Garmin | Forerunner® 610 | Quick Start Guide | Garmin Forerunner® 610 Snelstartgids

Garmin Forerunner® 610 Snelstartgids
FORERUNNER 610
Snelstartgids
®
Belangrijke informatie
 waarschuwing
Raadpleeg altijd een arts voordat u een
trainingsprogramma begint of wijzigt.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Opmerking
De Forerunner® is waterbestendig volgens
IEC-standaard 60529 IPX7. De eenheid
is bestendig tegen onderdompeling in 1
meter water gedurende 30 minuten. Langer
durende onderdompeling kan schade aan de
eenheid veroorzaken. Na onderdompeling
moet u de eenheid voorzichtig afdrogen en
laten opdrogen voordat u deze gebruikt of
oplaadt.
Opmerking: gebruik de Forerunner niet
tijdens het zwemmen.
2
Aan de slag
Als u de Forerunner voor de eerste keer
gebruikt, voer dan deze taken uit.
1.
2.
3.
4.
De Forerunner opladen (pagina 2).
De Forerunner configureren (pagina 4).
Satellietsignalen zoeken (pagina 6).
De optionele hartslagmeter omdoen
(pagina 7).
5. Hardlopen (pagina 7).
6. Hardloopsessie opslaan (pagina 7).
De Forerunner opladen
 waarschuwing
In de batterijlader is een magneet verwerkt.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen
magneten storingen veroorzaken bij
bepaalde medische apparatuur, waaronder
pacemakers en insulinepompen. Houd de
batterijlader uit de buurt van dergelijke
medische apparatuur.
Forerunner 610 – Snelstartgids
Opmerking
Om roestvorming te voorkomen, dient u
alle contactpunten en de directe omgeving
ervan droog te maken alvorens het toestel
op te laden of op een computer aan te
sluiten.
1. Steek het USB-uiteinde van de kabel in
de netadapter.
2. Steek de netadapter in een stopcontact.
3. Breng de contactpunten aan de
achterzijde van de Forerunner op
een lijn met de contactpunten op de
batterijlader ➊.
De batterijlader is magnetisch en zorgt
ervoor dat de Forerunner op zijn plaats
blijft.
➊
Als u de Forerunner op een voedingsbron
aansluit, wordt de Forerunner
ingeschakeld en wordt het oplaadscherm
weergegeven.
4. Laad de Forerunner volledig op.
Forerunner 610 – Snelstartgids
3
De Forerunner configureren
De eerste keer dat u de Forerunner gebruikt,
wordt u gevraagd de systeeminstellingen
te kiezen en informatie voor het
gebruikersprofiel op te geven.
•
•
Volg de instructies op het scherm.
Veeg omhoog of omlaag over het
aanraakscherm om de opties te zien en de
standaardinstellingen te wijzigen.
Zie pagina 5 voor meer informatie.
Toetsen
➊
POWER/
LIGHT
Houd deze toets ingedrukt
om het toestel in of uit te
schakelen.
Selecteer dit om de
schermverlichting in te
schakelen.
Selecteer dit om te zoeken
naar een compatibele
weegschaal.
➋
START/
STOP
Selecteer dit om de timer
te starten of te stoppen.
➌
LAP/
RESET
Selecteer dit als u
een nieuwe ronde wilt
markeren.
Houd ingedrukt om uw
hardloopsessie op te slaan
en de timer opnieuw in te
stellen.
Iedere toets heeft meerdere functies.
➊
➋
➍
➎
Selecteer om het menu
weer te geven en te
verbergen.
➌
➍
4
Forerunner 610 – Snelstartgids
➎
◄
Selecteer om terug te
keren naar de vorige
pagina.
Pictogrammen
Een niet-knipperend pictogram betekent dat
de functie actief is. Een knipperend pictogram
betekent dat het toestel aan het zoeken is.
GPS is aan en ontvangt signalen.
Tips voor het aanraakscherm
Het aanraakscherm van de Forerunner
is anders dan dat van de meeste mobiele
toestellen. Het aanraakscherm is zodanig
ontworpen dat u het met uw vingernagels
kunt bedienen. Het aanraakscherm is
geoptimaliseerd om per ongeluk aanraken
tijdens het rennen te voorkomen.
•
Hartslagmeter is actief.
Voetsensor is actief.
Fietssensor is actief.
Tik op het aanraakscherm om door de
pagina’s te bladeren ➊.
TIP: u kunt uw vinger ook over het
scherm vegen.
Horloge bevindt zich in de
spaarstand (pagina 10).
Fitnessapparatuur is actief.
➊
»
»
Tijd
»
Hartslag
Forerunner 610 – Snelstartgids
»
Virtual Partner®
»
Klok
5
•
•
•
Veeg naar links om de energiespaarstand
af te sluiten.
Tik op het aanraakscherm om berichten te
bevestigen.
Maak uw keuze op het aanraakscherm of
veeg erover voor een afzonderlijke actie.
Satellietsignalen zoeken
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat
satellietsignalen worden gevonden.
1. Veeg op de klokpagina naar links om
naar het zoeken van satellieten te gaan.
2. Ga naar buiten naar een open gebied.
3. Wacht terwijl de Forerunner satellieten
zoekt.
Begin niet met uw activiteit tot de
pagina voor het zoeken van satellieten
is verdwenen.
De tijd van de dag en datum worden
automatisch ingesteld.
De hartslagmeter plaatsen
Opmerking: als u geen hartslagmeter
hebt, kunt u deze paragraaf overslaan.
Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks
in contact met uw huid staat, vlak onder uw
borstkas. Het toestel moet strak genoeg zitten
om niet te verschuiven tijdens het hardlopen.
1. Koppel de module van de hartslagmeter
➊ aan de band.
➊
2. Bevochtig beide elektroden ➋ aan de
achterzijde van de band om een sterke
verbinding tussen uw borst en de zender
tot stand te brengen.
Opmerking: sommige
hartslagmeters beschikken over een
contactoppervlak ➌. Bevochtig het
contactoppervlak.
➍ ➌ ➋
6
➋
Forerunner 610 – Snelstartgids
3. Wikkel de band om uw borstkas en
steek de haak van de band ➍ in de lus.
Opmerking: Het Garmin-logo
dient niet ondersteboven te worden
weergegeven.
4. Zorg dat het toestel zich binnen het
bereik (drie meter) van de hartslagmeter
bevindt.
TIP: als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven,
dient u de band strakker om uw borst
aan te trekken of gedurende vijf tot tien
minuten een warming-up uit te voeren.
1. Selecteer op de timerpagina START
om de timer ➊ te starten.
De geschiedenis wordt alleen
vastgelegd als de timer is gestart. Uw
afstand ➋ en rondetempo ➌ worden
weergegeven op de timerpagina.
Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan,
is deze stand-by en klaar om gegevens te
verzenden.
De weergegeven gegevensvelden
zijn de standaardinstellingen. U kunt
gegevensvelden aanpassen (pagina 9).
2. Selecteer STOP nadat u uw
hardloopsessie hebt voltooid.
Zodra de hartslagmeter is gekoppeld, wordt er
een bericht weergegeven en knippert niet
meer op het scherm.
Hardlopen
Voordat u de geschiedenis kunt opnemen,
dient u satellietsignalen te zoeken (pagina 6)
of de Forerunner te koppelen aan een
optionele voetsensor.
Forerunner 610 – Snelstartgids
➋
➊
➌
Uw hardloopsessie opslaan
Houd RESET ingedrukt om uw
hardloopsessie op te slaan en de timer
opnieuw in te stellen.
7
Geschiedenis
Uw Forerunner bewaart gegevens op basis van
het type activiteit, de gebruikte accessoires
en uw trainingsinstellingen. De Forerunner
kan bij normaal gebruik circa 180 uur aan
gegevens opslaan. Als het geheugen van de
Forerunner vol is, worden de oudste gegevens
overschreven.
De geschiedenis weergeven
In de geschiedenis wordt de datum, tijd,
afstand, duur van de activiteit, calorieën
en het gemiddelde en maximum tempo
of de gemiddelde en maximum snelheid
weergegeven. De geschiedenis kan ook
de gemiddelde en maximale hartslag
en cadansgegevens weergeven als u de
hartslagmeter, voetsensor of cadanssensor
(optionele accessoires) gebruikt.
1. Selecteer
> Geschiedenis >
Activiteiten.
2. Veeg omhoog of omlaag om door uw
opgeslagen activiteiten te gaan.
3. Selecteer een activiteit.
8
4 Blader naar het einde van de pagina en
selecteer Ronden weergeven.
5. Veeg omhoog of omlaag om door de
rondes te gaan.
Een hardloopsessie verwijderen
1. Selecteer
> Geschiedenis >
Activiteiten.
2. Selecteer een hardloopsessie.
3. Blader naar het einde van de pagina en
selecteer Verwijder > Ja.
Garmin Connect gebruiken
Garmin Connect is websoftware voor het
opslaan en analyseren van uw gegevens.
1. Ga naar www.garminconnect.com/start.
2. Volg de instructies op het scherm.
De geschiedenis naar uw
computer verzenden
1. Steek de USB ANT Stick in een USBpoort op uw computer.
De USB ANT Stick-stuurprogramma’s
installeren automatisch de Garmin ANT
Forerunner 610 – Snelstartgids
Agent. U kunt de USB ANT Agent
downloaden als de stuurprogramma’s niet
automatisch worden geïnstalleerd. Ga
naar www.garminconnect.com/start.
2. Zorg ervoor dat het toestel zich binnen
het bereik (3 meter) van uw computer
bevindt.
3. Volg de instructies op het scherm.
De trainingpagina's
aanpassen
U kunt de gegevensvelden op vier
trainingpagina's aanpassen. Zie de
gebruikershandleiding van de Forerunner 610
voor een volledige lijst met de beschikbare
gegevensvelden.
1. Selecteer
> Stel in >
Trainingpagina's.
2. Selecteer een trainingpagina.
3. Selecteer .
4. Wijzig het aantal gegevensvelden dat u
op de pagina wilt zien.
6. Selecteer ◄.
7. Selecteer een gegevensveld om het te
wijzigen.
8. Selecteer een categorie en een
gegevensveld.
Selecteer bijvoorbeeld Hartslag >
Hartslag - ronde.
De batterij
 waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Levensduur van de batterij van de
Forerunner
Levensduur Gebruik van de Forerunner
van de
batterij*
5. Selecteer Ingeschakeld.
Forerunner 610 – Snelstartgids
9
1 week
U traint gedurende
45 minuten per dag met
GPS. De Forerunner staat
gedurende de overige tijd in
de spaarmodus.
Tot 4 weken U gebruikt de Forerunner
gedurende de gehele tijd in
de spaarmodus.
Tot 8 uur
U traint altijd met GPS.
*De werkelijke levensduur van een volledig
opgeladen batterij hangt af van hoe lang u de
GPS, achtergrondverlichting en spaarstand
gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage
temperaturen verkort de levensduur van de
batterij.
Spaarstand
Na een periode zonder activiteit wordt de
spaarstand van de Forerunner geactiveerd en
wordt weergegeven. De Forerunner geeft
daarna wel de datum en tijd weer, maar maakt
geen verbinding met uw ANT+-accessoires en
de GPS is niet in gebruik. Veeg naar links om
de energiespaarstand af te sluiten.
Problemen oplossen
Het toestel resetten
Als de toetsen of het scherm niet meer
reageren, moet het toestel wellicht opnieuw
worden ingesteld.
1. Houd POWER ingedrukt tot het
scherm uit gaat.
2. Houd POWER ingedrukt tot het
scherm aan gaat.
De gebruikershandleiding ophalen
1. Ga naar www.garmin.com/intosports.
2. Selecteer uw product.
3. Klik op Handleidingen.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat
wij u beter van dienst kunnen zijn.
•
•
Ga naar http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of
een fotokopie op een veilige plek.
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op de
website van Garmin.
10
Forerunner 610 – Snelstartgids
•
•
•
Ga naar www.garmin.com/intosports.
Ga naar www.garmin.com
/learningcenter.
Ga naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer voor
informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Contact opnemen met Garmin
Product Support
Neem als u vragen hebt over dit product
contact op met Garmin Product Support.
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com
/support of neem telefonisch contact op
met Garmin USA via (913) 397.8200 of
(800) 800.1020.
Neem in het V.K. telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808
2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor lokale ondersteuningsinformatie of
neem telefonisch contact op met Garmin
(Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.
Forerunner 610 – Snelstartgids
11
© 2011-2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Garmin®, het Garmin-logo, Virtual Partner® en
Forerunner® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™, USB ANT Stick™, ANT™ en ANT+™ zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen niet
worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Ga voor de nieuwste gratis
software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw
Garmin-producten naar de Garmin-website op www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
November 2012
190-01296-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising