Garmin | Forerunner® 15 | User manual | Garmin Forerunner® 15 Manual de utilizare

Garmin Forerunner® 15 Manual de utilizare
Efectuarea unei alergări
Forerunner 15 Manual do proprietário
®
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Iniţiere
Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată, trebuie să efectuaţi
aceste sarcini pentru a configura dispozitivul şi pentru a vă
informa cu privire la caracteristicile de bază.
1 Încărcaţi dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 2).
2 Activaţi funcţia de monitorizare a activităţii (Activare
Monitorizare activitate, pagina 4).
3 Montaţi-vă monitorul cardiac opţional (Pornirea Monitorului
cardiac, pagina 2).
4 Efectuaţi o alergare (Efectuarea unei alergări, pagina 1).
5 Încărcaţi alergarea dvs. pe site-ul Garmin Connect™
(Utilizarea Garmin Connect, pagina 2).
6 Primiţi mai multe informaţii (Cum obţineţi mai multe informaţii,
pagina 6).
Dispozitivul este livrat parţial încărcat. Este posibil să fie nevoie
să încărcaţi dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 2)
înainte de efectuarea unei alergări.
1 Montaţi-vă monitorul cardiac opţional (Pornirea Monitorului
cardiac, pagina 2).
2 Menţineţi apăsat pentru a porni dispozitivul.
3 Selectaţi .
4 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare câteva minute pentru localizarea semnalelor
afişajul este
de satelit. Când sateliţii sunt localizaţi,
continuu.
5 Când utilizaţi monitorul cardiac, aşteptaţi ca dispozitivul să se
conecteze cu senzorii.
Când dispozitivul detectează monitorul cardiac, apare un
afişajul este continuu.
mesaj şi
6 Selectaţi Start pentru a porni cronometrul.
7 Începeţi alergarea.
Durata À, distanţa Á, ritm Â, număr de calorii arse Ã, bătăi
pe minut Ä şi zona de puls Å sunt înregistrate în timp ce
cronometrul funcţionează.
Taste
8 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi
À
Selectaţi pentru a porni sau a opri lumina de fundal.
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Á
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Selectaţi pentru a alege elementul evidenţiat al meniului.
Â
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date, opţiuni şi
setări.
Ã
pentru a opri
cronometrul.
9 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Resume pentru a reporni cronometrul.
NOTĂ: după câteva secunde, apare un rezumat.
• Selectaţi Save pentru a salva alergarea şi a reseta
cronometrul. Apare un rezumat.
NOTĂ: acum puteţi încărca alergarea dvs. pe Garmin
Connect (Utilizarea Garmin Connect, pagina 2).
• Selectaţi Discard pentru a şterge alergarea.
Selectaţi pentru a derula prin datele de urmărire a
activităţilor.
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Garmin Connect
Pictograme stare
O pictogramă intermitentă indică faptul că dispozitivul caută un
semnal. O pictogramă continuă arată că semnalul a fost găsit
sau că senzorul este conectat.
Stare GPS
Stare puls
Stare senzor de talpă
Decembrie 2015
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele. Pentru a vă înscrie pentru
un cont gratuit, accesaţi www.garminconnect.com/start.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
Tipărit în UK
190-01727-10_0A
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durată, distanţă, puls,
număr de calorii arse, cadenţă, o vedere de sus de tip hartă,
ritm şi diagrame de viteză, precum şi rapoarte
personalizabile.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Pornirea Monitorului cardiac
NOTĂ: dacă nu aveţi un monitor cardiac, puteţi omite această
sarcină.
NOTĂ: dispozitivul poate produce încălzirea pielii atunci când
este utilizat pentru perioade îndelungate de timp. Pentru a
remedia această problemă, aplicaţi un lubrifiant sau un gel
antifrecare pe centrul modulului, unde aceasta intră în contact
cu pielea dvs.
ATENŢIONARE
Nu aplicaţi gel sau lubrifiant antifrecare pe electrozi.
Nu utilizaţi geluri sau lubrifianţi care conţin cremă de protecţie
împotriva razelor solare.
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Trebuie să fie fixat suficient de bine pentru a rămâne în
poziţie în timpul activităţii.
1 Introduceţi un capăt al curelei À prin fanta Á din modulul
monitorului cardiac.
Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi
atinge obiectivele.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Utilizarea Garmin Connect
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
2 Trageţi aripioara în jos.
3 Umeziţi electrozii  din spatele modulului pentru a stabili o
legătură solidă între pieptul dvs. şi modulul monitorului
cardiac.
Încărcarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona
învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un
computer.
4 Înfăşuraţi cureaua în jurul pieptului şi ataşaţi-o la cealaltă
latură a modulului monitorului cardiac.
1 Conectaţi cablul USB la portul USB al computerului dvs.
2 Aliniaţi picioruşele încărcătorului cu contactele de pe spatele
dispozitivului şi apăsaţi încărcătorul până când se aude un
clic.
Sigla Garmin trebuie să fie cu partea dreaptă în sus.
5 Aduceţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 3 m (10 ft.) de
monitorul cardiac.
După ce porniţi monitorul cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
®
Asocierea senzorilor ANT+
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Senzori ANT+
®
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
2
Prima dată când conectaţi un senzor ANT+ la dispozitivul dvs.,
trebuie să asociaţi dispozitivul cu senzorul. După asocierea
iniţială, dispozitivul se conectează automat la senzor când
efectuaţi o alergare, iar senzorul este activ şi în raza de
acoperire.
NOTĂ: dacă dispozitivul dvs. s-a aflat în pachet cu un monitor
cardiac, dispozitivul şi senzorul sunt deja asociate.
1 Montaţi-vă monitorul cardiac (Pornirea Monitorului cardiac,
pagina 2).
2 Selectaţi .
3 Aduceţi dispozitivul la 1 cm de centrul monitorului cardiac şi
aşteptaţi până ce dispozitivul se conectează la senzor.
Forerunner 15 Manual do proprietário
Când dispozitivul detectează monitorul cardiac, apare un
mesaj şi
afişajul este continuu.
Setarea valorii maxime a pulsului
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a estima valoarea maximă a
pulsului dvs. şi a determina zonele implicite ale pulsului dvs.
Pentru a obţine datele cele mai precise privind caloriile pe
durata activităţii dvs., ar trebui să setaţi valoarea maximă a
pulsului (dacă o cunoaşteţi).
1 Selectaţi > Settings > User Profile > Max. HR.
2 Introduceţi valoarea maximă a pulsului dvs.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
• Cunoaşterea zonelor dvs. de puls poate preveni
antrenamentele în exces şi poate reduce riscul de vătămare.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 6) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Setare Alerte puls
Dacă dispuneţi de un monitor cardiac opţional, puteţi seta
dispozitivul astfel încât să vă alerteze dacă pulsul este peste
sau o zonă ţintă sau un interval personalizat. De exemplu, puteţi
seta dispozitivul să vă alerteze atunci când pulsul dvs. este sub
150 de bătăi pe minut (bpm).
1 Selectaţi > Run Options > HR Alert.
2 Selectaţi Turn On sau Edit Alert pentru a seta alerta.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a utiliza intervalul unei zone de puls existente,
selectaţi o zonă de puls.
• Pentru a personaliza valoarea maximă, selectaţi Custom
> High > Turn On şi introduceţi o valoare.
• Pentru a personaliza valoarea minimă, selectaţi Custom >
Low > Turn On şi introduceţi o valoare.
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat sau sub valoarea personalizată, apare un mesaj.
Dispozitivul emite de asemenea semnale sonore dacă tonurile
sonore sunt activate (Setări, pagina 5).
Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls).
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe
Forerunner 15 Manual do proprietário
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore
de utilizare a bateriei.
Efectuarea unei alergări cu ajutorul senzorului de talpă
Puteţi alerga în interior cu utilizarea unui senzor de talpă pentru
a înregistra ritmul, distanţa şi cadenţa. Puteţi de asemenea să
alergaţi în mediul exterior cu utilizarea unui senzor de talpă
pentru a înregistra datele de cadenţă cu ajutorul ritmului şi a
distanţei de la GPS.
1 Instalaţi senzorul de talpă în conformitate cu instrucţiunile
accesoriului.
2 Selectaţi .
3 Dacă este necesar, dezactivaţi GPS-ul (Antrenare în interior,
pagina 5).
4 În timp ce utilizaţi un senzor de talpă, apropiaţi dispozitivul de
senzor şi aşteptaţi până ce dispozitivul se conectează la
senzor.
SUGESTIE: dacă senzorul de talpă este instalat sub branţ,
este posibil să fie nevoie să apropiaţi dispozitivul de talpa
pantofului.
Când dispozitivul detectează senzorul de talpă, apare un
mesaj.
5 Selectaţi Start pentru a porni cronometrul.
6 Începeţi alergarea.
7 După ce finalizaţi alergarea, selectaţi pentru a opri
cronometrul.
Calibrare senzor de talpă
Senzorul de talpă se calibrează automat. Precizia datelor de
viteză şi distanţă se îmbunătăţeşte după câteva alergări în
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
Antrenament
Utilizare Alergare şi Intervale de mers
NOTĂ: pentru a începe o alergare, trebuie să configuraţi
caracteristica alergare/mers. După ce porniţi cronometrul de
alergare, nu mai puteţi schimba setările.
1 Selectaţi > Run Options > Run/Walk > Turn On.
2 Setaţi timpul de alergare pentru fiecare interval.
3 Setaţi timpul de mers pentru fiecare interval.
4 Începeţi alergarea.
După ce activaţi caracteristica alergare/mers, este utilizată de
fiecare dată când efectuaţi o alergare, cu excepţia cazului în
care o opriţi sau activaţi Virtual Pacer™ (Virtual Pacer,
pagina 4).
Schimbarea câmpurilor de date
Puteţi schimba combinaţiile câmpurilor de date pentru paginile
care apar în timp ce cronometrul funcţionează.
1 Selectaţi > Run Options > Data Fields.
2 Selectaţi combinaţia câmpului de date care să fie afişată pe
prima pagină.
Selectaţi
combinaţia câmpului de date care să fie afişată pe a
3
doua pagină.
Afişare Ritm sau Viteză
Puteţi modifica informaţiile cu privire la tipul de ritm şi viteză care
vă apar în câmpul de date legate de ritm sau viteză.
1 Selectaţi > Run Options > Pace/Speed.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Pace pentru afişare ritm curent.
• Selectaţi Lap Pace pentru afişare ritm mediu pentru tura
curentă.
• Selectaţi Avg. Pace pentru afişare ritm mediu pentru
activitatea curentă.
3
• Selectaţi Speed pentru afişare viteză curentă.
• Selectaţi Lap Speed pentru afişare viteză medie pentru
tura curentă.
• Selectaţi Avg. Speed pentru afişare viteză medie pentru
activitatea curentă.
Virtual Pacer
Virtual Pacer este un instrument de antrenare conceput pentru a
vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţa, prin încurajarea să
alergaţi în ritmul pe care îl setaţi.
Alergare cu Virtual Pacer
NOTĂ: trebuie să configuraţi Virtual Pacer înainte de a începe o
alergare. După ce porniţi cronometrul de alergare, nu mai puteţi
schimba setările.
1 Selectaţi > Run Options > Virtual Pacer.
2 Selectaţi Turn On sau Edit Pace pentru a seta ritmul.
3 Introduceţi ritmul.
Dup ce activaţi Virtual Pacer, va fi utilizat de fiecare dată când
efectuaţi o alergare, cu excepţia cazului în care îl opriţi sau
activaţi alergare/mers (Utilizare Alergare şi Intervale de mers,
pagina 3).
Marcare ture
Puteţi seta dispozitivul să utilizeze caracteristica Auto Lap , care
marchează automat o tură la fiecare kilometru (milă) sau puteţi
marca turele manual. Această caracteristică este utilă pentru
compararea performanţelor dvs. pe diferitele componente ale
unei activităţi.
1 Selectaţi > Run Options > Laps.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto Lap > Turn On pentru a utiliza
caracteristica Auto Lap.
• Selectaţi Lap Key > Turn On pentru a utiliza
pentru a
marca o tură în timpul unei activităţi.
3 Efectuaţi o alergare (Efectuarea unei alergări, pagina 1).
®
Întrerupea alergării automată
Puteţi utiliza Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul când opriţi mişcarea. Această funcţie este utilă
dacă alergarea dvs. include oprirea la semafor sau în alte locaţii
unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: timpul întrerupt nu este salvat în istoricul de date.
Selectaţi > Run Options > Auto Pause > Turn On.
®
Monitorizarea activităţii
Activare Monitorizare activitate
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, obiectivul de paşi, distanţa parcursă şi numărul de
calorii arse pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse
include metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin
activitate.
Funcţia de monitorizare a activităţii poate fi activată în timpul
configurării iniţiale a dispozitivului sau în orice moment.
Selectaţi > Settings > Activity Tracking > Turn On.
Contorul dvs. de paşi va apărea când dispozitivul obţine
semnale de la sateliţi şi setează automat ora. Este posibil ca
dispozitivul să necesite accesul la o vedere clară a cerului
pentru a obţine semnalele de la sateliţi.
Numărul dvs. total de paşi efectuaţi în cursul zilei apare
dedesubtul orei din zi. Contorul de paşi este actualizat periodic.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a derula prin datele de
urmărire a activităţilor.
4
Despre obiectivul de paşi
Pentru a putea utiliza obiectivul de paşi, trebuie să activaţi
funcţia de monitorizare a activităţii.
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
baza contorului de paşi din ziua anterioară. Puteţi seta un
obiectiv de paşi personalizat pe Garmin Connect. În timpul
activităţilor diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în
direcţia obiectivului zilnic À.
Ascundere obiectiv de paşi
Puteţi ascunde obiectivul de paşi de pe ecran.
Selectaţi > Settings > Activity Tracking > Goal > Hide.
Utilizarea alertei de mişcare
Pentru a putea utiliza alerta de mişcare, trebuie să activaţi
funcţia de monitorizare a activităţii.
Şederea pentru perioade de timp lungi poate declanşa
schimbări dăunătoare pentru starea metabolică. Alerta de
mişcare vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de
inactivitate, apar mesajul Move! apare.
Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
reseta alerta de mişcare.
Monitorizarea repausului
În timpul modului de somn, dispozitivul vă monitorizează odihna.
Statisticile de repaus includ numărul total de ore de somn,
perioadele de mişcare şi perioadele de somn odihnitor.
Utilizarea monitorizării repausului
1 Purtaţi dispozitivul în timpul somnului.
2 Încărcaţi datele cu privire la monitorizarea repausului pe siteul Garmin Connect (Utilizarea Garmin Connect, pagina 2).
3 Introduceţi orele de somn şi de veghe în contul dvs.Garmin
Connect pentru a vizualiza statisticile dvs. de repaus.
Istoric
Puteţi vizualiza ultimele şapte sesiuni de alergare pe dispozitivul
dvs. Forerunner şi puteţi încărca şi vizualiza sesiuni de alergare
nelimitate pe Garmin Connect. După ce memoria dispozitivului
s-a umplut, datele dvs. cele mai vechi vor fi suprascrise.
NOTĂ: istoricul de alergare nu este înregistrat cât timp
cronometrul este oprit sau întrerupt.
Date personale
Când finalizaţi o alergare, dispozitivul afişează orice nou record
personal pe care l-aţi obţinut în timpul acelei alergări.
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă alergare.
Vizualizarea istoricului
1 Selectaţi > History.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Daily Steps pentru a vizualiza contorul dvs. de
paşi, obiectivul, distanţa parcursă şi numărul de calorii
arse pentru fiecare zi înregistrată.
• Selectaţi Runs pentru a vizualiza data, ora, distanţa,
ritmul, numărul de calorii arse şi datele privind turele
pentru sesiunile de alergare salvate.
NOTĂ: puteţi vizualiza de asemenea pulsul mediu şi zona
de puls pentru sesiunile de alergare salvate, cu utilizarea
unui monitor cardiac opţional.
Forerunner 15 Manual do proprietário
• Selectaţi Records pentru a vizualiza timpul, distanţa şi
ritmul pe distanţe diferite pentru recordul personal.
Ştergere alergare din istoric
NOTĂ: ştergerea unei alergări din istoricul dispozitivului nu o va
şterge din Garmin Connect.
1 Selectaţi > History.
2 Selectaţi Runs.
3 Selectaţi alergare.
4 Selectaţi > Discard > Yes.
Ştergerea recordurilor personale
1 Selectaţi > History > Records.
2 Selectaţi un record pentru ştergere.
3 Selectaţi Clear > Yes.
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Selectaţi > History > Records.
2 Selectaţi un record pentru restabilire.
3 Selectaţi Use Previous > Use Record.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări
Pentru a deschide setările dispozitivului, selectaţi > Settings.
Alarm: setează o alarmă zilnică.
Activity Tracking: activează sau dezactivează funcţia de
monitorizare a activităţii (Activare Monitorizare activitate,
pagina 4).
Tones: activează sau dezactivează tonuri sonore. Puteţi seta
tonuri pentru taste şi mesajele de alertă.
User Profile: setează valoarea maximă a pulsului, greutatea,
înălţimea, genul şi anul naşterii.
Forerunner 15 Manual do proprietário
NOTĂ: măsurătorile privind caloriile şi zona de puls în timp
ce alergaţi (Efectuarea unei alergări, pagina 1) sunt cele mai
precise atunci când introduceţi profilul de utilizator.
Setup: setează ora din zi, formatul pentru oră, limba şi unităţile
de măsură.
Setarea alarmei
1 Selectaţi > Settings > Alarm.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Edit Alarm dacă alarma este deja setată şi doriţi
să schimbaţi ora.
• Selectaţi Turn On dacă alarma nu este încă setată.
3 Setaţi ora şi selectaţi pentru acceptare.
Setarea orei
Implicit, ora este setată automat atunci când dispozitivul obţine
semnale de la sateliţi. Puteţi, de asemenea, să setaţi ora
manual.
1 Selectaţi > Settings > Setup > Time > Set Time.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Auto pentru a permite dispozitivului să seteze
ora automat atunci când primeşte semnalele de satelit.
• Selectaţi Manual pentru a seta ora manual şi a introduce
ora.
Antrenare în interior
Puteţi opri GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau să
salvaţi durata de viaţă a bateriei.
1 Selectaţi > > No.
Dispozitivul intră în modul cronometru.
2 Selectaţi Start pentru a porni cronometrul.
3 Începeţi alergarea.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii Forerunner
Tip baterie
Baterie litiu-ion încorporată, reîncărcabilă
Durata de viaţă a bateriei
Până la 5 săptămâni în modul energie
redusă
Până la 8 ore în modul activ
Interval de temperatură de De la -15º la 60º C (de la 5º la140º F)
funcţionare
Interval de temperatură de De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113ºF)
încărcare
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
Clasificarea apei
5 ATM*
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Specificaţiile monitorului cardiac
Tip baterie
CR2032, poate fi înlocuită de utilizator,
3 volţi
Durata de viaţă a bateriei
Aproximativ 3 ani (1 oră pe zi)
Interval de temperatură
de funcţionare
Între -10° şi 50°C (între 14° şi 122°F)
Protocol frecvenţă radio
2,4 GHz ANT+ protocol de comunicare
wireless
Rezistenţa la apă
1 ATM*
NOTĂ: acest produs nu transmite date
privind pulsul în timp ce înotaţi.
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 10 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
5
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea
pot diminua durata de viaţă a produsului.
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă.
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul folosind o cârpă înmuiată într-o soluţie de
detergent neagresiv.
2 Ştergeţi-o până la uscare.
Îngrijirea monitorului cardiac
ATENŢIONARE
O acumulare de transpiraţie şi de sare pe curea poate scădea
capacitatea monitorului cardiac de a raporta date corecte.
• Clătiţi cureaua după fiecare folosire.
• Spălaţi cureaua de mână din când în când, folosind o
cantitate mică de detergent slab, cum ar fi lichid de spălat
vase.
NOTĂ: folosirea unei cantităţi prea mari de detergent poate
deteriora cureaua.
• Nu puneţi cureaua într-un uscător automat.
• Pentru uscare, atârnaţi-o sau întindeţi-o pe o suprafaţă plană.
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Nu utilizaţi un dispozitiv ascuţit pentru a scoate bateriile.
Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor.
Nu introduceţi bateriile în gură. În caz de înghiţire, contactaţi
medicul sau centrul de toxicologie.
Bateriile reîncărcabile de tip monedă pot conţine perclorat.
Poate fi necesară manipularea specială. Consultaţi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
ATENŢIE
Contactaţi centrul local de reciclare a deşeurilor pentru a recicla
bateriile în mod adecvat.
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac
1 Identificaţi capacul bateriei circulare, situat în spatele
monitorului cardiac.
2 Utilizaţi o monedă pentru a răsuci capacul în sens opus
acelor de ceasornic până când se slăbeşte suficient pentru a
fi îndepărtat (săgeata este îndreptată către DESCHIS).
3 Îndepărtaţi capacul şi bateria.
6
4 Aşteptaţi 30 secunde.
5 Introduceţi bateria nouă cu polul pozitiv orientat în sus.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
6 Utilizaţi o monedă pentru a răsuci capacul în sensul acelor de
ceasornic, înapoi pe poziţie (săgeata orientată către ÎNCHIS).
După ce înlocuiţi bateria monitorului cardiac, este posibil să fie
nevoie să asociaţi monitorul cardiac cu dispozitivul, din nou.
Depanare
Contorul meu zilnic de paşi nu apare
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
nopţii.
Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de paşi,
permiteţi dispozitivului să obţină semnalele de la sateliţi şi să
seteze automat ora.
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Vizitaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
sau setările dvs.
1 Menţineţi apăsat timp de 15 secunde.
Dispozitivul se va opri.
2 Ţineţi apăsată tasta timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
Actualizarea software-ului
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express™.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Express îl trimite la dispozitivul dvs.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
2
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timp ce
aplicaţia Garmin Express descarcă software-ul.
SUGESTIE: dacă aveţi probleme la actualizarea softwareului cu aplicaţia Garmin Express, este posibil să fie nevoie să
încărcaţi istoricul de activităţi pe aplicaţia Garmin Connect şi
să ştergeţi istoricul de activităţi de pe dispozitiv. Această
operaţie ar trebui să asigure suficient spaţiu de memorie
pentru actualizare.
Anexă
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
menţinerea conversaţiei
este mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită,
antrenament cardiovascular optim
Forerunner 15 Manual do proprietário
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp,
respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică şi
musculară, putere
crescută
Acord de licenţă software
PRIN UTILIZAREA DISPOZITIVULUI, SUNTEŢI DE ACORD SĂ
RESPECTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE URMĂTORULUI
ACORD DE LICENŢĂ SOFTWARE. CITIŢI CU ATENŢIE
ACEST ACORD.
Garmin Ltd. şi filialele sale („Garmin”) vă acordă o licenţă
limitată de utilizare a software-ului încorporat în acest dispozitiv
(„Software-ul”) în formă executabilă binară în cadrul utilizării
normale a produsului. Drepturile de proprietate şi drepturile de
proprietate intelectuală asupra Software-ului rămân ale Garmin
şi/sau furnizorilor săi terţi.
Sunteţi de acord cu faptul că Software-ul este proprietatea
Garmin şi/sau a furnizorilor săi terţi şi este protejat de legile
Statelor Unite şi tratatele internaţionale privind drepturile de
autor. Recunoaşteţi totodată că structura, organizarea şi codul
Software-ului, pentru care codul sursă nu este furnizat, sunt
secrete comerciale valoroase ale Garmin şi/sau furnizorilor săi
terţi şi că Software-ul în formă de cod sursă rămâne un secret
comercial preţios al Garmin şi/sau furnizorilor săi terţi. Sunteţi de
acord să nu decompilaţi, dezasamblaţi, modificaţi, asamblaţi sau
dezvoltaţi pornind de la codul sursă sau reduceţi la o formă ce
poate fi citită de către o persoană Software-ul sau oricare parte
a acestuia şi nici să nu creaţi aplicaţii derivate pe baza
Software-ului. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau să reexportaţi Software-ul în nicio ţară prin încălcarea legilor de
control al exportului din Statele Unite ale Americii sau a legilor
de control al exportului din orice altă ţară.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , şi Forerunner sunt mărci
comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Garmin Connect™, Garmin Express™ şi Virtual Pacer™ sunt mărci comerciale ale Garmin
Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea
explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc. Windows este o
marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări.
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de
produse şi aplicaţii compatibile.
®
Forerunner 15 Manual do proprietário
7
© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising