Garmin | Forerunner® 405CX | User manual | Garmin Forerunner® 405CX brugervejledning

Garmin Forerunner® 405CX brugervejledning
brugervejledning
FORERUNNER® 405CX
GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (udenfor Storbritannien)
eller på 0808.2380000 (kun Storbritannien).
Fax +44 (0) 870 850 1251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må
hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes
på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre
der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medie
til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og
eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele
denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse,
at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af
vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt
forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet uden at være
forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer
til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og
yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af
dette og andre Garmin-produkter.
Marts 2011
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner®, Dynastream®,
Garmin Training Center®, Auto Pause®, Auto Lap® og
Virtual Partner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Garmin Connect™, ANT™, ANT Agent™, ANT+™,
GSC™ 10 og USB ANT Stick™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede
eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat
Technologies Ltd. Dette produkt blev fremstillet under
følgende amerikanske patenter og deres udenlandske
modstykker.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 (A1),
US7192401 (B2) og U20080279. WO03099114 (A1)
(anmeldt patent), EP1507474 (A1), US7460901 (B2),
WO2004016173 (A1) (anmeldt patent), EP1545310 (A1)
(anmeldt patent), U20080279 (anmeldt patent)
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne
tilhører de respektive ejere.
Varenummer 190-01066-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Tak, fordi du har købt et Garmin®
Forerunner® 405CX GPS-aktiveret
sportsur.
Advarsel: Konsulter altid din
læge, inden du starter eller ændrer
et træningsprogram. Se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af din
Forerunner. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact Support
for at få support i det land, hvor du bor,
eller du kan kontakte Garmin (Europe)
Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Produktregistrering
Få bedre support ved at registrere dig
online i dag. Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Gratis software
Gå til www.garmin.com/forerunner405
/owners for at få oplysninger om
den webbaserede software Garmin
Connect™ eller computersoftwaren
Garmin Training Center®. Brug denne
software til at gemme og analysere dine
træningsdata.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
i
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion................................ i
Kontakt Garmin.............................i
Produktregistrering.......................i
Gratis software..............................i
Pleje af Forerunner.....................iv
Sådan kommer du i gang......... 1
Trin 1: Brug af trykringen............ 1
Trin 2: Oplad batteriet................. 4
Trin 3: Konfiguration af
Forerunner.............................. 5
Trin 4: Find satellitsignaler.......... 6
Trin 5: Parring af pulssensoren
(valgfri).................................... 7
Trin 6: Løb en tur!....................... 8
Trin 7: Download gratis
software.................................. 8
Trin 8: Sådan parres din
computer og Forerunner......... 9
ii
Trin 9: Overføre data til
computeren............................. 9
Klokkeslæt/dato-tilstand........ 10
Tidsindstillinger......................... 10
Træningstilstand......................11
Om siden Træning.....................11
Sportstilstand.............................11
Auto Pause............................... 12
Auto Lap................................... 12
Automatisk rullefunktion............ 13
Timeout..................................... 13
Fartenheder.............................. 13
Virtual Partner® ........................ 14
Træning..................................... 15
Baner........................................ 19
GPS-tilstand............................ 21
Om GPS................................... 22
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Introduktion
Historik.................................... 23
Sletning af historik.................... 23
Sådan vises aktiviteter.............. 24
Visning af resultater.................. 24
Visning af mål........................... 24
Indstillinger............................. 25
Datafelter.................................. 25
Brugerprofil............................... 28
Alarmer..................................... 29
Tid............................................. 29
System...................................... 30
ANT+......................................... 31
Brug af tilbehør....................... 33
Parring af tilbehør..................... 33
Pulssensor................................ 34
Fodsensor................................. 37
GSC 10..................................... 38
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Appendiks............................... 39
Nulstilling af Forerunner............ 39
Sletning af brugerdata.............. 39
Opdatering software til
Forerunner med Garmin
Connect................................ 39
Batterioplysninger..................... 40
Specifikationer.......................... 40
Softwarelicensaftale.................. 42
Overensstemmelseserklæring........................ 43
Fejlfinding................................. 44
Pulszonetabel........................... 45
Indeks...................................... 46
iii
Introduktion
Pleje af Forerunner
Rens Forerunner og pulssensoren
med en klud fugtet med en skånsom
rengøringsmiddelopløsning. Tør den
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Lad være med at opbevare din
Forerunner, hvor der kan opstå langvarig
udsættelse for ekstreme temperaturer
(så som i bagagerummet), da der kan
opstå permanent skade.
Brugeroplysninger, f.eks. historik,
placeringer og spor gemmes på ubestemt
tid i enhedens hukommelse uden behov
for ekstern strøm. Tag sikkerhedskopier
af vigtige brugerdata ved at overføre dem
til Garmin Connect eller Garmin Training
Center. Se side 9.
iv
Nedsænkning i vand
Forerunner er vandtæt iht. IECstandarden 60529 IPX7. Den kan
modstå nedsænkning i 1 meter vand i
30 minutter. Forlænget nedsænkning
kan gøre skade på enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af
og lade den lufttørre, inden den anvendes
eller oplades.
Advarsel: Forerunner er ikke
beregnet til brug ved svømning.
Svømning eller længerevarende
ophold i vand kan forårsage
kortslutning i enheden, hvilket i
sjældne tilfælde kan medføre mindre
forbrændinger eller irritation under
enheden.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for
at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.
Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Trin 1: Brug af trykringen
Sølvringen omkring urskiven fungerer
som en knap med flere funktioner.
Tryk: Tryk fingeren kort mod ringen for
at foretage et valg, skifte menuvalg eller
skifte side.
Tryk og træk (rul): Tryk fingeren på
ringen, og træk den rundt om ringen for
at rulle gennem menuvalgene eller for at
øge eller mindske værdier.
Tryk og hold: Hold fingeren på en af de
fire markerede områder på ringen for at
skifte tilstand.
Dobbelttryk: Tryk med to fingre
to steder på ringen for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
1
Sådan kommer du i gang
Tryk på områder af ringen eller
knapper
til træningstilstand.
➎ start/stop/enter:
➊
➎
➋
➍ training: Tryk og hold for at skifte
➍
➏
•
Tryk for at starte/stoppe timeren i
træningstilstand.
• Tryk for at foretage et valg.
• Tryk for at gå ud af
strømsparetilstanden.
➏ lap/reset/quit:
➌
•
➊ time/date: Tryk og hold for at skifte
•
➋ GPS: Tryk og hold for at skifte til
•
➌ menu: Tryk og hold for at åbne
•
til tilstanden klokkeslæt/dato.
GPS-tilstand.
menusiden.
2
Tryk for at oprette en ny omgang i
træningstilstand.
Tryk og hold for at nulstille timeren i
træningstilstand.
Tryk for at forlade en menu eller en
side.
Tryk for at gå ud af strømsparetilstanden.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Sådan kommer du i gang
Tip til ringen
• Tryk fast på ringen.
• Tryk på den ydre ring med ordene
på, og ikke den inderste ring omkring
urskiven.
• Gør hvert valg på ringen til en
enkeltstående handling.
• Lad ikke en finger hvile på ringen,
mens den er i brug.
• Ringen kan ikke betjenes med
vanter på.
• Hvis ringen er våd, skal den tørres
før brug.
Lås ringen
For at forhindre utilsigtede tryk på ringen
(pga. fugt eller utilsigtede slag) skal
du trykke på enter og quit samtidigt.
Ringen låses op igen ved at trykke
samtidigt på enter og quit.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Strømsparetilstand
Efter nogen tids inaktivitet skifter
Forerunner til strømsparetilstand.
Forerunner bliver inaktiv, hvis timeren
ikke kører, hvis du ikke navigerer efter
en destination og bruger navigationssiden, og du ikke har trykket på nogen
af knapperne eller på ringen.
I strømsparetilstand kan man se
klokkeslæt, tænde for baggrundsbelysningen og bruge computertilslutningen
ANT+™. Tryk på enter eller quit for
at gå ud af strømsparetilstanden. Se
brugerindstillede muligheder på side 13.
3
Sådan kommer du i gang
Trin 2: Oplad batteriet
Forerunner leveres med strømmen
afbrudt for at spare på batteriet. Oplad
Forerunner i mindst 3 timer før brug.
Hvor længe et fuldt opladet batteri holder
afhænger af brugen. Du kan finde flere
batterioplysninger på side 40.
1. Sæt USB-stikket fra opladerclip’en i
AC-adapteren.
2. Sæt AC-adapter i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil opladerclip’en efter kontakterne
bag på Forerunner.
Kontaktpersoner
bemærk: For at forebygge
korrosion skal du tørre opladningskontakterne og det omkringliggende
område før opladning.
TIP: Forerunner kan ikke oplades,
hvis temperaturen er under 0° C eller
over 50° C.
4. Sæt opladeren sikkert fast på
oversiden af Forerunner.
Opladerclip
4
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Sådan kommer du i gang
Trin 3: Konfiguration af
Forerunner
for at lære at bruge ringen, indstille din
brugerprofil og konfigurere Forerunner.
Første gang du anvender Forerunner, skal
Hvis du bruger en ANT+-pulssensor,
du følge vejledningen på skærmen
skal du vælge Ja under konfigurationen,
Tabel for aktivitetsniveau
Træning
Beskrivelse
Træning Frekvens
Træningstid pr. uge
0
Ingen motion
-
-
1
Lejlighedsvis, let
motion
En gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
5
Regelmæssig
motion og træning
15 til 30 minutter
En gang om ugen
Ca. 30 minutter
2 til 3 gange om ugen
Ca. 45 minutter
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
9
3 til 5 gange om ugen
Daglig træning
3 til 7 timer
Næsten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
10
Mere end 15 timer
Tabellen for aktivitetsniveau er udbudt af Firstbeat Technologies Ltd., og dele af den er baseret på Jackson et al.
Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & Exercise
22:863:870, 1990.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
5
Sådan kommer du i gang
så pulssensoren kan parres (forbindes)
med Forerunner. Se Trin 5 for at få flere
oplysninger.
Forerunner anvender din brugerprofil til
at beregne nøjagtige træningsdata. Ved
hjælp af tabellen på side 5 skal du vælge
0-10 for at angive dit aktivitetsniveau.
1. Gå udendørs i et åbent område. Den
bedste modtagelse fås ved at sikre,
at antennen i Forerunner peger mod
himlen.
Trin 4: Find satellitsignaler
For at kunne indstille klokkeslæt og
begynde at anvende Forerunner skal du
modtage GPS-satellitsignaler. Det kan
tage et par minutter at finde signaler.
Bemærk: Hvordan du slår GPSmodtageren fra og bruger Forerunner
inden døre, kan du se side 21.
Bemærk: Det er ikke muligt
at modtage satellitsignaler i
strømsparetilstand. Tryk på
enter eller quit for at gå ud af
strømsparetilstanden.
6
Antennens
placering
2. Tryk og hold training nede for at
skifte til træningstilstand.
3. Stå stille og bevæg dig ikke, før siden
Lokaliserer satellitter forsvinder.
Når du modtager satellitsignaler,
vises GPS-ikonet
på siderne i
træningstilstand.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Sådan kommer du i gang
Trin 5: Parring af
pulssensoren (valgfri)
 advarsel
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når
den anvendes i længere tid ad gangen.
For at afhjælpe dette problem kan du
påføre et smøremiddel til afhjælpning
af friktion på det sted, hvor stroppen har
kontakt med huden.
Tap
Hul
Pulssensor-rem
Pulssensor (forside)
Elektroder
Pulssensor (bagside)
Brug ikke gel eller creme, der indeholder
solfaktor. Påfør ikke antifriktionssmøremiddel på elektroderne.
Når pulssensoren forsøger at oprette
forbindelse til Forerunner første gang,
skal du flytte dig væk (10 m) fra andre
pulssensorer.
1. Skub en tap på remmen gennem
hullet i pulssensoren. Tryk tappen
ned.
2. Gør begge elektroderne bag på
pulssensoren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst
og senderen.
Pulssensoren står på standby og er klar
til at sende data. Pulssensoren skal bæres
direkte på huden, lige under brystbenet.
Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor
den er, under dit løb.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
7
Sådan kommer du i gang
3. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og fastgør den til den
anden side af pulssensoren.
bemærk: Garmin-logoet skal
vende den højre side opad.
4. Tryk på quit eller enter for at gå ud af
strømsparetilstanden.
5. Bring Forerunner inden for
rækkevidde (3 m) af pulssensoren.
vises på
Ikonet for hjertefrekvens
siderne for træningstilstand.
6. Hvis data for puls enten ikke vises
eller er uregelmæssige, kan du følge
tippene på side 34. Hvis problemet
fortsætter, kan det være, at du skal
parre sensorerne igen. Se side 33.
Tip: Angiv din maksimale puls
og hvilepuls i Indstillinger >
Brugerprofil. Brug Garmin Connect
eller Garmin Training Center til at
tilpasse dine pulszoner.
8
Du finder en vejledning til, hvordan du
anvender tilbehør på side 33.
Trin 6: Løb en tur!
Tip: Indstil brugerprofil, så
Forerunner kan beregne kalorier
korrekt. Tryk og hold menu nede >
vælg Indstillinger > Brugerprofil.
1. Tryk og hold training nede.
2. Tryk på start for at starte timeren.
3. Når du er færdig med din løbetur,
skal du trykke på stop.
4. Hold reset nede for at gemme dine
løbedata og nulstille timeren.
Trin 7: Download gratis
software
Med ANT Agent™ kan Forerunner
bruges sammen med Garmin Connect,
et webbaseret træningsværktøj, og
Garmin Training Center, et computerbaseret træningsværktøj.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Sådan kommer du i gang
1. Gå til www.garmin.com/forerunner405
/owners.
2. Følg vejledningen på skærmen for at
downloade og installere ANT Agent.
Trin 8: Sådan parres din
computer og Forerunner
Bemærk: Før USB ANT Stick™
sluttes til computeren, skal du
downloade software som beskrevet i
Trin 7, så de nødvendige USB-drivere
installeres.
1. Slut USB ANT Stick™ til en ledig
USB-port på computeren.
2. Placer din Forerunner inden for din
computers rækkevidde (3 m).
Brugervejledning til Forerunner 405CX
3. Når ANT Agent finder Forerunner,
viser ANT Agent et enheds-ID og
spørger, om den skal parres. Vælg ja.
4. Forerunner bør vise det samme
nummer som ANT Agent. Tryk i
givet fald på ja på Forerunner for
at gennemføre parringen.
Trin 9: Overføre data til
computeren
Placer din Forerunner inden for
rækkevidde (3 m) af computeren. ANT
Agent overfører automatisk data mellem
din Forerunner og Garmin Connect eller
Garmin Training Center.
Bemærk: Hvis du har mange
data, kan dette tage et par minutter.
Forerunners funktioner er ikke
tilgængelige under dataoverførsel.
Brug Garmin Connect eller Garmin
Training Center til at se og analysere
data.
9
Klokkeslæt/dato-tilstand
Klokkeslæt/
dato-tilstand
Tryk og hold time/date inde for at
angive klokkeslæt/dato-tilstand.
Tidsindstillinger
Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > Tid. Se side 29.
Tryk på ringen for at navigere gennem de
disponible sider:
•
•
•
•
•
10
Tid
Batteriindikator
Alarm indstillet (hvis der er en)
Mål-/statusindikator (hvis der er en)
Dagens planlagte træning overført
fra Garmin Connect eller Garmin
Training Center (hvis der er en)
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Træningstilstand
Træningstilstand
Forerunner har mange træningsfunktioner
og valgfri indstillinger.
Om siden Træning
Tryk og hold training nede for at skifte
til træningstilstand. Tryk på ringen for at
navigere gennem de tilgængelige sider.
Sportstilstand
Løb er standard som sportstilstand. Tryk
og hold menu nede > vælg Træning >
Indstillinger > Sportstilstand for at
ændre en sportstilstand. Træningsindstillinger som AutoLap®, AutoPause®,
pulszoner og fartzoner er specifikke for
løb og cykling. De træningsindstillinger,
du ænder i løb eller cykling gemmes
under og anvendes sammen med denne
sportstilstand. Desuden markeres
aktiviteten som løb eller cykling, når
din historik overføres til din computer.
Hvis du vil tilpasse felterne på
træningssiderne, skal du se på side 25.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
11
Træningstilstand
Auto Pause
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Indstillinger > Auto
Pause.
2. Vælg en af følgende indstillinger:
• Fra
• Brugerdefineret tempo - sætter
automatisk timeren på pause, når
din fart falder til under en angivet
værdi.
• Når stoppet - sætter automatisk
timeren på pause, når du holder
op med at bevæge dig.
3. Tryk på quit for at afslutte.
Auto Pause er nyttig, hvis der på din rute
er lyskryds eller andre steder, hvor du
skal sætte farten ned eller stoppe.
12
Auto Lap
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
position, eller når du har tilbagelagt
en bestemt distance. Denne indstilling
er nyttig, hvis du vil sammenligne din
præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. for hver 2 km eller hver større
bakke).
Sådan indstiller du Auto Lap:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Indstillinger > Auto Lap.
2. Vælg Efter distance for at angive en
værdi eller Efter position for at vælge
en indstilling:
• Omg. kun v/tryk - aktiverer
omgangstælleren, hver gang du
trykker på lap, og hver gang du
passerer en af disse positioner
igen.
• Start og omg. - aktiverer
omgangstælleren ved GPSpositionen, når du trykker på
start, samt ved alle positioner
under turen hvor du har trykket
på lap.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Træningstilstand
Mærke og omg. - aktiverer
omgangstælleren ved GPSpositionen, når du vælger denne
indstilling samt ved alle positioner
under turen, hvor du har trykket
på lap.
3. Tryk på quit for at afslutte.
•
Bemærk: Når du løber en bane
(side 19), skal du bruge Efter position
for at markere omgange ved alle de
positioner, der er markeret på banen.
Automatisk rullefunktion
Brug den automatiske rullefunktion til
at navigere gennem alle siderne med
træningsdata automatisk, mens timeren
kører.
Sådan anvender du den automatiske
rullefunktion:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Indstillinger > Auto
Scroll.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
2. Vælg en visningshastighed:
Langsom, Medium eller Hurtig.
3. Tryk på quit for at afslutte.
Timeout
Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Indstillinger > Timeout.
Vælg Fra for at deaktivere din
Forerunner fra at gå i strømsparetilstand,
når du er i Tæningstilstand. Vælg
Aktiveret for at bruge den automatiske
strømsparetilstand i alle tilstande.
Bemærk: Din Forerunner vil først
gå i strømsparetilstand efter en periode
med inaktivitet.
Fartenheder
Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Indstillinger > Fartenheder.
Tempo - den tid, det tager at rejse en
specifik afstand.
13
Træningstilstand
Fart - den afstand, der nås på en time,
f.eks. miles/kilometer pr. time.
Bemærk: Ændring af fartenheder
ændrer ikke dine brugerdefinerede
datafelter (se side 25).
Virtual Partner®
Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Indstillinger > Virtual
Partner > Til.
Din Virtual Partner er et enestående
redskab til at hjælpe dig med at nå dine
træningsmål. Virtual Partner konkurrerer
med dig hver gang du og timeren er i
gang.
Hvis du ændrer på tempoet/farten for
Virtual Partner, inden du starter timeren,
er det de ændringer, der bliver gemt.
Hvis du foretager ændringer af Virtual
Partner under turen, når timeren er
startet, vil ændringerne ikke blive gemt,
14
når timeren nulstilles. Hvis du foretager
ændringer af Virtual Partner under en
tur, vil Virtual Partner anvende det nye
tempo fra din position.
Sådan ændres tempoet for Virtual
Partner (VP):
1. Tryk og hold training nede for at
skifte til træningstilstand.
2. Tryk på ringen for at få vist siden
Virtual Partner.
Virtual
Partner
Du
3. Rør den og træk den med uret for
at øge VP-tempoet. Rør den og
træk den mod uret for at sænke
VP-tempoet.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Træningstilstand
Bemærk: Når du udfører din
træning, kan du trykke på ringen
for at få vist flere datasider.
Når du har fuldført alle trin i din træning,
vises beskeden “Træning afsluttet”.
4. Hvis du vil gemme ændringerne, skal
du trykke på ringen eller vente på at
siden går i timeout.
Træning
Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Træning for at vælge den
ønskede type træning.
Simpel træning, intervaltræning og
pulstræning erstattes, hver gang du
opretter en ny træning af samme type.
Avanceret træning skal oprettes i Garmin
Connect eller Garmin Training Center.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Sådan afsluttes en træning før tid:
1. Tryk på stop.
2. Tryk og hold reset inde.
Simpel træning
Simpel træning kan baseres på følgende
brugerdefinerede mål:
•
•
•
Tid
Afstand
Kalorier
Sådan indstiller du en simpel
træningstur:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Træning > Simpel.
2. Vælg Type af simpel træning.
3. Angiv en værdi for Varighed.
15
Træningstilstand
4. Vælg Start træningen.
5. Tryk på start.
Pulstræning
Bemærk: Hvis du vil anvende
pulstræning, skal du have en
pulssensor.
Du kan bruge Forerunner til at træne
med en specifik pulszone eller et
brugerdefineret antal hjerteslag pr. minut
(bpm). Indstillingerne Type og Varighed
fungerer på samme måde som en simpel
træning.
Sådan opretter du en pulstræning:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Træning > Puls.
16
2. Vælg den Zone, du ønsker at bruge.
Minimum- og maksimumværdierne
for pulsen indstilles automatisk på
baggrund af dine pulszoner. Du finder
flere oplysninger om pulszoner på
side 35 og side 45.
ELLER
Vælg Brugerdefineret for at
indstille dine egne minimum- og
maksimumværdier for pulsen.
Bemærk: Den minimale værdi er
35 bpm. Den maksimale værdi er
250 bpm. Når du angiver brugerdefinerede bpm-værdier, skal der mindst
være 5 bpm mellem minimum- og
maksi-mumværdien.
3.
4.
5.
6.
Vælg Type for pulstræning.
Angiv en værdi for Varighed.
Vælg Start træningen.
Tryk på start.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Træningstilstand
Interval træning
Du kan oprette intervaltræning med din
Forerunner. Intervallerne kan baseres på
tid eller distance for turen og hviletid
fordelt på træningen.
Sådan sammensættes en
intervaltræning:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Træning > Interval.
2. Vælg Type for intervaltræning.
3. Angiv en værdi for Varighed.
4. Vælg Type hvil.
5. Angiv en værdi for Varighed.
6. Angiv en værdi for Gentag.
7. Vælg Opvarmning Ja og
Nedkøling Ja (valgfrit).
8. Vælg Start træningen.
9. Tryk på start.
Hvis du laver opvarmning eller
nedkøling, skal du klikke på lap efter
din opvarmning for at starte dit første
interval. Ved slutningen af dit sidste
Brugervejledning til Forerunner 405CX
interval starter Forerunner automatisk en
cooldown-omgang. Når du er færdig med
cooldown, skal du trykke på lap for at
afslutte din træning.
Når du nærmer dig slutningen af hvert
interval, er der en alarm, der tæller ned,
indtil et nyt interval begynder. Hvis du
vil stoppe et interval tidligere, skal du
trykke på knappen lap/reset.
Avanceret træning
Avanceret træning kan indeholde mål
for hvert træningstrin og forskellige
distancer, tider og kalorier. Brug
Garmin Connect eller Garmin Training
Center til at oprette og redigere
træningsprogrammer og overfør dem til
din Forerunner. Du kan også planlægge
din træning vha. Garmin Connect
eller Garmin Training Center. Du kan
planlægge træningsture på forhånd og
gemme dem på din Forerunner.
17
Træningstilstand
bemærk: Du kan finde flere
oplysninger om at overføre data
til din Forerunner på side 9.
Tip: I klokkeslæt/dato-tilstand kan du
trykke på ringen for at få vist dagens
planlagte træning. Tryk på enter for at
udføre træningen.
Sådan starter du en avanceret
træning:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Træning > Avanceret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Start træningen.
4. Tryk på start.
Når du nærmer dig slutningen af hvert
trin, er der en alarm, der tæller ned, indtil
et nyt trin begynder.
Sådan afsluttes et avanceret
træningstrin før tid:
Tryk på knappen lap/reset.
Sådansletter du en avanceret
træning:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Træning > Avanceret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Slet træning > Ja.
4. Tryk på quit for at afslutte.
Når du er startet på en avanceret
træning, viser Forerunner hvert trin af
træningen, herunder navnet på trinnet,
målet (hvis der er valgt et) samt aktuelle
træningsdata.
18
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Træningstilstand
Baner
En anden måde at bruge Forerunner til
tilpasset træning er at følge baner baseret
på en tidligere registreret aktivitet. Du
kan følge banen for at prøve at nå eller
slå tidligere opstillede mål. Du kan også
konkurrere med Virtual Partner, når du
træner på baner.
Sådan opretter du baner
Brug Garmin Connect eller Garmin
Training Center til at oprette baner og
banepunkter og overfør dem til din
Forerunner.
bemærk: Du kan finde flere
oplysninger om at overføre data
til din Forerunner på side 9.
4. Tryk på start. Historikken registreres,
selvom du ikke befinder dig på banen.
Når du følger en bane i træningstilstand,
skal du trykke på ringen for at få vist
navigationssiden.
Hvis du vil stoppe en bane manuelt, skal
du trykke på stop > trykke på reset og
holde den inde.
Begynde en bane
Man kan angive en opvarmning før
banen. Tryk på start for at begynde på
banen, og varm derefter op. Hold dig fra
banen, mens du varmer op. Når du er
klar til at starte din bane, skal du begive
dig mod banen. Når du kommer ind på
banen, viser Forerunner meddelelsen
“På banen”.
Sådan starter du en bane:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Start på banen.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
19
Træningstilstand
Når du starter en bane, vil din Virtual
Partner også starte banen. Hvis du
varmer op og ikke er på banen, vil din
Virtual Partner genstarte banen fra din
aktuelle position, når du kommer ind på
banen første gang.
Hvis du forvilder dig væk fra banen,
viser Forerunner meddelelsen
“Afvigelse”. Brug navigationssiden
til at finde tilbage til banen.
20
Sådan slettes en bane:
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Træning > Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Slet banen.
4. Vælg Ja for at slette banen.
5. Tryk på quit for at afslutte.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
GPS-tilstand
GPS-tilstand
Tryk og hold GPS nede for at få vist
GPS-menuen.
Satellitter - vis information om de
GPS-signaler, som Forerunner modtager
i øjeblikket. De sorte bjælker angiver,
hvor kraftigt hvert satellitsignal er.
Nummeret på satellitten vises neden
for hver bjælke. GPS-nøjagtigheden
vises nederst på siden.
GPS - tænd/sluk for GPS’en
(til indendørs brug).
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Bemærk: Når GPS er slukket,
er der ingen disponible data for fart
og distance, med mindre du bruger
fodsensor.
Gem placering - gem din nuværende
placering. Tryk på enter for at redigere
placeringen. Tryk på quit for at afslutte.
Sådan markeres en kendt placering
ved hjælp af koordinater:
1. Tryk og hold GPS nede > vælg Gem
placering.
2. Tryk på enter > vælg Position.
3. Angiv de kendte koordinater.
4. Rediger placeringsnavnet og højden
(valgfrit).
Gå til placering - vælg en placering
fra listen og vælg derefter Gå. Din
Forerunner navigerer dig til den gemte
placering vha. navigationssiden.
21
GPS-tilstand
Tilbage til start - navigerer dig tilbage
til dit udgangspunkt.
Bemærk: Du skal starte timeren for
at kunne anvende Tilbage til start.
Om GPS
Hvis du vil afbryde navigationen til en
position, skal du trykke på quit > og
vælge Stop Go To.
Sådan redigerer du en placering:
1. Tryk og hold GPS inde > vælg
Gå til placering.
2. Vælg den placering, du gerne vil
redigere.
3. Vælg Rediger.
4. Vælg en indstilling, der skal redigeres.
GPS (Global Positioning System) er et
satellit-baseret navigationssystem, som
består af et netværk af 24 satellitter. GPS
fungerer under alle vejrforhold, overalt
i verden, 24 timer i døgnet. Det kræver
ikke abonnement eller tilmeldingsgebyr
at anvende GPS.
Der findes flere oplysninger på
www.garmin.com/aboutGPS.
Hvis du vil slette en placering, skal du
trykke og holde GPS inde > vælge Gå til
placering. Vælg den placering, du gerne
vil slette. Vælg Slet > Ja.
22
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Historik
Historik
Din Forerunner gemmer automatisk
din historik, når du starter timeren.
Forerunner kan registrere op til 1000
omgange og ca. 20 timers detaljerede
sporlogdata (når der registreres ca.
1 punkt på sporet hvert 4. sekund).
Sporlogdata omfatter din GPS-position
(hvis denne er tilgængelig) og ekstra
data som f.eks. pulsdata.
Når hukommelsen i Forerunner er
fuld, vil dine ældste sporlogdata blive
overskrevet. Overfør din historik til
Garmin Connect eller Garmin Training
Center med jævne mellemrum for at
holde styr på alle dine data (se side 9).
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Bemærk: Din Forerunner vil ikke
automatisk slette eller overskrive
dine oversigtsdata for omgangene.
Se på næste side, hvordan du sletter
omgangsdata.
Sletning af historik
Når du har overført din historik til
Garmin Connect eller Garmin Training
Center, kan du slette historikken fra din
Forerunner.
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Historik > Slet.
2. Vælg en funktion:
• Alle aktiviteter - slet alle
aktiviteter fra historikken.
• Gamle aktiviteter - slet aktiviteter
der er registreret for mere end en
måned siden.
• Resultater - nulstil alle dine
resultater.
23
Historik
Sådan vises aktiviteter
Du kan få vist følgende data på din
Forerunner: tid, distance, gennemsnit
for tempo/fart, kalorier, gennemsnitlige
pulsdata og gennemsnitlig kadence.
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Historik > Aktiviteter.
2. Brug ringen til at navigere gennem
aktiviteterne. Tryk på ringen for at få
vist omgangsinformation.
3. Tryk på quit for at afslutte.
Sådan slettes individuelle ture
og omgange
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Historik > Aktiviteter.
2. Brug ringen til at navigere gennem
aktiviteterne. Tryk på ringen for at få
vist omgangsinformation.
3. Tryk og hold reset nede, mens du får
vist turen eller omgangen.
4. Vælg Ja.
24
Visning af resultater
Forerunner registrerer den samlede
distance, der er tilbagelagt, og den tid,
du har trænet med din Forerunner.
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Historik > Resultater.
2. Tryk på quit for at afslutte.
Visning af mål
Vha. Garmin Connect kan du oprette
forskellige typer af mål og sende dem
til din Forerunner. Din Forerunner holder
styr på dit forløb mod målene.
1. Tryk og hold menu nede > vælg
Historik > Mål.
2. Tryk på quit for at afslutte.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Indstillinger
Indstillinger
Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger.
TIP: Når du er færdig med at vælge
indstillinger eller angive værdier på
din Forerunner, skal du trykke på
enter for at gemme indstillingen.
Datafelter
Du kan vise/skjule de følgende sider og
tilpasse op til tre datafelter på hver af
siderne:
•
•
•
•
Træning 1 (vises altid)
Træning 2
Træning 3
Puls (vises kun, når Forerunner
modtager pulsdata)
Sådan indstilles datafelter:
1. Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > Datafelter.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
2. Vælg en af træningssiderne.
3. Vælg antallet af datafelter.
4. Brug ringen til at vælge og ændre
datafelterne.
Indstillinger for datafelter
* Angiver et datafelt, som viser statute
eller metriske måleenheder.
** Kræver tilbehør.
Datafelt
Beskrivelse
Kadence **
Trin pr. minut eller
pedalarmens omdrejninger
pr. minut.
Kadence gnsn. **
Gennemsnitlig kadence for
hele din aktuelle køretur.
Kadence omgang **
Gennemsnitlig kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier
Antal forbrændte kalorier.
Distance *
Den tilbagelagte distance
på den aktuelle løbetur.
25
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Dist. omgang *
Tilbagelagt distance i den
nuværende omgang.
Dist. - sidste
omgang *
Distance i den senest
gennemførte omgang.
Højde *
Højde over/under havets
overflade.
Puls %Maks. **
ELLER
Puls %HRR **
Procentdel af maksimale
puls.
ELLER
Procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
GPSnøjagtighed *
Fejlmargen for netop din
position. F.eks. er din
GPS-position nøjagtig
ned til +/- 5,7 m.
Puls gennemsnit **
Gennemsnitspuls for turen.
Stigning
Beregning af stigning
fordelt på distancen. Hvis
du f.eks. for hver 3. m
stigning (højde) flytter dig
60 m (distance), er din
stigning 5 %.
Puls gennemsnit
%Maks. **
ELLER
Puls gennemsnit
%HRR **
Gennemsnitlig procentdel
af den maksimale puls for
turen.
ELLER
Gennemsnitlig procentdel
af heart rate reserve
(maksimal puls minus
hvilepuls) for turen.
Puls **
Puls i hjerteslag pr. minut
(bpm).
Puls omgang **
Gennemsnitspuls for
omgangen.
26
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls - omgang
%Maks. **
ELLER
Puls - omgang
%HRR **
Gennemsnitlig procentdel
af den maksimale puls for
omgangen.
ELLER
Gennemsnitlig procentdel
af heart rate reserve
(maksimal puls minus
hvilepuls) for omgangen.
Tempo omgang *
Gennemsnitstempo for den
aktuelle omgang.
Tempo sidste
omgang *
Gennemsnitstempo i den
seneste hele omgang.
Hastighed *
Aktuel hastighed.
Hastighed gnsn. *
Gennemsnitlig hastighed
for turen.
Hastighed omgang *
Gennemsnitlig hastighed
for den aktuelle omgang.
Hastighed sidste
omgang *
Gennemsnitlig hastighed i
den seneste hele omgang.
Sol op
Tidspunktet for solopgang
på din GPS-position.
Sol ned
Tidspunktet for solnedgang
på din GPS-position.
Tid
Stopur tid.
Tid - gnsn.
omgang
Gennemsnitlig tid til at
gennemføre omgange
hidtil.
Pulsgraf **
Linjegraf, der viser din
aktuelle pulszone (1-5).
Pulszone **
Aktuelt interval for puls
(1-5). Standardzonerne er
baseret på din brugerprofil,
maksimal puls og hvilepuls.
Retning
Den aktuelle retning for
din tur.
Omgange
Antal tilbagelagte
omgange.
Tempo *
Aktuelt tempo.
Tempo gnsn. *
Gennemsnitstempo for
turen.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
27
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Tid - omgang
Tid i den aktuelle omgang.
Tid - sidste
omgang
Den brugte tid på at
gennemføre den seneste
hele omgang.
Klokkeslæt
Det aktuelle klokkeslæt
baseret på dine tidsindstillinger (se side 29).
Brugerprofil
Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > Brugerprofil. Forerunner
anvender de informationer, som du
angiver om dig selv, til at beregne
kalorieforbruget. Indstil din brugerprofil,
før du begynder at bruge Forerunner.
Du kan se, hvordan du indstiller din
aktivitetsklasse i tabellen på side 5.
Kalorieforbrug baseret på
pulsanalyseteknologi udbydes og
understøttes af Firstbeat Technologies
Ltd. Du kan få flere oplysninger på
http://www.firstbeattechnologies.com
/files/Energy_Expenditure_Estimation
.pdf.
28
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Indstillinger
Alarmer
Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger > Alarmer.
Indstil alarm - tænd eller sluk for
alarmen. Når alarmen er tændt, skal du
trykke på ringen i klokkeslæt-/datotilstand for at se alarmtidspunktet.
Indstil tid - anvend ringen til at indstille
alarmtidspunktet.
Type - indstil alarmens hyppighed til
Daglig eller Én gang.
Når alarmen lyder:
•
•
•
•
Tryk på ringen for at stoppe alarmen.
Tryk på enter for at udskyde i
9 minutter.
Tryk på quit for at slukke alarmen.
Foretag ingenting. Alarmen bliver
automatisk udskudt efter 1 minut.
Alarmen slukker automatisk efter
1 time.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Tid
Forerunner indstiller automatisk
tidspunktet på dagen vha. GPS’ens
satellitsignaler. Hvis du løber tør for
strøm, skal du oplade batteriet og
derefter få satellitterne til at indstille
tidspunktet igen.
Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger > Tid.
Tidsformat - vælg 12 timer eller
24 timer.
Tidszone - vælg din tidszone eller en
by i nærheden.
Sommertid - vælg Ja, Nej eller Auto.
Indstillingen Auto justerer automatisk
tiden for sommertid på basis af din
tidszone.
29
Indstillinger
Tid2 - tænd/sluk for Tid2. Når Tid2 er
tændt, kan du indstille Tid2 Format,
Tid2 Zone og Tid2 Sommertid. Når
Time2 er aktiv, skal du holde enter nede
i tidstilstand til Time2. Ikonet
eller
vises ved siden af tiden.
System
Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger > System.
Sprog - rediger det tekstsprog, der
anvendes på skærmen. Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget for
brugerindtastede data, f.eks. banenavne,
ikke.
Alarmtoner - tænd/sluk for
meddelelsestoner.
Tastetoner - tænd/sluk for toner ved
brug af knapper eller ring.
Følsomhed - vælg følsomhedsniveauet
for berøring af ringen. Vælg Høj for at
få ringen til at reagere på et lettere tryk
end ved Lav.
30
Kontrast - vælg mængden af
skærmkontrast.
Om - se din softwareversion,
GPS-version og dit enheds-ID.
Enheder - vælg Statute eller Metrisk
som måleenheder.
Baggrundslys
Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger > System > Baggrundslys.
Tilstand - vælg, hvordan baggrundslyset
tændes. Vælg Manuel for at trykke to
fingre mod ringen og tænde baggrundslyset for pauseperioden. Vælg Taster og
alarmer for at tænde for baggrundslyset
én gang med to fingre mod ringen og
derefter hver gang, der trykkes på en
tast eller der vises en alarmmeddelelse.
Vælg Fra, hvis du altid ønsker at have
baggrundslyset slukket.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Indstillinger
Pause - vælg, hvor længe
baggrundsbelysningen skal forblive
tændt. Brug en kort indstilling
for baggrundslyset for at spare
batterikapacitet.
Lysstyrke - juster lysstyrken.
ANT+
Tilbehør
Se side 33 for oplysninger om tilbehør.
Computer
Gå væk (10 m) fra andet ANT+-udstyr,
mens Forerunner prøver at blive parret
med computeren for første gang.
4. Placer din Forerunner inden for
computerens rækkevidde (3 m).
5. Når ANT Agent finder Forerunner,
viser ANT Agent et enheds-ID og
spørger, om den skal parres. Vælg ja.
6. Forerunner bør vise det samme
nummer som ANT Agent. Tryk i
givet fald på ja på Forerunner for
at gennemføre parringen.
Bemærk: Du kan forhindre, at
din Forerunner overfører data til/fra
en computer, også en computer, den
er parret med. Tryk og hold menu
inde > vælg Indstillinger > ANT+ >
Computer > Aktiveret > Nej.
1. Kontroller, at computeren er indstillet
til dataoverførsel, og at parring er
aktiveret i ANT Agent. Se side 9.
2. Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger > ANT+ > Computer.
3. Vælg Parring > Til.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
31
Indstillinger
Send alle data
Som standard sender din Forerunner kun
nye data til din computer. Du kan tvinge
Forerunner til at sende alle data til din
computer. Tryk og hold menu nede >
vælg Indstillinger > ANT+ > Computer
> Tving Send > Ja. Alle data bliver
sendt igen.
Enhed til enhed
Du kan overføre avanceret træning,
baner og positioner til og fra en anden
Forerunner 405.
1. I den afsendende Forerunner, skal du
trykke og holde menu nede > vælge
Indstillinger > ANT+ > Enhed til
enhed > Overfør. Vælg de data, du
ønsker at sende.
2. I den modtagende Forerunner, skal du
trykke og holde menu nede > vælge
Indstillinger > ANT+ > Enhed til
enhed > Modtag.
Den afsendende Forerunner sluttes til den
anden Forerunner og afsender dataene.
32
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Brug af tilbehør
Brug af tilbehør
Følgende ANT+-tilbehør er kompatibelt
med Forerunner:
•
•
•
Pulssensor
Fodsensor
GSC™ 10 hastigheds- og
kadencecykelsensor
• USB ANT Stick (se side 9 og
side 31)
Du kan købe tilbehør på http://buy
.garmin.com eller ved at kontakte din
Garmin-forhandler.
Parring af tilbehør
Hvis du har købt tilbehør med ANT+
trådløs teknologi, skal du parre den med
din Forerunner.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Parring er tilslutning af ANT+-tilbehør,
f.eks. en pulssensor, til din Forerunner.
Parringsprocessen tager kun få sekunder,
når tilbehøret er aktiveret og fungerer
korrekt. Når de er parret, modtager din
Forerunner kun data fra dit tilbehør,
også selvom du er i nærheden af andet
tilbehør.
Når du har parret første gang, vil din
Forerunner automatisk genkende dit
tilbehør, hver gang tilbehøret aktiveres.
Sådan parres tilbehør:
1. Gå væk (10 m) fra andet tilbehør.
Placer det tilbehør, der skal parres,
inden for Forerunners rækkevidde
(3 m).
2. Tryk og hold menu nede > vælg
Indstillinger > ANT+ > Tilbehør.
3. Vælg dit tilbehør.
4. Vælg Aktiveret > Ja.
33
Brug af tilbehør
5. Rul for at vist Status. Hvis Forerunner
ikke kan parres med tilbehøret, skal
du vælge Rescan.
Tip: Tilbehøret skal afsende data for
at kunne gennemføre parringsprocessen. Du skal have pulssensoren på
dig, tage et skridt med din fodsensor
på eller dreje pedalen på din cykel med
GSC 10.
Statusikoner
I træningstilstand blinker ikonet for
tilbehør, når Forerunner scanner efter
det nye tilbehør. Ikonet stopper med at
blinke, når parringen med tilbehøret er
gennemført.
Pulssensor aktiv
Pulssensor
Der findes oplysninger om montering
af pulssensoren på side 7.
Tip til pulssensor
Hvis du oplever unøjagtige eller
uregelmæssige data for hjertefrekvensen,
kan du afprøve følgende tip.
•
•
•
•
Hastighed- og kadencesensor aktiv
Fodsensor aktiv
•
34
Sørg for, at pulssensoren sidder tæt
mod kroppen.
Fugt elektroderne med vand, spyt
eller elektrodegel.
Rengør elektroderne. Rester af
snavs eller sved kan forstyrre
pulssignalerne.
Brug en bomuldstrøje, eller fugt
din trøje, hvis det er muligt til din
aktivitet. Syntetiske stoffer, der
gnider eller slår mod pulssensoren,
kan skabe statisk elektricitet,
der forstyrrer signalerne for
hjertefrekvens.
Gå væk fra kilder til stærke
elektromagnetiske felter og visse
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Brug af tilbehør
2,4 GHz trådløse sensorer, som
kan forstyrre din pulssensor. Andre
forstyrrende kilder kan være elledninger med meget høj spænding,
elektriske motorer, mikrobølgeovne,
2,4 GHz trådløse telefoner og LANadgangspunkter.
Pulszoner
Advarsel: Tal med din læge for at
fastlægge pulszoner/-mål, der passer
til din kondition og sundhedstilstand.
Mange atleter bruger pulszoner til at
måle og øge deres hjerte-/karsystems
styrke og forbedre deres kondition.
En pulszone er et givet interval af
hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5
efter den øgede intensitet. Forerunner
indstiller intervallerne for pulszonen
(se tabellen på side 45) baseret på den
Brugervejledning til Forerunner 405CX
maksimalpuls og hvilepuls, der er
angivet i din brugerprofil (se side 28).
Du kan også tilpasse dine pulszoner i
din brugerprofil i Garmin Connect eller
Garmin Training Center. Når du har
tilpasset dine pulszoner, kan du overføre
dataene til din Forerunner.
Hvordan påvirker pulszoner
dine konditionsmål?
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe
til at måle og forbedre konditionen ved
at forstå og anvende disse principper:
•
•
•
Pulsen er en god indikator for
træningens intensitet.
Træning inden for bestemte
pulszoner kan hjælpe med at forbedre
hjerte-/karsystemets kapacitet og
styrke.
Kendskab til pulszonerne kan
35
Brug af tilbehør
forebygge overtræning og nedsætte
faren for skader.
Batteri til pulssensor
Pulssensoren indeholder et CR2032batteri, som kan udskiftes af brugeren.
Bemærk: Følg de lokale
retningslinjer for bortskaffelse
af batterier.
3. Fjern dækslet og batteriet. Vent 30
sekunder. Sæt det nye batteri i med
den positive side opad.
Bemærk: Vær forsigtig med ikke
at beskadige eller miste dækslets
tætningsring.
4. Drej dækslet med uret med en mønt,
til pilen på dækslet peger på CLOSE.
Sådan udskiftes batteriet:
1. Find det runde batteridæksel på
bagsiden af pulssensoren.
2. Drej dækslet mod uret med en mønt,
til pilen på dækslet peger på OPEN.
36
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Brug af tilbehør
Fodsensor
Din Forerunner er kompatibel med en
fodsensor. Du kan bruge din fodsensor til
at sende data til din Forerunner, når du
træner indendørs eller når dit GPS-signal
er svagt eller du mister satellitsignalerne.
Fodsensor er på standby og klar til at
sende data (ligesom pulssensoren).
Du skal parre din fodsensor med din
Forerunner. Se side 33.
Sådan kalibrerer du fodsensoren
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din fodsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden. Der er tre måder at justere
kalibreringen på: distance, GPS og
manuelt.
Distancekalibrering
For at få de bedste resultater bør
fodsensor kalibreres ved at bruge den
inderste bane i en standardomgang. En
standardomgang (2 omgange = 800 m)
er mere nøjagtig end et løbebånd.
1. Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Fodsensor > Kalibrer > Distance.
2. Vælg en distance.
3. Tryk på start for at begynde
registreringen.
4. Løb eller gå distancen.
5. Tryk på stop.
GPS-kalibrering
Du skal have GPS-signaler for at kunne
kalibrere fodsensor vha. GPS.
1. Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Fodsensor > Kalibrer > GPS.
2. Tryk på start for at begynde
registreringen.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
37
Brug af tilbehør
3. Løb eller gå ca. 1000 m. Forerunner
giver dig besked, når du er nået så
langt, du skal.
Manuel kalibrering
Hvis du synes fodsensor-distancen er
lidt for stor eller lidt for lille, når du
løber, kan du justere kalibreringsfaktoren
manuelt.
Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Fodsensor > Kalib.faktor. Juster
kalibreringsfaktoren. Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lav,
sænk kalibreringsfaktoren, hvis din
distance er for høj.
38
GSC 10
Din Forerunner er kompatibel med
hastigheds- og kadencesensoren GSC 10
til cykler. Du skal parre GSC 10 med din
Forerunner. Se side 33.
Kalibrering af cykelsensoren
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din cykelsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden.
1. Tryk og hold menu inde > vælg
Indstillinger > ANT+ > Tilbehør >
Cykelsensor > Kalibrering.
2. Vælg Manuel for at angive
hjulstørrelsen. Vælg Auto for at lade
GPS bestemme din hjulstørrelse.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Appendiks
Appendiks
Nulstilling af Forerunner
Hvis Forerunner låser, kan man nulstille
den. Tryk og hold samtidigt enter og
quit inde, indtil skærmen bliver tom
(ca. 7 sekunder). Dette sletter ikke dine
data eller indstillinger.
Sletning af brugerdata
Hvis du vil rydde/slette alle brugerdata,
skal du trykke og holde enter og quit
inde samtidigt, indtil skærmen bliver tom
(ca. 7 sekunder). Hvis du vil nulstille
Forerunner, skal du fortsat holde knappen
quit nede, men slippe knappen enter.
Følg instruktionerne på skærmen.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Opdatering software til
Forerunner med Garmin
Connect
Gå til www.garmin.com/forerunner405
/owners for at få oplysninger om
softwareopdateringer til Forerunner og
webbaseret Garmin Connect-software.
Hvis der er ny software til rådighed,
vil Garmin Connect bede dig om at
opdatere softwaren til Forerunner. Følg
instruktionerne for at opdatere softwaren.
Sørg for, at din enhed er i nærheden af
computeren under opdateringsprocessen.
39
Appendiks
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger
af brugen af følgende elementer: GPS,
baggrundslys, ANT+-computertilslutning
og tid i strømsparetilstand.
Med et fuldt opladet batteri bør
Forerunner kunne holde en uge, hvis du
træner i 30 minutter om dagen med GPS,
og Forerunner er i strømsparetilstand
resten af tiden.
Med et fuldt opladet batteri
holder Forerunner i op til 2 uger i
strømsparetilstand.
Med et fuldt opladet batteri kan
Forerunner holde i op til 8 timer med
GPS slået til.
Specifikationer
Forerunner
Urets størrelse: B × L × D: 1,88 ×
2,78 × 0,646" (47,75 × 70,5 × 16,4 mm)
Vægt: 2,1 oz. (60 g)
Display: 1,06" 27 mm i diameter,
124 × 95 pixel opløsning med LED
baggrundslys.
Vandtæt: IPX7. Ikke beregnet til brug
ved svømning.
Datalagring: ca. 20 timers data (når der
registreres ca. 1 punkt på sporet hvert
4. sekund).
Hukommelse: op til 1000 omgange,
100 brugerpositioner (waypoints).
Computergrænseflade: Trådløs USB
ANT Stick
Batteritype: 300 mAh genopladeligt
litiumionbatteri
40
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Appendiks
Batterilevetid: op til 8 timer i GPStilstand; op til 2 uger i strømsparetilstand.
Driftstemperaturområde: Fra 5 °F til
122 °F (fra -15 °C til 50 °C)
Opladningstemperaturområde: Fra
32 °F til 122 °F (fra -0 °C til 50 °C)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz/
Dynastream ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
GPS-antenne: indbygget
GPS-modtager: højfølsom, integreret
Rækkevidde: Ca. 16,4 ft. (5 m)
Driftstemperatur: Fra 14 °F til 122 °F
(fra -10 °C til 50 °C)
Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT trådløs
kommunikationsprotokol
Strømkilde: USB
Pulssensor
Fysisk størrelse: B × L × D: 13,7 ×
1,3 × 0,4" (34,7 × 3,4 × 1,1 cm)
Vægt: 1,6 oz. (44 g)
USB ANT Stick™
Fysisk størrelse: B × L × D: 2,32 ×
0,71 × 0,28" (59 × 18 × 7 mm)
Vandtæt: 32,9 ft. (10 m)
Vægt: 0,01 lbs. (6 g)
Batteri: CR2032 (3 volt), kan udskiftes
af brugeren
Rækkevidde: Ca. 9,8 ft. (3 m)
Batterilevetid: ca. 3 år (1 time pr. dag)
Brugervejledning til Forerunner 405CX
41
Appendiks
Driftstemperatur: Fra 14 °F til 122 °F
(fra -10 °C til 50 °C)
Bemærk: I koldt vejr skal du bære
passende tøj, så pulssensoren holdes i
nærheden af din kropstemperatur.
Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE FORERUNNER
ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
42
Garmin giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed
(“Softwaren”) i binær udførbar
form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren
forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører
Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk
lov om ophavsret og internationale
aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur,
organisering og kode er værdifulde
forretningshemmeligheder, ejet af
Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins ejendom. Du
accepterer, at softwaren eller nogen
del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Appendiks
form, og at du ikke må skabe enheder,
der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må
eksportere eller reeksportere produktet
til noget land i strid med USA’s love om
eksportregulering.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at denne Forerunner
overholder de grundlæggende krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC.
Hvis du vil se hele overenstsemmelseserklæringen vedr. dit Garmin-produkt,
kan du besøge Garmins websted:
www.garmin.com.
Brugervejledning til Forerunner 405CX
43
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Løsning/svar
Ringen reagerer ikke,
når jeg trykker.
Lås ringen op: tryk på enter og quit samtidigt. Giv ringen et fast tryk for
de bedste resultater. Tryk på den yderste ring, ikke den inderste ring, der
er tættest på urskiven. Juster indstillingen af følsomheden (se side 30).
Min Forerunner får aldrig
satellitsignaler.
Tryk og hold GPS nede. Sørg for, at GPS er slået Til.
Tag din Forerunner med udenfor og væk fra høje bygninger. Stå stille i
flere minutter.
Min batteriindikator synes Lad din Forerunner aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at
ikke at være præcis.
afbryde opladningen).
Pulssensoren,
fodsensoren eller
GSC 10 kan ikke parres
med min Forerunner.
Hold dig 10 m fra andet ANT+-tilbehør under parringen. Bring Forerunner
inden for rækkevidde (3 m) af pulssensoren under parring. Genstart
scanningen efter tilbehør (se side 33). Sørg for, at tilbehøret afsender
data (f.eks. skal du bære pulssensoren på dig). Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet i tilbehøret.
Data for hjertefrekvens er
Se side 34.
unøjagtige.
Remmen på pulssensoren Man kan købe en elastisk rem, der er mindre. Der findes en liste over
er for stor.
kompatible produkter på http://buy.garmin.com.
Forerunner overskriver de ældste detaljerede data, hvis du ikke overfører
Nogle af mine data findes
dem til din computer. Overfør data regelmæssigt for at undgå at miste
ikke i min Forerunner.
data.
44
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Appendiks
Pulszonetabel
% af den maksimale puls eller
hvilepuls
Opfattet anstrengelse
1
50-60%
Afslappet, behageligt tempo; rytmisk Aerob træning på begynderniåndedrag
veau; nedsætter stress
2
60-70%
Behageligt tempo; lidt dybere
åndedræt, muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen
3
70-80%
Moderat tempo; mere besværligt at
snakke
Forbedret aerob kapacitet;
optimal kredsløbstræning
4
80-90%
Hurtigt tempo og lettere
ukomfortabelt; forceret åndedræt
Forbedret anaerob kapacitet og
tærskel; forbedret hastighed
5
90-100%
Sprintertempo, kan ikke opretholdes i Anaerob og muskulær
længere tid; besværet åndedræt
udholdenhed; øget styrke
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Fordele
45
Indeks
Indeks
A
aktiviteter 24
alarmer 29
alle data, slet 39
Auto Lap 12
Auto Pause 12
avanceret træning 17
B
baggrundsbelysning 30
baner 19
sletning 20
starte 19
batteri
information 40
levetid 40
opladning 4
C
computerforbindelse 9
computerparring 9, 31
D
data, send 32
datafelter 25
46
distancedatafelter 25
download af software 8
drivere, USB 9
E
enheder 30
enheds-ID 30
I
ikoner 34
indendørs brug 21
indlæsning af data 9
indstillinger for tid 29
interval træning 17
F
fartdatafelter 27
fartenheder 13
fejlfinding 44
fodsensor 37
kalibrering 37, 38
K
kadencedatafelter 25
kalibrering
cykelsensor (GSC 10) 38
fodsensor 37
kalorier 25
klokkeslæt 6
G
Garmin Connect i, 39
Garmin Product Support i
Garmin Training Center i
GPS 21, 22, 26
L
licensaftale 42
litiumionbatteri 40
lys 30
H
historik 23
overføre 9
sletning 23
visning 24
højdedatafelter 26
M
mål 24
N
nedsænkning i vand iv
nulstil Forerunner 39
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Indeks
O
opdater software 39
overførsel af data 9
ring 2
låse 3
tip til anvendelse 1
P
parring
computer 9
pulssensor 7
tilbehør 33
parring af sensorer 5
placeringer 21
produktregistrering i
produktsupport i
puls
datafelter 26
zoner 35
pulssensor 5, 7, 34
batteri 36
tip 34
S
satellitsignaler 6
send alle data 32
sensorer, parre 5
siden satellit 21
simpel træning 15
skærmkontrast 30
slet alle data 39
sletning
avanceret træning 18
baner 20
historik 23
løb 24
omgange 24
software download i, 8
softwarelicensaftale 42
softwareopdatering 39
softwareversion 30
specifikationer 40
sportstilstand 11
R
registrering i
rengør Forerunner iv
resultater 24
Brugervejledning til Forerunner 405CX
sprog 30
statusikoner 34
stigning 26
strømsparetilstand 3
T
tekniske specifikationer 40
tempo 13
Tid 2 30
tidsdatafelter 27
tilbehør 5, 31, 33, 33–38
toner 30
træning 11, 15
avanceret 17
interval 17
simpel 15
tryk på ringen 1, 2
tving afsendelse 32
U
USB-drivere 9
USB ANT Stick 9
V
Virtual Partner 14, 19
47
Indeks
W
waypoints, Se placeringer
Z
zoner, puls 35
48
Brugervejledning til Forerunner 405CX
Se de nyeste produktoplysninger og tilbehør på
Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Delnummer 190-01066-36 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising