Garmin | Forerunner® 15 | Garmin Forerunner® 15 Kratka navodila za uporabo

Garmin Forerunner® 15 Kratka navodila za uporabo
Tek
Forerunner® Kratka navodila za
uporabo naprave Forerunner 15
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program
vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.‍
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.‍
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave).‍
2 Vklopite sledenje dejavnosti (Vklop sledenja dejavnostim).‍
3 Namestite izbirni merilnik srčnega utripa (Nošenje senzorja
srčnega utripa).‍
4 Začnite s tekom (Tek).‍
5 Prenesite tek na spletno mesto Garmin Connect™ (Uporaba
funkcije Garmin Connect).‍
6 Oglejte si dodatne informacije (Pridobivanje dodatnih
informacij).‍
Napravo dobite delno napolnjeno.‍ Preden začnete s tekom,
boste napravo morda morali napolniti (Polnjenje naprave).‍
1 Namestite izbirni merilnik srčnega utripa (Nošenje senzorja
srčnega utripa).‍
2 Držite , da vklopite napravo.‍
3 Izberite .‍
4 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.‍
Iskanje satelitskih signalov lahko traja nekaj minut.‍ Ko so
sateliti najdeni, je ikona
zapolnjena.‍
5 Ko uporabljate merilnik srčnega utripa, počakajte, da
naprava vzpostavi povezavo s senzorjem.‍
Ko naprava zazna merilnik srčnega utripa, se prikaže
sporočilo in ikona
je zapolnjena.‍
6 Če želite zagnati časovnik, izberite Začni.‍
7 Začnite teči.‍
Ko je časovnik vklopljen, se beležijo čas À, razdalja Á,
tempo Â, porabljene kalorije Ã, število udarcev na minuto Ä
in območje srčnega utripa Å.‍
Tipke
8 Ko končate s tekom, izberite , da ustavite časovnik.‍
9 Izberite možnost:
À
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.‍
Držite za vklop in izklop naprave.‍
Á
Izberite za vklop in izklop časovnika.‍
Izberite za izbiro označenega elementa menija.‍
Â
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.‍
Ã
Izberite za premikanje po podatkih spremljanja dejavnosti.‍
Izberite za označitev novega kroga.‍
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.‍
Ikone stanja
Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče signal.‍ Neutripajoča
ikona pomeni, da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.‍
Stanje GPS-a
Stanje srčnega utripa
Stanje senzorja korakov
April 2014
• Če želite znova zagnati časovnik, izberite Nadaljuj.‍
OPOMBA: po nekaj sekundah se prikaže povzetek.‍
• Izberite Shrani, da shranite tek in ponastavite časovnik.‍
Prikaže se povzetek.‍
OPOMBA: zdaj lahko tek prenesete v Garmin Connect
(Uporaba funkcije Garmin Connect).‍
• Izberite Zavrzi, da tek izbrišete.‍
Vklop sledenja dejavnostim
S sledenjem dejavnosti beležite število dnevnih korakov, delni
cilj, prepotovano razdaljo in porabljene kalorije za vsak dan
beleženja.‍ Porabljene kalorije vključujejo osnovno presnovo in
kalorije dejavnosti.‍
Sledenje dejavnostim lahko omogočite med prvo nastavitvijo
naprave ali kadar koli pozneje.‍
Izberite > Nastavitve > Sledenje dejavnostim > Vklopi.‍
Število korakov se ne prikaže, dokler naprava ne pridobi
satelitskih signalov in samodejno nastavi časa.‍ Za pridobitev
satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran
pogled na nebo.‍
190-01727-63_0C
Natisnjeno na Tajvanu
Skupno število korakov, ki ste jih naredili ta dan, je prikazano
pod uro.‍ Število korakov se redno posodablja.‍
NAMIG: če se želite premikati po podatkih spremljanja
dejavnosti, izberite .‍
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect.‍ Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega.‍ Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.‍ Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/‍start.‍
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.‍
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, srčnim utripom,
porabljenimi kalorijami, kadenco, zračnim pogledom
zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi
poročili.‍
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.‍
3 Napravo popolnoma napolnite.‍
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.‍
OPOMBA: če jo uporabljate daljša obdobja, lahko naprava
povzroči odrgnine.‍ To težavo omilite tako, da na sredino
modula, kjer je v stiku s kožo, nanesete lubrikant ali gel, ki
preprečuje trenje.‍
OBVESTILO
Gela ali lubrikanta, ki preprečuje trenje, ne nanašajte na
elektrode.‍
Ne uporabljajte gelov ali lubrikantov, ki vsebujejo kremo za
sončenje.‍
Spremljajte napredek: spremljate lahko svoje dnevne korake,
sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami
in dosegate svoje cilje.‍
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.‍
Uporaba funkcije Garmin Connect
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.‍
2 Oglejte si www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite stike in okolico.‍
1 Kabel USB priklopite v vrata USB na računalniku.‍
2 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani
naprave in pritisnite polnilnik, dokler ne klikne.‍
Senzor srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico.‍ Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.‍
1 En zatič À na paščku potisnite skozi režo Á v modulu
merilnika srčnega utripa.‍
2 Zatič potisnite navzdol.‍
3 Navlažite elektrodi  na zadnji strani modula, da ustvarite
močno povezavo med vašimi prsmi in merilnikom srčnega
utripa.‍
4 Pas ovijte okoli prsi in ga pritrdite na drugo stran modula
merilnika srčnega utripa.‍
Desna stran logotipa Garmin® mora biti obrnjena navzgor.‍
2
5 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
Specifikacije temperature
Združevanje senzorjev ANT‍+™
Temperaturni obseg delovanja naprave Forerunner: od -15
do 60 ºC (od 5 do 140 ºF)
Temperaturni obseg polnjenja naprave Forerunner: od 0 do
45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Temperaturni obseg delovanja merilnika srčnega utripa: od
-10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
srčnega utripa.‍
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.‍
Ko senzor ANT‍+ prvič povezujete z napravo, ju morate najprej
združiti.‍ Po prvem združevanju se naprava samodejno poveže s
senzorjem, ko začnete s tekom, senzor pa je aktiven in v
dosegu.‍
OPOMBA: če ste merilnik srčnega utripa dobili skupaj z
napravo, sta naprava in senzor že združena.‍
1 Namestite merilnik srčnega utripa (Nošenje senzorja srčnega
utripa).‍
2 Izberite .‍
3 Postavite napravo največ 1 cm od sredine merilnika srčnega
utripa in počakajte, da naprava vzpostavi povezavo z
merilnikom.‍
Ko naprava zazna merilnik srčnega utripa, se prikaže
sporočilo in ikona
je zapolnjena.‍
Zgodovina
Zadnjih sedem sej teka si lahko ogledate v napravi Forerunner,
neomejeno število sej teka pa lahko prenesete v storitev Garmin
Connect in si jih tam tudi ogledate.‍ Ko je pomnilnik naprave
poln, se najstarejši podatki prepišejo.‍
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina teka ne beleži.‍
Ogled zgodovine
1 Izberite > Zgodovina.‍
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati število korakov, cilj, prepotovano
razdaljo in porabljene kalorije, za vsak dan beleženja
izberite Dnevni koraki.‍
• Če si želite ogledati datum, čas, razdaljo, tempo,
porabljene kalorije in podatke o krogih za shranjene seje
teka, izberite Teki.‍
OPOMBA: z izbirnim merilnikom srčnega utripa si lahko
ogledate tudi povprečni srčni utrip in območje srčnega
utripa za shranjene seje teka.‍
• Če si želite ogledati čase, razdalje in tempo osebnih
rekordov, izberite Zapisi.‍
Informacije o napravi
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.‍ S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.‍
1 15 sekund držite .‍
Naprava se izklopi.‍
2 Držite eno sekundo, da napravo vklopite.‍
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/‍intosports.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.‍
Pridobivanje priročnika za uporabo
Najnovejši priročnik za uporabo vam je na voljo v spletu.‍
1 Obiščite www.garmin.com/‍support.‍
2 Izberite Priročniki.‍
3 Sledite navodilom za izbiro izdelka na zaslonu.‍
3
Garmin®, logotip Garmin in Forerunner® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. ANT+™ in Garmin Connect™ sta blagovni znamki družbe Garmin
Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising