Garmin | Forerunner® 225 | User manual | Garmin Forerunner® 225 Manual de utilizare

Garmin Forerunner® 225 Manual de utilizare
Forerunner 225
®
Manual do proprietário
Februarie 2016
190-01887-18_0A
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , şi Forerunner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în
alte ţări. Garmin Connect™ şi Garmin Express™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără
permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. Mac este
marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări. Philips este o marcă comercială înregistrată a Koninklijke Philips N.V. Windows şi Windows
NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: A02740
®
Introducere
Efectuarea unei alergări
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Taste
À
Á
Â
Ã
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Selectaţi pentru a debloca dispozitivul.
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Selectaţi pentru a alege o opţiune sau pentru a confirma
primirea un mesaj.
Dispozitivul este livrat parţial încărcat. Este posibil să fie nevoie
să încărcaţi dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 2)
înainte de efectuarea unei alergări.
1 Menţineţi apăsat pentru a porni dispozitivul.
2 Din ecranul care afişează ora, selectaţi de două ori pentru
a debloca dispozitivul.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare câteva minute pentru localizarea semnalelor
de satelit. Barele pentru satelit devin verzi şi este afişat
ecranul cronometrului.
4 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
5 Începeţi alergarea.
6 Selectaţi pentru a vizualiza ecranul care afişează pulsul.
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date, opţiuni şi
setări.
Ţineţi apăsat pentru a derula rapid.
Pictograme stare
Pictogramele apar în partea de sus a ecranului de început. O
pictogramă intermitentă indică faptul că dispozitivul caută un
semnal. O pictogramă continuă arată că semnalul a fost găsit
sau că senzorul este conectat.
Stare GPS
Starea tehnologiei Bluetooth
®
7 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi
pentru a opri
cronometrul.
8 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Resume pentru a reporni cronometrul.
• Selectaţi Save pentru a salva alergarea şi a reseta
cronometrul. Apare un rezumat.
Stare puls
Stare senzor de talpă
Purtarea dispozitivului şi detectarea ritmului
cardiac
• În timpul exerciţiilor, purtaţi dispozitivul Forerunner deasupra
încheieturii mâinii şi fixaţi banda strâns în jurul încheieturii
pentru a asigura o detectare corespunzătoare a ritmului
cardiac.
NOTĂ: puteţi să vă încărcaţi alergarea pe Garmin
Connect™.
• Selectaţi Discard pentru a şterge alergarea.
Vizualizarea pulsului în modul ceas
• Nu scoateţi şi nu aruncaţi garnitura de pe spatele
dispozitivului.
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi Depanare, pagina 7
Funcţia de monitorizare a ritmului cardiac din dispozitivul
Forerunner beneficiază de tehnologie Philips cu licenţă.
Vă puteţi vizualiza pulsul curent în bătăi pe minut (bpm) din
ecranul care afişează ora.
1 Selectaţi .
2 Aşteptaţi timp de câteva secunde.
Este afişat pulsul dvs. curent .
®
Introducere
1
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele. Pentru a vă înscrie pentru
un cont gratuit, accesaţi www.garminconnect.com/start.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durata, distanţa, altitudinea,
frecvenţa cardiacă, numărul de calorii arse, cadenţa,
valoarea VO2 max., dinamica alergării, o vedere de sus de
tip hartă, diagrame de ritm şi de viteză, precum şi rapoarte
care pot fi particularizate.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
2 Apropiaţi smartphone-ul la o distanţă de 33 ft. (10 m) de
Forerunner.
3 Din ecranul de pornire Forerunner, selectaţi Menu > Settings
> Bluetooth > Pair Mobile Device.
Deschideţi
aplicaţia Garmin Connect Mobile şi urmaţi
4
instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta un dispozitiv.
Instrucţiunile vă vor fi furnizate la configurarea iniţială sau
prin selectarea
> My Device.
Oprirea tehnologiei wireless Bluetooth
• Din ecranul de început Forerunner, selectaţi Menu >
Settings > Bluetooth > Status > Off.
• Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului dvs. mobil
pentru a dezactiva tehnologia wireless Bluetooth.
Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la
un computer. Consultaţi instrucţiunile de curăţare din manualul
de utilizareConsultaţi instrucţiunile de curăţare din anexă.
1 Conectaţi cablul USB la portul USB al computerului dvs.
2 Aliniaţi picioruşele încărcătorului cu contactele de pe spatele
dispozitivului şi conectaţi în mod adecvat clema de încărcare
Planificaţi-vă antrenamentele: puteţi alege un obiectiv de
fitness şi puteţi încărca unul din planurile de antrenamente de
zi cu zi.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
À la dispozitiv.
Utilizarea Garmin Connect
Puteţi încărca toate datele activităţilor dvs. în Garmin Connect
pentru o analiză completă. Cu ajutorul Garmin Connect, puteţi
vizualiza o hartă a activităţilor dvs. şi puteţi partaja activităţile cu
prietenii.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
4 Apăsaţi pe Á pentru a scoate încărcătorul.
Caracteristici conectate Bluetooth
Dispozitivul Forerunner are mai multe funcţii Bluetooth
conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil sau dispoitivul
mobil care utilizează aplicaţia Garmin Connect Mobile. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
mediile sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi: transmite automat datele privind
activitatea la Garmin Connect Mobile, de îndată ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al reţelei de socializare favorită
când încărcaţi o activitate în Garmin Connect Mobile.
Asocierea smartphone-ului cu dispozitivul Forerunner
1 Accesaţi www.garmin.com/intosports/apps şi descărcaţi
aplicaţia Garmin Connect Mobile pe smartphone.
2
Antrenament
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
rebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 2).
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
4 Selectaţi Send to Device şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Antrenament
5 Deconectaţi dispozitivul.
Începerea unui exerciţiu
Înainte de a putea începe un exerciţiu, trebuie să descărcaţi un
exerciţiu de pe Garmin Connect.
1 Selectaţi Training > My Workouts.
2 Selectaţi un exerciţiu.
3 Selectaţi Do Workout.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare pas al
exerciţiului, obiectivul (dacă există) şi datele despre exerciţiul
curent.
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea descărca şi utiliza un plan de antrenament
din Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 2).
Puteţi căuta un plan de antrenbament Garmin Connect, puteţi
programa exerciţii şi puteţi descărca planificarea pe dispozitivul
dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Selectaţi Plan > Training Plans.
4 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
5 Selectaţi Plan > Calendar.
6 Selectaţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau durată.
Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat, până
când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza intervalele
deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi pentru alergările
pe distanţe cunoscute. Când selectaţi
, dispozitivul
înregistrează un interval şi trece la un interval de odihnă.
Crearea unui exerciţiu fracţionat
1 Selectaţi Training > Intervals > Edit > Interval > Type.
2 Selectaţi Distance, Time sau Open.
3
4
5
6
7
SUGESTIE: puteţi crea un interval cu final deschis setând
tipul Open.
Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
intervalului de timp pentru exerciţiu şi selectaţi .
Selectaţi Rest.
Selectaţi Distance, Time sau Open.
Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
duratei pentru intervalul de odihnă şi selectaţi .
Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul repetiţiilor, selectaţi Repeat.
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis,
selectaţi Warm Up > On.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis,
selectaţi Cool Down > On.
Antrenament
Începerea unui exerciţiu fracţionat
1 Selectaţi Training > Intervals > Do Workout.
2 Selectaţi .
3 Când exerciţiul fracţionat are o încălzire, selectaţi
a începe primul interval.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Când finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
pentru
Oprirea unui exerciţiu pe intervale
• În orice moment, selectaţi
pentru a termina un interval.
• În orice moment, selectaţi pentru a opri cronometrul.
• Dacă aţi adăugat o pauză la exerciţiul pe intervale, selectaţi
pentru a termina exerciţiul pe intervale.
Date personale
Când finalizaţi o alergare, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul acelei alergări.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă alergare.
Vizualizarea recordurilor personale
1 Selectaţi Menu > Records.
2 Selectaţi un record.
3 Selectaţi View Record.
Ştergerea unui record personal
1 Selectaţi Menu > Records.
2 Selectaţi un record pentru ştergere.
3 Selectaţi Clear Record > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Selectaţi Menu > Records.
2 Selectaţi un record pentru restabilire.
3 Selectaţi Previous > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
Selectaţi Menu > Records > Clear All Records > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Monitorizarea activităţii
Activare Monitorizare activitate
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, obiectivul de paşi, distanţa parcursă şi numărul de
calorii arse pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse
include metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin
activitate.
Funcţia de monitorizare a activităţii poate fi activată în timpul
configurării iniţiale a dispozitivului sau în orice moment.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Tracking > Status >
On.
Contorul dvs. de paşi nu va apărea până când dispozitivul nu
va localiza sateliţi şi nu va seta automat ora. Este posibil ca
dispozitivul să necesite vedere liberă spre cer pentru a
localiza sateliţi.
2 Selectaţi pentru a reveni la ecranul care afişează ora.
3 Selectaţi sau pentru a vizualiza datele de monitorizare a
activităţii.
3
Este afişat numărul total de paşi efectuaţi pe parcursul zilei
. Contorul de paşi este actualizat periodic.
Utilizarea alertei de mişcare
Înainte de a putea utiliza alerta de mişcare, trebuie să activaţi
monitorizarea activităţii.
Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
sunt afişate mesajul Move! şi bara roşie. De asemenea,
dispozitivul emite un semnal sonor sau vibrează, dacă tonurile
sonore sunt activate (Setarea sunetelor dispozitivului,
pagina 6).
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Obiectiv automat
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
obiectivului zilnic À.
Efectuarea unei alergări cu ajutorul senzorului de
talpă
Înainte de a alerga, trebuie să asociaţi senzorul de talpă cu
dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor ANT+, pagina 4).
Puteţi alerga în interior cu utilizarea unui senzor de talpă pentru
a înregistra ritmul, distanţa şi cadenţa. Puteţi de asemenea să
alergaţi în mediul exterior cu utilizarea unui senzor de talpă
pentru a înregistra datele de cadenţă cu ajutorul ritmului şi a
distanţei de la GPS.
1 Instalaţi senzorul de talpă în conformitate cu instrucţiunile
accesoriului.
Dacă
este necesar, dezactivaţi GPS-ul (Antrenare în interior,
2
pagina 7).
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
4 Începeţi alergarea.
5 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi pentru a opri
cronometrul.
Calibrare senzor de talpă
Senzorul de talpă se calibrează automat. Precizia datelor de
viteză şi distanţă se îmbunătăţeşte după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
Istoric
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Connect.
Senzori ANT+
®
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor ANT+
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de
exemplu conectarea unui monitor de frecvenţă cardiacă la
dispozitivul Garmin .
1 Aduceţi dispozitivul în raza de acţiune (3 m) a senzorului.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m distanţă de alţi senzori ANT+ în
timpul asocierii.
2 Selectaţi Menu > Settings > Sensors > Add Sensor.
3 Selectaţi un senzor.
Atunci când senzorul este asociat cu dispozitivul dvs., este
afişat un mesaj. Puteţi particulariza un câmp de date să
afişeze datele de la senzor.
®
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
4
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, ritmul sau viteza
medii, date privind turele şi informaţii de la senzorul opţional
ANT+.
NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
Vizualizarea istoricului
1
2
3
4
Selectaţi Menu > History > Activities.
Selectaţi sau pentru a vizualiza activităţile salvate.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Details pentru a vizualiza informaţii suplimentare
despre activitate.
• Selectaţi Laps pentru a selecta o tură şi a vizualiza
informaţii suplimentare despre fiecare tură.
• Selectaţi Delete pentru a şterge activitatea selectată.
Vizualizarea totalurilor de date
Puteţi vizualiza datele acumulate despre distanţe şi durate
salvate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Menu > History > Totals.
2 Dacă este necesar, selectaţi tipul de activitate.
3 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale
sau lunare.
Ştergerea istoricului
1 Selectaţi Menu > History > Options.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Delete All Activities pentru a şterge toate
activităţile din istoric.
• Selectaţi Reset Totals pentru a reseta toate totalurile cu
distanţe şi durate.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
3 Confirmaţi elementul selectat.
Senzori ANT+
®
Gestionarea datelor
Zone color de puls
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările legate de sex, anul naşterii, înălţime,
greutate şi zonă de puls (Setarea zonelor de puls, pagina 5).
Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a calcula date de
antrenament precise.
1 Selectaţi Menu > Settings > User Profile.
2 Selectaţi o opţiune.
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite ale
frecvenţei cardiace. Pentru a obţine datele cele mai precise
privind caloriile pe durata activităţii dvs., setaţi pulsul maxim. De
asemenea, puteţi seta manual fiecare zonă de puls şi puteţi
introduce manual pulsul la repaus.
1 Selectaţi Menu > Settings > User Profile > Heart Rate
Zones > Based On.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi %Max. HR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi %HRR pentru a vizualiza şi edita zonele sub
forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul la repaus).
3 Selectaţi Max. HR şi introduceţi valoarea maximă a pulsului.
4 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă a
frecvenţei cardiace.
5 Selectaţi Resting HR şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Există cinci zone de puls general acceptate, în ordinea
intensităţii. În general, zonele de puls sunt calculate sub formă
de procente din pulsul maxim.
Gri
Încălzire Ritm relaxat şi uşor
Albastru
Uşor
Ritm confortabil; conversaţional
Verde
Aerobic Ritm moderat; antrenament cardiovascular
optim
Portocaliu
Prag
Ritm rapid; respiraţie forţată
Roşu
Maxim
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
• Cunoaşterea zonelor dvs. de puls poate preveni
antrenamentele în exces şi poate reduce riscul de vătămare.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 8) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Setări de activitate
Aceste setări permit personalizarea dispozitivului pe baza
necesităţilor dvs. de antrenament. De exemplu, puteţi
personaliza ecranele de date şi puteţi activa alertele şi
caracteristicile de antrenament.
Personalizarea ecranelor de date
Puteţi particulariza ecranele de date pentru setările dvs. de
activitate.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Settings > Data
Screens.
2 Selectaţi un ecran.
3 Dacă este necesar, activaţi ecranul de date.
4 Dacă este necesar, selectaţi un câmp de date.
Alerte
Puteţi utiliza alerte pentru a vă antrena până la un anumit puls şi
pentru a seta obiective în ceea ce priveşte ritmul şi intervale de
timp pentru alergare şi plimbare.
Setarea alertelor de interval
O alertă de interval vă notifică atunci când dispozitivul
înregistrează valori mai mari sau mai mici faţă de un interval de
valori specificat. De exemplu, dacă aveţi un monitor de
frecvenţă cardiacă opţional, puteţi seta dispozitivul să vă
alerteze când pulsul este sub 90 de bătăi pe minut (bpm) şi
peste 180 bpm.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Settings > Alerts.
2 Selectaţi Heart Rate sau Pace.
3 Activaţi alerta.
4 Introduceţi valorile minimă şi maximă.
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat, apare un mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un
5
semnal sonor sau vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate
(Setarea sunetelor dispozitivului, pagina 6).
Modul extins poate avea ca rezultat o durată mai mică de
funcţionare a bateriei între încărcări.
Setarea alertelor de pauză de mers
Unele programe de alergare utilizează pauze de mers
cronometrate la intervale regulate. De exemplu, pe durata unei
alergări de antrenament lungi, puteţi seta dispozitivul să vă
alerteze să alergaţi timp de 4 minute, apoi să mergeţi timp de 1
minut, apoi să repetaţi. Auto Lap funcţionează corect în timp ce
utilizaţi alertele de alergare/mers.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Settings > Alerts >
Run/Walk > Status > On.
2 Selectaţi Run Time şi introduceţi o oră.
3 Selectaţi Walk Time şi introduceţi o oră.
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor sau
vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea sunetelor
dispozitivului, pagina 6).
Selectaţi Menu > Settings > System.
• Limbă (Schimbarea limbii dispozitivului, pagina 6)
• Setări pentru oră (Setări pentru oră, pagina 6)
• Setări pentru iluminarea de fundal (Setări de iluminare de
fundal, pagina 6)
• Setări pentru sunet (Setarea sunetelor dispozitivului,
pagina 6)
• Setări pentru unităţi (Schimbarea unităţilor de măsură,
pagina 6)
• Temă de culoare (Schimbarea temei de culoare, pagina 6)
• GPS (Antrenare în interior, pagina 7)
• Setări pentru format (Setări pentru format, pagina 7)
Utilizarea Auto Pause
Schimbarea limbii dispozitivului
®
®
Puteţi utiliza Auto Pause pentru a întrerupe automat cronometrul
atunci când opriţi mişcarea sau atunci când ritmul scade sub o
valoare specificată. Această funcţie este utilă dacă activitatea
dvs. include oprirea la semafor sau alte locaţii unde trebuie să
încetiniţi sau să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Settings > Auto
Pause.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi When Stopped pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când opriţi mişcarea.
• Selectaţi Custom pentru a opri automat cronometrul
atunci când ritmul dvs. scade sub o valoare specificată.
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat tura la o distanţă
specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea
performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei alergări
(de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Settings > Auto Lap >
Distance.
2 Selectaţi o distanţă.
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor sau vibrează, dacă tonurile sonore sunt activate
(Setarea sunetelor dispozitivului, pagina 6).
Dacă este necesar, puteţi particulariza ecranele de date astfel
încât să afişeze date suplimentare privind turele.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu date de antrenament în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Settings > Auto
Scroll.
2 Selectaţi o setare pentru afişaj.
Setări de sistem
Selectaţi Menu > Settings > System > Language.
Setări pentru oră
Selectaţi Menu > Settings > System > Clock.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Set Time: permite setarea manuală sau automată a orei pe
baza poziţiei stabilite prin GPS.
Background: setează culoarea de fundal la alb sau la negru.
Use Theme Color: setează culoarea de accentuare de pe
ecranul care afişează ora, astfel încât să fie la fel cu cea a
temei.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi sateliţi,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Setarea manuală a orei
Implicit, ora este setată automat atunci când dispozitivul
recepţionează semnale de la sateliţi.
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Clock > Set Time >
Manual.
Selectaţi
Time şi introduceţi ora din zi.
2
Setarea alarmei
1 Selectaţi Menu > Settings > Alarm > Status > On.
2 Selectaţi Time şi introduceţi o oră.
Setări de iluminare de fundal
Selectaţi Menu > Settings > System > Backlight.
Mode: setează lumina de fundal astfel încât să se activeze
manual pentru taste şi alerte.
Timeout: setează intervalul de timp după care iluminarea de
fundal se dezactivează.
Setarea sunetelor dispozitivului
Sunetele dispozitivului includ tonurile tastelor, tonurile de alertă
şi vibraţiile.
Selectaţi Menu > Settings > System > Sounds.
Setările temporizării
Schimbarea unităţilor de măsură
Setările temporizării afectează lungimea duratei pentru care
dispozitivul rămâne în modul de antrenament: de exemplu,
atunci aşteptaţi startul unei curse. Selectaţi Menu > Settings >
Activity Settings > Timeout.
Normal: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum
redus de energie după 5 minute de inactivitate.
Extended: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu
consum redus de energie după 25 de minute de inactivitate.
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm,
viteză şi greutate.
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Units.
2 Selectaţi un tip de măsurare.
3 Selectaţi o unitate de măsură.
6
Schimbarea temei de culoare
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Theme Color.
Personalizarea dispozitivului dvs.
2 Selectaţi o culoare.
Antrenare în interior
Puteţi opri funcţia GPS pe durata antrenamentelor de interior
sau pentru a economisi durata de viaţă a bateriei.
1 Selectaţi de două ori pentru a debloca dispozitivul.
2 Selectaţi > Off.
Când funcţia GPS este dezactivată, viteza şi distanţa sunt
calculate utilizând accelerometrul înglobat în dispozitiv.
Accelerometrul se calibrează automat. Precizia datelor de viteză
şi distanţă se îmbunătăţeşte după câteva alergări în mediul
exterior cu ajutorul GPS-ului. La următoarea deblocarea a
dispozitivului, acesta va căuta semnalele de satelit.
Setări pentru format
Selectaţi Menu > Settings > System > Format.
Running: setează dispozitivul astfel încât să afişeze viteza sau
ritmul.
Start of Week: setează prima zi a săptămânii ca moment de
totalizare a istoricului săptămânal.
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Înlocuirea garniturii împotriva pătrunderii luminii
Dispozitivul este prevăzut cu o garnitură împotriva pătrunderii
luminii, care poate fi înlocuită de către utilizator. Trebuie să
verificaţi dacă garnitura împotriva pătrunderii luminii prezintă
urme de uzură sau deteriorare. O garnitură deteriorată poate
duce la măsurări incorecte ale pulsului şi la disconfort.
1 Scoateţi cu degetul garnitura împotriva pătrunderii luminii de
pe partea din spate a dispozitivului.
NOTĂ: nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a scoate garnitura
împotriva pătrunderii luminii.
2 Aliniaţi noua garnitură împotriva pătrunderii luminii.
Informaţii dispozitiv
Specificaţiile dispozitivului
Tip baterie
Baterie litiu-ion încorporată, reîncărcabilă
Durata de viaţă a
bateriei
Până la 6 săptămâni în modul ceas
Până la 4 săptămâni în modul ceas cu monitorizarea activităţii
Între 7 şi 10 ore în modul GPS utilizând
măsurarea pulsului la încheietură
Clasificarea apei
5 ATM*
Interval de temperatură De la -20º la 60ºC (de la -4º la 140ºF)
optimă de funcţionare
3 Apăsaţi în poziţie cu degetul garnitura împotriva pătrunderii
luminii.
Interval de temperatură De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113ºF)
de încărcare
Frecvenţă radio/
protocol
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
Tehnologie wireless Bluetooth Smart
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
Informaţii dispozitiv
Nu trebuie să existe spaţii între garnitura împotriva
pătrunderii luminii şi partea din spate a dispozitivului.
Depanare
Sfaturi pentru situaţia în care datele care
indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta
dispozitivul pe corp.
• Purtaţi cureaua strâns deasupra osului încheieturii mâinii.
NOTĂ: puteţi încerca să purtaţi dispozitivul mai sus, pe
antebraţ. Puteţi încerca să purtaţi dispozitivul pe celălalt braţ.
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a
pulsului înainte de a începe activitatea.
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare.
• Clătiţi dispozitivul după fiecare exerciţiu.
7
• Curăţaţi garnitura împotriva pătrunderii luminii din spatele
dispozitivului şi verificaţi dacă există urme de deteriorare
(Înlocuirea garniturii împotriva pătrunderii luminii, pagina 7).
SUGESTIE: dacă aveţi probleme la actualizarea softwareului cu aplicaţia Garmin Express, este posibil să fie nevoie să
încărcaţi istoricul de activităţi pe aplicaţia Garmin Connect şi
să ştergeţi istoricul de activităţi de pe dispozitiv. Această
operaţie ar trebui să asigure suficient spaţiu de memorie
pentru actualizare.
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express™ oferă acces uşor la aceste servicii
dispozitivelor dvs. Garmin.
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
• Încărcări date în Garmin Connect
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Vizitaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Reduceţi perioada de temporizare a iluminării de fundal
(Setări de iluminare de fundal, pagina 6).
• Reduceţi durata temporizării până la intrarea în modul ceas
(Setările temporizării, pagina 6).
• Dezactivaţi monitorizarea activităţii (Monitorizarea activităţii,
pagina 3).
• Dezactivaţi monitorul pulsului (Dezactivarea monitorului
pulsului, pagina 8).
• Dezactivaţi funcţia wireless Bluetooth (Oprirea tehnologiei
wireless Bluetooth, pagina 2)
Resetarea dispozitivului
Comutarea în modul ceas
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia.
NOTĂ: resetarea dispozitivului poate conduce la ştergerea
datelor sau a setărilor.
1 Menţineţi apăsat timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată tasta timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Puteţi pune dispozitivul într-un mod ceas cu consum redus de
energie, care blochează dispozitivul şi maximizează durata de
viaţă a bateriei.
1 Selectaţi până când apare .
Dispozitivul este numai în modul ceas.
2 Selectaţi de două ori pentru a debloca dispozitivul.
Dezactivarea monitorului pulsului
Selectaţi Menu > Settings > Heart Rate Monitor > Off.
Ştergerea datelor utilizatorului
Oprirea dispozitivului
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
NOTĂ: aceste operaţii determină ştergerea tuturor informaţiilor
introduse de utilizator, dar nu şi ştergerea istoricului.
1 Ţineţi apăsat pe şi selectaţi Yes pentru a închide
dispozitivul.
, ţineţi apăsat pentru a porni
2 În timp ce ţineţi apăsat pe
dispozitivul.
3 Selectaţi Yes.
În vederea depozitării pe termen lung şi pentru a maximiza
durata de viaţă a bateriei, puteţi opri dispozitivul.
Ţineţi apăsat pe şi selectaţi Yes pentru a închide
dispozitivul.
Anexă
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Puteţi vizualiza ID-ul unităţii, versiunea GPS şi informaţii despre
software.
Selectaţi MenuSettings > System > About.
Ritm moderat,
menţinerea conversaţiei
este mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită,
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Actualizarea software-ului
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp,
respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică şi
musculară, putere
crescută
Restabilirea tuturor setărilor implicite
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Puteţi restabili toate setările înapoi la valorile implicite din
fabrică.
Selectaţi Menu > Settings > System > Restore Defaults >
Yes.
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timp ce
aplicaţia Garmin Express descarcă software-ul.
8
Câmpuri de date
Average HR: ritmul cardiac mediu pentru activitatea curentă.
Average Pace: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
Cadence: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
dreapta).
Calories: numărul total de calorii arse.
Anexă
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm).
HR Zone: Intervalul curent al pulsului dvs. Zonele implicite se
bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul maxim (220
minus vârsta dvs.).
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap Pace: ritmul mediu pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Pace: ritmul curent.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Timer: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Acord de licenţă software
PRIN UTILIZAREA DISPOZITIVULUI, SUNTEŢI DE ACORD SĂ
RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE URMĂTORULUI
ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE. CITIŢI CU ATENŢIE
ACEST ACORD.
Garmin Ltd. şi filialele sale („Garmin”) vă acordă o licenţă
limitată de utilizare a software-ului încorporat în acest dispozitiv
(„Software-ul”) în formă executabilă binară în cadrul utilizării
normale a produsului. Drepturile de proprietate şi drepturile de
proprietate intelectuală asupra Software-ului rămân ale Garmin
şi/sau furnizorilor săi terţi.
Sunteţi de acord cu faptul că Software-ul este proprietatea
Garmin şi/sau a furnizorilor săi terţi şi este protejat de legile
Statelor Unite şi tratatele internaţionale privind drepturile de
autor. Recunoaşteţi totodată că structura, organizarea şi codul
Software-ului, pentru care codul sursă nu este furnizat, sunt
secrete comerciale valoroase ale Garmin şi/sau furnizorilor săi
terţi şi că Software-ul în formă de cod sursă rămâne un secret
comercial preţios al Garmin şi/sau furnizorilor săi terţi. Sunteţi de
acord să nu decompilaţi, dezasamblaţi, modificaţi, asamblaţi sau
dezvoltaţi pornind de la codul sursă sau reduceţi la o formă ce
poate fi citită de către o persoană Software-ul sau oricare parte
a acestuia şi nici să nu creaţi aplicaţii derivate pe baza
Software-ului. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau să reexportaţi Software-ul în nicio ţară prin încălcarea legilor de
control al exportului din Statele Unite ale Americii sau a legilor
de control al exportului din orice altă ţară.
Anexă
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising