Garmin | Forerunner® 15 | Garmin Forerunner® 15 Priručnik za brzo pokretanje

Garmin Forerunner® 15 Priručnik za brzo pokretanje
Krenite na trčanje
Priručnik za brzo pokretanje uređaja
Forerunner® 15
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.‍
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim
značajkama.‍
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja).‍
2 Uključite praćenje aktivnosti (Uključivanje praćenja
aktivnosti).‍
3 Postavite dodatni monitor pulsa (Postavljanje monitora
pulsa).‍
4 Krenite na trčanje (Krenite na trčanje).‍
5 Prenesite trčanje na web-mjesto usluge Garmin Connect™
(Korištenje usluge Garmin Connect).‍
6 Potražite dodatne informacije (Dodatne informacije).‍
Uređaj se isporučuje djelomično napunjen.‍ Možda ćete prije
trčanja trebati napuniti uređaj (Punjenje uređaja).‍
1 Postavite dodatni monitor pulsa (Postavljanje monitora
pulsa).‍
2 Držite kako biste uključili uređaj.‍
3 Odaberite .‍
4 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj locira
satelite.‍
Lociranje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta.‍
Kada se sateliti lociraju, trajno svijetli prikaz .‍
5 Ako koristite monitor pulsa, pričekajte da se uređaj poveže
sa senzorom.‍
Kada uređaj prepozna monitor pulsa, prikazuje se poruka i
trajno svijetli prikaz .‍
6 Odaberite Pokreni za pokretanje mjerača vremena.‍
7 Krenite na trčanje.‍
Vrijeme À, udaljenost Á, tempo Â, potrošene kalorije Ã,
otkucaji u minuti Ä i zona pulsa Å bilježe se dok je mjerač
vremena pokrenut.‍
Tipke
8 Kad završite trčanje, odaberite
À
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko
osvjetljenje.‍
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.‍
Á
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.‍
Odaberite za odabir označene stavke izbornika.‍
Â
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone, opcije i
postavke.‍
Ã
Odaberite za kretanje kroz podatke o praćenju aktivnosti.‍
Odaberite za označavanje nove dionice.‍
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.‍
Uključivanje praćenja aktivnosti
Ikone statusa
Bljeskajuća ikona označava da uređaj traži signal.‍ Postojana
ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor povezan.‍
GPS status
Status pulsa
Status nožnog senzora
Travanj 2014
za zaustavljanje mjerača
vremena.‍
9 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste ponovo pokrenuli mjerač
vremena.‍
NAPOMENA: Nakon nekoliko sekundi prikazat će se
sažetak.‍
• Odaberite Spremi kako biste spremili trčanje i ponovo
postavili mjerač vremena.‍ Prikazat će se sažetak.‍
NAPOMENA: Sad možete prenijeti trčanje na Garmin
Connect (Korištenje usluge Garmin Connect).‍
• Odaberite Odbaci kako biste izbrisali trčanje.‍
Značajka praćenja aktivnosti bilježi broj dnevnih koraka, ciljni
broj koraka, prijeđenu udaljenost i potrošene kalorije za svaki
zabilježeni dan.‍ Potrošene kalorije obuhvaćaju bazalni
metabolizam i kalorije potrošene tijekom aktivnosti.‍
Praćenje aktivnosti možete omogućiti tijekom početnog
postavljanja ili u bilo kojem trenutku.‍
Odaberite > Postavke > Pracenje aktivnosti > Ukljuci.‍
190-01727-66_0C
Tiskano u Tajvanu
Broj koraka prikazuje se tek nakon što uređaj primi satelitske
signale i automatski postavi vrijeme.‍ Za primanje satelitskih
signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.‍
Ukupan broj koraka prijeđenih tijekom dana prikazuje se ispod
prikaza doba dana.‍ Broj koraka periodično se ažurira.‍
SAVJET: Za kretanje kroz podatke o praćenju aktivnosti
možete odabrati .‍
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.‍
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku.‍ Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.‍ Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi www.garminconnect.com/‍start.‍
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.‍
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, puls,
potrošene kalorije, takt i tlocrtni prikaz karte, grafikon tempa i
brzine te izvješća koja se mogu prilagoditi.‍
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.‍
3 Napunite uređaj do kraja.‍
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti
ovaj zadatak.‍
NAPOMENA: Uređaj vas može nažuljati nakon dužeg
korištenja.‍ Kako biste riješili ovaj problem, nanesite lubrikant ili
gel za smanjenje trenja na sredinu tvrdog remena gdje vam
dodiruje kožu.‍
OBAVIJEST
Ne nanosite lubrikant ili gel za smanjenje trenja na elektrode.‍
Ne koristite gelove ni lubrikante koji sadrže sredstvo za zaštitu
od sunca.‍
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.‍
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.‍
Korištenje usluge Garmin Connect
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.‍
2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsa.‍ Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na mjestu
tijekom aktivnosti.‍
1 Jezičac À na traci umetnite u utor Á modula monitora pulsa.‍
2 Pritisnite jezičac prema dolje.‍
3 Navlažite elektrode  na pozadini modula kako biste stvorili
čvrstu vezu između prsa i modula monitora pulsa.‍
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite kontakte i okolno područje.‍
4 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite je na drugu stranu
modula monitora pulsa.‍
1 Priključite USB kabel u USB priključak računala.‍
2 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i pritisnite punjač tako da škljocne.‍
Logotip Garmin® trebao bi biti ispravno okrenut.‍
5 Postavite uređaj unutar 3 m (10 stope) od monitora pulsa.‍
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.‍
2
Uparivanje ANT‍+™ senzora
Prilikom prvog povezivanja senzora i uređaja putem bežične
tehnologije ANT‍+ morate upariti uređaj sa senzorom.‍ Nakon
početnog uparivanja uređaj se automatski povezuje sa
senzorom kada trčite, a senzor je aktivan i unutar dometa.‍
NAPOMENA: Ako je vaš uređaj isporučen s monitorom pulsa,
uređaj i senzor već su upareni.‍
1 Postavite dodatni monitor pulsa (Postavljanje monitora
pulsa).‍
2 Odaberite .‍
3 Postavite uređaj unutar 1 cm od središta monitora pulsa i
pričekajte dok se uređaj poveže sa senzorom.‍
Kada uređaj prepozna monitor pulsa, prikazuje se poruka
trajno svijetli prikaz .‍
Raspon radne temperature monitora pulsa: Od -10 º do 50
ºC (od 14 º do 122 ºF)
Povijest
Možete pogledati posljednjih sedam sesija trčanja na uređaju
Forerunner te možete prenijeti i pogledati neograničen broj
sesija trčanja u usluzi Garmin Connect.‍ Kada se memorija
uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.‍
NAPOMENA: Povijest trčanja se ne snima dok je mjerač
vremena zaustavljen ili pauziran.‍
Povijest pregleda
1 Odaberite > Povijest.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Dnevni koraci za prikaz broja koraka, cilja,
prijeđene udaljenosti i potrošenih kalorija za svaki
snimljeni dan.‍
• Odaberite Trcanja za prikaz datuma, vremena,
udaljenosti, tempa, potrošenih kalorija i podataka o dionici
za snimljene sesije trčanja.‍
NAPOMENA: Možete pregledati i svoj prosječan puls i
zonu pulsa za snimljene sesije trčanja upotrebom
dodatnog monitora pulsa.‍
• Odaberite Rekordi za prikaz osobnog rekorda za vrijeme,
udaljenost i tempo na različitim udaljenostima.‍
Informacije o uređaju
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti.‍ Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.‍
1 Držite 15 sekundi.‍
Uređaj će se isključiti.‍
2 Držite jednu sekundu kako biste uključili uređaj.‍
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/‍intosports.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Posjetite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.‍
Preuzimanje korisničkog priručnika
Najnoviji korisnički priručnik možete preuzeti s interneta.‍
1 Posjetite www.garmin.com/‍support.‍
2 Odaberite Priručnici.‍
3 Za odabir proizvoda pratite upute na zaslonu.‍
Specifikacije za temperaturu
Forerunner raspon radne temperature: Od -15 º do 60 ºC (od
5 º do 140 ºF)
Forerunner raspon temperature za punjenje: Od 0 º do 45 ºC
(od 32 º do 113 ºF)
3
Garmin®, logotip Garmin i Forerunner® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. ANT+™ i Garmin Connect™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising