Garmin | Forerunner® 610 | Garmin Forerunner® 610 Lynstartvejledning

Garmin Forerunner® 610 Lynstartvejledning
FORERUNNER 610
Lynstartvejledning
®
Vigtige oplysninger
 advarsel
Konsulter altid din læge, inden du
starter eller ændrer et træningsprogram.
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
bemærk
Forerunner® er vandtæt iht. IECstandarden 60529 IPX7. Den kan modstå
nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan gøre skade
på enheden. Efter nedsænkningen skal
du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
bemærk: Forerunner er ikke beregnet
til brug ved svømning.
2
Sådan kommer du i gang
Når du bruger Forerunner første gang, skal
du gøre følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oplad Forerunner (side 2).
Konfigurer Forerunner (side 4).
Find satellitter (side 6).
Tag pulssensoren på (valgfrit) (side 7).
Løb en tur (side 7).
Gem løbeturen (side 7).
Opladning af Forerunner
 advarsel
Opladningsholderen indeholder en
magnet. I bestemte situationer kan
magneter forårsage interferens i
visse medicinske apparater, f.eks.
pacemakere og insulinpumper. Opbevar
opladningsholderen væk fra sådanne
medicinske apparater.
Forerunner 610 Lynstartvejledning
bemærk
For at forebygge korrosion skal du tørre
kontakterne og det omgivende område
grundigt før opladning eller tilslutning til
en computer.
1. Slut USB-enden af kablet til ACadapteren.
2. Sæt AC-adapter i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil kontakterne bag på Forerunner
efter punkterne på opladningsholderen
➊.
Opladningsholderen er magnetisk og
holder Forerunner på plads.
➊
Når du slutter Forerunner til en
strømkilde, tændes Forerunner, og
opladningsskærmen vises.
4. Oplad Forerunner helt.
Forerunner 610 Lynstartvejledning
3
Konfiguration af Forerunner
Første gang du bruger Forerunner,
bliver du bedt om at vælge dine
systemindstillinger og indtaste dine
brugerprofiloplysninger.
•
•
Følg vejledningen på skærmen.
Før fingeren opad eller nedad for
at få vist valgmuligheder og ændre
standardvalgene.
Du kan finde tip om berøringsskærmen
på side 5.
Taster
Hver tast har flere funktioner.
➊
➎
➌
➍
➊
POWER/
LIGHT
➋
START/
STOP
➌
LAP/
RESET
➍
4
➋
Hold nede for at tænde og
slukke for enheden.
Vælg for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Vælg for at søge efter en
kompatibel vægt.
Vælg for at starte og
stoppe timeren.
Vælg for at angive en ny
omgang.
Hold knappen nede for
at gemme din løbetur og
nulstille timeren.
Vælg at vise og skjule
menuen.
Forerunner 610 Lynstartvejledning
➎
◄
Vælg for at gå tilbage til
forrige side.
Ikoner
Et ikon, der ikke blinker, betyder, at
funktionen er aktiv. Et blinkende ikon
betyder, at enheden søger.
GPS er tændt og modtager
signaler.
Berøringsskærmtip
Forerunner-berøringsskærmen er
forskellig fra de fleste mobile enheder.
Berøringsskærmen er designet til, at
du kan betjene den med din fingernegl.
Berøringsskærmen er optimeret til at
undgå utilsigtet berøring, mens du løber.
•
Pulssensor er aktiv.
Fodsensor er aktiv.
Cykelsensor er aktiv.
Uret er i strømsparetilstand (side
10).
Fitnessudstyret er aktiveret.
➊
»
»
Tid
»
Pulssensor
Forerunner 610 Lynstartvejledning
Tryk på berøringsskærmen for at
navigere gennem siderne ➊.
TIP: Du kan også køre din finger hen
over berøringsskærmen.
»
Virtual Partner®
»
Ur
5
•
•
•
Før fingeren til venstre for at forlade
strømsparetilstand.
Tryk på berøringsskærmen for at
bekræfte meddelelserne.
Gør hvert valg eller fingerkommando
på berøringsskærmen til en
enkeltstående handling.
Lokalisering af
satellitsignaler
Påsætning af pulssensoren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en
pulsmåler, kan du springe denne handling
over.
Pulssensoren skal bæres direkte på huden,
lige under brystbenet. Den skal sidde så
tæt, at den bliver, hvor den er, under dit
løb.
1. Monter pulsmåleren ➊ på remmen.
➊
Det kan tage 30–60 sekunder at finde
satellitsignaler.
1. Fra ursiden skal du føre fingeren til
venstre for at få vist banneret for
lokalisering af satellitter.
2. Gå udendørs i et åbent område.
3. Vent, mens Forerunner søger efter
satellitter.
Start ikke din aktivitet, før banneret for
lokalisering af satellitter forsvinder.
Klokkeslæt og dato indstilles
automatisk.
6
2. Gør begge elektroderne ➋ bagpå
remmen våde for at sikre en stærk
forbindelse mellem dit bryst og
senderen.
BEMÆRK: Nogle pulssensorer har
kontaktområde ➌. Gør kontaktområdet
vådt.
➍ ➌ ➋
➋
Forerunner 610 Lynstartvejledning
3. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og tilslut krogen ➍ på
remmen.
BEMÆRK: Garmin-logoet skal vende
den højre side opad.
4. Bring enheden inden for rækkevidde
(3 m) af pulsmåleren.
TIP: Hvis pulsdata er sporadiske eller
ikke vises, er det muligvis nødvendigt
at stramme remmen om brystet eller
varme op i 5-10 minutter.
Efter du har monteret pulssensoren, står
den på standby og er klar til at sende data.
Når pulsmåleren er blevet parret, vises en
meddelelse, og vises uden mellemrum
på skærmen.
At løbe en tur
Før du kan registrere historik, skal
du finde satellitsignaler (side 6) eller
parre din Forerunner med en fodsensor
(ekstraudstyr).
Forerunner 610 Lynstartvejledning
1. Vælg START på siden Timer for at for
at starte timeren ➊.
Historik registreres kun, når timeren
er aktiveret. Din distance ➋ og
omgangstempo ➌ vises på timersiden.
➋
➊
➌
De viste datafelter er standard. Du kan
brugerdefinere datafelterne (side 9).
2. Når du er færdig med din løbetur, skal
du trykke på STOP.
Sådan gemmes din løbetur
Hold RESET nede for at gemme din
løbetur og nulstille timeren.
7
Historik
Din Forerunner gemmer træningsdata
baseret på typen af aktivitet, hvilket
tilbehør du har brugt, samt dine
træningsindstillinger. Forerunner kan
gemme ca. 180 timers løbehistorik
ved typisk brug. Når hukommelsen i
Forerunner er fuld, vil dine ældste data
blive overskrevet.
Sådan vises historik
Løbehistorik viser dato, klokkeslæt,
distance, aktivitetstid, kalorier og
gennemsnitligt tempo eller fart.
Historikken kan også vise den
gennemsnitlige og maksimale puls og
kadencedata, hvis du bruger pulssensor,
fodsensor eller kadencesensor (valgfrit
tilbehør).
> Historik > Aktiviteter.
1. Vælg
2. Før fingeren opad eller nedad for at
rulle igennem dine gemte aktiviteter.
3. Vælg en aktivitet.
8
4. Rul til bunden af siden, og vælg Se
omgange.
5. Før fingeren opad eller nedad for at
rulle igennem omgangene.
Sletning af løbetur
1. Vælg
> Historik > Aktiviteter.
2. Vælg en løbetur.
3. Rul til bunden af siden, og vælg Slet >
Ja.
Brug af Garmin Connect
Garmin Connect er webbaseret software til
lagring og analyse af dine data.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Afsendelse af historik til din
computer
1. Tilslut USB ANT Stick til en USB-port
på din computer.
USB ANT Stick-driverne installeres
automatisk Garmin ANT Agent. Du
kan downloade USB ANT Agent, hvis
Forerunner 610 Lynstartvejledning
driverne ikke installeres automatisk.
Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Placer din enhed inden for
computerens rækkevidde (3 m).
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Tilpasning af
træningssiderne
Du kan tilpasse datafelterne på fire
træningssider. Se Brugervejledning til
Forerunner 610 for at få en komplet liste
over tilgængelige datafelter.
> Opsætning >
1. Vælg
Træningssider.
2. Vælg en træningsside.
8. Vælg en kategori og et datafelt.
Vælg f.eks. Puls > Puls - omgang.
Om batteriet
 advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Batterilevetid på Forerunner
Batterilevetid*
1 uge
3. Vælg .
4. Ændr antallet af datafelter, du vil se på
siden.
5. Vælg Aktiveret.
6. Vælg ◄.
Op til 4 uger
Op til 8 timer
Forerunner-forbrug
Du træner 45 minutter
om dagen med
GPS. Forerunner er
i strømsparetilstand
resten af tiden.
Du bruger Forerunner i
strømsparetilstand hele
tiden.
Du træner med GPS
hele tiden.
7. Vælg et datafelt for at redigere det.
Forerunner 610 Lynstartvejledning
9
*Den faktiske batterilevetid for et fuldt
opladet batteri afhænger af, hvor længe
du bruger GPS, baggrundsbelysningen og
strømsparetilstanden. Udsættes enheden
for ekstremt kolde temperaturer reduceres
batteriets levetid.
Strømbesparelse
Efter nogen tids inaktivitet skifter
Forerunner til strømsparetilstand, og
vises. Forerunner viser tid og dato, men
tilslutter ikke dit ANT+ tilbehør eller
bruger GPS. Før fingeren til venstre for at
forlade strømsparetilstand.
Fejlsøgning
Nulstilling af enheden
Hvis tasterne eller skærmen holder op med
at reagere, skal du muligvis nulstille din
enhed.
1. Tryk på og hold POWER nede, indtil
skærmen bliver tom.
2. Hold POWER nede, indtil skærmen
tændes.
10
Sådan finder du
brugervejledningen
1. Gå til www.garmin.com/intosports.
2. Vælg dit produkt.
3. Klik på Manuals.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support
ved at gennemføre vores online
registrering i dag:
•
•
Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
•
•
•
Gå til www.garmin.com/intosports.
Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Forerunner 610 Lynstartvejledning
Kontakt Garmins produktsupport
Du kan kontakte Garmins produktsupport,
hvis du har spørgsmål om dette produkt.
•
•
•
Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support og
klikke på Contact Support for at få
oplysninger om support i de forskellige
lande, eller du kan kontakte Garmin
(Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
Forerunner 610 Lynstartvejledning
11
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Garmin®, Garmin-logoet, Virtual Partner® og
Forerunner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA
og andre lande. Garmin Connect™, USB ANT Stick™, ANT™ og ANT+™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin. Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen
www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
November 2012
190-01296-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising