Garmin | Forerunner® 410 | Quick Start Guide | Garmin Forerunner® 410 Snelstartgids

Garmin Forerunner® 410 Snelstartgids
snelstartgids
FORERUNNER® 410
GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE
SYNCHRONISATIE
 Waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij
die niet kan worden vervangen.
De aanraakring gebruiken
Raadpleeg altijd een arts voordat u een
trainingsprogramma begint of wijzigt.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Drukken: druk kortstondig met een
vinger op de ring om een item te
selecteren, een menuoptie in of uit te
schakelen of een andere pagina weer te
geven.
 Let op
Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik
tijdens het zwemmen. Als u het
horloge tijdens het zwemmen draagt
of gedurende geruime tijd aan water
blootstelt, kan er kortsluiting optreden,
waardoor u in zeldzame gevallen een
lichte huidverbranding of irritatie van de
huid rondom het horloge kunt oplopen.
2
De aanraakring rond het horloge heeft
meerdere functies.
Ingedrukt houden: houd een van de
vier labels op de ring ingedrukt om een
andere modus te activeren.
Indrukken met twee vingers: druk
met twee vingers op de ring om de
schermverlichting in te schakelen.
Drukken en slepen (schuiven): draai
de ring rond om door de menuopties te
bladeren of om waarden te verhogen of
te verlagen.
Forerunner 410 – Snelstartgids
➌ menu: houd dit ingedrukt om de
menupagina te openen.
➍ training: houd dit ingedrukt om de
modus Training te activeren.
➎ start/stop/enter:
•
Drukgebieden en knoppen van
de ring
➊
➎
➋
Indrukken om de timer te starten of
te stoppen in de Training-modus.
• Indrukken om een keuze te maken.
• Indrukken om de spaarstand te
beëindigen.
• Houd ingedrukt om het horloge in te
schakelen.
➏ lap/reset/quit:
➍
•
➏
•
➌
➊ time/date: houd dit ingedrukt om de
•
➋ GPS: houd dit ingedrukt om de
•
modus Tijd/datum te activeren.
modus GPS te activeren.
Forerunner 410 – Snelstartgids
Indrukken om een nieuwe ronde te
beginnen in de Training-modus.
Houd ingedrukt om de timer te
resetten en de activiteit in de modus
Training op te slaan.
Indrukken om een menu of pagina te
verlaten.
Indrukken om de spaarstand te
beëindigen.
3
Tips voor de ring
• Druk stevig op de ring.
• Druk aan de buitenzijde op de
ring, bij de tekst, en niet aan de
binnenzijde bij het horlogeglas.
• Selecteer één item per keer met de
ring.
• Houd uw vinger niet op de ring als u
deze gebruikt.
• Draag geen dikke handschoenen
tijdens het gebruiken van de ring.
De ring vergrendelen
Druk tegelijkertijd op enter en quit om
te voorkomen dat de ring reageert als
deze per ongeluk wordt ingedrukt (door
vochtig materiaal of onbedoeld botsen).
Als u de ring wilt ontgrendelen, drukt
u opnieuw tegelijkertijd op enter en quit.
4
Spaarstand
Na een periode zonder activiteit wordt de
spaarstand van het toestel geactiveerd.
Het toestel is niet actief als de timer
niet loopt, u niet naar een bestemming
navigeert en de navigatiepagina niet is
geopend en als u niet op de knopjes of op
de ring hebt gedrukt.
In de spaarstand wordt de tijd weergegeven, kunt u de schermverlichting
inschakelen en de ANT+™-computerverbinding gebruiken. Als u de spaarstand
wilt beëindigen, drukt u op enter of quit.
Forerunner 410 – Snelstartgids
Uitschakelen
Om batterijvoeding te besparen, kunt u
uw Forerunner uitschakelen als u deze
niet gebruikt.
1. Houd menu ingedrukt en selecteer
Instellingen > Systeem >
Uitschakelen.
2. Selecteer Ja.
Houd enter ingedrukt als u de
Forerunner wilt inschakelen.
De batterij opladen
1. Sluit de USB-connector van de
laadclipkabel aan op de netadapter.
2. Steek de netadapter in een
stopcontact.
3. Breng de contactpunten van
de laadclip op één lijn met de
contactpunten aan de achterkant
van het toestel.
Contactpunten
Het toestel wordt uitgeschakeld geleverd
om de batterij te sparen. Laad het toestel
gedurende minimaal 3 uur op voordat u
dit gaat gebruiken.
opmerking: u voorkomt corrosie
door de contactpunten en de omringende
delen grondig af te drogen vóór het
opladen.
4. Druk de lader op de voorkant van het
toestel.
TIP: het toestel kan niet worden
opgeladen als de temperatuur lager
dan 32 °F (0 °C) of hoger dan 122 °F
(50 °C) is.
Forerunner 410 – Snelstartgids
5
Als u een ANT+ hartslagmeter gebruikt,
kiest u Ja tijdens de configuratie om de
koppeling tussen de hartslagmeter en het
toestel tot stand te brengen. Zie pagina 7
voor meer informatie.
Laadclip
Hoe lang de batterij meegaat als deze
volledig is opgeladen, hangt af van
hoe u deze gebruikt. Met een volledig
opgeladen batterij kunt u het toestel
met GPS maximaal 8 uur gebruiken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor
meer informatie.
Het toestel configureren
De eerste keer dat u het toestel gebruikt,
volgt u de aanwijzingen op het scherm
om met de ring te leren werken, uw
gebruikersprofiel in te stellen en het
toestel te configureren.
Satellietsignalen zoeken
Voordat u de tijd kunt instellen en het
toestel kunt gaan gebruiken, dient u GPSsatellietsignalen te ontvangen. Het kan
enkele minuten duren voordat u signalen
ontvangt.
Opmerking: houd GPS ingedrukt als
u de GPS-ontvanger wilt uitschakelen
om het toestel binnenshuis te gebruiken.
Selecteer Uit voor GPS.
Opmerking: in de spaarstand kunt u
geen satellietsignalen ontvangen. Als u
de spaarstand wilt uitschakelen, drukt u
op enter of quit.
Het toestel gebruikt uw gebruikersprofiel
om uw calorieverbruik te berekenen.
6
Forerunner 410 – Snelstartgids
1. Ga naar buiten naar een open gebied.
U krijgt de beste ontvangst wanneer
de antenne van het toestel naar de
lucht is gericht.
Antennelocatie
2. Houd training ingedrukt om de
modus Training te activeren.
3. Blijf stilstaan totdat de pagina voor
het zoeken van de satellieten niet
meer wordt weergegeven.
Als u satellietsignalen ontvangt, wordt
het GPS-pictogram ( ) weergegeven op
de pagina's van de Training-modus.
De hartslagmeter plaatsen
Opmerking: als u geen hartslagmeter
hebt, kunt u deze stap overslaan.
Zorg ervoor dat de hartslagmeter
rechtstreeks in contact met uw huid
staat, vlak onder uw borstkas. Het toestel
moet strak genoeg zitten om niet te
verschuiven tijdens het hardlopen.
1. Koppel de module van de
hartslagmeter ➊ aan de band.
➊
2. Bevochtig beide elektroden ➋ aan
de achterzijde van de band om een
sterke verbinding tussen uw borst en
de zender tot stand te brengen.
➋
3. Wikkel de band om uw borst en
maak deze vast.
Forerunner 410 – Snelstartgids
7
Het Garmin-logo dient niet
ondersteboven te worden
weergegeven.
4. Zorg dat de Forerunner zich tijdens
het koppelen binnen drie meter van
de hartslagmeter bevindt.
TIP: als de hartslaggegevens
onregelmatig zijn of niet worden
weergegeven, dient u de band strakker
om uw borst aan te trekken of gedurende
vijf tot tien minuten een warming-up uit
te voeren.
Nadat u de hartslagmeter hebt
omgedaan, is deze stand-by en klaar
om gegevens te verzenden. Als de
hartslagmeter wordt gekoppeld, wordt
er een bericht weergegeven, en wordt
het hartslagpictogram
in de modus
Training weergegeven.
Opmerking: zie de Forerunner
410-gebruikershandleiding voor meer
informatie over de hartslagmeter.
8
Trainen
1. Houd training ingedrukt.
2. Druk op start om de timer te starten.
3. Druk na afloop van het hardlopen op
stop.
4. Houd reset ingedrukt om uw
gegevens op te slaan en de timer
opnieuw in te stellen.
Gratis software
downloaden
Met behulp van ANT Agent™ kunt u het
toestel samen gebruiken met Garmin
Connect™, een op het web gebaseerd
trainingsprogramma, en Garmin Training
Center®, een trainingsprogramma op de
computer.
1. Ga naar www.garmin.com/intosports.
2. Selecteer Trainen met Garmin.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm
om ANT Agent te downloaden en te
installeren.
Forerunner 410 – Snelstartgids
Uw computer en toestel
koppelen
Opmerking: voordat u de USB ANT
Stick™ op uw computer aansluit, dient u
de gratis software te downloaden, zodat
u de benodigde USB-stuurprogramma's
kunt installeren (pagina 8).
1. Sluit de USB ANT Stick aan op
een beschikbare USB-poort op de
computer.
2. Zorg dat het toestel zich binnen drie
meter van uw computer bevindt.
3. Als ANT Agent het toestel heeft
gevonden, wordt de toestel-ID
weergegeven en wordt gevraagd
of u de toestellen wilt koppelen.
Selecteer Ja.
Forerunner 410 – Snelstartgids
4. Op het toestel moet hetzelfde
nummer als in ANT Agent worden
weergegeven. Als dit het geval is,
kies dan ja op het toestel om het
koppelingsproces te voltooien.
Gegevens naar uw
computer overbrengen
Zorg dat het toestel zich binnen drie
meter van uw computer bevindt. ANT
Agent brengt automatisch gegevens over
tussen het toestel en Garmin Connect of
Garmin Training Center.
Opmerking: als u veel gegevens
hebt, kan dit enkele minuten duren.
Tijdens de gegevensoverdracht zijn de
functies van het toestel niet beschikbaar.
Gebruik Garmin Connect of Garmin
Training Center om uw gegevens weer te
geven en te analyseren.
9
Het toestel resetten
Als het toestel is vastgelopen, dient
u dit te resetten. Houd enter en quit
tegelijkertijd ingedrukt totdat het scherm
leeg is (ongeveer 7 seconden). Uw
gegevens en instellingen worden dan niet
gewist.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog
in zodat wij u beter kunnen helpen. Ga
naar http://my.garmin.com. Bewaar uw
originele aankoopbewijs of een fotokopie
op een veilige plek.
Meer informatie
Raadpleeg de gebruikershandleiding
voor meer informatie over de functies en
instellingen van het toestel.
10
Contact opnemen met
Garmin
Neem contact op met Garmin Product
Support als u tijdens het gebruik van
het toestel vragen hebt. Ga in de VS
naar www.garmin.com/support of neem
telefonisch contact op met Garmin USA
via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het VK telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808
2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor ondersteuningsinformatie voor uw
regio. U kunt ook telefonisch contact
opnemen met Garmin (Europe) Ltd. op
+44 (0) 870.8501241.
Forerunner 410 – Snelstartgids
© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Garmin®, Garmin Training Center® en
Forerunner® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, ANT™ en ANT+™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Ga voor de nieuwste
gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) gedurende de levensduur van
uw Garmin-producten naar de Garmin-website op www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
September 2010
Onderdeelnummer 190-01274-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising