Garmin | Forerunner® 15 | User manual | Garmin Forerunner® 15 Gebruikershandleiding

Garmin Forerunner® 15 Gebruikershandleiding
Hardlopen
Forerunner® 15 gebruikershandleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.‍
Aan de slag
Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voert u de
volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te
raken met de basisfuncties.‍
1 Laad het toestel op (Het toestel opladen).‍
2 Schakel Activiteiten volgen in (Activiteiten volgen
inschakelen).‍
3 Doe de optionele hartslagmeter om (De hartslagmeter
aanbrengen).‍
4 Ga hardlopen (Hardlopen).‍
5 Upload uw hardloopsessie naar de Garmin Connect™ site
(Gebruik van Garmin Connect).‍
6 Lees meer informatie (Meer informatie).‍
Het toestel is bij aankoop gedeeltelijk opgeladen.‍ Mogelijk moet
eerst het toestel worden opgeladen (Het toestel opladen)
voordat u gaat hardlopen.‍
1 Doe de optionele hartslagmeter om (De hartslagmeter
aanbrengen).‍
2 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.‍
3 Selecteer .‍
4 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
gevonden.‍
Het kan enkele minuten duren voordat satellietsignalen
worden gevonden.‍ Als er satellietsignalen worden
ontvangen, stopt
met knipperen.‍
5 Als u een hartslagmeter gebruikt, wacht u tot het toestel en
de sensor zijn verbonden.‍
Zodra het toestel de hartslagmeter detecteert, verschijnt er
een bericht en stopt
met knipperen.‍
6 Selecteer Start om de timer te starten.‍
7 Ga hardlopen.‍
Tijd À, afstand Á, tempo Â, verbrande calorieën Ã, slagen
per minuut Ä en hartslagzone Å worden geregistreerd terwijl
de timer loopt.‍
Knoppen
8 Nadat u klaar bent met hardlopen, selecteert u
À
Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.‍
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.‍
Á
Selecteer om de timer te starten of te stoppen.‍
Selecteer om het gemarkeerde menu-item te kiezen.‍
Â
Selecteer om door de gegevensschermen, opties en
instellingen te bladeren.‍
Ã
Selecteer om door de activiteitengegevens te bladeren.‍
Selecteer dit als u een nieuwe ronde wilt markeren.‍
Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.‍
Statuspictogrammen
Een knipperend pictogram geeft aan dat het toestel een signaal
zoekt.‍ Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal
is gevonden of de sensor is verbonden.‍
GPS-status
Hartslagstatus
Voetsensorstatus
September 2014
om de timer
te stoppen.‍
9 Selecteer een optie:
• Selecteer Hervat om de timer weer te starten.‍
OPMERKING: Na een paar seconden verschijnt er een
overzicht.‍
• Selecteer Sla op om uw hardloopsessie op te slaan en de
timer opnieuw in te stellen.‍ Er verschijnt een overzicht.‍
OPMERKING: U kunt nu uw hardloopsessie verzenden
naar Garmin Connect (Gebruik van Garmin Connect).‍
• Selecteer Gooi weg om de hardloopsessie te verwijderen.‍
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.‍
Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen.‍ Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
meer.‍ Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/‍start.‍
Gedrukt in Taiwan
190-01727-35_0C
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf
wilt.‍
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hartslag, verbrande calorieën, cadans, een bovenaanzicht
van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken, en instelbare
rapporten.‍
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.‍
ANT‍+® sensors
Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
ANT‍+ sensors.‍ Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
de aanschaf van optionele sensors naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
De hartslagmeter aanbrengen
OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
paragraaf overslaan.‍
OPMERKING: Het toestel kan gaan schuren als het gedurende
lange tijd wordt gebruikt.‍ U kunt dit verminderen door wat zalf of
gel aan te brengen midden op de module die in contact staat
met de huid.‍
KENNISGEVING
Breng geen zalf of gel aan op de elektroden.‍
Gebruik geen gel of zalf waarin zonnebrand is verwerkt.‍
U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
uw borstbeen.‍ De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.‍
1 Steek een lipje À van de band door de sleuf Á in de
hartslagmetermodule.‍
Uw voortgang volgen: U kunt uw dagelijkse aantal stappen
bijhouden, uzelf vergelijken met uw connecties, en uw doelen
behalen.‍
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.‍
Gebruik van Garmin Connect
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.‍
2 Ga naar www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Volg de instructies op het scherm.‍
2 Druk het lipje omlaag.‍
3 Bevochtig de elektroden  aan de achterzijde van de module
om een sterke verbinding tussen uw borst en de
hartslagmetermodule tot stand te brengen.‍
Het toestel opladen
KENNISGEVING
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.‍
4 Doe de band om uw borstkas en bevestig deze aan de
andere kant van de hartslagmetermodule.‍
1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.‍
2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel
op één lijn met de oplaadcontacten en druk de lader aan tot
deze vastklikt.‍
Het Garmin® logo dient niet ondersteboven te worden
weergegeven.‍
5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
hartslagmeter bevindt.‍
Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
gegevens verzonden.‍
ANT‍+ sensors koppelen
3 Laad het toestel volledig op.‍
2
Wanneer u voor de eerste keer een ANT‍+ sensor met uw
toestel verbindt, moet u het toestel en de sensor koppelen.‍
Hierna maakt het toestel automatisch verbinding met de sensor
wanneer u gaat hardlopen en de sensor actief en binnen bereik
is.‍
OPMERKING: Als de hartslagmeter is meegeleverd met uw
toestel, zijn het toestel en de sensor al gekoppeld.‍
1 Doe de hartslagmeter om (De hartslagmeter aanbrengen).‍
2 Selecteer .‍
3 Breng het toestel binnen het bereik van de hartslagmeter (1
cm van het midden) en wacht tot het toestel en de sensor zijn
verbonden.‍
Zodra het toestel de hartslagmeter detecteert, verschijnt er
een bericht en stopt
met knipperen.‍
Uw maximale hartslag instellen
Het toestel gebruikt informatie uit uw gebruikersprofiel van de
oorspronkelijke configuratie om uw maximale hartslag in te
schatten en uw standaard hartslagzones te bepalen.‍ Stel (indien
bekend) uw maximale hartslag in voor de meest nauwkeurige
caloriegegevens tijdens uw activiteit.‍
1 Selecteer > Instellingen > Gebruikersprofiel > Max.‍ HS.‍
2 Voer uw maximale hartslag in.‍
Hartslagzones
Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
verbeteren.‍ Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
hartslagen per minuut.‍ De vijf algemeen geaccepteerde
hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
oplopende intensiteit.‍ Over het algemeen worden hartslagzones
berekend op basis van de percentages van uw maximale
hartslag.‍
Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
te passen.‍
• Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
training.‍
• Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.‍
• Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.‍
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
van hartslagzones) gebruiken om de beste hartslagzone te
bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.‍
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
rekenmachines die beschikbaar zijn op internet.‍ Bij sommige
sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
maximale hartslag te meten.‍ De standaard maximale hartslag is
220 min uw leeftijd.‍
Hartslagwaarschuwingen instellen
Als u een optionele hartslagmeter hebt, kunt u het toestel
instellen om u te waarschuwen wanneer uw hartslag boven of
onder een doelzone of een aangepast bereik komt.‍ Zo kunt u
bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw
hartslag lager is dan 150 bpm (slagen per minuut).‍
1 Selecteer > Renopties > HS-waarschuwing.‍
2 Selecteer Schakel in of Wijzig waarschuwing om de
waarschuwing in te stellen.‍
3 Selecteer een optie:
• Als u het bereik van een bestaande hartslagzone wilt
gebruiken, selecteert u die hartslagzone.‍
• Als u de maximumwaarde wilt aanpassen, selecteert u
Aangepast > Hoog > Schakel in en voert u een waarde
in.‍
• Als u de minimumwaarde wilt aanpassen, selecteert u
Aangepast > Laag > Schakel in en voert u een waarde
in.‍
Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik of de
aangepaste waarde komt, wordt een bericht weergegeven.‍ U
hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld
(Instellingen).‍
Voetsensor
Het toestel is compatibel met de voetsensor.‍ Bij indoortrainingen
of als het GPS-signaal zwak is, kunt u in plaats van GPS de
voetsensor gebruiken om het tempo en de afstand vast te
leggen.‍ De voetsensor is stand-by en klaar om gegevens te
verzenden (net als de hartslagmeter).‍
Na 30 minuten zonder activiteit schakelt de trainingsassistent
zichzelf uit om de batterij te sparen.‍ Als de batterij bijna leeg is,
verschijnt een bericht op uw toestel.‍ Na ongeveer vijf uur is de
batterij leeg.‍
Hardlopen met een voetsensor
U kunt binnen hardlopen met een voetsensor om tempo, afstand
en cadans vast te leggen.‍ U kunt ook buiten hardlopen met een
voetsensor om cadansgegevens vast te leggen aan de hand
van GPS-gegevens voor tempo en afstand.‍
1 Plaats de voetsensor volgens de instructies van het
accessoire.‍
2 Selecteer .‍
3 Schakel indien nodig GPS uit (Indoortrainingen).‍
4 Wanneer u een voetsensor gebruikt, brengt u het toestel
dicht bij de sensor en wacht u totdat het toestel verbinding
maakt met de sensor.‍
TIP: Als uw voetsensor is geïnstalleerd onder uw binnenzool,
dient u het toestel mogelijk dicht bij de zool van uw schoen te
brengen.‍
Als het toestel de voetsensor detecteert, wordt er een bericht
weergegeven.‍
5 Selecteer Start om de timer te starten.‍
6 Ga hardlopen.‍
7 Nadat u klaar bent met hardlopen, selecteert u om de timer
te stoppen.‍
Kalibratie van de voetsensor
De voetsensor kalibreert zichzelf.‍ De nauwkeurigheid van de
snelheid- en afstandsgegevens verbetert na een aantal
hardloopsessies in de buitenlucht met behulp van GPS.‍
Training
Ren- en loopintervallen gebruiken
OPMERKING: U moet eerst de ren-/loopfunctie instellen
voordat u gaat hardlopen.‍ Zodra de rentimer is gestart, kunt u
de instellingen niet meer wijzigen.‍
1 Selecteer > Renopties > Ren/Loop > Schakel in.‍
2 Stel de rentimer in voor elk interval.‍
3 Stel de looptimer in voor elk interval.‍
4 Ga hardlopen.‍
Nadat u de ren-/loopfunctie hebt ingeschakeld, wordt deze
telkens gebruikt als u gaat hardlopen, behalve als u de functie
uitschakelt of Virtual Pacer™ inschakelt (Virtual Pacer).‍
Gegevensvelden wijzigen
U kunt de combinaties van gegevensvelden wijzigen voor de
pagina's die worden weergegeven terwijl de timer loopt.‍
1 Selecteer > Renopties > Gegevensvelden.‍
2 Selecteer welke combinatie van gegevensvelden u op de
eerste pagina wilt weergeven.‍
3 Selecteer welke combinatie van gegevensvelden u op de
tweede pagina wilt weergeven.‍
Tempo of snelheid weergeven
U kunt de soort tempo- en snelheidsinformatie wijzigen die in
het daarvoor bestemde gegevensveld wordt weergegeven.‍
1 Selecteer > Renopties > Tempo/snelheid.‍
3
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Tempo om uw huidige tempo weer te geven.‍
• Selecteer Rondetempo om uw gemiddelde tempo voor
de huidige ronde weer te geven.‍
• Selecteer Gem.‍ tempo om uw gemiddelde tempo voor de
huidige activiteit weer te geven.‍
• Selecteer Snelheid om uw huidige snelheid weer te
geven.‍
• Selecteer Rondesnelheid om uw gemiddelde snelheid
voor de huidige ronde weer te geven.‍
• Selecteer Gem.‍ snelheid om uw gemiddelde snelheid
voor de huidige activiteit weer te geven.‍
Virtual Pacer
Virtual Pacer is een trainingsprogramma waarmee u uw
prestaties kunt verbeteren doordat u wordt aangemoedigd om
op een ingesteld tempo te hardlopen.‍
Hardlopen met Virtual Pacer
OPMERKING: U moet Virtual Pacer instellen voordat u gaat
hardlopen.‍ Zodra de rentimer is gestart, kunt u de instellingen
niet meer wijzigen.‍
1 Selecteer > Renopties > Virtual Pacer.‍
2 Selecteer Schakel in of Wijzig tempo om het tempo in te
stellen.‍
3 Voer uw tempo in.‍
Nadat u Virtual Pacer hebt ingesteld, wordt dit telkens gebruikt
als u gaat hardlopen, behalve als u de functie uitschakelt of
Ren/Loop inschakelt (Ren- en loopintervallen gebruiken).‍
Ronden markeren
U kunt uw toestel instellen om de functie Auto Lap® te
gebruiken, waarmee bij elke kilometer (mijl) automatisch een
ronde wordt vastgelegd, of u kunt uw ronden handmatig
vastleggen.‍ Dit is handig als u uw prestaties tijdens
verschillende delen van een activiteit wilt vergelijken.‍
1 Selecteer > Renopties > Ronden.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Auto Lap > Schakel in om de functie Auto Lap
te gebruiken.‍
• Selecteer Lap-knop > Schakel in om
te gebruiken
voor het vastleggen van een ronde tijdens een activiteit.‍
3 Ga hardlopen (Hardlopen).‍
Uw hardloopsessie automatisch pauzeren
U kunt Auto Pause® gebruiken om de timer automatisch te
pauzeren wanneer u stopt met bewegen.‍ Dat is handig als er
verkeerslichten of andere obstakels in de route voorkomen
waardoor u moet stoppen.‍
OPMERKING: De pauzetijd wordt niet opgeslagen in uw
geschiedenis.‍
Selecteer > Renopties > Auto Pause > Schakel in.‍
Activiteiten volgen
Activiteiten volgen inschakelen
De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse
stappentelling, stapdoel, afgelegde afstand en verbrande
calorieën bij voor elke vastgelegde dag.‍ Uw verbrande calorieën
omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten
verbrande calorieën.‍
Activiteiten volgen kan worden ingeschakeld wanneer u het
toestel voor het eerst instelt, of op elk moment daarna.‍
Selecteer > Instellingen > Activiteiten volgen > Schakel
in.‍
4
Uw aantal stappen verschijnt pas wanneer het toestel
satellietsignalen ontvangt en de tijd automatisch instelt.‍ Het
toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om
satellietsignalen te kunnen ontvangen.‍
Uw totale aantal stappen op die dag wordt onder de tijd
weergegeven.‍ Het aantal stappen wordt regelmatig bijgewerkt.‍
TIP: U kunt selecteren om door de gegevens van uw
activiteiten te bladeren.‍
Over het stapdoel
U moet de functie voor het volgen van activiteiten inschakelen
voordat u het stapdoel kunt gebruiken.‍
Uw toestel maakt automatisch een dagelijks stapdoel dat is
gebaseerd op de stappentelling van de vorige dag.‍ U kunt een
persoonlijk stapdoel instellen op Garmin Connect.‍ Wanneer u
tijdens de dag beweegt, toont het toestel hoe u het aantal
stappen van uw stapdoel nadert À.‍
Het stapdoel verbergen
U kunt het stapdoel verbergen op het scherm.‍
Selecteer > Instellingen > Activiteiten volgen > Doel >
Verberg.‍
De bewegingswaarschuwing gebruiken
U moet de functie voor het volgen van activiteiten inschakelen
voordat u de bewegingswaarschuwing kunt gebruiken.‍
Langdurig zitten kan leiden tot schadelijke veranderingen in uw
metabolisme.‍ De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om
te blijven bewegen.‍ Na een uur inactiviteit verschijnt Beweeg!.‍
Maak een korte wandeling (minimaal enkele minuten) om de
waarschuwing te verwijderen.‍
Slaap bijhouden
In de slaapmodus houdt het toestel uw rust bij.‍ De
slaapstatistieken omvatten het totale aantal uren slaap,
perioden van beweging en periode van rustige slaap.‍
Uw slaap bijhouden
1 Draag het toestel terwijl u slaapt.‍
2 Upload uw slaapgegevens naar de Garmin Connect site
(Gebruik van Garmin Connect).‍
3 Voer de tijden dat u slaapt en wakker bent in op uw Garmin
Connect account om uw slaapstatistieken te kunnen
bekijken.‍
Geschiedenis
U kunt uw laatste zeven hardloopsessies bekijken op uw
Forerunner toestel, en u kunt een onbeperkt aantal
hardloopsessies verzenden naar en bekijken op Garmin
Connect.‍ Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste
gegevens overschreven.‍
OPMERKING: De hardloopgeschiedenis wordt niet vastgelegd
wanneer de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
Persoonlijke records
Bij het voltooien van een hardloopsessie worden op het toestel
eventuele nieuwe persoonlijke records weergegeven die u
tijdens deze sessie hebt gevestigd.‍ Tot de persoonlijke records
behoren uw snelste tijd over verschillende
standaardloopafstanden, alsmede de langste hardloopsessie.‍
Geschiedenis weergeven
1 Selecteer > Geschiedenis.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Dagelijkse stappen om het aantal stappen, uw
doel, de afgelegde afstand en de verbrande calorieën
weer te geven voor elke vastgelegde dag.‍
• Selecteer Runs om datum, tijd, afstand, tempo, verbrande
calorieën en rondegegevens weer te geven voor uw
opgeslagen hardloopsessies.‍
OPMERKING: U kunt ook uw gemiddelde hartslag en
hartslagzone voor opgeslagen hardloopsessies bekijken
met behulp van de hartslagmeter.‍
• Selecteer Records om uw persoonlijke recordtijd, afstand
en tempo over verschillende afstanden weer te geven.‍
Een hardloopsessie verwijderen uit de geschiedenis
OPMERKING: Als u een hardloopsessie uit de geschiedenis
van uw toestel verwijdert, wordt deze niet verwijderd uit Garmin
Connect.‍
1 Selecteer > Geschiedenis.‍
2 Selecteer Runs.‍
3 Selecteer een hardloopsessie.‍
4 Selecteer > Gooi weg > Ja.‍
Persoonlijke records verwijderen
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.‍
2 Selecteer een record om te verwijderen.‍
3 Selecteer Wis > Ja.‍
Een persoonlijk record herstellen
U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de voorafgaande
waarde.‍
1 Selecteer > Geschiedenis > Records.‍
2 Selecteer een record om te herstellen.‍
3 Selecteer Gebruik vorige > Gebruik record.‍
Gegevensbeheer
OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95,
98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.‍3 en ouder.‍
Bestanden verwijderen
KENNISGEVING
Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
niet.‍ Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.‍
1
2
3
4
Open het Garmin station of volume.‍
Open zo nodig een map of volume.‍
Selecteer een bestand.‍
Druk op het toetsenbord op de toets Delete.‍
De USB-kabel loskoppelen
Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen.‍ Als
uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
koppelen.‍
1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
selecteer uw toestel.‍
• Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de
prullenbak.‍
2 Koppel de kabel los van uw computer.‍
Uw toestel aanpassen
Instellingen
Selecteer > Instellingen om de toestelinstellingen te openen.‍
Alarm: Hiermee stelt u een dagelijks alarm in.‍
Activiteiten volgen: Hiermee schakelt u Activiteiten volgen in of
uit (Activiteiten volgen inschakelen).‍
Tonen: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit.‍ U kunt
het geluid voor knoppen en waarschuwingen instellen.‍
Gebruikersprofiel: Hiermee stelt u uw maximum hartslag,
gewicht, lengte, geslacht en geboortejaar in.‍
OPMERKING: Metingen van calorieën en hartslagzones
tijdens het hardlopen (Hardlopen) zijn het nauwkeurigst
wanneer u uw gebruikersprofiel invoert.‍
Stel in: Hiermee stelt u de tijd van de dag, de tijdnotatie, de taal
en de maateenheden in.‍
Het alarm instellen
1 Selecteer > Instellingen > Alarm.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Wijzig alarm als het alarm al is ingesteld en u
de tijd wilt wijzigen.‍
• Selecteer Schakel in als het alarm nog niet is ingesteld.‍
3 Stel de tijd in en selecteer om te accepteren.‍
De tijd instellen
Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het
toestel satellietsignalen ontvangt.‍ U kunt de tijd ook handmatig
instellen.‍
1 Selecteer > Instellingen > Stel in > Tijd > Stel tijd in.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Auto om het toestel de tijd automatisch te laten
instellen als het satellietsignalen ontvangt.‍
• Selecteer Handmatig om de tijd handmatig in te stellen
en de tijd in te voeren.‍
Indoortrainingen
U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen om
batterijvermogen te sparen.‍
1 Selecteer > > Nee.‍
Het toestel schakelt over op de timermodus.‍
2 Selecteer Start om de timer te starten.‍
3 Ga hardlopen.‍
Toestelinformatie
Forerunner specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Batterijduur
Tot 5 weken in energiebesparingsmodus
Tot 8 uur in actieve modus
Bedrijfstemperatuurbereik Van -15º tot 60ºC (van 5º tot 140ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (32º tot 113ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
5 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter.‍ Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/‍waterrating.‍
Specificaties van de hartslagmeter
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen
Batterijduur
Ongeveer 3 jaar (1 uur per dag)
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
5
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT‍+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
1 ATM*
OPMERKING: Dit product verzendt geen
hartslaggegevens tijdens het zwemmen.‍
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
10 meter.‍ Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/‍waterrating.‍
Toestelonderhoud
KENNISGEVING
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
product korter meegaat.‍
Druk niet op de knoppen onder water.‍
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
maken.‍
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.‍
Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
kunnen veroorzaken.‍ Langdurige blootstelling aan deze stoffen
kan de behuizing beschadigen.‍
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.‍
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.‍
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.‍
Onderhoud van de hartslagmeter
KENNISGEVING
Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
negatief beïnvloeden.‍
• Spoel de band na elk gebruik schoon.‍
• Was de band zo nu en dan met de hand, met een klein
beetje zacht wasmiddel, zoals vaatwasmiddel.‍
OPMERKING: Door te veel wasmiddel te gebruiken kan de
band beschadigd raken.‍
• Droog de band niet in een wasdroger.‍
• U moet de band hangend of plat laten drogen.‍
Door de gebruiker vervangbare batterijen
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.‍
Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.‍
Stop batterijen nooit in uw mond.‍ Als u een batterij inslikt, dient
u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
toxicologiecentrum.‍
Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.‍
Voorzichtigheid is geboden.‍ Zie www.dtsc.ca.gov
/‍hazardouswaste​/‍perchlorate.‍
LET OP
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.‍
De batterij van de hartslagmeter vervangen
1 Zoek de ronde batterijdeksel aan de achterkant van de
hartslagmeter.‍
6
2 Gebruik een muntje om de deksel tegen de klok in los te
draaien (de pijl wijst naar OPEN).‍
3 Verwijder de deksel en de batterij.‍
4 Wacht 30 seconden.‍
5 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.‍
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.‍
6 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te
draaien (de pijl wijst naar CLOSE).‍
Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
u de hartslagmeter mogelijk opnieuw koppelen met het toestel.‍
Problemen oplossen
Mijn dagelijkse stappentelling wordt niet
weergegeven
De dagelijkse stappentelling wordt elke dag om middernacht op
nul gezet.‍
Als er streepjes verschijnen in plaats van uw stappentelling,
moet u wachten tot uw toestel satellietsignalen ontvangt en
de tijd automatisch instelt.‍
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/‍intosports.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.‍
Het toestel herstellen
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
herstellen.‍ Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.‍
1 Houd 15 seconden ingedrukt.‍
Het toestel wordt uitgeschakeld.‍
2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.‍
De software bijwerken
Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
over een Garmin Connect account en de Garmin Express™
toepassing downloaden.‍
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.‍
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin
Express toepassing deze naar uw toestel.‍
2 Volg de instructies op het scherm.‍
3 Koppel uw toestel niet los van de computer terwijl de Garmin
Express toepassing de software downloadt.‍
TIP: Als u problemen ondervindt met het bijwerken van de
software met de Garmin Express toepassing, moet u
mogelijk uw activiteitengeschiedenis uploaden naar de
Garmin Connect toepassing en uw activiteitengeschiedenis
wissen van het toestel.‍ Hierdoor behoort voldoende
geheugenruimte vrij te komen voor de update.‍
Appendix
Berekeningen van hartslagzones
Zone % van
maximale
hartslag
Waargenomen
inspanning
Voordelen
1
50–60%
Ontspannen,
Aerobische training voor
comfortabel tempo, beginners, verlaagt het
regelmatige
stressniveau
ademhaling
2
60–70%
Comfortabel tempo, Standaardcardiovasculaire
iets diepere
training; korte herstelperiode
ademhaling,
gesprek voeren is
mogelijk
3
70–80%
Gematigd tempo,
Verbeterde aerobische
gesprek voeren iets capaciteit, optimale
lastiger
cardiovasculaire training
4
80–90%
Hoog tempo en
enigszins
oncomfortabel;
zware ademhaling
Verbeterde anaerobische
capaciteit en drempel, hogere
snelheid
5
90–100%
Sprinttempo, kan
niet lang worden
volgehouden;
ademhaling zwaar
Anaerobisch en musculair
uithoudingsvermogen; meer
kracht
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.‍
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.‍
Garmin Ltd.‍ en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product.‍ De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.‍
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten.‍ U erkent bovendien dat de structuur,
organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet
wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin
en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de
broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of
haar externe leveranciers blijft.‍ U verklaart dat u de Software of
elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software.‍ U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.‍
7
Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause® en Forerunner® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Garmin Connect™, Garmin Express™ en Virtual Pacer™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising