Garmin | Forerunner® 610 | Garmin Forerunner® 610 Aloitusopas

Garmin Forerunner® 610 Aloitusopas
FORERUNNER 610
Aloitusopas
®
Tärkeää tietoa
 varoitus
Keskustele aina lääkärin kanssa
ennen harjoitusohjelman aloittamista
tai sen muuttamista. Lue lisätietoja
varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
ilmoitus
Forerunner® on vedenpitävä IECstandardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen
30 minuutin ajan. Pidempi upotus
saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi
laite kuivaksi ja kuivata se ilmavassa
paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
HUOMAUTUS: Forerunneria ei ole
tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.
2
Aloitus
Kun käytät Forerunneria ensimmäisen
kerran, tee seuraavat toimet.
1. Lataa Forerunner (sivu 2).
2. Määritä Forerunnerin asetukset
(sivu 4).
3. Etsi satelliitteja (sivu 6).
4. Aseta valinnainen sykevyö paikalleen
(sivu 7).
5. Lähde lenkille (sivu 7).
6. Tallenna lenkki (sivu 7).
Forerunnerin lataaminen
 varoitus
Latauspidike sisältää magneetin.
Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat
häiritä joidenkin lääketieteellisten
laitteiden (kuten sydämentahdistajien
ja insuliinipumppujen) toimintaa.
Pidä latauspidike poissa kyseisten
lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
Forerunner 610 -Aloitusopas
tärkeistä seikoista lai
ilmoitus
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat
ja niiden ympäristö perusteellisesti
ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen.
1. Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista Forerunnerin taustapuolella
olevat liitinpinnat latauspidikkeen
vastaaviin tappeihin ➊.
Latauspidike on magneettinen ja pitää
Forerunnerin paikallaan.
➊
Kun liität Forerunnerin
virtalähteeseen, Forerunner
käynnistyy, ja latausnäyttö avautuu.
4. Lataa Forerunnerin akku täyteen.
Forerunner 610 -Aloitusopas
3
Forerunnerin asetusten
määrittäminen
Kun käytät Forerunneria ensimmäisen
kerran, saat kehotteen valita
järjestelmäasetukset ja määrittää
käyttäjäprofiilin tiedot.
• Seuraa näytön ohjeita.
• Voit tarkastella vaihtoehtoja ja
muuttaa oletusvalintaa vetämällä
sormea näytössä ylös- tai alaspäin.
Lisää kosketusnäytön käyttövinkkejä
on sivu 5.
➊
➎
➌
➍
➊
POWER/
LIGHT
➋
START/
STOP
➌
LAP/
RESET
Painikkeet
Kullakin painikkeella on useita
toimintoja.
4
➋
Voit käynnistää ja
sammuttaa laitteen
painamalla painiketta
pitkään.
Ota taustavalo käyttöön
painamalla painiketta.
Etsi yhteensopiva vaaka
painamalla painiketta.
Voit käynnistää tai
pysäyttää ajastimen
painamalla painiketta.
Painamalla painiketta voit
merkitä uuden kierroksen.
Voit tallentaa lenkin ja
nollata ajanoton painamalla
painiketta pitkään.
Forerunner 610 -Aloitusopas
Valitsemalla tämän voit
näyttää ja piilottaa valikon.
➍
➎
◄
Valitsemalla tämän voit
palata edelliselle sivulle.
Kuvakkeet
Tasaisesti näkyvä kuvake tarkoittaa,
että ominaisuus on käytössä. Vilkkuva
kuvake tarkoittaa, että laite tekee hakua.
GPS-laite on käynnissä ja
vastaanottaa signaaleja.
Sykevyö on käytössä.
Jalka-anturi on käytössä.
Pyörätunnistin on käytössä.
Kello on virransäästötilassa (sivu
10).
➊
»
»
Aika
Forerunner 610 -Aloitusopas
Kuntoilulaite on käytössä.
Kosketusnäytön käyttövihjeitä
Forerunnerin kosketusnäyttö
poikkeaa useimmista mobiililaitteista.
Kosketusnäyttö on suunniteltu siten,
että sitä voi käyttää sormenkynnellä.
Kosketusnäyttö on optimoitu estämään
turhat ruutukosketukset juostessasi.
• Voit selata sivuja napauttamalla
kosketusnäyttöä ➊.
VIHJE: voit myös vetää sormella
kosketusnäytön halki.
»
Syke
»
Virtual Partner®
»
Kello
5
• Poistu virransäästötilasta vetämällä
sormea vasemmalle.
• Vahvista ilmoituksia napauttamalla
kosketusnäyttöä.
• Tee jokainen kosketusnäyttövalinta
erikseen tai tee uusi toiminto
vetämällä sormea.
Satelliittisignaalien
etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää
30–60 sekuntia.
1. Näytä satelliittien etsintäpalkki
vetämällä sormea vasemmalle
kellosivulla.
2. Mene ulos aukealle paikalle.
3. Odota, kun Forerunner hakee
satelliitteja.
Älä aloita toimintoa, ennen kuin
satelliittien etsintäpalkki on hävinnyt.
Kellonaika ja päiväys asetetaan
automaattisesti.
6
Sykevyön asettaminen
paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole
sykevyötä, ohita tämä kohta.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan
alapuolella. Sykevyön pitäisi olla niin
lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan
juoksumatkan ajan.
1. Liitä sykevyömoduuli ➊ hihnaan.
➊
2. Kostuta molemmat hihnan
taustapuolen elektrodit ➋, jotta
sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
HUOMAUTUS: Joissakin
sykemittareissa on kosketuspinta ➌.
Kostuta kosketuspinta.
➍ ➌ ➋
➋
Forerunner 610 -Aloitusopas
3. Kierrä hihna rintakehän ympärille ja
liitä päät ➍ yhteen.
HUOMAUTUS: Garmin-logon
pitäisi olla oikeinpäin.
4. Tuo laite enintään 3 metrin päähän
sykevyöstä.
VIHJE: jos syketiedot ovat
virheellisiä tai eivät näy, kiristä
hihnaa hiukan tai lämmittele 5–10
minuuttia.
Kun olet asettanut sykevyön paikalleen,
se on valmiustilassa ja valmis
lähettämään tietoja.
Kun sykevyön pariliitos on muodostettu,
näyttöön tulee siitä ilmoitus ja
ilmestyy näyttöön.
Lähteminen lenkille
Historiatietojen tallentaminen edellyttää
satelliittisignaalien etsimistä (sivu 6)
tai Forerunnerin pariliitosta valinnaisen
jalka-anturin kanssa.
Forerunner 610 -Aloitusopas
1. Aloita ajanotto ➊ painamalla
ajanottosivulla START-painiketta.
Historiatietoja tallennetaan
ainoastaan, kun ajanotto on
käynnissä. Etäisyys ➋ ja kierrostahti
➌ näkyvät ajanottosivulla.
➋
➊
➌
Näkyvissä ovat oletustietokentät. Voit
mukauttaa tietokenttiä (sivu 9).
2. Valitse lenkin jälkeen STOP.
Lenkin tallentaminen
Voit tallentaa lenkin ja nollata
ajanoton painamalla RESETpainiketta pitkään.
7
Historia
Forerunner tallentaa tiedot
toimintotyypin, käytettyjen
lisävarusteiden ja harjoitusasetusten
mukaan. Forerunner voi tallentaa noin
180 tuntia historiaa normaalikäytössä.
Kun Forerunnerin muisti on täynnä, laite
alkaa korvata vanhimpia tietoja.
Historiatietojen
tarkasteleminen
Historiassa näkyvät päiväys, aika,
matka, toiminnon aika, kalorit sekä
keski- ja enimmäistahti tai -nopeus.
Historiatiedoissa voivat näkyä myös
keski- ja enimmäissyke- ja tahtitiedot,
jos käytät sykevyötä, jalka-anturia tai
poljinanturia (valinnaisia lisävarusteita).
1. Valitse
> Historia > Toiminnot.
2. Selaa tallennettuja toimintoja
vetämällä sormea ylös tai alas.
3. Valitse toiminto.
4. Vieritä luetteloa ja valitse sivun
alareunasta Näytä kierrokset.
8
5. Selaa kierroksia vetämällä sormea
ylös tai alas.
Lenkin poistaminen
1. Valitse
> Historia > Toiminnot.
2. Valitse lenkki.
3. Vieritä luetteloa ja valitse sivun
alareunasta Poista > Kyllä.
Garmin Connect
-ohjelmiston käyttäminen
Garmin Connect on web-ohjelmisto
tietojen tallentamiseen ja analysoimiseen.
1. Siirry osoitteeseen www
.garminconnect.com/start.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Historiatietojen
lähettäminen
tietokoneeseen
1. Aseta USB ANT Stick -muistitikku
tietokoneen USB-porttiin.
USB ANT Stick -muistitikun
Forerunner 610 -Aloitusopas
ohjaimet asentavat Garmin ANT
Agentin automaattisesti. Voit ladata
USB ANT Agentin, jos ohjaimet
eivät asennu automaattisesti. Siirry
osoitteeseen www.garminconnect.
com/start.
2. Tuo laite enintään 3 metrin päähän
tietokoneesta.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Harjoittelusivujen
mukauttaminen
Voit mukauttaa neljän harjoittelusivun
tietokenttiä. Täydellinen luettelo
käytettävissä olevista tietokentistä on
Forerunner 610 -käyttöoppaassa.
1. Valitse
> Asetus >
Harjoittelusivut.
2. Valitse harjoittelusivu.
3. Valitse .
4. Valitse, kuinka monta tietokenttää
haluat nähdä tällä sivulla.
5. Valitse Käytössä.
Forerunner 610 -Aloitusopas
6. Valitse ◄.
7. Valitse tietokenttä, jos haluat muuttaa
sitä.
8. Valitse luokka ja tietokenttä.
Valitse esimerkiksi Syke >
SY - Kierros.
Tietoja akusta
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Forerunnerin akunkesto
Akunkesto* Forerunnerin käyttö
1 viikko
Enintään 4
viikkoa
Kuntoilet 45 minuuttia
päivässä ja käytät
GPS-toimintoa.
Muulloin Forerunner on
virransäästötilassa.
Forerunner on koko ajan
virransäästötilassa.
9
Enintään 8
tuntia
Kuntoilet ja käytät GPStoimintoa koko ajan.
*Täyteen ladatun akun kesto määräytyy
GPS-toiminnon, taustavalon ja
virransäästötilan käytön mukaan.
Myös käyttäminen erittäin kylmissä
lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Virransäästö
Forerunner siirtyy virransäästötilaan ja
tulee näyttöön, kun laite on ollut jonkin
aikaa käyttämättömänä. Forerunner
näyttää ajan ja päiväyksen, mutta ei
muodosta yhteyttä ANT+-lisävarusteisiin
eikä käytä GPS-toimintoa. Poistu
virransäästötilasta vetämällä sormea
vasemmalle.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos painikkeet tai näyttö lakkaavat
vastaamasta, laite on ehkä nollattava.
10
1. Paina POWER-painiketta, kunnes
näyttö tyhjenee.
2. Paina POWER-painiketta, kunnes
näyttö syttyy.
Käyttöoppaan käyttäminen
1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/intosports.
2. Valitse laite.
3. Valitse Manuals.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään:
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin
sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/intosports.
Forerunner 610 -Aloitusopas
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/learningcenter.
• Osoitteessa http://buy.garmin.com
tai Garmin-jälleenmyyjältä saat
lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
ja varaosista.
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin (Garmin USA):
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa
(Garmin Europe Ltd.) numeroon
0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870.8501241 (Garmin
Europe Ltd.).
Forerunner 610 -Aloitusopas
11
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt. Garmin®, Garmin-logo, Virtual Partner® ja Forerunner®
ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™, USB ANT Stick™, ANT™ ja ANT+™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa. Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
Marraskuu 2012
190-01296-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising