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o aktywności.
• Wybierz Okrazenia, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu.
• Wybierz Usun, aby usunąć wybraną aktywność.
Wyświetlanie podsumowania danych
Możesz wyświetlić dane dotyczące całkowitego dystansu
i czasu zapisane w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Podsumowanie.
2 W razie potrzeby wybierz rodzaj aktywności.
3 Wybierz opcję, aby wyświetlić tygodniowe lub miesięczne
podsumowanie.
Usuwanie historii
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Opcje.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Usun. wszyst. aktywnosci?, aby usunąć
wszystkie aktywności z historii.
Czujniki ANT+
®
• Wybierz Zeruj podsumow., aby wyzerować wszystkie
podsumowania dotyczące dystansu i czasu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
Potwierdź
swój wybór.
3
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawianie profilu użytkownika
Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia,
wzrostu, wagi i strefy tętna (Ustawianie stref tętna). Urządzenie
wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych
związanych z treningiem.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profil uzytkownika.
2 Wybierz opcję.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia domyślnych stref tętna
użytkownika. Aby uzyskać najdokładniejsze dane dotyczące
kalorii podczas aktywności, należy ustawić swoje maksymalne
tętno. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania
poszczególnych stref tętna i wprowadzenia tętna
spoczynkowego.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profil uzytkownika >
Strefy tetna > Wedlug:.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maks. tetna, aby wyświetlić i edytować strefy
jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
Dostosowywanie urządzenia
• Wybierz % rez. tetna, aby wyświetlić i edytować strefy
jako wartości procentowe rezerwy tętna (maksymalne
tętno minus tętno spoczynkowe).
3 Wybierz Maksymalne tetno i podaj swoje maksymalne tętno.
4 Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
5 Wybierz Tetno spoczynkowe i podaj swoje tętno
spoczynkowe.
Kolorowe strefy tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Istnieje pięć ogólnie
przyjętych stref tętna uporządkowanych według intensywności.
Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu o wartości
procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Szara
Rozgrzewka
Spokojne i lekkie tempo
Niebieska
Łatwy trening
Wygodne tempo; możliwe
prowadzenie rozmów
Zielona
Trening
aerobowy
Średnie tempo; optymalny
trening poprawiający wydajność
sercowo-naczyniową
Pomarańczowa Próg
Szybkie tempo; szybki oddech
Czerwona
Bardzo szybkie tempo; nie do
utrzymania przez dłuższy czas
Maksimum
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna), aby ustalić
najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Ustawienia aktywności
Te ustawienia umożliwiają dostosowanie urządzenia do
własnych potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować
ekrany danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe.
Dostosowywanie ekranów danych
Możesz dostosować ekrany danych dla ustawień aktywności.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ustawienia
aktywnosci > Ekrany danych.
2 Wybierz ekran.
3 W razie potrzeby włącz ekran danych.
4 W razie potrzeby wybierz pole danych.
Alerty
Możesz używać alertów podczas treningu do osiągania
konkretnych celów, takich jak określone tętno lub tempo, a także
do określania interwałów biegania i chodzenia.
Ustawianie alertów zakresowych
Alert zakresowy uruchamia się, gdy w urządzeniu zostanie
zarejestrowana wartość spoza ustawionego zakresu.
Dysponując opcjonalnym czujnikiem tętna, można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym
5
spadku tętna poniżej wartości 90 uderzeń na minutę, jak i o
każdym jego skoku powyżej 180 uderzeń na minutę.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ustawienia
aktywnosci > Alerty.
2 Wybierz Tetno lub Tempo.
3 Włącz alert.
4 Podaj wartości minimalną i maksymalną.
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna lub
spadku poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu
wyświetlony zostanie komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono
sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał
dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków
urządzenia).
Ustawianie alertów przerw na chód
Niektóre programy biegów wyznaczają przerwy na chód
w regularnych odstępach czasu. Na przykład podczas długiego
biegu treningowego urządzenie może wydać polecenie biegu
przez 4 minuty, a następnie chodu przez 1 minutę, po czym
nastąpi powtórzenie. Funkcja Auto Lap działa prawidłowo
podczas korzystania z alertów biegu/chodu.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ustawienia
aktywnosci > Alerty > Bieg/chod > Stan > Wlaczony.
2 Wybierz Czas biegu, a następnie podaj czas.
3 Wybierz Czas chodu, a następnie podaj czas.
Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy
w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której
ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków urządzenia).
®
Korzystanie z aplikacji Auto Pause
®
Funkcja Auto Pause służy do automatycznego wstrzymywania
stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy tempo spada
poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na
trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne
miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ustawienia
aktywnosci > Auto Pause.
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Wlasne, aby automatycznie zatrzymać stoper,
gdy tempo spadnie poniżej określonej wartości.
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach biegu (np.
co 1 milę lub 5 km).
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ustawienia
aktywnosci > Auto Lap > Dystans.
2 Wybierz dystans.
Po ukończeniu każdego okrążenia wyświetlany jest komunikat
zawierający czas danego okrążenia. Jeśli w urządzeniu
włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również
sygnał dźwiękowy lub uruchomi wibracje (Ustawianie dźwięków
urządzenia).
W razie potrzeby można dostosować ekrany danych w taki
sposób, aby wyświetlane były dodatkowe dane dotyczące
okrążenia.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi treningu, gdy stoper jest
włączony.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Ustawienia
aktywnosci > Autoprzewijanie.
2 Wybierz prędkość wyświetlania.
Ustawienia limitu czasu
Ustawienia limitu czasu decydują o tym, jak długo urządzenie
pozostaje w trybie treningowym, np. podczas oczekiwania na
rozpoczęcie wyścigu. Wybierz kolejno Menu > Ustawienia >
Ustawienia aktywnosci > Limit czasu.
Normalny: Wybór tego ustawienia powoduje, że po 5 minutach
bezczynności urządzenie przełącza się w tryb zegarka
o niskim poborze mocy.
Przedluzona: Wybór tego ustawienia powoduje, że po
25 minutach bezczynności urządzenie przełącza się w tryb
zegarka o niskim poborze mocy. Korzystanie z tego trybu
może spowodować skrócenie czasu między kolejnymi
ładowaniami baterii.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System.
• Język (Zmiana języka urządzenia)
• Ustawienia czasu (Ustawienia czasu)
• Ustawienia podświetlenia (Ustawienia podświetlenia)
• Ustawienia dźwięku (Ustawianie dźwięków urządzenia)
• Ustawienia jednostek (Zmiana jednostek miary)
• Kolor motywu (Zmiana koloru motywu)
• GPS (Trening w pomieszczeniu)
• Ustawienia formatu (Ustawienia formatu)
Zmiana języka urządzenia
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Jezyk.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Zegar.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Ustaw czas: Umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie
czasu na podstawie pozycji GPS.
Tlo: Ustawianie koloru tła na czarny lub biały.
Uzyj koloru motywu: Ustawianie koloru akcentów na ekranie
wskazującym aktualny czas, aby były takie same, jak kolor
motywu.
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych urządzenie automatycznie wykrywa strefę czasową
i aktualny czas.
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie, gdy urządzenie
zlokalizuje satelity.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Zegar >
Ustaw czas > Recznie.
2 Wybierz Czas i podaj aktualny czas.
Ustawianie alarmu
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Alarm > Stan >
Wlaczony.
2 Wybierz Czas i podaj czas.
Ustawienia podświetlenia
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System >
Podswietlenie.
6
Dostosowywanie urządzenia
Tryb: Ustawianie ręcznego włączenia podświetlenia lub
przypisanie go klawiszom i alertom.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
2 Wybierz kolor.
UWAGA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Trening w pomieszczeniu
Czyszczenie urządzenia
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać
wyłączona w celu oszczędzania energii.
1 Wybierz dwukrotnie , aby odblokować urządzenie.
2 Wybierz > Wylaczony.
Gdy funkcja GPS jest wyłączona, dane prędkości i dystansu są
obliczane przy użyciu akcelerometru w urządzeniu.
Akcelerometr kalibruje się automatycznie. Dokładność danych
prędkości i dystansu zwiększa się po kilku biegach na zewnątrz
z użyciem funkcji GPS. Przy następnym włączeniu lub
odblokowaniu urządzenie ponownie wyszuka sygnały
satelitarne.
UWAGA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Dźwięki urządzenia obejmują dźwięki klawiszy, dźwięki alertów
i wibracje.
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Dzwieki.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, tempa i prędkości
oraz wagi.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary.
Zmiana koloru motywu
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Kolor
motywu.
Ustawienia formatu
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Format.
Biegi: Ustawienie urządzenia, aby wyświetlało prędkość lub
tempo.
Poczatek tygodnia: Ustawienie pierwszego dnia tygodnia dla
cotygodniowego podsumowania historii.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne urządzenia
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 6 tygodni w trybie zegarka
Do 4 tygodni w trybie zegarka z włączonym
śledzeniem aktywności
Od 7 do 10 godz. w trybie GPS podczas
korzystania z czujnika tętna
Klasa wodoszczelności
5 atm*
Zakres temperatury
roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+
2,4 GHz
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Smart
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Wymiana osłony przed światłem
Urządzenie jest wyposażone w wymienną osłonę przed
światłem. Należy sprawdzić osłonę przed światłem pod kątem
zużycia lub uszkodzenia. Uszkodzona osłona przed światłem
może niekorzystnie wpływać na odczyt danych o tętnie lub
powodować dyskomfort.
1 Palcem usuń osłonę przed światłem znajdującą się z tyłu
urządzenia.
UWAGA: Osłony przed światłem nie wolno usuwać przy
użyciu ostro zakończonego przedmiotu.
2 Dopasuj nową osłonę przed światłem.
3 Dociśnij osłonę przed światłem, aż znajdzie się na swoim
miejscu.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o urządzeniu
7
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika, ale nie usunie historii.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie wybierz Tak,
aby wyłączyć urządzenie.
, naciśnij i przytrzymaj
2 Przytrzymując naciśnięty przycisk
przycisk , aby włączyć urządzenie.
3 Wybierz Tak.
Pomiędzy osłoną przed światłem i tylną częścią urządzenia
nie powinno być przerwy.
Rozwiązywanie problemów
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• Załóż opaskę powyżej nadgarstka, tak aby dobrze przylegała
do ciała.
UWAGA: Możesz spróbować nosić urządzenie na
przedramieniu. Możesz także spróbować założyć urządzenie
na drugą rękę.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu umyj urządzenie.
• Wyczyść osłonę przed świtałem znajdującą się z tyłu
urządzenia i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń (Wymiana
osłony przed światłem).
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie.
UWAGA: Zresetowanie urządzenia może spowodować
usunięcie danych lub ustawień.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.
Usuwanie danych użytkownika
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
8
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
Wszystkie ustawienia można przywrócić do domyślnych
wartości fabrycznych.
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Przywroc
domyslne > Tak.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania, wersję GPS oraz
informacje o oprogramowaniu.
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > O
systemie.
Aktualizowanie oprogramowania
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas pobierania
oprogramowania przez aplikację Garmin Express.
PORADA: Jeśli występują problemy przy aktualizacji
oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express,
konieczne może być przesłanie historii aktywności do
aplikacji Garmin Connect i usunięcie historii aktywności
z urządzenia. Powinno to zapewnić wystarczającą ilość
pamięci na aktualizację.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Skróć czas podświetlania (Ustawienia podświetlenia).
• Skróć czas poprzedzający przełączenie w tryb zegarka
(Ustawienia limitu czasu).
• Wyłącz funkcję śledzenia aktywności (Śledzenie aktywności).
• Wyłącz czujnik tętna (Wyłączanie czujnika tętna).
• Wyłącz bezprzewodową funkcję Bluetooth (Wyłączanie
bezprzewodowej funkcji Bluetooth).
Przełączanie w tryb zegarka
Urządzenie można przełączyć w tryb zegarka charakteryzujący
się niskim poborem mocy. Urządzenie zostanie wtedy
zablokowane, a czas działania jego baterii zostanie
maksymalnie wydłużony.
1 Wybierz , aż wyświetli się symbol
Urządzenie znajduje się w trybie działania samego zegarka.
2 Wybierz dwukrotnie , aby odblokować urządzenie.
Wyłączanie czujnika tętna
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Czujnik tetna >
Wylaczony.
Rozwiązywanie problemów
Wyłączanie urządzenia
Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy, można
je wyłączyć w celu wydłużenia czasu działania jego baterii.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie wybierz Tak,
aby wyłączyć urządzenie.
Załącznik
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla
początkujących
poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Pola danych
Czas okrazenia: Czas stopera w ramach bieżącego okrążenia.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans okrazenia: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Predkosc: Bieżące tempo podróży.
Rytm: Bieganie. Liczba kroków na minutę (lewej i prawej nogi).
Srednie tempo: Średnie tempo w ramach bieżącej aktywności.
Srednie tetno: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Stoper: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Strefa tetna: Bieżący zakres tętna. Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Tempo: Bieżące tempo.
Tempo okrazenia: Średnie tempo w ramach bieżącego
okrążenia.
Tetno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Wysokosc: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Załącznik
9
Indeks
A
wersja 8
osobiste rekordy 3
usuwanie 3
akcesoria 4, 8
aktualizacje, oprogramowanie 8
alarmy 6
alerty 5
aplikacje 2
smartfon 2
Auto Lap 6
Auto Pause 6
Autoprzewijanie 6
P
parowanie, smartfon 2
parowanie czujników ANT+ 4
podświetlenie 1, 6
pola danych 1, 5, 9
prędkość 7
profil użytkownika 5
profile, użytkownik 5
przyciski 1, 7
B
R
bateria
ładowanie 2
maksymalizowanie 8
wydłużanie 2, 6, 9
blokowanie, ekran 8
rejestracja produktu 8
rejestrowanie urządzenia 8
resetowanie urządzenia 8
rozwiązywanie problemów 7, 8
C
czas 6
ustawienia 6
części zamienne 7
czujnik na nogę 4
czujniki ANT+ 4
parowanie 4
czyszczenie urządzenia 7
smartfon
aplikacje 2
parowanie 2
stoper 1, 4
strefy
czas 6
tętno 5
strefy czasowe 6
D
Ś
dane
przesyłanie 2
zapisywanie 2
dane techniczne 7
dane użytkownika, usuwanie 5
dostosowywanie urządzenia 5
dźwięki 7
śledzenie aktywności 3, 4
E
ekran 6
blokowanie 8
G
Garmin Connect 2, 3
zapisywanie danych 2
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 8
rejestrowanie urządzenia 8
GPS 1
przerywanie 7
H
historia 4, 7
przesyłanie do komputera 2
usuwanie 4
I
identyfikator urządzenia 8
ikony 1
interwały, treningi 3
interwały chodzenia 6
J
jednostki miary 7
język 6
S
T
technologia Bluetooth 1, 2
tempo 5, 7
tętno 1, 8
alerty 5
czujnik 7, 8
strefy 5, 9
trening 2, 3, 6
plany 2, 3
strony 1
trening w pomieszczeniu 7
treningi 2, 3
ładowanie 2
tryb zegarka 6, 8
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 9
USB 8
odłączanie 5
ustawienia 5–8
urządzenie 6, 7
ustawienia systemowe 6
usuwanie
historia 4
osobiste rekordy 3
wszystkie dane użytkownika 5, 8
W
wibracje 7
Z
zapisywanie aktywności 1
zegar 6
K
kalendarz 3
klawisz zasilania 9
kolorowy ekran 7
Ł
ładowanie 2
M
mapy, aktualizowanie 8
menu 1
O
okrążenia 1
oprogramowanie
aktualizowanie 8
10
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising