Garmin | Forerunner® 15 | Garmin Forerunner® 15 Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin Forerunner® 15 Skrócony podręcznik użytkownika
Bieganie
Forerunner® 15 Skrócony podręcznik
użytkownika
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności
w celu skonfigurowania go i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.‍
1 Naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia).‍
2 Włącz śledzenie aktywności (Włączanie funkcji śledzenia
aktywności).‍
3 Załóż opcjonalny czujnik tętna (Zakładanie czujnika tętna).‍
4 Idź pobiegać (Bieganie).‍
5 Prześlij dane dotyczące biegu na stronę Garmin Connect™
(Korzystanie z aplikacji Garmin Connect).‍
6 Uzyskaj więcej informacji (Aby uzyskać więcej informacji).‍
Urządzenie jest częściowo naładowane.‍ Przed rozpoczęciem
biegu może być konieczne naładowanie urządzenia (Ładowanie
urządzenia).‍
1 Załóż opcjonalny czujnik tętna (Zakładanie czujnika tętna).‍
2 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.‍
3 Wybierz .‍
4 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.‍
Odebranie sygnałów satelitów może zająć kilka minut.‍ Po
zlokalizowaniu satelitów na ekranie pozostanie widoczny
znak .‍
5 W przypadku korzystania z czujnika tętna poczekaj, aż
urządzenie nawiąże połączenie z czujnikiem.‍
Gdy urządzenie wykryje czujnik tętna, zostanie wyświetlony
komunikat, a na ekranie pojawi się ikona .‍
6 Naciśnij Start, aby uruchomić stoper.‍
7 Idź pobiegać.‍
Po uruchomieniu stopera rejestrowany jest czas À, dystans
Á, tempo Â, spalone kalorie Ã, uderzenia serca na minutę
Ä i strefa tętna Å.‍
Przyciski
8 Po zakończeniu biegu użyj przycisku , aby zatrzymać
À
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.‍
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.‍
Á
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.‍
Wybierz, aby wybrać podświetloną opcję w menu.‍
Â
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i ustawienia.‍
Ã
Wybierz, aby przewijać dane śledzenia aktywności.‍
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.‍
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.‍
Ikony stanu
Migająca ikona oznacza, że urządzenie wyszukuje sygnał.‍
Ikona wyświetlana w sposób ciągły oznacza, że znaleziono
sygnał lub że podłączono czujnik.‍
Stan sygnału GPS
Stan czujnika tętna
stoper.‍
9 Wybierz opcję:
• Wybierz Wznów, aby ponownie uruchomić stoper.‍
UWAGA: Po kilku sekundach zostanie wyświetlone
podsumowanie.‍
• Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać bieg i wyzerować
stoper.‍ Zostanie wyświetlone podsumowanie.‍
UWAGA: Po wykonaniu tych czynności możesz przesłać
dane dotyczące biegu na stronę Garmin Connect
(Korzystanie z aplikacji Garmin Connect).‍
• Wybierz Odrzuć, aby usunąć bieg.‍
Włączanie funkcji śledzenia aktywności
Funkcja śledzenia aktywności zapisuje dzienną liczbę kroków,
cel kroków, przebyty dystans i liczbę spalonych kalorii
w każdym zarejestrowanym dniu.‍ Licznik spalonych kalorii
sumuje podstawowy metabolizm użytkownika i kalorie spalone
podczas aktywności.‍
Stan czujnika na nogę
Kwiecień 2014
190-01727-60_0C
Wydrukowano na Tajwanie
Funkcję śledzenia aktywności można włączyć podczas
wstępnej konfiguracji urządzenia lub w dowolnym innym
momencie.‍
Wybierz kolejno > Ustawienia > Śledzenie aktywności >
Włącz.‍
Liczba kroków zostanie wyświetlona dopiero po odebraniu
przez urządzenie sygnałów z satelitów i automatycznym
ustawieniu godziny.‍ Urządzenie może wymagać czystego
widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.‍
Pod porą dnia zostanie wyświetlona łączna liczba kroków
wykonanych w ciągu doby.‍ Liczba kroków jest okresowo
aktualizowana.‍
PORADA: Można wybrać , aby przewijać dane śledzenia
aktywności.‍
2 Ustaw wypustki ładowarki w jednej linii ze stykami
znajdującymi się z tyłu urządzenia, a następnie dociśnij
ładowarkę, aż się zatrzaśnie.‍
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect.‍ Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji.‍ Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych.‍ Aby
założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę
www.garminconnect.com/‍start.‍
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.‍
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, tętno, spalone
kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy tempa i prędkości
oraz własne raporty.‍
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np.‍ czujnik tętna.‍
3 Całkowicie naładuj urządzenie.‍
Zakładanie czujnika tętna
UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę
czynność.‍
UWAGA: Urządzenie może spowodować otarcia, jeśli korzysta
się z niego przez dłuższy czas.‍ Aby temu zapobiec, należy
nałożyć środek nawilżający lub żel w środku modułu, w miejscu,
w którym styka się ze skórą.‍
UWAGA
Nie należy nakładać żelu ani środka nawilżającego na
elektrody.‍
Nie należy używać żeli ani środków nawilżających
zawierających filtry przeciwsłoneczne.‍
Umieść czujnik tętna bezpośrednio na skórze, tuż poniżej piersi.‍
Czujnik powinien przylegać do ciała w taki sposób, aby nie
zmieniał położenia podczas aktywności.‍
1 Przeciśnij jeden koniec À paska przez otwór Á w czujniku
tętna.‍
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.‍
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.‍
2 Dociśnij koniec paska.‍
3 Zwilż elektrody  z tyłu czujnika, aby zapewnić prawidłowy
kontakt między klatką piersiową a modułem czujnika tętna.‍
Korzystanie z aplikacji Garmin Connect
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.‍
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Ładowanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem urządzenia do
komputera.‍
1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.‍
2
4 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i przymocuj go z drugiej
strony czujnika tętna.‍
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.‍
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍intosports.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.‍
Logo firmy Garmin® powinno być zwrócone prawą stroną do
góry.‍
5 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości
nie większej niż 3 m (10 stóp).‍
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.‍
Parowanie czujników ANT‍+™
Podczas pierwszego łączenia czujnika ANT‍+ z urządzeniem
należy sparować oba urządzenia.‍ Po wstępnym sparowaniu
urządzenie będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po
rozpoczęciu biegu, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie
znajdował się w jego zasięgu.‍
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączono czujnik tętna,
urządzenia te są już sparowane.‍
1 Załóż czujnik tętna (Zakładanie czujnika tętna).‍
2 Wybierz .‍
3 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 1 cm od
czujnika tętna i poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie
z czujnikiem.‍
Gdy urządzenie wykryje czujnik tętna, zostanie wyświetlony
komunikat, a na ekranie pojawi się ikona .‍
Pobieranie podręcznika użytkownika
Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można pobrać ze
strony internetowej.‍
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support.‍
2 Wybierz Podręczniki użytkownika.‍
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać
swój produkt.‍
Dane dotyczące temperatury
Forerunner zakres temperatury roboczej: Od -15ºC do 60ºC
(od 5ºF do 140ºF)
Forerunner zakres temperatury ładowania: Od 0ºC do 45ºC
(od 32ºF do 113ºF)
Zakres temperatury roboczej czujnika tętna: Od -10°C do
50°C (od 14°F do 122°F)
Historia
W urządzeniu Forerunner możesz wyświetlić ostatnich siedem
sesji biegania.‍ Możesz także przesłać i przejrzeć
nieograniczoną liczbę sesji biegania na stronie Garmin
Connect.‍ Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane
będą nadpisywane.‍
UWAGA: Historia biegu nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.‍
Wyświetlanie historii
1 Wybierz > Historia.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Kroki dziennie, aby wyświetlić liczbę
kroków, cel, przebyty dystans i liczbę spalonych kalorii
w każdym zarejestrowanym dniu.‍
• Wybierz opcję Biegi, aby wyświetlić datę, czas, dystans,
tempo, spalone kalorie i dane okrążenia dla zapisanych
sesji biegania.‍
UWAGA: Można również wyświetlić średnie tętno i strefę
tętna dla zapisanych sesji biegania, korzystając
z opcjonalnego czujnika tętna.‍
• Wybierz opcję Rekordy, aby wyświetlić rekordowy czas
użytkownika, dystans i tempo dla różnych dystansów.‍
Informacje o urządzeniu
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być
jego zresetowanie.‍ Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych
ani ustawień.‍
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund.‍
Urządzenie wyłączy się.‍
3
Garmin®, logo Garmin oraz Forerunner® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ANT+™ oraz Garmin Connect™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising