Garmin | Forerunner® 405CX | User guide | Garmin Forerunner® 405CX kayttoopas

Garmin Forerunner® 405CX kayttoopas
käyttöopas
FORERUNNER® 405CX
GPS-URHEILUKELLO, JOSSA LANGATON SYNKRONOINTI
© 2009-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian
ulkopuolella) 0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion
lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän
oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion
tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai
tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn
version luvaton kaupallinen levittäminen on
ehdottomasti kielletty.
Garmin®, Garmin-logo, Forerunner®, Dynastream®,
Garmin Training Center®, Auto Pause®, Auto Lap®
ja Virtual Partner® ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Garmin Connect™, ANT™, ANT
Agent™, ANT+™, GSC™ 10 ja USB ANT Stick™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Garminin
web-sivustossa (www.garmin.com) on tietoja
viimeisimmistä päivityksistä ja lisätietoja tämän
ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 (A1),
US7192401 (B2) ja U20080279. WO03099114 (A1)
(patenttia haettu), EP1507474 (A1), US7460901 (B2),
WO2004016173 (A1) (patenttia haettu), EP1545310
(A1) (patenttia haettu), U20080279 (patenttia haettu)
Maaliskuu 2011
Firstbeat ja Analyzed by Firstbeat ovat
Firstbeat Technologies Ltd.:n rekisteröityjä tai
rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Tätä tuotetta
koskevat seuraavat Yhdysvaltain patentit ja niiden
vastineet muissa maissa.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
Osanumero 190-01066-37 ver. B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Kiitos, että hankit Garmin® Forerunner®
405CX -GPS-urheilumittarin.
Varoitus: Keskustele aina
lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista tai sen muuttamista.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja Forerunnerin
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai Garmin USA, puh.
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Soita Isossa-Britanniassa (Garmin Europe
Ltd.) numeroon 0808 2380000.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe)
Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry
osoitteeseen http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Maksuttomat ohjelmistot
Osoitteessa www.garmin.com
/forerunner405/owners on tietoja
Garmin Connect™ -web-ohjelmistosta ja
Garmin Training Center® -ohjelmistosta.
Tällä ohjelmistolla voit tallentaa ja
analysoida harjoitustietoja.
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.................................... i
Garminin yhteystiedot...................i
Tuotteen rekisteröiminen..............i
Maksuttomat ohjelmistot...............i
Forerunnerin huoltaminen...........iv
Aloitus....................................... 1
Vaihe 1: Kosketuskehyksen
käyttäminen........................... 1
Vaihe 2: Akun lataaminen........... 4
Vaihe 3: Forerunnerin
määrittäminen....................... 5
Vaihe 4: Satelliittisignaalien
etsiminen............................... 6
Vaihe 5: Pariliitoksen
muodostaminen sykevyön
kanssa (valinnainen)............. 7
Vaihe 6: Lähde matkaan!............ 8
Vaihe 7: Lataa maksuton
ohjelmisto.............................. 8
ii
Vaihe 8: Forerunner ja pariliitos
tietokoneen kanssa............... 9
Vaihe 9: Tietojen siirtäminen
tietokoneeseen...................... 9
Aika/päiväystila...................... 10
Aika-asetukset.......................... 10
Harjoitustila..............................11
Tietoja harjoitussivusta..............11
Urheilutila...................................11
Auto Pause............................... 12
Auto Lap................................... 12
Automaattinen vieritys.............. 13
Aikakatkaisu.............................. 13
Nopeusyksikkö.......................... 13
Virtual Partner® ........................ 14
Harjoitukset............................... 15
Reitit.......................................... 19
GPS-tila.................................... 21
Tietoja GPS-signaaleista.......... 22
Forerunner 405CX -käyttöopas
Johdanto
Historia.................................... 23
Historiatietojen poistaminen...... 23
Toimintojen tarkasteleminen..... 24
Kokonaismäärien
tarkasteleminen................... 24
Tavoitteiden tarkasteleminen.... 24
Asetukset................................ 25
Tietokentät................................ 25
Käyttäjäprofiili........................... 28
Hälytykset................................. 29
Aika........................................... 29
Järjestelmä............................... 30
ANT+......................................... 31
Lisävarusteiden
käyttäminen............................ 33
Liite.......................................... 39
Forerunnerin nollaaminen......... 39
Käyttäjätietojen poistaminen..... 39
Forerunner-ohjelmiston
päivittäminen Garmin
Connect -ohjelmalla............ 39
Akun tiedot................................ 40
Tekniset tiedot........................... 40
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus........... 42
Vaatimustenmukaisuusvakuutus...................... 43
Vianmääritys............................. 44
Sykealuetaulukko...................... 45
Hakemisto............................... 46
Lisävarusteet ja pariliitos.......... 33
Sykevyö.................................... 34
Jalka-anturi............................... 37
GSC 10..................................... 38
Forerunner 405CX -käyttöopas
iii
Johdanto
Forerunnerin huoltaminen
Puhdista Forerunner ja sykevyö
liinalla, joka on kostutettu laimealla
pesuaineliuoksella. Pyyhi kuivaksi.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Älä säilytä Forerunneria erittäin
kuumissa tai kylmissä paikoissa
(kuten auton takakontissa), koska
laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Käyttäjätiedot, kuten historia, paikat
ja jäljet, säilyvät laitteen muistissa
pysyvästi ilman ulkoisen virran tarvetta.
Varmuuskopioi tärkeät käyttäjätiedot
siirtämällä ne Garmin Connect- tai
Garmin Training Center -ohjelmaan.
Katso sivua 9.
iv
Upottaminen veteen
Forerunner on vedenpitävä IECstandardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen
30 minuutin ajan. Pidempi upotus saattaa
vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen
upottamisen jälkeen, ennen kuin käytät
sitä tai lataat sen.
Varoitus: Forerunneria ei ole
tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.
Laitteen käyttäminen uinnin aikana tai
upottaminen veteen pitkäksi ajaksi voi
aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa
pienen palovamman ihoon tai ärsyttää
laitteen alla olevaa ihoa.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Varoitus: Laite sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa. Tärkeitä akun
käyttämiseen liittyviä turvallisuustietoja on laitteen pakkauksessa toimitetussa
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa.
Varoitus: Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista
tai sen muuttamista. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vaihe 1: Kosketuskehyksen
käyttäminen
Kellotaulun hopeinen kehys toimii
monitoimipainikkeena.
Napautus: painamalla kehystä
lyhyesti voit tehdä valinnan, vaihdella
valikkovalintaa tai vaihtaa sivua.
Kosketus ja veto (vierittäminen):
painamalla kehystä sormella ja vetämällä
sormea kehyksen ympäri voit selata
valikkokohtia tai lisätä tai vähentää
arvoja.
Painaminen pitkään: voit vaihtaa tilaa
painamalla jotakin kehyksen neljästä
merkitystä kohdasta.
Kaksoispainallus: voit sytyttää
taustavalon painamalla kahta kehyksen
aluetta kahdella sormella samanaikaisesti.
Forerunner 405CX -käyttöopas
1
Aloitus
Kosketuskehyksen alueet ja
painikkeet
➍ training: siirry harjoitustilaan
painamalla pitkään.
➊
➎ start/stop/enter:
➎
➋
➍
➏
➌
➊ time/date: siirry aika- ja
päiväystilaan painamalla pitkään.
➋ GPS: siirry GPS-tilaan painamalla
pitkään.
➌ menu: avaa valikkosivu painamalla
•
käynnistä/lopeta ajanotto
harjoitustilassa painamalla.
• Tee valinta painamalla.
• Poistu virransäästötilasta painamalla.
➏ lap/reset/quit:
•
•
•
•
Luo uusi kierros harjoitustilassa
painamalla.
Nollaa ajanotto harjoitustilassa
painamalla pitkään.
Voit poistua valikosta tai sivulta
painamalla painiketta.
Poistu virransäästötilasta painamalla.
pitkään.
2
Forerunner 405CX -käyttöopas
Aloitus
Kehysvihjeitä
• Kosketa kehystä tukevasti.
• Kosketa kehyksen ulkoreunaa,
mihin sanat on painettu, äläkä
sisäreunasta lähellä kellotaulua.
• Tee kukin kehysvalinta erillisenä
toimintona.
•
•
•
Älä jätä sormeasi kehykselle,
kun käytät sitä.
Älä käytä paksuja käsineitä,
kun käytät kehystä.
Jos kehys on märkä, kuivaa se
ennen käyttöä.
Kehyksen lukitseminen
Voit estää kehyksen tahattomat
napautukset (kosteuden tai tahattoman
törmäyksen vuoksi) painamalla enterja quit-painiketta samanaikaisesti. Voit
avata kehyksen lukituksen painamalla
enter- ja quit-kohtia samanaikaisesti
uudelleen.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Virransäästötila
Forerunner siirtyy virransäästötilaan,
kun se on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä. Forerunner on pimeänä, jos
ajanotto ei ole käytössä, et ole matkalla
kohteeseen ja tarkastele navigointisivua
etkä ole painanut mitään painikkeita tai
napauttanut kehystä.
Virransäästötilassa voit tarkastella
kellonaikaa, sytyttää taustavalon ja
käyttää ANT+™-tietokoneyhteyttä.
Poistu virransäästötilasta painamalla
enter- tai quit-painiketta. Tietoja
mukautetuista asetuksista on sivulla 13.
3
Aloitus
Vaihe 2: Akun lataaminen
Akun säästämiseksi Forerunner
toimitetaan virta katkaistuna. Lataa
Forerunneria vähintään 3 tunnin ajan
ennen käyttöä. Täyteen ladatun akun
käyttöaika määräytyy käytön mukaan.
Lisätietoja akusta on sivulla 40.
1. Liitä latauspidikekaapelin USB-liitin
muuntajaan.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista latauspidikkeen tapit
Forerunnerin taustapuolen
liitinpintoihin.
huomautus: voit estää korroosiota
kuivaamalla latausliitännät ja niiden
ympäristön hyvin ennen lataamista.
VIHJE: Forerunner ei lataudu, jos
lämpötila on alle 32 °F tai yli 122 °F
(0 °C tai yli 50 °C).
Yhteystiedot
4. Kiinnitä laturi tukevasti Forerunnerin
etupuolelle.
Latauspidike
4
Forerunner 405CX -käyttöopas
Aloitus
Vaihe 3: Forerunnerin
määrittäminen
Kun käytät Forerunneria ensimmäisen
kerran, näyttöön tulee ohjeita kehyksen
käyttämisestä sekä profiilin ja
Forerunnerin asetusten määrittämisestä.
Jos käytät ANT+-sykevyötä, valitse
määrityksen aikana Kyllä, jotta sykevyö
Aktiivisuusluokkataulukko
Harjoitus
Kuvaus
Harjoitus
Taajuus
Harjoitusaika viikossa
0
Ei harjoittelua
-
-
1
Kevyttä harjoittelua
ajoittain
Kerran kahdessa viikossa
Alle 15 minuuttia
2
3
4
5
Säännöllistä
harjoittelua
15 - 30 minuuttia
Kerran viikossa
Noin 30 minuuttia
2 - 3 kertaa viikossa
Noin 45 minuuttia
45 min - 1 tunti
6
1 - 3 tuntia
7
8
9
Päivittäinen
harjoittelu
3 - 5 kertaa viikossa
3 - 7 tuntia
Lähes päivittäin
7 - 11 tuntia
Päivittäin
11 - 15 tuntia
10
Yli 15 tuntia
Aktiivisuusluokkataulukon on laatinut Firstbeat Technologies Ltd. Taulukko perustuu osittain artikkeliin
Jackson et al.: Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in
Sports & Exercise 22:863:870, 1990.
Forerunner 405CX -käyttöopas
5
Aloitus
voi muodostaa pariliitoksen (yhteyden)
Forerunnerin kanssa. Lisätietoja on
vaiheessa 5.
Forerunner laskee tarkat harjoitustiedot
profiilisi avulla. Määritä aktiivisuusluokaksi 0–10 sivua 5 taulukon avulla.
1. Mene ulos aukealle paikalle.
Vastaanotto toimii parhaiten,
kun Forerunnerin antenni on
taivasta kohti.
Vaihe 4: Satelliittisignaalien
etsiminen
Oikean kellonajan määrittäminen ja
Forerunnerin käyttäminen edellyttävät
GPS-satelliittisignaalien etsimistä.
Signaalien etsiminen saattaa kestää
muutamia minuutteja.
Huomautus: lisätietoja GPSvastaanottimen poistamisesta käytöstä
ja Forerunnerin käyttämisestä
sisätiloissa on sivulla 21.
Huomautus: satelliittisignaaleja
ei voi etsiä virransäästötilassa. Poistu
virransäästötilasta painamalla entertai quit-painiketta.
6
Antennin
sijainti
2. Siirry harjoitustilaan painamalla
training-painiketta pitkään.
3. Pysy paikallasi ja lähde liikkeelle
vasta, kun satelliittien hakusivu
poistuu näytöstä.
Kun laite vastaanottaa satelliittisignaaleja,
näkyy harjoitustilan
GPS-kuvake
sivuilla.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Aloitus
Vaihe 5: Pariliitoksen
muodostaminen sykevyön
kanssa (valinnainen)
 VAROITUS
Sykevyö voi aiheuttaa hiertymiä, jos
sitä käytetään pitkään. Voit välttää
ongelman levittämällä kitkaa vähentävää
voiteluainetta tai geeliä kovan hihnan
keskikohtaan, joka koskettaa ihoa.
Älä käytä aurinkovoidetta. Älä levitä
kitkaa vähentävää voiteluainetta tai geeliä
elektrodeihin.
Kun ensimmäisen kerran yrität muodostaa
pariliitoksen sykevyön ja Forerunnerin
välille, siirry 10 metrin päähän muista
sykemittareista.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Sykemittari on valmiustilassa ja valmis
lähettämään tietoja. Käytä sykevyötä
iholla heti rintalastan alapuolella.
Sykevyön pitäisi olla niin lähellä ihoa, että
se pysyy paikallaan juoksumatkan ajan.
Kieleke
Paikka
Sykevyön hihna
Sykevyö (edestä)
Elektrodit
Sykevyö (takaa)
1. Pujota hihnan kieleke sykevyön aukon
läpi. Lukitse kieleke sykevyöhön.
2. Kostuta molemmat sykevyön
elektrodit, jotta sykevyö saa hyvän
kontaktin ihoon.
7
Aloitus
3. Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja
kiinnitä sen toinen pää sykevyön
toiselle puolelle.
huomautus: Garmin-logon pitäisi
olla oikeinpäin.
4. Poistu virransäästötilasta painamalla
quit- tai enter-painiketta.
5. Tuo Forerunner enintään 3 metrin
päähän sykemittarista. Sykekuvake
näkyy harjoitustilan sivuilla.
6. Jos syketiedot eivät näy tai ne
ovat virheellisiä, katso vinkkejä
sivulta 34. Jos ongelma ei häviä,
kokeile muodostaa tunnistinten
välille pariliitos uudelleen. Katso
sivua 33.
Vihje: Määritä maksimisyke ja
leposyke valitsemalla Asetukset >
Käyttäjäprofiili. Voit mukauttaa
sykealueita Garmin Connect- tai
Garmin Training Center -ohjelmistolla.
8
Lisätietoja lisävarusteiden käyttämisestä
on sivulla 33.
Vaihe 6: Lähde matkaan!
Vihje: Määritä käyttäjäprofiili, jotta
Forerunner laskee kalorit oikein. Paina
menu-painiketta pitkään > valitse sitten
Asetukset > Käyttäjäprofiili.
1. Paina training-painiketta pitkään.
2. Voit käynnistää ajastimen painamalla
start-painiketta.
3. Paina matkan jälkeen stop-painiketta.
4. Voit tallentaa juoksutiedot ja nollata
ajastimen painamalla reset-painiketta
pitkään.
Vaihe 7: Lataa maksuton
ohjelmisto
ANT Agentin™ avulla voit käyttää
Forerunneria Garmin Connect
-harjoitustyökalun (verkossa) ja Garmin
Training Center -harjoitustyökalun
(tietokoneessa) kanssa.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Aloitus
1. Siirry osoitteeseen www.garmin
.com/forerunner405/owners.
2. Lataa ja asenna ANT Agent näytön
ohjeiden mukaisesti.
Vaihe 8: Forerunner ja
pariliitos tietokoneen
kanssa
Huomautus: lataa ohjelmisto
ennen USB ANT Stick™ -muistitikun
liittämistä tietokoneeseen vaiheen 7
ohjeiden mukaisesti, jotta tarvittavat
USB-ohjaimet asennetaan.
1. Liitä USB ANT Stick™ tietokoneen
vapaaseen USB-porttiin.
2. Tuo Forerunner enintään 3 metrin
päähän tietokoneesta.
Forerunner 405CX -käyttöopas
3. Kun ANT Agent havaitsee
Forerunnerin, se näyttää laitteen
tunnuksen ja kysyy, haluatko
muodostaa pariliitoksen. Valitse
kyllä.
4. Forerunnerin pitäisi näyttää sama
numero kuin ANT Agent. Jos näin
on, valitse Forerunnerissa kyllä,
jotta pariliitos muodostuu.
Vaihe 9: Tietojen
siirtäminen tietokoneeseen
Tuo Forerunner enintään 3 metrin
päähän tietokoneesta. ANT Agent siirtää
automaattisesti tietoja Forerunnerin ja
Garmin Connect- tai Garmin Training
Center -ohjelmiston välillä.
Huomautus: Jos tietoja on
paljon, tämä saattaa kestää muutamia
minuutteja. Forerunnerin toimintoja ei
voi käyttää tiedonsiirron aikana.
Voit tarkastella ja analysoida tietoja
Garmin Connect- tai Garmin Training
Center -ohjelmistolla.
9
Aika/päiväystila
Aika/päiväystila
Voit siirtyä aika-/päiväystilaan painamalla
time/date-painiketta.
Aika-asetukset
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset > Aika. Katso sivua 29.
Voit selata sivuja napauttamalla kehystä:
•
•
•
•
•
10
Aika
Akun varaustila
Hälytys käytössä (jos käytettävissä)
Tavoite-/edistymisosoitin
(jos käytettävissä)
Garmin Connect- tai Garmin
Training Center -ohjelmasta
siirretyt tämän päivän ajoitetut
harjoitukset (jos käytettävissä)
Forerunner 405CX -käyttöopas
Harjoitustila
Harjoitustila
Forerunner sisältää useita harjoitusominaisuuksia ja valinnaisia asetuksia.
Tietoja harjoitussivusta
Voit siirtyä harjoitustilaan painamalla
training-painiketta pitkään. Voit selata
sivuja napauttamalla kehystä.
Urheilutila
Juoksu on oletusarvoinen urheilutila.
Voit vaihtaa urheilutilaa painamalla
pitkään menu-painiketta ja valitsemalla
Harjoitus > Vaihtoehdot > Urheilutila.
Harjoitusasetukset, kuten Auto Lap®,
Auto Pause®, sykealueet ja nopeusalueet
liittyvät juoksemiseen tai pyöräilyyn.
Juoksu- tai pyöräilytilassa muuttamasi
harjoitusasetukset tallennetaan, ja niitä
käytetään kyseisessä urheilutilassa.
Lisäksi toiminnot merkitään juoksutai pyöräilytoiminnoiksi, kun lataat
historiatiedot tietokoneeseen.
Lisätietoja harjoitussivujen tietokenttien
mukauttamisesta on sivulla 25.
Forerunner 405CX -käyttöopas
11
Harjoitustila
Auto Pause
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Vaihtoehdot >
Auto Pause.
2. Valitse yksi seuraavista:
•
Ei käytössä
•
Muk. tahti — keskeyttää
ajanoton automaattisesti,
kun nopeus laskee määritettyä
arvoa alhaisemmaksi.
•
Pysäytettynä — keskeyttää
ajanoton automaattisesti, kun
pysähdyt.
3. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Auto Pause pysäytys on hyödyllinen,
jos reitti sisältää liikennevaloja tai muita
paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
12
Auto Lap
Auto Lap voit merkitä automaattisesti
kierroksen tietyn kohdan tai kun olet
kulkenut tietyn matkan. Asetuksesta on
hyötyä, kun haluat verrata tehoasi matkan
eri osissa (esimerkiksi 10 kilometrin
välein tai raskaan ylämäen kohdassa).
Auto Lap kierroksen määrittäminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Vaihtoehdot >
Auto Lap.
2. Voit antaa arvon valitsemalla Matkan
mukaan tai valita vaihtoehdon valitsemalla Sijainn. mukaan:
•
Vain kierr.pain. — merkitsee
kierroksen aina, kun painat
lap-painiketta ja aina, kun ohitat
kyseisen paikan.
•
Aloit. ja kierros — merkitsee
kierroksen GPS-sijainnissa, jossa
painat start-painiketta, ja matkan
aikana kaikissa paikoissa, joissa
painoit lap-painiketta.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Harjoitustila
•
Merkki ja kierr. — merkitsee
kierroksen siinä GPS-sijainnissa,
jonka merkitset valitessasi tämän
vaihtoehdon, ja kaikissa matkan
kohdissa, joissa olet painanut
lap-painiketta.
3. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Huomautus: reitillä ollessasi
(sivua 19) voit merkitä kierroksia
kaikissa reitille merkityissä kierroksen
kohdissa valitsemalla Sijainn.
mukaan.
Automaattinen vieritys
3. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Aikakatkaisu
Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Vaihtoehdot
> Aikakatkaisu. Valitsemalla Pois
voit estää Forerunneria siirtymästä
virransäästötilaan, kun käytät
harjoitustilaa. Valitsemalla Ota
käyttöön voit käyttää automaattista
virransäästötilaa kaikissa tiloissa.
Huomautus: Forerunner siirtyy
virransäästötilaan vasta, kun se on ollut
jonkin aikaa käyttämättömänä.
Automaattisella vierityksellä voit katsoa
automaattisesti kaikki harjoitustietosivut,
kun ajanotto on käynnissä.
Nopeusyksikkö
Automaattisen vierityksen
käyttäminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Vaihtoehdot >
Autom.vier..
Tahti — aikamäärä, joka kuluu tietyn
matkan kulkemiseen.
Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Vaihtoehdot >
Nopeusyksikkö.
2. Valitse näyttönopeus: Hidas,
Keskitaso tai Nopea.
Forerunner 405CX -käyttöopas
13
Harjoitustila
Nopeus — tunnissa kuljettu matka,
esimerkiksi mailia tai kilometriä
tunnissa.
Huomautus: nopeusyksikön
vaihtaminen ei muuta mukautettuja
tietokenttiä (katso sivua 25).
Virtual Partner®
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Harjoitus > Vaihtoehdot > Virtual
Partner > Päällä.
Virtual Partner on ainutlaatuinen työkalu,
jonka avulla saavutat harjoitu-stavoitteesi.
Virtual Partner kilpailee kanssasi aina,
kun juokset ja ajanotto on käynnissä.
Jos teet muutoksia Virtual Partner
tahtiin/nopeuteen ennen ajanoton
käynnistämistä, muutokset tallennetaan.
Jos teet muutoksia Virtual Partner
asetuksiin juoksun aikana, kun ajanotto on
käynnistetty, muutoksia ei
14
tallenneta, kun ajanotto nollataan. Jos
teet muutoksia Virtual Partner asetuksiin
juoksun aikana, uutta tahtia käytetään
senhetkisestä sijainnista lähtien.
Virtual Partner tahdin muuttaminen:
1. Siirry harjoitustilaan painamalla
training-painiketta pitkään.
2. Avaa Virtual Partner sivu
napauttamalla kehystä.
Virtual Partner
Sinä
3. Voit lisätä tahtia koskettamalla
kehystä ja vetämällä sormea
myötäpäivään. Voit vähentää
tahtia koskettamalla kehystä ja
vetämällä sormea vastapäivään.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Harjoitustila
Kun olet suorittanut kaikki harjoituksen
vaiheet, näyttöön tulee ilmoitus Harjoitus
valmis.
Harjoituksen lopettaminen kesken:
1. Paina stop-painiketta.
2. Paina pitkään reset-painiketta.
4. Voit tallentaa muutokset napauttamalla kehystä tai odottamalla sivun
aikakatkaisua.
Harjoitukset
Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Harjoitukset ja
valitse itsellesi sopivin harjoitustyyppi.
Aiemmat yksinkertaiset harjoitukset sekä
intervalli- ja sykeharjoitukset korvautuvat,
kun luot uuden samantyyppisen
harjoituksen. Vaativat harjoitukset on
luotava Garmin Connect- tai Garmin
Training Center -ohjelmassa.
huomautus: Harjoituksen
aikana voit näyttää lisää tietosivuja
napauttamalla kehystä.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Yksinkertaiset harjoitukset
Yksinkertaisten harjoitusten perustana
voidaan käyttää seuraavia mukautettuja
tavoitteita:
•
•
•
Aika
Etäisyys
Kalorit
Yksinkertaisen harjoituksen
määrittäminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Harjoitukset >
Yksinkert..
2. Valitse yksinkertaisen harjoituksen
Tyyppi.
3. Määritä Kesto.
15
Harjoitustila
4. Valitse Tee harjoitus.
5. Paina start-painiketta.
Sykeharjoitukset
huomautus: Sykeharjoitusten
käyttämiseen tarvitaan sykevyö.
Forerunnerin avulla voit tehdä
harjoituksia tietyllä tai mukautetulla
sykealueella. Tyyppi- ja kestoasetukset
toimivat samalla tavalla kuin
yksinkertaisessa harjoituksessa.
Sykeharjoituksen luominen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Harjoitukset >
Syke.
2. Valitse käytettävä Alue. Minimija maksimisykearvot määritetään
automaattisesti sykealueiden
mukaan. Lisätietoja sykealueista
on sivuilla 35 ja 45.
TAI
Valitse Mukautettu ja määritä omat
minimi- ja maksimisykearvot.
huomautus: Pienin arvo on
35 lyöntiä minuutissa. Suurin arvo on
250 lyöntiä minuutissa. Kun määrität
mukautettuja sykearvoja, minimi- ja
maksimiarvon välin on oltava vähintään
5 lyöntiä minuutissa.
3. Valitse sykeharjoituksen Tyyppi.
4. Määritä Kesto.
5. Valitse Tee harjoitus.
6. Paina start-painiketta.
16
Forerunner 405CX -käyttöopas
Harjoitustila
Intervalliharjoitukset
Forerunnerissa voi luoda intervalliharjoituksia. Intervallien perustana voi käyttää
juoksuaikaa ja -matkaa sekä harjoituksen
lepo-osia.
Intervalliharjoituksen luominen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Harjoitukset >
Intervalli.
2. Valitse intervalliharjoituksen Tyyppi.
3. Määritä Kesto.
4. Valitse Lepotyyppi.
5. Määritä Kesto.
6. Määritä Toistot-arvo.
7. Valitse Lämmitys Kyllä ja Jäähdytys
Kyllä (valinnainen).
8. Valitse Tee harjoitus.
9. Paina start-painiketta.
Jos harjoitus sisältää lämmittely- tai
jäähdyttelyosuuden, aloita ensimmäinen
Forerunner 405CX -käyttöopas
intervalli painamalla lap-painiketta
lämmittelyn lopussa. Forerunner aloittaa
jäähdyttelykierroksen automaattisesti
viimeisen intervallin jälkeen. Kun olet
lopettanut jäähdyttelyn, lopeta harjoitus
painamalla lap-painiketta.
Kun lähestyt kunkin intervallin loppua,
hälytin laskee aikaa seuraavan intervallin
alkuun. Voit lopettaa intervallin kesken
painamalla lap/reset-painiketta.
Vaativat harjoitukset
Vaativat harjoitukset voivat sisältää
harjoitusosakohtaisia tavoitteita ja
erilaisia matka-, aika- ja kaloriarvoja.
Luo harjoitukset ja muokkaa niitä Garmin
Connect- tai Garmin Training Center
-ohjelmassa ja siirrä ne Forerunneriin.
Garmin Connect- tai Garmin Training
Center -ohjelmalla voit myös ajoittaa
harjoituksia. Voit suunnitella harjoituksia
etukäteen ja tallentaa ne Forerunneriin.
17
Harjoitustila
huomautus: lisätietoja tietojen
siirtämisestä Forerunneriin on sivulla 9.
Vihje: Aika/päiväystilassa voit
tarkastella kyseisen päivän ajoitettuja
harjoituksia napauttamalla kehystä.
Tee harjoitus painamalla enterpainiketta.
Vaativan harjoituksen aloittaminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Harjoitukset >
Monipuolinen.
2. Valitse harjoitus.
3. Valitse Tee harjoitus.
4. Paina start-painiketta.
Kun lähestyt kunkin vaiheen loppua,
hälytin laskee aikaa seuraavan vaiheen
alkuun.
Vaativan harjoituksen vaiheen
lopettaminen kesken:
Paina lap/reset-painiketta.
Vaativan harjoituksen poistaminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Harjoitukset >
Monipuolinen.
2. Valitse harjoitus.
3. Valitse Poista harjoitus > Kyllä.
4. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Kun olet aloittanut vaativan harjoituksen,
Forerunner näyttää harjoituksen kunkin
vaiheen, sen nimen, tavoitteen (jos niitä
on) sekä nykyisen harjoituksen tiedot.
18
Forerunner 405CX -käyttöopas
Harjoitustila
Reitit
Voit mukauttaa harjoituksia
Forerunnerissa myös seuraamalla reittejä
aiemmin tallennettujen toimintojen
mukaan. Voit esimerkiksi kilpailla
aikaa vastaan ja yrittää rikkoa aiemmin
saavutetun tavoitteen. Käyttäessäsi
reittejä voit kilpailla myös Virtual Partner
vastaan.
Reittien luominen
Luo reitit ja reittipisteet ja muokkaa
niitä Garmin Connect- tai Garmin
Training Center -ohjelmassa ja siirrä
ne Forerunneriin.
huomautus: lisätietoja tietojen
siirtämisestä Forerunneriin on sivulla 9.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Reitin aloittaminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Reitit.
2. Valitse reitti luettelosta.
3. Valitse Tee harjoitus.
4. Paina start-painiketta. Historiatietoja
tallennetaan, vaikka et olisi reitillä.
Kun seuraat reittiä harjoitustilassa,
voit avata navigointisivun napauttamalla
kehystä.
Voit keskeyttää reitin manuaalisesti
painamalla stop-painiketta ja painamalla
pitkään reset-painiketta.
Reitin aloittaminen
Voit lisätä lämmittelyn ennen reitin alkua.
Aloita reitti painamalla start-painiketta
ja lämmittele normaalisti. Pysy poissa
reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet
valmis aloittamaan reitin, suuntaa reitille.
Kun olet reitillä, Forerunner näyttää
Reitillä-ilmoituksen.
19
Harjoitustila
Kun aloitat reitin, myös virtuaaliharjoituskaveri aloittaa sen. Jos lämmittelet pois
reitiltä ja siirryt sitten reitille, virtuaaliharjoituskaveri aloittaa reitin uudelleen
nykyisestä sijainnistasi.
Reitin poistaminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Harjoitus > Reitit.
Jos poistut reitiltä, Forerunner näyttää
Suuntapoikkeama-ilmoituksen. Voit
palata reitille navigointisivun avulla.
4. Poista reitti valitsemalla Kyllä.
20
2. Valitse reitti luettelosta.
3. Valitse Poista reitti.
5. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Forerunner 405CX -käyttöopas
GPS-tila
GPS-tila
Voit avata GPS-valikon painamalla
pitkään GPS-painiketta.
Satelliitit — voit tarkastella Forerunnerin
vastaanottamia GPS-signaaleja. Mustat
palkit osoittavat kunkin satelliittisignaalin
voimakkuuden. Satelliitin numero näkyy
kunkin palkin alapuolella. GPS-tarkkuus
näkyy sivun alareunassa.
Huomautus: Kun GPS-ominaisuus
ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellet käytä jalkaanturia.
Tallenna sijainti — nykyisen sijainnin
tallentaminen. Voit muokata sijaintia
painamalla enter-painiketta. Lopeta
painamalla quit-painiketta.
Tunnetun paikan merkitseminen
koordinaattien avulla:
1. Paina pitkään GPS-painiketta >
valitse Tallenna sijainti.
2. Paina enter-painiketta > valitse
Sijainti.
3. Anna tunnetut koordinaatit.
4. Muokkaa sijainnin nimeä ja korkeutta
(valinnainen).
GPS — GPS-ominaisuuden ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
(sisäkäyttö).
Forerunner 405CX -käyttöopas
Siirry paikkaan — valitse paikka
luettelosta ja valitse sitten Aja.
Forerunner opastaa sinut tallennettuun
paikkaan navigointisivun avulla.
21
GPS-tila
Palaa alkuun — opastaa sinut takaisin
lähtöpisteeseen.
Huomautus: Palaa alkuun
-toiminnon käyttäminen edellyttää
ajanoton käynnistämistä.
Voit lopettaa navigoinnin paikkaan
painamalla quit-kohtaa > valitse
Lopeta Mene.
Paikan muokkaaminen:
1. Paina pitkään GPS-painiketta >
valitse Siirry paikkaan.
2. Valitse muokattava paikka.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse muokattava vaihtoehto.
Tietoja GPS-signaaleista
GPS (Global Positioning System) on
satelliittinavigointijärjestelmä, joka
muodostuu 24 satelliitin verkosta.
GPS toimii kaikissa sääolosuhteissa
kaikkialla maailmassa vuorokauden
ympäri. GPS-järjestelmää voi käyttää
ilman tilaus- tai asennusmaksuja.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Voit poistaa paikan painamalla pitkään
GPS-painiketta ja valitsemalla Siirry
paikkaan. Valitse poistettava paikka.
Valitse Poista > Kyllä.
22
Forerunner 405CX -käyttöopas
Historia
Historia
Forerunner tallentaa historiatiedot
automaattisesti, kun ajanotto
käynnistetään. Forerunner tallentaa
enintään 1000 kierrosta ja noin
20 tuntia yksityiskohtaisia lokitietoja
(kun reittipisteitä tallennetaan noin
4 sekunnin välein). Lokitietoja ovat
GPS-sijainti (jos käytettävissä) ja
lisätiedot, kuten syketiedot.
Kun Forerunnerin muisti on täynnä,
laite alkaa korvata vanhimpia lokitietoja.
Voit säilyttää kaikki tiedot lataamalla
historiatietoja säännöllisesti Garmin
Connect- tai Garmin Training Center
-ohjelmaan (katso sivua 9).
Forerunner 405CX -käyttöopas
Huomautus: Forerunner ei poista
tai korvaa kierrosten yhteenvetotietoja
automaattisesti. Seuraavalla sivulla on
lisätietoja kierrostietojen poistamisesta.
Historiatietojen
poistaminen
Kun olet siirtänyt historiatiedot
Garmin Connect- tai Garmin Training
Center -ohjelmaan, voit poistaa ne
Forerunnerista.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Historia > Poista.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kaikki toiminnot — kaikkien
toimintojen poistaminen
historiasta.
•
Vanhat toiminnot — yli kuukausi
sitten tallennettujen toimintojen
poistaminen.
•
Kokonais — kaikkien
yhteismäärien nollaaminen.
23
Historia
Toimintojen
tarkasteleminen
Forerunnerissa voi tarkastella seuraavia
tietoja: aika, matka, keskitahti/-nopeus,
kalorit, keskisyke ja keskipoljinnopeus.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Historia > Toiminnot.
2. Voit selata toimintoja kehyksen
avulla. Voit tarkastella kierrostietoja
napauttamalla kehystä.
3. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Yksittäisten juoksujen ja
kierrosten poistaminen
Kokonaismäärien
tarkasteleminen
Forerunner tallentaa kaikkien harjoitusten
kokonaismatkan ja -ajan.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Historia > Kokonais.
2. Lopeta painamalla quit-painiketta.
Tavoitteiden tarkasteleminen
Garmin Connect -ohjelmassa voit
määrittää erityyppisiä tavoitteita ja
lähettää ne Forerunneriin. Forerunner
seuraa edistymistäsi tavoitteita kohti.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Historia > Toiminnot.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Historia > Tavoitteet.
2. Voit selata toimintoja kehyksen
avulla. Voit tarkastella kierrostietoja
napauttamalla kehystä.
2. Lopeta painamalla quit-painiketta.
3. Paina pitkään reset-painiketta,
kun tarkastelet juoksua tai kierrosta.
4. Valitse Kyllä.
24
Forerunner 405CX -käyttöopas
Asetukset
Asetukset
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset.
VIHJE: Kun olet valinnut vaihtoehdot
tai määrittänyt arvoja Forerunnerissa,
tallenna asetus painamalla enterpainiketta.
Tietokentät
Voit näyttää/piilottaa seuraavat sivut ja
mukauttaa kullakin sivulla enintään kolme
tietokenttää:
•
•
•
•
Harjoitus 1 (näkyy aina)
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Syke (näkyy ainoastaan, kun
Forerunner vastaanottaa syketietoja)
Tietokenttien määrittäminen:
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Asetukset > Tietokentät.
Forerunner 405CX -käyttöopas
2. Valitse jokin harjoitussivu.
3. Valitse tietokenttien määrä.
4. Valitse ja muuta tietokenttiä kehyksen
avulla.
Tietokenttien asetukset
* Merkitsee tietokentän, jossa näkyy
maili- tai metriyksiköitä.
** Edellyttää valinnaista lisävarustetta.
Tietokenttä
Kuvaus
Poljinkierros **
Askelten tai
poljinkammen kierrosten
määrä minuutissa.
Poljink.–Kskm.
**
Keskimääräinen
poljinnopeus koko
nykyisen matkan ajalta.
Poljink.–
Kierros **
Nykyisen kierroksen
keskimääräinen
poljinnopeus.
Kalorit
Kulutettujen kalorien
määrä.
Matka *
Nykyisen juoksun aikana
kuljettu matka.
25
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Kierrosmatka *
Nykyisellä kierroksella
kuljettu matka.
Etäis.–Viim
kier. *
Viimeisen kokonaan
kuljetun kierroksen
matka.
% maks SY **
TAI
% SY-res. **
Korkeus *
Korkeus merenpinnasta.
Prosentit
maksimisykkeestä.
TAI
Prosentit sykereservi
(maksimisyke miinus
leposyke).
GPS-tarkkuus *
Tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijainnin tarkkuus
on +/- 19 jalkaa (5,79 m).
Keskisyke **
Keskimääräinen syke
juoksun aikana.
Keskisyke %
maks SY **
TAI
Keskisyke %
SY-var. **
Juoksun maksimisykkeen
keskiprosentti.
TAI
Juoksun sykereservin
keskiprosentti
(maksimisyke miinus
leposyke).
Syke-Kierros **
Kierroksen
keskimääräinen
syke.
Kaltevuus
Syke **
26
Nousun määrä
verrattuna kuljettuun
matkaan. Jos nousu on
esimerkiksi 10 jalkaa
200 jalan matkalla
(3,04 m / 60,96 m),
kaltevuus on 5%.
Syke lyönteinä
minuutissa.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Syke - Kierros
% maks SY **
TAI
Syke - Kierros
% SY-var. **
Kierroksen
maksimisykkeen
keskiprosentti.
TAI
Kierroksen sykereservin
keskiprosentti
(maksimisyke miinus
leposyke).
Tahti-Kskm *
Juoksun keskitahti.
Tahti-Kierr *
Nykyisen kierroksen
keskitahti.
Tahti-Viim
kierr *
Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskitahti.
Nopeus *
Nykyinen nopeus.
Nopeus kesk *
Juoksun keskinopeus.
Nopeus Kierr. *
Nykyisen kierroksen
keskinopeus.
Nop.Viim kier. *
Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskinopeus.
Auringonnousu
Auringonnousun aika
GPS-sijainnin mukaan.
SY-kaav. **
Sykealue **
Viivadiagrammi,
joka osoittaa nykyisen
sykealueesi (1-5).
Nykyinen sykealue (1-5).
Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliin,
maksimisykkeeseen ja
leposykkeeseen.
Kulkusuunta
Nykyinen kulkusuunta.
Auringonlasku
Kierroks
Kuljettujen kierrosten
määrä.
Auringonlaskun aika
GPS-sijainnin mukaan.
Aika
Sekuntikellon aika.
Tahti *
Nykyinen tahti.
Aika-Kesk kier.
Tähänastisten kierrosten
kiertämiseen keskimäärin
kulunut aika.
Forerunner 405CX -käyttöopas
27
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Aika - kierros
Nykyiseen kierrokseen
kulunut aika.
Aika - viim kier.
Viimeiseen täyteen
kierrokseen kulunut
aika.
Aika
Nykyinen
vuorokaudenaika
aika-asetusten
perusteella
(katso sivua 29).
28
Käyttäjäprofiili
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset > Käyttäjäprofiili. Forerunner
laskee kalorinkulutuksen antamiesi
tietojen avulla. Määritä käyttäjäprofiili,
ennen kuin käytät Forerunneria. Määritä
aktiivisuusluokkasi sivua 5 taulukon
avulla.
Firstbeat Technologies Ltd. tarjoaa
kalorinkulutukseen käytetyn sykeanalyysitekniikan. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.firstbeattechnologies.com
/files/Energy_Expenditure_Estimation
.pdf.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Asetukset
Hälytykset
•
Aseta hälytys — hälytyksen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Kun
hälytys on käytössä, voit tarkastella
hälytysaikaa napauttamalla kehystä
aika-/päiväystilassa.
Aika
Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Asetukset > Hälytykset.
Aseta aika — määritä hälytysaika
kehyksen avulla.
Tyyppi — valitse hälytyksen
käyttöasetukseksi Päivittäin
tai Kerran.
Kun hälytys kuuluu:
•
•
•
Voit hiljentää hälytyksen
napauttamalla kehystä.
Voit käyttää 9 minuutin
torkkuasetusta painamalla
enter-painiketta.
Voit poistaa hälytyksen käytöstä
painamalla quit-painiketta.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Älä tee mitään. 1 minuutin
kuluttua laite siirtyy käyttämään
torkkuasetusta. 1 tunnin kuluttua
hälytys poistuu automaattisesti
käytöstä.
Forerunner määrittää kellonajan
automaattisesti GPS-satelliittisignaalien
avulla. Jos akun virta loppuu, lataa akku
ja määritä kellonaika uudelleen hakemalla
satelliitit.
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset > Aika.
Aikamuoto — valitse 12 tuntia tai
24 tuntia.
Aikavyöhyke — valitse aikavyöhyke tai
läheinen kaupunki.
DST (kesäaika) — valitse Kyllä, Ei
tai Automaattinen. Automaattinen
asetus säätää kesäajan automaattisesti
aikavyöhykkeen mukaan.
29
Asetukset
Aika> — Aika>-asetuksen ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Kun Aika> on käytössä, voit määrittää
Aika> muoto,- Aika> vyöh- ja Aika>
DST -asetukset. Kun Aika> on käytössä,
määrittää asetuksia painamalla enterpainiketta aikatilassa. Ajan viereen
ilmestyy - tai -kuvake.
Järjestelmä
Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Asetukset > Järjestelmä.
Kieli — näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen (kuten reittien
nimet) kieltä.
Häl.äänet — viestien hälytysäänen
ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä.
Näpp.äänet — painikkeiden ja kehyksen
näppäinäänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä.
30
Herkkyys — valitse kehyksen
kosketusherkkyys. Jos valitset Korkeavaihtoehdon, kehys vastaa kevyempään
napautukseen kuin käytettäessä Matalaarvoa.
Kontrasti — valitse näytön kontrasti.
Tiedot — ohjelmistoversion, GPS-version
ja laitetunnuksen näyttäminen.
Yksiköt — valitse mittayksiköiksi Maili
tai Metrimitta.
Taustavalo
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset > Järjestelmä > Taustavalo.
Tila — valitse, miten taustavalo syttyy.
Valitsemalla Manuaalinen voit sytyttää
taustavalon aikakatkaisujaksoksi
painamalla kehystä kahdella sormella.
Valitsemalla Näpp. ja häl. voit sytyttää
taustavalon kerran painamalla kehystä
kahdella sormella ja sen jälkeen aina,
kun näppäintä painetaan tai näyttöön
tulee hälytysviesti. Valitsemalla Pois voit
poistaa taustavalon käytöstä kokonaan.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Asetukset
Aikakatkaisu — valitse, miten kauan
taustavalo palaa. Voit säästää akun virtaa
käyttämällä pientä taustavalon aika-arvoa.
3. Valitse Pariliitos > Päällä.
Kirkkaus — kirkkauden säätäminen.
5. Kun ANT Agent havaitsee
Forerunnerin, se näyttää laitteen
tunnuksen ja kysyy, haluatko
muodostaa pariliitoksen. Valitse
kyllä.
ANT+
-lisävarusteet
Tietoja lisävarusteista on sivulla 33.
Tietokone
Siirry 10 metrin päähän muista ANT+lisävarusteista, kun Forerunner yrittää
muodostaa pariliitoksen tietokoneen
kanssa ensimmäisen kerran.
1. Varmista, että tietokone on
valmis tietojen lataamiseen ja
pariliitosominaisuus on käytössä
ANT Agentissa. Katso sivua 9.
4. Tuo Forerunner enintään 3 metrin
päähän tietokoneesta.
6. Forerunnerin pitäisi näyttää sama
numero kuin ANT Agent. Jos näin
on, valitse Forerunnerissa kyllä,
jotta pariliitos muodostuu.
Huomautus: Voit estää
Forerunneria siirtämästä tietoja
tietokoneisiin tai tietokoneista,
vaikka pariliitos olisi muodostettu.
Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Asetukset > ANT+ >
Tietokone > Päälle > Ei.
2. Paina pitkään menu-painiketta
> valitse Asetukset > ANT+ >
Tietokone.
Forerunner 405CX -käyttöopas
31
Asetukset
Kaikkien tietojen lähettäminen
Forerunner lähettää oletusarvoisesti
ainoastaan uudet tiedot tietokoneeseen.
Voit pakottaa Forerunnerin lähettämään
kaikki tiedot tietokoneeseen. Paina pitkään
menu-painiketta > valitse Asetukset >
ANT+ > Tietokone > Pakota Lähetä >
Kyllä. Kaikki tiedot lähetetään uudelleen.
Laitteesta toiseen
Vaativia harjoituksia, reittejä ja sijainteja
voi siirtää Forerunner 405 -laitteesta
toiseen.
1. Paina lähettävässä Forerunnerissa
pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset > ANT+ > Laitteesta
toiseen > Siirrä. Valitse lähetettävät
tiedot.
2. Paina vastaanottavassa
Forerunnerissa pitkään menupainiketta > valitse Asetukset
> ANT+ > Laitteesta toiseen >
Vastaanota.
Lähettävä Forerunner muodostaa yhteyden
toiseen Forerunneriin ja lähettää tiedot.
32
Forerunner 405CX -käyttöopas
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisävarusteiden
käyttäminen
Seuraavat ANT+-lisävarusteet ovat
Forerunner-yhteensopivia:
•
•
•
Sykevyö
Jalka-anturi
GSC™ 10 -nopeus-/
poljinnopeustunnistin
• USB ANT Stick -muistitikku
(katso sivuja 9 ja 31)
Voit ostaa lisävarusteita osoitteessa
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Lisävarusteet ja pariliitos
Jos olet ostanut lisävarusteen, joka
sisältää langatonta ANT+-tekniikkaa,
sen ja Forerunnerin välille on
muodostettava pariliitos.
Pariliitos merkitsee ANT+-lisävarusteiden,
kuten sykevyön, liittämistä Forerunneriin.
Pariliitoksen muodostaminen kestää vain
muutaman sekunnin, kun lisävarusteet
on aktivoitu ja ne toimivat oikein. Kun
laitteiden välille on muodostettu pariliitos,
Forerunner vastaanottaa tietoja vain
liitetystä lisävarusteesta, vaikka lähellä
olisi muitakin lisävarusteita.
Kun olet luonut pariliitoksen ensimmäisen
kerran, Forerunner tunnistaa lisävarusteen
automaattisesti aina, kun se aktivoidaan.
Pariliitoksen muodostaminen
lisävarusteiden välille:
1. Siirry 10 metrin päähän muista
lisävarusteista. Tuo liitettävä
lisävaruste 3 metrin päähän
Forerunnerista.
2. Paina pitkään menu-painiketta
> valitse Asetukset > ANT+ >
Lisävarusteet.
3. Valitse lisävaruste.
4. Valitse Päälle > Kyllä.
Forerunner 405CX -käyttöopas
33
Lisävarusteiden käyttäminen
5. Tarkista Tila. Jos Forerunner ei voi
muodostaa pariliitosta lisävarusteen
kanssa, valitse Tark. uud..
Vihje: Pariliitos viimeistellään
lähettämällä tietoja lisävarusteesta.
Käytä sykevyötä, ota askel käyttäen
jalka-anturia tai polje pyörällä
käyttäessäsi GSC 10 -laitetta.
Tilakuvakkeet
Harjoitustilassa uuden lisävarusteen
kuvake vilkkuu, kun Forerunner etsii
lisävarustetta. Kuvake näkyy tasaisesti,
kun pariliitos lisävarusteeseen on valmis.
Sykevyö käytössä
Sykevyö
Lisätietoja sykevyön asettamisesta
paikalleen on sivulla 7.
Sykevyön vihjeet
Jos syketiedot ovat epätarkkoja tai
virheellisiä, kokeile seuraavia vinkkejä.
•
•
•
•
Nopeus- ja poljinnopeustunnistin
käytössä
Jalka-anturi käytössä
•
34
Varmista, että sykemittari on kehoa
vasten.
Levitä uudelleen vettä, sylkeä tai
elektrodigeeliä elektrodeihin.
Puhdista elektrodit. Lika ja hiki
voivat häiritä sykesignaaleja.
Käytä puuvillapaitaa tai kastele
paita mahdollisuuksien mukaan.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat
tai lepattavat sykemittaria vasten,
voivat muodostaa staattista sähköä,
joka häiritsee sykesignaaleja.
Siirry pois voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien ja joidenkin
Forerunner 405CX -käyttöopas
Lisävarusteiden käyttäminen
langattomien 2,4 GHz:n tunnistinten
läheltä. Ne voivat häiritä sykevyön
toimintaa. Häiriön aiheuttajia voivat
olla suurjännitelinjat, sähkömoottorit,
mikroaaltouunit, langattomat 2,4 GHz
-puhelimet ja langattomat LANtukiasemat.
Sykealueet
Varoitus: määritä lääkärin kanssa
kuntoasi ja terveydentilaasi vastaavat
sykealueet/-tavoitteet.
Monet urheilijat mittaavat ja vahvistavat
sydämensä ja verisuontensa kuntoa
sekä parantavat kuntoaan sykealueiden
avulla. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty
minuuttikohtaisten sydämenlyöntien
määrä. Yleisesti tunnetut viisi sykealuetta
on numeroitu 1–5 sen mukaan, miten
sykearvo kasvaa. Forerunner määrittää
Forerunner 405CX -käyttöopas
sykealueet (katso taulukkoa sivulla 45)
käyttäjäprofiiliin määritettyjen maksimija leposykkeen perusteella (katso
sivua 28).
Voit myös mukauttaa sykealueita
Garmin Connect- tai Garmin Training
Center -ohjelman käyttäjäprofiilissa.
Kun olet mukauttanut sykealueita,
siirrä tiedot Forerunneriin.
Miten sykealueet vaikuttavat
kuntotavoitteisiin?
Kun tiedät omat sykealueesi,
voit paremmin mitata ja kasvattaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla:
•
•
•
Syke on hyvä harjoituksen
vaativuuden mittari.
Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla
voi vahvistaa kardiovaskulaarista
kapasiteettia ja kuntoa.
Kun tiedät sykealueesi, pystyt
35
Lisävarusteiden käyttäminen
välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Sykemittarin paristo
Sykemittari sisältää vaihdettavan
CR2032-pariston.
Huomautus: Huolehdi paristojen
asianmukaisesta hävittämisestä.
3. Irrota kansi ja akku. Odota 30
sekuntia. Aseta uusi akku paikoilleen
positiivinen puoli ylöspäin.
Huomautus: älä vahingoita tai
kadota kannen o-renkaan tiivistettä.
4. Käännä kantta kolikon avulla
myötäpäivään siten, että kannen
nuoli osoittaa CLOSE-kohtaa.
Pariston vaihtaminen:
1. Etsi sykemittarin takaosassa oleva
pyöreä paristokotelon kansi.
2. Käännä kantta kolikon avulla
vastapäivään siten, että kannen
nuoli osoittaa OPEN-kohtaa.
36
Forerunner 405CX -käyttöopas
Lisävarusteiden käyttäminen
Jalka-anturi
Forerunner on yhteensopiva jalka-anturin
kanssa. Voit lähettää jalka-anturista
tietoja Forerunneriin harjoitellessasi
sisätiloissa tai kun GPS-signaali on
heikko tai signaali katoaa. Jalka-anturi
on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja (kuten sykemittari). Muodosta
pariliitos jalka-anturin ja Forerunnerin
välille. Katso sivua 33.
Jalka-anturin kalibrointi
Jalka-anturin kalibroiminen on
valinnainen toiminto, joka voi parantaa
mittaustarkkuutta. Kalibrointia voi
säätää kolmella tavalla: matka, GPS ja
manuaalinen.
Matkakalibrointi
Paras tulos saadaan, kun jalka-anturi
kalibroidaan normaalin ratakierroksen
sisäradalla. Normaali ratakierros
(2 kierrosta = 800 m) on tarkempi
kuin sama matka juoksumatolla.
1. Paina pitkään menu-painiketta
> valitse Asetukset > ANT+ >
Lisävarusteet > Jalka-anturi >
Kalibroi > Matka.
2. Valitse matka.
3. Aloita tallennus painamalla startpainiketta.
4. Juokse tai kävele matkan päähän.
5. Paina stop-painiketta.
GPS-kalibrointi
Jalka-anturin GPS-kalibrointi edellyttää,
että laite vastaanottaa GPS-signaaleja.
1. Paina pitkään menu-painiketta >
valitse Asetukset > ANT+ >
Lisävarusteet > Jalka-anturi >
Kalibroi > GPS.
2. Aloita tallennus painamalla startpainiketta.
Forerunner 405CX -käyttöopas
37
Lisävarusteiden käyttäminen
3. Juokse tai kävele noin 1000 m.
Forerunner ilmoittaa, että olet
kulkenut tarpeeksi pitkän matkan.
Manuaalinen kalibrointi
Jos jalka-anturi näyttää hiukan liian
lyhyen tai pitkän matkan, kun juokset,
voit säätää kalibrointitekijää
manuaalisesti.
Paina pitkään menu-painiketta > valitse
Asetukset > ANT+ > Lisävarusteet
> Jalka-anturi > Kal-tekijä. Säädä
kalibrointitekijää. Lisää kalibrointitekijää,
jos matka on liian lyhyt, tai vähennä
kalibrointitekijää, jos matka on liian pitkä.
GSC 10
Forerunner on yhteensopiva
polkupyöriin tarkoitetun GSC 10
-nopeus- ja -poljinnopeustunnistimen
kanssa. Muodosta pariliitos GSC 10
-tunnistimen ja Forerunnerin välille.
Katso sivua 33.
Pyörätunnistimen kalibrointi
Pyörätunnistimen kalibroiminen on
valinnainen toiminto, joka voi parantaa
mittaustarkkuutta.
1. Paina pitkään menu-painiketta
> valitse Asetukset > ANT+ >
Lisävarusteet > Pyörätunnistin >
Kalibrointi.
2. Valitse Manuaalinen ja anna
rengaskoko. Valitsemalla
Automaattinen voit antaa
GPS-ominaisuuden määrittää
rengaskoon.
38
Forerunner 405CX -käyttöopas
Liite
Liite
Forerunnerin nollaaminen
Jos Forerunner lukittuu, nollaa se. Paina
enter- ja quit-painiketta samanaikaisesti,
kunnes näyttö pimenee (noin 7 sekuntia).
Tämä ei poista tietoja tai nollaa
määrittämiäsi asetuksia.
Käyttäjätietojen
poistaminen
Voit tyhjentää/poistaa kaikki käyttäjätiedot
painamalla enter- ja quit-painikkeita
pitkään samanaikaisesti, kunnes näyttö
pimenee (noin 7 sekuntia). Voit nollata
Forerunnerin painamalla edelleen quitpainiketta, mutta vapauttamalla enterpainikkeen. Seuraa näytön ohjeita.
Forerunner 405CX -käyttöopas
Forerunner-ohjelmiston
päivittäminen Garmin
Connect -ohjelmalla
Osoitteessa www.garmin.com
/forerunner405/owners on tietoja
Forerunner-ohjelmistopäivityksistä ja
Garmin Connect -web-ohjelmistosta.
Jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla,
Garmin Connect kehottaa päivittämään
Forerunnerin ohjelmiston. Päivitä
ohjelmisto ohjeiden mukaan. Varmista,
että laite on tarpeeksi lähellä tietokonetta
koko päivityksen ajan.
39
Liite
Akun tiedot
Akun todellinen käyttöaika määräytyy
seuraavien ominaisuuksien käytön
mukaan: GPS, taustavalo, ANT+tietokoneyhteys ja virransäästötilan
käyttöaika.
Kun akku on ladattu täyteen, Forerunnerin
pitäisi toimia viikon ajan, kun harjoittelet
30 minuutin ajan päivässä käyttäen GPSominaisuutta ja Forerunner on muina
aikoina virransäästötilassa.
Kun akku on ladattu täyteen, Forerunner
toimii virransäästötilassa enintään
2 viikon ajan.
Kun akku on ladattu täyteen, Forerunner
toimii enintään 8 tunnin ajan käytettäessä
GPS-ominaisuutta.
Tekniset tiedot
Forerunner
Kellon koko: (L × P × S) 47,75 × 70,5
× 16,4 mm
Paino: 60 g
Näyttö: halkaisija 27 mm, 124 × 95
kuvapistettä, LED-taustavalo.
Vesitiiviys: IPX7. Ei tarkoitettu
käytettäväksi uinnin aikana.
Tietojen tallentaminen: noin 20 tuntia
tietoja (kun reittipisteitä tallennetaan
4 sekunnin välein).
Muisti: enintään 1000 kierrosta,
100 käyttäjän sijaintia (reittipistettä).
Tietokoneliitäntä: langaton USB ANT
Stick -muistitikku
Akun tyyppi: ladattava 300 mAh:n
litiumioniakku
40
Forerunner 405CX -käyttöopas
Liite
Akun kesto: enintään 8 tuntia
GPS-tilassa, enintään 2 viikkoa
virransäästötilassa.
Käyttölämpötila: -10 - 50 °C
Käyttölämpötila: -15 - 50 °C
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö:
2,4 GHz/Langaton Dynastream
ANT+ -yhteyskäytäntö
Latauslämpötila: 0 - 50 °C
Virtalähde: USB
Radiotaajuus/protokolla:
2,4 GHz / langaton Dynastream
ANT+ -tiedonsiirtoprotokolla
Sykevyö
Mitat: (P × L × S) 34,7 × 3,4 × 1,1 cm
GPS-antenni: sisäinen
GPS-vastaanotin: herkkä, integroitu
USB ANT Stick
Mitat: (P × L × S) 59 × 18 × 7 mm
Paino: 6 g
Lähetysalue: noin 5 m
Forerunner 405CX -käyttöopas
Paino: 44 g
Vesitiiviys: 10 m
Lähetysalue: noin 3 m
Paristo: käyttäjän vaihdettavissa oleva
CR2032-paristo (3 volttia)
Pariston kesto: noin 3 vuotta (1 tunti
päivässä)
41
Liite
Käyttölämpötila: -10 - 50 °C
Huomautus: Käytä kylmissä
olosuhteissa asianmukaisia
vaatteita, jotta sykevyö pysyy
ruumiinlämpöisenä.
Radiotaajuus/protokolla:
2,4 GHz / langaton Dynastream
ANT+ -tiedonsiirtoprotokolla
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ FORERUNNERLAITETTA HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN
EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
42
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin
käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi
sekä omistus- ja immateriaalioikeudet
säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi
käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston
rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää
Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia,
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garminin arvokkaana liikesalaisuutena.
Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään
Forerunner 405CX -käyttöopas
Liite
sen osaa ihmisen luettavaan muotoon
tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai
jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä
Forerunner-laite on direktiivin
1999/5/EY olennaisten vaatimusten
ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen
sivulta osoitteessa www.garmin.com.
Forerunner 405CX -käyttöopas
43
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu/vastaus
Kehys ei vastaa
kosketukseen oikein.
Voit avata kehyksen lukituksen painamalla enter- ja quit-painikkeita
samanaikaisesti uudelleen. Saat parhaat tulokset painamalla kehystä
tukevasti. Kosketa kehyksen ulkoreunaa äläkä sisäreunaa lähellä
kellotaulua. Säädä herkkyysasetusta (katso sivua 30).
Paina pitkään GPS-painiketta. Varmista, että GPS-asetus on Päällä.
Forerunner ei vastaanota
Vie Forerunner ulos ja pois korkeiden rakennusten läheltä.
satelliittisignaaleja.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna Forerunnerin varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
Pariliitoksen
muodostaminen
sykemittarin, jalkaanturin tai GSC 10
-laitteen ja Forerunnerin
välille ei onnistu.
Pysy 10 metrin päässä muista ANT+-lisävarusteista pariliitoksen
muodostamisen aikana. Tuo Forerunner enintään 3 metrin päähän
tunnistimesta pariliitoksen muodostamisen ajaksi. Aloita lisävarusteen
etsiminen uudelleen (katso sivua 33). Varmista, että lisävaruste
lähettää tietoja (esimerkiksi sykevyön on oltava käytössä).
Jos ongelma ei häviä, vaihda lisävarusteen paristo.
Syketiedot ovat
virheellisiä.
Katso sivua 34.
Sykemittarin hihna on
liian suuri.
Pienempi joustava hihna on myynnissä erikseen. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com.
Osa tiedoista puuttuu
Forerunnerista.
Forerunner korvaa vanhimmat yksityiskohtaiset tiedot, jos et siirrä niitä
tietokoneeseen. Voit välttää tietojen menettämisen siirtämällä tietoja
säännöllisesti tietokoneeseen.
44
Forerunner 405CX -käyttöopas
Liite
Sykealuetaulukko
% maksimi- tai
leposykkeestä
Rasituksen tuntu
Edut
1
50–60 %
Rauhallinen tahti, rytmikäs
hengitys
Aloittelijatason aerobinen
harjoittelu, vähentää stressiä
2
60–70 %
Miellyttävä tahti, hiukan syvempää Perustason kardiovaskulaarinen
hengitystä, keskusteleminen
harjoitus, hyvä palautustahti
mahdollista
3
70–80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen hiukan
hankalampaa
Parantaa aerobista kapasiteettia,
optimaalinen kardiovaskulaarinen
harjoitus
4
80–90 %
Nopea tahti ja hiukan epämukava
tuntemus, voimakas hengitys
Parantaa anaerobista
kapasiteettia ja kynnystä,
parantaa nopeutta
5
90–100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä
pitkään, hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja lihasten
kestävyyttä, lisää voimaa
Forerunner 405CX -käyttöopas
45
Hakemisto
Hakemisto
A
äänet 30
aika 6
aika-asetukset 29
Aika> 30
ajan tietokentät 27
akku
käyttöikä 40
lataaminen 4
tiedot 40
alueet, syke 35
Auto Lap 12
Auto Pause 12
F
Forerunnerin
nollaaminen 39
Forerunnerin
puhdistaminen iv
G
Garmin-tuotetuki i
Garmin Connect i, 39
46
Garmin Training Center i
GPS 21, 22, 26
H
hälytykset 29
harjoitukset 15
intervalli 17
lisäasetukset 17
yksinkertainen 15
harjoitus 11
historia 23
poistaminen 23
siirtäminen 9
tarkasteleminen 24
I
intervalliharjoitukset 17
J
jalka-anturi 37
kalibroiminen 37, 38
K
kaikkien tietojen
lähettäminen 32
kaikkien tietojen
poistaminen 39
kaikki tiedot,
poistaminen 39
kalibroiminen
jalka-anturi 37
pyörätunnistin
(GSC 10) 38
kalorit 25
kaltevuus 26
käyttöoikeussopimus 42
kehys 2
käyttövihjeitä 1
lukitseminen 3
kieli 30
kokonais 24
korkeuden tietokentät 26
kosketuskehys 1, 2
kuvakkeet 34
L
laitteen tunnus 30
lisävarusteet 5, 31, 33,
33–38
litiumioniakku 40
M
matkan tietokentät 25
Forerunner 405CX -käyttöopas
Hakemisto
N
näytön kontrasti 30
nopeuden tietokentät 27
nopeusyksikkö 13
O
ohjaimet, USB 9
ohjelmistolataukset i, 8
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 42
ohjelmiston lataaminen 8
ohjelmiston
päivittäminen 39
ohjelmistopäivitys 39
ohjelmistoversio 30
P
paikat 21
pakkolähetys 32
pariliitos
lisävarusteet 33
sykemittari 7
tietokone 9
poistaminen
historia 23
juoksut 24
kierroksia 24
reitit 20
vaativat
harjoitukset 18
poljinnopeuden
tietokentät 25
R
reitit 19
aloittaminen 19
poistaminen 20
reittipisteet, katso paikat
rekisteröinti i
S
satelliittisignaalit 6
satelliittisivu 21
sisäkäyttö 21
syke
alueet 35
tietokentät 26
sykemittari 5, 7, 34
akku 36
vihjeet 34
Forerunner 405CX -käyttöopas
T
tahti 13
taustavalo 30
tavoitteet 24
tekniset tiedot 40
tiedot, lähettäminen 32
tietojen lataaminen 9
tietojen siirtäminen 9
tietokentät 25
tietokone ja pariliitos 9, 31
tietokoneliitäntä 9
tilakuvakkeet 34
toiminnot 24
tunnistimet, pariliitos 5
tunnistinten pariliitos 5
tuotetuki i
tuotteen rekisteröiminen i
U
upottaminen veteen iv
urheilutila 11
USB-ohjaimet 9
USB ANT Stick 9
47
Hakemisto
V
vaativat harjoitukset 17
valo 30
vianmääritys 44
virransäästötila 3
Virtual Partner 14, 19
Y
yksikkö 30
yksinkertaiset
harjoitukset 15
48
Forerunner 405CX -käyttöopas
Lisätietoja uusimmista tuotteista ja lisävarusteista on Garminin
web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com.
© 2009-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Osanumero 190-01066-37 ver. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising