Garmin | Forerunner® 410 | Garmin Forerunner® 410 Aloitusopas

Garmin Forerunner® 410 Aloitusopas
aloitusopas
FORERUNNER® 410
GPS-URHEILUKELLO, JOSSA LANGATON
SYNKRONOINTI
 Varoitus
Laite sisältää litiumioniakun, jota ei voi
irrottaa.
Keskustele aina lääkärisi kanssa
ennen harjoitusohjelman aloittamista
tai sen muuttamista. Lue lisätietoja
varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
 Varoitus
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
uinnin aikana. Laitteen käyttäminen
uinnin aikana tai upottaminen veteen
pitkäksi ajaksi voi aiheuttaa oikosulun,
mikä voi aiheuttaa pienen palovamman
ihoon tai ärsyttää laitteen alla olevaa
ihoa.
2
Kosketuspaneelin
käyttäminen
Kellotaulun kehys toimii
monitoimipainikkeena.
Napautus: painamalla kehystä
lyhyesti voit tehdä valinnan, vaihdella
valikkovalintaa tai vaihtaa sivua.
Paina pitkään: voit vaihtaa tilaa
painamalla jotakin kehyksen neljästä
merkitystä kohdasta.
Kaksoispainallus: voit sytyttää
taustavalon painamalla kahta
kehyksen aluetta kahdella sormella
samanaikaisesti.
Kosketus ja veto (vierittäminen):
painamalla kehystä sormella ja vetämällä
sormea kehyksen ympäri voit selata
valikkokohtia tai lisätä tai vähentää
arvoja.
Forerunner 410 -aloitusopas
➌ menu: avaa valikkosivu painamalla
pitkään.
➍ training: siirry harjoitustilaan
painamalla pitkään.
➎ start/stop/enter:
•
Kosketuskehyksen alueet ja
painikkeet
➊
➎
➋
➍
➏
➌
➊ time/date: siirry aika- ja
päiväystilaan painamalla pitkään.
Käynnistä/lopeta ajanotto
harjoitustilassa painamalla.
• Tee valinta painamalla.
• Poistu virransäästötilasta painamalla.
• Käynnistä kello painamalla painiketta
pitkään.
➏ lap/reset/quit:
•
•
•
•
Luo uusi kierros harjoitustilassa
painamalla.
Nollaa ajanotto ja tallenna toiminto
harjoitustilassa painamalla pitkään.
Poistua valikosta tai sivulta
painamalla painiketta.
Poistu virransäästötilasta painamalla.
➋ GPS: siirry GPS-tilaan painamalla
pitkään.
Forerunner 410 -aloitusopas
3
Kehysvihjeitä
• Kosketa kehystä tukevasti.
• Kosketa kehyksen ulkoreunaa, mihin
sanat on painettu, äläkä sisäreunasta
lähellä kellotaulua.
• Tee kukin kehysvalinta erillisenä
toimintona.
• Älä jätä sormeasi kehykselle, kun
käytät sitä.
• Älä käytä paksuja käsineitä, kun
käytät kehystä.
Kehyksen lukitseminen
Voit estää kehyksen tahattomat
napautukset (kostean kankaan tai
tahattoman törmäyksen vuoksi)
painamalla enter- ja quit-painiketta
samanaikaisesti. Voit avata kehyksen
lukituksen painamalla enter- ja quitkohtia samanaikaisesti uudelleen.
4
Virransäästötila
Laite siirtyy virransäästötilaan, kun se on
ollut jonkin aikaa käyttämättömänä. Laite
on pimeänä, jos ajanotto ei ole käytössä,
et ole matkalla kohteeseen ja tarkastele
navigointisivua etkä ole painanut mitään
painikkeita tai napauttanut kehystä.
Virransäästötilassa voit tarkastella
kellonaikaa, sytyttää taustavalon ja
käyttää ANT+™-tietokoneyhteyttä. Voit
poistua virransäästötilasta painamalla
enter- tai quit-painiketta.
Forerunner 410 -aloitusopas
Suljetaan
Voit säästää akun virtaa sammuttamalla
Forerunnerin, kun et käytä sitä.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Asetukset > Järjestelmä >
Sammuta.
2. Valitse Kyllä.
Käynnistä Forerunner painamalla enterpainiketta pitkään.
1. Liitä latauspidikekaapelin USB-liitin
muuntajaan.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista latauspidikkeen tapit
laitteen taustapuolen liitinpintoihin.
Liitinpinnat
Akun lataaminen
Akun säästämiseksi laite toimitetaan
virta katkaistuna. Lataa laitetta vähintään
kolmen tunnin ajan ennen käyttöä.
huomautus: voit estää korroosiota
kuivaamalla latausliitännät ja niiden
ympäristön hyvin ennen lataamista.
4. Kiinnitä laturi tukevasti laitteen
etupuolelle.
VIHJE: laite ei lataudu, jos lämpötila
on alle 0 °C tai yli 50 °C (alle 32 °F tai
yli 122 °F).
Forerunner 410 -aloitusopas
5
Jos käytät ANT+-sykemittaria, valitse
määrityksen aikana Kyllä, jotta sykevyö
voi muodostaa pariliitoksen (yhteyden)
laitteen kanssa. Lisätietoja on sivulla 7.
Latauspidike
Täyteen ladatun akun käyttöaika
määräytyy käytön mukaan. Täyteen
ladatulla akulla GPS-laitetta voi käyttää
jopa 8 tunnin ajan. Lisätietoja on
käyttöoppaassa.
Määritä laitteen asetukset
Kun käytät laitetta ensimmäisen
kerran, näyttöön tulee ohjeita kehyksen
käyttämisestä sekä profiilin ja laitteen
asetusten määrittämisestä.
Laite laskee kalorinkulutuksen profiilisi
avulla.
6
Satelliittisignaalien
etsiminen
Oikean kellonajan määrittäminen ja
laitteen käyttäminen edellyttävät GPSsatelliittisignaalien etsimistä. Signaalien
etsiminen saattaa kestää muutamia
minuutteja.
huomautus: Jos haluat poistaa
GPS-vastaanottimen käytöstä ja käyttää
laitetta sisällä, paina GPS-painiketta
pitkään. Valitse GPS-kohdassa Pois.
Huomautus: Satelliittisignaaleja
ei voi etsiä virransäästötilassa. Poistu
virransäästötilasta painamalla enter- tai
quit-painiketta.
Forerunner 410 -aloitusopas
1. Mene ulos aukealle paikalle.
Vastaanotto toimii parhaiten, kun
laitteen antenni on taivasta kohti.
Sykevyön asettaminen
paikalleen
huomautus: jos sinulla ei ole
sykevyötä, ohita tämä vaihe.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan
alapuolella. Sykevyön pitäisi olla niin
lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan
juoksumatkan ajan.
Antennin
sijainti
2. Voit siirtyä harjoitustilaan painamalla
training-painiketta pitkään.
3. Pysy paikallasi ja lähde liikkeelle
vasta, kun satelliittien hakusivu
poistuu näytöstä.
Kun laite vastaanottaa satelliittisignaaleja, GPS-kuvake näkyy
harjoitustilan sivuilla.
Forerunner 410 -aloitusopas
1. Liitä sykevyömoduuli ➊ hihnaan.
➊
2. Kostuta molemmat hihnan
taustapuolen elektrodit ➋, jotta
sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
➋
3. Kierrä hihna rintakehän ympärille ja
liitä päät yhteen.
7
Garmin-logon pitäisi olla oikeinpäin.
4. Tuo Forerunner enintään 3 metrin
päähän sykevyöstä.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä
tai eivät näy, kiristä hihnaa hiukan tai
lämmittele 5–10 minuuttia.
Kun olet asettanut sykevyön paikalleen,
se on valmiustilassa ja valmis
lähettämään tietoja. Kun sykevyön
pariliitos on muodostettu, näyttöön
tulee siitä ilmoitus, ja sykekuvake
ilmestyy harjoittelutilassa.
Huomautus: lisätietoja sykevyöstä
on Forerunner 410 -käyttöoppaassa.
Lähde matkaan!
1. Paina training-painiketta pitkään.
2. Voit käynnistää ajanoton painamalla
start-painiketta.
3. Paina matkan jälkeen stop-painiketta.
4. Voit tallentaa juoksutiedot ja nollata
ajastimen painamalla reset-painiketta
pitkään.
Lataa maksuton ohjelmisto
ANT Agentin™ avulla voit käyttää laitetta
Garmin Connect™ -harjoitustyökalun
(verkossa) ja Garmin Training Center®
-harjoitustyökalun (tietokoneessa)
kanssa.
1. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/intosports.
2. Valitse Harjoittelu Garmin-laitteen
kanssa.
3. Lataa ja asenna ANT Agent näytön
ohjeiden mukaisesti.
8
Forerunner 410 -aloitusopas
Tietokoneen ja laitteen
liittäminen
huomautus: ennen USB ANT
Stick™ -muistitikun liittämistä
tietokoneeseen on ladattava ilmainen
ohjelmisto, jotta tarvittavat USBohjaimet asennetaan (sivu 8).
1. Liitä USB ANT Stick tietokoneen
vapaaseen USB-porttiin.
2. Tuo laite enintään 3 metrin päähän
tietokoneesta.
3. Kun ANT Agent havaitsee laitteen,
se näyttää laitteen tunnuksen
ja kysyy, haluatko muodostaa
pariliitoksen. Valitse kyllä.
Forerunner 410 -aloitusopas
4. Laitteen pitäisi näyttää sama numero
kuin ANT Agent. Jos näin on, valitse
laitteessa kyllä, jotta pariliitos
muodostuu.
Tietojen siirtäminen
tietokoneeseen
Tuo laite enintään 3 metrin päähän
tietokoneesta. ANT Agent siirtää
automaattisesti tietoja laitteen ja Garmin
Connect- tai Garmin Training Center
-ohjelmiston välillä.
huomautus: Jos tietoja on paljon,
tämä saattaa kestää muutamia minuutteja.
Laitteen toimintoja ei voi käyttää
tiedonsiirron aikana.
Voit tarkastella ja analysoida tietoja
Garmin Connect- tai Garmin Training
Center -ohjelmistolla.
9
Laitteen asetusten
nollaaminen
Jos laite lukittuu, nollaa se. Paina
enter- ja quit-painiketta samanaikaisesti,
kunnes näyttö pimenee (noin 7 sekuntia).
Tämä ei poista tietoja tai nollaa
määrittämiäsi asetuksia.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry
osoitteeseen http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Yhdysvallat: www.garmin.com/support
tai puhelin: (913) 397 8200 tai (800)
800 1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Vastaavasti voit
soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241
(Garmin Europe Ltd.).
Lisätietoja
Lisätietoja laitteen toiminnoista ja
asetuksista on käyttöoppaassa.
10
Forerunner 410 -aloitusopas
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt. Garmin®, Garmin Training Center® ja
Forerunner® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. Garmin Connect™, ANT™ ja ANT+™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata
uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Syyskuu 2010
Osanumero 190-01274-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising