Garmin | Forerunner® 15 | Garmin Forerunner® 15 Hurtigveiledning

Garmin Forerunner® 15 Hurtigveiledning
Forerunner® 15 Hurtigstartveiledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.‍
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.‍
1 Lad enheten (Lade enheten).‍
2 Slå på aktivitetssporing (Slå på aktivitetssporing).‍
3 Sett på pulsmåleren (tilleggsutstyr) (Sette på pulsmåleren).‍
4 Ta en løpetur (Ta en løpetur).‍
5 Last opp løpeturen til webområdet Garmin Connect™ (Bruke
Garmin Connect).‍
6 Få mer informasjon (Få mer informasjon).‍
1
2
3
4
Sett på pulsmåleren (tilleggsutstyr) (Sette på pulsmåleren).‍
Hold nede for å slå på enheten.‍
Velg .‍
Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.‍
Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler.‍ Når det
er innhentet satellitter, vises
kontinuerlig.‍
5 Hvis du bruker en pulsmåler, må du vente mens enheten
kobles til sensoren.‍
Når enheten oppdager pulsmåleren, vises det en melding, og
vises kontinuerlig.‍
6 Velg Start for å starte tidtakeren.‍
7 Ta en løpetur.‍
Tid À, avstand Á, tempo Â, forbrente kalorier Ã, slag per
minutt Ä og pulssone Å registreres mens tidtakeren går.‍
Taster
8 Når du har fullført løpeturen, velger du
À
Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.‍
Hold nede for å slå enheten av og på.‍
Á
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.‍
Velg for å velge menyelementet som er uthevet.‍
Â
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer og
innstillinger.‍
Ã
for å stoppe
tidtakeren.‍
9 Velg et alternativ:
• Velg Fortsett for å starte tidtakeren på nytt.‍
MERK: Etter noen sekunder vises det et sammendrag.‍
• Velg Lagre for å lagre løpeturen og nullstille tidtakeren.‍ Et
sammendrag vises.‍
MERK: Deretter kan du laste opp løpeturen til Garmin
Connect (Bruke Garmin Connect).‍
• Velg Forkast for å slette løpeturen.‍
Slå på aktivitetssporing
Velg for å bla gjennom aktivitetssporingsdata.‍
Velg for å markere en ny runde.‍
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.‍
Statusikoner
Et blinkende ikon betyr at enheten søker etter et signal.‍ Et solid
ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.‍
GPS-status
Pulsstatus
Status for fotsensor
Ta en løpetur
Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag,
skrittmålet, tilbakelagt avstand og forbrente kalorier for hver
registrerte dag.‍ Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende
stoffskifte pluss aktivitetskalorier.‍
Aktivitetssporing kan aktiveres ved første oppsett eller når som
helst senere.‍
Velg > Innstillinger > Aktivitetssporing > Slå på.‍
Skrittellingen vises ikke før enheten innhenter satellittsignaler
og angir klokkeslettet automatisk.‍ Det kan hende enheten
må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler.‍
Totalt antall skritt i løpet av dagen vises nedenfor klokkeslettet.‍
Antall skritt oppdateres regelmessig.‍
TIPS: Du kan velge for å bla gjennom
aktivitetssporingsdataene.‍
Enheten leveres delvis oppladet.‍ Det kan hende du må lade
enheten (Lade enheten) før du legger ut på løpetur.‍
April 2014
190-01727-58_0C
Trykt i Taiwan
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.‍
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre.‍ Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.‍ Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/‍start.‍
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.‍
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier,
pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.‍
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.‍
3 Lad enheten helt opp.‍
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.‍
MERK: Enheten kan forårsake gnagsår når den brukes over
lengre tid.‍ For å lindre dette problemet kan du påføre et
smøremiddel eller en gel mot gnisning midt på modulen, der
den kommer i kontakt med huden.‍
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.‍
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere
koblinger til aktivitetene dine på sosiale nettverk.‍
Bruke Garmin Connect
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
2 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
MERKNAD
Ikke påfør smøremiddel eller gel mot gnisning på elektrodene.‍
Ikke bruk gel eller smøremiddel som inneholder solkrem.‍
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystplaten.‍ Den
bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.‍
1 Skyv én av tappene À på stroppen gjennom sporet Á i
pulsmålermodulen.‍
Lade enheten
MERKNAD
Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten
eller kobler den til en datamaskin.‍ På denne måten kan du
forhindre korrosjon.‍
2 Trykk tappen ned.‍
3 Fukt elektrodene  på baksiden av modulen for å opprette
god kontakt mellom brystet og pulsmålermodulen.‍
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.‍
2 Juster laderstolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og trykk til laderen klikker på plass.‍
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest den til den andre siden
av pulsmålermodulen.‍
Garmin® logoen skal vises med riktig side opp.‍
5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m eller 10 fot).‍
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.‍
2
Parkoble ANT‍+™ sensorer
Første gang du kobler en ANT‍+ sensor til enheten, må du
parkoble enheten og sensoren.‍ Når du først har paret dem,
kobles enheten automatisk til sensoren når du drar ut på løpetur
og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.‍
MERK: Hvis enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten
og sensoren allerede paret.‍
1 Sett på pulsmåleren (Sette på pulsmåleren).‍
2 Velg .‍
3 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(innenfor 1 cm fra midten av den), og vent mens enheten
kobles til sensoren.‍
Når enheten oppdager pulsmåleren, vises det en melding, og
vises kontinuerlig.‍
Driftstemperaturområde for pulsmåler: Fra -10 til 50 °C (fra
14 til 122 °F)
Historikk
Du kan vise de siste syv løpeøktene på Forerunner enheten, og
du kan laste opp og vise ubegrenset med løpeøkter på Garmin
Connect.‍ Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene
overskrevet.‍
MERK: Det blir ikke registrert løpshistorikk når tidtakeren er
stoppet eller satt på pause.‍
Vise historikk
1 Velg > Historikk.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg Daglige skritt hvis du vil vise antall skritt, mål,
tilbakelagt avstand og forbrente kalorier for hver
registrerte dag.‍
• Velg Antall runder hvis du vil vise dato, klokkeslett,
avstand, tempo, forbrente kalorier og rundedata for de
lagrede løpeøktene.‍
MERK: Du kan også vise gjennomsnittlig puls og
pulssone for lagrede løpeøkter ved hjelp av en pulsmåler
(tilleggsutstyr).‍
• Velg Rekorder hvis du vil vise personlige rekorder for tid,
avstand og tempo for ulike distanser.‍
Informasjon om enheten
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.‍
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.‍
1 Hold nede i 15 sekunder.‍
Enheten slår seg av.‍
2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten.‍
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Få tak i brukerveiledningen
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Velg Manualer.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet ditt.‍
Temperaturspesifikasjoner
Forerunner driftstemperaturområde: Fra -15 til 60 ºC (fra 5 til
140 ºF)
Forerunner ladetemperaturområde: Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til
113 ºF)
3
Garmin®, Garmin logoen og Forerunner® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ANT+™ og Garmin Connect™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising