Garmin | Forerunner® 620 | Operating instructions | Garmin Forerunner® 620 Návod k obsluze

Garmin Forerunner® 620 Návod k obsluze
Forerunner 620
®
Návod k obsluze
Červenec 2014
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01631-41_0B
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin®, logo společnosti Garmin, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner®, a Virtual Partner® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.‍ nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.‍ ANT‍+™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a HRM‍-‍Run™ jsou obchodní značky společnosti
Garmin Ltd.‍ nebo jejích dceřiných společností.‍ Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.‍
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.‍ a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.‍ The
Cooper Institute® a také veškeré související obchodní značky jsou majetkem institutu The Cooper Institute.‍ Firstbeat® a Analyzed by Firstbeat jsou
registrovanými nebo neregistrovanými obchodními značkami společnosti Firstbeat Technologies Ltd.‍ Mac® je registrovaná obchodní značka společnosti
Apple Computer, Inc.‍ Windows® a Windows NT® jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích.‍ Wi‑Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.‍ Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.‍
Tento produkt je ANT‍+™ certifikován.‍ Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/‍directory.‍
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Začínáme ................................................................................... 1
Klávesy ...................................................................................... 1
Ikony stavu ............................................................................ 1
Tipy pro dotykovou obrazovku ................................................... 1
Jdeme běhat .............................................................................. 1
Zobrazení denní doby při běhu ............................................. 2
Používání Garmin Connect ........................................................ 2
Garmin Connect .................................................................... 2
Připojené funkce Bluetooth ................................................... 2
Připojené funkce Wi‑Fi .......................................................... 2
Nabíjení zařízení ........................................................................ 2
Trénink............................................................................ 3
Tréninky ..................................................................................... 3
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 3
Zahájení tréninku .................................................................. 3
Informace o tréninkovém kalendáři ....................................... 3
Intervalové tréninky .................................................................... 3
Vytvoření intervalového tréninku ........................................... 3
Zahájení intervalového tréninku ............................................ 3
Zastavení intervalového tréninku .......................................... 3
Osobní rekordy .......................................................................... 4
Zobrazení osobních rekordů ................................................. 4
Vymazání osobního rekordu ................................................. 4
Obnovení osobního rekordu .................................................. 4
Vymazání všech osobních rekordů ....................................... 4
Zobrazení předpokládaných závodních časů ............................ 4
Používání Virtual Partner® ........................................................ 4
Snímače ANT‍+™............................................................ 4
Nasazování snímače srdečního tepu ......................................... 4
Dynamika běhu ..................................................................... 5
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální ................... 6
Regenerační asistent ............................................................ 6
Nastavení rozsahů srdečního tepu ....................................... 6
Párování snímačů ANT‍+ ............................................................ 7
Nožní snímač ............................................................................. 7
Běhání s využitím nožního snímače ..................................... 7
Kalibrace nožního snímače ................................................... 7
Změna měrných jednotek ...................................................... 9
Změna barvy vzhledu ............................................................ 9
Trénink uvnitř ........................................................................ 9
Nastavení formátu ................................................................. 9
Nastavení nahrávání dat ....................................................... 9
Informace o zařízení...................................................... 9
Technické údaje ......................................................................... 9
Technické údaje k zařízení Forerunner ................................. 9
Technické údaje k zařízení HRM‍-‍Run ................................ 10
Péče o zařízení ........................................................................ 10
Čištění zařízení ................................................................... 10
Péče o snímač srdečního tepu ............................................ 10
Baterie snímače srdečního tepu ......................................... 10
Odstranění problémů................................................... 10
Podpora a aktualizace ............................................................. 10
Další informace ........................................................................ 10
Vynulování zařízení ................................................................. 10
Vymazání uživatelských dat ..................................................... 10
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ......................... 11
Zobrazení informací o zařízení ................................................ 11
Aktualizace softwaru ................................................................ 11
Maximalizace životnosti baterií ................................................ 11
Přepínání do režimu sledování ........................................... 11
Vypnutí zařízení .................................................................. 11
Dodatek......................................................................... 11
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 11
Datová pole .............................................................................. 11
Informace o funkci Training Effect ....................................... 12
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ........................... 12
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 12
Rejstřík.......................................................................... 13
Historie............................................................................7
Zobrazení historie ...................................................................... 7
Zobrazení souhrnů dat ............................................................... 7
Odstranění historie ..................................................................... 7
Správa dat .................................................................................. 7
Odstranění souborů .............................................................. 7
Odpojení kabelu USB ............................................................ 7
Přizpůsobení zařízení.................................................... 7
Nastavení uživatelského profilu ................................................. 7
Profily aktivity ............................................................................. 8
Změna profilu aktivity ............................................................ 8
Nastavení aktivity ....................................................................... 8
Přizpůsobení datových obrazovek ........................................ 8
Upozornění ............................................................................ 8
Používání režimu Auto Pause® ............................................ 8
Označování kol podle vzdálenosti ......................................... 8
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh ..................... 8
Použití funkce Automatické procházení ................................ 9
Nastavení prodlevy ............................................................... 9
Nastavení systému .................................................................... 9
Změna jazyka zařízení .......................................................... 9
Nastavení času ..................................................................... 9
Nastavení podsvícení ............................................................ 9
Nastavení zvuků zařízení ...................................................... 9
Obsah
i
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.‍
Začínáme
Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste
zařízení připravili k použití a získali informace o základních
funkcích.‍
1 Nabijte zařízení (Nabíjení zařízení).‍
2 Nasaďte si volitelný snímač srdečního tepu (Nasazování
snímače srdečního tepu).‍
3 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat).‍
4 Nahrajte svůj běh do služby Garmin Connect™ (Používání
Garmin Connect).‍
5 Získejte více informací (Další informace).‍
Jdeme běhat
Klávesy
Zařízení je částečně nabito.‍ Je možné, že bude třeba zařízení
(Nabíjení zařízení) před běháním dobít.‍
1 Podržením tlačítka zapněte zařízení.‍
2 Na obrazovce s denní dobou vyberte ikonu nebo a
klepnutím na dotykovou obrazovku zařízení odemkněte.‍
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.‍
Vyhledání satelitních signálů může trvat několik minut.‍ Pruhy
označující sílu signálu zezelenají a objeví se obrazovka
stopek.‍
Výběrem zapnete a vypnete podsvícení.‍
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete
zařízení.‍
À
Á
Výběrem spustíte a zastavíte stopky.‍
Â
Výběrem otevřete hlavní menu.‍
Ã
Tipy pro dotykovou obrazovku
Než se vydáte běhat, měli byste si vyzkoušet používání
dotykové obrazovky.‍
• Výběrem ikony nebo a klepnutím na dotykovou
obrazovku zařízení odemkněte.‍
• Klepnutím na dotykovou obrazovku zobrazíte další
obrazovku s údaji.‍
• Zprávy a upozornění se potvrzují klepnutím na dotykovou
obrazovku.‍
• Klepnutím do horní a spodní části dotykové obrazovky
můžete procházet nabídky, možnosti a nastavení.‍
Položky můžete procházet také přetažením.‍ Přidržením
horní a spodní části dotykové obrazovky můžete procházet
rychleji.‍
• Přidržením pole na obrazovce s údaji jej změníte.‍
• Klepnutím na ikonu
zavřete zprávu nebo potvrdíte výběr.‍
Zprávu můžete také zavřít klepnutím na ikonu .‍
• Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným
krokem.‍
Výběrem označíte nový okruh.‍
CONNECT Výběrem odešlete běh do služby Garmin Connect.‍
Ä
Výběrem zobrazíte denní dobu.‍
Å
Stisknutím klávesy se vrátíte na předchozí obrazovku.‍
4
5
6
7
Výběrem ikony stopky spustíte.‍
Nyní můžete běžet.‍
Po dokončení běhu vyberte ikonu a stopky zastavte.‍
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Uložit, běh se uloží a stopky se vynulují.‍
Zobrazí se přehled.‍
Ikony stavu
Ikony se zobrazí v horní části domovské obrazovky.‍ Blikající
ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál.‍ Pokud bude
ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a
snímač je připojen.‍
Stav GPS
Stav technologie Bluetooth®
Stav technologie Wi‑Fi®
Stav srdečního tepu
Stav nožního snímače
Úvod
POZNÁMKA: Nyní můžete svůj běh uložit do služby
Garmin Connect.‍
• Vyberte možnost Zrušit.‍
1
Zobrazení denní doby při běhu
1 Vyberte možnost .‍
2 Výběrem možnosti se vrátíte na předchozí obrazovku.‍
Používání Garmin Connect
Máte možnost odeslat vaše data do služby Garmin Connect pro
provedení komplexní analýzy.‍ Služba Garmin Connect vám
umožňuje podívat se na mapu vaší aktivity a sdílet vaše aktivity
s přáteli.‍
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.‍
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/‍start.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.‍
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování.‍ Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit.‍ Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu www.garminconnect.com/‍start.‍
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do Garmin Connect a
uchovat jak dlouho budete chtít.‍
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, VO2 maximální,
dynamiky běhu, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a
rychlosti a přizpůsobení zpráv.‍
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.‍
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.‍
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.‍
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení Forerunner má několik Bluetooth připojených funkcí
pro kompatibilní smartphone a mobilní zařízení pomocí Garmin
Connect Mobilní aplikace.‍ Další informace naleznete na webové
stránce www.garmin.com/‍intosports​/‍apps.‍
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase.‍ Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.‍
Odeslání aktivit do Garmin Connect: Automaticky odešle
vaše aktivity do služby Garmin Connect až záznam aktivit
dokončíte.‍
Stahování tréninků a kurzů: Umožňuje vyhledávání tréninků a
kurzů v aplikaci.‍ Můžete bezdrátově posílat jeden nebo více
souborů do zařízení Forerunner.‍
2
Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací
pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin
Connect.‍
Spárování smartphonu se zařízením Forerunner
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/‍intosports
/‍apps a stáhněte si mobilní aplikaci Garmin Connect pro váš
smartphone.‍
2 Umístěte smartphone do vzdálenosti 10 m (33 stop) od
zařízení Forerunner.‍
3 Na domovské stránce zařízení Forerunner zvolte možnost
> Nastavení > Bezdrátová spojení > Bluetooth > Párovat
mobilní zařízení.‍
4 Spusťte mobilní aplikaci Garmin Connect a připojte zařízení
podle pokynů na obrazovce.‍
Instrukce jsou zobrazeny v průběhu výchozího nastavení
nebo po výběru možnosti
> Moje zařízení.‍
Vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
• Na domovské obrazovce Forerunner vyberte možnost
>
Nastavení > Bezdrátová spojení > Bluetooth > Stav >
Vypnuto.‍
• Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
naleznete v návod k obsluze ke svému mobilnímu zařízení.‍
Připojené funkce Wi‑Fi
Zařízení Forerunner má připojené funkce Wi‑Fi.‍ Mobilní
aplikace Garmin Connect není nutná, pokud používáte připojení
Wi‑Fi.‍
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky
odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam
aktivit dokončíte.‍
Tréninky a tréninkové plány: Pokud chcete tréninky a
tréninkové plány odeslat do svého zařízení Forerunner,
připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.‍
Aktualizace softwaru: Vaše zařízení Forerunner stáhne
nejnovější aktualizaci softwaru, pokud je k dispozici připojení
Wi‑Fi.‍ Při dalším spuštění nebo odemknutí zařízení můžete
postupovat podle pokynů na obrazovce a nainstalovat
aktualizaci softwaru.‍
Nastavení připojení Wi‑Fi v zařízení Forerunner
Abyste mohli aktivitu bezdrátově odeslat, musí být běh nejprve
uložen do zařízení a stopky musí být zastaveny.‍
1 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/‍start a
stáhněte si aplikaci Garmin Express™.‍
2 Podle pokynů na obrazovce nastavte síť Wi‑Fi pomocí
aplikace Garmin Express.‍
TIP: Při této příležitosti můžete zaregistrovat své zařízení.‍
Zařízení se nyní pokusí o odeslání uložené aktivity do služby
Garmin Connect po každém běhu.‍ Můžete stisknout tlačítko
CONNECT na zařízení Forerunner a zahájit odesílání
uložených aktivit.‍
Vypnutí bezdrátové technologie Wi‑Fi
• Na domovské obrazovce zařízení Forerunner vyberte
možnost
> Nastavení > Bezdrátová spojení > Wi-Fi >
Vypnuto.‍
• Informace o vypnutí bezdrátové technologie Wi‑Fi naleznete
v návod k obsluze ke svému mobilnímu zařízení.‍
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii.‍ Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a další důležité
informace.‍
Úvod
Kolébka pro nabíjení obsahuje magnet.‍ Za určitých okolností
mohou magnety způsobovat rušení některých zdravotnických
přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump.‍ Udržujte
kolébku pro nabíjení mimo dosah takovýchto zdravotnických
přístrojů.‍
POZNÁMKA
Kolébka pro nabíjení obsahuje magnet.‍ Za určitých okolností
mohou magnety způsobovat rušení některých elektronických
přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích.‍ Pokud
je kolébka pro nabíjení umístěna v blízkosti elektronických
přístrojů, buďte opatrní.‍
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi.‍
1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.‍
2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně
zařízení a zatlačte na nabíječku À, dokud nezacvakne.‍
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect.‍ Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení.‍ Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data.‍ Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.‍
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte.‍ Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.‍
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout tréninkový plán z Garmin Connect, musíte
mít účet Garmin Connect (Garmin Connect).‍‍
Můžete procházet Garmin Connect a vyhledat tréninkový plán,
naplánovat tréninky a stáhnout plán do svého zařízení.‍
1 Připojte zařízení k počítači.‍
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.‍
3 Vyberte možnost Plán > Tréninkové plány.‍
4 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.‍
5 Vyberte možnost Plán > Kalendář.‍
6 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na
obrazovce‍.‍‍
Intervalové tréninky
3 Zařízení zcela nabijte.‍
Trénink
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.‍
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.‍
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.‍
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.‍
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink z Garmin Connect, musíte mít účet
Garmin Connect (Garmin Connect).‍‍
1 Připojte zařízení k počítači.‍
2 Přejděte na stránku www.garminconnect.com/‍workouts.‍
3 Vytvořte a uložte nový trénink.‍‍
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce‍.‍‍
5 Odpojte zařízení.‍
Zahájení tréninku
Chcete-li trénink zahájit, musíte si trénink stáhnout z Garmin
Connect.‍
1 Vyberte možnost > Tréninky.‍‍
2 Vyberte trénink.‍
3 Vyberte možnost Spustit trénink.‍
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(pokud nějaký je) a aktuální data z tréninků.‍‍
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času.‍ Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink.‍ Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte
uběhnout známou vzdálenost.‍ Pokud vyberete možnost ,
zařízení zaznamená interval a přesune se na klidový interval.‍
Vytvoření intervalového tréninku
1 Vyberte možnost > Intervaly > Upravit > Interval > Typ.‍
2 Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřít.‍
3
4
5
6
7
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevřít.‍
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .‍
Vyberte možnost Zbývající.‍
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřít.‍
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .‍
Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.‍
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.‍
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.‍
Zahájení intervalového tréninku
1 Vyberte možnost > Intervaly > Spustit trénink.‍
2 Vyberte možnost .‍
3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, výběrem
možnosti
zahájíte první interval.‍
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.‍
Zastavení intervalového tréninku
• Výběrem možnosti
Trénink
můžete interval kdykoliv ukončit.‍
3
• Výběrem možnosti můžete stopky kdykoliv zastavit.‍
• Pokud jste do intervalového tréninku přidali zklidnění,
výběrem možnosti
intervalový trénink ukončíte.‍
3 Nyní můžete běžet.‍
4 Přejděte na obrazovku Virtual Partner, kde se zobrazuje
vedoucí běžec.‍
Osobní rekordy
Po dokončení běhu zařízení zobrazí jakékoli nové osobní
rekordy, kterých jste během tohoto běhu dosáhli.‍ Osobní
rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických
závodních vzdálenostech a váš nejdelší běh.‍
Zobrazení osobních rekordů
> Rekordy.‍
1 Vyberte možnost
Vyberte rekord.‍
2
3 Vyberte možnost Zobrazit záznam.‍
Vymazání osobního rekordu
> Rekordy.‍
1 Vyberte možnost
2 Vyberte rekord, který chcete odstranit.‍
3 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.‍
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.‍
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již
zaznamenanému rekordu.‍
> Rekordy.‍
1 Vyberte možnost
2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.‍
3 Vyberte možnost Předchozí > Ano.‍
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.‍
Vymazání všech osobních rekordů
Vybrat možnost
> Rekordy > Vymazat všechny
záznamy > Ano.‍
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.‍
5 V případě potřeby podržte pruh Virtual Partner À a upravte
tempo nebo rychlost Virtual Partner při běhu.‍
Snímače ANT‍+™
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT‍+.‍ Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.‍
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí.‍ Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.‍
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.‍
Zobrazení předpokládaných závodních časů
Před zobrazením projektovaných závodních časů si musíte
nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým
zařízením.‍ Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu) a nastavte svůj maximální srdeční tep
(Nastavení rozsahů srdečního tepu).‍
Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2
(Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální) a zdroje
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
základě vaší momentální formy.‍ Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento
závod.‍
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.‍
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.‍
1 Nasaďte se snímač srdečního běhu a jděte si zaběhat.‍
> VO2 maximální > Předpověď
2 Vyberte možnost
výsledků.‍
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.‍
Loga Garmin® na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.‍
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.‍
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.‍
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.‍
Používání Virtual Partner®
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů.‍ Funkci Virtual Partner můžete
přizpůsobit tak, abyste běželi cílovou rychlostí nebo tempem.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Datové obrazovky > Virtual Partner > Stav > Zapnuto.‍
2 Vyberte možnost Nastavit tempo nebo Nastavit rychlost.‍
Jako formát běhu můžete použít tempo nebo rychlost
(Nastavení formátu).‍
4
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.‍
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.‍
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.‍
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu).‍
Snímače ANT+™
Dynamika běhu
Můžete použít kompatibilní zařízení Forerunner spárované
s příslušenstvím HRM‍-‍Run™ a získat zpětnou vazbu o své
běžecké formě v reálném čase.‍ Pokud bylo vaše zařízení
Forerunner dodáno s příslušenstvím HRM‍-‍Run, jsou zařízení již
spárována.‍
Příslušenství HRM‍-‍Run má v modulu senzor zrychlení, který
měří pohyb vašeho těla, a vypočítává tři údaje o běhu: kadenci,
vertikální oscilaci a dobu kontaktu se zemí.‍
POZNÁMKA: Příslušenství HRM‍-‍Run je kompatibilní s několika
produkty pro fitness ANT‍+ a při spárování dokáže zobrazit data
srdečního tepu.‍ Funkce dynamiky běhu jsou dostupné pouze na
určitých zařízeních Garmin Forerunner.‍
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu.‍ Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).‍
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.‍
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech na každý krok.‍
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.‍
Měří se v milisekundách.‍
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí
k dispozici.‍
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit příslušenství
HRM‍-‍Run a spárovat je se svým zařízením (Párování snímačů
ANT‍+).‍ Pokud bylo součástí balení vašeho zařízení Forerunner
příslušenství HRM‍-‍Run, jsou obě zařízení již spárována a
zařízení Forerunner je nastaveno na zobrazení dynamiky běhu.‍
Můžete si nasadit snímač srdečního tepu a přejít ke kroku 4.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Datové obrazovky > Dynamika běhu > Stav > Zapnuto.‍
2 Vyberte možnost Primární metrika.‍
3 Vyberte možnost Kadence, Doba kontaktu se zemí nebo
Vertikální oscilace.‍
Jako horní pole datové obrazovky se zobrazí primární
metrika s odpovídající pozicí na barevném měřidle.‍
4 Nyní můžete běžet.‍
5 Chcete-li zobrazit svou metriku, přejděte na obrazovku
dynamiky běhu.‍
6 V případě potřeby podržením horního pole změňte primární
metriku při běhu.‍
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovce dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku.‍ Jako primární metriku lze zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci nebo dobu kontaktu se zemí.‍ Na barevném měřidle je vidět porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních
běžců.‍ Barevné zóny jsou založeny na percentilech.‍
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní.‍ Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce.‍ Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce.‍ U
méně zkušených běžců bývá obvyklý delší kontakt se zemí, vyšší vertikální oscilace a nižší kadence než u zkušenějších běžců.‍
Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadence a mírně vyšší vertikální oscilaci.‍ Další informace o dynamice běhu získáte
na webových stránkách www.garmin.com.‍ Další teorie a výklady dat dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných
publikací a webových stránek věnovaných běhu.‍
Barevná zóna
Percentil v zóně
Rozsah kadence
Rozsah vertikální oscilace
Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
>95
>185 kroků za
minutu
<6,7 cm
<208 ms
Modrá
70–95
174–185 kroků za
minutu
6,7–8,3 cm
208–240 ms
Zelená
30–69
163–173 kroků za
minutu
8,4–10,0 cm
241–272 ms
Oranžová
5–29
151–162 kroků za
minutu
10,1–11,8 cm
273–305 ms
Červená
<5
<151 kroků za
minutu
>11,8 cm
>305 ms
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.‍
• Ujistěte se, zda máte příslušenství HRM‍-‍Run.‍
Příslušenství HRM‍-‍Run má na přední části modulu ikonu .‍
• Znovu spárujte příslušenství HRM‍-‍Run se zařízením
Forerunner.‍ Postupujte podle pokynů.‍
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují nuly, ujistěte
se, zda nosíte modul HRM‍-‍Run správnou stranou nahoru.‍
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí se zobrazuje pouze při
běhu.‍ Během chůze ji nelze vypočítat.‍
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.‍
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošku.‍
Můžete k tomu použít vodu nebo gel na elektrody.‍
Snímače ANT+™
• Upevněte pásek na hrudník.‍
• Nechte jej asi 5–10 minut zahřát.‍
• Po každých sedmi použitích pásek umyjte (Péče o snímač
srdečního tepu).‍
• Pokud je to pro vaši aktivitu vhodné, oblečte si bavlněné triko
nebo triko navlhčete.‍
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.‍
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.‍
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.‍
5
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální
Můžete používat zařízení Garmin spárované se snímačem
srdečního tepu a zobrazovat odhad hodnoty VO2 maximálníHodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu.‍ Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.‍ Odhady hodnoty VO2
maximální jsou poskytovány a podporovány společností
Firstbeat® Technologies Ltd.‍
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým
zařízením (Párování snímačů ANT‍+).‍ Pokud byl součástí balení
vašeho zařízení Forerunner snímač srdečního tepu, jsou obě
zařízení již spárována.‍ Pokud chcete získat co nejpřesnější
odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu) a nastavte svůj maximální srdeční tep
(Nastavení rozsahů srdečního tepu).‍
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.‍
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.‍
1 Běhejte venku alespoň deset minut.‍
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.‍
> VO2 maximální.‍
3 Vyberte možnost
Váš odhad maximální hodnoty VO2 je číslo a poloha na
barevném měřidle.‍
Fialová
Skvělé
Modrá
Vynikající
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována
se svolením institutu The Cooper Institute®.‍ Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální).‍ Přejděte také na webové stránky www.CooperInstitute.org.‍
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin spárované se snímačem
srdečního tepu a zobrazovat, kolik času vám zbývá do úplné
regenerace, po které budete připraveni na další tvrdý trénink.‍
Funkce regeneračního asistenta zahrnuje dobu regenerace a
kontrolu regenerace.‍ Technologie regeneračního asistenta je
poskytována a podporována společností Firstbeat Technologies
Ltd.‍
Kontrola regenerace: Kontrola regenerace poskytuje
v reálném čase indikaci stavu regenerace během několika
prvních minut běhu.‍
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení běhu.‍ Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.‍
Zapnutí regeneračního asistenta
Před použitím funkce regeneračního asistenta si musíte nasadit
snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT‍+).‍ Pokud byl součástí balení vašeho
6
zařízení Forerunner snímač srdečního tepu, jsou obě zařízení
již spárována.‍ Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu) a nastavte svůj maximální srdeční tep
(Nastavení rozsahů srdečního tepu).‍
> Odpočinkový asistent > Stav >
1 Vyberte možnost
Zapnuto.‍
2 Nyní můžete běžet.‍
Během prvních několika minut se zobrazí kontrola
regenerace, která zobrazuje stav regenerace v reálném
čase.‍
3 Po běhu vyberte možnost Uložit.‍
Zobrazí se doba regenerace.‍ Maximální doba je 4 dny a
minimální doba je 6 hodin.‍
Nastavení rozsahů srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích rozsahů srdečního tepu.‍
Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj
maximální srdeční tep.‍ Můžete rovněž ručně nastavit každý
rozsah srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep.‍
> Nastavení > Uživatelský profil >
1 Vyberte možnost
Zóny srdečního tepu > Podle.‍
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Tepy za minutu zobrazíte a upravíte
rozsahy v tepech za minutu.‍
• Výběrem možnosti %maximální ST zobrazíte a upravíte
rozsahy jako procento svého maximálního srdečního
tepu.‍
• Výběrem možnosti %RST zobrazíte a upravíte rozsahy
jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální
srdeční tep minus klidový srdeční tep).‍
3 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.‍
4 Vyberte rozsah a zadejte hodnotu pro každý rozsah
srdečního tepu.‍
5 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.‍
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení
své kondice.‍ Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu.‍ Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity.‍ Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.‍
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.‍
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.‍
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže
zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.‍
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.‍
Snímače ANT+™
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu) určit rozsah srdečního tepu
nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.‍
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet.‍ Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.‍
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.‍
Párování snímačů ANT‍+
Před pokusem o spárování si musíte nasadit snímač srdečního
tepu nebo instalovat snímač.‍
Párování označuje připojování bezdrátových snímačů ANT‍+,
například připojení snímače srdečního tepu k zařízení Garmin.‍
1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.‍
POZNÁMKA: Během párování zůstaňte ve vzdálenosti 10 m
od ostatních ANT‍+ snímačů.‍
> Nastavení > Snímače > Přidat
2 Vyberte možnost
snímač.‍
3 Vyberte snímač.‍
Pokud je snímač spárován s vaším zařízením, zobrazí se
zpráva.‍ Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo
data snímače.‍
Nožní snímač
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem.‍ Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS.‍ Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).‍
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie.‍ Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.‍
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.‍
Běhání s využitím nožního snímače
Než se vydáte běhat, musíte spárovat nožní snímač se svým
zařízením (Párování snímačů ANT‍+).‍
Můžete běhat v hale a použít nožní snímač pro zaznamenání
tempa, vzdálenosti a kadence.‍ Můžete rovněž běhat venku a
použít nožní snímač pro zaznamenání dat kadence pomocí
tempa a vzdálenosti GPS.‍
1 Upevněte nožní snímač podle pokynů k příslušenství.‍
2 V případě potřeby vypněte GPS (Trénink uvnitř).‍
3 Výběrem možnosti stopky spustíte.‍
4 Nyní můžete běžet.‍
5 Po dokončení běhu vyberte ikonu a stopky zastavte.‍
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky.‍ Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku
se zapnutým systémem GPS.‍
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné ANT‍+ informace ze snímače.‍
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.‍
Zobrazení historie
1
2
3
4
Vyberte možnost
> Historie > Aktivity.‍
Uložené aktivity zobrazíte procházením nahoru a dolů.‍
Vyberte aktivitu.‍
Vyberte možnost:
Historie
• Výběrem možnosti Podrobnosti zobrazíte další
informace o aktivitě.‍
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte kolo a zobrazte další
informace o jednotlivých kolech.‍
• Výběrem možnosti Odstranit odstraníte vybranou
aktivitu.‍
Zobrazení souhrnů dat
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.‍
> Historie > Souhrny.‍
1 Vyberte možnost
Vyberte
možnost
zobrazení
týdenních nebo měsíčních
2
souhrnů.‍
Odstranění historie
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost:
> Historie > Možnosti.‍
• Výběrem možnosti Odstranit všechny aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.‍
• Výběrem možnosti Vynulovat celkové souhrny
vynulujete všechny souhrny pro vzdálenost a čas.‍
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.‍
3 Potvrďte výběr.‍
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.‍3 a
staršími.‍
Odstranění souborů
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej.‍ Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.‍
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.‍
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.‍
Vyberte soubor.‍
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.‍
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat.‍ Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.‍
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.‍
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.‍
2 Odpojte kabel od svého počítače.‍
Přizpůsobení zařízení
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, váhu,
výšku a rozsah srdečního tepu (Nastavení rozsahů srdečního
tepu).‍ Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje
o tréninku.‍
> Nastavení > Uživatelský profil.‍
1 Vyberte možnost
Vyberte možnost.‍
2
7
Profily aktivity
Profily aktivity jsou souborem nastavení umožňujícím
optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho
používáte.‍ Například nastavení a datové obrazovky se liší podle
toho, zda používáte své zařízení pro běh nebo pro jízdu kole.‍
Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová
pole nebo upozornění, změny se automaticky uloží jako součást
profilu.‍
Změna profilu aktivity
Výchozí profil je běh s modrou zdůrazněnou barvou.‍
TIP: Pokud máte pro každý profil jinou zdůrazněnou barvu, je
jednodušší si zapamatovat, který profil je aktivní.‍
> Nastavení > Profily aktivity.‍
1 Vyberte možnost
TIP: Na domovské obrazovce můžete také podržením
možnosti BĚH profil změnit.‍
2 Vyberte profil.‍
3 Vyberte možnost Barva a vyberte zdůrazněnou barvu pro
profil.‍
4 Vyberte možnost Aplikovat profil.‍
Nastavení aktivity
Tato nastavení vám umožní přizpůsobit zařízení vlastním
tréninkovým potřebám.‍ Můžete například přizpůsobit datové
obrazovky a aktivovat upozornění a funkce tréninků.‍‍
Přizpůsobení datových obrazovek
Datové obrazovky můžete přizpůsobit na základě svých
tréninkových cílů nebo volitelného příslušenství.‍ Můžete
například přizpůsobit jednu z datových obrazovek tak, aby
zobrazovala vaše tempo kola nebo rozsah srdečního tepu.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Datové obrazovky.‍
2 Vyberte obrazovku.‍
3 Výběrem možnosti > Stav > Zapnuto zapněte datovou
obrazovku.‍
4 Vyberte datové pole, které chcete změnit.‍
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke
konkrétním cílům v podobě srdečního tepu, tempa, času,
vzdálenosti, kadence a intervalech běhu/chůze.‍
Upozornění na nastavení rozsahu
Upozornění na rozsah vás upozorní, pokud se bude zařízení
nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot.‍
Například, pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, můžete
zařízení nastavit tak, aby vás upozornilo, jakmile se váš srdeční
tep dostane pod rozsah 2 nebo nad rozsah 5 (Nastavení
rozsahů srdečního tepu).‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Alarmy.‍
2 Vyberte typ upozornění.‍
Podle typu vašeho příslušenství mohou upozornění
obsahovat srdeční tep, tempo a kadenci.‍
3 Zapněte upozornění.‍
Například, před výběrem rozsahu nebo zadáním vlastní
hodnoty srdečního tepu musíte zapnout upozornění na
vysoký srdeční tep.‍
4 Vyberte rozsah nebo zadejte hodnotu pro každé upozornění.‍
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený
rozsah, zobrazí se zpráva.‍ Zařízení také zapípá nebo zavibruje,
jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení).‍
8
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval.‍ Můžete například
zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Alarmy.‍
2 Vyberte možnost Čas, Vzdálenost nebo Kalorie.‍
3 Zapněte upozornění.‍
4 Vyberte možnost Frekvence a zadejte hodnotu.‍
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva.‍ Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže
jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení).‍
Nastavení upozornění na přestávky na chůzi
Některé běžecké programy využívají v pravidelných intervalech
přestávky na chůzi.‍ Například během dlouhého běžeckého
tréninku můžete nastavit zařízení tak, aby vás opakovaně
upozorňovalo, že máte 4 minuty běžet a potom 1 minutu jít.‍
Auto Lap® funguje při používání upozornění na běh/chůzi
správně.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Alarmy > Běh/chůze > Stav > Zapnuto.‍
2 Vyberte možnost Čas běhu a zadejte čas.‍
3 Vyberte možnost Čas chůze a zadejte čas.‍
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva.‍ Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže
jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení).‍
Používání režimu Auto Pause®
Režim Auto Pause můžete použít pro automatické pozastavení
stopek, když se přestane pohybovat nebo pokud vaše tempo
klesne pod stanovenou hodnotu.‍ Tato funkce je užitečná,
jestliže vaše aktivita obsahuje semafory nebo jiná místa, kde
musíte zpomalit nebo zastavit.‍
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Auto Pause.‍
2 Vyberte možnost:
• Po výběru možnosti Při zastavení se stopky automaticky
zastaví, když se přestanete pohybovat.‍
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, když vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.‍
Označování kol podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti.‍ Tato funkce je užitečná pro porovnání
vaší výkonnosti během různých úseků běhu (například každou
1 míli nebo 5 kilometrů).‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Auto Lap > Vzdálenost.‍
2 Vyberte vzdálenost.‍
Pokaždé, když dokončíte kolo, zobrazí se zpráva s časem pro
dané kolo.‍ Zařízení také zapípá nebo zavibruje, jestliže jsou
zapnuty zvukové tóny (Nastavení zvuků zařízení).‍
V případě potřeby můžete přizpůsobit datové obrazovky tak,
aby zobrazovaly další údaje o kolech.‍
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Pokud používáte funkci Auto Lap, můžete si přizpůsobit jedno
nebo dvě datová pole, která se zobrazí ve zprávě pro
upozornění na okruh.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Auto Lap > Upozornění na okruh.‍
2 Vyberte datové pole, které chcete změnit.‍
Přizpůsobení zařízení
3 Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).‍
Nastavení zvuků zařízení
Použití funkce Automatické procházení
Zvuky zařízení zahrnují tóny kláves, tóny upozornění a vibrace.‍
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Zvuky.‍
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou
zapnuty stopky.‍
> Nastavení > Nastavení aktivity >
1 Vyberte možnost
Automatické procházení.‍
2 Vyberte rychlost zobrazování.‍
Nastavení prodlevy
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.‍
Vyberte možnost
> Nastavení > Nastavení aktivity >
Prodleva.‍
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu sledování
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.‍
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu
sledování s nízkou spotřebou energie po 25 minutách
nečinnosti.‍ Rozšířený režim může způsobit kratší životnost
baterie mezi jednotlivými nabíjeními.‍
Nastavení systému
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém.‍
• Jazyk (Změna jazyka zařízení)
• Nastavení času (Nastavení času)
• Nastavení podsvícení (Nastavení podsvícení)
• Nastavení zvuku (Nastavení zvuků zařízení)
• Nastavení jednotek (Změna měrných jednotek)
• Barevný vzhled (Změna barvy vzhledu)
• GPS (Trénink uvnitř)
• Nastavení formátu (Nastavení formátu)
• Nastavení nahrávání dat (Nastavení nahrávání dat)
Změna jazyka zařízení
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Jazyk.‍
Nastavení času
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Hodiny.‍
Formát času: Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový
formát.‍
Nastavit čas: Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky
na základě vaší pozice GPS.‍
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti
a hmotnosti.‍
> Nastavení > Systém > Jednotky.‍
1 Vyberte možnost
2 Vyberte typ měrné jednotky.‍
3 Vyberte měrnou jednotku.‍
Změna barvy vzhledu
> Nastavení > Systém > Barva
1 Vyberte možnost
tématu.‍
2 Vyberte barvu.‍
Trénink uvnitř
Technologii GPS lze při tréninku v interiérech vypnout a šetřit
tak energii baterie.‍
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > GPS >
Vypnuto.‍
TIP: Můžete rovněž vybrat ikonu
v horní části obrazovky
a vypnout tak systém GPS.‍
Je-li systém GPS vypnutý, rychlost a vzdálenost se vypočítává
pomocí senzoru zrychlení zařízení.‍ Senzor zrychlení se
kalibruje automaticky.‍ Přesnost dat rychlosti a vzdálenosti se
zvyšuje po několika použitích zařízení venku se zapnutým
systémem GPS.‍ Při dalším spuštění nebo odemknutí zařízení
bude zařízení znovu vyhledávat signál družic.‍
Nastavení formátu
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Formát.‍
Běh: Umožňuje nastavit zobrazení rychlosti nebo tempa.‍
Začátek týdne: Umožňuje nastavit první den týdne pro historii
týdenních souhrnů.‍
Nastavení nahrávání dat
Vyberte položku
> Nastavení > Systém > Nahrávání dat.‍
Úsporné: Zaznamenává hlavní místa, kdy dojde ke změně
směru, tempa či srdečního tepu.‍ Záznam vaší aktivity je
menší a do paměti zařízení lze uložit více aktivit.‍
Každou sekundu: Zaznamenává každou sekundu.‍ Vytváří
velmi podrobný záznam vaší aktivity a zvyšuje velikost
záznamu činnosti.‍
Časové zóny
Při každém zapnutí zařízení a vyhledání družic zařízení
automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.‍
Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile
zařízení získá satelitní signály.‍
> Nastavení > Systém > Hodiny >
1 Vyberte možnost
Nastavit čas > Ruční.‍
2 Vyberte možnost Doba a zadejte denní dobu.‍
Nastavení budíku
> Nastavení > Budík > Stav >
1 Vyberte možnost
Zapnuto.‍
2 Vyberte možnost Doba a zadejte čas.‍
Nastavení podsvícení
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Podsvícení.‍
Režim: Umožňuje nastavit podsvícení na manuální zapínání
nebo pro tlačítka a upozornění.‍
Prodleva: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.‍
Informace o zařízení
Informace o zařízení
Technické údaje
Technické údaje k zařízení Forerunner
Typ baterie
Dobíjecí integrovaná lithium-polymerová
baterie
Životnost baterie
Až 6 týdnů v režimu sledování
Až 10 hodin v režimu GPS
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
Rozsah provozních
teplot
Od −20 do 60 ºC (od −4 do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT‍+
Chytrá bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Wi‑Fi
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m.‍ Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/‍waterrating.‍
9
Technické údaje k zařízení HRM‍-‍Run
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
1 rok (1 hodina denně)
Stupeň vodotěsnosti
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.‍
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci
2,4 GHz ANT‍+
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.‍
2 Vyjměte kryt a baterii.‍
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m.‍ Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/‍waterrating.‍
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.‍
Nemačkejte klávesy pod vodou.‍
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.‍
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.‍
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.‍
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou.‍ Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.‍
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.‍
Čištění zařízení
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.‍
2 Otřete zařízení do sucha.‍
Péče o snímač srdečního tepu
POZNÁMKA
Před čištěním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit
modul.‍
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.‍
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/‍HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.‍
• Pásek po každém použití opláchněte.‍
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.‍
• Nedávejte pásek do sušičky.‍
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.‍
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.‍
Baterie snímače srdečního tepu
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.‍
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.‍ Chloristanový
materiál – může být vyžadována speciální manipulace.‍ Přejděte
na webovou stránku www.dtsc.ca.gov/‍hazardouswaste
/‍perchlorate.‍
10
3 Počkejte 30 sekund.‍
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.‍
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.‍
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.‍
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.‍
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.‍
Odstranění problémů
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin.‍ Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.‍
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Další informace
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍intosports.‍
• Přejděte na adresu www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Přejděte na adresu http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.‍
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.‍ Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.‍
1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.‍
Zařízení se vypne.‍
2 Podržením tlačítka po dobu jedné sekundy zařízení
zapněte.‍
Vymazání uživatelských dat
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.‍
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všech informace zadané
uživatelem, ale neodstraní vaši historii.‍
1 Podržte tlačítko , zvolte možnost Ano a zařízení se vypne.‍
a tlačítka zařízení
2 Současným podržením ikony
zapnete.‍
3 Vyberte možnost Ano.‍
Odstranění problémů
Obnovení výchozích hodnot všech
nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.‍
Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí hodnoty od
výrobce.‍
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Obnovit
výchozí hodnoty > Ano.‍
Dodatek
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního Vnímaná námaha Výhody
srdečního tepu
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní
kardiovaskulární
trénink, vhodné
regenerační tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo,
Zvýšená anaerobní
mírně nepohodlné, kapacita a hranice,
intenzivní dýchání zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po
vytrvalost, zvýšená
delší dobu,
výkonnost
namáhavé dýchání
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit ID jednotky, verzi softwaru, verzi GPS
a informace o softwaru.‍
Vyberte možnost
> Nastavení > Systém > Informace o.‍
Aktualizace softwaru
Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin
Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.‍
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.‍
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.‍
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
3 Neodpojujte zařízení od počítače, než aplikace Garmin
Express stáhne software.‍
POZNÁMKA: Pokud jste již aplikaci Garmin Express použili
pro nastavení zařízení v sítích Wi‑Fi, může aplikace Garmin
Connect stahovat aktualizace softwaru do zařízení
automaticky, když se připojí pomocí sítě Wi‑Fi.‍
TIP: V případě potíží s aktualizováním softwaru pomocí
aplikace Garmin Express možná bude nutné nahrát historii
aktivit do aplikace Garmin Connect a pak odstranit historii
aktivit ze zařízení.‍ Tím by se měl uvolnit dostatek místa pro
aktualizaci.‍
Maximalizace životnosti baterií
• Zkraťte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení).‍
• Zkraťte prodlevu pro režim sledování (Nastavení prodlevy).‍
• Vyberte interval nahrávání Úsporné (Nastavení nahrávání
dat).‍
• Vypněte bezdrátovou funkci Bluetooth zařízení (Vypnutí
bezdrátové technologie Bluetooth).‍
• Vypněte bezdrátovou funkci Wi‑Fi zařízení (Vypnutí
bezdrátové technologie Wi‑Fi).‍
Přepínání do režimu sledování
Zařízení můžete přepnout do režimu sledování s nízkou
spotřebou proudu, který uzamkne dotykovou obrazovku a
maximalizuje životnost baterie.‍
POZNÁMKA: Výběrem ikony můžete zobrazit denní dobu.‍
1 Vyberte ikonu , dokud se nezobrazí ikona .‍
Zařízení je v režimu sledování.‍
2 Vyberte libovolnou klávesu (kromě ) a klepnutím na
dotykovou obrazovku odemkněte zařízení.‍
Vypnutí zařízení
Pokud chcete zařízení dlouhodobě skladovat a maximalizovat
životnost baterie, můžete zařízení vypnout.‍
Podržte tlačítko , zvolte možnost Ano a zařízení se vypne.‍
Dodatek
Datová pole
Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství
ANT‍+.‍
%maximální ST: Procento maximálního srdečního tepu.‍
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).‍
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.‍
Čas posledního okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.‍
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.‍
Délka posledního okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední
dokončený okruh.‍
Doba kontaktu se zemí: Doba, kterou při běhu strávíte během
každého kroku na zemi, měřená v milisekundách.‍ Během
chůze není doba kontaktu se zemí počítána.‍
Doba kontaktu se zemí na okruh: Průměrná hodnota doby
kontaktu se zemí pro aktuální okruh.‍
Hodiny: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).‍
Kadence: Počet kroků za minutu pro běh nebo počet úplných
otáček klik pedálů pro jízdu na kole.‍
Kadence okruhu: Průměrná kadence pro aktuální okruh.‍
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.‍
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.‍
Okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.‍
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.‍
Průměrná doba kontaktu se zemí: Průměrná hodnota doby
kontaktu se zemí při dané aktivitě.‍
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.‍
Průměrná vertikální oscilace: Průměrný objem vertikální
oscilace při dané aktivitě.‍
Průměrné tempo: Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.‍
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.‍
Průměrný % RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.‍
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.‍
11
Průměrný ST % maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální aktivitu.‍
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.‍
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.‍
Rychlost posledního okruhu: Průměrná rychlost pro poslední
dokončený okruh.‍
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.‍
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm).‍ Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.‍
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.‍
ST okruhu % maximální: Průměrné procento maximálního
srdečního tepu pro aktuální okruh.‍
Stopky: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.‍
Tempo: Aktuální tempo
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.‍
Tempo posledního okruhu: Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.‍
Training Effect: Aktuální dopad (1,0 až 5,0) na vaši aerobní
kondici.‍
Vertikální oscilace: Množství odrazů při běhu.‍ Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.‍
Vertikální oscilace na okruh: Průměrný objem vertikální
oscilace pro aktuální okruh.‍
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.‍
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.‍
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.‍
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5).‍ Výchozí
zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).‍
Informace o funkci Training Effect
Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní
kondici.‍ Funkce Training Effect shromažďuje data během
aktivity.‍ V průběhu aktivity se hodnota efektu tréninku snižuje
a funkce Training Effect vám sdělí, jak aktivita zlepšila vaši
fyzickou kondici.‍ Celkový výsledek funkce Training Effect je
určen informacemi z vašeho profilu, srdečním tepem, délkou
a intenzitou vaší aktivity.‍
Je důležité vědět, že výsledná čísla funkce Training Effect (1,0–
5,0) se mohou v průběhu prvních několika běhů zdát
abnormálně vysoká.‍ Trvá několik aktivit, než se zařízení
adaptuje na vaši aerobní kondici.‍
Training Effect Popis
1,0–1,9
Napomáhá regeneraci (krátké aktivity).‍ Při delší
aktivitě (více než 40 minut) zvyšuje vytrvalost.‍
2,0–2,9
Udržuje aerobní kondici.‍
3,0–3,9
Zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje jako
součást vašeho týdenního tréninkového programu.‍
4,0–4,9
Významně zlepšuje aerobní kondici, pokud se
opakuje 1–2 týdně s potřebným časem na regeneraci.‍
5,0
Způsobuje krátkodobé přetížení a zároveň přináší
významné zlepšení.‍ Na úrovni tohoto čísla trénujte
jen s velkou opatrností.‍ Vyžaduje dodatečné dny na
regeneraci.‍
Technologie Training Effect a podporu k této technologii
poskytuje společnost Firstbeat Technologies Ltd.‍ Další
informace získáte na webových stránkách
www.firstbeattechnologies.com.‍
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.‍
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute.‍ Další informace naleznete na webové stránce www.CooperInstitute.org.‍
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
Softwarová licenční dohoda
o autorských právech.‍ Dále potvrzujete, že struktura,
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společností Garmin
DOHODY.‍ TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.‍
anebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru
Společnost Garmin Ltd.‍ a její dceřiné společnosti (dále jen
zůstává cenným obchodním tajemstvím společností Garmin
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
anebo poskytovatelů třetích stran.‍ Souhlasíte s tím, že Software
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
ani jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje.‍ Právní
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
nárok, vlastnická práva a práva související s duševním
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.‍
vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.‍
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.‍
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
12
Dodatek
Rejstřík
A
aktualizace, software 11
alarmy 9
aplikace 2
smartphone 2
Auto Lap 8
Auto Pause 8
Automatické procházení 9
B
barevná obrazovka 9
baterie
maximalizace 2, 9, 11
nabíjení 2
výměna 10
Č
čas 9
nastavení 9
upozornění 8
časové zóny 9
čištění zařízení 10
D
data
nahrávání 9
přenos 2
ukládání 2
datová pole 1, 8, 11
denní doba 2
doba kontaktu se zemí 5
dotyková obrazovka 1
dynamika běhu 5
F
fitness 12
G
Garmin Connect 2, 3
ukládání dat 2
Garmin Express 2
aktualizace softwaru 10
registrace zařízení 10
GPS 1
zastavení 9
H
historie 2, 7, 9
odeslání do počítače 2
odstranění 7
hodiny 1, 2, 9
I
ID zařízení 11
ikony 1
intervaly, tréninky 3
intervaly chůze 8
J
jazyk 9
K
kadence 5, 8
kalendář 3
kalorie, upozornění 8
klávesy 1, 2, 10
M
mapy, aktualizace 10
menu 1
měrné jednotky 9
N
nabíjení 2
nastavení 8–11
zařízení 9
nastavení systému 9
nožní snímač 7
Rejstřík
O
W
obrazovka 9
uzamčení 11
odesílání dat 2
odolnost proti vodě 10
odstranění
historie 7
osobní rekordy 4
všechna uživatelská data 7, 10
odstranění problémů 5, 10
okruhy 1
osobní rekordy 4
odstranění 4
Wi‑Fi 11
připojení 2
Z
zapínací tlačítko 11
zóny, čas 9
P
párování, smartphone 2
párování snímačů ANT‍+ 7
podsvícení 1, 9
profily 8
uživatelské 7
projektovaný čas ukončení 4
příslušenství 4, 10
přizpůsobení zařízení 8
R
regenerace 6
registrace produktu 10
registrace zařízení 10
režim sledování 9, 11
rozsahy, srdeční tep 6
rychlost 9
S
smartphone
aplikace 2
párování 2
Snímače ANT‍+ 4
párování 7
software
aktualizace 10, 11
verze 11
softwarová licenční dohoda 12
srdeční tep 1, 8
rozsahy 6, 11
snímač 4–6, 10
stopky 1, 7
T
technické údaje 9, 10
Technologie Bluetooth 1, 2
tempo 8, 9
tóny 9
Training Effect 12
trénink 2, 3
stránky 1
trénink uvnitř 9
tréninkové 8
plány 3
tréninky 3
načítání 3
U
ukládání aktivit 1
upozornění 8
USB 11
odpojení 7
uzamčení, obrazovka 11
uživatelská data, odstranění 7
uživatelský profil 7
V
vertikální oscilace 5
vibrace 9
Virtual Partner 4
VO2 maximální 4, 6, 12
výměna baterie 10
vynulování zařízení 10
vzdálenost, upozornění 8
13
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising