Garmin | Forerunner® 15 | User guide | Garmin Forerunner® 15 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 15 Käyttöopas
Lähteminen lenkille
Forerunner® 15 käyttöopas
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.‍
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.‍
1 Lataa laitteen akku (Laitteen lataaminen).‍
2 Ota käyttöön aktiivisuuden seuranta (Aktiivisuuden
seurannan ottaminen käyttöön).‍
Aseta
valinnainen sykemittari paikalleen (Sykevyön
3
asettaminen paikalleen).‍
4 Lähde matkaan (Lähteminen lenkille).‍
5 Lataa juoksulenkki Garmin Connect™ sivustoon
(Käyttäminen: Garmin Connect).‍
6 Hae lisätietoja (Lisätietojen saaminen).‍
Laite toimitetaan osittain ladattuna.‍ Sinun on ehkä ladattava
laite (Laitteen lataaminen) ennen suoritusta.‍
1 Aseta valinnainen sykemittari paikalleen (Sykevyön
asettaminen paikalleen).‍
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.‍
3 Valitse .‍
4 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa kestää muutamia
minuutteja.‍ Kun laite löytää satelliitteja, näkyy tasaisena.‍
5 Jos käytät sykemittaria, odota kun laite yhdistää siihen.‍
Kun laite tunnistaa sykemittarin, näyttöön tulee ilmoitus ja
näkyy tasaisena.‍
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla Aloita.‍
7 Lähde matkaan.‍
Laite tallentaa aikaa À, matkaa Á, tahtia Â, kaloreita burned
Ã, sykettä Ä ja sykealuetta Å, kun ajanotto on käytössä.‍
Painikkeet
8 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .‍
9 Valitse vaihtoehto:
À
Voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
valitsemalla tämän.‍
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta
pitkään.‍
Á
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.‍
Voit valita korostetun valikkokohdan valitsemalla tämän.‍
Â
Voit selata tietosivuja ja asetuksia.‍
Ã
Voit selata aktiivisuuden seurannan tietoja valitsemalla
tämän.‍
Voit merkitä uuden kierroksen valitsemalla tämän.‍
Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla tämän.‍
Garmin Connect
Tilakuvakkeet
Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite etsii signaalia.‍ Tasaisena
näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai tunnistin
on liitetty.‍
GPS-tila
Sykkeen tila
Jalka-anturin tila
Syyskuu 2014
• Käynnistä ajanotto uudelleen valitsemalla Jatka.‍
HUOMAUTUS: näyttöön tulee muutaman sekunnin
kuluttua yhteenveto.‍
• Tallenna juoksu ja nollaa ajanotto valitsemalla Tallenna.‍
Yhteenveto tulee näyttöön.‍
HUOMAUTUS: voit nyt ladata juoksusi Garmin Connect
(Käyttäminen: Garmin Connect).‍
• Poista juoksu valitsemalla Hylkää.‍
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.‍
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita.‍ Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista.‍ Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/‍start.‍
Toimintojen tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.‍
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, sykkeen, kulutetut kalorit, juoksurytmin,
Painettu Taiwanissa
190-01727-37_0C
karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä mukautettavat
raportit.‍
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.‍
HUOMAUTUS: laite voi aiheuttaa hiertymiä, jos sitä käytetään
pitkään.‍ Voit välttää ongelman levittämällä kitkaa vähentävää
voiteluainetta tai geeliä moduulin keskikohtaan, joka koskettaa
ihoa.‍
ILMOITUS
Älä levitä kitkaa vähentävää voiteluainetta tai geeliä
elektrodeihin.‍
Älä käytä aurinkovoidetta.‍
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella.‍ Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan harjoituksen ajan.‍
1 Pujota yksi hihnan kieleke À sykevyön aukon Á läpi.‍
Seuraa edistymistäsi: voit seurata päivittäisiä askeliasi,
osallistua ystävällismieliseen kisaan yhteyshenkilöidesi
kanssa ja pyrkiä tavoitteisiisi.‍
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.‍
Käyttäminen: Garmin Connect
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.‍
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Laitteen lataaminen
2 Paina kieleke alas.‍
3 Kostuta moduulin taustapuolen elektrodit Â, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.‍
4 Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja kiinnitä sen toinen pää
sykevyön toiselle puolelle.‍
ILMOITUS
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.‍
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.‍
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
Garmin® logon pitäisi olla oikeinpäin.‍
5 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän sykevyöstä.‍
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.‍
ANT‍+ anturien pariliitos
3 Lataa laitteen akku täyteen.‍
ANT‍+® anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT‍+ anturien kanssa.‍
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.‍
2
Kun yhdistät laitteeseen ANT‍+ anturin ensimmäisen kerran,
sinun on pariliitettävä laite ja anturi.‍ Ensimmäisen pariliitoksen
muodostamisen jälkeen laite yhdistää automaattisesti anturiin,
kun lähdet juoksulenkille ja anturi on aktiivinen ja alueella.‍
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja
laite on jo pariliitetty.‍
1 Aseta sykemittari paikalleen (Sykevyön asettaminen
paikalleen).‍
2 Valitse .‍
3 Tuo laite enintään 1 cm:n päähän sykemittarin keskikohdasta
ja odota, kun laite yhdistää anturiin.‍
Kun laite tunnistaa sykemittarin, näyttöön tulee ilmoitus ja
näkyy tasaisena.‍
Maksimisykkeen asettaminen
Laite arvioi maksimisykkeesi ja määrittää oletusarvoiset
sykealueet alkumäärityksen käyttäjäprofiilitietojen avulla.‍
Määritä maksimisykkeesi (jos tiedät sen), jotta laite laskee
kaloritiedot mahdollisimman tarkasti.‍
1 Valitse > Asetukset > Käyttäjäprofiili > Maksimisyke.‍
2 Aseta maksimisykkeesi.‍
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä.‍ Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä.‍ Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan.‍ Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.‍
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.‍
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.‍
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.‍
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.‍
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta-osion
taulukosta.‍
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.‍
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.‍
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.‍
Sykehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykemittari, voit määrittää sen
hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai alittaa tavoitesykealueen tai
mukautetun sykealueen.‍ Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun sykkeesi on alle 150 lyöntiä minuutissa.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > SY-hälytys.‍
2 Määritä hälytys valitsemalla Ota käyttöön tai Muokkaa
hälytystä.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.‍
• Voit mukauttaa maksimiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Korkea > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.‍
• Voit mukauttaa miminiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Matala > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.‍
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn
alueen tai mukautetun arvon.‍ Lisäksi laitteesta kuuluu
merkkiääni, jos äänet ovat käytössä (Asetukset).‍
Jalka-anturi
Laite on yhteensopiva jalka-anturin kanssa.‍ Jalka-anturin avulla
voit tallentaa tahti- ja matkatietoja GPS-ominaisuuden
käyttämisen sijasta, kun harjoittelet sisätiloissa tai GPS-signaali
on heikko.‍ Jalka-anturi on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykevyö).‍
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy
pois toiminnasta säästääkseen paristoa.‍ Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus laitteessa.‍ Pariston käyttöaikaa on
jäljellä noin viisi tuntia.‍
Lähteminen juoksulenkille käyttäen jalka-anturia
Sisätiloissa juostessasi voit käyttää jalka-anturia tahdin, matkan
ja juoksurytmin tallentamiseen.‍ Kun juokset ulkona käyttäen
jalka-anturia, voit lisäksi tallentaa juoksurytmien rinnalla GPStahtia ja -matkaa.‍
1 Asenna jalka-anturi sen ohjeiden mukaisesti.‍
2 Valitse .‍
3 Poista GPS käytöstä tarvittaessa (Sisäharjoittelu).‍
4 Kun käytät jalka-anturia, tuo laite sen lähelle ja odota, kun
laite yhdistää anturiin.‍
VIHJE: jos jalka-anturi on asennettu pohjallisen alle, sinun on
ehkä tuotava laite lähemmäs kengänpohjaa.‍
Kun laite tunnistaa jalka-anturin, näyttöön tulee ilmoitus.‍
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla Aloita.‍
6 Lähde juoksemaan.‍
7 Pysäytä ajanotto juoksulenkin jälkeen valitsemalla .‍
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturi kalibroituu itse.‍ Nopeus- ja matkatietojen tarkkuus
paranee, kun olet juossut muutaman kerran ulkona käyttäen
GPS-ominaisuutta.‍
Harjoittelu
Juoksu- ja kävelyintervallien käyttäminen
HUOMAUTUS: sinun on määritettävä juoksu-/kävelyominaisuus
ennen kuin aloitat suorituksen.‍ Kun olet käynnistänyt ajastimen,
et voi enää muuttaa asetuksia.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Juoksu/kävely > Ota
käyttöön.‍
2 Määritä juoksuaika kullekin intervallille.‍
3 Määritä kävelyaika kullekin intervallille.‍
4 Lähde matkaan!
Kun otat juoksu-/kävelyominaisuuden käyttöön, sitä käytetään
joka kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä
tai otat käyttöön Virtual Pacer™ -työkalun (Virtual Pacer).‍
Tietokenttien muuttaminen
Voit muuttaa tietokenttien yhdistelmiä sivuilla, jotka tulevat
näkyviin, kun ajanotto on käynnissä.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Tietokentät.‍
2 Valitse ensimmäisellä sivulla näytettävä tietokenttien
yhdistelmä.‍
3 Valitse toisella sivulla näytettävä tietokenttien yhdistelmä.‍
Tahdin tai nopeuden näyttäminen
Voit muuttaa tapaa, jolla tahti ja nopeus näytetään niiden
tietokentissä.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Tahti/nopeus.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Tahti näyttää nykyisen tahdin.‍
• Kierrostahti näyttää nykyisen kierroksen keskitahdin.‍
• Keskitahti näyttää nykyisen toiminnon keskitahdin.‍
• Nopeus näyttää nykyisen nopeuden.‍
• Kierrosnopeus näyttää nykyisen kierroksen
keskinopeuden.‍
• Keskinopeus näyttää nykyisen toiminnon keskinopeuden.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer on työkalu, jonka avulla parannat suoritustasi, sillä
se kannustaa sinua juoksemaan määrittämässäsi tahdissa.‍
Virtual Pacer -työkalun kanssa juokseminen
HUOMAUTUS: sinun täytyy määrittää Virtual Pacer ennen
suorituksen aloittamista.‍ Kun olet käynnistänyt ajastimen, et voi
enää muuttaa asetuksia.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Virtual Pacer.‍
2 Määritä tahti valitsemalla Ota käyttöön tai Muokkaa tahtia.‍
3 Anna tahtisi.‍
Kun otat Virtual Pacer -ominaisuuden käyttöön, sitä käytetään
joka kerta, kun aloitat suorituksen, kunnes poistat sen käytöstä
tai otat käyttöön juoksu-/kävelyominaisuuden (Juoksu- ja
kävelyintervallien käyttäminen).‍
Kierrosten merkitseminen
Voit asettaa laitteesi käyttämään Auto Lap® toimintoa, joka
merkitsee automaattisesti kierroksen joka kilometrin (mailin)
kohdalla, tai voi merkitä kierrokset manuaalisesti.‍ Tämän
3
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa toiminnan eri
vaiheissa.‍
1 Valitse > Juoksuasetukset > Kierrokset.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Auto Lap > Ota käyttöön, jos haluat käyttää Auto
Lap ominaisuutta.‍
• Valitse Kierros-painike > Ota käyttöön, jos haluat
käyttää -painiketta kierroksen merkitsemiseen
suorituksen aikana.‍
3 Lähde juoksemaan (Lähteminen lenkille).‍
Juoksun keskeyttäminen automaattisesti
Voit käyttää Auto Pause® -toimintoa ajastimen automaattiseen
keskeyttämiseen, kun lopetat liikkumisen.‍ Tämä toiminto on
hyödyllinen, jos matka sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja,
joissa on pysähdyttävä.‍
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.‍
Valitse > Juoksuasetukset > Auto Pause > Ota
käyttöön.‍
Aktiivisuuden seuranta
Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön
Aktiivisuuden seuranta tallentaa kunkin tallennetun päivän
askelmäärän, askeltavoitteen, kuljetun matkan ja kulutetut
kalorit.‍ Kulutetut kalorit sisältävät perusaineenvaihdunnan ja
suorituksissa kulutetut kalorit.‍
Aktiivisuuden seurannan voi ottaa käyttöön laitteen
alkumäärityksen yhteydessä tai milloin tahansa.‍
Valitse > Asetukset > Toimintojen seuranta > Ota
käyttöön.‍
Askelmäärä näkyy vasta, kun laite on hakenut
satelliittisignaaleja ja asettanut ajan automaattisesti.‍
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.‍
Päivän askeleet näkyvät kellonajan alapuolella.‍ Askelmäärä
päivittyy ajoittain.‍
VIHJE: voit selata aktiivisuuden seurannan tietoja valitsemalla
.‍
Tietoja askeltavoitteesta
Ota aktiivisuuden seuranta käyttöön, jotta voit käyttää
askeltavoitetta.‍
Laite luo päivittäisen askeltavoitteen automaattisesti
edellispäivän askelmäärän perusteella.‍ Voit asettaa oman
askeltavoitteen Garmin Connect palvelussa.‍ Kun liikut päivän
mittaan, laite näyttää edistymisesi päivätavoitteesi suhteen À.‍
Voit nollata siirtämishälytyksen kävelemällä vähän (vähintään
parin minuutin ajan).‍
Unen seuranta
Lepotilassa laite seuraa untasi.‍ Unitilastot sisältävät nukuttujen
tuntien kokonaismäärän, liikejaksot ja levollisen unen jaksot.‍
Unen tarkkailun käyttäminen
1 Käytä laitetta nukkuessasi.‍
2 Lataa unen tarkkailutiedot Garmin Connect sivustoon
(Käyttäminen: Garmin Connect).‍
3 Katso unitilastosi antamalla nukahtamis- ja heräämisaikasi
Garmin Connect tililläsi.‍
Historia
Voit tarkastella seitsemää viimeisintä juoksukertaasi Forerunner
laitteessa ja ladata ja tarkastella rajoittamattoman määrän
juoksukertojasi osoitteeseen Garmin Connect.‍ Kun laitteen
muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia tietoja.‍
HUOMAUTUS: juoksuhistoriatietoja ei tallenneta, kun ajanotto
on pysäytetty tai keskeytetty.‍
Omat ennätykset
Kun saat juoksun päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit juoksun aikana.‍ Omat ennätykset
sisältävät useiden tavallisimpien juoksumatkojen nopeimmat
ajat ja pisimmän juoksun.‍
Historiatietojen tarkasteleminen
1 Valitse > Historia.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Päivittäiset askeleet voit näyttää kunkin
tallennetun päivän askelmäärän ja -tavoitteen, kuljetun
matkan ja kulutetut kalorit.‍
• Valitsemalla Juoksut voit näyttää tallennettujen juoksujen
päiväyksen, kellonajan, matkan, tahdin, kulutetut kalorit ja
kierrostiedot.‍
HUOMAUTUS: jos käytät valinnaista sykemittaria, voit
näyttää myös tallennettujen juoksujen keskisykkeen ja
sykealueen.‍
• Valitsemalla Ennätykset voit näyttää eri matkojen oman
ennätysajan, -matkan ja -tahdin.‍
Juoksun poistaminen historiasta
HUOMAUTUS: juoksun poistaminen laitteen historiasta ei
poista sitä kohteesta Garmin Connect.‍
1 Valitse > Historia.‍
2 Valitse Juoksut.‍
3 Valitse lenkki.‍
4 Valitse > Hylkää > Kyllä.‍
Omien ennätysten poistaminen
1 Valitse > Historia > Ennätykset.‍
2 Valitse poistettava ennätys.‍
3 Valitse Tyhjennä > Kyllä.‍
Askeltavoitteen piilottaminen
Voit piilottaa askeltavoitteen näytöstä.‍
Valitse > Asetukset > Toimintojen seuranta > Tavoite >
Piilota.‍
Siirtämishälytyksen käyttäminen
Ota aktiivisuuden seuranta käyttöön, jotta voit käyttää
siirtämishälytystä.‍
Pitkäaikainen istuminen voi laukaista haitallisia
aineenvaihdunnan muutoksia.‍ Siirtämishälytys muistuttaa
liikkumisen tärkeydestä.‍ Kun olet ollut paikallasi tunnin, näyttöön
tulee teksti Siirrä!.‍
4
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.‍
1 Valitse > Historia > Ennätykset.‍
2 Valitse palautettava ennätys.‍
3 Valitse Käytä edellistä > Käytä tietoja.‍
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95, 98, Me
ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.‍3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.‍
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.‍
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.‍
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.‍
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.‍
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi.‍ Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.‍
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.‍
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.‍
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.‍
Laitteen mukauttaminen
Asetukset
Avaa laiteasetukset valitsemalla > Asetukset.‍
Hälytys: määrittää päivittäisen hälytyksen.‍
Toimintojen seuranta: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
aktiivisuuden seurannan (Aktiivisuuden seurannan ottaminen
käyttöön).‍
Äänet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänet.‍ Voit määrittää
näppäinten ja hälytysviestien merkkiäänet.‍
Käyttäjäprofiili: määrittää maksimisykkeesi, painosi, pituutesi,
sukupuolesi ja syntymävuotesi.‍
HUOMAUTUS: määritä käyttäjäprofiilisi, jotta juoksunaikaiset
kalori- ja sykealuemittaukset (Lähteminen lenkille) olisivat
mahdollisimman tarkkoja.‍
Asetus: määrittää kellonajan, ajan esityksen, kielen ja
mittayksiköt.‍
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse > Asetukset > Hälytys.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos hälytys on jo asetettu ja haluat muuttaa sen aikaa,
valitse Muokkaa hälytystä.‍
• Jos hälytystä ei ole vielä asetettu, valitse Ota käyttöön.‍
3 Määritä aika ja hyväksy valitsemalla .‍
Ajan asettaminen
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite
etsii satelliittisignaaleja.‍ Voit asettaa ajan myös manuaalisesti.‍
1 Valitse > Asetukset > Asetus > Aika > Aseta aika.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Salli laitteen määrittää aika automaattisesti, kun se
vastaanottaa satelliittisignaaleja, valitsemalla
Automaattinen.‍
• Määritä aika manuaalisesti valitsemalla Manuaalinen, ja
anna aika.‍
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.‍
1 Valitse > > Ei.‍
Laite siirtyy ajanottotilaan.‍
2 Käynnistä ajanotto valitsemalla Aloita.‍
3 Lähde juoksemaan.‍
Laitteen tiedot
Forerunner - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 5 viikkoa virransäästötilassa
Enintään 8 tuntia aktiivisessa tilassa
Käyttölämpötila
-15 - 60 ºC (5 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍waterrating.‍
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 3 vuotta (1 tunti päivässä)
Suositeltu
käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä
syketietoja uinnin aikana.‍
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍waterrating.‍
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.‍
Älä paina painikkeita veden alla.‍
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.‍
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.‍
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille.‍ Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Sykevyön huoltaminen
ILMOITUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.‍
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.‍
• Pese hihna käsin ajoittain käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.‍
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
hihnaa.‍
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.‍
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.‍
5
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.‍
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.‍
Älä koskaan laita akkuja suuhun.‍ Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.‍
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia.‍ Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/‍hazardouswaste
/‍perchlorate.‍
VAROITUS
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.‍
VIHJE: jos ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella ei onnistu, sinun on ehkä ladattava
suoritushistoriasi Garmin Connect sovellukseen ja
poistettava se sen jälkeen laitteesta.‍ Sen jälkeen päivityksen
pitäisi mahtua laitteen muistiin.‍
Liite
Sykealuelaskenta
Alue %
Rasituksen tuntu Edut
maksimisykkeestä
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti,
hiukan syvempää
hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason
kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä
palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan
hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia,
optimaalinen
kardiovaskulaarinen
harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja
hiukan epämukava
tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei
ylläpidettävissä
pitkään, hengitys
työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Etsi sykevyön takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi.‍
2 Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon avulla vastapäivään (nuoli
osoittaa kohtaa OPEN).‍
3 Irrota kansi ja paristo.‍
4 Odota 30 sekuntia.‍
5 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.‍
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.‍
6 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla
(nuoli osoittaa kohtaa CLOSE).‍
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, sinun on ehkä
pariliitettävä sykevyö laitteen kanssa uudelleen.‍
Vianmääritys
Päivittäinen askelmäärä ei näy
Päivittäinen askelmäärä nollautuu aina keskiyöllä.‍
Jos askelmäärän sijasta näkyy viivoja, anna laitteen hakea
satelliittisignaaleja ja asettaa aika automaattisesti.‍
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍intosports.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍ Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.‍
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.‍
Laite sammuu.‍
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express™ sovellus.‍
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.‍
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus
lähettää sen laitteeseen.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta, kun Garmin Express sovellus
lataa ohjelmistoa.‍
6
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.‍ LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.‍
Garmin Ltd.‍ ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä.‍ Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.‍
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama.‍ Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien
arvokkaana liikesalaisuutena.‍ Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa
ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia.‍ Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen
rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan
vientirajoituslakeja.‍
Garmin®, Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause® ja Forerunner® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™,
Garmin Express™ ja Virtual Pacer™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
Mac® on Apple Computer Inc:in rekisteröity tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tällä tuotteella on ANT+® sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising