Garmin | Forerunner® 610 | User guide | Garmin Forerunner® 610 Käyttöopas

Garmin Forerunner® 610 Käyttöopas
FORERUNNER
®
käyttöopas
610
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi,
sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version
yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan
sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan.
Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset
ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin
tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin
sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, Forerunner®, Virtual
Partner®, Auto Pause® ja Auto Lap® ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GSC™, Garmin
Connect™, Virtual Racer™, USB ANT Stick™, ANT™
ja ANT+™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Firstbeat ja Analyzed by Firstbeat ovat
Firstbeat Technologies Ltd:n rekisteröityjä tai
rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. New Leaf® on
Angeion Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.

Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto....................................... 3
Tietoja akusta........................................3
Laitteen määrittäminen..........................3
Laitteen rekisteröiminen........................3
Lisätietojen saaminen............................3
Painikkeet..............................................4
Kuvakkeet..............................................4
Kosketusnäytön käyttövihjeitä...............4
Satelliittisignaalien etsiminen ...............5
Valikon esittely.......................................6
Harjoitteleminen........................... 7
Lähteminen lenkille................................7
Lenkin tallentaminen.............................8
Juoksuasetukset....................................8
Intervalliharjoitukset.............................13
Mukautetut harjoitukset.......................15
Pyöräilyharjoitusten asetukset.............17
Forerunner 610 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet....................... 18
ANT+-tunnistimen pariliitos.................18
Sykemittari . ........................................19
Jalka-anturi..........................................21
GSC 10................................................23
Vaa'an käyttäminen.............................23
Kuntoilulaitteet.....................................24
Sykealuelaskenta................................25
ANT+-tunnistimen vianmääritys..........26
Historia........................................ 27
Historiatietojen tarkasteleminen..........27
Historiatietojen poistaminen................28
Garmin Connect -ohjelmiston
käyttäminen......................................28
Historiatietojen lähettäminen
tietokoneeseen ................................28
Navigointi.................................... 30
Sijainnit................................................30
Navigoiminen tallennettuun
sijaintiin.............................................30
Navigoiminen takaisin alkuun..............31
1
Johdanto
Navigoinnin pysäyttäminen.................31
GPS-asetukset....................................31
Asetukset.................................... 32
Järjestelmäasetukset...........................32
Aika-asetukset.....................................33
Käyttäjäprofiilin määrittäminen............33
Harjoittelusivujen mukauttaminen ......34
Liite.............................................. 39
Tekniset tiedot.....................................39
Tietoja akusta......................................40
Sykemittarin paristo.............................42
Rannekkeen vaihtaminen....................43
Laitteen hoitaminen.............................44
Ohjelmiston päivittäminen Garmin
Connect -ohjelmalla..........................45
Vianmääritys........................................46
Hakemisto................................... 47
2
Forerunner 610 -käyttöopas
Johdanto
Johdanto
Laitteen määrittäminen
 varoitus
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen
harjoitusohjelman aloittamista tai sen
muuttamista. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen rekisteröiminen
Tietoja akusta
•
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue
lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Laitteen virtalähde on sisäinen litiumioniakku,
jonka voit ladata laitteen mukana toimitetulla
laturilla (sivu 41).
Forerunner 610 -käyttöopas
Kun käytät Forerunneria® ensimmäisen
kerran, noudata Forerunner 610
-aloitusoppaan ohjeita.
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään.
•
Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Lisätietojen saaminen
•
•
•
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/intosports.
Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/learningcenter.
Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
ja varaosista osoitteesta http://buy.garmin.
com tai Garmin-jälleenmyyjältä.
3
Johdanto
Painikkeet
➊
➋
➎
➊
➍
POWER/
LIGHT
Voit käynnistää ja sammuttaa
laitteen painamalla pitkään.
Ota taustavalo käyttöön
painamalla painiketta.
Etsi yhteensopiva vaaka
painamalla painiketta.
➋
START/
STOP
Voit käynnistää tai pysäyttää
ajastimen painamalla painiketta.
➌
LAP/
RESET
Painamalla painiketta voit
merkitä uuden kierroksen.
Voit tallentaa lenkin ja nollata
ajanoton painamalla painiketta
pitkään.
4
➎
◄
Valitsemalla tämän voit palata
edelliselle sivulle.
Kuvakkeet
Tasaisesti näkyvä kuvake tarkoittaa, että
ominaisuus on käytössä. Vilkkuva kuvake
tarkoittaa, että laite tekee hakua.
GPS-laite on käynnissä ja vastaanottaa
signaaleja.
➌

Valitsemalla tämän voit näyttää
ja piilottaa valikon.
➍
Kullakin painikkeella on useita toimintoja.
Sykemittari on käytössä.
Jalka-anturi on käytössä.
Pyörätunnistin on käytössä.
Kello on virransäästötilassa (sivu 40).
Kuntoilulaite on käytössä.
Kosketusnäytön
käyttövihjeitä
Forerunnerin kosketusnäyttö poikkeaa
useimmista mobiililaitteista. Kosketusnäyttö
on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää
sormenkynnellä. Kosketusnäyttö on optimoitu
estämään turhat ruutukosketukset juostessasi.
Forerunner 610 -käyttöopas
Johdanto
HUOMAUTUS: Sinun on painettava ja
pyyhkäistävä näyttöä tukevasti, jotta voit
valita kohteita ja vaihtaa sivuja. Sinun
kannattaa harjoitella kosketusnäytön
käyttämistä ennen lenkille lähtöä.
•
•
•
•
Voit selata sivuja napauttamalla
kosketusnäyttöä ➊.
VIHJE: voit myös vetää sormella
kosketusnäytön halki.
Poistu virransäästötilasta vetämällä
sormea vasemmalle.
Vahvista ilmoituksia napauttamalla
kosketusnäyttöä.
Tee jokainen kosketusnäyttövalinta
erikseen tai tee uusi toiminto vetämällä
sormea.
➊
»
»
Aika
Forerunner 610 -käyttöopas
Tietokenttien muuttaminen
Voit millä tahansa harjoitussivulla
koskettaa tietokenttää pitkään, kunnes se
korostuu.
Kun nostat sormea, laite pyytää
valitsemaan uuden tietokentän (sivu 35).
Satelliittisignaalien
etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää
30–60 sekuntia.
1. Näytä satelliittien etsintäpalkki vetämällä
sormea vasemmalle kellosivulla.
2. Mene ulos aukealle paikalle.
3. Odota, kun Forerunner hakee satelliitteja.
Älä aloita harjoitusta ennen kuin
satelliittien etsintäpalkki on hävinnyt.
Kellonaika ja päiväys asetetaan
automaattisesti.
»
Syke
»
Virtual Partner®
»
Kello
5
Johdanto
Valikon esittely
Toiminnot
Yhteensä
Asetukset: tahdin tai nopeuden näyttäminen, viikon alku, toimintojen poistaminen,
yhteismäärien nollaaminen, toiminnon lataaminen
Valmis juoksuun
Asetukset: hälytykset, Auto Lap, Auto Pause, automaattinen vieritys
Virtual Partner
Virtual Racer
Harjoitukset: intervallit, mukautetut harjoitukset
Urheilu: juoksu tai pyöräily
Harjoittelusivut: tietokentät
Hälytys
Sykemittari: pariliitos, sykealueet
Jalka-anturi: pariliitos, nopeuslähde, kalibrointi
Pyörätunnistin: pariliitos, kalibrointi, pyöräkoko
Käyttäjäprofiili: sukupuoli, syntymävuosi, paino, pituus
Järjestelmä: kieli, äänet, näyttö, tiedon tallennus, GPS, taustavalo, aika, yksikkö,
tiedonsiirto, oletusasetusten palautus
Nykysijainti
Palaaminen alkuun
Sijainnit
6
Forerunner 610 -käyttöopas
Harjoitteleminen
Harjoitteleminen
Tässä osassa kuvataan laitteesi
harjoitusominaisuudet ja asetukset.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juoksemisen perusteet (sivut 7–8)
Hälytykset (sivu 8)
Auto Lap® (sivu 10)
Auto Pause® (sivu 11)
Automaattinen vieritys (sivu 11)
Virtual Partner® (sivu 12)
Virtual Racer™ (sivu 12)
Intervalliharjoitukset (sivu 13)
Mukautetut harjoitukset (sivu 15)
Pyöräilyharjoittelu (sivu 17)
1. Aloita ajanotto ➊ painamalla
ajanottosivulla START-painiketta.
Historiatietoja tallennetaan ainoastaan,
kun ajanotto on käynnissä. Etäisyys ➋ ja
kierrostahti ➌ näkyvät ajanottosivulla.
➋
➊

➌
Näkyvissä ovat oletustietokentät. Voit
mukauttaa tietokenttiä (sivu 35).
2. Paina lenkin jälkeen STOP-painiketta.
Lähteminen lenkille
Historiatietojen tallentaminen edellyttää
satelliittisignaalien etsimistä (sivu 5) tai
Forerunnerin pariliitosta valinnaisen jalkaanturin kanssa (sivu 21).
Forerunner 610 -käyttöopas
7
Harjoitteleminen
Lenkin tallentaminen
Hälytykset
HUOMAUTUS: hälytykset eivät toimi
intervalliharjoituksissa tai mukautetuissa
harjoituksissa.
Juoksuasetukset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn
aika-, matka-, kalori-, syke- ja
poljinnopeustavoitteeseen.
Voit tallentaa lenkin ja nollata ajanoton
painamalla RESET-painiketta pitkään.
Tahdin tai nopeuden näyttäminen
1. Valitse
> Asetus.
2. Valitse Harjoittelusivut.
3. Valitse mukautettava harjoittelusivu.
4. Valitse mukautettava tietokenttä.
5. Valitse Tahti/Nopeus.
6. Valitse harjoitussivulla näytettävien tahtija nopeustietojen tyyppi.
Täydellinen luettelo käytettävissä olevista
tietokentistä ja kuvauksista on sivulla 35.
8
HUOMAUTUS: lisätietoja hälytysäänten
ja värinähälytysten ottamisesta käyttöön on
sivulla 32.
Aika-, matka- ja kalorihälytysten
asettaminen
1. Valitse
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
Hälytykset.
2. Valitse Aika, Matka tai Kalorit.
3. Valitse Käytössä.
4. Valitse Hälytä ja määritä aika-, matka- tai
kalorimäärä.
Aina kun saavutat hälytyksen määrän, laite
antaa merkkiäänen ja näyttää ilmoituksen.
Forerunner 610 -käyttöopas
Harjoitteleminen
Lisähälytysten asettaminen
Jos käytettävissä on valinnainen sykemittari,
jalka-anturi tai GSC™ 10, voit määrittää
lisähälytyksiä sykkeelle ja poljinnopeudelle.
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
1. Valitse
Hälytykset.
2. Valitse vaihtoehto:
Valitsemalla Syke voit määrittää
minimi- ja maksimisykkeen
lyönteinä minuutissa.
HUOMAUTUS: lisätietoja
sykealueista on sivulla 19.
• Valitsemalla Poljinnopeus
voit määrittää nopean ja hitaan
poljinnopeuden askelina minuutissa
tai poljinkammen kierrosten
määränä minuutissa.
3. Aseta syke- tai poljinnopeushälytysten
parametrit.
•
Forerunner 610 -käyttöopas
Aina kun ylität tai alitat määritetyn sykkeen
tai poljinnopeuden, laite antaa merkkiäänen ja
näyttää ilmoituksen.
Kävelytaukohälytysten asettaminen
Joissakin juoksuohjelmissa käytetään
ajoitettuja kävelytaukoja säännöllisin
väliajoin. Esimerkiksi pitkän
juoksuharjoituksen aikana ohjelma
saattaa opastaa sinua juoksemaan neljä
minuuttia, kävelemään yhden minuutin
ja sitten toistamaan tämän harjoituksen.
Auto Lap toimii oikein, kun käytät juoksu/
kävelyhälytyksiä.
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
1. Valitse
Hälytykset.
2. Valitse Juoksu/Kävely > Juoksu-/
kävelyhälytys > Käytössä.
3. Valitse Juoksuhälytys ja anna aika.
4. Valitse Kävelyhälytys ja anna aika.
Aina kun saavutat hälytyksen määrän, laite
antaa merkkiäänen ja näyttää ilmoituksen.
9
Harjoitteleminen
Juoksu/kävelyhälytyksiä toistetaan, kunnes
pysäytät ajastimen.
Auto Lap
Oletusarvoinen Auto Lap -asetus on Matkan
mukaan, 1 maili tai 1 kilometri.
HUOMAUTUS: Auto Lap ei toimi
intervalliharjoitusten tai mukautettujen
harjoitusten aikana.
Kierrosten merkitseminen matkan
mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä kierroksen
automaattisesti tiettyyn etäisyyteen. Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla
tehoa matkan eri osissa.
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
1. Valitse
Auto Lap.
2. Valitse Auto Lap > Matkan mukaan.
3. Valitse Kierros ja anna etäisyys.
10
Kierrosten merkitseminen sijainnin
mukaan
Auto Lap -toiminnolla voit merkitä kierroksen
automaattisesti tiettyyn sijaintiin. Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla
tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla).
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
1. Valitse
Auto Lap.
2. Valitse Auto Lap > Sijainnin mukaan >
Kierros.
3. Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitsemalla Vain Lap-painike voit
käynnistää kierroslaskurin aina, kun
painat LAP-painiketta ja aina, kun
ohitat kyseisen paikan uudelleen.
Valitsemalla Aloitus ja Lap voit
käynnistää kierroslaskurin GPSsijainnissa, jossa painat STARTpainiketta, ja missä tahansa matkan
sijainnissa, jossa painat LAPpainiketta.
Forerunner 610 -käyttöopas
Harjoitteleminen
•
Valitsemalla Merkki ja Lap voit
käynnistää kierroslaskurin tietyssä,
ennen matkaa merkityssä GPSsijainnissa (käytä Merkitse sijainti
-toimintoa) ja missä tahansa matkan
sijainnissa, jossa painat LAPpainiketta.
Juoksun keskeyttäminen
automaattisesti
HUOMAUTUS: Auto Pause ei toimi
intervalliharjoitusten tai mukautettujen
harjoitusten aikana.
Auto Pause -toiminnolla voit keskeyttää
ajanoton automaattisesti, kun pysähdyt tai
nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matka sisältää
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
hidastettava tai pysähdyttävä.
2. Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitsemalla Pysäytettynä voit
keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt.
Valitsemalla Mukautettu
nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee
tietyn arvon alle.
Automaattisen vierityksen
käyttäminen
Automaattisella vierityksellä voit katsoa
automaattisesti kaikki harjoitustietosivut, kun
ajanotto on käynnissä.
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
1. Valitse
Automaattinen vieritys >
Automaattinen vieritys.
2. Valitse Hidas, Normaali tai Nopea.
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei
tallenneta historiatietoihin.
> Harjoitus > Vaihtoehdot >
1. Valitse
Auto Pause > Auto Pause.
Forerunner 610 -käyttöopas
11
Harjoitteleminen
Virtual Partnerin kanssa
juokseminen
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla
saavutat harjoitustavoitteesi.
> Harjoitus > Virtual
1. Valitse
Partner.
2. Valitse Virtual Partner > Käytössä.
3. Valitse Muoto ja valitse Nopeus tai Tahti.
4. Anna Virtual Partnerin nopeus tai tahti.
5. Valitse Hälytys > Käytössä (valinnainen).
6. Lähde matkaan!
7. Katso, kumpi johtaa, siirtymällä Virtual
Partner -sivulle.
Virtual Racer
Virtual Racer on työkalu, jonka avulla
saavutat harjoitustavoitteesi. Voit kilpailla
omaa harjoitusta tai tietokoneesta siirrettyä
harjoitusta vastaan (sivu 13). Voit esimerkiksi
harjoitella juoksemista varsinaisella
kilpareitillä ja tallentaa sen Forerunneriin.
Kisapäivänä voit kilpailla harjoitusjuoksua
vastaan. Virtual Racer patistaa sinua
päihittämään edellisen tahtisi, mukaan lukien
mäet, joissa saatat hidastaa, sekä loppukirin
maaliviivan yli.
Virtual Racerin kanssa juokseminen
Ennen kuin voit luoda kilpailun, sinulla täytyy
olla vähintään yksi tallennettu harjoitus.
> Harjoitus > Virtual Racer.
1. Valitse
2. Valitse Luo uusi kilpailu ja valitse
harjoitus luettelosta.
3. Kirjoita nimi.
12
Forerunner 610 -käyttöopas
Harjoitteleminen
4. Valitse kilpailu.
5. Valitse Tee kilpailu.
Virtual Racerin asetukset
Valitse
> Harjoitus > Virtual Racer ja
valitse kilpailu.
•
•
Näytä tilastot—näyttää edellisen
harjoituksen ajan ja matkan.
Kilpailuasetukset—mahdollistavat
kisan nimen muokkaamisen, kilpailun
poistamisen ja hälytysäänten asettamisen.
Kilpaileminen virtuaalista toimintoa
vastaan
Tämä edellyttää Garmin Connect -tiliä
(sivu 28).
3. Valitse Lähetä laitteeseen.
> Harjoitus >
4. Valitse laitteesta
Virtual Racer.
5. Valitse kilpailu.
6. Valitse Tee kilpailu.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia
etäisyyden tai ajan perusteella. Mukautettu
intervalliharjoitus säilyy, kunnes luot uuden
intervalliharjoituksen. Avointen intervallien
avulla voidaan seurata harjoituksia silloin, kun
juokset tunnetun matkan, mutta haluat seurata,
kuinka monta intervallia olet tehnyt.
Ennen kuin voit lähettää toiminnon laitteeseesi
langattomasti, sinun on muodostettava
pariliitos Forerunnerin ja tietokoneesi välille
USB ANT Stick™ -muistitikun avulla
(sivu 29).
1. Muodosta pariliitos laitteesi ja
tietokoneesi välille.
2. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com ja etsi harjoitus.
Forerunner 610 -käyttöopas
13
Harjoitteleminen
Intervalliharjoituksen luominen
1. Valitse
> Harjoitus > Harjoitukset >
Intervallit.
2. Valitse Muokkaa harjoitusta.
3. Valitse Tyyppi ja valitse Aika, Matka tai
Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin
määrittämällä tyypiksi Avoin.
4. Anna intervallin etäisyys- tai aika-arvo.
5. Valitse Lepotyyppi ja valitse Matka,
Aika tai Avoin.
6. Anna tarvittaessa lepointervallin etäisyystai aika-arvo.
7. Valitse toistojen määrä.
8. Tarvittaessa voit lisätä harjoitukseen
avoimen lämmittelyn valitsemalla
Lämmittely > Kyllä.
9. Tarvittaessa voit lisätä harjoitukseen
avoimen jäähdyttelyn valitsemalla
Jäähdyttely > Kyllä.
14
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1. Valitse
> Harjoitus > Harjoitukset >
Intervallit > Tee harjoitus.
2. Paina START-painiketta.
Jos intervalliharjoitus sisältää
lämmittelyn, aloita ensimmäinen intervalli
painamalla LAP-painiketta.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet suorittanut kaikki intervallit,
näyttöön tulee ilmoitus.
Intervalliharjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa intervallin kesken milloin
tahansa painamalla LAP-painiketta.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa
painamalla STOP-painiketta.
• Jos intervalliharjoitus sisältää
jäähdyttelyn, lopeta intervalliharjoitus
painamalla LAP-painiketta.
Forerunner 610 -käyttöopas
Harjoitteleminen
Mukautetut harjoitukset
Mukautetut harjoitukset voivat sisältää
harjoitusosakohtaisia tavoitteita ja
erilaisia matka-, aika- ja kaloriarvoja. Voit
luoda mukautettuja harjoituksia Garmin
Connect -ohjelmalla (sivu 28) ja siirtää
ne Forerunneriin. Voit luoda ja tallentaa
mukautettuja harjoituksia myös suoraan
Forerunnerissa.
Garmin Connect -ohjelmassa voit myös
ajoittaa mukautettuja harjoituksia. Voit
suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa
ne Forerunneriin.
Forerunner 610 -käyttöopas
Mukautetun harjoituksen luominen
1. Valitse
> Harjoitus > Harjoitukset >
Mukautettu > Luo uusi.
2. Voit muokata harjoituksen nimeä
valitsemalla Juoksu 000.
3. Valitse Lisää uusi vaihe.
4. Valitse Kesto ja määritä, miten vaihe
mitataan.
Valitsemalla esimerkiksi Matka voit
lopettaa vaiheen tietyn matkan jälkeen.
Jos valitset Avaa, voit lopettaa vaiheen
harjoituksen aikana painamalla LAPpainiketta.
5. Valitse tarvittaessa Kestoarvo ja anna
arvo.
6. Valitse Tavoite ja valitse vaiheen tavoite.
Valitsemalla esimerkiksi Syke voit
pyrkiä pitämään sykkeen tasaisena tämän
vaiheen aikana.
7. Tarvittaessa voit valita tavoitealueen tai
määrittää mukautetun alueen.
15
Harjoitteleminen
Voit valita esimerkiksi sykealueen. Aina
kun ylität tai alitat määritetyn sykkeen,
laite antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
8. Valitse tarvittaessa Lepokierros > Kyllä.
Lepokierroksen aikana ajanotto jatkuu ja
tietoja tallennetaan.
9. Lisää harjoitukseen toinen vaihe
tarvittaessa.
Mukautetun harjoituksen vaiheen
toistaminen
Luo harjoitus, joka sisältää vähintään
yhden harjoitusvaiheen, jotta voit toistaa
harjoitusvaiheita.
1. Valitse Lisää uusi vaihe > Kesto.
2. Valitse vaihtoehto:
•
16
Valitsemalla Toista voit toistaa
vaiheen kerran tai useita kertoja.
Voit toistaa esimerkiksi yhden
kilometrin pituisen vaiheen neljä
kertaa.
Valitsemalla Toista kunnes voit
toistaa vaihetta tietyn ajan.
Voit toistaa esimerkiksi viiden
minuutin vaihetta 30 minuuttia
tai kunnes saavutat viidennen
sykealueen.
3. Valitse Palaa takaisin ja valitse
toistettava vaihe.
•
Mukautetun harjoituksen
aloittaminen
1. Valitse
> Harjoitus > Harjoitukset >
Mukautettu.
2. Valitse harjoitus ja valitse Tee harjoitus.
3. Paina START-painiketta.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet suorittanut kaikki vaiheet, näyttöön
tulee ilmoitus.
Forerunner 610 -käyttöopas
Harjoitteleminen
Mukautetun harjoituksen
lopettaminen
• Voit lopettaa vaiheen kesken milloin
tahansa painamalla LAP-painiketta.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa
painamalla STOP-painiketta.
Mukautetun harjoituksen
poistaminen
1. Valitse
> Harjoitus > Harjoitukset >
Mukautettu.
2. Valitse harjoitus.
3. Valitse Poista harjoitus > Kyllä.
Harjoitusten lähettäminen
laitteeseen
Ennen kuin voit lähettää harjoituksia
laitteeseesi langattomasti, sinun on
muodostettava pariliitos Forerunnerin
ja tietokoneesi välille USB ANT Stick™
-muistitikun avulla (sivu 28).
1. Liitä USB ANT Stick -muistitikku
tietokoneeseen.
2. Mene osoitteeseen www.garminconnect
.com ja etsi toiminto.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Forerunner 610 -käyttöopas
Pyöräilyharjoitusten
asetukset
Useita Forerunnerin harjoittelutoimintoja
voidaan käyttää myös pyöräiltäessä.
Paras tulos saadaan, kun mukautetaan
pyöräilyasetukset.
Urheilulajin vaihtaminen pyöräilyksi
Forerunner voi näyttää pyöräilyharjoituksesi
tiedot ja historiatiedot.
> Harjoitus > Urheilu >
1. Valitse
Pyöräilyasetukset > Näytä.
2. Valitse Nykyinen laji > Pyöräily.
Kun olet vaihtanut urheilulajin, voit
määrittää pyöräilyharjoituksen hälytykset,
Auto Lap -asetukset, Auto Pause -asetukset
ja automaattisen vierityksen asetukset
(sivut 8–11).
Pyörätunnistimen avulla
harjoitteleminen
Lisätietoja GSC™ 10:stä on sivulla 23.
17
ANT+-tunnistimet
ANT+-tunnistimet
Forerunner on yhteensopiva näiden ANT+lisävarusteiden kanssa.
• Sykemittari (sivu 19)
• Jalka-anturi (sivu 21)
• GSC 10 (sivu 23)
• Vaaka (sivu 23)
• Kuntoilulaitteet (sivu 24)
Lisätietoja valinnaisten lisävarusteiden
hankkimisesta on osoitteessa
http://buy.garmin.com.
ANT+-tunnistimen pariliitos
Aseta sykemittari tai tunnistin paikalleen,
ennen kuin muodostat pariliitoksen.
Lisätietoja käyttämisestä on Forerunner 610
-aloitusoppaassa tai lisävarusteen ohjeissa.
18
Jos Forerunner ei näytä lisävarusteen tietoja,
sinun on ehkä muodostettava pariliitos
lisävarusteen ja Forerunnerin välille. Pariliitos
merkitsee esimerkiksi langattomien ANT+™tunnistinten liittämistä Forerunneriin. Kun
olet luonut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Forerunner-laite tunnistaa jalka-anturin
automaattisesti aina, kun se aktivoidaan.
•
•
•
•
Varmista, että ANT+-tunnistin on
yhteensopiva Garmin-laitteen kanssa.
Tuo Forerunner enintään 3 metrin päähän
ANT+-tunnistimesta.
Pysy 10 metrin päässä muista ANT+tunnistimista pariliitoksen muodostamisen
aikana.
> Asetus >
Jos ei näy, valitse
Sykemittari > Sykemittari > Käytössä >
Etsi uusi.
> Asetus >
Jos ei näy, valitse
Jalka-anturi > Jalka-anturi >
Käytössä > Etsi uusi.
Forerunner 610 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
Jos ei näy, valitse
> Asetus >
Pyörätunnistin > Pyörätunnistin >
Käytössä > Etsi uusi.
• Jos lisävarusteen pariliitos ei vieläkään
onnistu, vaihda lisävarusteen paristo
(sykemittari, sivu 42).
Kun lisävarusteen pariliitos onnistuu, näyttöön
tulee ilmoitus ja lisävarusteen kuvake (sivu 4)
ilmestyy näyttöön.
•
Sykemittari
Sykealueiden määrittäminen
Ennen kuin voit mukauttaa sykealueita, sinun
on otettava sykemittari käyttöön.
Forerunner 610 -käyttöopas
Forerunner määrittää sykealueet
alkumäärityksen profiilitietojen perusteella.
Jotta kaloritiedot olisivat mahdollisimman
tarkkoja harjoituksen aikana, määritä
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
> Asetus > Sykemittari >
1. Valitse
Sykealueet > Perusta.
2. Valitse vaihtoehto:
Valitsemalla BPM voit tarkastella
ja muokata sykealuetta (lyöntiä
minuutissa).
• Valitsemalla % Maks.
voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit
tarkastella ja muokata leposykkeen
prosenttialuetta.
3. Valitse Maksimi syke ja anna
maksimisykkeesi.
4. Valitse Lepo-SY ja anna leposykkeesi.
•
19
ANT+-tunnistimet
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti;
voit silti muokata kutakin arvoa käsin.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat mittaavat ja vahvistavat
sydämensä ja verisuontensa kuntoa
sekä parantavat kuntoaan sykealueiden
avulla. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty
minuuttikohtaisten sydämenlyöntien määrä.
Yleisesti tunnetut viisi sykealuetta on
numeroitu 1–5 sen mukaan, miten sykearvo
kasvaa. Yleisesti sykealueet lasketaan
prosentteina maksimisykkeestä.
•
Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi
vahvistaa kardiovaskulaarista kapasiteettia
ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään
liikaharjoittelua ja pienentämään
loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa
kuntotavoitteitasi parhaiten vastaavan
sykealueen taulukosta (sivu 25).
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin
laskuria Internetissä. Maksimisyke voidaan
myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin
mitata ja kasvattaa kuntoasi näiden
periaatteiden avulla.
•
20
Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden
mittari.
Forerunner 610 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
Lisää sykeasetuksia
• Sykehälytykset (sivu 9)
• Sykealuelaskenta (sivu 25)
• Syketietokentät (sivu 35)
• Sykkeen vianmääritys (sivu 26)
Nopeuslähteen valitseminen
Jos aiot harjoitella ulkotiloissa, voit määrittää
Forerunnerin käyttämään tahdin laskemisessa
GPS-tietojen sijasta jalka-anturin tietoja.
Jalka-anturi
Tietoja jalka-anturin kalibroimisesta
Jalka-anturin kalibroiminen on valinnainen
toiminto, joka voi parantaa mittaustarkkuutta.
Kalibrointia voi säätää kolmella tavalla:
matka, GPS ja manuaalinen.
Forerunner on yhteensopiva jalka-anturin
kanssa. Voit lähettää jalka-anturista tietoja
Forerunneriin, kun harjoittelet sisätiloissa,
kun GPS-signaali on heikko tai kun
satelliittisignaali katoaa. Jalka-anturi
on valmiustilassa ja valmis lähettämään
tietoja. Muodosta pariliitos jalka-anturin ja
Forerunnerin välille (sivu 18).
Kun jalka-anturi on ollut 30 minuuttia
käyttämättä, se kytkeytyy pois toiminnasta
säästääkseen paristoa. Kun pariston virta on
vähissä, siitä näkyy ilmoitus Forerunnerissa.
> Asetus > Jalka-anturi >
Valitse
Nopeuslähde > Jalka-anturi.
Jalka-anturin kalibroiminen matkan
mukaan
Paras tulos saadaan, kun jalka-anturi
kalibroidaan normaalin ratakierroksen
sisäradalla. Normaali ratakierros (2 kierrosta =
800 m) on tarkempi kuin
sama matka juoksumatolla.
Pariston käyttöaikaa on jäljellä noin viisi
tuntia.
Forerunner 610 -käyttöopas
21
ANT+-tunnistimet
1. Valitse
> Asetus > Jalka-anturi >
Kalibroi > Etäisyys.
2. Valitse etäisyys.
3. Aloita tallennus painamalla STARTpainiketta.
4. Juokse tai kävele etäisyyden päähän.
5. Paina STOP-painiketta.
Jalka-anturin GPS-kalibrointi
Jalka-anturin GPS-kalibrointi edellyttää, että
laite vastaanottaa GPS-signaaleja.
> Asetus > Jalka-anturi >
1. Valitse
Kalibroi > GPS.
2. Aloita tallennus painamalla STARTpainiketta.
3. Juokse tai kävele noin 1000 m.
Forerunner ilmoittaa, että olet kulkenut
tarpeeksi pitkän matkan.
22
Jalka-anturin kalibroiminen
manuaalisesti
Jos jalka-anturi näyttää hiukan liian
lyhyen tai pitkän matkan, kun juokset, voit
säätää kalibrointitekijää manuaalisesti.
Kalibrointikaava on todellinen matka
(käytä normaalia ratakierrosta) / tallennettu
matka × nykyinen kalibrointitekijä =
uusi kalibrointitekijä. Esimerkki:
1600 m / 1580 m × 95 = 96,2.
> Asetus > Jalka-anturi >
1. Valitse
Kalibrointitekijä.
2. Säädä kalibrointitekijää.
Forerunner 610 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
GSC 10
GSC 10 tallentaa poljinnopeustiedot
aina. Jos pariliitosta ei ole muodostettu
GSC 10 -tunnistimen kanssa, GPS-tietojen
perusteella lasketaan nopeus ja etäisyys.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen
mukaan, miten monta kertaa poljinkampi
pyörähtää minuutissa. GSC 10 -tunnistin
sisältää kaksi tunnistinta: poljinnopeus- ja
nopeustunnistimen.
Pyörätunnistimen kalibrointi
Ennen kuin mukautat pyörätunnistimen
asetukset, sinun on vaihdettava urheilulajiksi
pyöräily (sivu 17).
Ennen kuin voit kalibroida pyöräilytunnistimen, se on asennettava oikein ja sen on
tallennettava tietoja aktiivisesti.
Pyörätunnistimen kalibroiminen on
valinnainen toiminto, joka voi parantaa
mittaustarkkuutta. Tarkista pyörätunnistimen
kalibrointiohjeet valmistajan ohjeista.
Forerunner 610 -käyttöopas
> Asetus > Pyörätunnistin >
1. Valitse
Kalibrointi.
2. Valitse vaihtoehto:
•
•
Voit määrittää pyöräkoon GPSominaisuuden avulla valitsemalla
Automaattinen.
Anna pyöräkoko valitsemalla
Manuaalinen.
Lisää pyöräilyasetuksia
• Poljinnopeushälytykset (sivu 9)
• Pyöräilyharjoittelu (sivu 17)
• Poljinnopeuden tietokentät (sivu 35)
Vaa'an käyttäminen
Jos käytössä on ANT+-yhteensopiva vaaka,
Forerunner voi lukea tietoja siitä.
1. Paina LIGHT-painiketta.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka löytyy.
2. Astu vaa'alle.
Huomautus: jos käytät
kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki
kehonkoostumusparametrit voidaan lukea
ja tallentaa.
23
ANT+-tunnistimet
3. Astu pois vaa'alta.
VIHJE: jos tapahtuu virhe, astu pois
vaa'alta ja yritä uudelleen.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilija-asetus vaikuttaa tiettyihin
vaakalaskuihin. Aktiivikuntoilijalla
tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun
ottamatta pienten vaurioiden aiheuttamia
keskeytyksiä) ja jonka leposyke on enintään
60 lyöntiä minuutissa.
24
Kuntoilulaitteet
ANT+-tekniikka liittää Forerunnerin ja
sykemittarin automaattisesti kuntoilulaitteisiin
siten, että voit tarkastella tietoja
laitteen näytössä. Etsi yhteensopivasta
kuntoilulaitteesta ANT+ Link Here -logo.
Osoitteessa www.garmin.com/antplus on
lisätietoja yhdistämisestä.
Forerunner 610 -käyttöopas
ANT+-tunnistimet
Sykealuelaskenta
Alue
% maksimisykkeestä
Rasituksen tuntu
Edut
1
50–60 %
Rauhallinen tahti, rytmikäs hengitys
Aloittelijatason aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60–70 %
Miellyttävä tahti, hiukan syvempää
hengitystä, keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70–80 %
Kohtuullinen tahti, keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista kapasiteettia,
optimaalinen kardiovaskulaarinen
harjoitus
4
80–90 %
Nopea tahti ja hiukan epämukava
tuntemus, voimakas hengitys
Parantaa anaerobista kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa nopeutta
5
90–100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä
pitkään, hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja lihasten
kestävyyttä, lisää voimaa
Forerunner 610 -käyttöopas
25
ANT+-tunnistimet
ANT+-tunnistimen
vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Käytän toisen valmistajan
ANT+-tunnistinta.
Varmista, että se on Forerunner-yhteensopiva (www.garmin.com/intosports).
Vaihdoin lisävarusteen
pariston.
Sinun on muodostettava tunnistimen ja Forerunnerin pariliitos uudelleen (sivu 18).
Syketiedot ovat epätarkkoja •
tai virheellisiä.
•
•
•
•
•
26
Varmista, että sykemittari on kehoa vasten.
Lämmittele 5–10 minuuttia.
Kosteuta elektrodit uudelleen. Käytä vettä, sylkeä tai elektrodigeeliä.
Puhdista elektrodit. Elektrodeissa oleva lika ja hiki voivat häiritä
sykesignaaleja.
Käytä puuvillapaitaa tai kastele paita mahdollisuuksien mukaan.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykemittaria vasten,
voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee sykesignaaleja.
Siirry pois voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien ja joidenkin
langattomien 2,4 GHz:n tunnistinten läheltä. Ne voivat häiritä sykemittarin
toimintaa. Häiriön aiheuttajia voivat olla suurjännitelinjat, sähkömoottorit,
mikroaaltouunit, langattomat 2,4 GHz:n puhelimet ja langattomat LANtukiasemat.
Forerunner 610 -käyttöopas
Historia
Historia
Forerunner tallentaa tiedot harjoitustyypin,
käytettyjen lisävarusteiden ja harjoitusasetusten mukaan. Forerunner voi tallentaa noin
180 tuntia historiaa normaalikäytössä. Kun
Forerunnerin muisti on täynnä, laite alkaa
korvata vanhimpia tietoja.
Historiatietojen
tarkasteleminen
Historiatiedoissa näkyvät päiväys, aika,
matka, harjoituksen aika, kalorit sekä keski- ja
enimmäistahti tai -nopeus. Historiatiedoissa
voivat näkyä myös keski- ja enimmäissyke- ja
poljinnopeustiedot, jos käytät sykemittaria,
jalka-anturia tai poljinanturia (valinnaisia
lisävarusteita).
3. Valitse toiminto.
4. Vieritä luetteloa ja valitse sivun
alareunasta Näytä kierrokset.
5. Selaa kierroksia vetämällä sormea ylös tai
alas.
Tahdin tai nopeuden
historiatietojen tarkasteleminen
1. Valitse
> Historia > Vaihtoehdot.
2. Valitse käyttämäsi urheilulajin mukaan
Juoksu tai Pyöräily.
3. Valitse Näytä tahti tai Näytä nopeus.
Kokonaismäärien tarkasteleminen
1. Valitse
> Historia > Kokonais.
Kokonaisaika ja -matka tulevat näyttöön.
2. Valitse Viikoittain tai Kuukausittain.
> Historia > Toiminnot.
1. Valitse
2. Tarkastele tallennettuja toimintoja
vetämällä sormea ylös tai alas.
Forerunner 610 -käyttöopas
27
Historia
Kokonaismäärien nollaaminen
Voit nollata laitteessa näkyvät matkan ja ajan
kokonaismäärät.
HUOMAUTUS: tämä ei poista historiatietoja.
> Historia > Vaihtoehdot >
Valitse
Nollaa yhteismäärät > Kyllä.
Historiatietojen poistaminen
Lenkin poistaminen
1. Valitse
> Historia > Toiminnot.
2. Valitse lenkki.
3. Vieritä luetteloa ja valitse sivun
alareunasta Poista > Kyllä.
Kaikkien toimintojen poistaminen
Valitse
> Historia > Vaihtoehdot >
Poista kaikki toiminnot > Kyllä.
28
Garmin Connect
-ohjelmiston käyttäminen
Garmin Connect on web-ohjelmisto tietojen
tallentamiseen ja analysoimiseen.
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect
.com/start.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Historiatietojen lähettäminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB ANT Stick -muistitikku
tietokoneen USB-porttiin.
USB ANT Stick -muistitikun ohjaimet
asentavat Garmin ANT Agentin
automaattisesti. Voit ladata USB ANT
Agentin, jos ohjaimet eivät asennu
automaattisesti. Siirry osoitteeseen Siirry
osoitteeseen www.garminconnect.com
/start.
2. Tuo laite enintään
3 metrin päähän tietokoneesta.
3. Valitse Kyllä.
4. Seuraa näytön ohjeita.
Forerunner 610 -käyttöopas
Historia
Tiedonsiirron estäminen
Voit estää laitetta siirtämästä tietoja
tietokoneisiin tai tietokoneista, vaikka
pariliitos olisi muodostettu.
> Asetus > Järjestelmä >
Valitse
Tiedonsiirto > Tiedonsiirto > Ei
käytössä.
Forerunner 610 -käyttöopas
29
Navigointi
Navigointi
Sijainnit
Nykyisen sijainnin tarkasteleminen
ja tallentaminen
Sijainnin tarkasteleminen ja tallentaminen
edellyttää satelliittisignaalien etsimistä
(sivu 5).
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten kodin
tai parkkipaikan.
> Minne? > Nykysijainti.
1. Valitse
Nykyiset koordinaatit tulevat näyttöön.
2. Valitse Tallenna.
3. Voit muokata ominaisuuksia tarvittaessa
valitsemalla Muokkaa.
Sijaintien muokkaaminen
1. Valitse
> Minne? > Sijainnit.
2. Valitse sijainti.
30
3. Valitse Näytä sijainti > Muokkaa.
4. Valitse sijainti.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu
korkeus valitsemalla Muokkaa
korkeutta.
5. Kirjoita uudet tiedot.
Sijaintien poistaminen
1. Valitse
> Minne? > Sijainnit.
2. Valitse sijainti.
3. Valitse Poista sijainti > Kyllä.
Navigoiminen tallennettuun
sijaintiin
Tallennettuun sijaintiin navigoiminen
edellyttää satelliittisignaalien etsimistä.
> Minne? > Sijainnit.
1. Valitse
2. Valitse sijainti.
Forerunner 610 -käyttöopas
Navigointi
3. Valitse Siirry paikkaan.
Kompassisivu tulee näyttöön.
Harjoituksen tallentaminen edellyttää ajanoton
käynnistämistä.
Navigoinnin pysäyttäminen
Navigoiminen takaisin
alkuun
GPS-toiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse
> Asetus > Järjestelmä >
GPS > GPS > Ei käytössä.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja
matkatiedot eivät ole käytettävissä, ellei
käytössä ole valinnainen tunnistin, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen
(kuten jalka-anturi tai GSC 10). Kun
käynnistät laitteen seuraavan kerran, se hakee
taas satelliittisignaaleja.
Voit navigoida takaisin lähtöpisteeseen vain
siinä tapauksessa, että käytät GPS-toimintoa.
Voit missä tahansa matkan vaiheessa palata
lähtöpisteeseen. Toiminnon käyttäminen
edellyttää ajanoton käynnistämistä.
1. Valitse matkan aikana STOP, mutta älä
nollaa ajastinta.
> Minne? > Palaa alkuun.
2. Valitse
Kompassisivu tulee näyttöön. Forerunner
navigoi takaisin lenkin lähtöpisteeseen.
Valitse
> Minne? > Lopeta
navigointi.
GPS-asetukset
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät kulloisetkin GPSsatelliittitiedot. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
> Asetus > Järjestelmä > GPS >
Valitse
Satelliitit.
Forerunner 610 -käyttöopas
31
Asetukset
Asetukset
Järjestelmäasetukset
Valitse
•
•
•
•
•
> Asetus > Järjestelmä.
Kieli—voit määrittää laitteen kielen.
Näppäinäänet—voit määrittää äänet,
joita käytetään painikkeita painettaessa.
Hälytysäänet—voit määrittää äänet, joita
käytetään ilmoitusten yhteydessä.
Värinähälytys—voit määrittää laitteen
värisemään ilmoitusten yhteydessä.
Tiedontallennus—voit määrittää, miten
laite tallentaa harjoituksen tiedot.
◦◦ Älykäs.—tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
32
•
•
◦◦ Joka sekunti—tallentaa pisteen joka
sekunti. Tämä toiminto tallentaa
harjoituksen todella tarkasti, mutta
kasvattaa harjoituksen kokoa
huomattavasti.
GPS—sivu 31.
Taustavalo—sivu 41.
Mittayksikköasetusten
mukauttaminen
Voit mukauttaa etäisyyden, tahdin ja
nopeuden, korkeuden, sijaintimuodon ja
painon mittayksiköitä.
> Asetus > Järjestelmä >
1. Valitse
Yksikkö.
2. Valitse asetus.
3. Valitse yksikkö asetusta varten.
Forerunner 610 -käyttöopas
Asetukset
Aika-asetukset
Ajan asettaminen manuaalisesti
Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti
automaattisesti, kun Forerunner löytää
satelliitteja.
> Asetus > Järjestelmä >
1. Valitse
Aika > Aseta aika > Manuaalinen.
2. Anna aika.
3. Valitse tarvittaessa Aikamuoto ja valitse
12 tai 24 tunnin kello.
Hälytyksen asettaminen
1. Valitse
> Asetus > Hälytys.
2. Valitse Hälytys > Käytössä.
3. Valitse Aika ja anna aika.
Aikavyöhykkeet
Aina kun etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti.
Forerunner 610 -käyttöopas
Käyttäjäprofiilin
määrittäminen
Forerunner laskee juoksutiedot itsestäsi
antamiesi tietojen perusteella. Voit muuttaa
seuraavia käyttäjäprofiilin tietoja: sukupuoli,
ikä, paino ja pituus.
> Asetus > Käyttäjäprofiili.
1. Valitse
2. Muuta asetuksia.
Tietoja kaloreista
Firstbeat Technologies Ltd. tarjoaa kalorinkulutukseen käytetyn sykeanalyysitekniikan.
Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeattechnologies.com.
Tietoja Training Effect -asteikosta
Training Effect mittaa harjoituksen vaikutusta
aerobiseen kuntoosi. Training Effect -vaikutus
kasvaa toiminnon aikana. Kun toiminto etenee
onnistuneesti, Training Effect -arvo kasvaa
ja ilmoittaa, miten toiminto on parantanut
kuntoasi. Training Effect määräytyy
käyttäjäprofiilisi tietojen ja sykkeesi sekä
toiminnon keston ja tehon mukaan.
33
Asetukset
On tärkeää tietää, että Training Effect
-lukemat (1,0–5,0) saattavat vaikuttaa
epänormaalin korkeilta ensimmäisten lenkkien
aikana. Laite tunnistaa aerobisen kuntosi vasta
useiden harjoitusten jälkeen.
Training
Effect
Kuvaus
1,0–1,9
Edistää palautumista (lyhytkestoiset
toiminnot). Parantaa kestävyyttä
pitkäkestoisten toimintojen (yli 40
minuuttia) yhteydessä.
2,0–2,9
Aerobinen kunto pysyy ennallaan.
3,0–3,9
Parantaa aerobista kuntoa
toistettaessa osana viikottaista
harjoitteluohjelmaa.
4,0–4,9
Aerobinen kunto paranee
merkittävästi 1–2 kertaa
viikossa toistettaessa, kunhan
palautumisaika on riittävä.
34
5,0
Aiheuttaa tilapäisen ylikuormituksen
ja parantaa kuntoa merkittävästi. Ole
erittäin varovainen, kun harjoittelet
tällä tasolla. Edellyttää ylimääräisiä
palautumispäiviä.
Training Effect -tekniikka on Firstbeat
Technologies Ltd:n kehittämä ja tukema
tekniikka. Lisätietoja tästä tekniikasta on
osoitteessa www.firstbeattechnologies.com.
Harjoittelusivujen
mukauttaminen
Voit mukauttaa harjoittelusivujesi tietokenttiä.
> Asetus > Harjoittelusivut.
Valitse
Valitse harjoittelusivu.
Valitse .
Valitse, kuinka monta tietokenttää haluat
nähdä tällä sivulla.
5. Valitse Käytössä.
1.
2.
3.
4.
Forerunner 610 -käyttöopas
Asetukset
6. Valitse ◄.
7. Muuta tietokenttää valitsemalla se.
8. Valitse luokka ja tietokenttä.
Valitse esimerkiksi Syke > SY - Kierros.
Tietokentät
Tietokentissä, joissa on *-symboli, näkyy
maili- tai kilometrimittoja. Tietokentät, joissa
on **-symboli, edellyttävät ANT+-tunnistinta.
Tietokenttä
Kuvaus
Aika
Nykyinen vuorokaudenaika
aika-asetusten perusteella
(muoto, aikavyöhyke ja
kesäaika).
Aika
Sekuntikellon aika.
Aika – keskimäärin
Kierros
Tähänastisten kierrosten
kiertämiseen keskimäärin
kulunut aika.
Aika – Kierros
Nykyiseen kierrokseen
kulunut aika.
Aika – Kulunut
Tallennettu kokonaisaika.
Jos esimerkiksi juokset 10
minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät
ajanoton uudestaan ja
juokset 20 minuuttia, kulunut
aika on 35 minuuttia.
Forerunner 610 -käyttöopas
Tietokenttä
Kuvaus
Aika – viimeisin
kierros
Viimeiseen kierrokseen
kulunut aika.
Aikaa jäljellä
Intervallin tai vaiheen jäljellä
oleva aika harjoituksen
aikana.
Auringonlasku
Auringonlaskun aika GPSsijainnin mukaan.
Auringonnousu
Auringonnousun aika GPSsijainnin mukaan.
GPS-tarkkuus *
Tarkan sijainnin
virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijainnin tarkkuus on
+/- 3,65 m (12 jalkaa).
Kalorit
Poltettujen kalorien
kokonaismäärä.
35
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Kalorit – rasva
Poltettujen rasvakalorien
määrä. Edellyttää New Leaf®
-arviointia.
Kulutettavat kalorit
Kaltevuus
Nousun määrä verrattuna
kuljettuun matkaan. Jos
nousu on esimerkiksi
3,04 m 60,96 m:n matkalla
(10 jalkaa 200 jalan),
kaltevuus on 5 %.
Jäljellä olevien kalorien
määrä harjoituksen aikana
silloin, kun vaiheen kesto on
kalorimäärä.
Matka *
Nykyisen harjoituksen
aikana kuljettu matka.
Matka – Kierros *
Nykyisellä kierroksella
kuljettu matka.
Matka – viimeisin
kierros *
Viimeisen kokonaan kuljetun
kierroksen matka.
Matkaa jäljellä *
Jäljellä olevan matkan
määrä harjoituksen aikana
silloin, kun vaiheen kesto on
matkan määrä.
Nopeus *
Nykyinen nopeus.
Kierroksen
nopeusalue *
Nykyisen kierroksen
nopeusalue (käytettävissä
on kymmenen aluetta).
Kierroksen
tahtialue
Nykyisen kierroksen
tahtialue (käytettävissä on
kymmenen aluetta).
Kierrokset
Suoritettujen kierrosten
määrä.
Korkeus *
Korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta
Kulkusuuntasi.
36
Forerunner 610 -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Nopeus –
Keskimääräinen *
Harjoituksen keskinopeus.
SY –
Keskimääräinen **
Keskimääräinen syke koko
nykyisen harjoituksen ajalta.
Nopeus – Kierros *
Nykyisen kierroksen
keskinopeus.
Nopeus – Viimeisin
Kierros *
Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskinopeus.
SY –
Keskimääräinen
%maksimista **
Harjoituksen
maksimisykkeen
keskiprosentti.
Nopeusalue *
Nykyinen nopeusalue. Voit
määrittää alueet Garmin
Connectissa.
SY –
Keskimääräinen
%SY-varannosta **
Harjoituksen sykevarannon
keskiprosentti (maksimisyke
miinus leposyke).
SY – Kierros **
Poljinnopeus **
Juoksemisen yhteydessä
poljinnopeus mitataan
askelina minuutissa.
Pyöräilemisen yhteydessä
poljinnopeus mitataan sen
mukaan, miten monta kertaa
poljinkampi pyörähtää
minuutissa.
Keskimääräinen syke
nykyisellä kierroksella.
SY – Kierros
%SYV **
Kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke
miinus leposyke).
SY – kierros
(maksimi) **
Kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Syke **
Syke lyönteinä minuutissa.
Sykealue **
Sykealue (1–5).
Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliin,
maksimisykkeeseen ja
leposykkeeseen.
Poljinnopeus –
Keskinopeus **
Keskimääräinen
poljinnopeus koko nykyisen
harjoituksen ajalta.
Poljinnopeus –
Kierros **
Nykyisen kierroksen
keskimääräinen
poljinnopeus.
SY –
%maksimista **
Prosentit maksimisykkeestä.
SY – %SYvarannosta **
Sykereservin prosenttiarvo
(maksimisyke miinus
leposyke).
Forerunner 610 -käyttöopas
37
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tahti
Nykyinen tahti.
Tahti –
Keskimääräinen
Keskimääräinen tahti koko
nykyisen harjoituksen ajalta.
Tahti – Kierros
Nykyisen kierroksen
keskitahti.
Tahti – Viime
kierros
Viimeisen kokonaisen
kierroksen keskitahti.
Tahtialue
Nykyinen tahtialue. Voit
määrittää alueet Garmin
Connectissa.
Tavoitesyke **
Näyttää harjoituksen aikana
sykkeen määrän, jonka
olet edellä tai jäljessä
tavoitesykkeestä.
Toistoja jäljellä
Jäljellä olevien toistojen
määrä harjoituksen aikana.
Training Effect
(TE) **
Nykyinen vaikutus (1,0 5,0) aerobiseen kuntoosi.
(sivu 33).
38
Suosikit-luokan mukauttaminen
1. Valitse
> Asetus > Harjoittelusivut.
2. Valitse harjoittelusivu.
3. Muuta tietokenttää valitsemalla se.
4. Valitse Suosikit > Muokkaa suosikkeja.
5. Valitse vähintään yksi tietokenttä.
Forerunner 610 -käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
ilmoitus
Forerunner on vedenpitävä IEC-standardin
60529 IPX7 mukaan. Se kestää upottamista
1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta.
Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmavassa
paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen
kuin käytät sitä tai lataat sen.
Huomautus: Forerunneria ei ole
tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.
Forerunnerin tekniset tiedot
Yhteensopivat
lisävarusteet
Sykemittarin tekniset tiedot
Vedenkestävyys
30 m (98,4 jalkaa)
Tämä laite ei siirrä syketietoja
GPS-laitteeseen uinnin aikana.
Paristo
Käyttäjän vaihdettavissa oleva
CR2032, 3 volttia (sivu 42)
Akun käyttöikä
Noin 4,5 vuotta
(1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-5–50 °C
(23–122 °F)
Huomautus: käytä kylmissä
olosuhteissa asianmukaisia
vaatteita, jotta sykemittari pysyy
ruumiinlämpöisenä.
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
Forerunnerin tekniset tiedot
Akku/paristo
200 mAh:n ladattava, litiumioni,
nappiparisto
Akun käyttöikä
Sivu 40
Käyttölämpötila
-20–60 °C
(-4–140 °F)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+yhteyskäytäntö
Forerunner 610 -käyttöopas
Langaton ANT+-tekniikka toimii
yhteensopivien sykemittareiden,
jalka-antureiden, GSC 10
-tunnistimien, vaakojen ja
kuntoilulaitteiden kanssa.
39
Liite
Tietoja akusta
 varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue
lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Forerunnerin akunkesto
Akunkesto*
Forerunnerin käyttö
1 viikko
Kuntoilet 45 minuuttia päivässä
ja käytät GPS-toimintoa. Muulloin
Forerunner on virransäästötilassa.
Enintään
4 viikkoa
Forerunner on koko ajan
virransäästötilassa.
Enintään
8 tuntia
Kuntoilet ja käytät GPS-toimintoa
koko ajan.
käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa
lyhentää akunkestoa.
Virransäästö
Forerunner siirtyy virransäästötilaan, kun se
on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä, ja
näyttöön tulee . Forerunner näyttää ajan
ja päiväyksen, mutta ei muodosta yhteyttä
ANT+-lisävarusteisiin eikä käytä GPStoimintoa. Poistu virransäästötilasta vetämällä
sormea vasemmalle.
Akunkeston maksimoiminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi.
*Täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPStoiminnon, taustavalon ja virransäästötilan
käytön mukaan. Myös
40
Forerunner 610 -käyttöopas
Liite
Taustavalon asettaminen
1. Valitse
> Asetus > Järjestelmä >
Taustavalo > Tila.
2. Valitse vaihtoehto:
•
•
Voit aktivoida taustavalon
pelkästään LIGHT-painikkeen
painallusta varten valitsemalla
Manuaalinen.
Voit aktivoida taustavalon
kaikkia näppäimen painalluksia
ja ilmoituksia varten valitsemalla
Näppäimet/hälytykset.
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
1. Valitse
> Asetus > Järjestelmä >
Taustavalo > Aikakatkaisu.
2. Valitse pieni arvo taustavalon
aikakatkaisuun.
Forerunnerin lataaminen
 VAROITUS
Latauspidike sisältää magneetin. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat häiritä
joidenkin lääketieteellisten laitteiden (kuten
sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen)
toimintaa. Pidä latauspidike poissa kyseisten
lääketieteellisten laitteiden lähettyviltä.
Forerunner 610 -käyttöopas
ilmoitus
Latauspidike sisältää magneetin.
Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat
vioittaa joitakin elektronisia laitteita,
kuten kannettavien tietokoneiden
kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun
latauspidike on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat
ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen
lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.
1. Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista Forerunnerin taustapuolella
olevat liitinpinnat latauspidikkeen
vastaaviin tappeihin ➊.
Latauspidike on magneettinen ja pitää
Forerunnerin paikallaan.

41
Liite
Sykemittarin paristo
➊
Kun liität Forerunnerin virtalähteeseen,
Forerunner käynnistyy, ja latausnäyttö
avautuu.
 varoitus
Älä irrota ‑paristoja terävällä
esineellä. Kysy lisätietoja paristojen
hävittämisestä paikallisesta jätehuollosta.
Perkloraattimateriaali – saattaa vaatia
erityiskäsittelyä. Lisätietoja on osoitteessa
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Sykemittarin pariston vaihtaminen
1. Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin
taustapuolella olevat neljä ruuvia.
2. Irrota kansi ja paristo.
4. Lataa Forerunnerin akku täyteen.
42
Forerunner 610 -käyttöopas
Liite
3. Odota 30 sekuntia.
4. Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli
ylöspäin.
Huomautus: älä vahingoita tai
hukkaa O-rengastiivistettä.
5. Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
Kun olet vaihtanut sykemittarin pariston, tee
pariliitos sen ja laitteen välille uudelleen.
Rannekkeen vaihtaminen
Voit ostaa Forerunneriin
kankaisen rannekelisävarusteen
(http://buy.garmin.com).
➋
➊

HUOMAUTUS: älä hävitä tappeja.
2. Kohdista Forerunnerin yläosa ➌
liittimeen ➍.

1. Poista tapit ➊ tappityökalun ➋ avulla.
➍
➌
➎
Forerunner 610 -käyttöopas
➐
➏
43
Liite
3. Aseta tapin kapea pää ➎ paikalleen, jotta
liitin kiinnittyy Forerunneriin.
VIHJE: Tappi on painettava tiukasti
kiinni liittimeen. Käytä tarvittaessa
tukevaa, tylppää esinettä.
4. Kohdista liitin kankaisen rannehihnan
silmukkaan ➏.
5. Aseta tapin kapea pää ➐ paikoilleen, jotta
liitin kiinnittyy silmukkaan.
6. Toista vaiheet 2–5 liittimen alaosassa.
Laitteen hoitaminen
ilmoitus
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla
tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Laitteen puhdistaminen
1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella
kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Näytön puhdistaminen
1. Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
2. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö
varovasti.
Sykevyön huoltaminen
ilmoitus
Irrota moduuli, ennen kuin puhdistat hihnan.
Älä puhdista näytön ja kehyksen välistä
aluetta terävällä esineellä.
44
Forerunner 610 -käyttöopas
Liite
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat
heikentää sykemittarin kykyä ilmoittaa tiedot
tarkasti.
•
•
•
Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet
osoitteesta www.garmin.com/HRMcare.
Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
Pese hihna seitsemän käyttökerran
välein. Puhdistustapa määräytyy hihnaan
painettujen symbolien mukaan.
Konepesu
Käsinpesu
•
•
Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
Voit pidentää sykevyön käyttöikää
irrottamalla moduulin, kun et käytä sitä.
Forerunner 610 -käyttöopas
Ohjelmiston päivittäminen
Garmin Connect -ohjelmalla
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston,
sinun on muodostettava pariliitos laitteen
ja tietokoneesi välille USB ANT Stick
-muistitikun avulla (sivu 28).
1. Liitä USB ANT Stick -muistitikku
tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen
www.garminconnect.com.
Jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla,
Garmin Connect kehottaa päivittämään
ohjelmiston.
3. Seuraa näytön ohjeita.
4. Varmista, että laite on tarpeeksi lähellä
tietokonetta (enintään 3 metrin päässä)
koko päivityksen ajan.
45
Liite
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Painikkeet eivät vastaa.
Miten nollaan laitteen?
1. Paina POWER-painiketta, kunnes näyttö tyhjenee.
2. Paina POWER-painiketta, kunnes näyttö syttyy.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Haluan poistaa kaikki
käyttäjätiedot laitteestani.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän‑ antamat tiedot, muttei historiatietoja.
1. Sammuta laite.
2. Kytke laitteeseen virta samalla, kun painat LAP-painiketta.
3. Valitse Kyllä.
Miten palautan laitteeseen
tehdasasetukset?
Valitse
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
1.
Osa tiedoista puuttuu
historiasta.
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia tietoja. Voit välttää
tietojen menettämisen siirtämällä tietoja tietokoneeseen säännöllisesti.
Missä ohjelmistoversiotiedot
ovat?
Voit näyttää tärkeitä ohjelmistotietoja ja laitteen tunnuksen valitsemalla
Asetus > Järjestelmä > Tietoja.
2.
> Asetus > Järjestelmä > Palauta oletusarvot > Kyllä.
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden
läheltä.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
>
Miten voin vaihtaa urheilulajia Paina RESET-painiketta asettamatta ajastimen aikaa.
nopeasti?
Miten saan New Leaf
-arvioinnin?
46
Siirry osoitteeseen www.newleaffitness.com. Jotkin kuntosalit voivat tehdä arvion.
Forerunner 610 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
äänet
hälytykset 32
painikkeet 32
aika
alueet 33
hälytykset 8
kellon asettaminen 33
muoto 33
tietokentät 35
akku
Forerunner 40
ladataan 3, 41
sykemittari 42
aktiivikuntoilija 24
älykäs tallennus 32
ANT+
jalka-anturi 21
kuntoilulaitteet 24
pariliitos 18
sykemittari 19
vaaka 23
vianmääritys 26
Forerunner 610 -käyttöopas
ANT+-tunnistinten pariliitos 18
asteikko 23
Auto Lap 10–11
automaattinen vieritys 11
Auto Pause 11
historia
poistaminen 28
puuttuu 46
siirtäminen 28
tarkasteleminen 27, 46
E
etäisyys
hälytykset 8
tietokentät 36
I
intervalliharjoitukset 13
G
Garmin Connect 28
GPS
asetukset 33
satelliittisignaalit 5, 31
tarkkuus 35
GSC 10 23
H
hälytykset 8–9
äänet ja värinät 32
hälytys 33
harjoituksen keskeyttäminen 11
harjoitukset
intervalli 13
mukautettu 15
J
jalka-anturi 21, 21–22
K
kalibrointi
jalka-anturi 21–22
pyörätunnistimet 23
kalori
hälytykset 8
kulutus 33
tietokentät 35
kaltevuus 36
kävelytauot 9
käyttäjäprofiili 33
käyttäjätietojen poistaminen 46
kieli 32
koordinaatit 30
47
Hakemisto
korkeus
tietokentät 36
kosketusnäyttö
puhdistaminen 44
vihjeet 4
kuntoilulaitteet 24
kuvakkeet 4
L
ladataan 41
laitteen rekisteröiminen 3
laitteen säilyttäminen 44
laitteiden huoltaminen 44
lisävarusteet 3, 18–22, 43
litiumioniakku 3, 39, 40
N
navigoiminen
palaa alkuun 31
sijainteihin 30
New Leaf 36, 46
nollaaminen
kokonaishistoria 28
laite 46
nopeus 8, 27, 36
nopeuslähde 21
48
O
ohjelmisto 3, 46
ohjelmiston päivittäminen 3
P
painikkeet 4
äänet 32
palaa alkuun 31
poistaminen
historia 28
mukautettu harjoitus 17
sijainnit 30
poljinnopeus
GSC 10 23
hälytykset 9
tietokentät 37
profiili 33
pyörätunnistimet 23
R
ranneke 43
S
satelliittisignaalien
etsiminen 46
satelliittisignaalit 5, 31, 46
siirtäminen
historia 28
sijainnin merkitseminen 30
sijainnit 30
syke
alueet 19–20
hälytykset 9
tietokentät 37–38
sykemittari
akku 42
pariliitos 18
puhdistaminen 44
tekniset tiedot 39
T
tahti 8, 27, 38
tallentaminen
harjoituksesi 8
sijainnit 30
taustavalo 41
tekniset tiedot 39–40
tiedontallennus 32
tietokentät 5, 35–38
Training Effect 38
tunnistimet 18–26
Forerunner 610 -käyttöopas
Hakemisto
U
uinti 39
V
vaaka 23
värinä
hälytykset 32
vedenkestävyys 39–40
vianmääritys
ANT+-lisävarusteet 26
Forerunner 46
virransäästö 40
Virtual Partner 12
Virtual Racer 12, 13
Y
yksikkö 32
Forerunner 610 -käyttöopas
49

www.garmin.com/support
FAQs
Software
(800) 800.1020
(913) 397.8200
Contact
Support
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän
ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun
ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta
www.garmin.com.
Product
Documentation
0808 2380000
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe,
Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
+44 (0) 870.8501241
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
Marraskuu 2012
190-01296-37 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising